Công nghiệp (Khu vực)

188
Cổ phiếu
2694.366B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.972M
Khối lượng
+4.14%
Tỷ suất Cổ tức
−0.20%
Thay đổi
+0.85%
Hiệu suất Tháng
+12.53%
Hiệu suất Năm
+13.17%
Hiệu suất YTD
           
1324 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
9.78-0.51%-0.05Bán7.717K738.449M-0.06393.00Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
1438 YU FOUNG INTERNATIONAL CORP
13.05-1.88%-0.25Mua12.314K1.362B-0.1712.00Xây dựng & Kỹ thuật
1471 SOLYTECH ENTERPRISE CORPORATION
2.75-1.43%-0.04Bán496.813K419.657M-2.255300.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1503 SHIHLIN ELEC & ENGINEERING
45.65-1.08%-0.50Mua131.272K24.043B14.993.093921.00Thiết bị Điện nặng
1504 TECO ELECTRIC & MACHINERY CO
27.000.00%0.00Mua4.844M52.522B16.121.6714000.00Thiết bị Điện nặng
1507 YUNG TAY ENGINEERING
62.70-0.79%-0.50Sức bán mạnh32.000K25.829B31.642.005100.00Thiết bị Điện nặng
1513 CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
21.30-0.23%-0.05Mua347.607K8.774B16.921.263301.00Thiết bị Điện nặng
1514 ALLIS ELECTRIC
17.25-0.29%-0.05Mua286.600K3.541B13.611.27631.00Thiết bị Điện nặng
1515 REXON INDUSTRIAL
80.701.25%1.00Bán1.109M14.463B22.903.491039.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1519 FORTUNE ELECTRIC CO LTD
27.00-0.55%-0.15Mua307.051K7.088B18.801.45714.00Thiết bị Điện nặng
1527 BASSO INDUSTRY
49.40-0.80%-0.40Bán280.359K6.901B7.127.04762.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1528 ANDERSON INDUSTRIAL CORP
8.75-0.23%-0.02Bán159.554K1.704B-0.83544.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1529 LUXE CO. LTD.
16.95-0.59%-0.10Bán21.124K1.636B71.250.2442.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1530 AWEA MECHANTRONIC CO
28.65-1.21%-0.35Bán9.000K2.801B12.442.44784.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1531 KAULIN MANUFACTURING
15.000.33%0.05Bán65.400K2.766B32.810.46796.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1535 CHINA ECOTEK
34.250.74%0.25Bán62.001K4.207B33.321.021203.00Xây dựng & Kỹ thuật
1537 KUNG LONG BATTERIE
146.500.34%0.50Mua66.786K11.941B12.4111.803828.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1538 JENN FENG NEW ENERGY CO LTD
3.71-1.85%-0.07Bán149.969K212.193M-1.65370.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1539 CHIU TING MACHINERY CO
20.050.00%0.00Bán32.000K1.311B16.221.24239.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1540 ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRY
19.150.26%0.05Mua150.008K1.633B8.972.13117.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1541 CHANG TYPE INDUSTRIAL CO
41.601.71%0.70Mua270.150K3.223B18.932.16440.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1560 KINIK CO
66.700.15%0.10Bán205.500K9.391B16.344.121643.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1583 GOODWAY MACHINE CORP.
55.00-1.61%-0.90Mua9.248K6.171B14.803.871070.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1590 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
419.50-3.34%-14.50Bán1.765M82.037B31.8613.643302.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
1603 CHINA WIRE & CABLE
29.404.63%1.30Mua456.115K5.386B27.221.03687.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1605 WALSIN LIHWA CORP
13.95-0.71%-0.10Sức bán mạnh2.563M46.730B13.481.047651.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1608 HUA ENGINEERING WIRE & CABLE
9.76-0.10%-0.01Sức bán mạnh107.375K6.182B42.230.23748.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1609 TA YA ELECTRONIC WIRE & CABLE
10.600.47%0.05Bán1.341M6.216B16.150.651758.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1611 CHINA ELECTRIC MANUFACTURE
10.700.47%0.05Mua395.375K4.243B27.950.39337.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1612 HONG TAI ELECTRONIC INDUSTRIAL
10.60-0.93%-0.10Mua101.000K3.382B22.170.48455.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1615 DAH SAN ELECTRIC WIRE & CABLE CO LD
17.050.29%0.05Sức mua mạnh47.010K1.902B10.011.70190.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1616 EVERTOP WIRE CABLE CORP
4.55-1.09%-0.05Sức bán mạnh111.090K871.670M-0.10519.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1617 JUNG SHING WIRE CO
12.20-0.41%-0.05Mua15.000K1.767B14.550.84607.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1618 HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO
8.67-0.34%-0.03Bán65.209K2.096B-0.18293.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
1724 TNC INDUSTRIAL
12.70-0.78%-0.10Sức bán mạnh57.003K1.636B15.850.81185.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2012 CHUN YU WORKS & CO
19.65-1.75%-0.35Bán54.118K5.279B10.901.842146.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2013 CHINA STEEL STRUCTURE CO
24.600.00%0.00Bán148.041K4.753B44.720.55610.00Xây dựng & Kỹ thuật
2017 QUINTAIN STEEL CO LTD
6.600.00%0.00Theo dõi76.070K2.207B90.460.07714.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2022 TYCOONS GROUP ENTERPRISE
4.97-0.60%-0.03Bán792.189K2.399B12.580.401427.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2049 HIWIN TECHNOLOGIES CORP
255.00-0.39%-1.00Sức bán mạnh2.344M79.252B29.518.723701.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2114 HSIN YUNG CHIEN CO
83.30-0.24%-0.20Bán7.320K5.920B15.305.48127.00Thiết bị Điện nặng
2208 CSBC CORPORATION TAIWAN
26.25-0.19%-0.05Bán328.110K12.440B-4.052979.00Đóng tàu
2233 TURVO INTERNATIONAL CO LTD
68.90-0.58%-0.40Bán227.676K4.172B12.345.621626.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2243 HORNG SHIUE HOLDING CO LTD
11.70-0.85%-0.10Bán54.348K515.879M-1.79616.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2308 DELTA ELECTRONIC
137.500.36%0.50Theo dõi3.675M355.863B14.859.2768000.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2327 YAGEO CORP
318.50-0.47%-1.50Mua6.221M136.011B13.4424.359415.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2359 SOLOMON TECHNOLOGY CORP
20.550.98%0.20Bán217.244K3.487B10.521.941640.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2360 CHROMA ATE INC
141.003.68%5.00Bán2.784M56.736B33.004.182247.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2371 TATUNG CO LTD
22.402.52%0.55Mua16.222M51.021B-2.4832222.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2375 KAIMEI ELECTRONIC CORP
39.90-0.25%-0.10Sức bán mạnh657.989K7.763B135.390.30955.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2392 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD
42.600.59%0.25Bán3.585M20.532B9.184.6577947.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2404 UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD
167.50-0.89%-1.50Mua1.828M32.209B11.7314.54977.00Xây dựng & Kỹ thuật
2413 UNIVERSAL MICROELECTRONICS
16.30-1.21%-0.20Bán69.061K2.101B-0.523772.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2420 ZIPPY TECHNOLOGY CORP
36.30-1.09%-0.40Mua392.801K5.602B10.843.401549.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2421 SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO
42.752.76%1.15Mua5.020M10.439B17.322.416582.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2423 GOOD WILL INSTRUMENT
26.60-0.37%-0.10Bán97.677K3.873B11.842.26730.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2427 MERCURIES DATA SYSTEM
10.75-0.46%-0.05Mua84.411K1.991B17.200.63756.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2428 THINKING ELECTRONIC INDL
89.701.59%1.40Mua1.849M11.312B10.718.272340.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2431 LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
11.45-1.29%-0.15Bán189.018K1.287B-1.261130.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2433 HUXEN CORPORATION
50.300.00%0.00Mua94.150K7.268B11.934.22506.00Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
2456 CHILISIN ELECTRONICS CORP
91.000.55%0.50Sức mua mạnh3.872M22.057B16.535.683073.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2457 PHIHONG TECHNOLOGY COMPANY LTD
8.95-1.00%-0.09Mua176.971K3.053B-0.099416.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2460 GEM TERMINAL INDUSTRIAL CO
9.720.31%0.03Mua40.190K1.640B-0.361881.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2462 TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC
28.85-0.69%-0.20Bán102.268K4.139B24.211.204000.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2464 MIRLE AUTOMATION
39.100.13%0.05Bán588.751K7.635B8.964.37997.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
2472 LELON ELECTRONICS
39.55-0.50%-0.20Sức bán mạnh166.000K5.136B10.303.892853.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2474 CATCHER TECHNOLOGY
270.00-1.28%-3.50Mua4.611M210.702B14.3119.1432700.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2484 SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO
20.202.02%0.40Bán2.246M3.157B16.321.22714.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
2506 PACIFIC CONSTRUCTION
11.35-0.44%-0.05Sức bán mạnh172.282K4.122B19.140.601048.00Xây dựng & Kỹ thuật
2509 CHAINQUI CONSTRUCTION DEVELOPMENT
23.150.22%0.05Bán36.500K4.716B3.396.89101.00Xây dựng & Kỹ thuật
2515 BES ENGINEERING
7.77-0.64%-0.05Sức bán mạnh4.495M11.972B54.830.143722.00Xây dựng & Kỹ thuật
2516 NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
6.080.00%0.00Mua27.946K1.376B18.300.33629.00Xây dựng & Kỹ thuật
2535 DA-CIN CONSTRUCTION CO
21.150.00%0.00Mua1.099M6.069B10.802.10714.00Xây dựng & Kỹ thuật
2543 HWANG CHANG GENERAL CONTRACTOR CO
7.32-1.74%-0.13Sức bán mạnh23.000K1.769B-2.221001.00Xây dựng & Kỹ thuật
2546 KEDGE CONSTRUCTION CO
36.800.27%0.10Theo dõi49.151K3.892B7.884.67364.00Xây dựng & Kỹ thuật
2597 RUENTEX ENGINEERING & CONST. CO.
57.80-1.20%-0.70Bán50.000K7.897B13.074.481010.00Xây dựng & Kỹ thuật
2601 FIRST STEAMSHIP
10.952.82%0.30Sức bán mạnh2.885M6.719B6.561.933435.00Vận tải Đường biển & Logistics
2603 EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
12.55-2.33%-0.30Bán7.661M61.847B55.030.234966.00Vận tải Đường biển & Logistics
2605 SINCERE NAVIGATION CORP
15.60-0.95%-0.15Bán1.381M9.219B-0.28510.00Vận tải Đường biển & Logistics
2606 U-MING MARINE TRANSPORT CORP
33.150.45%0.15Bán880.698K27.887B25.901.27858.00Vận tải Đường biển & Logistics
2607 EVERGREEN INTL STORAGE TRANSPORT CO
14.000.36%0.05Mua1.011M14.887B15.500.901371.00Vận tải Đường biển & Logistics
2608 KERRY TJ LOGISTICS COMPANY LTD
38.65-0.13%-0.05Mua127.385K18.073B13.932.784255.00Air Freight & Courier Services
2609 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
7.02-0.14%-0.01Bán713.885K18.287B-1.254858.00Vận tải Đường biển & Logistics
2610 CHINA AIR LINES
9.05-0.55%-0.05Bán5.496M49.305B336.040.0316731.00Hàng không
2611 TZE SHIN INTERNATIONAL CO LTD
7.26-0.55%-0.04Bán50.925K1.284B13.160.56552.00Vận tải đường bộ và Logistics
2612 CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD
29.50-1.50%-0.45Bán359.700K5.915B13.712.19427.00Vận tải Đường biển & Logistics
2613 CHINA CONTAINER TERMINAL
13.500.37%0.05Mua52.999K1.830B133.060.121062.00Dịch vụ Cảng biển
2615 WAN HAI LINES
18.20-0.27%-0.05Bán512.673K40.484B15.171.203935.00Vận tải Đường biển & Logistics
2616 SHAN LOONG TRANSPORTATION CO
29.600.17%0.05Bán40.994K4.017B14.632.031591.00Vận tải đường bộ và Logistics
2617 TAIWAN NAVIGATION CO
17.80-0.56%-0.10Sức bán mạnh548.803K7.470B12.161.47646.00Vận tải Đường biển & Logistics
2618 EVA AIRWAYS
14.00-0.71%-0.10Bán3.253M68.435B19.300.8011659.00Hàng không
2630 AIR ASIA CO LTD
18.15-1.63%-0.30Bán52.000K2.216B27.810.671048.00Dịch vụ Sân bay
2633 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
36.400.55%0.20Mua4.919M203.744B24.901.454608.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
2634 AEROSPACE INDUSTRIAL DEVLPMT CORP
31.900.00%0.00Mua731.596K30.046B15.582.064420.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
2636 T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
23.900.00%0.00Mua246.019K2.768B8.962.671447.00Dịch vụ Cảng biển
2637 WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
29.45-0.67%-0.20Sức bán mạnh892.702K20.419B8.063.842301.00Vận tải Đường biển & Logistics
2642 TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LTD
30.15-1.15%-0.35Mua279.000K2.912B24.961.221836.00Vận tải đường bộ và Logistics
2913 TAIWAN TEA CORPORATION
16.15-0.31%-0.05Bán492.181K12.798B-0.01460.00Các công ty Phân phối & Thương mại
3002 AHOKU ELECTRONIC
10.900.93%0.10Mua111.000K1.102B22.880.47503.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3003 KS TERMINALS INC
48.25-0.82%-0.40Mua302.295K7.573B16.322.991001.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3004 NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP
97.30-0.41%-0.40Bán196.011K5.144B14.226.88365.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
3011 JI-HAW INDUSTRIAL CO
6.64-1.04%-0.07Mua208.390K756.344M-0.262395.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3015 FSP TECHNOLOGY INC.
20.60-0.24%-0.05Mua181.640K3.970B73.150.289050.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3016 EPISIL PRECISION INCORPORATION
49.450.82%0.40Bán1.777M13.459B112.240.44148.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3018 TUNG KAI TECHNOLOGY ENGINEERING CO
22.500.67%0.15Sức bán mạnh117.000K1.635B-2.6485.00Xây dựng & Kỹ thuật
3023 SINBON ELECTRONICS CO LTD
114.00-0.44%-0.50Bán860.029K26.255B16.117.226245.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3038 EMERGING DISPLAY TECHNOLOGIES CORP
18.903.28%0.60Sức mua mạnh2.619M2.720B13.651.341394.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3043 POWERCOM CO
2.650.38%0.01Mua106.940K514.478M7.630.35668.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3051 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION
2.893.21%0.09Bán306.555K910.931M-0.66803.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3052 APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP
12.65-0.39%-0.05Mua1.220M2.547B-0.54350.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3054 LIWANLI INNOVATION CO LTD
24.001.05%0.25Bán7.567K1.981B111.260.21360.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3058 LEADER ELECTRONICS INC (TW)
7.350.27%0.02Bán343.140K1.165B-0.803917.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3130 104 CORP
167.00-0.30%-0.50Bán2.272K5.559B20.178.352405.00Dịch vụ Việc làm
3149 G-TECH OPTOELECTRONICS CORP
9.70-1.72%-0.17Bán289.558K2.037B-0.619069.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3167 TALIANG TECHNOLOGY CO
37.20-0.27%-0.10Mua127.463K2.989B14.662.56588.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
3296 POWERTECH INDUSTRIAL CO
15.35-0.97%-0.15Sức bán mạnh33.000K1.522B15.870.992784.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3305 SHENMAO TECHNOLOGY INC
24.00-1.44%-0.35Mua182.150K2.880B24.311.01636.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
3308 BESTEC POWER ELECTRONICS CO
5.46-2.50%-0.14Sức bán mạnh12.000K551.992M-1.362451.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3311 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION
27.202.84%0.75Mua346.874K1.587B-0.336731.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3501 WELL SHIN TECHNOLOGY CO LTD
49.75-0.10%-0.05Bán48.243K5.889B10.384.834790.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3518 PARAGON TECHNOLOGIES CO. LTD.
27.60-3.83%-1.10Mua1.496M2.271B-2.872876.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
3557 JIA WEI LIFESTYLE INC
42.652.03%0.85Mua1.082M3.858B527.580.0828.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3563 MACHVISION INC.
282.000.00%0.00Bán236.060K12.015B10.9326.04145.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
3605 ACES ELECTRONIC CO. LTD.
28.55-0.87%-0.25Mua1.187M3.525B11.312.576168.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3607 COXON PRECISE INDUSTRIAL CO. LTD.
17.05-0.58%-0.10Sức bán mạnh53.000K2.087B-2.1510083.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3617 CYBERPOWER SYSTEMS INC.
118.50-2.07%-2.50Mua1.192M9.795B15.777.711731.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3622 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO. LTD.
19.200.26%0.05Mua148.198K2.898B27.990.698971.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
3703 CONTINENTAL HLDGS CORP
13.100.00%0.00Sức bán mạnh4.095M10.784B5.522.372170.00Xây dựng & Kỹ thuật
4526 TONG-TAI MACHINE TOOL CO
16.85-0.59%-0.10Sức bán mạnh55.771K4.319B19.950.86598.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4532 RECHI PRECISION
22.90-0.65%-0.15Sức bán mạnh221.489K11.638B14.771.575061.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
4540 TBI MOTION TECHNOLOGY CO LTD
46.70-3.71%-1.80Sức bán mạnh768.020K4.689B68.580.71557.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4545 MIN AIK PRECISION INDUSTRIAL CO LTD
24.000.00%0.00Mua17.500K1.848B88.460.271081.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
4552 LIDA HOLDINGS LIMITED
38.20-1.16%-0.45Bán303.760K4.483B8.274.68Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4555 TAIWAN CHELIC CORP LTD
49.10-1.21%-0.60Bán10.000K3.324B46.241.07400.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4560 STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYM
48.050.10%0.05Bán328.000K3.212B11.344.32Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4562 YING HAN TECHNOLOGY CO LTD
25.650.20%0.05Bán20.801K1.729B54.150.47402.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4564 MOSA INDUSTRIAL CORPORATION
46.051.66%0.75Bán356.999K8.054B12.453.70396.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4571 KHGEARS INTERNATIONAL LTD
71.30-0.83%-0.60Bán11.000K3.020B12.016.07Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
4572 DREWLOONG PRECISION INC
137.00-0.36%-0.50Bán22.120K4.923B17.288.03Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
4576 HIWIN MIKROSYSTEM CORP
83.50-0.24%-0.20Mua144.177K9.869B115.600.72Phụ kiện & Thiết bị Điện
4943 CONCRAFT HOLDING CO LTD
174.001.75%3.00Bán5.142M22.931B48.513.761883.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5007 SAN SHING FASTECH CORP
51.400.00%0.00Bán44.090K15.160B16.903.041310.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5259 WISBET INTERNATIONAL CO LTD
6.10-8.68%-0.58Bán138.692K257.804M-2.81170.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5264 CASETEK HOLDINGS LTD
50.40-0.20%-0.10Bán447.510K21.233B-0.4031285.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5283 HERAN CO LTD
96.60-0.62%-0.60Mua124.304K7.387B9.0210.80532.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5515 CHIEN KUO CONSTRUCTION CO
10.30-0.96%-0.10Mua237.460K3.477B18.070.581180.00Xây dựng & Kỹ thuật
5519 LONGDA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
16.150.62%0.10Sức mua mạnh1.924M3.270B5.263.5092.00Xây dựng & Kỹ thuật
5521 KUNG SING ENGINEERING
7.65-2.05%-0.16Bán4.015M3.495B-0.28541.00Xây dựng & Kỹ thuật
5538 TONG MING ENTERPRISE CO LTD
33.05-0.75%-0.25Bán1.500K5.594B14.372.37939.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5607 FARGLORY FREE TRADE ZONE INVESTMENT
23.502.17%0.50Mua3.037M5.290B8.192.81510.00Dịch vụ Sân bay
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất