Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
5120.00-6.91%-380.00Bán1.350K81.004B-4315.45176.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VHG QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
630.006.78%40.00Mua3.771M88.500B-1597.12521.00Vật liệu cơ bản
VID VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
5670.006.58%350.00Mua570149.359B4.881090.08345.00Vật liệu cơ bản
CLL CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
28200.00-9.03%-2800.00Bán2.430K1054.000B12.532474.09133.00Công nghiệp
YEG CTCP TAP DOAN YEAH1
121000.003.42%4000.00Bán428.730K3659.756B23.275027.90451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TDW THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
31500.005.00%1500.00Sức mua mạnh120255.000B16.401829.67388.00Công ty dịch vụ công cộng
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
740.001.37%10.00Mua29.640K17.982B-7.21250.00Vật liệu cơ bản
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
17000.00-2.02%-350.00Mua40187.458B11.321533.11167.00Công nghệ
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
9000.004.65%400.00Sức mua mạnh244.110K429.975B3.582405.1963.00Công nghiệp
PHR PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
47900.00-3.23%-1600.00Mua974.050K6707.210B16.493557.035825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TMS TRANSIMEX CORPORATION
31000.003.68%1100.00Mua22.450K1420.863B6.474623.301002.00Công nghiệp
DBD CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH
38800.00-6.95%-2900.00Sức bán mạnh5.670K2184.201B14.892800.821191.00Chăm sóc sức khỏe
SZL SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
39900.00-2.80%-1150.00Mua36.910K746.736B8.564796.57112.00Công nghiệp
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
9090.006.94%590.00Mua198.740K289.246B16.73507.9529.00Tài chính
TMT TMT MOTORS CORPORATION
8500.001.80%150.00Mua20307.931B36.13231.13852.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCR TAICERA ENTERPRISE COMPANY
1900.001.06%20.00Bán9.650K88.034B-1971.311075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ST8 SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
17400.001.75%300.00Mua16.920K439.827B13.771241.78774.00Công nghệ
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
12100.00-3.97%-500.00Bán21.770K221.018B8.891417.5185.00Năng lượng
TCT TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY
59900.000.00%0.00Bán1.230K766.001B11.015439.58144.00Công nghiệp
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
11700.000.00%0.00Bán151.390K152.099B4.402661.43Vật liệu cơ bản
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
8900.00-5.32%-500.00Bán166.130K573.399B13.96673.2683.00Tài chính
PIT PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
5000.00-1.96%-100.00Sức bán mạnh3.040K71.051B-2396.1090.00Công nghiệp
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
15950.00-0.62%-100.00Mua4.455M14233.845B-743.942293.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GMC SAI GON GARMENT MANUFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY
43600.003.93%1650.00Bán21.580K650.492B4.808743.944053.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGF ANGIANG FISHERIES IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY
5230.00-1.69%-90.00Mua1.210K149.544B-2848.012035.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LGC CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
32850.00-6.94%-2450.00Mua1006335.279B32.89998.9115.00Công nghiệp
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
9090.00-0.11%-10.00Bán22.770K91.000B11.00827.57105.00Công nghiệp
BTT BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY
36350.00-6.91%-2700.00Mua11.640K527.175B11.993256.37217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHA SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY
5850.00-3.78%-230.00Mua106.520K167.682B4.661305.84241.00Vật liệu cơ bản
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
6750.00-6.90%-500.00Mua41.350K124.700B30.19240.1333.00Tài chính
SPM S.P.M CORPORATION
13700.00-6.80%-1000.00Mua800202.419B19.87739.99255.00Chăm sóc sức khỏe
TCO DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
11650.00-6.80%-850.00Mua10216.441B14.99833.9111.00Công nghiệp
SVI BIEN HOA PACKAGING COMPANY
49900.00-0.20%-100.00Mua4.010K641.622B12.633958.87771.00Vật liệu cơ bản
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
10400.00-5.88%-650.00Bán853.140K174.037B4.332551.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
15850.00-6.76%-1150.00Sức bán mạnh10153.000B6.282707.97350.00Công nghiệp
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY
1410.000.00%0.00Bán70.810K21.460B-435.8616.00Vật liệu cơ bản
SZC CTCP SONADEZI CHAU DUC
15300.00-6.13%-1000.00Mua268.880K1630.000B12.541299.91Công nghiệp
VPS VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
11100.00-6.72%-800.00Sức bán mạnh540291.083B10.651117.40Vật liệu cơ bản
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
2500.00-6.72%-180.00Bán6.480K264.958B-124.1253.00Tài chính
EMC THU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
12600.00-6.67%-900.00Bán20144.560B228.1155.24517.00Công nghiệp
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
14500.00-3.01%-450.00Mua281.500K459.195B7.022128.20852.00Công nghiệp
SMA SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
15500.003.33%500.00Mua8.330K294.833B14.281085.3645.00Công nghiệp
CRC CTCP CREATE CAPITAL VN
20300.00-2.87%-600.00Theo dõi205.330K313.500B22.45931.08Vật liệu cơ bản
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
30250.000.83%250.00Bán7.880K383.487B7.284119.12372.00Chăm sóc sức khỏe
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
5870.006.92%380.00Mua31.310K95.153B-3534.8994.00Công nghiệp
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
9400.001.62%150.00Sức mua mạnh348.600K837.125B441.1820.97395.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTT DO THANH TECHNOLOGY CORPORATION
9400.00-6.47%-650.00Sức bán mạnh1081.926B15.61643.68157.00Vật liệu cơ bản
C47 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
11500.003.60%400.00Bán10.410K188.923B4.332561.591585.00Công nghiệp
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
17000.00-5.29%-950.00Bán570468.495B-102.67108.00Tài chính
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
5630.006.83%360.00Mua4.132M1581.000B63.3183.241605.00Tài chính
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
5960.000.00%0.00Sức bán mạnh3062.741B32.63182.6649.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
3720.005.38%190.00Mua2.312M757.510B-3041.462563.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
5870.004.63%260.00Mua14.566M5202.710B-369.2211985.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
22100.006.76%1400.00Sức mua mạnh671.275K1451.633B7.682696.031027.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCD CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY
21000.00-6.25%-1400.00Sức bán mạnh1.320K178.030B50.13418.91383.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
17500.00-1.69%-300.00Bán490210.000B38.12459.11380.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLW CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
20300.006.84%1300.00Mua11.360K247.000B27.99678.84456.00Công ty dịch vụ công cộng
TTE CTCP DT NL TRUONG THINH
10700.007.00%700.00Mua560304.847B20.12531.93Công ty dịch vụ công cộng
HRC HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
46050.006.97%3000.00Sức mua mạnh5.510K1300.395B163.49263.681809.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2940.00-1.01%-30.00Mua732.300K81.081B14.75201.34Công nghiệp
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
9690.006.48%590.00Mua5.040K72.800B5.061799.59190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SII SAI GON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION
15450.006.92%1000.00Bán20932.256B20.50704.77159.00Công ty dịch vụ công cộng
CMV CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY.
13950.006.90%900.00Bán310157.956B8.511533.78642.00Năng lượng
SAV SAVIMEX CORPORATION
10300.00-1.90%-200.00Mua78.800K135.283B7.361426.491985.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
9900.000.00%0.00Bán230336.034B19.07519.09491.00Vật liệu cơ bản
STG SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
17600.00-0.56%-100.00Mua1801739.084B12.621402.871146.00Công nghiệp
ABT BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
43500.006.62%2700.00Mua30469.088B7.055789.68700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
1700.000.00%0.00Mua4034.000B17.2998.33501.00Năng lượng
JVC JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY
3170.00-0.94%-30.00Bán485.070K360.001B43.9472.83189.00Chăm sóc sức khỏe
VAF VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
10400.006.67%650.00Mua20367.237B7.821246.44Vật liệu cơ bản
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
19350.004.59%850.00Sức mua mạnh3.698M1802.495B12.381494.7196.00Tài chính
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
20250.00-5.81%-1250.00Sức bán mạnh10201.857B11.861812.903681.00Công nghiệp
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
32900.00-1.35%-450.00Bán7.643M77666.095B32.281033.13531.00Tài chính
KSH KSH INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
1210.006.14%70.00Bán716.100K65.561B-3.9315.00Vật liệu cơ bản
UIC IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
33800.00-0.59%-200.00Mua11.680K272.000B6.215476.62126.00Công ty dịch vụ công cộng
THI ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
37700.006.05%2150.00Bán1.700K1564.200B6.495837.77755.00Công nghiệp
HLG HOANG LONG GROUP
8800.000.00%0.00Bán1.010K389.183B4.431985.501895.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
24650.005.12%1200.00Bán5.840K2890.876B24.541004.631046.00Tài chính
SSC SOUTHERN SEED CORPORATION
64300.006.11%3700.00Bán10869.134B10.226294.64236.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SGT SAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION
5300.00-5.36%-300.00Bán10.560K424.112B3.391651.26178.00Công nghiệp
POM POMINA STEEL CORPORATION
8980.001.01%90.00Bán6502153.267B4.871824.511390.00Vật liệu cơ bản
IDI I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
7650.00-2.55%-200.00Bán1.579M1553.934B2.503138.031356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DCL CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
16900.004.97%800.00Mua33.110K915.008B73.00220.551309.00Chăm sóc sức khỏe
PPI PACIFIC INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
750.000.00%0.00Mua110.680K36.218B-1903.4630.00Tài chính
SHP SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
22500.00-3.02%-700.00Bán200.010K2174.077B12.771817.19123.00Công ty dịch vụ công cộng
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
15400.004.05%600.00Bán1.046M3866.590B12.151218.42866.00Tài chính
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
18300.00-0.81%-150.00Mua110517.769B42.43434.83948.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
18800.004.44%800.00Mua940274.428B4.783768.45Công nghiệp
GTN GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY
16600.00-0.30%-50.00Mua8.088M4162.500B1009.8716.49Vật liệu cơ bản
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
27550.00-5.00%-1450.00Sức bán mạnh190826.500B7.843515.65119.00Tài chính
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
31300.00-2.19%-700.00Sức bán mạnh570272.000B5.216138.35627.00Vật liệu cơ bản
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
16450.000.30%50.00Bán1.155M820.000B2.975517.1531.00Tài chính
IBC APAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
24300.00-2.41%-600.00Mua159.880K1715.112B17.631412.35Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CMT INFORMATION AND NETWORKING TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY.
9550.00-0.52%-50.00Mua23069.920B2.893321.3892.00Công nghệ
TLD THANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
6000.00-1.32%-80.00Bán321.230K113.816B5.311145.47Vật liệu cơ bản
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO4
5870.00-0.34%-20.00Bán17.530K94.544B7.19819.13929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLP PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
11900.003.03%350.00Mua58.490K363.825B3.633180.30Vật liệu cơ bản
PVD PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION
17550.003.85%650.00Bán2.245M6470.168B34.44490.722242.00Năng lượng
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
3970.000.00%0.00Mua14.090K125.214B11.47346.2298.00Tài chính
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
4700.004.91%220.00Mua30155.483B151.8329.51213.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất