Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
1513 CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
41.500.48%0.20Bán11.439M21.370B9.324.69Sản xuất Chế tạo
2071 CHEN NAN STEEL
20.85-0.71%-0.15Bán47.531K882.000M13.261.59Sản xuất Chế tạo
2841 TAIWAN LAND DEVELOPMENT CORPORATIO
3.63-6.92%-0.27Sức bán mạnh3.592M2.914B-2.8888.00Tài chính
3391 REMOTEK
8.70-4.92%-0.45Sức bán mạnh538.502K631.493M-0.49250.00Công nghệ Điện tử
3594 ARBOR TECHNOLOGY CORP.
21.85-0.23%-0.05Bán204.644K1.597B65.590.35Công nghệ Điện tử
4109 JIA JIE BIOMEDICAL CO LTD
12.700.40%0.05Bán20.869K1.125B-0.1162.00Công nghệ Sức khỏe
4126 PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO
64.80-0.46%-0.30Sức bán mạnh211.949K4.734B15.664.18Công nghệ Sức khỏe
4765 PANCOLOUR
24.45-0.20%-0.05Bán24.000K787.271M-0.90116.00Sản xuất Chế tạo
5201 K WAY INFORMATION CORPORATION
25.85-0.19%-0.05Sức bán mạnh15.001K797.540M14.621.79Dịch vụ Công nghệ
6543 PF
23.200.00%0.00Sức bán mạnh13.000K912.894M8.882.72Công nghệ Sức khỏe
6615 SOFIVA GENOMICS CO LTD
45.10-0.88%-0.40Sức bán mạnh1.159K967.403M21.902.09Dịch vụ Thương mại
6717 SDT
13.60-0.37%-0.05Sức bán mạnh3.100K339.137M85.690.16Công nghệ Điện tử
6827 MPB
34.15-1.44%-0.50132.903KCông nghệ Sức khỏe
6837 FLKCAT
41.50-6.00%-2.65Sức bán mạnh116.994KKhách hàng Lâu năm
6843 JDV CONTROL VALVES CO LTD
49.50-1.98%-1.001.000K
7547 INTUMIT
27.55-3.33%-0.95Sức bán mạnh25.000KDịch vụ Công nghệ
Tải thêm