Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Mexico

Cổ phiếu Mexico có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0.012 MXN0.00%1.663M4.4466.831M MXN−0.01 MXN−1728.57%0.00%Khách hàng Lâu năm
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
0.231 MXN+0.43%2.561M1.241.113B MXN0.00%Dịch vụ Công nghệ
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
0.809 MXN+2.41%306.361K1.122.268B MXN0.00%Truyền thông
Bán
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
1.53 MXN−4.38%5.197K0.60572.77M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.55 MXN+3.33%2610.00805.856M MXN2.17%Tài chính
CMR/BCMR SAB DE CV
2.20 MXN−4.35%6650.291.197B MXN14.520.15 MXN+373.44%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
2.30 MXN0.00%3280.14184.413M MXN−0.09 MXN−138.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
2.38 MXN−0.42%5170.11415.436M MXN23.560.10 MXN0.00%Vận chuyển
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
2.39 MXN+3.46%3740.033.585B MXN1.132.12 MXN0.00%Tài chính
Theo dõi
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
3.10 MXN0.00%700.07299.732M MXN−3.97 MXN−923.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
ARACONSORCIO ARA SAB
3.28 MXN−0.91%660.368K2.454.01B MXN6.010.55 MXN+5.10%4.98%Khách hàng Lâu năm
Mua
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
3.44 MXN−0.86%77.911K1.8120.797B MXN−0.13 MXN−180.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
3.48 MXN−0.57%4.274M1.2710.563B MXN−0.02 MXN−104.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
3.67 MXN+0.27%2.159K0.082.599B MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
4.00 MXN0.00%4000.031.022B MXN−0.54 MXN+26.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
4.39 MXN+1.15%18.246K1.51975.835M MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
4.99 MXN+2.04%611.002K3.292.058B MXN1.892.65 MXN+2664.68%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán Mạnh
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
5.06 MXN+1.61%16.647K1.451.615B MXN0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
6.02 MXN+0.33%61.918M37.1619.151B MXN−0.38 MXN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
7.49 MXN0.00%270.00977.61M MXN−0.50 MXN−128.20%0.00%Dịch vụ Phân phối
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
7.80 MXN0.00%50.091.501B MXN8.930.87 MXN−37.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
10.03 MXN−1.47%4.356K0.863.157B MXN−2.23 MXN−224.28%13.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
10.30 MXN0.00%110.003.476B MXN0.00%Tài chính
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
10.97 MXN+0.18%1.013M1.3623.111B MXN−5.18 MXN−179.46%29.38%Công nghiệp Chế biến
Mua
VITRO/AVITRO SAB DE CV
11.37 MXN−0.26%2.009K0.355.498B MXN1.726.62 MXN+759.90%10.17%Công nghiệp Chế biến
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
12.29 MXN0.00%10.003.457B MXN6.152.00 MXN+115.45%12.31%Khách hàng Lâu năm
Mua
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
12.40 MXN−0.64%3.07M1.0114.326B MXN233.520.05 MXN0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
12.50 MXN0.00%399.425K29.528.83B MXN8.641.45 MXN+11.64%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
12.71 MXN+2.91%17.318M3.2661.247B MXN−2.52 MXN−164.81%2.98%Công nghiệp Chế biến
Mua
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
13.16 MXN−1.20%5.454M1.2313.423B MXN12.231.08 MXN−23.15%4.47%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
13.50 MXN0.00%1220.0822.158B MXN0.00%Tài chính
GLOBC/ATENEDORA DE ACCIONES CM S.A.P.I.B.
14.50 MXN0.00%100
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
15.03 MXN+1.28%7.066K0.718.026B MXN6.792.21 MXN+50.49%0.67%Tài chính
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
15.96 MXN−1.48%213.404M3.02993.015B MXN13.201.21 MXN−1.83%2.88%Truyền thông
Mua
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
19.20 MXN0.00%1.802K0.7811.52B MXN5.023.82 MXN+70.55%2.40%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
24.70 MXN−0.40%8280.197.575B MXN22.711.09 MXN−56.09%20.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
GENTERAGENTERA SAB DE CV
25.62 MXN+2.89%6.6M1.6340.539B MXN4.50%Tài chính
Sức mua mạnh
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
29.14 MXN−1.69%580.969K1.8215.953B MXN4.60%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
30.82 MXN0.00%7821.226.67B MXN2.70%Tài chính
Sức mua mạnh
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
30.87 MXN+0.49%993.839K1.9017.529B MXN26.251.18 MXN+23.62%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
31.52 MXN−1.71%5.972M6.1562.031B MXN59.280.53 MXN−90.91%6.95%Sản xuất Chế tạo
Mua
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
32.00 MXN0.00%1.003K1.2731.815B MXN15.012.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
33.30 MXN−2.00%7.251K3.2959.94B MXN11.942.79 MXN−0.09%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
33.80 MXN0.00%30.005.574B MXN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ALEATICALEATICA SAB DE CV
36.50 MXN0.00%70.2763.225B MXN131.010.28 MXN0.00%Vận chuyển
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
36.76 MXN+3.20%1.369M0.7820.935B MXN13.982.63 MXN−7.70%6.26%Tài chính
Mua
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
37.80 MXN0.00%30.024.989B MXN18.991.99 MXN+83.74%0.00%Vận chuyển
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
37.88 MXN+2.99%8.316M2.75110.765B MXN16.612.28 MXN+42.07%4.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
38.59 MXN+0.44%115.615K2.95168.636B MXN5.18%Vận chuyển
Mua
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
39.00 MXN0.00%20.00111.775B MXN13.952.80 MXN−2.43%2.82%Vận chuyển
CUERVOBECLE SAB DE CV
39.84 MXN+0.38%2.45M1.19143.072B MXN30.341.31 MXN−19.48%1.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
41.00 MXN−1.91%15.384K103.324.425B MXN7.435.52 MXN−3.33%15.93%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
43.92 MXN+1.34%2.143M1.6820.481B MXN14.842.96 MXN−28.83%6.74%Truyền thông
Theo dõi
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
46.90 MXN+2.87%74.566K0.9715.714B MXN12.013.91 MXN+94.54%2.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
47.00 MXN0.00%2001.1619.998B MXN2.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
51.71 MXN+0.21%4.942M3.67315.472B MXN0.00%Tài chính
Bán
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
59.75 MXN+0.67%2.143M0.7350.309B MXN7.827.64 MXN+7.55%2.20%Tài chính
Mua
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
63.43 MXN+2.55%3.337M1.3275.477B MXN6.40%Tài chính
Mua
ALSEAALSEA SAB DE CV
65.32 MXN+1.05%3.361M1.6153.139B MXN18.493.53 MXN+80.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
68.25 MXN+0.81%39.8M2.301.191T MXN23.092.96 MXN+5.38%3.94%Bán Lẻ
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
71.30 MXN−1.93%6.734M4.05316.121B MXN20.403.49 MXN−66.92%2.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
75.00 MXN0.00%4.198K10.5266.367B MXN10.457.18 MXN+42.35%5.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
82.00 MXN0.00%30.0013.375B MXN12.826.40 MXN0.59%Tài chính
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
82.74 MXN+0.62%10.674M3.79644.131B MXN10.367.99 MXN−6.51%4.59%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
96.00 MXN0.00%10.0413.562B MXN50.281.91 MXN−66.79%1.85%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
99.00 MXN0.00%465.2927.652B MXN11.608.53 MXN−16.55%6.88%Tài chính
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
101.14 MXN+5.35%12.33K3.9916.182B MXN0.00%Tài chính
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
121.99 MXN0.00%230.1437.846B MXN11.8210.32 MXN+45.89%0.79%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
125.00 MXN0.00%10.05167.713B MXN9.1113.72 MXN+10.34%2.09%Bán Lẻ
Mua
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
130.00 MXN+0.78%9.953K15.3744.914B MXN14.099.23 MXN−22.08%1.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
130.88 MXN−0.48%407.95K0.79125.643B MXN16.447.96 MXN−3.14%0.71%Bán Lẻ
Mua
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
147.46 MXN+0.12%898.182K2.40332.811B MXN24.386.05 MXN−29.59%0.75%Bán Lẻ
Bán Mạnh
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
147.73 MXN+0.01%2.711M5.1757.631B MXN15.169.75 MXN−3.00%6.51%Vận chuyển
Mua
R/AREGIONAL SAB DE CV
159.03 MXN+0.37%1.04M1.1752.151B MXN2.39%Tài chính
Mua
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
163.40 MXN−5.00%3146.90459.57B MXN1.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
166.36 MXN+0.93%1.25M3.3487.374B MXN23.467.09 MXN−21.77%3.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
174.00 MXN−1.69%7.941K4.2986.601B MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
176.22 MXN−0.36%7.395M1.97508.123B MXN9.9517.71 MXN7.42%Tài chính
Mua
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
177.14 MXN−0.39%519.23K2.0072.87B MXN10.8616.30 MXN+20.86%3.00%Vận chuyển
Mua
GCCGCC SAB DE CV
179.96 MXN−1.52%550.44K2.1060.719B MXN0.74%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
183.61 MXN−0.01%3.87M4.68315.957B MXN10.3517.75 MXN+97.81%3.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
189.99 MXN+0.02%4.323K0.6882.945B MXN16.4311.57 MXN−41.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
191.45 MXN+0.01%1.148M1.3176.58B MXN2.61%Tài chính
Theo dõi
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
213.58 MXN−0.15%964.727K5.9884.893B MXN37.855.64 MXN+24.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
251.67 MXN+1.00%2.666M1.61128.666B MXN2.95%Vận chuyển
Theo dõi
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
303.53 MXN−1.01%717.769K1.61112.419B MXN15.6219.44 MXN+12.20%1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
500.09 MXN+4.37%2.551M8.23150.027B MXN1.99%Vận chuyển
Mua
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
600.00 MXN−2.44%1590.0157.099B MXN8.4770.86 MXN+29.32%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
630.74 MXN−0.67%8.497K4.3263.946B MXN13.8045.69 MXN+39.83%1.79%Bán Lẻ
Mua
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1188.72 MXN−0.34%36.22K0.78256.233B MXN43.8627.10 MXN0.44%Bán Lẻ