Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1442 ADVANCETEK ENTERPRICE
27.204.02%1.05Sức mua mạnh4.132M9.576B32.800.8042.00Khách hàng Lâu năm
1721 SUNKO INK CO
16.557.12%1.10Mua76.684M2.850B-0.53Công nghiệp Chế biến
2243 HORNG SHIUE HOLDING CO LTD
21.259.82%1.90Sức mua mạnh5.812M883.686M570.00Dịch vụ Phân phối
2414 UNITECH COMPUTER CO LTD
39.359.92%3.55Sức mua mạnh7.777M5.790B12.152.96784.00Dịch vụ Công nghệ
2527 HUNG CHING DEVELOPMENT & CONSTR
31.003.33%1.00Mua3.439M7.853B10.842.77Khách hàng Lâu năm
2540 I SUNNY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
84.901.80%1.50Sức mua mạnh301.403K12.226B12.976.45Dịch vụ Công nghiệp
2823 CHINA LIFE INSURANCE (TW)
29.600.00%0.00Mua7.323M140.049B5.825.09Tài chính
2850 SHINKONG INSURANCE CO
45.301.80%0.80Sức mua mạnh301.974K14.060B6.936.421704.00Tài chính
3035 FARADAY TECHNOLOGY
143.0010.00%13.00Sức mua mạnh93.188M32.312B74.401.75Công nghệ Điện tử
3207 YAO SHENG ELECTRONIC CO
18.40-2.90%-0.55Mua11.513M829.448M-0.28Công nghệ Điện tử
3434 ACULA TECHNOLOGY CORP.
15.90-5.64%-0.95Mua1.688M382.495M-0.06Công nghệ Điện tử
3491 UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC
85.002.04%1.70Sức mua mạnh1.682M5.178B30.582.73Công nghệ Điện tử
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
29.707.03%1.95Sức mua mạnh4.776M4.904B-0.85Công nghiệp Chế biến
4513 FALCON MACHINE TOOLS
14.50-3.97%-0.60Mua6.680M1.161B88.720.17282.00Sản xuất Chế tạo
4971 INTELLIEPI INC (CAYMAN)
67.302.59%1.70Mua766.559K2.345B23.762.7671.00Công nghệ Điện tử
6506 SHUANG-BANG INDUSTRIAL CORP
20.759.79%1.85Sức mua mạnh2.950M1.557B20.850.91349.00Công nghiệp Chế biến
6530 AXCEN PHOTONICS CORPORATION
21.75-3.55%-0.80Mua4.412M761.062M26.240.86Công nghệ Điện tử
6581 TAIWAN STEEL UNION CO LTD
81.303.96%3.10Sức mua mạnh1.731M8.701B15.345.11Sản xuất Chế tạo
6781 ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING CO
1015.007.41%70.00Sức mua mạnh1.276M80.721B34.7827.29Sản xuất Chế tạo
8422 CLEANAWAY COMPANY LIMITED
212.00-0.47%-1.00Mua914.198K23.193B18.0411.83Dịch vụ Công nghiệp
8476 TAIWAN ENVIRONMENT SCIENTIFIC CO LT
57.40-3.37%-2.00Mua1.087M3.594B-0.56Dịch vụ Thương mại
9917 TAIWAN SECOM CO
99.200.40%0.40Sức mua mạnh259.699K43.563B17.265.73Dịch vụ Thương mại
Tải thêm