Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
BCP B.COM.PORTUGUES
0.14-1.55%-0.00Sức mua mạnh84.134M2.105B27.210.0117335.00Tài chính
GALP GALP ENERGIA-NOM
8.960.58%0.05Mua1.946M7.430B81.200.116114.00Năng lượng Mỏ
LIG LISGRAFICA
0.01-15.38%-0.00Bán147.810K1.027M-0.01121.00Dịch vụ Thương mại
MCP MEDIA CAPITAL
1.000.00%0.00Bán184.513M-1005.96Dịch vụ Khách hàng
MLKTS KTESIOS REAL ESTAT
12.350.41%0.051.304KTài chính
RENE REN
2.571.38%0.04Sức mua mạnh1.110M1.705B16.370.15697.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm