Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
MWG MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
127600.000.47%600.00Mua1.094M89185.422B17.477270.6568097.00Bán Lẻ
MSN MASAN GROUP CORPORATION
140100.00-0.07%-100.00Bán466.100K165392.924B78.491786.2937285.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
FPT FPT CORPORATION
96200.00-0.52%-500.00Bán2.802M86797.366B24.913881.9330651.00Dịch vụ Công nghệ
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
39300.00-0.51%-200.00Sức bán mạnh1.055M158065.310B15.952476.6326752.00Tài chính
HPG HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
56700.00-0.87%-500.00Mua20.016M253614.698B10.195613.6725428.00Sản xuất Chế tạo
PLX VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
52900.00-1.12%-600.00Bán1.576M67214.332B17.233105.7625392.00Dịch vụ Phân phối
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
29650.00-0.34%-100.00Bán4.294M142490.502B8.743404.4324480.00Tài chính
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
37200.00-0.93%-350.00Mua6.946M165374.344B13.402802.4220991.00Tài chính
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
94300.000.32%300.00Bán322.000K349747.143B16.995531.7420062.00Tài chính
HVN TCT HANG KHONG VIET NAM
25950.000.00%0.00Mua1.528M57564.646B-7316.3219690.00Vận chuyển
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
26200.000.38%100.00Bán6.442M47255.717B14.331821.5718646.00Tài chính
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
27900.000.00%0.00Bán7.579M105415.178B10.092763.8814852.00Tài chính
TNG TNG INVESTMENT & T
31100.000.65%200.00Mua2.143M2671.487B14.422143.0514796.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
24550.00-0.20%-50.00Bán2.477M48908.734B9.312642.7014312.00Tài chính
TCB NH TMCP KY THUONG VN
52300.00-1.13%-600.00Mua12.257M183620.844B11.474611.8511802.00Tài chính
ACB NGAN HANG TMCP A CHAU
31600.00-0.47%-150.00Bán3.827M85381.557B8.853588.4311272.00Tài chính
LPB NHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
20850.00-0.71%-150.00Bán3.905M25094.861B9.462220.929946.00Tài chính
PAN THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
30000.00-1.96%-600.00Mua4.509M6266.842B29.171049.129504.00Dịch vụ Thương mại
VNM VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
90500.001.57%1400.00Mua4.510M189140.979B19.494571.989361.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SHB NGAN HANG TMCP SAI GON -
27600.000.36%100.00Sức bán mạnh14.877M53158.948B14.111949.028435.00Tài chính
SAB SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
156500.002.96%4500.00Bán51.800K100360.506B21.067218.438388.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
78000.000.13%100.00Bán4.207M339640.679B10.047761.137688.00Tài chính
PVS PETROVIETNAM TECHN
28600.000.35%100.00Mua7.483M16863.743B23.521211.717514.00Dịch vụ Công nghiệp
HSG HOA SEN GROUP
49000.00-0.81%-400.00Mua7.054M24180.613B6.158036.487209.00Khoáng sản phi năng lượng
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
43200.00-1.14%-500.00Mua2.698M50616.220B10.564137.627194.00Tài chính
FRT FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
47700.000.63%300.00Sức mua mạnh1.361M3767.431B56.25842.687123.00Bán Lẻ
PNJ PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
99000.001.02%1000.00Mua285.500K22509.290B16.306013.196191.00Khách hàng Lâu năm
DBC CTCP TD DABACO VIET NAM
57500.001.23%700.00Bán2.011M6626.267B5.3210674.535847.00Công nghiệp Chế biến
OCB NH TMCP PHUONG DONG
27050.00-1.10%-300.00Mua4.053M37055.333B9.005764.00Tài chính
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
23400.000.86%200.00Bán268.700K28626.227B26.56873.585561.00Tài chính
TVD VINACOMIN VANG DAN
16500.0010.00%1500.00Mua889.308K741.887B12.231226.045545.00Năng lượng Mỏ
VJC VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
131800.000.00%0.00Mua788.400K71384.373B448.59293.815504.00Vận chuyển
HBC HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
16900.006.96%1100.00Sức mua mạnh17.476M4096.884B28.43555.655257.00Dịch vụ Công nghiệp
DXS CTCP DICH VU BAT DONG SAN
30300.000.00%0.00Bán628.400K10853.497B5060.00Tài chính
MSB NH TMCP HANG HAI VIET NAM
22900.000.22%50.00Sức mua mạnh5.493M34979.750B8.962551.104944.00Tài chính
SSB NH TMCP DONG NAM A
36650.00-0.95%-350.00Mua2.161M54186.600B24.814803.00Tài chính
VNS VIETNAM SUN CORPORATION
11000.001.85%200.00Sức mua mạnh22.900K746.451B-3254.794398.00Dịch vụ Khách hàng
GMC SAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY
27000.00-0.74%-200.00Bán1.600K889.677B19.841370.784183.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
49750.000.71%350.00Mua179.200K2927.787B10.054913.154036.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MVB VINACOMIN - VIET B
30600.000.66%200.00Mua25.900K3213.000B3552.043692.00Năng lượng Mỏ
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
9150.002.12%190.00Mua10.269M2847.316B-48.863437.00Khách hàng Lâu năm
MDC VINACOMIN-MONG DUO
15900.009.66%1400.00Mua43.365K340.552B9.511524.093415.00Năng lượng Mỏ
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
5050.00-0.59%-30.00Bán8.704M4683.366B-1437.493313.00Tài chính
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
11300.00-0.88%-100.00Bán8.900K106.092B10.271109.573310.00Dịch vụ Công nghiệp
KDC KIDO GROUP CORPORATION
57500.00-0.69%-400.00Bán1.092M13153.073B29.431967.643232.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HLC VINACOMIN HALAM CO
16700.009.87%1500.00Mua40.679K424.434B8.951698.023156.00Năng lượng Mỏ
SVC SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
98000.004.26%4000.00Sức mua mạnh2003263.446B13.776826.993107.00Bán Lẻ
NBC VINACOMIN - NUI BE
24800.009.73%2200.00Mua1.083M917.578B4.035609.773088.00Năng lượng Mỏ
AAA AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
16150.001.57%250.00Mua4.056M5271.917B13.971138.143072.00Công nghiệp Chế biến
VCG TONG CTCP XNK VA XD VN
39600.00-1.00%-400.00Sức bán mạnh363.200K15935.384B12.703148.892978.00Dịch vụ Công nghiệp
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
43300.000.70%300.00Mua50.900K3368.500B9.264642.492968.00Khách hàng Lâu năm
DHG DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
98300.00-0.91%-900.00Bán12.900K12852.338B17.225760.302712.00Công nghệ Sức khỏe
PET PETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION
30600.00-0.65%-200.00Mua2.781M2629.379B17.401769.622711.00Dịch vụ Phân phối
GAS PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
112100.00-0.09%-100.00Mua1.281M214553.790B26.854178.432704.00Năng lượng Mỏ
SBT THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY
21050.000.72%150.00Bán3.801M13243.626B21.981026.912691.00Công nghiệp Chế biến
BAB BAC A COMMERCIAL J
21600.00-0.46%-100.00Bán494.403K16267.727B2512.00Tài chính
PVI PVI HOLDINGS
49600.002.06%1000.00Mua1.257M11086.521B14.283403.982495.00Tài chính
BCC BIMSON CEMENT JSC
26500.003.52%900.00Sức mua mạnh1.548M3265.060B16.801524.102489.00Khoáng sản phi năng lượng
CKV COKYVINA JSC
14000.000.00%0.00Mua10056.168B126.85110.372472.00Công nghệ Điện tử
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
24250.002.75%650.00Mua4.774M9250.995B14.121671.672438.00Khoáng sản phi năng lượng
PTI POST - TELECOMMUNI
39000.004.00%1500.00Mua4003135.433B14.142651.282431.00Tài chính
CSM THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
17600.000.00%0.00Bán57.100K1823.783B20.06877.542350.00Khách hàng Lâu năm
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
103300.001.27%1300.00Mua2.115M152223.458B30.203312.252248.00Tài chính
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
7490.000.00%0.00Bán2.918M8303.068B-101.972247.00Công nghiệp Chế biến
VHL VIGLACERA HA LONG
25500.005.37%1300.00Sức mua mạnh600637.500B10.962208.282195.00Sản xuất Chế tạo
POW TCT DIEN LUC DAU KHI VN
12100.000.41%50.00Bán10.268M28336.646B11.851016.912181.00Công ty dịch vụ công cộng
TN1 CTCP TMDV TNS HOLDINGS
38000.001.33%500.00Mua26.400K1285.796B5.766512.812171.00Tài chính
VGC TCT VIGLACERA - CTCP
36800.006.98%2400.00Sức mua mạnh2.837M16499.281B17.291989.302163.00Dịch vụ Phân phối
PVD PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION
27350.002.43%650.00Sức mua mạnh7.725M11506.522B3803.747.022011.00Năng lượng Mỏ
SGN CTCP PV MAT DAT SAI GON
69900.000.29%200.00Mua163.700K2343.998B42.451641.911980.00Vận chuyển
POM POMINA STEEL CORPORATION
18200.00-0.82%-150.00Mua258.700K5069.493B10.251789.461974.00Khoáng sản phi năng lượng
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
42600.006.77%2700.00Sức mua mạnh10.940M21295.355B24.381636.911958.00Sản xuất Chế tạo
TDN VINACOMIN DEO NAI
16200.009.46%1400.00Mua456.622K476.913B10.841365.101927.00Năng lượng Mỏ
TA9 THANH AN 96 INSTAL
12500.002.46%300.00Mua9.300K155.247B6.681826.521896.00Khách hàng Lâu năm
L61 LILAMA 69.1 JSC
7600.00-9.52%-800.00Mua2.738K57.579B-80.171879.00Dịch vụ Công nghiệp
TVT VIET THANG CORPORATION
30400.001.33%400.00Sức mua mạnh7.300K638.400B7.344086.891850.00Công nghiệp Chế biến
VMD VIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY
38200.00-2.55%-1000.00Bán23.400K589.818B16.442385.071835.00Công nghệ Sức khỏe
SHI SON HA INTERNATIONAL CORPORATION
17800.002.59%450.00Mua653.100K1783.860B18.11957.861825.00Sản xuất Chế tạo
REE REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
76000.001.47%1100.00Sức mua mạnh548.300K23487.871B12.895812.481787.00Khách hàng Lâu năm
FIT F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
12800.000.39%50.00Bán6.915M3362.947B543.601739.00Công nghệ Sức khỏe
NHH CTCP NHUA HA NOI
38150.000.93%350.00Mua659.600K1390.186B11.743220.641712.00Sản xuất Chế tạo
CTD COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
70500.002.77%1900.00Sức mua mạnh441.600K5207.093B18.483711.191659.00Dịch vụ Công nghiệp
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
41600.003.48%1400.00Mua1.346M4560.358B19.902019.801627.00Tài chính
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
29000.000.00%0.00Sức mua mạnh55.700K552.662B9.493056.191545.00Dịch vụ Công nghiệp
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
27300.000.00%0.00Mua86.500K2421.995B10.562586.331515.00Tài chính
GMD GEMADEPT CORPORATION
49700.00-0.80%-400.00Bán3.896M14978.485B37.481336.671501.00Vận chuyển
IDC IDICO CORPORATION
62800.001.95%1200.00Mua3.441M18840.000B36.591683.371496.00Tài chính
ACL CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
13400.00-0.37%-50.00Mua82.700K672.131B14.75911.621494.00Công nghiệp Chế biến
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
25900.002.78%700.00Mua300253.561B14.001799.431485.00Dịch vụ Công nghiệp
TRA TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY
88200.00-0.34%-300.00Bán8.100K3655.661B16.375406.611437.00Công nghệ Sức khỏe
TAC TUONG AN VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY
61200.001.83%1100.00Mua10.800K2073.220B10.525714.411401.00Công nghiệp Chế biến
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
18800.000.00%0.00Mua217.300K715.302B1358.00Khách hàng Lâu năm
CRE CTCP BDS THE KY
30400.004.11%1200.00Sức mua mạnh1.459M5982.708B11.922450.641286.00Tài chính
VFG VIET NAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY
53800.00-6.76%-3900.00Mua2001726.273B10.145690.471268.00Công nghiệp Chế biến
BTS VICEM BUT SON CEME
12100.001.68%200.00Mua195.829K1495.074B98.85120.381256.00Khoáng sản phi năng lượng
IMP IMEXPHARM CORPORATION
73900.00-0.94%-700.00Mua4.600K4927.029B25.702903.231246.00Công nghệ Sức khỏe
BFC BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
37900.000.80%300.00Sức mua mạnh642.200K2166.667B12.503008.941245.00Công nghiệp Chế biến
PGS SOUTHERN GAS TRAD
28200.000.00%0.00Mua186.700K1409.932B13.522086.071208.00Dịch vụ Công nghiệp
DCM PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
33200.00-1.78%-600.00Mua7.165M17576.081B26.271286.711203.00Công nghiệp Chế biến
PAC DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
39450.00-0.50%-200.00Bán43.400K1833.309B11.863344.321201.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm