Chứng khoán Đài Loan rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đài Loan đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
3529EMEMORY TECHNOLOGY INC.2.351495TWD−2.92%−45TWD
Mua
845.778K1.264B111.553BTWD78.4519.69TWDCông nghệ Điện tử
6415SILERGY CORP
2.22485.5TWD−1.12%−5.5TWD
Mua
1.147M556.738M184.42BTWD30.0517.30TWDCông nghệ Điện tử
4755SAN FU CHEMICAL CO LTD
2.21116.0TWD−0.43%−0.5TWD
Theo dõi
561.064K65.083M11.682BTWD10.9810.62TWDCông nghiệp Chế biến
3661ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD
2.20883TWD−3.60%−33TWD
Mua
4.871M4.301B62.985BTWD40.9023.52TWDCông nghệ Điện tử
6643M31 TECHNOLOGY CORPORATION2.20519TWD−0.19%−1TWD
Mua
6.651M3.452B16.347BTWD47.2011.05TWDDịch vụ Công nghệ
3624VIKING TECH CORPORATION2.1243.65TWD−1.47%−0.65TWD
Bán
1.275M55.672M5.122BTWD5.58TWDCông nghệ Điện tử
5269ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2.11751TWD0.27%2TWD
Mua
1.199M900.188M52.094BTWD17.2543.57TWD246Công nghệ Điện tử
3701FIC GLOBAL INC
2.0238.30TWD−2.30%−0.90TWD
Theo dõi
387.328K14.835M8.239BTWD22.961.86TWDCông nghệ Điện tử
3006ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRONIC
1.9972.6TWD−5.59%−4.3TWD
Theo dõi
15.789M1.146B19.783BTWD6.9611.21TWD527Công nghệ Điện tử
3362ABILITY OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY1.9978.1TWD−0.51%−0.4TWD
Mua
1.969M153.804M11.086BTWD27.722.84TWDCông nghệ Điện tử
6533ANDES TECHNOLOGY CORPORATION
1.98538TWD−7.40%−43TWD
Mua
8.277M4.453B27.25BTWD57.1010.24TWDDịch vụ Công nghệ
2486I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO
1.9821.05TWD9.92%1.90TWD
Mua
9.636M202.838M4.672BTWD35.330.57TWDSản xuất Chế tạo
8227PGC1.9788.0TWD2.56%2.0TWD
Mua
1.179M104.011M2.928BTWDCông nghệ Điện tử
5351ETRON TECHNOLOGY INC1.9742.90TWD−2.28%−1.00TWD
Mua
10.049M431.113M12.177BTWD15.762.84TWDCông nghệ Điện tử
6488GLOBALWAFERS CO LTD1.97480.0TWD−0.93%−4.5TWD
Mua
3.008M1.444B207.948BTWD19.1926.87TWDSản xuất Chế tạo
6133GOLDEN BRIDGE ELECTECH INC
1.9526.20TWD−2.60%−0.70TWD
Mua
10.486M274.744M3.066BTWD48.880.55TWD949Sản xuất Chế tạo
8046NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
1.95271.0TWD0.37%1.0TWD
Mua
16.116M4.368B175.111BTWD9.7927.58TWDCông nghệ Điện tử
6134WANSHIH ELECTRONIC CO LTD1.9420.05TWD0.50%0.10TWD
Mua
250.021K5.013M1.455BTWD−0.96TWDDịch vụ Phân phối
8041TED1.9327.1TWD−3.21%−0.9TWD
Bán
11K298.1K466.52MTWD9.073.12TWD176Sản xuất Chế tạo
6228PACIFIC IMAGE ELECTRONICS CO1.9312.70TWD−1.93%−0.25TWD
Bán Mạnh
70.002K889.025K508MTWD−0.35TWDCông nghệ Điện tử
8454MOMO COM INC
1.92597TWD1.36%8TWD
Mua
554.514K331.045M130.439BTWD38.6415.24TWDBán Lẻ
6241AMIGO TECHNOLOGY INC.1.9116.90TWD−0.29%−0.05TWD
Theo dõi
125.036K2.113M701.35MTWD−1.45TWDCông nghệ Điện tử
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
1.91160.5TWD−0.31%−0.5TWD
Mua
40.027M6.424B339.685BTWD0.90181.95TWDVận chuyển
3675ERIS TECHNOLOGY CORP1.90173.5TWD−2.53%−4.5TWD
Bán
1.284M222.711M7.708BTWD17.3910.25TWDCông nghệ Điện tử
5258CASTLES TECH CO LTD
1.8867.0TWD−1.47%−1.0TWD
Mua
6.356M425.847M6.618BTWD9.866.93TWDCông nghệ Điện tử
2338TAIWAN MASK CORP
1.8779.8TWD0.13%0.1TWD
Mua
10.234M816.682M17.444BTWD58.031.46TWDCông nghệ Điện tử
6799M3 TECHNOLOGY INC
1.87117.5TWD−2.89%−3.5TWD
Mua
453.134K53.243M4.792BTWD14.928.72TWDSản xuất Chế tạo
6104GENESYS LOGIC1.8696.5TWD0.31%0.3TWD
Mua
13.79M1.331B8.664BTWD11.868.16TWDCông nghệ Điện tử
3443GLOBAL UNICHIP CORP.
1.85740TWD−0.67%−5TWD
Mua
6.176M4.57B99.169BTWD34.8021.48TWDCông nghệ Điện tử
1475BIG SUNSHINE CO LTD
1.8564.1TWD0.79%0.5TWD
Sức mua mạnh
394.047K25.258M4.232BTWD13.0812.26TWD10Công nghiệp Chế biến
2641FRANBO LINES CORP1.8418.10TWD0.28%0.05TWD
Mua
4.232M76.605M4.319BTWD3.834.87TWDVận chuyển
2327YAGEO CORP
1.84445.0TWD−1.55%−7.0TWD
Mua
1.592M708.377M185.681BTWD8.2655.75TWDCông nghệ Điện tử
3122MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD1.8327.15TWD−1.99%−0.55TWD
Theo dõi
542.747K14.736M1.063BTWD15.961.99TWDCông nghệ Điện tử
8289TAITIEN ELECTRONICS CO1.8136.50TWD−1.08%−0.40TWD
Mua
384.703K14.042M2.494BTWD5.76TWDCông nghệ Điện tử
3141ULTRA CHIP INC1.8091.9TWD0.55%0.5TWD
Mua
5.722M525.896M6.751BTWD8.7010.93TWDCông nghệ Điện tử
3051OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION
1.8019.50TWD−0.26%−0.05TWD
Mua
626.272K12.212M3.315BTWD7.142.74TWDSản xuất Chế tạo
3704UNIZYX HLDGS
1.7933.55TWD5.34%1.70TWD
Sức mua mạnh
12.932M433.884M13.033BTWD9.633.34TWDCông nghệ Điện tử
6495NANOPLUS1.7914.85TWD0.34%0.05TWD
Bán
215.962K3.207M2.539BTWD−3.14TWDCông nghiệp Chế biến
6568RAFAEL MICROELECTRONICS INC1.78141.0TWD−2.76%−4.0TWD
Mua
398.677K56.213M4.171BTWD40.683.65TWDCông nghệ Điện tử
6485ASOLID TECHNOLOGY CO LTD1.7771.0TWD−2.61%−1.9TWD
Theo dõi
697.2K49.501M3.135BTWD12.45TWDCông nghệ Điện tử
1727CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
1.7725.15TWD−0.20%−0.05TWD
Theo dõi
246.669K6.204M2.722BTWD21.011.20TWDCông nghiệp Chế biến
4966PARADE TECHNOLOGIES LTD1.76796TWD0.76%6TWD
Mua
1.475M1.174B64.243BTWD10.8274.16TWDCông nghệ Điện tử
4944CRYSTALWISE TECHNOLOGY INC.1.7512.90TWD0.00%0.00TWD
Theo dõi
11.246K145.073K553.413MTWD−8.35TWD225Sản xuất Chế tạo
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
1.75156.5TWD−0.63%−1.0TWD
Mua
31.72M4.964B226.711BTWD8.6618.48TWD29.134KCông nghệ Điện tử
8255ACTRON TECHNOLOGY CORP1.74157.5TWD0.32%0.5TWD
Mua
693.961K109.299M14.404BTWD27.295.78TWDCông nghệ Điện tử
6763GREEN WORLD FINTECH SERVICE CO LTD1.74407.5TWD4.09%16.0TWD
Mua
67.705K27.59M7.296BTWD20.1519.43TWDDịch vụ Công nghệ
2745LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO1.7334.10TWD−2.15%−0.75TWD
Bán
54.194K1.848M999.421MTWD−3.68TWDDịch vụ Khách hàng
6243ENE TECHNOLOGY
1.7227.45TWD−2.66%−0.75TWD
Bán
121.085K3.324M1.244BTWD13.362.13TWDCông nghệ Điện tử
6708MARS1.7264.9TWD10.94%6.4TWD
Mua
94.562K6.137M1.661BTWDCông nghệ Điện tử
2615WAN HAI LINES
1.6974.9TWD−0.66%−0.5TWD
Mua
24.237M1.815B210.18BTWD43.93TWDVận chuyển
2465LEADTEK RESEARCH
1.6938.00TWD0.80%0.30TWD
Mua
8.764M333.014M2.24BTWD−0.43TWDCông nghệ Điện tử
4132GB1.6962.3TWD−1.89%−1.2TWD
Bán
435.014K27.101M8.861BTWD−3.15TWDCông nghệ Sức khỏe
4951FEATURE INTEGRATION TECHNOLOGY INC1.6856.6TWD−2.41%−1.4TWD
Theo dõi
555.027K31.415M1.898BTWDCông nghệ Điện tử
8054ALCOR MICRO CORP1.6832.65TWD−1.95%−0.65TWD
Bán
283.281K9.249M2.967BTWD32.971.01TWDCông nghệ Điện tử
3131GRAND PLASTIC TECHNOLOGY CORP1.68234.0TWD0.00%0.0TWD
Mua
293.035K68.57M6.674BTWD8.2528.55TWDCông nghệ Điện tử
5474YUAN HIGH-TECH DEVELOPMENT CO1.6773.1TWD−1.48%−1.1TWD
Mua
82.222K6.01M2.897BTWD9.028.25TWD141Công nghệ Điện tử
3515ASROCK INCORPORATION
1.67136.5TWD9.64%12.0TWD
Sức mua mạnh
5.053M689.762M16.779BTWD8.9014.06TWDCông nghệ Điện tử
5347VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO1.6783.9TWD−0.59%−0.5TWD
Mua
4M335.595M137.511BTWD8.4810.08TWDCông nghệ Điện tử
2605SINCERE NAVIGATION CORP
1.6719.95TWD2.57%0.50TWD
Mua
6.492M129.518M11.678BTWD50.600.38TWDVận chuyển
1453TA JIANG DEVELOPMENT CORP
1.6718.10TWD1.40%0.25TWD
Mua
6.108M110.564M1.876BTWD20.010.89TWD19Tài chính
3592RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION
1.66303.0TWD−2.26%−7.0TWD
Mua
876.243K265.502M22.596BTWD4.9764.31TWDCông nghệ Điện tử
3558SENAO NETWORKS INC1.66212.5TWD−2.97%−6.5TWD
Mua
4.411M937.268M10.425BTWD12.0818.26TWDCông nghệ Điện tử
2606U-MING MARINE TRANSPORT CORP
1.6646.50TWD4.49%2.00TWD
Mua
19.611M911.908M39.295BTWD6.686.67TWDVận chuyển
3169ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD1.66106.0TWD−2.30%−2.5TWD
Mua
673.159K71.355M6.617BTWD15.137.20TWDCông nghệ Điện tử
3081LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP1.65111.5TWD2.76%3.0TWD
Mua
6.044M673.856M10.219BTWD45.352.40TWD338Sản xuất Chế tạo
8299PHISON ELECTRONICS CORP1.65330.5TWD−1.93%−6.5TWD
Mua
772.234K255.223M65.133BTWD9.9335.58TWDCông nghệ Điện tử
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
1.6464.9TWD0.46%0.3TWD
Mua
48.6M3.154B226.638BTWD1.0263.36TWDVận chuyển
6531AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION
1.63207.5TWD−2.81%−6.0TWD
Mua
9.117M1.892B33.402BTWD14.0615.37TWDCông nghệ Điện tử
5871CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED
1.63192.5TWD0.52%1.0TWD
Mua
3.298M634.818M304.711BTWD11.3017.00TWDTài chính
6756VIA LABS INC
1.62208.5TWD−0.95%−2.0TWD
Mua
899.552K187.557M14.285BTWD16.0013.62TWDCông nghệ Điện tử
2636T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
1.6276.0TWD0.53%0.4TWD
Mua
1.152M87.555M10.673BTWD3.0524.77TWDVận chuyển
3438ADVANCED ANALOG TECHNOLOGY INC1.6251.5TWD−3.01%−1.6TWD
Theo dõi
162.426K8.365M2.429BTWD13.713.91TWDCông nghệ Điện tử
8068CHANDER ELECTRONICS CORP1.6124.40TWD−1.41%−0.35TWD
Bán
8.543K208.449K1.871BTWD−0.08TWD29Dịch vụ Phân phối
3041ALI CORPORATION
1.6120.55TWD−1.67%−0.35TWD
Theo dõi
692.63K14.234M3.956BTWD76.250.28TWDCông nghệ Điện tử
6175LITON TECHNOLOGY CORP1.6029.65TWD−0.84%−0.25TWD
Mua
195.996K5.811M4.241BTWD8.613.71TWD452Công nghệ Điện tử
5608SHIH WEI NAVIGATION
1.6024.80TWD3.55%0.85TWD
Mua
21.466M532.351M9.158BTWD3.297.32TWDVận chuyển
3419WHA YU INDUSTRIAL CO. LTD
1.5919.30TWD−1.28%−0.25TWD
Mua
2.241M43.256M2.325BTWD59.260.33TWDCông nghệ Điện tử
4968RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION
1.59129.5TWD1.57%2.0TWD
Mua
12.251M1.586B11.677BTWD169.770.75TWD295Công nghệ Điện tử
6679ZILLTEK TECHNOLOGY CORP1.59232.5TWD1.75%4.0TWD
Mua
1.121M260.732M12.52BTWD17.0113.71TWDCông nghệ Điện tử
3645TAIMIDE TECH INC
1.5831.45TWD−1.72%−0.55TWD
Theo dõi
359.29K11.3M4.145BTWD17.621.84TWDCông nghiệp Chế biến
6667TRUSVAL TECHNOLOGY CO LTD1.5863.3TWD−1.71%−1.1TWD
Theo dõi
127.932K8.098M2.835BTWD13.664.75TWDCông ty dịch vụ công cộng
6213ITEQ CORP
1.5875.0TWD−2.85%−2.2TWD
Mua
3.973M297.957M27.222BTWD12.756.10TWD3.635KCông nghệ Điện tử
6161JETWAY INFORMATION1.5825.90TWD0.00%0.00TWD
Mua
133.15K3.449M1.942BTWD7.523.48TWDCông nghệ Điện tử
6233PROLIFIC TECH INC1.5820.65TWD0.24%0.05TWD
Theo dõi
122.59K2.531M1.644BTWD30.020.69TWDCông nghệ Điện tử
2454MEDIATEK INC
1.58727TWD−0.14%−1TWD
Mua
5.754M4.183B1.157TTWD8.9281.84TWDCông nghệ Điện tử
3707EPISIL TECHNOLOGIES INC1.5896.0TWD−2.83%−2.8TWD
Bán
5.167M496.073M31.988BTWD37.162.68TWDSản xuất Chế tạo
6683KEYSTONE MICROTECH CO1.58196.0TWD5.09%9.5TWD
Mua
790.064K154.853M5.336BTWD11.9315.78TWD282Công nghệ Điện tử
3711ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
1.5896.1TWD−0.31%−0.3TWD
Mua
10.281M988M412.392BTWD5.5317.89TWDCông nghệ Điện tử
6237C-MEDIA ELECTRONICS1.5743.50TWD−0.91%−0.40TWD
Theo dõi
479.743K20.869M3.374BTWD−1.51TWDCông nghệ Điện tử
2417AVERMEDIA TECHNOLOGIES INC
1.5724.30TWD9.95%2.20TWD
Mua
4.442M107.93M3.428BTWD75.870.29TWDCông nghệ Điện tử
3228RDC SEMICONDUCTOR CO1.57200.5TWD−4.52%−9.5TWD
Theo dõi
1.871M375.212M13.592BTWD171.891.22TWDCông nghệ Điện tử
2618EVA AIRWAYS
1.5726.05TWD−0.38%−0.10TWD
Theo dõi
39.88M1.039B139.269BTWD10.102.61TWDVận chuyển
3441UNIQUE OPTO-ELECTRONICS CO LTD1.5740.80TWD−2.04%−0.85TWD
Mua
1.562M63.733M1.634BTWD15.092.77TWDCông nghệ Điện tử
3272GOOD WAY TECHNOLOGY CO1.5744.60TWD−2.83%−1.30TWD
Bán
2.765M123.339M2.423BTWD57.070.81TWDCông nghệ Điện tử
3035FARADAY TECHNOLOGY
1.57167.5TWD−2.62%−4.5TWD
Mua
17.735M2.971B41.632BTWD17.839.69TWDCông nghệ Điện tử
4961FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC
1.56120.5TWD−3.21%−4.0TWD
Theo dõi
2.581M310.98M22.35BTWD5.6822.13TWDCông nghệ Điện tử
6217CCP CONTACT PROBES CO1.5642.70TWD0.12%0.05TWD
Theo dõi
1.556M66.458M3.82BTWD12.343.72TWDCông nghệ Điện tử
2481PAN JIT INTERNATIONAL INC
1.5660.4TWD−0.49%−0.3TWD
Mua
3.014M182.042M23.08BTWD11.315.38TWDCông nghệ Điện tử
8024ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP1.5622.75TWD0.00%0.00TWD
Mua
148.003K3.367M1.027BTWD8.112.84TWD106Công nghệ Điện tử
3356GEOVISION INC
1.5641.95TWD−1.76%−0.75TWD
Mua
10.425M437.328M3.768BTWD1.51TWDCông nghệ Điện tử