Cổ phiếu Đài LoanCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Đài Loan này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1795LOTUS PHARMACEUTICAL CO
245.5TWD2.72%6.5TWD
Mua
64.889M15.93B62.093BTWD20.1811.91TWDCông nghệ Sức khỏe
2201YULON MOTOR CO
60.6TWD5.03%2.9TWD
Mua
71.369M4.325B57.266BTWD−0.67TWDKhách hàng Lâu năm
2308DELTA ELECTRONIC
302.0TWD0.00%0.0TWD
Mua
7.052M2.13B784.458BTWD25.3811.94TWDCông nghệ Điện tử
2707FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP
199.5TWD1.53%3.0TWD
Sức mua mạnh
1.389M277.118M25.035BTWD27.957.05TWDDịch vụ Khách hàng
2939KAYEE INTERNATIONAL GROUP CO LTD
39.05TWD0.64%0.25TWD
Sức mua mạnh
1.449M56.59M1.767BTWD83.320.47TWDKhách hàng Lâu năm
3207YAO SHENG ELECTRONIC CO54.0TWD−1.46%−0.8TWD
Mua
9.802M529.294M2.947BTWD16.943.23TWDCông nghệ Điện tử
3232SENTRONIC INTERNATIONAL CORP36.30TWD−1.63%−0.60TWD
Mua
827.583K30.041M1.626BTWD98.220.38TWDDịch vụ Phân phối
4763JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
165.0TWD0.61%1.0TWD
Mua
3.555M586.622M10.54BTWD16.53TWDCông nghiệp Chế biến
4924HTM INTERNATIONAL HOLDING LTD18.45TWD9.82%1.65TWD
Sức mua mạnh
983.541K18.146M624.362MTWD14.211.18TWD352Công nghệ Điện tử
6143NETRONIX INC74.4TWD6.29%4.4TWD
Sức mua mạnh
10.961M815.496M5.709BTWD16.214.35TWDDịch vụ Công nghệ
6247JAZZ HIPSTER CORP15.35TWD0.00%0.00TWD
Mua
9.873K151.551K925.927MTWD−1.84TWD113Khách hàng Lâu năm
6620HANDA PHARMA83.0TWD−2.58%−2.2TWD
Mua
3.748M311.112M11.089BTWD−1.80TWDCông nghệ Sức khỏe
6643M31 TECHNOLOGY CORPORATION519TWD−0.19%−1TWD
Mua
6.651M3.452B16.378BTWD47.2011.05TWDDịch vụ Công nghệ
6785ALAR108.5TWD11.05%10.8TWD
Sức mua mạnh
350.724K38.054M5.569BTWD−1.21TWDCông nghệ Sức khỏe
8923CHINA TIMES PUBLISH22.95TWD4.79%1.05TWD
Mua
119.527K2.743M665.23MTWD17.051.29TWD125Dịch vụ Khách hàng
8996KAORI HEAT TREATMENT CO
161.5TWD−0.92%−1.5TWD
Mua
29.223M4.72B14.57BTWD63.092.59TWD546Sản xuất Chế tạo