Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đài Loan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
713.875M-5.02%5.870KDịch vụ Thương mại1
54.022B1.51-0.41%2.691MCông nghệ Điện tử8
204.974B3.27-0.15%404.288KCông nghiệp Chế biến11
27.264B3.68-0.89%755.881KVận chuyển5
319.294B2.56-3.34%149.388MVận chuyển3
32.880B2.19-1.62%510.532KCông ty dịch vụ công cộng7
21.864B3.96-0.76%185.098KKhoáng sản phi năng lượng4
491.745B3.46-0.86%1.893MHàng tiêu dùng không lâu bền19
1.260B1.79%156.940KBán Lẻ1
226.126B2.19-2.24%2.926MSản xuất Chế tạo38
197.221B2.58-3.04%9.557MKhách hàng Lâu năm5
341.352B5.520.87%7.754KHàng tiêu dùng không lâu bền4
396.234B0.36-5.23%19.554MCông nghệ Sức khỏe36
4.179B0.53-1.81%94.105KDịch vụ Khách hàng3
47.072B4.19-3.04%2.013MSản xuất Chế tạo11
18.406B5.600.02%17.109KDịch vụ Khách hàng2
8.085B0.910.37%84.215KDịch vụ Khách hàng1
134.599B2.13-3.90%614.197KBán Lẻ2
97.454B4.33-1.24%2.552MCông nghiệp Chế biến5
693.105B9.470.36%4.044MCông nghiệp Chế biến22
1535.073B7.110.21%4.069MCông nghiệp Chế biến42
883.183M6.27-1.79%274.361KNăng lượng Mỏ1
16.002B3.76-0.48%97.236KDịch vụ Thương mại5
68.586B3.83-2.22%1.490MCông nghệ Điện tử13
2670.809B5.04-1.25%14.428MCông nghệ Điện tử87
1137.834B8.10-1.11%3.120MCông nghệ Điện tử38
500.582B4.70-1.74%17.891MKhoáng sản phi năng lượng14
4.200B-2.10%170.020KHàng tiêu dùng không lâu bền1
126.115B5.63-0.76%1.102MCông nghiệp Chế biến16
137.917B3.20-1.82%390.597KDịch vụ Công nghệ4
41.937B3.560.46%208.405KBán Lẻ6
3.796B4.83-0.48%40.055KCông ty dịch vụ công cộng1
842.966B4.02-2.72%14.444MSản xuất Chế tạo83
2102.120B3.90-2.00%7.448MCông nghệ Điện tử143
323.713B3.22-1.97%2.494MCông nghệ Điện tử41
1830.159B4.49-1.55%2.312MCông nghệ Điện tử93
392.726B6.63-1.10%2.289MDịch vụ Phân phối32
221.125B3.55-0.37%1.664MKhách hàng Lâu năm33
410.721B6.00-0.42%1.313MDịch vụ Công nghiệp40
71.502B4.64-0.91%141.894KDịch vụ Công nghiệp10
438.276B3.090.53%1.447MTài chính4
486.835B3.530.00%9.673MTài chính3
32.436B2.40-0.39%1.192MDịch vụ Phân phối4
705.791B3.41-0.46%3.509MBán Lẻ5
95.200B3.740.37%256.078KHàng tiêu dùng không lâu bền8
10.045B2.520.00%272.828KHàng tiêu dùng không lâu bền1
40.538B3.920.00%919.928KHàng tiêu dùng không lâu bền8
13.010B6.461.37%61.760KKhoáng sản phi năng lượng2
70.706B2.29-0.36%37.706KCông ty dịch vụ công cộng6
102.075B4.180.27%410.152KKhách hàng Lâu năm12
1.946B0.000.50%7.044KBán Lẻ1
254.624B4.34-0.51%1.682MKhách hàng Lâu năm16
2.276B0.00-0.56%91.583KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
70.022B2.720.68%1.512MDịch vụ Khách hàng17
47.594B6.641.48%219.837KHàng tiêu dùng không lâu bền11
16.889B3.23-6.20%676.196KSản xuất Chế tạo3
1130.688B3.38-1.66%1.883MSản xuất Chế tạo115
144.137B6.16-1.49%1.577MCông nghiệp Chế biến25
81.094B4.09-1.59%2.536MDịch vụ Công nghệ24
996.000M7.030.10%12Tài chính1
5.587B1.63-3.26%157.544KBán Lẻ4
37.793B3.51-1.94%134.585KDịch vụ Công nghệ8
447.201B7.480.27%6.809MTài chính14
49.200B-1.60%1.038MTài chính1
15.420B6.03-0.14%17.947KHỗn hợp239
716.884B7.600.91%15.271MTài chính5
1508.615B4.970.50%16.833MTài chính5
892.106B4.01-0.86%11.304MTruyền thông1
965.895B21.020.94%36.640MVận chuyển16
1.308B0.11%27.052KDịch vụ Khách hàng1
84.052B1.80-0.66%473.351KDịch vụ Phân phối14
122.214B3.96-0.39%328.792KCông nghệ Sức khỏe45
33.170B1.56-2.29%247.875KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
243.819B3.92-0.73%741.353KSản xuất Chế tạo49
366.703B5.62-0.43%7.735MDịch vụ Thương mại39
67.240B3.61-0.86%213.468KSản xuất Chế tạo18
537.600B3.85-1.00%938.824KKhách hàng Lâu năm15
15.978B1.38-0.82%259.255KDịch vụ Khách hàng10
31.845B3.34-0.39%2.435MTài chính2
1.784B6.39-0.19%10.420KSản xuất Chế tạo1
1.518B4.010.25%14.104KNăng lượng Mỏ1
758.075B4.780.12%2.303MNăng lượng Mỏ2
50.057B1.60-0.58%4.418MDịch vụ Khách hàng11
8.895B2.500.56%267.352KKhách hàng Lâu năm4
56.983B4.350.25%6.684MKhoáng sản phi năng lượng10
218.708B3.51-0.67%1.779MVận chuyển7
193.396B4.42-1.74%607.987KDịch vụ Công nghệ52
9.768B1.32-1.15%560.291KCông nghệ Sức khỏe5
662.685B0.78-1.58%7.674MCông nghệ Sức khỏe54
91.055B2.320.01%7.267MCông nghệ Sức khỏe12
696.588B6.19-1.09%10.136MTài chính5
2.143B2.260.70%47.606KDịch vụ Khách hàng3
85.886B5.370.25%854.614KCông nghiệp Chế biến6
392.621B5.95-0.15%3.042MTài chính40
82.911B1.70-0.25%100.870KTài chính6
300.083B4.43-1.60%1.833MKhách hàng Lâu năm25
1699.821B3.100.30%11.944MTài chính16
76.029B2.200.31%1.111MDịch vụ Khách hàng20
16234.720B3.69-1.97%25.799MCông nghệ Điện tử203
77.884B3.47-2.73%502.481KBán Lẻ8
22.673B3.54-0.15%24.436KTruyền thông3
782.845B9.06-1.09%15.427MKhoáng sản phi năng lượng31
467.505B2.31-2.60%8.134MCông nghệ Điện tử56
269.059B4.38-0.67%1.231MCông nghiệp Chế biến47
3.955B5.071.62%182.322KKhách hàng Lâu năm4
24.457B5.86-0.84%439.404KVận chuyển2
17.199B0.31-1.55%1.352MSản xuất Chế tạo2
10.460B3.56-2.08%295.410KCông ty dịch vụ công cộng3
145.320B5.87-0.32%229.802KDịch vụ Phân phối20
529.484B4.29-0.00%4.105MTruyền thông3
Tải thêm