Các công ty Việt Namphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Việt Nam này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Ticker
Doanh thu
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
PLXVIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
169.009TVND32050VND1.91%600VND
Mua
2.126M68.148B39.96TVND55.64565.29VND25.577KDịch vụ Phân phối
HPGHOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
149.68TVND20000VND2.83%550VND
Mua
50.174M1.003T113.098TVND5.923286.81VND27.651KKhoáng sản phi năng lượng
VICVINGROUP JOINT STOCK COMPANY
128.376TVND68100VND−1.02%−700VND
Mua
2.302M156.759B252.026TVND416.32165.26VND246Tài chính
MWGMOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
122.958TVND47600VND1.28%600VND
Theo dõi
4.646M221.15B68.803TVND13.433500.38VND70.472KBán Lẻ
BIDJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
122.59TVND41250VND0.12%50VND
Sức mua mạnh
1.666M68.714B208.411TVND12.803218.83VND27.223KTài chính
BSRBINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
101.08TVND15800VND0.64%100VND
Mua
7.817M123.508B48.678TVND1.92KNăng lượng Mỏ
CTGVIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
96.96TVND28600VND2.33%650VND
Sức mua mạnh
7.688M219.863B134.321TVND8.633238.81VND25.154KTài chính
VCBJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
89.714TVND85000VND0.00%0VND
Mua
1.664M141.44B402.264TVND15.055647.11VND21.67KTài chính
MSNMASAN GROUP CORPORATION
88.629TVND105000VND1.06%1100VND
Mua
2.415M253.575B147.925TVND15.416740.71VNDHàng tiêu dùng không lâu bền
VHMVINHOMES JOINT STOCK COMPANY
84.986TVND58300VND1.92%1100VND
Mua
9.097M530.373B249.07TVND7.917228.44VND7.676KTài chính
GASPETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
78.992TVND113200VND1.80%2000VND
Sức mua mạnh
500.6K56.668B212.831TVND15.767057.82VND2.83KCông ty dịch vụ công cộng
VPBVIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
61.063TVND18150VND4.91%850VND
Mua
57.975M1.052T116.138TVND5.733016.82VND25.623KTài chính
VNMVIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
60.919TVND85000VND1.19%1000VND
Sức mua mạnh
2.066M175.61B175.556TVND22.243777.69VND9.732KHàng tiêu dùng không lâu bền
MBBMILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
54.126TVND19000VND1.06%200VND
Mua
19.932M378.716B85.239TVND4.594091.43VND15.91KTài chính
TCBNH TMCP KY THUONG VN
46.667TVND29000VND0.69%200VND
Mua
8.466M245.517B101.296TVND4.776038.41VND12.506KTài chính
BVHBAO VIET HOLDINGS
45.759TVND50500VND4.77%2300VND
Mua
1.576M79.603B35.78TVND21.202273.95VNDTài chính
ACBNGAN HANG TMCP A CHAU
39.434TVND23600VND0.43%100VND
Mua
4.716M111.291B79.37TVND5.993921.96VND12.112KTài chính
SHBNGAN HANG TMCP SAI GON -
38.07TVND11250VND0.45%50VND
Mua
58.369M656.648B34.349TVND4.192676.01VND8.538KTài chính
PGVTONG CONG TY PHAT DIEN 3
37.757TVND18000VND0.00%0VND
Theo dõi
1.4K25.2M20.222TVND9.541886.22VND2.73KCông ty dịch vụ công cộng
STBSAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
37.496TVND22300VND6.95%1450VND
Sức mua mạnh
38.563M859.957B39.307TVND10.322020.09VND18.659KTài chính
FPTFPT CORPORATION
35.657TVND78300VND1.16%900VND
Mua
1.216M95.244B84.507TVND16.134798.11VND37.18KDịch vụ Công nghệ
HDBHO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
29.243TVND16950VND2.73%450VND
Mua
3.911M66.291B41.502TVND5.153204.07VND15.127KTài chính
GEXVIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION
28.578TVND16200VND6.93%1050VND
Mua
21.408M346.81B12.9TVND25.64590.81VND10.165KCông nghệ Điện tử
NKGNAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
28.173TVND13400VND6.77%850VND
Mua
13.864M185.771B3.304TVND4.432834.98VNDKhoáng sản phi năng lượng
HVNTCT HANG KHONG VIET NAM
27.911TVND11050VND3.76%400VND
Mua
1.379M15.235B23.583TVND−4013.06VND18.641KVận chuyển
MCHMASAN CONSUMER CORPORATION
27.774TVND76400VND1.73%1300VND
Mua
16.433K1.255B53.813TVND6.049KHàng tiêu dùng không lâu bền
SABSAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
26.374TVND179700VND1.53%2700VND
Bán
167.2K30.046B113.507TVND21.248335.27VND8.135KHàng tiêu dùng không lâu bền
GVRTD CN CAO SU VN - CTCP
26.19TVND15600VND0.65%100VND
Mua
2.983M46.539B62TVND14.111098.88VNDCông nghiệp Chế biến
VIBNGAN HANG TMCP QUOC TE VN
24.777TVND21900VND2.34%500VND
Mua
16.131M353.264B45.104TVND5.433942.59VND9.895KTài chính
POWTCT DIEN LUC DAU KHI VN
24.561TVND11500VND−1.71%−200VND
Theo dõi
13.745M158.069B27.4TVND23.98487.97VND2.135KCông ty dịch vụ công cộng
FRTFPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
22.495TVND70300VND0.43%300VND
Theo dõi
1.073M75.397B8.293TVND13.145326.73VND10.078KDịch vụ Phân phối
LPBNHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
22.365TVND13000VND7.00%850VND
Sức mua mạnh
58.988M766.839B21.009TVND4.082976.60VND10.649KTài chính
TPBTIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
21.946TVND23150VND1.54%350VND
Mua
22.97M531.746B36.064TVND5.953829.92VND7.505KTài chính
VTPVIETTEL POST JVC
21.452TVND31900VND−2.74%−900VND
Theo dõi
170.76K5.447B3.714TVND14.813KVận chuyển
SMCSMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
21.315TVND11300VND4.15%450VND
Mua
463.2K5.234B798.634BVND−56.84VNDDịch vụ Phân phối
DGWDIGIWORLD CORP
20.923TVND47300VND0.64%300VND
Theo dõi
1.382M65.354B7.552TVND8.825331.50VND473Dịch vụ Phân phối
PNJPHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
19.547TVND114900VND−0.09%−100VND
Mua
134.8K15.489B28.29TVND15.257541.12VND5.806KKhách hàng Lâu năm
SBTTHANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY
18.325TVND13800VND−0.72%−100VND
Theo dõi
6.164M85.063B9.357TVND11.051289.80VNDCông nghiệp Chế biến
PETPETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION
17.598TVND20900VND−1.88%−400VND
Theo dõi
1.887M39.442B1.9TVND7.662779.44VND2.739KDịch vụ Phân phối
VGTVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
16.003TVND11300VND0.00%0VND
Theo dõi
652.721K7.376B5.65TVND28.028KCông nghiệp Chế biến
HSGHOA SEN GROUP
15.797TVND13150VND6.91%850VND
Mua
17.188M226.017B7.356TVND28.10437.65VNDKhoáng sản phi năng lượng
MSBNH TMCP HANG HAI VIET NAM
15.105TVND13950VND0.72%100VND
Mua
3.9M54.408B27.7TVND5.992311.36VND5.19KTài chính
OCBNH TMCP PHUONG DONG
14.978TVND16000VND1.59%250VND
Mua
1.467M23.477B21.576TVND5.872683.45VND5.792KTài chính
NVLNO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
14.903TVND22150VND−6.93%−1650VND
Bán
101.238M2.242T46.412TVND16.181476.40VND1.765KKhách hàng Lâu năm
APHCTCP TD AN PHAT HOLDING
14.794TVND8590VND1.66%140VND
Theo dõi
3.413M29.318B2.061TVND29.23289.09VND92Công nghiệp Chế biến
PVSPETROVIETNAM TECHN
14.198TVND23400VND2.63%600VND
Mua
8.893M208.097B10.898TVND1056.56VNDDịch vụ Công nghiệp
POMPOMINA STEEL CORPORATION
14TVND4950VND2.48%120VND
Mua
237.7K1.177B1.345TVND−3917.47VND2.407KKhoáng sản phi năng lượng
SSBNH TMCP DONG NAM A
13.992TVND30700VND0.82%250VND
Sức mua mạnh
1.43M43.904B62.127TVND16.251873.74VND4.972KTài chính
MPCMINH PHU SEAFOOD CORP
13.578TVND17400VND0.00%0VND
Bán
73.41K1.277B3.479TVND12.926KHàng tiêu dùng không lâu bền
MVNVIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
13.267TVND20300VND7.98%1500VND
Mua
1002.03M101.913BVNDVận chuyển
AAAAN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
13.143TVND7990VND1.40%110VND
Mua
4.59M36.676B3.012TVND8.53923.39VND2.964KCông nghiệp Chế biến
DTKVINACOMIN - POWER
13.059TVND9100VND0.00%0VND
Bán
1.201K10.929M6.213TVND6.711356.08VNDTài chính
VJCVIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
12.875TVND106900VND0.38%400VND
Mua
681.2K72.82B57.682TVND159.18669.05VND5.322KVận chuyển
TISTHAI NGUYEN IRON & STEEL JSC
12.857TVND5100VND−1.92%−100VND
Theo dõi
50.605K258.086M956.743BVND3.915KKhoáng sản phi năng lượng
DPMPETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION
12.786TVND41050VND−0.61%−250VND
Theo dõi
2.218M91.032B16.159TVND2.6815421.14VNDCông nghiệp Chế biến
FOXFPT TELECOM JSC
12.686TVND51000VND0.00%0VND
Bán
6.808K347.208M15.223TVND9.859KDịch vụ Công nghệ
VMDVIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY
12.312TVND17850VND2.00%350VND
Bán
11.2K199.92M270.205BVND65.60266.78VND1.087KCông nghệ Sức khỏe
EIBVIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
11.794TVND21950VND2.09%450VND
Bán
4.893M107.401B26.302TVND9.672223.25VNDTài chính
ASMSAO MAI GROUP CORPORATION
11.398TVND9050VND1.69%150VND
Theo dõi
5.68M51.405B2.995TVND3.812626.74VNDTài chính
HBCHOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
11.356TVND10900VND2.35%250VND
Theo dõi
5.358M58.401B2.92TVND31.96333.25VND5.04KDịch vụ Công nghiệp
VGCTCT VIGLACERA - CTCP
11.194TVND39700VND1.66%650VND
Mua
667.1K26.484B17.508TVND8.894393.92VND7.192KDịch vụ Phân phối
TMBVINACOMIN NORTHERN
11.029TVND19000VND−4.04%−800VND
Theo dõi
2003.8M297BVND3.056490.55VND659Dịch vụ Phân phối
DBCCTCP TD DABACO VIET NAM
10.813TVND15350VND0.66%100VND
Theo dõi
4.146M63.633B3.691TVND10.831408.55VND5.993KCông nghiệp Chế biến
KDCKIDO GROUP CORPORATION
10.497TVND61600VND0.16%100VND
Mua
835.8K51.485B15.819TVND32.891869.76VND3.857KHàng tiêu dùng không lâu bền
CAVVIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
10.479TVND53900VND4.05%2100VND
Sức mua mạnh
1005.39M2.978TVND7.516898.77VND1.17KSản xuất Chế tạo
BAFCTCP NONG NGHIEP BAF VIET
10.434TVND18450VND−2.64%−500VND
Bán
2.789M51.455B2.72TVND7.512522.26VND705Công nghiệp Chế biến
DXGDAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
10.121TVND15100VND3.42%500VND
Mua
24.05M363.161B8.906TVND10.541388.39VND6.433KTài chính
BABBAC A COMMERCIAL J
9.913TVND14500VND1.40%200VND
Mua
10.153K147.219M11.631TVND15.49923.44VND2.702KTài chính
DCMPETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
9.87TVND28800VND−0.69%−200VND
Theo dõi
4.339M124.955B15.353TVND4.107067.91VND1.241KCông nghiệp Chế biến
PC1POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
9.828TVND19500VND−1.52%−300VND
Theo dõi
2.416M47.108B5.355TVND13.291489.48VND1.497KDịch vụ Công nghiệp
DGCCTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
9.55TVND64000VND3.39%2100VND
Mua
4.395M281.267B23.508TVND4.2114700.06VND2.246KCông nghiệp Chế biến
PANTHE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY
9.249TVND16400VND1.86%300VND
Theo dõi
4.168M68.354B3.363TVND8.311937.01VND11.068KDịch vụ Thương mại
CTDCOTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
9.078TVND36100VND−2.43%−900VND
Theo dõi
570.3K20.588B2.733TVND−832.70VND1.796KDịch vụ Công nghiệp
VHCVINH HOAN CORPORATION
9.054TVND67500VND0.00%0VND
Bán
640.7K43.247B12.378TVND6.0111226.98VNDHàng tiêu dùng không lâu bền
PGDPETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
8.996TVND26500VND−3.64%−1000VND
Bán
9.6K254.4M2.475TVND7.803523.67VND270Công ty dịch vụ công cộng
PSDPETROLEUM GENERAL
8.595TVND14200VND0.71%100VND
Theo dõi
33.7K478.54M562.412BVND3.673847.14VND284Dịch vụ Phân phối
HIIAN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
8.265TVND4930VND4.45%210VND
Mua
326.4K1.609B347.689BVND4.77990.19VND458Công nghiệp Chế biến
THDTHAIHOLDINGS JSC
8.243TVND40700VND1.50%600VND
Mua
23.67K963.369M14.035TVND23.972435.22VNDTài chính
BFCBINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
7.743TVND18050VND1.69%300VND
Mua
174.7K3.153B1.015TVND5.183429.04VND1.234KCông nghiệp Chế biến
PVTPETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
7.46TVND19900VND−0.50%−100VND
Mua
1.952M38.841B6.473TVND9.862028.36VND908Vận chuyển
CTRTONG CTCP CONG TRINH VIET
7.447TVND52000VND0.19%100VND
Theo dõi
375.6K19.531B5.937TVND12.574129.12VND11.928KDịch vụ Công nghiệp
QNSQUANG NGAI SUGAR JSC
7.335TVND38300VND0.79%300VND
Bán
102.877K3.94B4.099KCông nghiệp Chế biến
SHISON HA INTERNATIONAL CORPORATION
7.075TVND14700VND−0.34%−50VND
Theo dõi
589.6K8.667B2.387TVND46.81315.11VND2.118KSản xuất Chế tạo
VCSVICOSTONE JSC
7.07TVND51400VND−0.96%−500VND
Bán
92.872K4.774B8.304TVND5.998670.85VND980Sản xuất Chế tạo
HT1HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
7.064TVND10500VND1.94%200VND
Mua
471.2K4.948B3.93TVND15.70656.18VND2.406KKhoáng sản phi năng lượng
TIDTIN NGHIA CORPORATION
7.056TVND30400VND−0.33%−100VND
Theo dõi
12.7K386.08M6.1TVND1.361KTài chính
BCMTCT DT VA PT CN - CTCP
6.99TVND82000VND1.49%1200VND
Sức mua mạnh
119K9.758B83.628TVND45.661769.53VND3.512KKhách hàng Lâu năm
BHNHANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
6.951TVND47200VND2.83%1300VND
Theo dõi
2.3K108.56M10.64TVND24.221895.24VND557Hàng tiêu dùng không lâu bền
PLCPETROLIMEX PETROCH
6.868TVND22700VND8.10%1700VND
Mua
365.043K8.286B1.697TVND15.101390.71VND769Khoáng sản phi năng lượng
VGSVIET GERMANY STEEL
6.684TVND11600VND3.57%400VND
Mua
677.857K7.863B542.393BVND4.762352.23VND96Khoáng sản phi năng lượng
PTBPHU TAI JOINT STOCK COMPANY
6.492TVND43700VND0.46%200VND
Theo dõi
288.7K12.616B2.96TVND5.447999.75VND7.109KKhách hàng Lâu năm
S99SCI JSC
6.451TVND8300VND9.21%700VND
Mua
391.688K3.251B629.54BVND6.571156.68VND30Dịch vụ Công nghiệp
TMSTRANSIMEX CORPORATION
6.381TVND65400VND−1.65%−1100VND
Bán Mạnh
5.1K333.54M7.04TVND8.707646.27VND1.384KVận chuyển
SCISCI E&C JSC
6.296TVND9600VND9.09%800VND
Mua
198.1K1.902B223.607BVND5.751531.18VNDDịch vụ Công nghiệp
CMGCMC CORPORATION
6.29TVND41200VND−1.90%−800VND
Mua
62.6K2.579B6.3TVND20.702028.86VND4.422KDịch vụ Công nghệ
DNPDNP HOLDING JSC
6.237TVND24000VND−2.04%−500VND
Bán
2K48M2.913TVND476.1451.46VND4.219KSản xuất Chế tạo
NVBNATIONAL CITIZEN C
6.185TVND18500VND2.21%400VND
Mua
436.6K8.077B10.078TVND−157.11VND1.998KTài chính
HTNCTCP HUNG THINH INCONS
6.164TVND18000VND−5.26%−1000VND
Bán
528.4K9.511B1.693TVND7.352586.55VND612Dịch vụ Công nghiệp
NT2PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
6.15TVND26600VND−0.93%−250VND
Mua
811.6K21.589B7.729TVND9.332876.93VND173Công ty dịch vụ công cộng
SJGSONG DA CORP
6.064TVND12500VND7.76%900VND
Theo dõi
6.2K77.5M5.215TVND3.782KDịch vụ Công nghiệp