Cổ phiếu MexicoCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Mexico này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
22.50MXN0.00%0.00MXN
Mua
3684.253BMXN15.621.44MXN4.019KVận chuyển
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
75.00MXN0.00%0.00MXN
Mua
322510.595BMXN14.655.12MXN5.85KDịch vụ Phân phối
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
15.00MXN5.63%0.80MXN
Sức mua mạnh
1.243K18.645K2.737BMXN2.675.32MXN1.684KTài chính
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
6.74MXN2.90%0.19MXN
Sức mua mạnh
227.824K1.536M2.752BMXN−0.11MXN3.206KDịch vụ Khách hàng
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
169.93MXN−0.16%−0.28MXN
Mua
179.852K30.562M66.292BMXN17.469.75MXN1.182KVận chuyển