Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
2838 UNION BANK OF TAIWAN
11.900.42%0.05Sức mua mạnh1.876M38.805B9.031.31Tài chính
2884 E SUN FINANCIAL HOLDINGS
26.651.14%0.30Sức mua mạnh18.201M353.229B18.941.39Tài chính
3037 UNIMICRON TECHNOLOGY
156.003.65%5.50Sức mua mạnh79.550M211.663B28.995.2331255.00Công nghệ Điện tử
3141 ULTRA CHIP INC
209.0010.00%19.00Sức mua mạnh24.405M13.616B50.404.04Công nghệ Điện tử
3189 KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
236.00-3.67%-9.00Mua34.990M106.625B82.602.985779.00Công nghệ Điện tử
3443 GLOBAL UNICHIP CORP.
567.00-2.24%-13.00Mua4.221M76.655B62.759.27Công nghệ Điện tử
3653 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO.
376.50-3.83%-15.00Mua3.618M46.772B57.396.85Công nghệ Điện tử
3707 EPISIL TECHNOLOGIES INC
140.003.70%5.00Sức mua mạnh119.080M43.351B-0.75Công nghệ Điện tử
4721 MECHEMA CHEMICALS INTL CORPN
144.001.41%2.00Mua69.008M9.711B52.682.70Công nghiệp Chế biến
4739 COREMAX CORPORATION
149.006.05%8.50Sức mua mạnh59.462M12.967B38.733.64Công nghiệp Chế biến
5222 TRANSCOM INC
185.002.21%4.004.755M5.618BCông nghệ Điện tử
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS
22.751.11%0.25Sức mua mạnh14.981M304.660B16.471.379527.00Tài chính
6292 AXIS CORPORATION
47.159.91%4.25Sức mua mạnh983.231K1.941B8.315.21Công nghệ Điện tử
6411 AMAZING MICROELECTRONIC CORP
212.50-6.39%-14.50Mua26.065M20.372B29.877.73Công nghệ Điện tử
6509 TAIWAN HOPAX CHEMS.MFG.CO
68.000.29%0.20Mua113.914M10.687B31.022.19Công nghiệp Chế biến
6531 AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION
484.50-3.87%-19.50Mua13.133M71.860B50.2010.17Công nghệ Điện tử
6655 KEDING ENTERPRISES CO LTD
88.301.61%1.40Sức mua mạnh59.738K5.919B15.215.87Khoáng sản phi năng lượng
6689 ECV
400.0010.04%36.50Sức mua mạnh226.451K21.390B114.783.17Dịch vụ Công nghệ
8255 ACTRON TECHNOLOGY CORP
243.50-4.13%-10.50Mua17.151M22.773B46.235.52Sản xuất Chế tạo
9945 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
67.208.56%5.30Sức mua mạnh25.492M127.658B8.687.13Khách hàng Lâu năm
Tải thêm