Cổ phiếu Đài Loan có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Đài Loan sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
6415SILERGY CORP
2.15520 TWD+2.97%1.651 M0.60193.92 B TWD340.291.53 TWD−87.04%0.39%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
44967TEAM GROUP INC
1.94148.5 TWD+5.69%28.368 M0.849.772 B TWD19.897.47 TWD0.71%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
55484EVER FOCUS ELECTRONICS
1.9167.6 TWD+9.92%2.173 M1.004.108 B TWD−1.13 TWD−157.07%0.00%Công nghệ Điện tử
22388VIA TECHNOLOGIES
1.87128.0 TWD+2.81%10.302 M1.4562.22 B TWD113.891.12 TWD0.12%Công nghệ Điện tử
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
1.73190.5 TWD+0.79%5.813 M0.62282.626 B TWD28.366.72 TWD−63.37%4.23%Công nghệ Điện tử
Mua
3711ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
1.71178.0 TWD−0.56%9.144 M0.85773.21 B TWD24.747.20 TWD−42.42%4.91%Công nghệ Điện tử
Mua
66515WINWAY TECHNOLOGY CO LTD
1.701030 TWD−0.96%426.75 K0.4736.16 B TWD68.5815.02 TWD−53.72%2.12%Dịch vụ Phân phối
Mua
22359SOLOMON TECHNOLOGY CORP
1.70163.0 TWD+3.82%14.451 M0.8426.905 B TWD52.713.09 TWD+35.43%0.96%Công nghệ Điện tử
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1.69981 TWD0.00%51.002 M1.0625.442 T TWD29.6833.05 TWD−16.05%1.25%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
66442EZCONN CORPORATION
1.65294.5 TWD+9.89%473.205 K0.1018.834 B TWD70.914.15 TWD+12.25%0.77%Công nghệ Điện tử
2454MEDIATEK INC
1.641500 TWD+1.01%6.377 M0.812.363 T TWD26.0657.56 TWD−10.03%6.77%Công nghệ Điện tử
Mua
66667TRUSVAL TECHNOLOGY CO LTD1.62179.5 TWD+1.70%466.464 K0.477.903 B TWD23.557.62 TWD+37.52%2.40%Sản xuất Chế tạo
66640GALLANT MICRO MACHINING CO LTD1.62578 TWD+9.89%417.854 K0.4413.821 B TWD73.747.84 TWD+35.21%1.14%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
88234NEXCOM INTERNATIONAL CO1.6055.8 TWD+3.91%2.576 M1.037.584 B TWD269.960.21 TWD−96.89%5.59%Công nghệ Điện tử
3443GLOBAL UNICHIP CORP.
1.591625 TWD+0.62%4.195 M1.30216.429 B TWD67.5824.05 TWD−20.83%0.87%Công nghệ Điện tử
Mua
66187ALL RING TECH CO1.57263.5 TWD+5.61%5.055 M0.9322.015 B TWD76.823.43 TWD−18.74%1.23%Sản xuất Chế tạo
33131GRAND PLASTIC TECHNOLOGY CORP1.571365 TWD+9.64%1.159 M2.4135.509 B TWD58.4423.36 TWD+0.04%1.45%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
33376SHIN ZU SHING CO
1.55227.5 TWD−0.87%7.774 M0.4643.088 B TWD42.905.30 TWD−30.25%2.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
3533LOTES CO LTD
1.551750 TWD+0.86%328.717 K0.40193.404 B TWD30.4057.56 TWD+3.22%1.45%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
66620HANDA PHARMACEUTICALS INC1.54108.0 TWD−0.92%429.013 K0.5515.379 B TWD0.92%Công nghệ Sức khỏe
2345ACCTON TECHNOLOGY CORP
1.53553 TWD+0.18%1.554 M0.39308.138 B TWD34.0416.24 TWD+2.79%1.36%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
33564AEWIN TECHNOLOGIES CO. LTD.1.51104.5 TWD+2.96%1.97 M0.256.001 B TWD346.600.30 TWD−88.30%0.79%Dịch vụ Phân phối
55443GALLANT PRECISION MACHINING CO1.5066.6 TWD+4.06%23.247 M2.3110.185 B TWD51.561.29 TWD−33.66%2.81%Công nghệ Điện tử
77704FINESSE TECH CO LTD1.48109.5 TWD−0.45%51.725 K0.833.366 B TWD32.563.36 TWD2.55%Dịch vụ Công nghệ
66272WIESON TECHNOLOGIES CO LTD1.4742.65 TWD+4.02%1.291 M0.942.733 B TWD52.400.81 TWD−61.53%0.85%Công nghệ Điện tử
66863ARIZON RFID TECH (CAYMAN) CO LTD
1.47241.0 TWD+1.69%306.145 K0.2017.613 B TWD33.627.17 TWD+27.06%0.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
88155ALLIED CIRCUIT CO LTD1.44148.0 TWD+1.02%624.743 K0.677.47 B TWD39.943.71 TWD−56.93%4.98%Công nghệ Điện tử
Mua
2408NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
1.4472.7 TWD+2.83%51.964 M3.09218.606 B TWD−2.25 TWD−210.05%3.01%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
44523EVERBRITE TECH CO LTD1.4350.6 TWD+1.00%28.456 K0.693.206 B TWD−2.61 TWD−1442.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
55474YUAN HIGH-TECH DEVELOPMENT CO1.43160.0 TWD−0.31%752.189 K0.706.362 B TWD29.205.48 TWD−19.88%2.37%Công nghệ Điện tử
55432SOLOMON DATA INTERNATIONAL CORP1.42234.0 TWD−0.85%658.451 K0.564.882 B TWD153.921.52 TWD−8.79%0.42%Công nghệ Điện tử
66217CCP CONTACT PROBES CO1.4246.65 TWD+3.09%2.608 M3.094.354 B TWD−1.25 TWD−179.54%3.31%Công nghệ Điện tử
44943CONCRAFT HOLDING CO LTD
1.4120.15 TWD+0.25%113.173 K2.722.315 B TWD−2.76 TWD+75.64%0.00%Công nghệ Điện tử
66218HAUMAN TECHNOLOGIES CORP1.3926.05 TWD+0.58%286.945 K1.371.664 B TWD−0.30 TWD−133.22%0.00%Công nghệ Điện tử
66812SAULTECH TECHNOLOGY CO LTD1.39141.5 TWD0.00%135.907 K0.834.303 B TWD−5.35 TWD−158.95%0.00%Công nghệ Điện tử
33617CYBERPOWER SYSTEMS INC.
1.39290.5 TWD+2.83%1.48 M1.3825.718 B TWD15.4118.85 TWD+46.35%1.69%Sản xuất Chế tạo
2344WINBOND ELECTRONIC CORP
1.3826.70 TWD+1.52%61.376 M1.51109.934 B TWD−0.14 TWD−107.85%3.77%Công nghệ Điện tử
Mua
44150UNICON OPTICAL CO LTD.1.3820.45 TWD−2.15%687.435 K0.543.077 B TWD14.611.40 TWD0.00%Công nghệ Sức khỏe
66103AVID ELECTRONICS CORP1.3839.25 TWD+0.77%2.434 K0.57533.992 M TWD4175.530.01 TWD0.00%Công nghệ Điện tử
66584NAN JUEN INTERNATIONAL CO LTD1.38203.0 TWD+4.37%422.928 K0.9712.864 B TWD232.320.87 TWD−34.74%0.55%Sản xuất Chế tạo
33706MITAC HOLDINGS CORPORATION
1.3746.45 TWD+0.43%7.391 M0.8355.277 B TWD24.321.91 TWD−74.31%2.81%Công nghệ Điện tử
22417AVERMEDIA TECHNOLOGIES INC
1.3744.25 TWD+0.68%1.617 M0.196.166 B TWD122.310.36 TWD0.46%Công nghệ Điện tử
66885BRIM BIOTECHNOLOGY INC1.3640.90 TWD+2.38%1.557 M0.504.624 B TWD−6.78 TWD−400.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
66715LINTES TECHNOLOGY CO LTD
1.36186.0 TWD+0.27%131.234 K0.3312.237 B TWD29.526.30 TWD−31.65%2.39%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
55498KEY WARE ELECTRONICS1.3515.10 TWD+0.67%1.728 M0.502.885 B TWD−0.78 TWD−178.54%0.66%Sản xuất Chế tạo
66197JESS-LINK PRODUCTS CO
1.35188.0 TWD+1.35%3.677 M0.2622.647 B TWD29.966.28 TWD+54.34%1.73%Công nghệ Điện tử
22745LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO1.35126.5 TWD+0.80%369.493 K0.464.243 B TWD12.6510.00 TWD0.00%Dịch vụ Khách hàng
66235WAFFER TECHNOLOGY CORP
1.3591.4 TWD+6.03%5.574 M3.0116.68 B TWD22.024.15 TWD+78.86%1.95%Khoáng sản phi năng lượng
22482UNIFORM INDUSTRIAL
1.3539.45 TWD+3.41%1.322 M0.182.971 B TWD19.841.99 TWD−38.11%3.93%Công nghệ Điện tử
88028PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP
1.3586.8 TWD+4.08%19.185 M0.6614.064 B TWD43.691.99 TWD−0.07%2.13%Sản xuất Chế tạo
3105WIN SEMICONDUCTORS CORP1.34160.5 TWD+3.22%9.028 M1.3065.719 B TWD104.601.53 TWD+138.85%1.61%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
33006ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRONIC
1.34105.0 TWD+9.26%33.813 M4.3626.188 B TWD−3.31 TWD−196.59%1.87%Công nghệ Điện tử
66188QUANTA STORAGE1.33110.5 TWD+2.79%8.175 M0.6629.924 B TWD27.284.05 TWD+10.61%2.98%Công nghệ Điện tử
3529EMEMORY TECHNOLOGY INC.1.332710 TWD−1.99%653.02 K1.04202.053 B TWD127.3521.28 TWD+2.24%0.74%Công nghệ Điện tử
Mua
33450ELITE ADVANCED LASER CORP
1.32119.5 TWD+9.63%29.021 M1.2315.879 B TWD2149.280.06 TWD−90.90%0.46%Công nghệ Điện tử
88147NEXTRONICS ENGINEERING CORP1.32129.5 TWD+1.97%1.536 M0.714.268 B TWD51.452.52 TWD−9.86%2.09%Công nghệ Điện tử
6789VISERA TECHNOLOGIES COMPANY LTD
1.32355.0 TWD+6.45%4.964 M0.84105.703 B TWD244.811.45 TWD−65.76%0.60%Công nghệ Điện tử
Mua
33060MIN AIK TECHNOLOGY
1.3233.30 TWD+1.06%4.904 M1.054.533 B TWD−0.62 TWD+15.19%0.91%Công nghệ Điện tử
33234TRUELIGHT CORPORATIION1.3251.0 TWD+0.39%6.519 M2.835.663 B TWD−4.44 TWD−333.42%0.00%Công nghệ Điện tử
2449KING YUAN ELECTRONICS CO
1.31112.0 TWD+2.75%47.501 M1.56133.279 B TWD22.864.90 TWD−2.61%3.21%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
8046NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
1.30199.5 TWD+0.50%2.337 M0.80128.264 B TWD38.615.17 TWD−81.30%9.07%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
11587CRYOMAX COOLING SYSTEM CORP
1.3061.5 TWD−0.32%2.171 M0.364.234 B TWD108.870.56 TWD−65.69%0.81%Sản xuất Chế tạo
66579AAEON TECHNOLOGY INC.
1.29188.0 TWD+2.73%944.986 K0.7329.443 B TWD20.799.04 TWD−16.32%2.55%Công nghệ Điện tử
2308DELTA ELECTRONIC
1.29369.5 TWD+0.68%15.914 M1.19953.298 B TWD29.8712.37 TWD−3.78%2.68%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
33540THERMALTAKE TECHNOLOGY CO. LTD.1.2946.90 TWD+0.64%545.787 K0.173.315 B TWD47.230.99 TWD−21.95%0.64%Công nghệ Điện tử
66274TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION1.28167.0 TWD+1.83%5.403 M0.6744.556 B TWD30.945.40 TWD+139.43%2.44%Công nghệ Điện tử
Mua
33260ADATA TECHNOLOGY CO. LTD.1.27114.0 TWD+1.33%6.473 M0.8032.748 B TWD13.388.52 TWD+500.22%1.74%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
55234DAXIN MATERIALS CORPORATION
1.27157.0 TWD0.00%826.396 K0.7416.126 B TWD30.055.22 TWD+49.30%2.10%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
33374XINTEC INC1.26184.5 TWD+9.82%19.964 M1.0445.589 B TWD34.175.40 TWD−20.21%1.79%Công nghệ Điện tử
5483SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC1.25215.5 TWD+2.38%4.079 M1.39123.4 B TWD13.5915.85 TWD−5.73%4.42%Công nghệ Điện tử
Mua
66577PROMATE SOLUTIONS CORPORATION1.25148.5 TWD−1.33%252.394 K0.675.757 B TWD19.217.73 TWD+53.04%2.96%Công nghệ Điện tử
88091FEEDBACK TECHNOLOGY CORP1.25150.0 TWD−0.33%362.734 K0.387.108 B TWD22.216.75 TWD−24.68%3.99%Sản xuất Chế tạo
11560KINIK CO
1.24311.0 TWD+7.80%8.214 M2.4341.856 B TWD48.836.37 TWD−16.41%1.39%Công nghiệp Chế biến
Mua
2383ELITE MATERIAL CO
1.24462.5 TWD+4.05%5.232 M0.83153.032 B TWD23.0520.06 TWD+63.09%1.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
66689ECLOUDVALLEY DIGITAL TECHNOLOGY CO
1.23109.5 TWD+2.82%647.583 K0.327.242 B TWD39.142.80 TWD+116.74%2.63%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
55386ALBATRON TECHNOLOGY CO LTD1.2370.9 TWD+0.71%224.784 K0.272.016 B TWD24.652.88 TWD+70.87%0.40%Công nghệ Điện tử
22367UNITECH PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
1.2236.20 TWD+1.97%23.361 M0.5023.764 B TWD74.090.49 TWD+7.29%0.85%Công nghệ Điện tử
Mua
44968RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION
1.22239.0 TWD+7.42%9.124 M1.4420.175 B TWD−1.17 TWD−201.03%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
33583SCIENTECH CORPORATION
1.22367.5 TWD+5.30%8.897 M2.8127.751 B TWD41.478.86 TWD+21.10%1.03%Công nghệ Điện tử
2356INVENTEC CORP
1.2257.2 TWD+1.78%62.601 M1.78201.616 B TWD32.441.76 TWD+15.04%2.67%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
33163BROWAVE CORPORATION1.20141.5 TWD+9.69%41.087 M3.389.712 B TWD22.316.34 TWD+9.17%3.26%Công nghệ Điện tử
66902GOGOLOOK CO LTD
1.20168.0 TWD−0.59%2 K0.175.375 B TWD356.310.47 TWD0.00%Dịch vụ Công nghệ
8069E INK HOLDINGS INC.1.20241.5 TWD+1.26%2.355 M0.33272.461 B TWD37.736.40 TWD−27.69%1.89%Công nghệ Điện tử
Mua
77712POTENS SEMICONDUCTOR CORP1.19180.5 TWD−3.22%304.679 K3.505.488 B TWD0.00%Công nghệ Điện tử
33629GRAVITY CO. LTD. (TAIWAN)1.1827.70 TWD+0.54%3.066 K0.50907.904 M TWD−1.78 TWD+55.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
22252CUBTEK INC1.1732.80 TWD−3.39%75.536 K0.893.251 B TWD−2.99 TWD−1987.49%0.00%Sản xuất Chế tạo
88201INVENTEC BESTA CO. LTD.
1.1719.10 TWD+0.79%239.84 K1.031.182 B TWD−1.11 TWD+22.82%0.00%Công nghệ Điện tử
66799M3 TECHNOLOGY INC
1.16161.5 TWD+2.87%1.707 M1.606.491 B TWD30.995.21 TWD−10.14%1.91%Sản xuất Chế tạo
Mua
6239POWERTECH TECHNOLOGY INC
1.16196.5 TWD−0.51%9.631 M1.92147.956 B TWD17.1311.47 TWD+13.55%3.54%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
22923SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED
1.1632.75 TWD+7.38%316.823 K4.6853.079 B TWD68.210.48 TWD1.97%Tài chính
66104GENESYS LOGIC1.16104.5 TWD+1.46%749.379 K0.549.289 B TWD59.001.77 TWD+410.26%1.75%Công nghệ Điện tử
66805FOSITEK CORP
1.15795 TWD+0.63%800.598 K0.2754.158 B TWD65.2412.19 TWD+55.48%0.51%Công nghệ Điện tử
Mua
22748FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP
1.1570.3 TWD+0.29%166.595 K0.567.415 B TWD21.573.26 TWD+56.53%1.81%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
22739MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MGMT CO
1.1563.8 TWD+0.47%646.925 K0.575.812 B TWD11.715.45 TWD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
33219AETHERTEK TECHNOLOGY CO LTD1.1461.7 TWD−2.53%402.99 K0.464.474 B TWD141.250.44 TWD−63.76%1.63%Công nghệ Điện tử
88358CO-TECH DEVELOPMENT CORP1.1468.3 TWD+2.55%5.017 M0.9716.263 B TWD30.502.24 TWD−25.97%3.75%Khoáng sản phi năng lượng
55351ETRON TECHNOLOGY INC1.1452.5 TWD+3.55%7.43 M1.7914.672 B TWD−2.98 TWD−180.86%0.04%Công nghệ Điện tử
2301LITE-ON TECHNOLOGY CORP
1.13106.0 TWD0.00%11.808 M0.79241.706 B TWD16.816.31 TWD+1.32%4.25%Công nghệ Điện tử
Mua
2303UNITED MICRO ELECTRONICS
1.1257.5 TWD+1.23%58.919 M1.03711.624 B TWD13.064.40 TWD−33.31%6.34%Công nghệ Điện tử
Mua
4966PARADE TECHNOLOGIES LTD1.12878 TWD−1.68%3.206 M1.4072.045 B TWD31.0628.27 TWD−36.49%1.55%Công nghệ Điện tử
Theo dõi