Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
CID CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEV
5800.0013.73%700.00Mua3.800KDịch vụ Công nghiệp
XPH HANOI SOAP JSC
8000.0012.68%900.00Mua15.800K
VNH VIET NHAT SEAFOOD CORP
2700.0012.50%300.00Sức mua mạnh373.410KHàng tiêu dùng không lâu bền
VHG QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC
2800.0012.00%300.00Sức mua mạnh4.348M-1395.05Sản xuất Chế tạo
MTG MT GAS JSC
3800.0011.76%400.00Mua21.200K43.00Công ty dịch vụ công cộng
SBS SACOMBANK SECURITIES JSC
8700.0011.54%900.00Sức mua mạnh4.206MTài chính
SRB SARA GROUP JSC
2000.0011.11%200.00Sức mua mạnh22.930KDịch vụ Khách hàng
PFL PETROLEUM DONG DO JOINT STOCK COMPA
4300.0010.26%400.00Sức mua mạnh1.321M41.00Tài chính
VE8 VNECO 8 ELECTRICIT
6600.0010.00%600.00Mua10311.880B1.963060.43Dịch vụ Công nghiệp
HHG HOANG HA JSC
2200.0010.00%200.00Mua1.129M76.772B-1371.80534.00Vận chuyển
ART BOS SECURITIES JSC
7700.0010.00%700.00Sức mua mạnh11.655M746.303B12.70551.00Tài chính
CDO CONSULTANCY DESIGN & URBAN DEV JSC
2200.0010.00%200.00Mua473.961KNăng lượng Mỏ
PDB DUFAGO CONSTRUCTIO
8900.009.88%800.00Mua15.700K79.299B6.731203.46233.00Khoáng sản phi năng lượng
L43 LILAMA 45.3 JSC
3400.009.68%300.00Mua70011.900B46.8866.13Dịch vụ Công nghiệp
HBS HOA BINH SECURITIE
6900.009.52%600.00Sức mua mạnh171.009K227.700B63.8198.73Tài chính
VIG VIET NAM IND & COM
6000.009.09%500.00Mua6.629M204.800B-160.77Tài chính
TOT TRANSIMEX TRANSPORTATION JSC
6100.008.93%500.00Mua100
BII BAO THU INDUSTRIAL
6200.008.77%500.00Sức mua mạnh6.035M357.616B-257.4761.00Dịch vụ Công nghiệp
SD6 SONG DA NO 6 JSC
3800.008.57%300.00Sức mua mạnh641.475K132.132B49.6170.561641.00Dịch vụ Công nghiệp
VMG VUNG TAU PETROLEUM TRADING AND SERV
6500.008.33%500.00Mua3.600KVận chuyển
LCS LICOGI 166 JSC
3900.008.33%300.00Sức mua mạnh171.297K29.640B-1422.38Dịch vụ Công nghiệp
SDT SONG DA JSC NO 10
5300.008.16%400.00Sức mua mạnh640.410K226.481B10.91449.13Dịch vụ Công nghiệp
SPI SPI JSC
2800.007.69%200.00Mua372.700K47.082B-202.05Khoáng sản phi năng lượng
ROS FLC FAROS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
4280.007.00%280.00Mua51.645M2429.320B-84.24Dịch vụ Công nghiệp
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
8410.007.00%550.00Bán4.900K136.326B28.02280.4811.00Dịch vụ Công nghiệp
KHP KHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY
7810.006.99%510.00Mua1.241M437.914B-4928.181034.00Công ty dịch vụ công cộng
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
9370.006.96%610.00Mua108.400K659.356B-1052.001308.00Dịch vụ Khách hàng
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
5860.006.93%380.00Mua57.390M4160.590B-1467.25Tài chính
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
3240.006.93%210.00Sức mua mạnh371.400K64.800B-440.74312.00Dịch vụ Công nghiệp
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
4480.006.92%290.00Sức mua mạnh4.469M627.200B10.77388.91752.00Vận chuyển
TDG THAIDUONG PETROL JOINT STOCK COMPANY
3710.006.92%240.00Sức mua mạnh1.000M62.217B50.9468.12Năng lượng Mỏ
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
3870.006.91%250.00Sức mua mạnh103.500K122.059B-4290.57Dịch vụ Công nghiệp
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
1870.006.86%120.00Sức mua mạnh409.800K51.051B-166.73Dịch vụ Công nghiệp
TCR TAICERA ENTERPRISE COMPANY
5150.006.85%330.00Mua103.500K233.939B13.34361.25Sản xuất Chế tạo
PVG PETROVIETNAM LPG J
9600.006.67%600.00Sức mua mạnh491.600K350.400B-9.86Dịch vụ Phân phối
KLF CFS INV & IMPORT E
3200.006.67%200.00Sức mua mạnh12.603M529.130B36.9181.27Dịch vụ Khách hàng
BTS VICEM BUT SON CEME
5000.006.38%300.00Mua73.300K617.805B9.68485.321284.00Khoáng sản phi năng lượng
SFG THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
8800.006.02%500.00Sức mua mạnh67.200K421.496B144.4057.48Công nghiệp Chế biến
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
7490.005.94%420.00Mua20.300K107.106B6.641064.83225.00Khoáng sản phi năng lượng
ASP AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
7500.005.78%410.00Mua511.300K280.046B10.63667.05Công ty dịch vụ công cộng
ACM A CUONG MINERAL GR
1900.005.56%100.00Sức mua mạnh4.564M96.900B-12.16Khoáng sản phi năng lượng
CI5 CONSTRUCTION INVESTMENT NO.5 JSC
6000.005.26%300.00Mua3.200K
FID VIETNAM ENTERPRIS.
2000.005.26%100.00Sức mua mạnh574.500K47.080B-84.93Tài chính
KVC KIM VI INOX IMP EX
2000.005.26%100.00Mua100.920K99.000B-820.80Khoáng sản phi năng lượng
ATB AN THINH JSC
2000.005.26%100.00Sức mua mạnh1.568M
KHD HAI DUONG MINERAL
8500.004.94%400.00Mua226
PVV VINACONEX 39 JSC
2200.004.76%100.00Mua1.250M-1187.32Dịch vụ Công nghiệp
VTA VITALY JOINT STOCK COMPANY
6600.004.76%300.00Mua4.600KKhoáng sản phi năng lượng
ICF INVESTMENT COMMERCE FISHERIE
2200.004.76%100.00Mua199.980KHàng tiêu dùng không lâu bền
GTS SAIGON TRAFFIC CONSTRUCTION
9000.004.65%400.00Bán400
MCG VIETNAM MECHANIZATION ELECTRIFICATION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
3220.004.55%140.00Mua115.900K167.601B12.32249.9794.00Dịch vụ Công nghiệp
SDA SONG DA SIMCO JSC
5000.004.17%200.00Sức mua mạnh40.800K131.030B23.34205.68Dịch vụ Thương mại
LUT LUONG TAI CONSTRUC
7600.004.11%300.00Mua57.000K113.696B1373.425.32Dịch vụ Công nghiệp
APS ASIAN PACIFIC SECU
8100.003.85%300.00Sức mua mạnh2.644M315.900B1586.21Tài chính
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
6380.003.74%230.00Mua173.300K109.526B4.501365.43Dịch vụ Phân phối
PSI PETROVIETNAM SECUR
8800.003.53%300.00Mua75.048K526.603B95.6288.90Tài chính
NST NGAN SON JSC
8800.003.53%300.00Mua87.500K98.578B9.31913.29398.00Công nghiệp Chế biến
SD7 SONG DA NO 7 JSC
3200.003.23%100.00Mua3.836KDịch vụ Công nghiệp
VTV VICEM ENERGY & ENV
6600.003.12%200.00Mua11.330K205.919B173.7736.83Dịch vụ Công nghiệp
PIC PC3 INVESTMENT JSC
10000.003.09%300.00Sức mua mạnh1.400K333.399B37.15261.08Tài chính
NDT NAM DINH TEXTILE GARMENT JSC
7000.002.94%200.00Sức mua mạnh500Công nghiệp Chế biến
BVG BVG INVESTMENT JSC
3600.002.86%100.00Sức mua mạnh52.999KSản xuất Chế tạo
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY
4400.002.80%120.00Sức mua mạnh26.000K43.560B10.79Khoáng sản phi năng lượng
FIC FICO CORP - JSC
7500.002.74%200.00Sức bán mạnh4.500KSản xuất Chế tạo
PGT PGT HOLDINGS JSC
3800.002.70%100.00Mua2.100K33.659B-509.85Công ty dịch vụ công cộng
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
8780.002.57%220.00Mua1.542M363.552B-88.39Vận chuyển
DST SAO THANG LONG INV
4000.002.56%100.00Mua2.096M128.876B245.78Dịch vụ Khách hàng
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
9100.002.48%220.00Mua6.033M3333.840B46.12192.55416.00Tài chính
IDI I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
7340.002.23%160.00Mua2.401M1670.910B16.65431.12Hàng tiêu dùng không lâu bền
EBS EDUCATIONAL B IN H
9700.002.11%200.00Sức mua mạnh15.100K96.666B16.98559.5453.00Dịch vụ Khách hàng
ONE ONE COMMUN TECH
5600.001.82%100.00Sức mua mạnh72.262K43.836B9.80561.0587.00Truyền thông
MAC MARINE SUPPLY & EN
6200.001.64%100.00Bán25.600K93.866B42.17144.64Vận chuyển
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
8700.001.64%140.00Mua904.700K2393.620B47.74179.30166.00Khách hàng Lâu năm
NBC VINACOMIN - NUI BE
6400.001.59%100.00Mua82.700K236.794B15.54405.40Năng lượng Mỏ
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
7190.001.55%110.00Mua77.300K294.790B9.20769.76310.00Khoáng sản phi năng lượng
MIC QUANG NAM MINERAL INDUSTRY
6900.001.47%100.00Mua1.000K195.00Khoáng sản phi năng lượng
BQB HANOI-QUANG BINH BEER JSC
7000.001.45%100.00Mua1.000K
DLG DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT STOCK COMPANY.
2140.001.42%30.00Mua17.564M640.523B-1628.24164.00Khoáng sản phi năng lượng
WSS WALL STREET SECURI
7200.001.41%100.00Mua386.910K362.160B5.311337.80Tài chính
SBD SAO BAC DAU TECHNOLOGIES COR
9600.001.05%100.00Bán3.400K
DAG DONG A PLASTIC GROUP JOINT STOCK COMPANY
7700.001.05%80.00Mua1.215M398.812B23.21328.36263.00Sản xuất Chế tạo
TEG TECGROUP JOINT STOCK COMPANY
7150.000.56%40.00Mua126.400K210.495B-74.8273.00Tài chính
PXI PETROLEUM INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
4100.000.49%20.00Mua76.200K123.000B-504.58Dịch vụ Công nghiệp
SMA SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
8250.000.49%40.00Sức bán mạnh3.700K167.912B25.14326.5514.00Dịch vụ Phân phối
AMD FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3550.000.28%10.00Sức mua mạnh6.703M580.443B25.91136.61Sản xuất Chế tạo
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
5800.000.17%10.00Mua16.700K524.900B275.8320.99388.00Tài chính
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
9610.000.10%10.00Mua393.600K301.717B40.09239.44Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất