Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Mexica có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Mexico có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
354.344K172.00 MXN0.00%601.15493.635B MXN9.0618.98 MXN+154.73%1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
237.605K69.61 MXN+1.28%11.255M0.771.2T MXN23.552.96 MXN+5.38%3.91%Bán Lẻ
Mua
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
176.063K16.54 MXN+1.78%80.521M1.171.02T MXN13.681.21 MXN−1.83%2.83%Truyền thông
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
146.91K73.63 MXN+0.89%1.547M0.97323.569B MXN21.073.49 MXN−66.92%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
94.449K147.90 MXN+0.20%478.616K1.43333.135B MXN24.456.05 MXN−29.59%0.75%Bán Lẻ
Bán Mạnh
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
86.373K33.86 MXN−0.38%10.027K5.9061.182B MXN12.682.67 MXN+0.49%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
ALSEAALSEA SAB DE CV
79.106K64.51 MXN−0.80%1.604M1.1452.674B MXN25.172.56 MXN+13.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
76.976K125.00 MXN0.00%20.00167.792B MXN9.1113.72 MXN+10.34%2.09%Bán Lẻ
Mua
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
70.211K132.27 MXN+1.72%350.852K0.76124.793B MXN16.627.96 MXN−3.14%0.72%Bán Lẻ
Mua
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
69.543K192.34 MXN−1.49%1.43M2.40335.988B MXN10.8417.75 MXN+97.81%2.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
54.057K12.94 MXN+2.94%4.876M1.1260.573B MXN−2.52 MXN−164.81%3.01%Công nghiệp Chế biến
Mua
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
52.457K610.01 MXN+1.67%60.0060.83B MXN14.7041.50 MXN+32.78%1.88%Bán Lẻ
Mua
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
31.362K85.37 MXN−1.03%2.668M1.06671.534B MXN10.697.99 MXN−6.51%4.41%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
24.654K47.00 MXN0.00%2002.1419.998B MXN2.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
24.154K33.58 MXN−1.21%958.489K1.1068.32B MXN63.160.53 MXN−90.91%6.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
24.135K299.87 MXN−0.38%643.442K2.07111.482B MXN15.4319.44 MXN+12.20%1.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
23.528K3.67 MXN+1.66%8.175M2.5711.028B MXN−0.02 MXN−104.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
20.547K32.00 MXN0.00%1.057K1.5831.815B MXN15.012.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
20.26K32.06 MXN+2.00%314.089K0.7517.847B MXN38.570.83 MXN−30.86%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
16.35K28.00 MXN+1.82%1.035K0.0713.637B MXN18.141.54 MXN+38.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
VITRO/AVITRO SAB DE CV
14.77K11.95 MXN−0.42%2.547K0.505.803B MXN3.353.57 MXN9.64%Công nghiệp Chế biến
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
12.336K121.99 MXN−2.43%2431.3838.789B MXN11.8210.32 MXN+45.89%0.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
11.299K130.00 MXN−0.76%1011.3245.36B MXN11.8610.96 MXN−2.26%1.11%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
11.099K38.29 MXN−0.55%28.284K0.72168.243B MXN5.19%Vận chuyển
Mua
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
10.587K44.59 MXN−1.94%26.356K0.4616.127B MXN11.413.91 MXN+94.54%2.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
10.038K44.00 MXN0.00%50.0216.625B MXN8.904.95 MXN−20.02%4.98%Bán Lẻ
CUERVOBECLE SAB DE CV
9.759K36.94 MXN+12.59%6.402M9.15117.826B MXN32.001.15 MXN−31.41%1.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
9.59K38.40 MXN+1.40%2.918M1.43110.749B MXN16.842.28 MXN+42.07%4.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
7.364K12.63 MXN0.00%2.557M1.4513.865B MXN−1.16 MXN+2.36%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
7.168K37.80 MXN0.00%4002.564.989B MXN18.991.99 MXN+83.74%0.00%Vận chuyển
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
6.836K24.63 MXN+0.94%1.582K0.727.485B MXN9.052.72 MXN+149.67%20.49%Sản xuất Chế tạo
Mua
ARACONSORCIO ARA SAB
6.3K3.37 MXN+1.51%29.806K0.084.06B MXN6.170.55 MXN+5.10%4.92%Khách hàng Lâu năm
Mua
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
6.201K188.99 MXN+0.12%3.313K0.5182.412B MXN19.309.79 MXN−59.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
5.93K10.68 MXN+0.19%1.069M1.4722.46B MXN−5.18 MXN−179.46%30.23%Công nghiệp Chế biến
Mua
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
5.247K96.00 MXN0.00%30.0813.562B MXN50.281.91 MXN−66.79%1.85%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
5.092K180.00 MXN+0.56%3070.1489.09B MXN18.809.58 MXN−55.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
4.882K22.50 MXN0.00%30.734.253B MXN15.881.42 MXN−1.63%0.00%Vận chuyển
CMR/BCMR SAB DE CV
4.331K2.30 MXN0.00%5.317K1.741.252B MXN19.740.12 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
4.132K99.00 MXN0.00%20.1528.222B MXN11.608.53 MXN−16.55%6.74%Tài chính
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
4.025K17.20 MXN0.00%180.0018.971B MXN13.71%Khách hàng Lâu năm
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
3.943K0.844 MXN+9.61%485.294K1.852.158B MXN0.00%Truyền thông
Bán
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
3.684K34.84 MXN0.00%10.072.354B MXN17.891.95 MXN−51.31%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
3.617K4.96 MXN+1.02%39.078K0.292.005B MXN1.772.80 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
3.615K3.46 MXN+1.47%2.433K0.0620.616B MXN162.440.02 MXN+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
3.483K31.76 MXN−2.34%361.907K1.1317.804B MXN4.12%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
3.371K184.02 MXN−0.40%267.412K0.9475.758B MXN11.2916.30 MXN+20.86%2.88%Vận chuyển
Mua
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
3.29K7.80 MXN0.00%10.011.456B MXN8.930.87 MXN−37.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
3.007K39.00 MXN0.00%10.00111.775B MXN15.212.56 MXN+11.96%2.82%Vận chuyển
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
2.708K3.65 MXN+13.35%28.846K0.382.28B MXN5.370.68 MXN+71.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
2.314K262.56 MXN−0.59%1.533M1.03135.026B MXN14.5718.02 MXN2.81%Vận chuyển
Theo dõi
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
2.262K10.28 MXN−0.10%17.184K4.233.239B MXN−5.00 MXN−217.58%12.67%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
2.148K30.82 MXN−0.03%1430.076.672B MXN2.70%Tài chính
Sức mua mạnh
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
2.083K18.99 MXN0.00%1230.0311.394B MXN4.973.82 MXN+70.55%2.43%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
2.079K13.86 MXN0.00%10.042.463B MXN6.162.25 MXN−57.65%0.00%Tài chính
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
2.014K41.80 MXN0.00%370.044.512B MXN5.957.02 MXN−29.10%15.62%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
1.834K4.35 MXN−2.68%2.324K0.26993.618M MXN75.130.06 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
ALEATICALEATICA SAB DE CV
1.638K36.50 MXN0.00%303.1363.225B MXN60.370.60 MXN0.00%Vận chuyển
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
1.59K14.26 MXN+3.63%5.004M1.2714.035B MXN13.251.08 MXN−23.15%4.28%Công nghệ Sức khỏe
Mua
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
1.525K12.29 MXN0.00%10.003.457B MXN6.152.00 MXN+115.45%12.31%Khách hàng Lâu năm
Mua
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
1.371K3.10 MXN0.00%1080.07299.732M MXN−3.97 MXN−923.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
1.256K151.54 MXN−0.06%526.106K0.9759.153B MXN11.9712.66 MXN+29.93%6.34%Vận chuyển
Mua
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
1.225K75.00 MXN0.00%360.3866.367B MXN11.376.59 MXN+34.48%5.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
1.187K2.27 MXN0.00%5210.25182.007M MXN−0.09 MXN−138.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
1.161K7.50 MXN0.00%123.678K1149.42978.915M MXN−0.50 MXN−128.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
1.149K8.30 MXN0.00%90.243.406B MXN−0.33 MXN−202.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
9838.00 MXN0.00%10.295.73B MXN7.791.03 MXN0.00%Tài chính
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
9491.68 MXN−0.59%7.073K0.67632.668M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
9290.012 MXN+9.09%735.322K2.1261.262M MXN−0.01 MXN−165.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
84324.90 MXN0.00%100.1913.928B MXN11.382.19 MXN−81.72%22.09%Dịch vụ Khách hàng
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
7752.31 MXN0.00%5930.033.465B MXN1.841.25 MXN0.00%Tài chính
Theo dõi
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
7692.32 MXN0.00%200.01360.223M MXN22.970.10 MXN0.00%Vận chuyển
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
48682.00 MXN0.00%570.0313.375B MXN11.657.04 MXN0.59%Tài chính
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
482612.00 MXN−1.30%6362.0857.577B MXN8.6470.86 MXN+29.32%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
4394.00 MXN0.00%4000.031.022B MXN−0.54 MXN+26.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
3305.89 MXN+0.17%1.27M0.5818.706B MXN−0.36 MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
26929.00 MXN0.00%10.111.855B MXN2.74%Tài chính
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
163179.00 MXN0.00%20.619.785B MXN27.036.62 MXN−35.14%1.28%Tài chính
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
826.90 MXN0.00%261.7348.892M MXN1.036.69 MXN0.00%Tài chính
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
1312.00 MXN−2.36%63.58K8.198.494B MXN8.291.45 MXN+11.64%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
94.73 MXN+4.88%7.684K0.421.439B MXN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
13.60 MXN0.00%1530.0822.322B MXN0.00%Tài chính
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
66.89 MXN+2.37%4.654M1.6277.75B MXN6.22%Tài chính
Mua
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1200.73 MXN+0.89%73.36K1.45256.529B MXN44.3027.10 MXN0.44%Bán Lẻ
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
30.10 MXN+0.33%2152.4918.794B MXN−0.17 MXN−149.59%0.56%Tài chính
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
14.84 MXN−1.07%1.379K0.018.01B MXN6.712.21 MXN+50.49%0.67%Tài chính
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
93.06 MXN−2.04%3.15K1.1515.2B MXN0.00%Tài chính
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
510.18 MXN−0.57%197.655K0.60153.93B MXN14.9634.09 MXN+8.63%1.94%Vận chuyển
Mua
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
33.10 MXN+0.64%26.615K3.995.424B MXN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
45.76 MXN+5.00%334.728K0.3237.208B MXN15.462.96 MXN−28.83%6.79%Truyền thông
Theo dõi
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
0.237 MXN+5.80%5.123M2.041.079B MXN0.00%Dịch vụ Công nghệ
GENTERAGENTERA SAB DE CV
26.31 MXN−0.42%4.263M1.4641.805B MXN4.36%Tài chính
Sức mua mạnh
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
183.09 MXN−0.03%3.713M1.09528.076B MXN10.3417.71 MXN7.14%Tài chính
Mua
AGUILAS/CPOOLLAMANI S.A.B.
28.03 MXN−2.54%1.886M3.433B MXNDịch vụ Khách hàng
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
10.00 MXN0.00%1000.003.375B MXN0.00%Tài chính
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
140.00 MXN0.00%2760.7931.323B MXN9.4014.89 MXN+101.03%6.76%Tài chính
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
59.96 MXN−1.22%5.06M2.6151.109B MXN7.967.53 MXN+20.34%2.16%Tài chính
Mua
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.55 MXN0.00%4.007M188.74805.856M MXN2.17%Tài chính
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
193.84 MXN+0.98%664.058K0.7276.78B MXN2.60%Tài chính
Theo dõi
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
53.80 MXN+0.32%1.004M0.90327.67B MXN0.00%Tài chính
Bán
R/AREGIONAL SAB DE CV
165.38 MXN+0.86%1.234M1.6653.771B MXN2.32%Tài chính
Mua