Cổ phiếu Đài Loan có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Đài Loan sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
11319TONG YANG INDUSTRY
131.5 TWD+6.91%11.126 M1.2977.779 B TWD25.765.10 TWD+40.37%1.90%Sản xuất Chế tạo
Mua
11442ADVANCETEK ENTERPRICE
48.05 TWD+3.56%2.196 M1.7917.596 B TWD10.214.71 TWD+167.42%3.33%Khách hàng Lâu năm
11453TA JIANG DEVELOPMENT CORP
23.25 TWD+9.93%11.038 M15.322.482 B TWD40.900.57 TWD0.00%Tài chính
11513CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
212.0 TWD+9.84%120.278 M2.74104.744 B TWD65.583.23 TWD−34.81%1.56%Sản xuất Chế tạo
Mua
11514ALLIS ELECTRIC CO LTD
168.0 TWD+9.80%100.969 M2.8542.016 B TWD56.222.99 TWD+43.32%0.58%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
11519FORTUNE ELECTRIC CO LTD
946 TWD+10.00%5.987 M1.90246.961 B TWD95.989.86 TWD+207.03%0.26%Sản xuất Chế tạo
Mua
11587CRYOMAX COOLING SYSTEM CORP
44.80 TWD+9.94%5.245 M0.853.074 B TWD73.180.61 TWD−69.38%2.23%Sản xuất Chế tạo
11609TA YA ELECTRONIC WIRE & CABLE
50.60 TWD+10.00%101.491 M1.7936.927 B TWD13.343.79 TWD+226.96%0.94%Sản xuất Chế tạo
Mua
11612HONG TAI ELECTRONIC INDUSTRIAL
38.05 TWD+9.97%25.845 M2.6212.027 B TWD19.211.98 TWD+77.01%3.94%Sản xuất Chế tạo
11618HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO
43.05 TWD+9.96%19.66 M1.748.295 B TWD21.532.00 TWD+56.01%1.39%Sản xuất Chế tạo
22009FIRST COPPER TECHNOLOGY
51.30 TWD+4.48%35.113 M1.5718.449 B TWD−0.03 TWD−104.82%0.78%Khoáng sản phi năng lượng
22101NAN KANG RUBBER TIRE
46.70 TWD+9.50%24.82 M6.4838.905 B TWD290.600.16 TWD0.00%Khách hàng Lâu năm
22106KENDA RUBBER INDUSTRY
33.50 TWD+0.60%1.041 M0.8031.989 B TWD36.310.92 TWD+160.67%1.35%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
22107FORMOSAN RUBBER GROUP
25.45 TWD+1.60%496.379 K0.907.726 B TWD14.481.76 TWD−24.28%9.08%Tài chính
2204CHINA MOTOR CO
147.5 TWD+3.87%6.098 M2.2581.659 B TWD14.2910.32 TWD2.71%Khách hàng Lâu năm
Mua
22211EVERGREEN STEEL CORP
135.0 TWD+0.75%2.15 M1.2155.917 B TWD15.358.79 TWD+41.44%3.70%Sản xuất Chế tạo
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
818 TWD−0.24%32.393 M1.0621.215 T TWD1.50%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
22348HIYES INTERNATIONAL CO LTD
163.5 TWD+4.81%1.519 M1.9119.147 B TWD11.8213.84 TWD+75.97%3.06%Tài chính
22359SOLOMON TECHNOLOGY CORP
103.5 TWD−1.90%4.643 M0.7817.737 B TWD33.343.10 TWD+16.15%1.45%Công nghệ Điện tử
22363SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP
61.4 TWD+4.96%331.553 M5.8846.025 B TWD80.890.76 TWD+18.02%1.63%Công nghệ Điện tử
22367UNITECH PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
29.20 TWD+9.36%150.975 M4.9319.547 B TWD−0.51 TWD−178.67%1.03%Công nghệ Điện tử
Mua
2371TATUNG CO LTD
60.5 TWD+7.84%223.636 M3.01141.271 B TWD53.461.13 TWD−71.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
22374ABILITY ENTERPRISE CO LTD
38.90 TWD+9.89%48.611 M2.8211.185 B TWD40.780.95 TWD+101.12%1.16%Khách hàng Lâu năm
22420ZIPPY TECHNOLOGY CORP
55.0 TWD−0.18%733.023 K2.758.396 B TWD15.553.54 TWD−19.79%6.36%Công nghệ Điện tử
22472LELON ELECTRONICS
76.6 TWD+3.79%3.72 M1.7712.618 B TWD13.725.58 TWD−25.25%4.56%Công nghệ Điện tử
22493AMPOC FAR EAST CO
106.0 TWD+4.95%2.072 M3.4312.13 B TWD17.686.00 TWD+17.37%3.77%Công nghệ Điện tử
22501CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT CO
29.10 TWD−1.02%35.436 M2.5333.743 B TWD15.591.87 TWD+79.19%1.72%Tài chính
Theo dõi
22504GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
43.40 TWD+4.08%10.149 M1.6151.077 B TWD14.532.99 TWD−14.47%4.61%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
22509CHAINQUI CONSTRUCTION DEVELOPMENT
22.05 TWD+1.61%4.416 M1.844.951 B TWD−1.09 TWD−62.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
22520KINDOM DEVELOPMENT CO LTD
45.25 TWD+0.78%6.948 M1.2524.547 B TWD10.264.41 TWD+2.67%3.87%Khách hàng Lâu năm
22534HUNG SHENG CONSTRUCTION
23.55 TWD+1.51%2.804 M1.4611.139 B TWD21.411.10 TWD−73.49%7.43%Khách hàng Lâu năm
22537WE & WIN DEVELOPMENT CO. LTD.
16.05 TWD−2.73%20.334 M1.114.824 B TWD−0.20 TWD−177.74%0.00%Công nghệ Điện tử
22545HUANG HSIANG CONSTRUCTION
49.8 TWD−0.80%2.002 M2.3216.321 B TWD21.452.32 TWD−59.79%9.24%Khách hàng Lâu năm
22547RADIUM LIFE TECH CO
10.75 TWD0.00%5.333 M1.1910.066 B TWD−0.10 TWD−224.55%0.00%Khách hàng Lâu năm
22636T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
106.0 TWD+8.38%5.78 M5.5714.886 B TWD9.8610.75 TWD−40.34%7.55%Vận chuyển
Mua
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
66.7 TWD+3.89%11.77 M2.3249.785 B TWD15.224.38 TWD−69.06%9.75%Vận chuyển
Sức mua mạnh
22643SOONEST EXPRESS CO LTD80.5 TWD+1.90%442.768 K2.552.818 B TWD10.747.50 TWD−53.57%8.55%Vận chuyển
Theo dõi
22704AMBASSADOR HOTEL
66.1 TWD+9.98%3.158 M1.9224.254 B TWD49.201.34 TWD−54.51%0.76%Dịch vụ Khách hàng
22718PLEASANT HOTELS INTERNATIONAL LNC89.8 TWD+2.16%70.048 K1.787.864 B TWD11.327.93 TWD0.00%Khách hàng Lâu năm
22724ARCHITECTURAL AESTHETICS GLOBAL DEV27.05 TWD+9.96%271.056 K2.74806.852 M TWD66.190.41 TWD0.00%Dịch vụ Khách hàng
22752TOFU RESTAURANT CO LTD300.0 TWD0.00%7.551 K0.247.88 B TWD20.3014.78 TWD+45.27%4.43%Dịch vụ Khách hàng
22809KING'S TOWN BANK
55.2 TWD−1.43%3.67 M1.0861.34 B TWD9.885.59 TWD1.99%Tài chính
Mua
22855PRESIDENT SECURITIES
26.85 TWD−0.56%4.5 M0.6939.089 B TWD13.591.98 TWD+294.67%1.45%Tài chính
33030TEST RESEARCH INC
97.4 TWD+5.41%9.532 M7.6023.007 B TWD23.014.23 TWD−47.88%4.62%Sản xuất Chế tạo
3034NOVATEK MICROELECTRONICS
630 TWD+2.44%8.879 M2.17383.362 B TWD16.4638.29 TWD−16.58%5.87%Công nghệ Điện tử
Mua
33060MIN AIK TECHNOLOGY
28.80 TWD+9.92%17.584 M3.693.962 B TWD−1.57 TWD−647.92%1.04%Công nghệ Điện tử
33207YAO SHENG ELECTRONIC CO144.0 TWD+7.06%3.97 M1.888.751 B TWD78.401.84 TWD−54.54%0.92%Công nghệ Điện tử
33213CRETE SYSTEMS INC108.5 TWD−1.81%1.5 M0.806.367 B TWD13.987.76 TWD+101.94%3.32%Công nghệ Điện tử
33260ADATA TECHNOLOGY CO. LTD.113.0 TWD+4.15%30.403 M2.0632.897 B TWD22.475.03 TWD+62.69%1.73%Công nghệ Điện tử
Mua
33303UNIVACCO TECHNOLOGY INC34.95 TWD+0.58%330.061 K1.123.219 B TWD15.842.21 TWD−23.68%5.72%Công nghiệp Chế biến
33312G.M.I TECHNOLOGY INC
51.50 TWD+9.81%44.832 M4.348.375 B TWD25.981.98 TWD−35.15%3.88%Dịch vụ Công nghệ
33388TOPCO TECHNOLOGIES CORP.77.8 TWD+1.57%181.201 K2.305.762 B TWD23.983.24 TWD−48.15%5.67%Dịch vụ Phân phối
33402WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED116.5 TWD+9.91%7.721 M5.588.334 B TWD21.505.42 TWD+3.83%3.61%Dịch vụ Công nghiệp
33426TAI SHING ELECTRONICS COMPONENTS CO46.30 TWD+6.56%64.95 K4.591.222 B TWD19.692.35 TWD−16.45%4.97%Sản xuất Chế tạo
33444NICHING INDUSTRIAL CORP126.5 TWD+2.43%2.095 M2.365.58 B TWD58.592.16 TWD−55.51%3.00%Công nghệ Điện tử
33466SKARDIN INDUSTRIAL CORP40.20 TWD+5.24%1.717 M0.742.46 B TWD−3.01 TWD−4446.03%0.00%Công nghệ Điện tử
33484SOLTEAM INCORPORATION53.7 TWD+1.90%1.166 M1.324.056 B TWD40.291.33 TWD−71.75%4.66%Sản xuất Chế tạo
33501WELL SHIN TECHNOLOGY CO LTD
60.0 TWD+1.01%873.125 K2.647.095 B TWD14.114.25 TWD−33.36%6.67%Sản xuất Chế tạo
Mua
33633EPOCH CEMTRONIC CORP.81.7 TWD+1.74%75.856 K1.182.78 B TWD4.90%Công nghệ Điện tử
33666OPTIVISION TECHNOLOGY INC36.60 TWD+5.02%4.311 M1.172.149 B TWD−5.64 TWD+1.42%0.00%Khách hàng Lâu năm
33680GUDENG PRECISION INDUSTRIAL CO479.0 TWD+1.81%3.558 M1.5844.953 B TWD48.069.97 TWD−8.09%1.65%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
33691GIGASOLAR MATERIALS CORPORATION152.5 TWD+7.77%3.967 M2.9613.898 B TWD−8.82 TWD−54.68%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
44107BIOTEQUE CORP126.5 TWD+1.20%233.787 K1.278.766 B TWD19.446.51 TWD−8.26%3.56%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
44113WE&WIN DIVERSIFICATION CO. LTD.44.40 TWD+0.45%3.022 M3.649.375 B TWD−0.69 TWD−1.05%0.00%Tài chính
44441GREAT GIANT FIBRE GARMENT CO LTD143.0 TWD+4.00%138.806 K1.668.62 B TWD4.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
44513FALCON MACHINE TOOLS42.45 TWD+8.02%6.513 M2.374.537 B TWD25.931.64 TWD0.00%Sản xuất Chế tạo
44533SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO40.25 TWD+9.97%46.243 M2.256.377 B TWD29.981.34 TWD+644.29%0.80%Sản xuất Chế tạo
44565HONG WEI ELECTRICAL INDUSTRY CO LTD110.0 TWD+1.85%50.38 K2.734.851 B TWD3.64%Sản xuất Chế tạo
44766NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
351.0 TWD+3.24%1.57 M2.5242.32 B TWD17.4720.10 TWD+39.55%2.85%Công nghiệp Chế biến
Mua
44768INGENTEC CORPORATION254.0 TWD+9.96%4.193 M3.0010.722 B TWD95.862.65 TWD−51.17%1.64%Công nghiệp Chế biến
Mua
44905TAINET COMMUNICATIONS SYSTEM CORP98.0 TWD−9.91%1.996 M8.752.815 B TWD17.535.60 TWD1.22%Công nghệ Điện tử
55324SHIHLIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED14.55 TWD+8.99%3.192 M1.123.294 B TWD−0.53 TWD+42.67%0.00%Dịch vụ Khách hàng
55392ABICO AVY CO LTD27.65 TWD+6.35%8.142 M5.904.617 B TWD83.230.33 TWD1.09%Sản xuất Chế tạo
55508YUNSHIN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT150.5 TWD+7.50%3.685 M2.5632.723 B TWD11.9912.55 TWD+78.01%4.22%Tài chính
55515CHIEN KUO CONSTRUCTION CO
23.00 TWD+1.55%3.936 M0.485.796 B TWD17.161.34 TWD+85.52%4.35%Dịch vụ Công nghiệp
55534CHONG HONG CONSTRUCTION CO
99.0 TWD+0.20%3.4 M1.6628.742 B TWD15.666.32 TWD−35.65%5.56%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
55536ACTER GROUP CORPORATION LTD230.0 TWD+5.75%1.996 M2.6528.539 B TWD13.2017.42 TWD+11.90%5.55%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
55547JIOUSHUN CONSTRUCTION CO LTD25.50 TWD+10.63%71.997 K2.11765 M TWD16.291.57 TWD−26.22%6.27%Khách hàng Lâu năm
55609DIMERCO EXPRESS CORPORATION92.4 TWD+1.09%462.731 K1.4113.202 B TWD13.037.09 TWD−59.74%11.04%Vận chuyển
55859FARGLORY LIFE INSURANCE CO LTD13.00 TWD−0.38%84.378 K0.8616.315 B TWD7.461.74 TWD−32.22%0.00%Tài chính
66005CAPITAL SECURITIES
21.75 TWD+0.93%11.201 M0.7447.217 B TWD11.451.90 TWD+391.23%1.79%Tài chính
66128GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
42.55 TWD+1.43%1.205 M1.265.429 B TWD12.603.38 TWD−36.24%5.17%Khách hàng Lâu năm
66139L&K ENGINEERING CO
366.0 TWD+9.91%4.695 M0.2484.598 B TWD28.8912.67 TWD+189.44%0.95%Dịch vụ Công nghiệp
66144DELTAMAC(TAIWAN) CO LTD19.80 TWD+1.02%35.249 K0.23757.819 M TWD−0.48 TWD−150.10%0.00%Dịch vụ Khách hàng
66177DA-LI CONSTRUCTION CO. LTD.
46.50 TWD+0.32%3.232 M0.8018.96 B TWD9.185.07 TWD+72.38%2.05%Tài chính
Theo dõi
66197JESS-LINK PRODUCTS CO
175.0 TWD+3.55%3.009 M0.4321.365 B TWD33.905.16 TWD+44.48%1.83%Công nghệ Điện tử
66206FLYTECH TECHNOLOGY CO
83.3 TWD+1.22%739.663 K1.2111.917 B TWD23.863.49 TWD−51.74%6.60%Công nghệ Điện tử
Mua
66207LASER TEK TAIWAN CO62.4 TWD+6.12%5.066 M0.384.972 B TWD34.301.82 TWD−2.40%2.40%Công nghệ Điện tử
66212L.M. DEVELOPMENT CO. LTD.76.2 TWD+4.38%130.961 K1.867.772 B TWD12.166.26 TWD+257.22%0.00%Công nghệ Điện tử
66219FULL WANG INTERNATIONAL DEVELOPMENT38.80 TWD+0.91%2.953 M1.374.618 B TWD19.891.95 TWD0.00%Tài chính
Mua
66223MPI CORPORATION408.0 TWD+9.97%7.076 M2.7738.446 B TWD29.4613.85 TWD+7.89%1.72%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
66261YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION74.0 TWD−1.33%657.903 K0.809.509 B TWD18.254.06 TWD−38.15%6.76%Dịch vụ Thương mại
66290LONGWELL CO105.5 TWD+5.50%31.661 M3.7616.223 B TWD26.384.00 TWD−22.26%2.00%Sản xuất Chế tạo
66449APAQ TECHNOLOGY CO LTD
93.1 TWD+6.40%2.273 M2.608.282 B TWD24.973.73 TWD−1.86%2.47%Công nghệ Điện tử
66486INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN89.1 TWD+2.06%622.148 K2.204.09 B TWD16.815.30 TWD+3.27%5.76%Dịch vụ Công nghệ
66491PEGAVISION CORPORATION
483.0 TWD−1.43%1.798 M1.5937.674 B TWD21.5122.45 TWD+3.94%2.04%Công nghệ Điện tử
Mua
66515WINWAY TECHNOLOGY CO LTD
931 TWD+2.99%2.257 M2.1632.373 B TWD69.4213.41 TWD−57.81%2.36%Dịch vụ Phân phối
Mua
66523DR.WU SKINCARE CO LTD176.5 TWD−0.84%255.546 K1.027.951 B TWD18.739.42 TWD+24.95%5.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
66561CHIEF TELECOM INC380.0 TWD−1.17%85.724 K0.9229.589 B TWD33.8311.23 TWD+4.83%2.15%Truyền thông
Sức mua mạnh
66585DINGZING ADVANCED MATERIALS INC
209.0 TWD+10.00%1.701 M2.0614.535 B TWD35.315.92 TWD+47.78%1.44%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh