Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
ABI AGRICULTURE BANK INSURANCE B
71500.001.13%800.00Sức mua mạnh136.378K1079.429B707.00Tài chính
API APEC INVESTMENT JS
59800.006.79%3800.00Sức mua mạnh288.720K1982.400B22.832453.35Dịch vụ Thương mại
APS ASIAN PACIFIC SECU
32800.009.70%2900.00Sức mua mạnh2.293M2332.200B2656.33Tài chính
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
17500.002.34%400.00Mua1.045M598.500B13.771241.86163.00Tài chính
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
23500.000.43%100.00Mua4.173M6962.371B7.073310.94Tài chính
BTD THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE
46000.006.98%3000.00Sức mua mạnh31.850K
CAP YEN BAI JS FOREST
83000.000.85%700.00Sức mua mạnh8.108K430.925B9.438730.08499.00Khoáng sản phi năng lượng
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEV
1800.0012.50%200.00Sức mua mạnh495.380K4.00Tài chính
CPI CAILAN PORT INVESTMENT JSC
9700.0012.79%1100.00Sức mua mạnh28.610K
CSC COTANA GROUP JSC
100000.007.18%6700.00Sức mua mạnh157.791K2128.746B41.152267.45Dịch vụ Công nghiệp
DC4 CTCP XD DIC HOLDINGS
18600.006.90%1200.00Sức mua mạnh452.200K584.631B15.821175.71Dịch vụ Công nghiệp
DCS DAI CHAU JSC
3300.0013.79%400.00Sức mua mạnh4.370M14.2241.00Sản xuất Chế tạo
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
5700.0014.00%700.00Sức mua mạnh16.605KVận chuyển
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
53100.000.76%400.00Sức mua mạnh124.300K776.064B7.896681.11121.00Khoáng sản phi năng lượng
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
42600.006.77%2700.00Sức mua mạnh10.940M19945.649B24.381636.911958.00Sản xuất Chế tạo
DNH DA NHIM-HAM THUAN-DA MI HYDR
47100.0014.88%6100.00Sức mua mạnh100
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
69800.003.25%2200.00Sức mua mạnh1.004M4258.770B13.934853.79504.00Dịch vụ Công nghiệp
DPH HAI PHONG PHARMACEUTICAL JSC
55600.0010.98%5500.00Sức mua mạnh100
DPS SOC SON DEVELOPMENT INV JSC
1400.007.69%100.00Mua15.844KSản xuất Chế tạo
DTD THANH DAT INV JSC
41600.002.72%1100.00Sức mua mạnh381.566K1244.809B10.443878.99Khoáng sản phi năng lượng
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
39900.001.01%400.00Sức mua mạnh284.000K1068.075B29.561336.38Tài chính
HAM HAU GIANG MATERIALS JSC
32200.000.00%0.00Mua500
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
65400.00-0.91%-600.00Mua1.605M10799.693B4453.16Tài chính
HKB HA NOI-KINH BAC AGRICULTURE & FOOD
2400.0014.29%300.00Sức mua mạnh1.178M-1185.22Công nghiệp Chế biến
HLD HUDLAND REAL ESTAT
47200.006.07%2700.00Sức mua mạnh148.569K890.000B12.803475.5248.00Tài chính
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
32250.002.87%900.00Mua818.600K658.350B3.798271.90189.00Dịch vụ Phân phối
HSA HESTIA JSC
76000.001.33%1000.00Sức mua mạnh7.400K
IDC IDICO CORPORATION
62800.001.95%1200.00Mua3.441M18480.000B36.591683.371496.00Tài chính
IDJ IDJ VIETNAM INVEST
47700.007.92%3500.00Sức mua mạnh806.419K3249.274B21.952014.10Tài chính
ILC INTERNATIONAL LABOUR & SERVICES
9000.009.76%800.00Sức mua mạnh7.500KVận chuyển
IPA IPA INVESTMENTS GROUP JOINT STOCK
77800.001.70%1300.00Sức mua mạnh686.382KDịch vụ Phân phối
ISG INTERNATIONAL SHIPPING & LABOUR CP
7200.0014.29%900.00Sức mua mạnh1.168K
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
21200.002.42%500.00Mua3.959M1641.219B11.371820.45358.00Tài chính
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
45550.001.45%650.00Mua2.578M27976.581B22.791969.79322.00Khách hàng Lâu năm
KHS KIEN HUNG JSC
29900.007.94%2200.00Sức mua mạnh1.000K334.920B7.663617.88Hàng tiêu dùng không lâu bền
L14 LICOGI 14 JSC
138200.003.75%5000.00Sức mua mạnh57.243K3574.374B69.661912.14Khách hàng Lâu năm
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
20000.006.95%1300.00Sức mua mạnh22.200K275.414B8.682154.19166.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
LCD ERECTION- ELECTROM
21600.00-9.62%-2300.00Mua20035.847B9.762449.07170.00Dịch vụ Thương mại
LHG LONG HAU CORPORATION
56800.002.53%1400.00Sức mua mạnh422.200K2770.665B8.186776.73131.00Tài chính
LO5 LILAMA 5 JSC
2000.0011.11%200.00Sức mua mạnh61.339K-11236.36Dịch vụ Công nghiệp
MPT TRUONG TIEN GROUP JSC
2700.008.00%200.00Sức mua mạnh2.180M-100.43Công nghiệp Chế biến
MSH CTCP MAY SONG HONG
88100.00-1.01%-900.00Mua171.600K4450.837B13.606544.22Hàng tiêu dùng không lâu bền
MTV VUNG TAU ENVIRONMENT SERVICES
22000.006.28%1300.00Mua1.200K
NDT NAM DINH TEXTILE GARMENT JSC
39000.005.41%2000.00Sức mua mạnh186.475KCông nghiệp Chế biến
NED NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT
12600.003.28%400.00Mua5.250M
NGC NGO QUYEN PROCESSING EXPORT
7400.0013.85%900.0011.341K-3087.74126.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NHP NHP PRODUCTION IMPORT - EXPORT JSC
3500.0012.90%400.00Sức mua mạnh2.638MCông nghiệp Chế biến
NKG NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
55400.00-0.89%-500.00Mua5.957M12208.479B8.426636.42Khoáng sản phi năng lượng
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
54200.006.27%3200.00Sức mua mạnh5.733M17608.804B12.993927.05713.00Tài chính
NNT NINH THUAN WATER SUPPLY JSC
35000.002.94%1000.00Sức mua mạnh300
NSL SON LA WATER SUPPLY JSC
22000.005.26%1100.00Mua1.700K
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
43450.002.48%1050.00Mua2.546M2585.974B8.425035.55104.00Tài chính
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
40800.00-1.45%-600.00Mua14.747M7915.172B15.812618.09Dịch vụ Công nghiệp
PCE CENTRAL PETROVN FE
29200.00-0.34%-100.00Mua69.300K293.000B12.682310.7353.00Dịch vụ Phân phối
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
99000.002.38%2300.00Sức mua mạnh6.034M47070.844B32.602966.31267.00Tài chính
PPH PHONG PHU CORP
36900.000.54%200.00Mua212.239K
PPI PACIFIC INFRAS PRO DEV & INV CORP
1300.008.33%100.00Sức mua mạnh246.688K10.00Tài chính
PSE SOUTH-EAST PETROVI
23800.003.93%900.00Mua83.661K286.250B16.131420.0567.00Công nghiệp Chế biến
PSW SOUTH W PETRO VN F
22500.009.76%2000.00Sức mua mạnh462.729K348.500B16.711226.4960.00Dịch vụ Phân phối
PVY PETROVIETNAM MARINE SHIPYARD
3200.0010.34%300.00Sức mua mạnh14.487K
REE REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
76000.001.47%1100.00Sức mua mạnh548.300K23147.915B12.895812.481787.00Khách hàng Lâu năm
RGC PV-INCONESS INVESTMENT CORP
39100.000.00%0.00Mua76.121K
S55 SONG DA 5.05 JSC
44000.004.02%1700.00Mua21.326K423.000B11.173787.94Dịch vụ Công nghiệp
SAM SAM HOLDINGS CORPORATION
18150.006.76%1150.00Sức mua mạnh1.732M5949.952B47.53357.67Sản xuất Chế tạo
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
14200.006.77%900.00Sức mua mạnh14.323M4872.539B17.27770.08370.00Tài chính
SD1 SONG DA 1 JSC
2000.0011.11%200.00Sức mua mạnh700Dịch vụ Công nghiệp
SEB MIEN TRUNG POWER
55000.00-8.33%-5000.00Mua3001919.998B4834.27Công ty dịch vụ công cộng
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
56200.000.36%200.00Mua8.400K785.291B7.287694.16Vận chuyển
SJC SONG DA 1.01 JSC
2700.0012.50%300.00Sức mua mạnh89.433K-76.41Dịch vụ Công nghiệp
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
60500.005.58%3200.00Sức mua mạnh31.800K3907.017B17.043363.621031.00Công nghiệp Chế biến
SVC SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
98000.004.26%4000.00Sức mua mạnh2003130.244B13.776826.993107.00Bán Lẻ
SZC CTCP SONADEZI CHAU DUC
60600.005.21%3000.00Sức mua mạnh984.400K5760.000B23.062498.30193.00Tài chính
TBH GENERAL DEPARTMENT STORE JSC
26900.0014.96%3500.00Sức mua mạnh1.000K
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
33300.002.15%700.00Sức mua mạnh888.700K2843.018B7.734216.28Tài chính
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
26750.000.94%250.00Mua2.085M2650.000B15.171747.40553.00Dịch vụ Công nghiệp
TID TIN NGHIA CORPORATION
47500.001.28%600.00Mua178.687KTài chính
TIG THANG LONG INVESTM
17800.001.71%300.00Sức mua mạnh996.955K2275.120B17.311010.98Tài chính
TIS THAI NGUYEN IRON & STEEL JSC
16800.002.44%400.00Mua924.102KKhoáng sản phi năng lượng
TNH CTCP BVQT THAI NGUYEN
44650.003.24%1400.00Sức mua mạnh2.418M1794.875B15.962710.35719.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TVN VIET NAM STEEL CORP
19900.001.53%300.00Sức mua mạnh2.432M
VC2 VINA2 INV AND CONS
43000.000.00%0.00Sức mua mạnh83.144K645.000B26.201641.39354.00Dịch vụ Công nghiệp
VCC VINACONEX NO25 JSC
22500.005.63%1200.00Sức mua mạnh149.508K255.600B40.20529.85Dịch vụ Công nghiệp
VCT VINACONEX CONSTRUCTION CONSU
5700.0014.00%700.00Sức mua mạnh100
VHC VINH HOAN CORPORATION
61900.004.03%2400.00Sức mua mạnh2.264M10825.789B15.033958.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
VMI VISACO MINERAL AND INVESTMENT JSC
1600.0014.29%200.00Sức mua mạnh40.100KKhoáng sản phi năng lượng
VPG VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
68900.003.61%2400.00Sức mua mạnh692.500K2867.459B8.407918.4199.00Công nghiệp Chế biến
VSG SOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
4700.0014.63%600.00Sức mua mạnh101.000K112.00Vận chuyển
VSM CENTRAL CONTAINER
26000.00-4.41%-1200.00Mua18.400K82.960B6.674080.34Vận chuyển
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
14300.004.38%600.00Mua2.459M1080.473B11.771163.97Vận chuyển
Tải thêm