Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1316 SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
14.00-16.67%-2.80Bán684.000K1.977B2.995.79662.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6225 AIPTEK INTERNATIONAL INC
3.26-18.50%-0.74Bán8.437K346.788M-0.1873.00Công nghệ
3519 GREEN ENERGY TECHNOLOGY INC
7.59-9.96%-0.84Bán23.000K3.658B-2.951868.00Công nghệ
911616 DUKANG DISTILLERS HOLDINGS LIMITED
1.08-4.42%-0.05Mua247.000K429.748M-12.29982.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5484 EVER FOCUS ELECTRONICS
5.507.00%0.36Mua149.000K593.711M-1.04214.00Công nghệ
8072 AV TECH CORPORATION
22.058.89%1.80Mua219.000K1.620B-0.36365.00Công nghệ
3454 VIVOTEK INC
100.009.89%9.00Mua3.308M7.688B17.565.24568.00Công nghệ
6128 GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
27.802.58%0.70Mua80.465K3.547B8.163.41628.00Công nghiệp
1533 MOBILETRON ELECTRONICS
37.208.14%2.80Mua1.504M3.390B15.502.221003.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3356 GEOVISION INC
23.759.95%2.15Mua573.000K1.935B-0.64345.00Công nghệ
911608 BH GLOBAL CORPORATION LTD
1.61-0.62%-0.01Bán21.000K332.019M-2.54Công nghiệp
9157 SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED
0.932.20%0.02Mua77.000K1.300B-0.133599.00Năng lượng
3346 LASTER TECH CORPORATION LTD
38.657.21%2.60Mua847.000K2.462B10.773.54279.00Công nghệ
1512 JUI LI ENTERPRISE
8.550.00%0.00Bán124.226K1.881B-2.171167.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1789 SCINOPHARM TAIWAN LTD
26.754.90%1.25Mua3.036M20.164B49.250.521010.00Chăm sóc sức khỏe
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
8.209.33%0.70Bán1.033K445.186M-5.73236.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
910708 EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LI
2200.00-7.76%-185.00Mua1.000K357.251B188.6511.66709.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2390 EVERSPRING INDUSTRY
11.356.07%0.65Mua4.862M2.290B-0.17846.00Công nghệ
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
25.756.40%1.55Bán3.094M7.066B20.071.21188.00Vật liệu cơ bản
1529 LUXE CO. LTD.
2.762.22%0.06Bán61.008K1.655B24.240.1142.00Công nghiệp
2429 PAL WONN (TW)CO.LT
9.53-4.32%-0.43Sức bán mạnh11.011K350.704M-1.30320.00Công nghệ
5388 SERCOMM CORP
58.506.36%3.50Mua3.655M13.242B15.623.604172.00Công nghệ
00670L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100 2X LEVERAGED INDEX ETF TWD
27.94-6.34%-1.89Sức bán mạnh274.000K
1526 SUN RACE STURMEY-ARCHER INC
35.053.09%1.05Mua1.773M2.040B14.042.42178.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3596 ARCADYAN TECHNOLOGY CORPORATION
61.303.90%2.30Mua5.429M11.158B14.044.234818.00Công nghệ
4551 GLOBAL PMX CO LTD
98.504.23%4.00Mua831.000K7.743B15.596.301980.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1456 I-HWA INDUSTRIAL
6.830.29%0.02Bán9.324K640.108M35.330.1976.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2397 DFI
63.305.50%3.30Mua55.000K6.881B12.494.82552.00Công nghệ
3015 FSP TECHNOLOGY INC.
19.203.78%0.70Mua427.000K3.557B21.400.879050.00Công nghiệp
6172 BILLIONTON SYSTEMS INC
15.40-5.52%-0.90Mua16.000K489.000M112.380.1510.00Công nghệ
2491 FORTUNE ORIENTAL COMPANY LIMITED
4.83-3.21%-0.16Bán13.249K381.609M-0.25105.00Công nghệ
2405 SHUTTLE INC
12.104.31%0.50Mua9.106M3.940B-0.431827.00Công nghệ
1444 LEALEA ENTERPRISE
10.500.96%0.10Mua5.697M9.844B21.750.481842.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2597 RUENTEX ENGINEERING & CONST. CO.
43.803.42%1.45Mua117.000K5.717B15.732.691010.00Công nghiệp
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
20.354.36%0.85Bán255.000K2.711B6.433.03931.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3419 WHA YU INDUSTRIAL CO. LTD
16.051.90%0.30Mua1.147M1.898B-0.672782.00Công nghệ
6191 GLOBAL BRANDS MANUFACTURE CO LTD
13.303.10%0.40Mua2.651M6.542B11.611.1113907.00Công nghệ
3025 LOOP TELECOMMUNICATIONS INTL INC
20.80-3.26%-0.70Theo dõi108.000K1.525B641.790.04214.00Công nghệ
910482 SANDMARTIN INTERNATIONAL HLDGS
0.35-5.41%-0.02Mua5.000K850.562M-0.152358.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2360 CHROMA ATE INC
113.502.25%2.50Bán1.418M46.013B15.787.232247.00Công nghiệp
6230 CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP
102.50-2.84%-3.00Bán164.000K9.109B17.705.962226.00Công nghệ
2419 HITRON TECHNOLOGY
19.853.39%0.65Mua934.000K4.300B23.660.861781.00Công nghệ
1315 TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
26.001.56%0.40Mua7.000K4.962B33.260.78370.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
82.904.80%3.80Mua280.000K5.522B11.506.97342.00Vật liệu cơ bản
6153 CAREER TECHNOLOGY CO
30.20-3.51%-1.10Sức bán mạnh9.289M12.520B43.980.7110953.00Công nghệ
4977 PCL TECHNOLOGIES INCORPORATION
66.203.12%2.00Mua280.000K3.748B11.155.82659.00Công nghệ
2345 ACCTON TECHNOLOGY CORP
96.40-5.02%-5.10Mua5.316M56.360B20.595.014495.00Công nghệ
2243 HORNG SHIUE HOLDING CO LTD
20.505.13%1.00Mua16.000K811.200M17.141.14646.00Công nghiệp
3533 LOTES CO LTD
170.50-2.85%-5.00Bán1.107M16.405B12.5414.046316.00Công nghệ
00677U FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO S&P 500 VIX FUTURES TWD
7.145.00%0.34Mua27.115M
6456 GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING
91.30-2.14%-2.00Bán5.831M31.390B7.3812.83Công nghệ
4994 X-LEGEND ENTERTAINMENT CO LTD
40.65-2.05%-0.85Bán7.000K4.604B-2.54570.00Công nghệ
911868 NEO-NEON HOLDINGS LTD
1.19-4.03%-0.05Bán3.000K5.269B26.330.101200.00Công nghiệp
1589 YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
46.502.76%1.25Mua357.000K5.051B-2.472091.00Vật liệu cơ bản
6165 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL
7.61-3.43%-0.27Bán33.000K391.497M30.460.2622.00Công nghiệp
6251 DYNAMIC ELECTRONICS CO
9.094.60%0.40Mua1.036M2.442B-1.166178.00Công nghiệp
6288 EXCELLENCE OPTOELECTRONIC INC
18.701.63%0.30Mua1.826M3.149B17.831.03732.00Công nghiệp
3383 GENESIS PHOTONICS INC.
1.93-3.50%-0.07Bán47.000K579.277M-1.171121.00Công nghệ
2413 UNIVERSAL MICROELECTRONICS
19.50-1.52%-0.30Bán52.000K2.522B-0.504291.00Công nghiệp
4739 COREMAX CORPORATION
92.002.22%2.00Mua3.251M8.091B16.195.62213.00Vật liệu cơ bản
8374 ACE PILLAR CO LTD
19.65-1.01%-0.20Mua509.000K1.771B8.692.29627.00Công nghiệp
2321 TECOM CO
3.45-4.43%-0.16Bán46.368K508.031M-0.38790.00Công nghệ
4190 JOURDENESS GROUP LIMITED
90.402.15%1.90Mua1.137M5.575B14.845.99Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8367 CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO LTD
27.10-3.21%-0.90Mua404.000K2.272B17.581.59Công nghiệp
2228 IRON FORCE INDUSTRIAL CO LTD
73.802.50%1.80Mua175.000K5.456B9.477.612082.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
00643K CAPITAL INV TR CORP CSC SHENZHEN SMALL R
2.464.68%0.11Bán1.000K
3450 ELITE ADVANCED LASER CORP
61.102.52%1.50Mua2.626M8.683B12.394.861863.00Công nghệ
3189 KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
44.750.90%0.40Theo dõi4.243M19.995B54.870.817207.00Công nghệ
2540 I SUNNY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
23.25-3.12%-0.75Bán61.012K3.408B33.350.708.00Tài chính
6176 RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
83.30-3.70%-3.20Mua3.498M40.225B10.058.7129161.00Công nghệ
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
30.90-1.28%-0.40Mua57.000K4.695B35.760.88300.00Vật liệu cơ bản
3308 BESTEC POWER ELECTRONICS CO
6.59-2.80%-0.19Bán3.079K640.480M-0.922451.00Công nghiệp
2614 EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
14.403.23%0.45Mua5.728M7.767B1.777.932162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4960 CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP
9.86-0.40%-0.04Mua3.083M6.591B-1.742579.00Công nghệ
1515 REXON INDUSTRIAL
57.801.58%0.90Sức mua mạnh4.814M10.326B38.711.471039.00Công nghiệp
3046 AOPEN INC
19.454.01%0.75Mua13.000K1.336B-0.80556.00Công nghệ
8101 ARIMA COMMUNICATION CORP
3.35-2.90%-0.10Mua68.000K717.906M-4.594459.00Công nghệ
6271 TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES LT
110.000.92%1.00Mua1.623M18.024B17.766.172914.00Công nghệ
3701 FIC GLOBAL INC
12.10-3.97%-0.50Bán5.000K2.398B23.850.5310492.00Công nghệ
3047 EDIMAX TECHNOLOGY CO
8.791.62%0.14Mua149.000K1.550B-1.171193.00Công nghệ
6452 PHARMALLY INTERNATIONAL HOLDING LTD
139.504.10%5.50Bán472.000K10.452B10.8812.31Chăm sóc sức khỏe
00651R FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST DAILY HANG SENG INVERSED ETF
9.381.19%0.11Theo dõi419.000K
1213 OCEANIC BEVERAGES CO INC
10.154.21%0.41Bán10.000K551.504M127.840.08142.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2455 VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO LTD
53.500.56%0.30Bán1.308M9.819B22.992.32216.00Công nghệ
5269 ASMEDIA TECHNOLOGY INC
465.50-2.92%-14.00Mua701.000K28.788B37.9112.68180.00Công nghệ
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
36.203.13%1.10Mua423.000K3.229B-0.2218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
45.102.04%0.90Sức mua mạnh895.000K6.568B24.341.82436.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8261 ADVANCED POWER ELECTRONICS
29.751.02%0.30Theo dõi648.000K116.00Công nghệ
6525 GEM SERVICES INC
67.901.80%1.20Mua503.000K7.825B9.597.00Công nghệ
00728 FSITC TAIWAN INDUSTRY FSITC TAIWAN INDUSTRY ELITE 30 ETF TWD
18.080.50%0.09Bán617.000K
3661 ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD
76.700.26%0.20Bán914.000K4.718B12.116.64241.00Công nghệ
2028 WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
7.700.65%0.05Bán22.000K2.492B4.121.86332.00Vật liệu cơ bản
6289 ARIMA OPTOELECTRONICS CORPORATION
1.30-0.76%-0.01Bán13.031K350.038M8.570.15718.00Công nghiệp
2439 MERRY ELECTRONICS CO
122.50-2.00%-2.50Bán1.466M24.691B8.2815.1615374.00Công nghệ
8011 TAITUNG COMMUNICATION CO
16.501.23%0.20Mua305.000K1.934B-0.01542.00Công nghệ
8046 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
30.65-1.13%-0.35Mua2.016M20.031B-2.0413451.00Công nghệ
2723 GOURMET MASTER CO LTD
219.500.00%0.00Bán168.000K39.510B20.2110.8619584.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2395 ADVANTECH CO LTD
219.00-3.10%-7.00Bán554.000K157.799B25.219.036454.00Công nghệ
2388 VIA TECHNOLOGIES
23.700.21%0.05Bán540.000K11.667B196.140.122387.00Công nghệ
4560 STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM
49.05-0.71%-0.35Bán145.000K3.268B12.144.07Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất