Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Đài Loan có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Đài Loan sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5314MYSON-CENTURY TECHNOLOGY INC
+1094.44%215.0 TWD+9.97%1.382M7.842.617B TWD0.00%Công nghệ Điện tử
8045TWOWAY COMMUNICATIONS INC
+1075.82%160.5 TWD0.00%66.974K0.2012.84B TWD177.900.90 TWD+68.13%0.44%Công nghệ Điện tử
1519FORTUNE ELECTRIC CO LTD
+737.80%532 TWD−1.12%798.381K0.08137.839B TWD71.627.43 TWD+265.94%0.47%Sản xuất Chế tạo
Mua
5432SOLOMON DATA INTERNATIONAL CORP
+474.59%156.0 TWD−1.58%1.515M1.012.989B TWD180.240.87 TWD−66.05%0.69%Công nghệ Điện tử
6117IN-WIN DEVELOPMENT INC
+418.75%74.7 TWD+1.91%1.843M0.386.569B TWD1305.940.06 TWD−55.24%0.00%Công nghệ Điện tử
8054ALCOR MICRO CORP
+407.98%175.0 TWD+7.69%1.332M0.2215.668B TWD−1.07 TWD−205.76%0.31%Công nghệ Điện tử
3363FOCI FIBER OPTIC COMMUNICATIONS INC
+406.85%119.5 TWD−1.24%15.405M0.5411.985B TWD969.970.12 TWD−76.11%0.40%Sản xuất Chế tạo
2543HWANG CHANG GENERAL CONTRACTOR CO
+402.73%46.05 TWD+9.90%11.152M0.879.761B TWD34.351.34 TWD−39.16%0.73%Dịch vụ Công nghiệp
6720MAJOR POWER TECHNOLOGY CO LTD
+382.46%119.0 TWD+4.39%316.348K1.602.09B TWD282.930.42 TWD−71.59%0.06%Công nghệ Điện tử
5381UNIPLUS ELECTRONICS
+377.64%35.25 TWD−1.81%1.148M0.097.261B TWD120.680.29 TWD+186.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
3017ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD
+352.54%534 TWD+0.38%16.376M1.24194.722B TWD41.9012.74 TWD+20.38%0.98%Công nghệ Điện tử
Mua
6805FOSITEK CORP
+338.82%746 TWD+8.27%920.203K0.8945.931B TWD0.60%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
5262GIGASTONE CORPORATION
+338.35%58.3 TWD+3.00%411.921K0.502.9B TWD27.852.09 TWD+478.34%0.00%Công nghệ Điện tử
6535LUMOSA THERAPEUTICS CO LTD
+324.71%180.5 TWD+2.56%2.408M1.1126.38B TWD−1.47 TWD+51.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
6462EGIS TECHNOLOGY INC
+319.27%335.0 TWD−0.30%9.273M1.7822.958B TWD−10.79 TWD−20.88%0.89%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
3661ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD
+316.43%4310 TWD+4.11%1.491M0.83293.728B TWD120.3935.80 TWD+59.85%0.33%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3715DYNAMIC HOLDING CO LTD
+315.82%73.6 TWD−1.74%12.258M1.1521.103B TWD24.433.01 TWD+43.74%1.05%Công nghệ Điện tử
Mua
8089COMTREND CORP
+308.39%92.5 TWD+5.96%1.115M0.254.928B TWD−4.12 TWD−5900.87%0.83%Công nghệ Điện tử
6139L&K ENGINEERING CO
+292.56%173.5 TWD+2.97%11.115M1.4138.947B TWD19.019.13 TWD+142.10%2.06%Dịch vụ Công nghiệp
4909NEW ERA ELECTRONICS
+281.27%69.2 TWD+5.33%40.79M2.255.583B TWD−0.24 TWD−43.96%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3548JARLLYTEC CO. LTD.
+277.51%263.5 TWD+5.40%12.494M1.4015.523B TWD41.846.30 TWD−30.89%1.25%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
4908APAC OPTO ELECTRONICS INC
+271.29%119.0 TWD−2.06%4.792M0.259.308B TWD47.782.49 TWD−27.62%2.52%Công nghệ Điện tử
4763JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
+271.10%1000 TWD+3.31%5.377M1.5680.672B TWD25.4239.35 TWD+197.60%0.89%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
6122KING POLYTECHNIC ENGINEERING
+269.73%69.1 TWD+2.83%6.264M1.625.042B TWD17.653.92 TWD+140.52%1.29%Dịch vụ Công nghiệp
3231WISTRON CORPORATION
+264.62%118.5 TWD+2.60%72.245M0.76322.453B TWD28.014.23 TWD−2.19%2.29%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
8059CASTLENET TECHNOLOGY INC.
+264.45%38.45 TWD−0.90%2.119M0.217.158B TWD102.400.38 TWD0.00%Công nghệ Điện tử
2329ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS
+258.90%71.6 TWD−1.10%30.237M0.3539.713B TWD28.172.54 TWD+34.85%1.18%Công nghệ Điện tử
Mua
6643M31 TECHNOLOGY CORPORATION
+257.37%1985 TWD+9.97%1.559M4.0162.379B TWD0.40%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
8085FORWARD ELECTRONICS CO
+256.87%75.3 TWD−1.44%47.011M5.769.729B TWD570.020.13 TWD−85.21%0.14%Công nghệ Điện tử
6187ALL RING TECH CO
+246.90%251.5 TWD+3.50%542.97K0.1119.06B TWD226.191.11 TWD−82.70%1.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
2465LEADTEK RESEARCH
+243.83%142.0 TWD−1.39%1.011M0.3811.165B TWD−2.71 TWD+18.32%0.68%Công nghệ Điện tử
3583SCIENTECH CORPORATION
+243.79%268.5 TWD+0.56%3.161M0.3021.191B TWD35.517.56 TWD+11.72%1.35%Công nghệ Điện tử
1799EASYWELL BIOMEDICAL INC
+238.85%54.8 TWD+0.37%353.712K0.906.578B TWD−1.26 TWD+7.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
3131GRAND PLASTIC TECHNOLOGY CORP
+238.52%870 TWD+5.58%1.062M0.8423.302B TWD43.4220.04 TWD−29.40%2.20%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3324AURAS TECHNOLOGY CO
+237.65%547.0 TWD+2.43%12.202M1.4342.719B TWD40.4713.52 TWD−15.28%1.31%Công nghệ Điện tử
Mua
2059KING SLIDE WORKS CO
+237.45%1365 TWD+0.74%1.02M0.34122.933B TWD48.4628.17 TWD−33.17%1.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
6640GALLANT MICRO MACHINING CO LTD
+237.28%313.0 TWD+3.81%83.779K0.267.699B TWD2.05%Sản xuất Chế tạo
3693AIC INC
+233.33%430.0 TWD+0.47%730.925K0.4516.205B TWD16.7025.75 TWD+218.25%1.43%Dịch vụ Công nghệ
4979LUXNET CORPORATION
+231.42%157.5 TWD+0.96%2.967M0.2021.754B TWD55.612.83 TWD+362.64%0.04%Công nghệ Điện tử
6498POWERTIP IMAGE CORP
+229.43%87.3 TWD+0.23%24.068K0.303.572B TWD28.783.03 TWD−11.63%2.85%Công nghệ Điện tử
6425EASY FIELD CORPORATION
+229.35%66.2 TWD+2.48%300.66K0.082.76B TWD−0.98 TWD−492.56%1.58%Sản xuất Chế tạo
4749ADVANCED ECHEM MATERIALS COMPANY LT
+227.49%673 TWD−1.75%1.277M0.5653.715B TWDCông nghiệp Chế biến
3362ABILITY OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY
+225.58%280.0 TWD−1.06%1.039M0.1839.604B TWD111.342.51 TWD−11.20%0.36%Công nghệ Điện tử
8467BONNY WORLDWIDE LTD
+222.26%179.5 TWD+3.16%404.927K0.298.863B TWD32.435.54 TWD−24.99%2.89%Khách hàng Lâu năm
8487ELTA TECHNOLOGY CO LTD
+218.34%88.6 TWD+7.79%468.831K4.631.696B TWD2.91%Dịch vụ Công nghệ
3294MEGAFORCE COMPANY LIMITED
+217.05%55.8 TWD−4.62%1.491M0.477.723B TWD−1.39 TWD−66.52%0.00%Công nghệ Điện tử
6125KENMEC MECHANICAL ENGINEERING
+215.01%87.1 TWD+2.23%73.419M2.3919.143B TWD51.891.68 TWD+39.59%2.09%Công nghệ Điện tử
7402BRINNO INC
+214.78%116.5 TWD+9.91%3.489M1.333.305B TWD97.251.20 TWD−46.16%1.15%Công nghệ Điện tử
6276ANTEC INC
+202.79%74.4 TWD+1.78%702.102K0.951.629B TWD15.614.76 TWD1.35%Sản xuất Chế tạo
2376GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO
+200.00%358.5 TWD+3.91%25.086M0.90211.318B TWD49.077.31 TWD−47.38%1.86%Công nghệ Điện tử
Mua
8210CHENBRO MICOM CO
+198.67%270.0 TWD+1.89%2.306M0.4131.089B TWD47.775.65 TWD−31.15%1.54%Sản xuất Chế tạo
Mua
2421SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO
+197.95%130.5 TWD+2.76%13.786M0.7634.044B TWD24.385.35 TWD+36.92%2.09%Sản xuất Chế tạo
Mua
6442EZCONN CORPORATION
+195.94%147.0 TWD+0.34%552.434K0.0810.014B TWD65.862.23 TWD−56.17%1.45%Công nghệ Điện tử
2382QUANTA COMPUTER
+195.63%236.5 TWD+1.94%22.266M0.54896.176B TWD23.949.88 TWD+31.30%2.58%Công nghệ Điện tử
Mua
4419ENSURE GLOBAL CORP LTD
+195.57%40.05 TWD−4.53%10.013K0.606.635B TWD−0.31 TWD+51.11%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2072CENTURY WIND POWER
+194.88%448.5 TWD−0.44%322.981K0.3959.271B TWD−6.08 TWD−154.98%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
6231INSYDE SOFTWARE CORP
+193.84%310.0 TWD+5.62%9.135M2.9610.158B TWD65.004.77 TWD−42.90%2.36%Dịch vụ Công nghệ
1514ALLIS ELECTRIC CO LTD
+190.37%106.0 TWD+6.00%74.413M1.8822.759B TWD45.462.33 TWD+18.64%1.07%Sản xuất Chế tạo
Mua
5240ACTI CORPORATION
+189.80%47.00 TWD+0.75%32.369K0.311.269B TWD0.00%Công nghệ Điện tử
6584NAN JUEN INTERNATIONAL CO LTD
+189.19%190.0 TWD0.00%305.456K0.2311.52B TWD−0.62 TWD−136.42%0.61%Sản xuất Chế tạo
2368GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO
+188.46%262.5 TWD+2.14%6.044M0.50122.744B TWD38.206.87 TWD−24.03%1.39%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6593TAIWAN NAME PLATE CO LTD
+187.62%151.0 TWD−1.63%442.645K0.383.436B TWD0.32%Công nghệ Điện tử
6944MEGA UNION TECHNOLOGY INC
+182.73%244.0 TWD+3.61%837.299K1.5914.429B TWD23.4410.41 TWD0.84%Công ty dịch vụ công cộng
4542ASIA NEO TECH INDUSTRIAL CO. LTD.
+176.95%72.7 TWD+2.83%2.525M1.552.325B TWD27.642.63 TWD+331.43%0.69%Sản xuất Chế tạo
3483FORCECON TECH. CO. LTD
+175.00%170.5 TWD−0.58%3.376M0.5313.849B TWD22.577.55 TWD+2.18%2.39%Công nghệ Điện tử
6274TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION
+174.58%162.0 TWD+3.51%10.182M0.5042.032B TWD62.482.59 TWD−46.32%2.58%Công nghệ Điện tử
Mua
4945SENTELIC CORP
+172.73%141.0 TWD+9.73%1.045M0.353.76B TWD2.10%Công nghệ Điện tử
6703SHINY BRANDS GROUP CO LTD
+172.36%290.0 TWD+1.58%333.982K2.317.868B TWD23.1212.54 TWD+125.76%1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
5426CHENG FWA INDUSTRIAL
+169.12%36.60 TWD−1.61%2.946M0.205.328B TWD107.680.34 TWD−54.60%0.54%Sản xuất Chế tạo
3287KWORLD COMPUTER CO
+168.95%37.25 TWD−0.53%409.629K0.231.662B TWD72.020.52 TWD+0.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
4303HSIN LI CHEMICAL
+168.62%45.80 TWD−0.97%20.696M2.252.838B TWD87.060.53 TWD+57.94%2.62%Công nghiệp Chế biến
3325CASING MACRON TECHNOLOGY CO
+168.23%37.15 TWD+0.81%1.689M0.623.181B TWD−0.29 TWD+67.65%0.00%Công nghệ Điện tử
6585DINGZING ADVANCED MATERIALS INC
+167.32%177.5 TWD+4.41%1.494M1.0111.529B TWD35.844.95 TWD+26.72%1.80%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
3025LOOP TELECOMMUNICATIONS INTL INC
+164.39%73.7 TWD−1.73%3.393M0.214.159B TWD36.682.01 TWD+11.29%4.77%Công nghệ Điện tử
4113WE&WIN DIVERSIFICATION CO. LTD.
+164.09%39.35 TWD+0.90%622.448K0.588.361B TWD−0.81 TWD−271.70%1.01%Tài chính
6204TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO
+163.49%146.5 TWD−1.01%881.893K0.513.512B TWD11.82%Công nghệ Điện tử
6223MPI CORPORATION
+161.60%327.0 TWD+1.24%1.756M0.3830.342B TWD24.2513.48 TWD+6.90%2.17%Công nghệ Điện tử
Mua
2383ELITE MATERIAL CO
+160.90%491 TWD−0.91%7.575M1.11172.172B TWD35.2213.93 TWD−9.90%1.67%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6669WIWYNN CORPORATION
+160.53%2475 TWD+6.22%3.985M1.25370.662B TWD36.0468.67 TWD−14.79%2.36%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
2467C SUN MANUFACTURING CO
+160.23%124.0 TWD−1.59%3.115M0.4919.505B TWD37.873.27 TWD−31.08%2.88%Công nghệ Điện tử
6222SOARING TECHNOLOGY CO
+159.59%37.90 TWD−0.79%49.797K0.441.532B TWD−0.30 TWD−676.20%0.00%Sản xuất Chế tạo
3036WT MICROELECTRONICS CO LTD
+157.78%163.0 TWD−4.96%37.835M2.78173.448B TWD39.464.13 TWD−52.63%2.49%Dịch vụ Phân phối
Mua
3228RDC SEMICONDUCTOR CO
+157.50%500.0 TWD−0.60%1.654M0.7033.726B TWD−1.45 TWD−222.05%0.02%Công nghệ Điện tử
3694AZUREWAVE TECHNOLOGIES INC
+153.92%51.8 TWD+1.57%2.485M0.517.935B TWD22.172.34 TWD+4.90%0.00%Công nghệ Điện tử
3078CHANNEL WELL TECHNOLOGY CO.LTD
+151.21%82.9 TWD+1.10%4.13M1.3318.601B TWD12.806.48 TWD+95.09%2.87%Công nghệ Điện tử
3005GETAC HOLDINGS CORP
+150.48%130.0 TWD+8.79%28.127M1.6074.403B TWD3.10%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
9958CENTURY IRON & STEEL INDUSTRIAL CO
+150.24%261.5 TWD+1.55%6.309M0.9559.468B TWD142.581.83 TWD−38.15%0.20%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6243ENE TECHNOLOGY
+149.28%77.4 TWD−0.26%1.185M0.323.522B TWD52.621.47 TWD−14.15%1.54%Công nghệ Điện tử
2516NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
+149.02%12.70 TWD−0.78%2.144M0.952.908B TWD−1.12 TWD+14.21%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
8410SENTIEN PRINTING FACTORY CO LTD
+148.56%73.2 TWD−0.81%85.051K0.482.697B TWD14.465.06 TWD+313.20%0.83%Công nghiệp Chế biến
2230C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO. LTD.
+146.65%164.5 TWD+0.61%1.451M1.117.413B TWD163.571.01 TWD−67.84%0.08%Sản xuất Chế tạo
1472TRIOCEAN INDUSTRIAL CORPORATION CO
+145.00%73.5 TWD+4.11%187.52K1.482.902B TWD24.722.97 TWD0.00%Công nghiệp Chế biến
5511TE CHANG CONSTRUCTION
+144.13%76.9 TWD+0.39%1.673M2.278.621B TWD7.5610.17 TWD+125.29%3.16%Dịch vụ Công nghiệp
52973S SILICON TECH INC
+144.11%33.80 TWD−6.50%300.164K0.351.337B TWD49.280.69 TWD1.04%Công nghệ Điện tử
6826TAIWAN PURITIC CORP
+143.67%231.0 TWD−2.33%48.007K0.2013.984B TWD10.8421.31 TWD+658.40%2.17%Sản xuất Chế tạo
1618HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO
+142.57%35.90 TWD+2.87%22.412M3.176.474B TWD22.301.61 TWD+62.58%1.79%Sản xuất Chế tạo
5225EASTECH HOLDING LTD
+142.23%95.8 TWD+0.63%1.375M0.476.972B TWD13.427.14 TWD+18.32%3.11%Công nghệ Điện tử
6451SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
+141.64%209.5 TWD−4.56%3.808M0.5223.32B TWD90.122.32 TWD+49.95%0.54%Công nghệ Điện tử
1591INMAX HOLDING CO LTD
+141.43%64.1 TWD+0.79%978.17K0.832.027B TWD−0.61 TWD−125.87%0.85%Sản xuất Chế tạo
3013CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP
+141.06%49.90 TWD+9.91%25.662M3.838.768B TWD42.791.17 TWD+72.92%0.67%Sản xuất Chế tạo