Định giá quá caoChứng khoán Việt Nam

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Việt Nam được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CTFCITY AUTO CORPORATION
23050VND0.22%50VND
Mua
305.6K7.044B1.748TVND26.21877.47VND309Dịch vụ Phân phối
CX8CONSTREXIM NO 8 IN
8800VND10.00%800VND
Sức mua mạnh
1.861K16.377M17.667BVND42.48188.33VNDDịch vụ Công nghiệp
LECCENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
14550VND6.99%950VND
Sức mua mạnh
24.5K356.475M354.96BVND1146.0411.87VND75Khách hàng Lâu năm
LPTLAP PHUONG THANH PRODUCTION AND TRA
12500VND7.76%900VND
Sức mua mạnh
616.69K7.709B
NBWNHA BE WATER SUPPL
33200VND7.44%2300VND
Sức mua mạnh
2.1K69.72M336.81BVND18.751647.80VND384Công ty dịch vụ công cộng
NNCNUI NHO STONE CO-OPERATION
19500VND4.28%800VND
Sức mua mạnh
54.6K1.065B409.904BVND23.53794.83VND56Khoáng sản phi năng lượng
PCNDMC-NORTHERN PETROLIUM CHEM JSC
8300VND13.70%1000VND
Sức mua mạnh
28.9K239.87MCông nghiệp Chế biến
PMCPHARMEDIC PHARMA
74000VND0.68%500VND
Mua
1.3K96.2M685.944BVND10.237187.58VND529Công nghệ Sức khỏe
SJCSONG DA 1.01 JSC
3500VND12.90%400VND
Sức mua mạnh
159.877K559.57M21.498BVNDDịch vụ Công nghiệp
TKCTAN KY CONST & RE
7600VND5.56%400VND
Sức mua mạnh
34.812K264.571M108.181BVND61.82116.46VND99Dịch vụ Công nghiệp