Cổ phiếu Việt NamCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Việt Nam này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BSGSAIGON PASSENGER TRANSPORT J
11800VND−7.09%−900VND
Bán
39.9K470.82MVận chuyển
DM7DET MAY 7 JOINT STOCK COMPANY
23000VND0.44%100VND
Mua
2004.6MHàng tiêu dùng không lâu bền
LAWLONG AN WATER SUPPLY SEWERAG
24000VND14.83%3100VND
Sức mua mạnh
1002.4M
S12SONG DA 12 JSC
3600VND5.88%200VND
Sức mua mạnh
1.71K6.156M17BVNDDịch vụ Công nghiệp
SJCSONG DA 1.01 JSC
9800VND13.95%1200VND
Sức mua mạnh
1.792M17.559B59.639BVNDDịch vụ Công nghiệp
VE4VNECO4 ELECTRICITY
90000VND3.45%3000VND
Sức mua mạnh
1009M89.436BVND−592.31VND78Dịch vụ Công nghiệp