Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Việt Nam có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Việt Nam sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACVAIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
86000 VND0.00%138.64K0.40Vận chuyển
Mua
ADPCTCP SON A DONG
25000 VND+4.17%9000.19552.956B VND8.33%Công nghiệp Chế biến
BKGCTCP DAU TU BKG VIET NAM
5690 VND+6.95%6.636M25.52339.636B VND0.00%Khách hàng Lâu năm
BMCCÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
21150 VND+6.82%349.1K7.10242.896B VND4.59%Khoáng sản phi năng lượng
BSABUON DON HYDROPOWER JSC
21000 VND+0.48%9.412K1.40
BSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
59900 VND+3.10%1.152M1.1411.802T VND0.80%Tài chính
BTPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
20100 VND+2.55%309.5K1.281.11T VND17.04%Công ty dịch vụ công cộng
CMFCHOLIMEX FOOD JSC
219700 VND+4.67%1000.32
CQNQUANG NINH PORT JOINT STOCK COMPANY
33800 VND+13.42%1000.17
CTDCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
72800 VND+1.11%1.605M0.616.846T VND32.102267.63 VND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
34200 VND+3.64%3.27M1.564.944T VND0.00%Tài chính
DGCCTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
114500 VND+2.14%2.487M0.5943.295T VND14.877701.76 VND−44.81%3.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
DPHHAI PHONG PHARMACEUTICAL JSC
54700 VND+14.92%1380.05
EIDHANOI EDUCATION INV & DEV JSC
23100 VND+1.32%21.8K0.48342B VND6.14%Dịch vụ Khách hàng
FTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
61400 VND+5.86%1.699M1.0712.445T VND0.78%Tài chính
GHCGIA LAI HYDROPOWER JSC
28600 VND+0.35%61.801K1.86Công ty dịch vụ công cộng
HACHAI PHONG SECURITIES JSC COMPANY
12700 VND+10.43%70.942K4.31
HCDCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
10450 VND+2.45%1.522M1.62364.044B VND4.34%Công nghiệp Chế biến
HCMCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
28800 VND+1.05%7.174M0.6021.35T VND1.84%Tài chính
ICFINVESTMENT COMMERCE FISHERIE
3900 VND+14.71%444.045K2.2139.702B VND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LASLAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS
20400 VND+2.51%1.055M1.042.223T VND3.05%Công nghiệp Chế biến
MCHMASAN CONSUMER CORPORATION
131000 VND+4.80%75.644K0.5688.135T VND3.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MSTMST INVESTMENT JSC
7300 VND+4.29%2.247M1.22524.68B VND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NLGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
42450 VND−0.47%4.311M1.0415.353T VND35.761187.11 VND−11.38%1.25%Tài chính
Mua
PNJCÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
96200 VND+0.63%1.97M1.1031.39T VND2.09%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
PPPPHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC
18100 VND+0.56%15.2K1.71157.52B VND7.82%Công nghệ Sức khỏe
PWSPHU YEN WATER SUPPLY AND SEW
12000 VND+9.09%1010.10
PXLIDICO-PETROLEUM TRADING CONST INV J
14600 VND+2.82%604.206K0.65Tài chính
SCLSONG DA CAO CUONG JSC
31900 VND+6.69%365.125K11.54Khoáng sản phi năng lượng
SCSCTCP DV HANG HOA SAI GON
76300 VND+0.66%207.7K2.147.173T VND7.24%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SP2SU PAN 2 HYDROPOWER JSC
16500 VND0.00%1K0.14
STPSONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK
10500 VND−2.78%4.3K0.4779.418B VND8.08%Công nghiệp Chế biến
SZBSONADEZI LONG BINH SHAREHOLDING CO
37100 VND+0.27%4K0.811.08T VND9.553882.95 VND+9.14%8.33%Tài chính
TCWTAN CANG WAREHOUSE JSC
29200 VND+0.69%9.2K0.89
TIPCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
28550 VND−2.23%612.2K0.401.775T VND5.13%Tài chính
TMWTAN MAI GENERAL WOOD JSC
14300 VND+14.40%2.7K3.65
VGIVIETTEL GLOBAL INVESTMENT JSC
38700 VND+9.32%2.012M1.42Truyền thông