Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
3391 REMOTEK
8.70-4.92%-0.45Sức bán mạnh538.502K595.232M-0.49250.00Công nghệ Điện tử
6615 SOFIVA GENOMICS CO LTD
45.10-0.88%-0.40Sức bán mạnh1.159K958.898M21.902.09Dịch vụ Thương mại
6827 MPB
34.15-1.44%-0.50132.903KCông nghệ Sức khỏe
6837 FLKCAT
41.50-6.00%-2.65Sức bán mạnh116.994KKhách hàng Lâu năm
6843 JDV CONTROL VALVES CO LTD
49.50-1.98%-1.001.000K
7547 INTUMIT
27.55-3.33%-0.95Sức bán mạnh25.000KDịch vụ Công nghệ
Tải thêm