Các công ty Đài Loanphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Đài Loan này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2317HON HAI PRECISION INDUSTRY
6.627T TWD101.5 TWD+0.50%16.172M0.681.407T TWD11.029.21 TWD−10.77%5.22%Công nghệ Điện tử
Mua
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.264T TWD570 TWD+0.71%34.105M1.3614.781T TWD16.5034.54 TWD+1.00%1.97%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
4938PEGATRON CORPORATION
1.318T TWD81.7 TWD+0.74%3.297M0.74217.664B TWD13.935.87 TWD−11.83%4.90%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2382QUANTA COMPUTER
1.28T TWD203.0 TWD+1.00%29.825M0.87782.467B TWD20.559.88 TWD+31.30%2.96%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
2324COMPAL ELECTRONICS INC
1.073T TWD31.20 TWD+0.81%8.632M0.55135.942B TWD19.651.59 TWD−25.53%3.85%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3231WISTRON CORPORATION
984.619B TWD92.6 TWD−0.86%57.81M1.00263.08B TWD21.894.23 TWD−2.19%2.81%Công nghệ Điện tử
Mua
6505FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION
848.048B TWD82.2 TWD−0.12%1.638M1.28783.034B TWD74.221.11 TWD−66.94%1.34%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
3702WPG HOLDINGS LIMITED
775.232B TWD79.2 TWD+0.38%4.872M0.49132.981B TWD23.753.33 TWD−50.86%4.86%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
3711ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
670.873B TWD129.5 TWD+2.37%14.457M1.34557.79B TWD14.838.73 TWD−49.86%6.79%Công nghệ Điện tử
Mua
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
627.292B TWD118.5 TWD+2.60%13.801M0.88250.796B TWD4.0928.94 TWD−83.91%59.07%Vận chuyển
Mua
2881FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
612.249B TWD63.2 TWD0.00%13.532M1.06822.546B TWD29.902.11 TWD−71.05%2.26%Tài chính
Mua
3036WT MICROELECTRONICS CO LTD
571.197B TWD114.0 TWD−2.56%3.948M0.75110.819B TWD27.064.21 TWD−58.01%3.71%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
2882CATHAY FINANCIAL HLDG CO
568.774B TWD44.85 TWD−0.33%20.523M1.18657.914B TWD16.732.68 TWD−47.59%2.01%Tài chính
Mua
2454MEDIATEK INC
548.796B TWD943 TWD+1.29%5.071M1.031.501T TWD21.5143.85 TWD−46.26%8.06%Công nghệ Điện tử
Mua
2356INVENTEC CORP
541.751B TWD42.30 TWD+1.44%29.47M1.16151.75B TWD27.521.54 TWD−10.52%3.55%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2357ASUSTEK COMPUTER INC
537.196B TWD398.5 TWD+1.27%3.893M0.93295.99B TWD36.3510.96 TWD−73.04%3.76%Công nghệ Điện tử
Mua
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
524.832B TWD74.1 TWD0.00%5.818M0.30421.037B TWD21.863.39 TWD+7.48%4.25%Bán Lẻ
Theo dõi
2002CHINA STEEL CORP
449.567B TWD26.10 TWD+0.19%20.638M0.36402.324B TWD−0.35 TWD−113.68%3.83%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
2347SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL
424.55B TWD67.7 TWD+1.50%2.085M0.53112.92B TWD14.874.55 TWD−53.52%5.17%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2891CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
416.638B TWD27.50 TWD+2.42%67.445M1.65538.541B TWD11.522.39 TWD3.64%Tài chính
Mua
2308DELTA ELECTRONIC
384.443B TWD312.5 TWD+0.48%3.045M0.55811.732B TWD25.1912.40 TWD+4.26%3.15%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
379.897B TWD63.3 TWD0.00%3.361M0.85370.243B TWD400.130.16 TWD−94.98%1.50%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2883CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HLDGS
378.303B TWD12.45 TWD+0.81%22.42M0.16209.591B TWD15.030.83 TWD8.03%Tài chính
Theo dõi
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
375.9B TWD44.00 TWD+0.69%13.165M0.56153.653B TWD7.455.91 TWD−90.63%45.45%Vận chuyển
Theo dõi
1303NAN YA PLASTIC
355.185B TWD67.6 TWD−0.73%3.874M0.53536.124B TWD97.350.69 TWD−89.04%4.44%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
6669WIWYNN CORPORATION
292.876B TWD1750 TWD+1.16%1.983M0.87305.971B TWD24.6670.96 TWD−2.99%2.86%Dịch vụ Công nghệ
Mua
2912PRESIDENT CHAIN STORE CORP
290.434B TWD271.0 TWD+0.56%545.612K0.58281.738B TWD27.189.97 TWD+7.71%3.32%Bán Lẻ
Mua
2303UNITED MICRO ELECTRONICS
278.705B TWD48.55 TWD+0.21%33.772M0.55607.025B TWD9.185.29 TWD−20.90%7.42%Công nghệ Điện tử
Mua
2353ACER INC
275.424B TWD35.20 TWD+1.00%16.671M0.38105.639B TWD34.351.02 TWD−61.61%4.26%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
9904POU CHEN
267.497B TWD31.10 TWD+0.48%3.544M0.7491.645B TWD11.772.64 TWD−55.02%4.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
263.945B TWD30.95 TWD−0.48%5.038M0.34165.647B TWD26.991.15 TWD−37.90%4.36%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2615WAN HAI LINES
258.953B TWD51.1 TWD+2.00%6.174M0.55143.394B TWD−0.70 TWD−101.59%9.78%Vận chuyển
Bán
1301FORMOSA PLASTIC
251.647B TWD80.0 TWD+0.13%4.358M0.90509.259B TWD178.970.45 TWD−95.29%5.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2409AUO CORPORATION
246.793B TWD16.60 TWD−0.30%14.924M0.48126.91B TWD−3.51 TWD−4139.86%4.82%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2207HOTAI MOTOR CO
242.775B TWD701 TWD+1.01%202.14K0.65390.529B TWD42.6516.44 TWD0.28%Dịch vụ Phân phối
Mua
2352QISDA CORPORATION
239.837B TWD43.90 TWD−0.23%3.456M0.4286.342B TWD29.621.48 TWD−66.73%4.56%Công nghệ Điện tử
Mua
3481INNOLUX CORPORATION
223.716B TWD12.90 TWD0.00%24.821M0.53117.114B TWD−3.08 TWD−166.77%4.08%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2888SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO
221.691B TWD8.84 TWD+0.11%26.964M0.91136.911B TWD−0.61 TWD−189.15%4.53%Tài chính
Theo dõi
2412CHUNGHWA TELECOM
216.739B TWD120.5 TWD−0.41%4.346M0.59934.772B TWD25.254.77 TWD+0.95%3.90%Truyền thông
Bán
2312KINPO ELECTRONICS
181.414B TWD16.15 TWD0.00%12.607M1.3823.715B TWD32.870.49 TWD−15.61%1.86%Công nghệ Điện tử
2377MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
180.411B TWD179.0 TWD−0.56%5.688M0.91151.229B TWD20.698.65 TWD−44.45%3.69%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1605WALSIN LIHWA CORP
180.401B TWD37.00 TWD+0.68%13.942M0.49149.159B TWD28.081.32 TWD−80.15%4.86%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
8112SUPREME ELECTRONICS CO
174.075B TWD62.1 TWD+9.91%43.691M6.9930.962B TWD18.673.33 TWD−45.01%6.90%Công nghệ Điện tử
2301LITE-ON TECHNOLOGY CORP
173.456B TWD113.0 TWD+2.73%13.934M0.89260.007B TWD17.506.46 TWD+16.24%4.42%Công nghệ Điện tử
Mua
3045TAIWAN MOBILE CO
172.206B TWD99.1 TWD−0.30%2.62M0.38279.51B TWD25.083.95 TWD+1.10%4.34%Truyền thông
Theo dõi
4958ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
171.356B TWD103.0 TWD−0.48%3.497M1.3297.33B TWD13.887.42 TWD−47.47%5.83%Công nghệ Điện tử
Mua
2610CHINA AIR LINES
150.722B TWD21.65 TWD+0.46%38.885M1.66130.367B TWD21.721.00 TWD−46.60%2.13%Vận chuyển
Theo dõi
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
140.489B TWD174.5 TWD+3.56%9.656M0.78260.945B TWD16.4710.60 TWD−41.75%4.58%Công nghệ Điện tử
Mua
2618EVA AIRWAYS
138.069B TWD32.35 TWD+0.47%149.479M2.33174.669B TWD8.813.67 TWD+41.75%2.47%Vận chuyển
Mua
6456GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING
125.461B TWD64.3 TWD−0.16%581.312K0.4021.73B TWD−3.37 TWD−128.60%5.44%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2327YAGEO CORP
121.087B TWD601 TWD+1.01%2.676M0.82251.915B TWD15.4838.82 TWD−29.09%1.66%Công nghệ Điện tử
Mua
3048EDOM TECHNOLOGY CO
118.707B TWD24.40 TWD+0.83%276.269K0.926.584B TWD196.620.12 TWD−97.06%8.20%Dịch vụ Phân phối
2885YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
115.973B TWD26.55 TWD+0.19%13.926M0.87336.895B TWD13.341.99 TWD2.97%Tài chính
Mua
2385CHICONY ELECTRONICS
115.748B TWD176.0 TWD−0.28%4.299M1.29127.193B TWD18.099.73 TWD−3.85%4.26%Công nghệ Điện tử
Mua
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
114.149B TWD38.40 TWD−1.03%10.423M1.7490.295B TWD16.272.36 TWD−61.74%5.21%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1101TAIWAN CEMENT
113.93B TWD34.60 TWD+0.29%12.386M0.36267.877B TWD29.991.15 TWD−2.63%1.44%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1210GREAT WALL ENTERPRISE
113.297B TWD57.2 TWD+0.70%1.324M0.7248.508B TWD13.034.39 TWD+88.01%2.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
2379REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
111.79B TWD444.5 TWD+0.68%1.281M0.48227.968B TWD25.4617.46 TWD−51.37%6.07%Công nghệ Điện tử
Mua
3034NOVATEK MICROELECTRONICS
109.957B TWD508 TWD−0.20%1.859M0.51309.124B TWD14.0436.18 TWD−36.73%7.28%Công nghệ Điện tử
Mua
6414ENNOCONN CORPORATION
108.229B TWD273.5 TWD−0.73%881.992K1.0334.887B TWD10.2526.69 TWD+91.25%4.66%Công nghệ Điện tử
Mua
2376GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO
107.264B TWD258.5 TWD−0.39%45.434M2.35163.55B TWD35.387.31 TWD−47.38%2.40%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
2892FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD
104.339B TWD27.60 TWD+0.55%7.037M0.44375.916B TWD16.211.70 TWD2.81%Tài chính
Theo dõi
8454MOMO COM INC
103.436B TWD510 TWD+0.39%267.032K0.47122.574B TWD35.0014.57 TWD+5.15%2.67%Bán Lẻ
Mua
2105CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES
98.623B TWD45.00 TWD+0.33%10.935M1.06145.864B TWD22.262.02 TWD+32.52%3.11%Khách hàng Lâu năm
Mua
2886MEGA FINANCIAL HOLDING CO
97.299B TWD39.25 TWD+0.96%14.584M0.76551.515B TWD17.492.24 TWD3.12%Tài chính
Theo dõi
3673TPK HOLDING CO LTD
97.181B TWD34.75 TWD−1.42%765.425K0.7214.132B TWD62.610.56 TWD−64.81%1.44%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
9910FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
95.903B TWD182.0 TWD+0.83%618.443K0.37179.722B TWD33.665.41 TWD−40.62%3.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
6121SIMPLO TECHNOLOGY
95.624B TWD418.0 TWD+0.60%1.557M0.8579.982B TWD13.0432.07 TWD−16.13%6.60%Sản xuất Chế tạo
Mua
6285WISTRON NEWEB CORPORATION
95.257B TWD140.5 TWD+2.93%10.047M1.6160.761B TWD15.698.96 TWD+56.00%3.39%Công nghệ Điện tử
Mua
9933CTCI CORP
95.101B TWD43.80 TWD−0.57%1.716M0.6835.098B TWD20.112.18 TWD−33.19%4.33%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
2344WINBOND ELECTRONIC CORP
94.53B TWD27.40 TWD+1.48%16.859M0.62114.532B TWD−0.06 TWD−101.37%3.62%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
2392CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD
94.103B TWD44.45 TWD−0.78%1.609M0.5121.55B TWD15.572.85 TWD−3.49%4.95%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
9921GIANT MANUFACTURING CO
92.044B TWD184.0 TWD+1.10%1.37M0.2572.14B TWD22.508.18 TWD−53.37%4.24%Khách hàng Lâu năm
Mua
2887TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD
91.119B TWD17.90 TWD−0.56%10.644M0.80223.339B TWD13.451.33 TWD2.73%Tài chính
Theo dõi
5903TAIWAN FAMILYMART CO
90.743B TWD190.0 TWD−0.26%109.116K0.9242.412B TWD20.929.08 TWD+47.73%3.42%Bán Lẻ
Mua
2354FOXCONN TECH CO
90.47B TWD51.6 TWD+0.19%1.776M0.7472.987B TWD18.152.84 TWD−5.68%3.10%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1102ASIA CEMENT CORP
90.341B TWD41.80 TWD+0.48%4.088M0.83148.246B TWD13.693.05 TWD−33.16%5.50%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
4904FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS
89.151B TWD81.6 TWD−0.61%4.367M0.45265.894B TWD24.433.34 TWD+20.58%3.98%Truyền thông
Mua
5871CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED
86.599B TWD181.0 TWD+1.12%4.67M1.19292.238B TWD11.9715.12 TWD−9.03%3.47%Tài chính
Mua
6239POWERTECH TECHNOLOGY INC
83.927B TWD121.5 TWD+5.19%8.238M3.2291.021B TWD16.957.17 TWD−44.55%5.76%Công nghệ Điện tử
Mua
2023YIEH PHUI ENTERPRISE CO
83.676B TWD16.95 TWD0.00%2.023M0.6733.038B TWD−0.28 TWD−124.09%1.78%Khoáng sản phi năng lượng
2905MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING CO
83.296B TWD13.90 TWD−0.36%691.633K0.9814.933B TWD−3.96 TWD−175.30%7.03%Tài chính
5483SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC
81.871B TWD184.5 TWD+0.54%3.446M0.60108.158B TWD10.7517.17 TWD+33.05%4.88%Công nghệ Điện tử
Mua
2880HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO
80.434B TWD22.10 TWD+0.45%5.79M0.43301.505B TWD14.851.49 TWD2.67%Tài chính
Theo dõi
1907YFY INC
79.636B TWD33.55 TWD+0.15%2.546M0.6055.705B TWD43.830.77 TWD−55.78%2.68%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4915PRIMAX ELECTRONICS LTD(NEW)
79.241B TWD63.8 TWD0.00%1.73M0.7129.282B TWD11.255.67 TWD−3.09%6.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2345ACCTON TECHNOLOGY CORP
77.205B TWD532 TWD+0.76%1.724M0.64296.829B TWD33.2815.98 TWD+22.34%1.41%Công nghệ Điện tử
Mua
2201YULON MOTOR CO
77.079B TWD77.2 TWD−0.52%3.027M0.6882.023B TWD116.970.66 TWD1.21%Khách hàng Lâu năm
Mua
2313COMPEQ MANUFACTURING
76.419B TWD69.0 TWD−0.29%21.327M0.2882.236B TWD17.244.00 TWD−39.10%3.91%Công nghệ Điện tử
Mua
6770POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURI
76.087B TWD28.80 TWD+0.35%5.881M0.52117.262B TWD61.210.47 TWD−92.91%3.57%Dịch vụ Thương mại
Bán
3010WAH LEE INDUSTRIAL CORP
73.57B TWD99.3 TWD+0.81%187.322K0.4923.437B TWD12.737.80 TWD−31.68%6.14%Dịch vụ Phân phối
1313UPC TECHNOLOGY CO
72.82B TWD15.70 TWD−1.57%2.527M1.7420.78B TWD−0.39 TWD+70.30%1.27%Công nghiệp Chế biến
6488GLOBALWAFERS CO LTD
70.287B TWD579 TWD+0.70%1.394M0.58251.344B TWD12.4546.51 TWD+84.20%2.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
3033WEIKENG INDUSTRIAL CO
70.281B TWD28.50 TWD+0.53%719.453K0.7212.2B TWD16.871.69 TWD−60.30%10.76%Dịch vụ Phân phối
5880TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS
69.515B TWD26.75 TWD0.00%5.689M0.54393.476B TWD18.731.43 TWD1.78%Tài chính
2395ADVANTECH CO LTD
68.745B TWD352.0 TWD+0.14%547.316K0.56301.938B TWD28.1412.51 TWD+3.01%2.58%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6278TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY
68.455B TWD97.1 TWD+1.68%2.099M0.5928.392B TWD10.429.32 TWD−38.05%7.21%Công nghệ Điện tử
Mua
2890SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD
66.655B TWD19.25 TWD+1.05%10.553M0.62238.246B TWD12.511.54 TWD3.06%Tài chính
Mua
1304USI CORPORATION
66.437B TWD19.55 TWD+0.26%653.768K0.6320.963B TWD32.140.61 TWD−75.36%3.58%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
3044TRIPOD TECHNOLOGY CORP
65.784B TWD201.0 TWD+1.52%4.051M1.04105.647B TWD17.9711.18 TWD−2.26%3.71%Công nghệ Điện tử
Mua