Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
API APEC INVESTMENT JS
66000.000.46%300.00Mua490.800K2325.780B26.782453.35Dịch vụ Thương mại
APS ASIAN PACIFIC SECU
35800.00-0.56%-200.00Mua3.551M2808.000B2656.33Tài chính
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
19150.006.98%1250.00Sức mua mạnh1.623M626.500B14.411241.86163.00Tài chính
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
24000.00-0.83%-200.00Mua6.650M7200.400B7.313310.94Tài chính
BLI BAO LONG INSURANCE CORP
19900.006.42%1200.00Sức mua mạnh96.780K
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
46000.003.37%1500.00Mua1.699M4878.267B22.032019.801627.00Tài chính
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
13750.001.48%200.00Sức mua mạnh536.400K291.725B10.621275.50Dịch vụ Công nghiệp
CSC COTANA GROUP JSC
105500.000.48%500.00Mua90.939K2395.695B46.312267.45Dịch vụ Công nghiệp
D11 REAL ESTATE 11 JSC
35300.00-0.84%-300.00Mua63.720K233.250B4.178527.33209.00Khách hàng Lâu năm
DC4 CTCP XD DIC HOLDINGS
19900.001.02%200.00Mua266.300K661.909B17.911175.71Dịch vụ Công nghiệp
DDH HAI PHONG WATERWAY TRAFFIC
5300.000.00%0.00Bán2.500K
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
74000.004.23%3000.00Sức mua mạnh937.300K4472.968B14.634853.79504.00Dịch vụ Công nghiệp
DS3 INLAND WATERWAY MA
8000.003.90%300.00Sức mua mạnh99.071K82.157B11.18688.97Vận chuyển
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
23000.003.14%700.00Mua176.500K402.734B102.96216.59Tài chính
FIR CTCP DIA OC FIRST REAL
40500.000.75%300.00Sức mua mạnh326.300K1087.003B30.081336.38Tài chính
HAM HAU GIANG MATERIALS JSC
35000.008.70%2800.00Sức mua mạnh700
HCC HOA CAM CONCRETE J
12300.002.50%300.00Sức mua mạnh43.000K78.223B45.72262.46187.00Khoáng sản phi năng lượng
HD6 HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO 6
18000.0013.92%2200.00Sức mua mạnh9.100K
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
9290.000.98%90.00Mua1.336M540.586B90.68Dịch vụ Thương mại
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
5080.006.95%330.00Sức mua mạnh32.859M2263.846B521.359.1175.00Tài chính
HTG HOA THO TEXTILE-GARMENT JSC
33000.006.45%2000.00Sức mua mạnh85.573K
HTN CTCP HUNG THINH INCONS
63000.000.00%0.00Mua315.000K3119.080B7.198764.37489.00Tài chính
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
13100.000.77%100.00Mua2.000K130.000B368.3135.30Dịch vụ Công nghiệp
IDJ IDJ VIETNAM INVEST
51900.00-0.95%-500.00Mua2.386M3852.080B26.022014.10Tài chính
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
22700.000.22%50.00Mua3.967M1795.826B12.441820.45358.00Tài chính
KHP KHANH HOA POWER JOINT STOCK COMPANY
8420.006.99%550.00Sức mua mạnh166.200K429.474B5.271494.21995.00Công ty dịch vụ công cộng
L14 LICOGI 14 JSC
157000.004.74%7100.00Sức mua mạnh87.644K4022.513B1987.35Khách hàng Lâu năm
L18 INV & CONST JSC 18
51600.006.61%3200.00Sức mua mạnh138.839K1844.840B55.76867.93515.00Dịch vụ Công nghiệp
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
20000.00-6.54%-1400.00Mua14.900K315.180B9.932154.19166.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
LAS LAM THAO FERTILIZE
22900.002.23%500.00Mua2.272M2527.983B624.24Công nghiệp Chế biến
LCS LICOGI 166 JSC
6200.00-7.46%-500.00Mua387.300K50.920B-34.8119.00Dịch vụ Công nghiệp
MCO BDC VN INV & CON
7800.00-1.27%-100.00Mua143.360K32.421B35.536.00Dịch vụ Công nghiệp
MDF QUANG TRI MDF GERUCO WOOD FACTORY
20900.0011.17%2100.00Sức mua mạnh40.019K
MND NAM DINH ENVIRONMENT JSC
10000.000.00%0.00Mua1.000K
MTV VUNG TAU ENVIRONMENT SERVICES
25500.006.25%1500.00Sức mua mạnh200
NBP NINH BINH THERMAL
18100.009.70%1600.00Sức mua mạnh116.100K212.281B2555.72413.00Công ty dịch vụ công cộng
NCS NOIBAI CATERING SERVICES JSC
26900.00-0.37%-100.00Mua4.100K
NDT NAM DINH TEXTILE GARMENT JSC
39900.002.31%900.00Mua123.230KCông nghiệp Chế biến
NNT NINH THUAN WATER SUPPLY JSC
35000.001.45%500.00Mua1.200K
NTP TIEN PHONG PLASTIC
61900.009.56%5400.00Sức mua mạnh342.787K6655.484B14.323946.57Sản xuất Chế tạo
PDC PHUONG DONG PETROL
7400.008.82%600.00Sức mua mạnh8.800K102.000B-21.37Dịch vụ Khách hàng
PPH PHONG PHU CORP
39300.003.97%1500.00Sức mua mạnh405.931K
PTI POST - TELECOMMUNI
41000.000.00%0.00Sức mua mạnh20.900K3296.224B15.462651.282431.00Tài chính
PVI PVI HOLDINGS
52700.00-0.75%-400.00Mua979.338K11868.836B4127.392495.00Tài chính
PVP PACIFIC PETROLEUM TRANSPORT
20200.004.12%800.00Sức mua mạnh1.639M
SAM SAM HOLDINGS CORPORATION
20650.006.44%1250.00Sức mua mạnh5.721M6789.946B54.24357.67Sản xuất Chế tạo
SCL SONG DA CAO CUONG JSC
22800.005.56%1200.00Mua101.915KKhoáng sản phi năng lượng
SD2 SONG DA 2 JSC
9600.009.09%800.00Sức mua mạnh44.878K126.927B-852.67254.00Dịch vụ Công nghiệp
SD3 SONG DA NO 3 JSC
6800.003.03%200.00Mua142.800KDịch vụ Công nghiệp
SD9 SONG DA NO 9 JSC
14300.00-2.05%-300.00Mua747.349K499.816B116.90463.00Dịch vụ Công nghiệp
SDA SONG DA SIMCO JSC
25000.009.65%2200.00Sức mua mạnh424.167K597.497B114.50199.13112.00Dịch vụ Thương mại
SDP SDP JSC
4700.0011.90%500.00Sức mua mạnh608.492K-642.2716.00Dịch vụ Công nghiệp
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
58000.003.02%1700.00Mua12.300K789.498B7.327694.16Vận chuyển
SKV KHANH HOA SALANGANES NEST SO
32600.0012.80%3700.00Sức mua mạnh63.000KHàng tiêu dùng không lâu bền
STP SONG DA INDUSTRY T
10300.009.57%900.00Sức mua mạnh85.922K75.407B520.93174.00Công nghiệp Chế biến
SVC SAIGON GENERAL SERVICE CORPORATION
100000.00-4.58%-4800.00Mua2.200K3489.889B15.356826.993107.00Bán Lẻ
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
34400.002.38%800.00Mua939.000K2930.228B7.974216.28Tài chính
THG TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
88200.003.76%3200.00Sức mua mạnh126.700K1357.561B9.658809.23659.00Dịch vụ Công nghiệp
TID TIN NGHIA CORPORATION
53800.004.47%2300.00Sức mua mạnh183.700KTài chính
TLD THANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
9040.006.98%590.00Sức mua mạnh2.838M337.631B17.33487.55Tài chính
TNH CTCP BVQT THAI NGUYEN
46600.004.25%1900.00Sức mua mạnh2.273M1855.050B16.492710.35719.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TNI THANH NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY
5530.000.55%30.00Mua3.364M288.750B-108.5818.00Sản xuất Chế tạo
TTB CTCP TAP DOAN TIEN BO
9400.003.30%300.00Sức mua mạnh2.205M468.737B47.96189.7669.00Sản xuất Chế tạo
TV2 CTCP TV XD DIEN 2
60500.006.89%3900.00Sức mua mạnh925.400K2548.027B9.515949.22Dịch vụ Công nghiệp
TVT VIET THANG CORPORATION
31500.001.94%600.00Mua45.400K648.900B7.564086.891850.00Công nghiệp Chế biến
TVW TRAVINH WATER SUPPLY & DRAINAGE JSC
8800.0039.68%2500.00Sức mua mạnh100
TXM VICEM GYPSUM & CEM
7700.0010.00%700.00Sức mua mạnh40.600K49.000B-219.94Khoáng sản phi năng lượng
VC1 CONSTRUCTION JSC 1
15000.004.90%700.00Sức mua mạnh23.629K171.600B25.40562.97151.00Dịch vụ Công nghiệp
VC3 NAM MEKONG GROUP J
32400.009.09%2700.00Sức mua mạnh336.116K1984.312B362.82129.00Khách hàng Lâu năm
VC7 BGI GROUP JSC
18400.009.52%1600.00Sức mua mạnh450.129K807.161B263.56Dịch vụ Công nghiệp
VC9 CONSTRUCTION JSC 9
9900.006.45%600.00Mua496.470K108.765B-598.05Dịch vụ Công nghiệp
VCC VINACONEX NO25 JSC
23200.001.75%400.00Mua70.448K273.600B506.98Dịch vụ Công nghiệp
VE8 VNECO 8 ELECTRICIT
14700.008.89%1200.00Sức mua mạnh12.619K24.300B3.593757.2871.00Dịch vụ Công nghiệp
VEF CENTRAL VIETNAM EXHIBITION FAIR JSC
232000.009.95%21000.00Sức mua mạnh80.724K
VHC VINH HOAN CORPORATION
63500.005.83%3500.00Sức mua mạnh1.831M10916.762B15.163958.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
VLA VAN LANG TECHNOLOG
23000.002.22%500.00Sức mua mạnh20024.300B-1858.85Dịch vụ Công nghệ
VNE VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
10600.006.53%650.00Sức mua mạnh2.290M815.244B55.67178.73168.00Dịch vụ Công nghiệp
VNR VIETNAM NATL REINS
41700.00-2.80%-1200.00Mua142.981K6466.623B17.292481.11101.00Tài chính
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
19150.006.98%1250.00Sức mua mạnh728.200K895.000B1036.1317.2818.00Tài chính
VTJ VINATABA TRADING &
5600.00-1.75%-100.00Mua9.700K64.980B-2532.674.00Tài chính
VTV VICEM ENERGY & ENV
9000.000.00%0.00Sức mua mạnh425.225K280.798B210.4342.77Dịch vụ Công nghiệp
YBC YEN BAI CEMENT & MINERAL JSC
23000.0039.39%6500.00Sức mua mạnh1.815KKhoáng sản phi năng lượng
Tải thêm