Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Mexico

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Mexicophải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỉ suất cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
22.21%13.16 MXN+0.46%5.617M1.2127.727B MXN36.150.36 MXN−94.36%24.49%Công nghiệp Chế biến
Mua
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
18.80%26.60 MXN0.00%7520.018.16B MXN9.772.72 MXN+149.67%18.80%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
15.85%41.20 MXN0.00%8030.004.447B MXN5.877.02 MXN−29.10%15.85%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
14.73%53.83 MXN−0.81%1.95M0.7164.054B MXN6.288.58 MXN7.54%Tài chính
Mua
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
12.43%10.49 MXN+0.96%11.383K0.113.302B MXN−5.00 MXN−217.58%12.43%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
7.58%88.00 MXN0.00%40.1825.086B MXN10.318.53 MXN−16.55%7.58%Tài chính
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
7.04%42.04 MXN−3.38%1.091M0.8735.893B MXN13.103.21 MXN−33.32%7.04%Truyền thông
Theo dõi
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
6.89%137.50 MXN0.00%20.0930.764B MXN9.2314.89 MXN+101.03%6.89%Tài chính
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
6.86%33.53 MXN−0.80%439.449K0.2619.216B MXN13.072.57 MXN−15.65%6.86%Tài chính
Mua
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
6.19%155.35 MXN−0.65%1.068M0.2260.604B MXN12.2712.66 MXN+29.93%6.19%Vận chuyển
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
5.80%256.04 MXN−1.87%518.722K0.56130.9B MXN14.2118.02 MXN2.90%Vận chuyển
Mua
GENTERAGENTERA SAB DE CV
5.71%20.18 MXN+0.90%1.085M0.3831.931B MXN7.222.80 MXN5.71%Tài chính
Mua
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
5.47%36.54 MXN−1.24%44.676K0.07159.678B MXN16.712.19 MXN+2.73%5.47%Vận chuyển
Mua
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
5.34%74.87 MXN0.00%190.0066.252B MXN5.34%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ARACONSORCIO ARA SAB
5.11%3.20 MXN−0.93%274.652K1.353.913B MXN5.490.58 MXN+24.20%5.11%Khách hàng Lâu năm
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
4.95%402.90 MXN−2.21%316.62K0.72120.87B MXN11.8234.09 MXN+8.63%2.46%Vận chuyển
Mua
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4.81%181.29 MXN0.00%660.928K0.44311.965B MXN18.319.90 MXN+16.49%3.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
4.66%47.00 MXN0.00%20.0017.758B MXN9.504.95 MXN−20.02%4.66%Bán Lẻ
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
4.65%34.83 MXN+0.78%3.6M0.66107.593B MXN16.462.12 MXN+51.13%4.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
4.61%172.56 MXN+1.27%165.396K0.4671.005B MXN12.6913.60 MXN−9.75%4.61%Vận chuyển
Mua
VITRO/AVITRO SAB DE CV
4.23%26.17 MXN0.00%390.0012.655B MXN7.333.57 MXN4.42%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
4.07%66.11 MXN+0.09%12.889M0.871.154T MXN22.452.94 MXN+8.45%3.90%Bán Lẻ
Mua
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
3.77%153.90 MXN−0.03%295.28K0.4080.829B MXN15.1310.17 MXN+20.69%3.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
3.01%14.95 MXN−0.13%2.642K0.757.983B MXN0.67%Tài chính
Sức mua mạnh
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
2.95%169.45 MXN+0.80%1.078M0.8567.78B MXN20.438.29 MXN+37.99%2.95%Tài chính
Theo dõi
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
2.89%15.89 MXN−0.87%81.933M1.04997.609B MXN13.991.14 MXN−16.95%2.89%Truyền thông
Mua
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
2.73%16.90 MXN−0.59%21.756K0.2310.14B MXN4.323.91 MXN+109.28%2.73%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
2.70%44.44 MXN−0.02%20.216K0.2215.762B MXN11.383.91 MXN+94.54%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
2.69%12.89 MXN−0.77%3.466M0.5162.115B MXN15.640.82 MXN−62.06%2.93%Công nghiệp Chế biến
Mua
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
2.69%30.94 MXN−0.03%2880.006.696B MXN16.541.87 MXN+13.46%2.69%Tài chính
Sức mua mạnh
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
2.68%29.00 MXN0.00%10.451.893B MXN15.551.87 MXN+56.87%2.65%Tài chính
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
2.51%104.00 MXN0.00%60915.11139.318B MXN7.5813.72 MXN+10.34%2.51%Bán Lẻ
Mua
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
2.35%479.98 MXN+0.71%240.0148.662B MXN12.8137.47 MXN+25.97%2.35%Bán Lẻ
Mua
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
2.25%73.00 MXN0.00%270.1243.8B MXN12.485.85 MXN−47.83%2.25%Công nghiệp Chế biến
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
1.95%64.17 MXN+0.60%3.968M1.8454.03B MXN8.527.53 MXN+20.34%2.21%Tài chính
Mua
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
1.88%162.00 MXN0.00%170.05482.288B MXN8.5418.98 MXN+154.73%1.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
1.87%95.00 MXN0.00%1K3.8913.421B MXN28.683.31 MXN−35.29%1.87%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
1.79%87.27 MXN−2.09%833.317K0.35386.926B MXN9.129.57 MXN+98.41%1.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
1.74%31.97 MXN+4.55%43.656K0.2357.546B MXN11.972.67 MXN+0.49%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
1.68%321.18 MXN−0.20%172.893K0.38118.956B MXN16.2919.71 MXN+23.13%1.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CUERVOBECLE SAB DE CV
1.56%31.55 MXN+0.19%1.035M0.29113.302B MXN27.331.15 MXN−31.41%1.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
1.17%124.00 MXN+0.67%1.071K0.0642.936B MXN11.3210.96 MXN−2.26%1.17%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
1.02%94.80 MXN+0.01%1.06K1.3629.411B MXN8.8610.69 MXN+109.82%1.02%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
0.91%102.41 MXN0.00%161.151K0.5998.286B MXN13.497.59 MXN+6.99%0.91%Bán Lẻ
Mua
GCCGCC SAB DE CV
0.74%180.11 MXN−1.19%407.396K0.6560.769B MXN14.9012.09 MXN+18.39%0.74%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
0.62%161.02 MXN−2.77%245.039K0.50363.424B MXN18.518.70 MXN+40.59%0.68%Bán Lẻ
Bán
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
0.59%82.00 MXN+2.50%5.566K0.2713.375B MXN11.657.04 MXN0.59%Tài chính
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
0.45%1163.76 MXN−0.35%16.279K0.29250.853B MXN38.8429.97 MXN0.45%Bán Lẻ