Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Việt Nam tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Việt Nam này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BSABUON DON HYDROPOWER JSC
20900 VND−0.48%8.007K1.24
BSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
58100 VND−0.17%596.6K0.5611.802T VND0.80%Tài chính
BTPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
19600 VND+6.81%700K3.891.11T VND17.04%Công ty dịch vụ công cộng
CAPYEN BAI JS FOREST AGRI & FDS
92400 VND+4.76%43.038K2.01886.668B VND8.6010741.96 VND−1.16%9.39%Khoáng sản phi năng lượng
CHPCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
29100 VND0.00%32.8K0.834.275T VND12.652299.75 VND−31.33%8.93%Công ty dịch vụ công cộng
CLLCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
41950 VND+1.08%9.2K1.221.411T VND14.262941.89 VND+12.42%8.87%Vận chuyển
DNHDA NHIM-HAM THUAN-DA MI HYDR
60200 VND+14.89%1000.04
DNWDONG NAI WATER JSC
30400 VND+8.57%1.5K0.293.36T VND6.07%Công ty dịch vụ công cộng
DTGTIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC
36100 VND−1.90%6.5K0.59Công nghệ Sức khỏe
ELCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
22400 VND−0.88%810.8K0.951.86T VND0.00%Dịch vụ Công nghệ
FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT
111400 VND+0.54%3.162M0.78140.135T VND23.874666.85 VND+11.00%1.69%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GMDCÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
80400 VND−0.12%2.167M1.2124.625T VND11.127227.15 VND+138.11%2.48%Vận chuyển
Mua
KOSCTCP KOSY
40200 VND+0.12%617.9K0.828.692T VND497.9880.73 VND−7.77%0.00%Tài chính
SBACÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
33900 VND+2.73%13.2K0.701.996T VND11.702898.59 VND−28.52%8.48%Công ty dịch vụ công cộng
SHPCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
34000 VND+1.80%5.6K0.783.38T VND10.48%Công ty dịch vụ công cộng
SIPCTCP DAU TU SAI GON VRG
84100 VND−1.06%203.2K0.49Tài chính
Mua
VDSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
20600 VND−0.96%1.145M0.844.368T VND13.211559.82 VND0.00%Tài chính
VSHCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HINH
49900 VND+0.81%20K0.6511.694T VND12.12%Công ty dịch vụ công cộng