Cổ phiếu penny — Chứng khoán Đài Loan

Cổ phiếu Đài Loan có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
88101ARIMA COMMUNICATION CORP
3,43 TWD−1,15%89,947 K1,07252,724 M TWD−2,62 TWD−41,94%0,00%Công nghệ Điện tử
66434TACBRIGHT OPTRONICS CORP3,54 TWD+0,57%1,044 M0,811,632 B TWD−0,43 TWD−369,69%0,00%Công nghiệp Chế biến
44414ROO HSING CO. LTD.
3,88 TWD0,00%4,03 M1,373,423 B TWD−0,19 TWD+96,17%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
44804DA LUE INTERNATIONAL HOLDING CO LTD5,65 TWD−9,60%725,868 K1,69283,425 M TWD−3,09 TWD+39,35%0,00%Dịch vụ Khách hàng
55701JANFUSUN FANCYWORLD CORP5,72 TWD+0,70%162,902 K1,21328,447 M TWD−0,38 TWD+49,33%0,00%Dịch vụ Khách hàng
33117TECSTAR TECHNOLOGY CO LTD5,83 TWD+1,75%1,634 K0,02130,644 M TWD−3,85 TWD−1.295,68%0,00%Công nghệ Điện tử
66734IXENSOR CO LTD5,89 TWD+20,94%440,428 K3,70329,25 M TWD−1,14 TWD+17,10%0,00%Công nghệ Sức khỏe
55271HORNG TONG ENTERPRISE CO LTD6,43 TWD−0,77%391,828 K0,56456,542 M TWD−0,82 TWD+48,34%0,00%Công nghệ Điện tử
9957YIEH UNITED STEEL CORP6,45 TWD0,00%620,242 K1,3016,902 B TWD−1,29 TWD−162,63%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
44738TATUNG FINE CHEMICALS CO6,50 TWD+4,84%105,522 K0,79481,095 M TWD116,700,06 TWD−19,51%0,00%Công nghiệp Chế biến
33585ADVANCE MATERIALS CORPORATION7,13 TWD+5,16%536,173 K1,44717,382 M TWD−1,34 TWD−832,72%0,00%Công nghệ Điện tử
22380AVISION INC
7,48 TWD+3,03%856,132 K2,621,574 B TWD−1,40 TWD−243,49%0,00%Công nghệ Điện tử
44530HONYI INTERNATIONAL COMPANY LTD7,57 TWD+4,27%7,078 K0,26358,915 M TWD−1,30 TWD−255,15%0,00%Sản xuất Chế tạo
22911LES ENPHANTS
7,77 TWD+0,52%248,746 K0,281,083 B TWD−3,55 TWD+24,76%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11337ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7,93 TWD+0,89%888,14 K0,552,114 B TWD−1,56 TWD+10,74%0,00%Sản xuất Chế tạo
22601FIRST STEAMSHIP COMPANY LTD
8,05 TWD+0,37%1,613 M0,676,535 B TWD−2,17 TWD−4.615,43%0,00%Vận chuyển
33603UC & GN INTERNATIONAL CORP8,10 TWD−7,95%71,34 K1,91218,63 M TWD19,450,42 TWD−58,75%0,00%Bán Lẻ
33494HITI DIGITAL INC.
8,11 TWD+4,51%814,353 K2,551,117 B TWD−1,52 TWD+19,85%0,00%Công nghệ Điện tử
11460EVEREST TEXTILE
8,24 TWD+0,49%770,553 K0,625,531 B TWD−1,80 TWD−401,90%0,00%Công nghiệp Chế biến
11512JUI LI ENTERPRISE
8,35 TWD0,00%56,836 K1,00819,832 M TWD−0,14 TWD+90,18%0,00%Sản xuất Chế tạo
22867MERCURIES LIFE INSURANCE CO LTD
8,35 TWD+0,85%51,821 M0,8241,396 B TWD−0,68 TWD+82,50%0,00%Tài chính
55277PROLIGHT OPTO TECHNOLOGY CO8,58 TWD+1,54%30,162 K1,04575,124 M TWD−1,85 TWD−440,22%0,00%Công nghệ Điện tử
11718CHINA MANMADE FIBERS
8,80 TWD+1,97%6,563 M0,5311,576 B TWD−0,83 TWD+30,84%0,00%Công nghiệp Chế biến
66652EUSOL BIOTECH CO LTD8,90 TWD+3,49%175,319 K3,381,178 B TWD−0,38 TWD+59,01%0,00%Công nghệ Sức khỏe
77516SEA MILD BIOTECHNOLOGY CO LTD9,10 TWD−2,47%5,25 K0,08180,152 M TWD28,400,32 TWD0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
44609AIRLUX ELECTRICAL CO9,47 TWD−0,32%105 K3,70455,495 M TWD−0,75 TWD−325,59%0,00%Khách hàng Lâu năm
55907GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED
9,63 TWD−0,93%140,565 K1,091,901 B TWD−11,37 TWD−199,88%0,00%Bán Lẻ
66626GAME HOURS INC9,70 TWD−4,63%24,146 K1,13271,097 M TWD−3,06 TWD−120,19%0,00%Dịch vụ Công nghệ
33049HANNSTOUCH HOLDINGS COMPANY
9,80 TWD+4,70%11,307 M1,997,507 B TWD−1,20 TWD−389,34%0,00%Công nghệ Điện tử
6116HANNSTAR DISPLAY CORP
9,85 TWD+0,72%32,071 M2,4427,778 B TWD−1,74 TWD−61,11%0,00%Công nghệ Điện tử
22929TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
9,98 TWD+0,40%204,756 K0,201,083 B TWD−0,64 TWD−168,17%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8933IDEAL BIKE CORP10,00 TWD0,00%360,558 K0,583,217 B TWD−0,86 TWD−208,81%0,00%Khách hàng Lâu năm
88329TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO. LT10,00 TWD0,00%100,002,806 B TWD48,710,21 TWD−22,50%0,00%Dịch vụ Khách hàng
11444LEALEA ENTERPRISE
10,05 TWD+1,82%3,076 M1,059,72 B TWD131,540,08 TWD−35,25%0,00%Công nghiệp Chế biến
55301CJW INTERNATIONAL CO LTD10,10 TWD−1,94%35,014 K0,981,417 B TWD−0,53 TWD+21,05%0,00%Công nghệ Điện tử
33115TRUST SEARCH CORP LTD10,20 TWD+0,49%47 K2,57443,531 M TWD−0,62 TWD−34,84%0,00%Công nghệ Điện tử
66673INNOVISION FLEXTECH CORPORATION10,25 TWD+0,49%42,505 K0,46268,786 M TWD−3,23 TWD−944,71%0,00%Khách hàng Lâu năm
11714HO TUNG CHEMICAL CORP
10,30 TWD+1,98%3,753 M0,8110,132 B TWD13,930,74 TWD+118,34%0,99%Công nghiệp Chế biến
8429JINLI GROUP HOLDINGS LTD
10,30 TWD0,00%191,789 K0,371,913 B TWD−0,13 TWD+86,47%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11413HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
10,45 TWD+0,48%51,182 K0,541,374 B TWD−0,85 TWD−700,99%0,00%Công nghiệp Chế biến
44559JOY INDUSTRIAL CO LTD10,50 TWD−3,67%69,925 K1,06635,877 M TWD−1,87 TWD−725,02%3,67%Khách hàng Lâu năm
77443FLUXTEK INTL CORP10,50 TWD+3,96%1,02 K0,06222,2 M TWD89,440,12 TWD0,00%Sản xuất Chế tạo
66495NANOPLUS LTD10,55 TWD+2,93%489,572 K0,951,753 B TWD−0,26 TWD+90,83%0,00%Sản xuất Chế tạo
11447LI PENG ENTERPRISE
10,55 TWD+5,50%9,043 M1,268,386 B TWD−0,20 TWD+28,04%0,00%Công nghiệp Chế biến
44197VISGENEER INC10,60 TWD0,00%5,058 K0,27319,918 M TWD−0,65 TWD−2.486,03%0,00%Công nghệ Sức khỏe
44406HSIN SIN TEXTILE CO10,80 TWD−0,46%59 K0,57563,245 M TWD−0,32 TWD−584,49%0,00%Công nghiệp Chế biến
22897O-BANK CO LTD
10,85 TWD0,00%12,261 M1,0629,602 B TWD12,730,85 TWD3,50%Tài chính
1314CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
10,95 TWD+3,79%63,942 M2,0539,93 B TWD221,210,05 TWD0,00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
11213OCEANIC BEVERAGES CO INC
11,00 TWD+5,26%518,4 K4,40591,706 M TWD−2,54 TWD−110,90%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
22022TYCOONS GROUP ENTERPRISE
11,00 TWD+1,38%742,169 K1,103,658 B TWD65,670,17 TWD1,84%Sản xuất Chế tạo
11585TOPGREEN TECHNOLOGY CO. LTD.11,05 TWD+10,50%952,658 K2,67573,25 M TWD−1,68 TWD−36,69%0,00%Sản xuất Chế tạo
11459LAN FA TEXTILE
11,10 TWD+0,45%72,895 K0,353,508 B TWD97,970,11 TWD0,00%Công nghiệp Chế biến
11480TUNG MUNG DEVELOPMENT CO LTD11,20 TWD0,00%23 K0,83Công nghiệp Chế biến
44304SUNVIC TECHNOLOGY CO. LTD.11,25 TWD+9,76%315,262 K1,26369,39 M TWD−3,02 TWD−86,02%0,00%Công nghiệp Chế biến
66226PARA LIGHT ELECTRONICS CO
11,30 TWD+1,35%405,661 K0,411,257 B TWD−0,48 TWD−69,23%0,00%Công nghệ Điện tử
22547RADIUM LIFE TECH CO
11,35 TWD+2,25%10,962 M4,1310,393 B TWD−0,10 TWD−560,67%0,00%Khách hàng Lâu năm
66142CAMEO COMMUNICATIONS INC
11,40 TWD+0,88%595,181 K0,203,738 B TWD−0,35 TWD−167,99%1,95%Công nghệ Điện tử
2888SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO
11,45 TWD0,00%129,13 M0,43191,405 B TWD42,870,27 TWD0,00%Tài chính
Bán
44529ELECTRIC POWER TECHNOLOGY LTD11,45 TWD−1,29%50,001 K0,76952,79 M TWD−1,07 TWD−265,25%0,00%Sản xuất Chế tạo
88291SHINEMORE TECHNOLOGY MATERIALS CO.11,50 TWD−4,96%80,139 K1,33572,475 M TWD−1,60 TWD−19,80%0,00%Công nghệ Điện tử
11340VICTORY NEW MATLS LTD CO
11,50 TWD+0,88%153 K0,141,743 B TWD−5,74 TWD−110,04%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
55531SHINING BUILDING BUSINESS CO LTD
11,55 TWD+2,67%7,036 M2,6610,998 B TWD−0,85 TWD−6,87%0,00%Tài chính
1417CARNIVAL (TW)
11,60 TWD0,00%213,277 K0,642,203 B TWD−0,47 TWD−180,34%3,19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
66549TAIWANJ PHARMACEUTICALS CO LTD11,60 TWD+2,20%248,02 K0,74852,635 M TWD−0,08 TWD+50,21%0,00%Công nghệ Sức khỏe
66559HIGH POWER LIGHTING CORP11,65 TWD+2,64%57,534 K0,62263,191 M TWD−0,35 TWD−1,74%0,00%Công nghệ Điện tử
22007YIEH HSING ENTERPRISE CO
11,75 TWD+0,86%451,573 K0,606,182 B TWD−2,00 TWD−32,73%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
11467TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
11,75 TWD0,00%265,154 K0,452,745 B TWD−0,10 TWD+85,31%0,00%Công nghiệp Chế biến
44115SUNDER BIOMEDICAL TECH CO LTD11,85 TWD−1,25%218,87 K6,49720 M TWD−0,55 TWD−146,83%2,50%Công nghệ Sức khỏe
66027RELIANCE SECURITIES CO LTD11,95 TWD0,00%13,905 K0,561,659 B TWD5,622,13 TWD−2,80%0,00%Tài chính
66473MEIMAII TECHNOLOGY CO LTD11,95 TWD−3,63%22,58 K0,04473,547 M TWD−1,41 TWD−233,00%0,00%Dịch vụ Công nghệ
8443SHUI-MU INTERNATIONAL CO LTD
12,20 TWD+0,41%90,787 K0,92811,62 M TWD32,620,37 TWD0,00%Dịch vụ Phân phối
22067CHIA YI STEEL CO LTD12,25 TWD+2,08%104,345 K0,48541,658 M TWD−1,64 TWD−317,16%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
22025CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
12,30 TWD+1,23%2,302 M0,983,416 B TWD20,420,60 TWD−57,63%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
66403ACSIP TECHNOLOGY C12,45 TWD+0,81%122,953 K1,03452,449 M TWD−0,40 TWD−3,02%0,00%Truyền thông
22506PACIFIC CONSTRUCTION
12,55 TWD+2,87%3,946 M2,824,411 B TWD−0,19 TWD−110,21%2,46%Dịch vụ Công nghiệp
11466ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
12,60 TWD+0,40%107,891 K0,861,395 B TWD−0,83 TWD+50,61%0,00%Công nghiệp Chế biến
66682HUA HSU SILICON MATERIALS CO12,60 TWD−1,56%302,866 K1,641,583 B TWD−3,40 TWD−145,11%0,00%Công nghệ Điện tử
11313UPC TECHNOLOGY CO
12,65 TWD+2,85%2,954 M1,2616,313 B TWD−0,83 TWD+49,78%1,63%Công nghiệp Chế biến
11416KWONG FONG INDUSTRIES
12,65 TWD+2,43%1,255 M2,502,289 B TWD18,800,67 TWD−1,97%4,05%Dịch vụ Công nghệ
22511PRINCE HOUSING DEVELOPMENT CORP
12,65 TWD+2,02%6,621 M2,7620,121 B TWD37,050,34 TWD−53,66%4,03%Khách hàng Lâu năm
11806CHAMPION BUILDING MATERIALS CO
12,70 TWD+4,10%9,681 M3,204,763 B TWD115,980,11 TWD0,00%Sản xuất Chế tạo
11217AGV PRODUCTS
12,75 TWD+1,19%901,995 K0,396,231 B TWD29,450,43 TWD−26,59%1,83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
55521KUNG SING ENGINEERING
12,75 TWD+1,59%6,33 M2,196,178 B TWD124,390,10 TWD0,00%Dịch vụ Công nghiệp
33710ACON HOLDING INC12,75 TWD+2,41%4,871 M0,613,576 B TWD−0,67 TWD+45,32%0,00%Công nghệ Điện tử
66015HORIZON SECURITIES CO LTD12,85 TWD−0,77%2,306 M0,594,549 B TWD15,050,85 TWD1,93%Tài chính
55348EMPOWER TECHNOLOGY CORPORATION12,95 TWD0,00%9 K0,40374,907 M TWD2.642,860,00 TWD−98,13%0,00%Công nghệ Điện tử
55512RICH DEVELOPMENT CO12,95 TWD+1,57%17,364 M3,089,406 B TWD29,670,44 TWD0,00%Dịch vụ Công nghiệp
22836BANK OF KAOHSIUNG LTD
13,00 TWD0,00%3,619 M0,5421,083 B TWD20,740,63 TWD0,00%Tài chính
22701WAN HWA ENTERPRISE
13,15 TWD+0,38%117,678 K0,615,895 B TWD24,740,53 TWD+10,22%1,91%Tài chính
9912ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC
13,25 TWD−1,12%68,126 K0,25674,081 M TWD−0,86 TWD−216,29%0,00%Công nghệ Điện tử
55488SUNF PU TECHNOLOGY CO13,25 TWD+0,76%611,054 K0,541,204 B TWD33,050,40 TWD+94,05%0,00%Công nghệ Điện tử
33052APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP
13,30 TWD+1,14%701,052 K0,902,63 B TWD12,701,05 TWD+0,89%2,98%Dịch vụ Công nghiệp
22323CMC MAGNETICS CORP
13,30 TWD+2,31%23,483 M0,7114,162 B TWD18,120,73 TWD0,00%Công nghệ Điện tử
22516NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
13,40 TWD+3,08%4,263 M2,762,942 B TWD18,520,72 TWD0,00%Dịch vụ Công nghiệp
66572PLEXBIO CO LTD13,45 TWD0,00%83,426 K0,731,394 B TWD−0,56 TWD+55,56%0,00%Công nghệ Sức khỏe
44702ALLIED INDUSTRIES CO13,50 TWD−0,37%84,492 K0,75980,115 M TWD13,590,99 TWD−16,96%0,00%Công nghiệp Chế biến
55863TAIPEI STAR BANK13,55 TWD0,00%45,326 K1,674,254 B TWD37,620,36 TWD3,62%Tài chính
55355GIA TZOONG ENTERPRISE CO13,65 TWD+0,37%307,881 K0,302,259 B TWD−0,88 TWD−124,92%0,00%Công nghệ Điện tử
55302SYNTEK SEMICONDUCTOR CO LTD13,70 TWD+1,48%581,619 K0,432,125 B TWD−0,32 TWD+1,38%0,00%Công nghệ Điện tử
11464DE LICACY INDUSTRIAL CO
13,75 TWD+1,10%245,476 K0,475,544 B TWD92,100,15 TWD−79,35%1,84%Công nghiệp Chế biến