Chứng khoán Đài Loan biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Đài Loan trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
55233AMITA TECHNOLOGIES INC24,54%16,30 TWD+16,85%1,655 M1,574,686 B TWD−3,97 TWD−224,16%0,00%Sản xuất Chế tạo
55277PROLIGHT OPTO TECHNOLOGY CO21,72%10,10 TWD+17,72%293,033 K9,41575,124 M TWD−1,85 TWD−440,22%0,00%Công nghệ Điện tử
66747BRIGHTEN OPTIX CORPORATION21,36%153,5 TWD−14,25%82,712 K2,314,306 B TWD19,088,04 TWD−13,43%5,75%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
66474WFE TECHNOLOGY CORP18,02%34,10 TWD−7,84%283,731 K1,871,867 B TWD45,970,74 TWD−74,26%2,86%Dịch vụ Phân phối
66734IXENSOR CO LTD16,40%5,37 TWD−8,83%189,148 K1,21329,25 M TWD−1,14 TWD+17,10%0,00%Công nghệ Sức khỏe
55276DA HUI LIMITED15,66%24,00 TWD+9,84%829,908 K3,64786,05 M TWD−0,66 TWD−179,45%3,02%Khách hàng Lâu năm
66775ENTIRE TECHNOLOGY CO LTD15,57%45,20 TWD+12,02%1,373 M2,333,958 B TWD−3,54 TWD−138,45%0,00%Công nghệ Điện tử
66787KINGRAY TECHNOLOGY CO LTD15,50%66,4 TWD+0,76%1,438 M0,304,913 B TWD−2,45 TWD−12,34%0,00%Công nghệ Điện tử
33518PARAGON TECHNOLOGIES CO. LTD.
14,81%35,65 TWD+9,86%14,001 M11,522,697 B TWD−1,21 TWD−484,28%1,66%Công nghệ Điện tử
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
14,77%32,90 TWD−11,80%60,829 M4,38200,704 B TWD20,111,64 TWD+19,31%3,60%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
55240ACTI CORPORATION14,58%29,50 TWD+10,28%43,696 K2,33711,06 M TWD8,983,28 TWD0,00%Công nghệ Điện tử
66419NUUO INC14,57%173,0 TWD+9,49%1,214 M2,072,132 B TWD32,235,37 TWD+29,63%3,27%Công nghệ Điện tử
66240SUNG GANG CORP LTD14,45%28,60 TWD+4,38%900,528 K5,27570,541 M TWD−0,79 TWD−134,23%0,00%Tài chính
66692ACMEPOINT ENERGY SERVICES CO LTD14,43%54,7 TWD+8,32%1,963 M3,942,387 B TWD−0,55 TWD−132,08%1,89%Dịch vụ Công nghiệp
77547INTUMIT INC14,42%85,0 TWD+8,83%252,863 K1,352,376 B TWD87,670,97 TWD+59,82%0,71%Dịch vụ Công nghệ
22438ENLIGHT CORP
14,33%73,2 TWD+2,09%1,272 M0,814,063 B TWD−1,45 TWD−198,30%0,00%Công nghệ Điện tử
33581ZEN VOCE CORPORATION14,17%49,0 TWD−5,04%7,275 M4,742,395 B TWD162,630,30 TWD−75,41%1,70%Công nghệ Điện tử
66957HORIZON FIXTURE GROUP CO LTD
13,88%258,0 TWD+4,24%1,257 M2,09Sản xuất Chế tạo
66729LUMINESCENCE TECHNOLOGY CORP13,43%29,75 TWD+0,68%300,157 K0,36778,742 M TWD25,821,15 TWD+34,04%4,85%Công nghiệp Chế biến
66549TAIWANJ PHARMACEUTICALS CO LTD13,33%12,40 TWD+6,90%1,131 M3,96852,635 M TWD−0,08 TWD+50,21%0,00%Công nghệ Sức khỏe
66492SENHWA BIOSCIENCES INC13,16%62,2 TWD+5,60%6,993 M4,415,131 B TWD−3,21 TWD+17,05%0,00%Dịch vụ Thương mại
66625B'IN LIVE CO LTD
13,14%90,4 TWD−9,51%1,102 M2,424,254 B TWD12,397,30 TWD+975,69%0,00%Dịch vụ Thương mại
11736JOHNSON HEALTH TECH
13,11%116,0 TWD+3,11%1,534 M0,7934,041 B TWD28,834,02 TWD0,53%Khách hàng Lâu năm
Mua
33297HUNT ELECTRONIC CO12,99%36,95 TWD+1,09%7,457 M4,901,172 B TWD1.310,280,03 TWD0,00%Công nghệ Điện tử
44903UNITED FIBER OPTIC COMMUNICATION12,98%32,20 TWD+9,90%6,914 M3,962,773 B TWD158,780,20 TWD0,00%Sản xuất Chế tạo
55263BROGENT TECHNOLOGIES INC12,71%193,5 TWD+3,20%4,635 M3,6311,611 B TWD−2,51 TWD−139,25%0,81%Khách hàng Lâu năm
33230JIIN MING INDUSTRY CO12,66%21,80 TWD+9,82%5,765 M2,951,282 B TWD−1,84 TWD+22,97%0,00%Sản xuất Chế tạo
22348HIYES INTERNATIONAL CO LTD
12,63%328,5 TWD+7,88%7,639 M3,2136,245 B TWD15,2921,49 TWD+298,95%1,62%Tài chính
44172INNOPHARMAX INC12,52%28,00 TWD+10,89%5,228 M2,492,194 B TWD−0,77 TWD+27,46%0,00%Công nghệ Sức khỏe
44909NEW ERA ELECTRONICS12,50%129,5 TWD−4,07%43,041 M3,2311,483 B TWD58,692,21 TWD0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
66784TSKY CO LTD12,43%19,50 TWD−4,18%64,957 K1,38352,319 M TWD−1,28 TWD−763,76%3,14%Công nghệ Điện tử
9955SUPER DRAGON TECHNOLOGY CO
12,30%37,50 TWD−3,10%23,665 M4,163,659 B TWD−0,79 TWD+29,10%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
22524KINGS TOWN CONSTRUCTION CO
12,20%78,2 TWD+9,99%6,113 M1,7626,487 B TWD49,901,57 TWD−30,39%0,00%Khách hàng Lâu năm
Mua
44573GMT GLOBAL INC12,10%48,1 TWD−7,32%1,213 M0,852,073 B TWD−2,67 TWD−96,70%0,00%Sản xuất Chế tạo
22365KYE SYSTEM CORP
12,04%66,9 TWD+2,76%134,732 M1,9313,114 B TWD167,710,40 TWD+35,63%0,34%Công nghệ Điện tử
22477MEILOON INDUSTRIAL CO
11,96%30,30 TWD+4,84%4,152 M2,514,678 B TWD48,260,63 TWD+87,04%1,69%Khách hàng Lâu năm
66870TURN CLOUD TECHNOLOGY SERVICE INC11,90%236,0 TWD−1,67%464,608 K2,654,763 B TWD57,534,10 TWD+48,29%1,51%Dịch vụ Công nghệ
Mua
66920PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY CO LTD11,90%16,25 TWD−3,85%355,363 K0,515,399 B TWD−2,20 TWD−64,98%0,00%Công nghệ Điện tử
77419MORTECH CORPORATION11,85%14,55 TWD−3,64%151,266 K2,02640 M TWD−1,48 TWD−104,77%0,00%Công nghiệp Chế biến
44303HSIN LI CHEMICAL11,80%49,75 TWD+9,94%26,668 M11,363,477 B TWD6,287,92 TWD0,00%Công nghiệp Chế biến
66617GONGWIN BIOPHARM HOLDINGS CO LTD11,65%141,0 TWD+3,68%630,378 K2,2617,341 B TWD−0,85 TWD+22,94%0,00%Dịch vụ Phân phối
66890LAI YIH FOOTWEAR CO LTD
11,48%340,0 TWD+7,77%2,844 M2,2772,7 B TWD0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
33163BROWAVE CORPORATION11,44%172,0 TWD−3,10%60,862 M2,5112,159 B TWD27,126,34 TWD+9,17%2,23%Công nghệ Điện tử
8467BONNY WORLDWIDE LTD
11,24%242,5 TWD+9,98%4 M4,6710,272 B TWD28,368,55 TWD+15,67%0,00%Khách hàng Lâu năm
22528CROWELL DEVELOPMENT CORP
11,22%53,30 TWD+6,92%5,822 M7,5518,62 B TWD−0,36 TWD−132,38%1,03%Khách hàng Lâu năm
66753LUNGTEH SHIPBUILDING CO LTD
11,19%135,0 TWD−3,57%11,63 M3,2014,385 B TWD21,586,26 TWD+181,79%0,75%Sản xuất Chế tạo
33379TAIWAN BENEFIT CO11,11%42,75 TWD−10,00%1,187 M0,131,758 B TWD−0,22 TWD+59,37%0,00%Sản xuất Chế tạo
11540ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRY
11,09%34,90 TWD+3,56%29,539 M3,512,774 B TWD19,251,81 TWD+77,20%1,85%Sản xuất Chế tạo
22509CHAINQUI CONSTRUCTION DEVELOPMENT
11,04%27,30 TWD+8,55%10,97 M9,625,569 B TWD−1,11 TWD−39,50%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
66895WAVE POWER TECHNOLOGY INC11,03%275,0 TWD−4,18%1,583 M5,96Công nghệ Điện tử
Theo dõi
66683KEYSTONE MICROTECH CO11,02%385,0 TWD−7,89%1,365 M1,3911,367 B TWD27,8113,84 TWD−2,54%1,81%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
66449APAQ TECHNOLOGY CO LTD
11,01%166,5 TWD−8,26%5,652 M0,8317,124 B TWD33,454,98 TWD+56,38%1,19%Công nghệ Điện tử
88085FORWARD ELECTRONICS CO11,00%60,9 TWD−9,91%3,467 M0,559,519 B TWD−1,05 TWD−208,17%0,15%Công nghệ Điện tử
22724ARCHITECTURAL AESTHETICS GLOBAL DEV10,99%35,00 TWD−0,57%29,1 K0,471,104 B TWD−0,40 TWD−25,46%0,00%Dịch vụ Khách hàng
33535FAVITE INC.
10,99%72,0 TWD−8,63%6,263 M0,306,174 B TWD−0,53 TWD−121,99%1,28%Công nghệ Điện tử
66643M31 TECHNOLOGY CORPORATION10,98%1.330 TWD−9,22%2,302 M1,1158,448 B TWD139,569,53 TWD−3,08%0,47%Dịch vụ Công nghệ
Mua
66187ALL RING TECH CO10,95%243,5 TWD−7,59%2,711 M0,3822,942 B TWD71,533,40 TWD−18,74%1,19%Sản xuất Chế tạo
77551FLASHAIM INC10,94%16,50 TWD−4,90%77,2 K1,39214,17 M TWD−1,63 TWD−725,97%5,65%Dịch vụ Thương mại
33131GRAND PLASTIC TECHNOLOGY CORP10,89%1.285 TWD−9,82%1,241 M1,6939,359 B TWD55,0223,36 TWD+0,04%1,30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
66615SOFIVA GENOMICS CO LTD10,89%82,4 TWD+9,87%1,643 M3,511,574 B TWD88,800,93 TWD−39,26%1,36%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
44304SUNVIC TECHNOLOGY CO. LTD.10,84%10,25 TWD−8,89%143,483 K0,57369,39 M TWD−3,02 TWD−86,02%0,00%Công nghiệp Chế biến
88089COMTREND CORP10,78%102,5 TWD−9,29%5,403 M3,507,333 B TWD−6,39 TWD−263,68%0,56%Công nghệ Điện tử
33095TAIWAN CHI CHENG ENTERPRISE CO LTD10,77%70,0 TWD+6,54%373,677 K0,86690 M TWD73,130,96 TWD0,00%Sản xuất Chế tạo
22486I-CHIUN PRECISION INDUSTRY CO
10,74%125,0 TWD−6,72%4,96 M0,4232,334 B TWD157,370,79 TWD+91,54%0,45%Công nghệ Điện tử
2204CHINA MOTOR CO
10,73%120,0 TWD−6,98%7,812 M1,9271,971 B TWD12,129,90 TWD3,08%Khách hàng Lâu năm
Mua
11597CHIEFTEK PRECISION CO LTD
10,71%105,5 TWD+3,94%14,877 M1,539,104 B TWD95,331,11 TWD−68,43%1,95%Sản xuất Chế tạo
4991GCS HOLDINGS INC10,68%40,05 TWD+3,22%394,845 K1,444,399 B TWD−6,43 TWD+33,28%0,00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
22924CAYMAN ISLAND GRAND GALACTICA CORP10,67%30,00 TWD−0,83%67,002 K5,54902,142 M TWD0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11456I-HWA INDUSTRIAL
10,66%21,80 TWD+9,82%1,155 M8,631,851 B TWD97,450,22 TWD0,00%Tài chính
33313FEEI CHERNG DEVELOP TECH CO LTD10,61%24,15 TWD+5,69%2,639 M0,573,915 B TWD16,441,47 TWD0,00%Công nghệ Điện tử
33689UDE CORP10,60%89,6 TWD+0,45%16,104 M1,716,644 B TWD20,264,42 TWD+18,72%2,69%Công nghệ Điện tử
Mua
11560KINIK CO
10,57%327,5 TWD−3,68%2,857 M0,9648,747 B TWD51,426,37 TWD−16,41%1,19%Công nghiệp Chế biến
Mua
5274ASPEED TECHNOLOGY INC10,51%4.170 TWD−8,85%818,81 K2,17175,14 B TWD130,2332,02 TWD−33,25%0,43%Công nghệ Điện tử
Mua
11585TOPGREEN TECHNOLOGY CO. LTD.10,50%10,65 TWD−3,62%342,204 K0,79573,25 M TWD−1,68 TWD−36,69%0,00%Sản xuất Chế tạo
66570APLEX TECHNOLOGY INC10,46%71,0 TWD0,00%7,342 M2,222,506 B TWD26,632,67 TWD−47,16%3,85%Công nghệ Điện tử
44587LNC TECHNOLOGY CO LTD10,42%49,0 TWD−4,30%62,139 K0,50Công nghệ Điện tử
55213YEASHIN INTERNATIONAL DEVELOPMENT10,40%48,15 TWD+2,45%6,586 M2,9723,015 B TWD21,532,24 TWD+214,30%3,67%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
33413FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY IN
10,33%334,5 TWD−7,85%3,232 M1,2237,064 B TWD17,0819,58 TWD−3,97%3,13%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
22256OTOBRITE ELECTRONIC INC10,19%18,50 TWD−7,04%117,062 K7,27767,457 M TWD−6,52 TWD−837,42%0,00%Công nghệ Điện tử
66144DELTAMAC(TAIWAN) CO LTD10,12%64,2 TWD+9,93%80,576 K1,802,136 B TWD−0,44 TWD−29,91%0,00%Dịch vụ Khách hàng
44804DA LUE INTERNATIONAL HOLDING CO LTD10,11%6,21 TWD+9,91%932,976 K1,87283,425 M TWD−3,09 TWD+39,35%0,00%Dịch vụ Khách hàng
33064ASTRO CORPATION10,09%97,9 TWD−1,90%24,68 K1,271,291 B TWD139,440,70 TWD0,00%Sản xuất Chế tạo
552973S SILICON TECH INC10,05%60,2 TWD+3,44%411,343 K0,672,155 B TWD76,200,79 TWD0,64%Công nghệ Điện tử
66462EGIS TECHNOLOGY INC10,02%283,0 TWD−6,29%12,003 M1,2320,557 B TWD−9,94 TWD+26,56%0,99%Công nghệ Điện tử
4958ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
10,00%145,0 TWD−5,84%27,749 M0,98141,239 B TWD20,597,04 TWD−44,08%2,20%Công nghệ Điện tử
Mua
11213OCEANIC BEVERAGES CO INC
10,00%10,55 TWD−4,09%201,838 K1,24591,706 M TWD−2,54 TWD−110,90%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
44306YEM CHIO CO LTD
9,98%20,90 TWD−5,22%11,209 M1,3114,127 B TWD15,401,36 TWD+12,83%4,47%Công nghiệp Chế biến
66953GUDENG EQUIPMENT CO LTD9,96%289,0 TWD−6,47%446,276 K0,659,305 B TWD31,989,04 TWD1,45%Sản xuất Chế tạo
66640GALLANT MICRO MACHINING CO LTD9,96%684 TWD−5,00%1,596 M1,3017,211 B TWD87,267,84 TWD+35,21%0,76%Sản xuất Chế tạo
66661WELGENE BIOTECH CO LTD9,95%32,60 TWD+9,95%422,185 K1,68695,632 M TWD−0,15 TWD−135,23%0,61%Công nghệ Sức khỏe
2449KING YUAN ELECTRONICS CO
9,91%119,0 TWD−6,67%39,807 M1,01157,734 B TWD24,294,90 TWD−2,61%2,71%Dịch vụ Thương mại
Mua
66598APPLIED BIOCODE CORPORATION
9,90%28,80 TWD+9,92%673,827 K1,242,538 B TWD−2,04 TWD−9,24%0,00%Công nghệ Sức khỏe
22070CHING CHAN OPTICAL TECHNOLOGY CO LT9,90%52,9 TWD−1,86%2,197 M1,001,95 B TWD18,822,81 TWD+79,36%2,75%Sản xuất Chế tạo
22419HITRON TECHNOLOGY
9,89%38,70 TWD+9,94%24,113 M11,4110,282 B TWD−0,17 TWD−112,22%4,69%Dịch vụ Công nghệ
33073TEAMPHON ENERGY CO LTD.9,88%92,8 TWD+9,95%2,778 M3,132,465 B TWD−1,31 TWD−223,08%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
88054ALCOR MICRO CORP9,83%175,0 TWD−7,16%38,386 M3,2916,768 B TWD−0,92 TWD−333,76%0,29%Công nghệ Điện tử
44765PANCOLOUR INK CO LTD9,82%53,10 TWD+8,15%645,498 K7,351,591 B TWD−0,78 TWD−15,99%0,00%Sản xuất Chế tạo
33115TRUST SEARCH CORP LTD9,80%11,20 TWD+9,80%649,147 K29,50443,531 M TWD−0,62 TWD−34,84%0,00%Công nghệ Điện tử
66658SYNPOWER CO LTD
9,80%72,0 TWD−5,88%821,997 K0,642,531 B TWD72,860,99 TWD1,56%Sản xuất Chế tạo
8473FOREST WATER ENVIRONMENTAL ENG'G CO
9,80%51,80 TWD+6,15%19,402 M4,077,871 B TWD48,101,08 TWD0,00%Dịch vụ Công nghiệp