Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
HLS HOANG LIEN SON TECH CREAMIC JSC
10800.00-40.00%-7200.00Bán4.400KSản xuất Chế tạo
MLS MITRACO LIVESTOCK JSC
35300.00-1.67%-600.00Sức bán mạnh75.833KCông nghiệp Chế biến
NSG SAI GON PLASTIC JSC
6600.00-8.33%-600.00Bán100
SAP TEXTBOOK PRINTING JSC
7200.00-7.69%-600.00Sức bán mạnh1337.336B43.00Dịch vụ Thương mại
SCD CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY
18800.00-0.27%-50.00Sức bán mạnh21.500K160.227B-1415.15268.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SHB NGAN HANG TMCP SAI GON -
27600.000.36%100.00Sức bán mạnh14.877M54507.182B14.111949.028435.00Tài chính
TKG TUNG KHANH TRADING & MANUFACTURING JSC
11000.000.92%100.00Bán9.301K
VCG TONG CTCP XNK VA XD VN
39600.00-1.00%-400.00Sức bán mạnh363.200K16096.348B12.703148.892978.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm