Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
8410 SENTIEN PRINTING FACTORY CO LTD
34.255.38%1.75Mua598.560K1.189B8.184.00240.00Công nghiệp Chế biến
7566 AYDC
36.45-8.65%-3.45Sức bán mạnh2.929MTài chính
5353 TAILYN TECHNOLOGIES INC
17.703.51%0.60Sức mua mạnh1.531M1.283B22.830.75Công nghệ Điện tử
3685 TRADETOOL AUTO CO LTD
33.607.18%2.25Sức mua mạnh4.812M2.495B168.190.19Công nghệ Điện tử
5371 CORETRONICS CORP
58.202.11%1.20Sức mua mạnh22.672M22.286B12.414.64Công nghệ Điện tử
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP
20.506.49%1.25Sức mua mạnh20.376M3.286B23.210.84Công nghệ Điện tử
5426 CHENG FWA INDUSTRIAL
11.609.95%1.05Sức mua mạnh1.836M1.517B-0.56Sản xuất Chế tạo
3508 WAYS TECHNICAL CORP
26.156.09%1.50Mua30.534M2.381B-1.89Công nghiệp Chế biến
6156 SONG SHANG ELECTRONICS CO LTD
16.852.12%0.35Mua1.766M1.328B16.011.04Công nghệ Điện tử
2241 AMULAIRE THERMAL TECHNOLOGY INC
60.701.00%0.60Mua3.131M5.385B-0.38353.00Công nghệ Điện tử
3354 MICROCOSM TECHNOLOGY CO
15.701.29%0.20Mua7.897M1.086B-0.58Sản xuất Chế tạo
8034 OPNET TECHNOLOGIES CO
14.409.92%1.30Mua951.194K818.498M-0.00Công nghệ Điện tử
2071 CHEN NAN STEEL
20.85-0.71%-0.15Bán47.531K882.000M13.261.59Sản xuất Chế tạo
3391 REMOTEK
8.70-4.92%-0.45Sức bán mạnh538.502K626.019M-0.49250.00Công nghệ Điện tử
6205 CHANT SINCERE CO
37.109.93%3.35Sức mua mạnh2.091M2.431B21.641.68Công nghệ Điện tử
3017 ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD
85.009.96%7.70Sức mua mạnh72.964M27.311B10.997.05Công nghệ Điện tử
5258 CASTLES TECH CO LTD
32.456.39%1.95Sức mua mạnh18.140M2.708B16.111.91Công nghệ Điện tử
3593 LOGAH TECHNOLOGY CORP.
15.859.69%1.40Sức mua mạnh521.096K1.344B15.400.94Công nghệ Điện tử
6434 TACBRIGHT
8.03-0.12%-0.01Mua175.428K3.727B223.960.04216.00Công nghiệp Chế biến
5465 LOYALTY FOUNDER ENTERPRISE CO
15.108.63%1.20Mua398.083K2.281B15.290.91Sản xuất Chế tạo
2498 HTC CORPORATION
52.508.81%4.25Sức mua mạnh253.761M39.513B-4.91Công nghệ Điện tử
6651 CYSTECH ELECTRONICS CORP
111.001.37%1.50Mua1.479M3.609B17.376.34Công nghệ Điện tử
5202 NEWSOFT TECHNOLOGY CORP
22.700.00%0.00Mua1.315M1.341B82.010.28Dịch vụ Công nghệ
5344 VATE TECHNOLOGY CO
17.302.37%0.40Mua915.838K1.343B21.180.80Công nghệ Điện tử
8401 BAI SHA TECHNOLOGY CO LTD
13.80-0.36%-0.05Sức bán mạnh195.021K831.577M9.851.42474.00Dịch vụ Thương mại
3025 LOOP TELECOMMUNICATIONS INTL INC
23.80-0.83%-0.20Mua7.437M1.702B36.780.66Công nghệ Điện tử
3521 DATAVAN INTERNATIONAL CORP
12.359.78%1.10Mua673.490K531.719M-0.54Công nghệ Điện tử
2924 CAYMAN TUNG LING CO LIMITED
18.503.93%0.70Bán21.000K583.932M298.00Khách hàng Lâu năm
8048 RUBY TECH CORPORATION
35.900.28%0.10Mua612.321K1.947B9.074.00Công nghệ Điện tử
6588 EAST TENDER OPTOELECTRONICS(TW)
45.209.98%4.10Mua159.544K1.097B24.301.70Công nghệ Điện tử
1538 JENN FENG INDUSTRIAL TOOLS CO LTD
11.15-3.04%-0.35Mua156.131K303.721M-5.11Khách hàng Lâu năm
6426 APOGEE OPTOCOM CO
62.209.89%5.60Mua294.942K2.180B29.631.91238.00Công nghệ Điện tử
3595 AMC
40.15-6.19%-2.65Sức bán mạnh184.274K1.011B18.012.47Công nghiệp Chế biến
9902 TIDEHOLD DEVELOPMENT CO
13.501.12%0.15Mua2.007M1.308B12.231.09Bán Lẻ
6243 ENE TECHNOLOGY
21.00-0.71%-0.15Mua6.807M1.586B-0.2066.00Công nghệ Điện tử
6573 HY ELECTRONIC (CAYMAN) LIMITED
23.65-5.02%-1.25Mua3.532M2.004B-1.59Sản xuất Chế tạo
3492 ADVANCED CONNECTION TECHNOLOGY INC
20.659.84%1.85Sức mua mạnh762.285K667.994M22.880.82Công nghệ Điện tử
5321 UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO
127.009.96%11.50Mua5.588M4.039B-2.19Công nghệ Điện tử
6133 GOLDEN BRIDGE ELECTECH INC
8.43-0.47%-0.04Sức bán mạnh166.000K991.043M-0.20Sản xuất Chế tạo
4768 INGENTEC
104.500.97%1.00Bán326.338K3.298B53.101.95Công nghiệp Chế biến
2388 VIA TECHNOLOGIES
48.50-2.41%-1.20Mua29.690M24.571B4.1912.18Công nghệ Điện tử
6218 HAUMAN TECHNOLOGIES CORP
23.559.79%2.10Sức mua mạnh1.726M1.378B22.370.96Công nghệ Điện tử
8040 IC PLUS CORP.
65.004.33%2.70Mua11.313M4.298B-0.07Công nghệ Điện tử
6816 METAEDGE
53.00-3.28%-1.80Sức bán mạnh10.300KDịch vụ Công nghệ
3363 FOCI FIBER OPTIC COMMUNICATIONS INC
30.909.96%2.80Sức mua mạnh4.601M2.448B57.960.50304.00Sản xuất Chế tạo
3522 TOPLUS GLOBAL CO LTD
12.102.54%0.30Mua848.911K838.956M-3.81Khách hàng Lâu năm
3693 AIC INC
58.909.89%5.30Sức mua mạnh4.059M2.063B31.321.72Dịch vụ Công nghệ
5464 LIM HORN TECHNOLOGY
25.009.89%2.25Mua943.189K1.617B5.823.94Công nghệ Điện tử
5383 KENLY PRECISION
28.704.17%1.15Sức mua mạnh524.110K2.187B-0.62Sản xuất Chế tạo
6423 YMC
52.706.04%3.00Sức mua mạnh840.299K1.332B77.470.64Công nghệ Điện tử
2538 KEE TAI PROPERTIES
14.457.04%0.95Sức mua mạnh33.278M5.919B-0.4340.00Dịch vụ Công nghiệp
6648 DAS
67.600.15%0.10Sức bán mạnh195.177K2.097B24.032.82Dịch vụ Công nghệ
7419 MTC
13.90-0.36%-0.05Bán17.000K558.000M-0.82Công nghiệp Chế biến
1732 MAO BAO CHEMICAL
25.152.44%0.60Bán1.081M1.042B33.700.73Công nghiệp Chế biến
6204 TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO
95.103.48%3.20Mua278.735K2.123B7.5112.27Sản xuất Chế tạo
3652 UNITECH ELECTRONICS CO (TAIWAN)
26.854.07%1.05Sức mua mạnh652.001K1.215B16.491.57Dịch vụ Công nghệ
8929 FU BURG INDUSTRIAL CO
20.50-1.44%-0.30Sức bán mạnh69.623K1.052B490.570.04Công nghiệp Chế biến
2458 ELAN MICROELECTRONICS CORP
166.009.93%15.00Mua10.249M44.008B9.4916.111317.00Công nghệ Điện tử
3585 AMC
8.00-0.37%-0.03Bán351.024K896.779M-0.20Công nghệ Điện tử
2032 SINKANG INDUSTRIES CO
24.60-9.56%-2.60Bán4.765M3.550B22.381.22197.00Sản xuất Chế tạo
6470 U-MEDIA COMMUNICATION INC
43.050.58%0.25Mua274.310K1.399B9.574.50Công nghệ Điện tử
7556 YEEDEX ELECTRONIC CORP
114.004.59%5.00Mua39.220K2.401B27.983.90Dịch vụ Phân phối
3062 CYBERTAN TECHNOLOGY INC
20.9010.00%1.90Sức mua mạnh24.063M6.244B316.670.06Công nghệ Điện tử
6784 TSKY
28.604.76%1.30Mua216.429KCông nghệ Điện tử
3596 ARCADYAN TECHNOLOGY CORPORATION
99.003.77%3.60Mua5.900M19.788B10.869.42Công nghệ Điện tử
2485 ZINWELL
18.651.91%0.35Mua2.690M5.814B-1.16Công nghệ Điện tử
9911 TAIWAN SAKURA
69.90-3.05%-2.20Mua681.936K15.776B14.734.911007.00Khách hàng Lâu năm
9928 CHINA TELEVISION
6.004.17%0.24Sức mua mạnh73.810K868.174M-0.27Dịch vụ Khách hàng
4968 RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION
254.009.96%23.00Mua4.760M20.436B17.8712.97Công nghệ Điện tử
8409 EBM TECHNOLOGIES INCORPORATED
15.700.00%0.00Bán75.399K502.400M-0.86Dịch vụ Công nghệ
3058 LEADER ELECTRONICS INC (TW)
15.002.74%0.40Mua8.195M2.286B-1.65Công nghệ Điện tử
3164 GENMONT BIOTECH INC
24.302.10%0.50Sức mua mạnh123.086K2.056B25.190.95Công nghệ Sức khỏe
8201 INVENTEC BESTA CO. LTD.
18.459.82%1.65Sức mua mạnh15.902M1.048B7.352.33Công nghệ Điện tử
3628 ABLEREX ELECTRONICS CO LTD
34.951.01%0.35Mua61.225K1.557B55.180.63Sản xuất Chế tạo
2729 TTFB COMPANY LTD
242.501.04%2.50Sức mua mạnh131.494K5.494B15.5517.153672.00Dịch vụ Khách hàng
5310 CGS INTERNATIONAL INC (TW)
13.303.91%0.50Mua65.102K814.096M-1.78Công nghệ Điện tử
7547 INTUMIT
27.55-3.33%-0.95Sức bán mạnh25.000KDịch vụ Công nghệ
4166 OP
17.103.32%0.55Sức mua mạnh421.871K3.095BCông nghệ Sức khỏe
6578 DABOMB PROTEIN COR
17.50-0.57%-0.10Mua142.000K569.938M-0.82Hàng tiêu dùng không lâu bền
4413 EST GLOBAL APPAREL CO LTD
12.655.86%0.70Sức mua mạnh100.000K374.211M-0.57Công nghiệp Chế biến
4971 INTELLIEPI INC (CAYMAN)
74.509.88%6.70Sức mua mạnh2.707M2.424B24.552.7671.00Công nghệ Điện tử
2059 KING SLIDE WORKS CO
392.501.29%5.00Sức mua mạnh652.209K36.928B27.3814.25Khách hàng Lâu năm
8210 CHENBRO MICOM CO
77.101.98%1.50Mua527.572K9.137B10.327.36Công nghệ Điện tử
4127 TIEN LIANG BIOTECH CO LTD
11.504.55%0.50Sức mua mạnh244.128K503.360M-0.6959.00Công nghệ Sức khỏe
4416 SHANYUAN CO. LTD.
108.502.36%2.50Mua22.202K5.955B-2.36Dịch vụ Công nghiệp
1316 SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
15.104.14%0.60Sức mua mạnh10.766M2.347B-0.19Hàng tiêu dùng không lâu bền
6237 C-MEDIA ELECTRONICS
91.709.95%8.30Mua23.310M6.573B13.846.05Công nghệ Điện tử
2401 SUNPLUS TECHNOLOGY
37.605.62%2.00Sức mua mạnh33.191M20.948B23.151.54Công nghệ Điện tử
4991 GCS HOLDINGS INC
48.200.84%0.40Mua126.466K4.286B-2.86Công nghệ Điện tử
8917 HSIN TAI GAS
88.50-0.56%-0.50Mua47.224K13.160B40.222.21Công ty dịch vụ công cộng
3086 WAYI INTERNATIONAL DIGITAL ENTERTAI
84.00-1.87%-1.60Sức bán mạnh21.101K1.658B21.753.94Dịch vụ Công nghệ
4738 TFC
8.505.99%0.48Sức mua mạnh679.502K622.320M151.890.05Công nghiệp Chế biến
3684 GRAND-TEK TECHNOLOGY CO LTD
46.206.94%3.00Sức mua mạnh419.837K1.062B21.971.98Công nghệ Điện tử
2730 MIRAMAR HOTEL
8.100.62%0.05Sức mua mạnh150.444K299.581M-0.29133.00Dịch vụ Khách hàng
8103 CVILUX CORPORATION
43.25-3.14%-1.40Mua3.157M3.525B13.513.33Công nghệ Điện tử
3444 NICHING INDUSTRIAL CORP
42.302.92%1.20Mua767.843K1.608B15.662.64Công nghệ Điện tử
2102 FEDERAL CORP
28.90-6.02%-1.85Mua7.392M14.132B-2.84Khách hàng Lâu năm
2340 OPTO TECH CORP
35.001.89%0.65Mua26.436M14.735B15.132.31Công nghệ Điện tử
8281 APPRO
5.040.20%0.01Bán15.000K163.573M-1.63Công nghệ Điện tử
6518 CONCORDMED
14.000.72%0.10Mua50.000K347.500M14.220.98Dịch vụ Phân phối
Tải thêm