Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Đài Loan có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Đài Loan ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1303NAN YA PLASTIC
58.9 TWD−1.67%11.809M2.37467.125B TWD84.820.69 TWD−89.04%5.09%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2104INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
18.20 TWD−0.27%1.73M1.4617.654B TWD−0.51 TWD−172.77%0.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
2227YULON NISSAN MOTOR CO.LTD
168.0 TWD−1.47%104.234K1.4750.4B TWD37.514.48 TWD−51.41%4.30%Khách hàng Lâu năm
2754KURA SUSHI ASIA CO LTD
111.5 TWD−1.33%137.696K1.605.209B TWD20.255.51 TWD−0.18%1.35%Bán Lẻ
2947ZHEN YU HARDWARE CO LTD
74.5 TWD−2.49%22.817K1.041.436B TWD2.01%Bán Lẻ
3016EPISIL PRECISION INCORPORATION
54.1 TWD−1.28%555.948K1.0815.61B TWD3.70%Công nghệ Điện tử
3023SINBON ELECTRONICS CO LTD
255.0 TWD−0.97%1.094M1.4261.208B TWD19.0213.41 TWD+17.37%3.32%Dịch vụ Phân phối
Mua
3511SIMULA TECHNOLOGY INC.
26.75 TWD−2.37%194.435K2.182.139B TWD−1.04 TWD−133.50%9.35%Công nghệ Điện tử
3629GRAVITY CO. LTD. (TAIWAN)
23.90 TWD−0.62%1.161K0.21787.619M TWD−2.74 TWD+61.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3713HSINJING HOLDING CO LTD
23.15 TWD−1.91%150.315K2.421.808B TWD167.630.14 TWD−60.83%0.00%Công nghệ Điện tử
4115SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD
14.65 TWD−2.33%57.305K1.92879M TWD−0.73 TWD−164.28%2.05%Công nghệ Sức khỏe
4194HOLY STONE HEALTHCARE CO LTD
17.70 TWD−0.28%107.713K1.042.543B TWD−1.78 TWD−30.99%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4205CHUNG HWA FOOD INDUSTRIAL CO LTD
98.5 TWD0.00%21.001K0.728.744B TWD24.733.98 TWD+0.09%3.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4999SINHER TECHNOLOGY INC
34.15 TWD−0.73%149.685K0.802.541B TWD520.580.07 TWD−98.42%5.12%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
5227ADVANCED LITHIUM ELECTROCHEMISTRY
44.90 TWD−1.21%588.542K2.663.727B TWD−6.69 TWD−4.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
5364LEALEA HOTELS & RESORTS CO LTD
17.10 TWD0.00%100.643K0.64766.934M TWD−1.94 TWD−1116.86%0.00%Công nghệ Điện tử
6210KINTECH ELECTRONICS CO
27.45 TWD+0.18%63.377K1.09962.068M TWD−2.29 TWD−224.27%7.29%Công nghệ Điện tử
6443TSEC CORPORATION
27.20 TWD−1.98%4.293M1.6213.948B TWD23.631.15 TWD+68.09%0.36%Công nghệ Điện tử
Mua
6674COMPAL BROADBAND NETWORKS INC
24.20 TWD−3.59%43.832K1.261.637B TWD−4.03 TWD−4335.19%2.07%Dịch vụ Phân phối
6704GWO XI STEM CELL APPLIED TECHNOLOGY
32.20 TWD−1.23%133.341K1.142.831B TWD0.00%Công nghệ Sức khỏe
6797TAIWAN ADVANCED NANOTECH INC
31.50 TWD−1.56%115.575K1.89960.129M TWD9.52%Công nghệ Sức khỏe
6878O'PAY ELECTRONIC PAYMENT CO LTD
22.00 TWD+8.11%100.958K2.241.598B TWD−0.71 TWD0.00%Tài chính
6961UNI TRAVEL SERVICES CO LTD
88.3 TWD−2.11%44.143K1.22Dịch vụ Khách hàng
7642CHAMP-RAY INDUSTRIAL CO LTD
74.8 TWD+0.13%11.853K0.81Khách hàng Lâu năm
7708FAMILY INTERNATIONAL GOURMET CO LTD
110.0 TWD−2.65%55.301K14.65Dịch vụ Khách hàng
8046NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
210.5 TWD−4.75%6.477M2.50136.018B TWD13.4415.66 TWD−43.19%8.55%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
8131FORMOSA ADVANCED TECHNOLOGIES
37.55 TWD−0.92%751.591K2.5116.605B TWD31.341.20 TWD−74.19%8.79%Công nghệ Điện tử
8462POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR
110.0 TWD−3.08%254.703K3.308.731B TWD142.030.77 TWD−67.28%1.41%Dịch vụ Khách hàng
Mua