Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nigeria

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
887.809M0.00%5.000KDịch vụ Thương mại1
1566.860B5.31-0.01%34.704KCông nghiệp Chế biến10
2.569B2.79-2.17%360.245KVận chuyển2
3.384B0.00%1.428KVận chuyển1
1.584B0.690.00%300Khoáng sản phi năng lượng1
727.234B1.83-0.36%366.374KHàng tiêu dùng không lâu bền5
1.600B0.00%200Dịch vụ Khách hàng1
97.732B0.00%2Công nghiệp Chế biến1
3.696B0.00%10.050KCông nghiệp Chế biến1
400.913M7.410.00%12.750KDịch vụ Thương mại1
588.358M0.00%100Công nghệ Điện tử1
6320.663B7.280.00%164.762KKhoáng sản phi năng lượng3
27.658B1.990.00%3.226KCông nghiệp Chế biến1
41.461B1.960.00%1.621MCông ty dịch vụ công cộng1
7.186B4.900.00%627.455KSản xuất Chế tạo1
388.800M0.00%7.000KCông nghệ Điện tử1
41.440B9.650.00%100.467KDịch vụ Công nghiệp1
19.763B0.00%34Tài chính2
1131.669B3.800.00%4.209KHàng tiêu dùng không lâu bền4
166.453B5.13-0.00%55.714KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.232B0.00%60Khách hàng Lâu năm1
77.132B0.930.03%32.995KDịch vụ Khách hàng3
107.390B3.600.00%72.213KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.619B0.00%150Sản xuất Chế tạo1
42.409B8.980.00%914.099KCông nghiệp Chế biến4
23.276B0.00%8.061KDịch vụ Công nghệ2
6.069B1.94%5.331MTài chính2
314.815B8.310.00%247Năng lượng Mỏ1
%Tài chính1
300.000M0.00%700Tài chính1
30.657B2.39-1.60%192.508KTài chính4
227.492B5.980.15%9.444MTài chính2
1.126B0.00%15.000KDịch vụ Khách hàng1
1.634B8.70-6.12%840.142KDịch vụ Thương mại3
1.137B0.00%408Khách hàng Lâu năm1
101.515B7.05-0.58%425.907KTài chính8
67.913B-3.66%630.040KNăng lượng Mỏ2
1.453B0.00%37.722KKhoáng sản phi năng lượng1
19.654B4.52-4.12%595.766KVận chuyển4
12.168B8.220.83%848.869KDịch vụ Công nghệ2
39.176B5.70-4.06%276.701KCông nghệ Sức khỏe6
21.736B0.910.00%195.955KTài chính3
2.909B3.560.00%229.437KDịch vụ Khách hàng3
17.632B-1.04%438.592KTài chính1
1.540B9.420.00%179Tài chính1
2945.121B11.15-0.14%2.874MTài chính14
642.326M0.00%400Dịch vụ Khách hàng1
7.150B4.200.00%0Tài chính1
72.049B10.46-0.04%18.119KBán Lẻ2
2359.199B3.540.00%13Truyền thông1
41.457B4.183.19%664.710KDịch vụ Phân phối4
4070.902B7.080.00%83.081KTruyền thông1
Tải thêm