Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
APS ASIAN PACIFIC SECU
26900.007.17%1800.00Sức mua mạnh1.573M2098.200B14.361747.63Tài chính
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
15200.001.33%200.00Sức mua mạnh899.900K532.000B12.081241.86163.00Tài chính
BRR BARIA RUBBER JSC
24000.007.62%1700.00Mua48.856K
BSI BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
31400.000.64%200.00Mua719.700K3817.320B13.922240.73241.00Tài chính
BTD THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE
39000.00-3.70%-1500.00Mua14.100K
BTP BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
18000.000.84%150.00Sức mua mạnh22.900K1088.741B20.92853.41Công ty dịch vụ công cộng
CAP YEN BAI JS FOREST
80500.000.75%600.00Mua4.500K421.500B9.158730.08499.00Khoáng sản phi năng lượng
CBI CAO BANG CAST IRON AND STEEL
34500.007.81%2500.00Sức mua mạnh63.969K
CLG COTEC INVESTMENT AND LAND-HOUSE DEV
1600.0014.29%200.00Sức mua mạnh432.994K4.00Tài chính
CPI CAILAN PORT INVESTMENT JSC
8600.0014.67%1100.00Sức mua mạnh14.800K
DAE EDUCATIONAL B IN D
25000.00-5.30%-1400.00Mua1.600K37.467B8.683040.0224.00Dịch vụ Khách hàng
DCM PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
32700.001.87%600.00Mua4.787M17311.381B24.951286.711203.00Công nghiệp Chế biến
DCS DAI CHAU JSC
2900.0011.54%300.00Sức mua mạnh2.247M14.2241.00Sản xuất Chế tạo
DDM DONG DO MARINE JOINT STOCK COMPANY
5000.0013.64%600.00Sức mua mạnh5.259KVận chuyển
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
37400.000.00%0.00Mua9.412M18695.922B22.851636.911958.00Sản xuất Chế tạo
DNH DA NHIM-HAM THUAN-DA MI HYDR
40000.003.63%1400.00Sức mua mạnh400
DPR DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
74500.001.09%800.00Mua225.400K2989.297B14.834968.12Sản xuất Chế tạo
DPS SOC SON DEVELOPMENT INV JSC
1300.008.33%100.00Mua570.702KSản xuất Chế tạo
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
22000.00-0.90%-200.00Mua94.700K397.316B102.50216.59Tài chính
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
39800.001.02%400.00Sức mua mạnh296.100K1076.187B29.481336.38Tài chính
GCB PETEC BINH DINH JSC
19800.008.20%1500.00Sức mua mạnh4.200K
HDA DONG A PAINT JSC
25600.000.79%200.00Mua147.400K294.400B9.732610.30Công nghiệp Chế biến
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
94000.000.00%0.00Mua541.000K8128.149B26.593534.97Tài chính
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
64300.000.16%100.00Mua1.214M10521.519B4453.16Tài chính
HKB HA NOI-KINH BAC AGRICULTURE & FOOD
2100.005.00%100.00Mua805.900K-1185.22Công nghiệp Chế biến
HLD HUDLAND REAL ESTAT
39900.002.05%800.00Sức mua mạnh121.923K798.000B11.253475.5248.00Tài chính
HOM VICEM HOANG MAI
10200.000.00%0.00Mua802.459K734.377B419.1824.3384.00Khoáng sản phi năng lượng
HPG HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
57300.000.88%500.00Sức mua mạnh19.335M256298.451B10.125613.6725428.00Sản xuất Chế tạo
HSA HESTIA JSC
75000.008.70%6000.00Sức mua mạnh41.700K
HSG HOA SEN GROUP
49750.002.68%1300.00Mua15.019M24550.725B6.038036.487209.00Khoáng sản phi năng lượng
HTN CTCP HUNG THINH INCONS
51700.006.82%3300.00Sức mua mạnh978.300K2559.626B5.528764.37489.00Tài chính
IDC IDICO CORPORATION
59300.003.67%2100.00Sức mua mạnh6.460M17790.000B33.981683.371496.00Tài chính
IDJ IDJ VIETNAM INVEST
39000.004.56%1700.00Mua1.457M2867.006B18.522014.10Tài chính
ILB CTCP ICD TAN CANG - LB
36100.002.12%750.00Sức mua mạnh116.200K884.531B14.672410.00336.00Vận chuyển
ISH IDICO SROK PHU MIENG HYDROPOWER JSC
19000.00-5.00%-1000.00Mua2.000K
KOS CTCP KOSY
32000.000.63%200.00Sức mua mạnh4.495M5281.002B126.09252.20Tài chính
L14 LICOGI 14 JSC
123000.004.24%5000.00Mua158.411K3300.661B61.711912.14Khách hàng Lâu năm
LCD ERECTION- ELECTROM
20100.009.84%1800.00Sức mua mạnh10030.148B7.472449.07170.00Dịch vụ Thương mại
LHG LONG HAU CORPORATION
56200.001.44%800.00Sức mua mạnh656.900K2810.675B8.186776.73131.00Tài chính
LO5 LILAMA 5 JSC
1800.005.88%100.00Sức mua mạnh49.338K-11236.36Dịch vụ Công nghiệp
MPT TRUONG TIEN GROUP JSC
2500.0013.64%300.00Sức mua mạnh1.989M-100.43Công nghiệp Chế biến
NHP NHP PRODUCTION IMPORT - EXPORT JSC
3100.0014.81%400.00Sức mua mạnh2.126MCông nghiệp Chế biến
NKG NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
51900.005.27%2600.00Sức mua mạnh10.007M11334.885B7.436636.42Khoáng sản phi năng lượng
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
46700.000.00%0.00Mua3.734M16124.140B11.893927.05713.00Tài chính
PCE CENTRAL PETROVN FE
22500.004.17%900.00Sức mua mạnh35.965K225.000B9.352310.7353.00Dịch vụ Phân phối
PET PETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION
30350.00-0.16%-50.00Mua2.106M2607.897B17.181769.622711.00Dịch vụ Phân phối
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
27500.00-0.36%-100.00Mua80.200K2439.739B10.672586.331515.00Tài chính
PMB NORTH PETROVIETNAM
16300.003.16%500.00Sức mua mạnh86.524K195.600B13.991129.1468.00Công nghiệp Chế biến
PPI PACIFIC INFRAS PRO DEV & INV CORP
1200.009.09%100.00Sức mua mạnh84.260K10.00Tài chính
PSE SOUTH-EAST PETROVI
16500.000.00%0.00Sức mua mạnh39.661K206.250B11.621420.0567.00Công nghiệp Chế biến
PSW SOUTH W PETRO VN F
15200.001.33%200.00Mua180.020K258.400B12.231226.4960.00Dịch vụ Phân phối
PTI POST - TELECOMMUNI
38500.000.52%200.00Sức mua mạnh15.735K3095.235B14.452651.282431.00Tài chính
PVT PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
25100.00-0.99%-250.00Mua4.471M8123.646B11.392225.81900.00Vận chuyển
PVY PETROVIETNAM MARINE SHIPYARD
2900.007.41%200.00Sức mua mạnh53.280K
RTB TAN BIEN RUBBER JSC
24300.0014.62%3100.00Sức mua mạnh30.302K
SAM SAM HOLDINGS CORPORATION
14550.003.19%450.00Sức mua mạnh2.247M5092.459B39.42357.67Sản xuất Chế tạo
SBA SONG BA JOINT STOCK COMPANY.
19550.003.44%650.00Sức mua mạnh69.400K1178.575B8.672178.8598.00Công ty dịch vụ công cộng
SCJ SAI SON CEMENT JSC
17200.006.83%1100.00Sức mua mạnh186.930K180.00Khoáng sản phi năng lượng
SD1 SONG DA 1 JSC
1800.0012.50%200.00Sức mua mạnh26.700KDịch vụ Công nghiệp
SEB MIEN TRUNG POWER
50000.009.89%4500.00Sức mua mạnh6001599.998B9.714688.25Công ty dịch vụ công cộng
SMC SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
55600.002.02%1100.00Sức mua mạnh881.300K3389.742B3.4715683.47920.00Dịch vụ Phân phối
TBH GENERAL DEPARTMENT STORE JSC
23400.0014.71%3000.002.100K
THD THAIHOLDINGS JSC
229500.000.04%100.00Mua502.949K80325.000B64.213572.46Tài chính
TNC THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY
40000.006.38%2400.00Sức mua mạnh7.700K770.000B26.441421.84281.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
TNG TNG INVESTMENT & T
31700.000.96%300.00Sức mua mạnh4.319M2723.027B14.652143.0514796.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
43550.002.96%1250.00Mua8.142M51026.305B10.224137.627194.00Tài chính
TVN VIET NAM STEEL CORP
19000.007.34%1300.00Sức mua mạnh5.485M
VCT VINACONEX CONSTRUCTION CONSU
5000.0013.64%600.00502
VFG VIET NAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY
57700.006.85%3700.00Sức mua mạnh10.200K1851.412B9.495690.471268.00Công nghiệp Chế biến
VGS VIET GERMANY STEEL
40100.009.86%3600.00Sức mua mạnh2.087M1688.675B3373.3799.00Khoáng sản phi năng lượng
VLA VAN LANG TECHNOLOG
19000.00-9.52%-2000.00Mua3.100K20.520B-1295.04Dịch vụ Công nghệ
VMG VUNG TAU PETROLEUM TRADING AND SERV
10100.00-0.98%-100.00Mua17.900KVận chuyển
VMI VISACO MINERAL AND INVESTMENT JSC
1400.007.69%100.00Sức mua mạnh10.000KKhoáng sản phi năng lượng
VPI CTCP DT VAN PHU - INVEST
44400.000.23%100.00Mua504.100K8879.996B27.871589.42216.00Tài chính
VSG SOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
4100.0013.89%500.00Sức mua mạnh77.589K112.00Vận chuyển
WTC VINACOMIN WATERWAY TRANSPORT
47200.0015.12%6200.00Sức mua mạnh600
Tải thêm