Chứng khoán Việt Nam hiện đang ở đỉnh cao

Mức cao nhất mọi thời đại là mức đỉnh, mức giá đỉnh thể hiện giá trị cao nhất mà cổ phiếu của một công ty từng đạt được. Có hai cách để tiếp nhận thông tin này: cách thứ nhất là công ty này đang hoạt động đặc biệt tốt và do đó sẽ tiếp tục hoạt động đặc biệt tốt trong tương lai gần. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận khác, đó là doanh nghiệp đã đạt đến đỉnh cao và có khả năng sẽ đi xuống từ đây. Dù bằng cách nào thì Các công ty Việt Nam - một trong những lựa chọn bạn có thể cân nhắc để đầu tư, đây là danh sách. Như mọi khi - sai một li đi một dặm - vì vậy hãy nghiên cứu trước khi quyết định xem nó là trường hợp nào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
DM7DET MAY 7 JOINT STOCK COMPANY
23000VND0.44%100VND
Mua
2004.6MHàng tiêu dùng không lâu bền
LAWLONG AN WATER SUPPLY SEWERAG
24000VND14.83%3100VND
Sức mua mạnh
1002.4M
SJCSONG DA 1.01 JSC
9800VND13.95%1200VND
Sức mua mạnh
1.792M17.559B67.961BVNDDịch vụ Công nghiệp
VE4VNECO4 ELECTRICITY
90000VND3.45%3000VND
Sức mua mạnh
1009M92.52BVND−592.31VND78Dịch vụ Công nghiệp
VXBBEN TRE CONSTRUCTION MATERIAL JSC
14600VND−14.62%−2500VND
Bán
1.701K24.835M66.809BVND5.413163.51VND25Dịch vụ Công nghiệp