Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
HLG HOANG LONG GROUP
7940.006.72%500.00Bán180329.037B4.021849.771895.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DAT TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION
9720.006.93%630.00Bán20398.278B7.861157.66Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICF INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION
2080.006.67%130.00Sức mua mạnh70024.974B-1707.48270.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
3430.005.54%180.00Sức bán mạnh160108.182B11.83289.9398.00Tài chính
BTT BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY
35000.00-2.37%-850.00Mua900483.975B11.273182.29217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PXI PETROLEUM INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2540.004.10%100.00Mua11073.200B-774.01169.00Công nghiệp
MCG VIETNAM MECHANIZATION ELECTRIFICATION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2740.006.61%170.00Mua12.970K133.768B-2912.35810.00Công nghiệp
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
10000.00-5.66%-600.00Bán30106.000B17.02622.88105.00Công nghiệp
HAS HACISCO JOINT STOCK COMPANY
9290.000.98%90.00Mua31.730K71.760B13.13700.94174.00Công nghiệp
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
5770.00-0.52%-30.00Bán38085.423B-3776.57197.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ST8 SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
18000.000.00%0.00Bán220462.976B13.731311.23774.00Công nghệ
VMD VIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY
20200.002.28%450.00Bán210311.893B10.221977.31227.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY
3670.003.97%140.00Sức bán mạnh92034.947B22.08159.88300.00Vật liệu cơ bản
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
710.002.90%20.00Mua6.680K16.997B36.1819.07250.00Vật liệu cơ bản
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
13000.00-5.80%-800.00Theo dõi124.560K217.349B8.641597.64Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
6900.006.15%400.00Mua1.280K588.250B-1876.92395.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OPC OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
51500.005.10%2500.00Sức mua mạnh5301302.287B15.233217.651063.00Chăm sóc sức khỏe
SAV SAVIMEX CORPORATION
8900.000.00%0.00Bán4.710K114.669B5.901508.281985.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
17250.00-4.96%-900.00Mua46.860K1087.871B6.632738.421069.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
6180.000.00%0.00Sức mua mạnh2.010K100.178B-977.3794.00Công nghiệp
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
8200.000.00%0.00Mua15065.600B5.341536.72190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTE CTCP DT NL TRUONG THINH
12050.00-6.95%-900.00Sức bán mạnh10343.309B22.65531.93Công ty dịch vụ công cộng
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
6500.00-3.99%-270.00Bán1.090K476.396B-658.461150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY
6050.00-6.92%-450.00Sức bán mạnh1.500K57.898B-100.5680.00Công nghệ
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
28200.00-6.78%-2050.00Sức bán mạnh1.020K257.125B5.745274.35627.00Vật liệu cơ bản
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
6330.00-6.91%-470.00Bán1071.583B21.18321.0449.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
15500.00-6.91%-1150.00Sức bán mạnh30179.895B8.741905.95167.00Công nghệ
AGF ANGIANG FISHERIES IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY
4190.00-6.89%-310.00Bán6.930K126.494B-6755.042256.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SJF SUNSTAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5960.00-6.88%-440.00Sức bán mạnh3.058M506.880B10.53607.86Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
22600.00-6.61%-1600.00Sức bán mạnh70362.601B7.883072.92451.00Công nghiệp
SMA SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
13200.005.60%700.00Bán107.050K237.769B4.043097.0145.00Công nghiệp
TCR TAICERA ENTERPRISE COMPANY
2470.00-6.79%-180.00Mua40122.784B-1971.311075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TMT TMT MOTORS CORPORATION
8100.00-6.79%-590.00Bán30320.470B37.60231.13852.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
16550.00-2.65%-450.00Mua32.900K477.077B23.58721.06948.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDN DONG NAI PORT JOINT - STOCK COMPANY
65300.00-6.58%-4600.00Bán720863.124B10.246827.15264.00Công nghiệp
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
16600.003.11%500.00Sức bán mạnh2.262M805.000B5.372996.4836.00Tài chính
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
31300.00-6.57%-2200.00Sức mua mạnh94.966K902.145B11.972799.31119.00Tài chính
TNA THIEN NAM TRADING IMPORT EXPORT CORPORATION
12800.003.23%400.00Mua11.310K362.952B5.512251.22117.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CMT INFORMATION AND NETWORKING TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY.
7040.006.99%460.00Bán30047.925B3.441914.8692.00Công nghệ
AST TASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY
65500.00-5.35%-3700.00Bán121.340K2491.200B15.974334.381242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASP AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
6000.000.00%0.00Sức bán mạnh70224.037B6.52920.4039.00Năng lượng
TEG TECGROUP JOINT STOCK COMPANY
7590.00-1.43%-110.00Mua320149.687B6.011281.6035.00Vật liệu cơ bản
EMC THU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
11550.00-6.48%-800.00Sức bán mạnh10141.692B-24.15517.00Công nghiệp
CLL CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
26000.00-6.47%-1800.00Mua10884.000B10.502475.88136.00Công nghiệp
PIT PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
5300.00-4.68%-260.00Bán15079.009B-4143.6690.00Công nghiệp
ACC BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
21700.00-0.46%-100.00Mua780218.000B8.212655.20395.00Vật liệu cơ bản
SZC CTCP SONADEZI CHAU DUC
11750.006.82%750.0027.940K
VHG QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
750.00-5.06%-40.00Bán255.650K118.500B-6206.15521.00Vật liệu cơ bản
CLW CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
14150.00-6.29%-950.00Sức bán mạnh10196.300B8.721732.54452.00Công ty dịch vụ công cộng
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
1850.000.00%0.00Mua206.600K259.000B1.88981.95784.00Công nghiệp
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
3200.000.00%0.00Bán81.760K83.471B23.50136.15342.00Vật liệu cơ bản
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
28400.00-1.39%-400.00Mua710339.844B303.00Công nghiệp
BRC BENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
9500.004.28%390.00Mua60117.562B6.961365.48191.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HOT HOI AN TOURIST HOLDING COMPANY
31400.006.98%2050.00Mua2.800K234.798B13.262213.83497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO4
6200.00-1.43%-90.00Bán30.080K100.965B15.35409.84929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCP MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION
21800.000.00%0.00Sức bán mạnh210328.147B21.85997.78322.00Vật liệu cơ bản
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
34100.001.19%400.00Mua2.310K2359.000B6.065564.59174.00Công ty dịch vụ công cộng
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
12300.006.49%750.00Mua110188.934B6.541881.18469.00Năng lượng
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
7750.00-5.60%-460.00Sức bán mạnh46.030K821.820B7.091157.19150.00Tài chính
VAF VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
9110.00-6.08%-590.00Sức bán mạnh20343.131B5.201751.23Vật liệu cơ bản
VPS VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
12300.006.03%700.00Mua130300.868B9.791256.43Vật liệu cơ bản
QBS QUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
4700.004.68%210.00Mua167.210K311.291B-51.84Vật liệu cơ bản
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
13350.002.69%350.00Mua1.120K104.464B10.651248.37358.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY
1570.000.00%0.00Bán64.350K23.895B-540.8816.00Vật liệu cơ bản
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
17000.000.00%0.00Mua20153.000B5.862902.70350.00Công nghiệp
BTP BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
11850.002.60%300.00Sức mua mạnh3.120K698.609B2.923961.29281.00Công ty dịch vụ công cộng
CEE CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC
16800.00-1.18%-200.00Bán13.000K671.500B27.60615.85Công nghiệp
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
7700.001.32%100.00Mua69.620K379.978B2.353230.1363.00Công nghiệp
L10 LILAMA 10 JOINT STOCK COMPANY
21100.00-5.17%-1150.00Bán2.140K217.827B11.881873.131893.00Công nghiệp
VIS VIET NAM - ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY
25500.00-1.92%-500.00Bán2.840K1919.590B-2091.37834.00Vật liệu cơ bản
TBC THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
24500.00-5.77%-1500.00Bán5001555.750B8.163003.09123.00Công ty dịch vụ công cộng
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
3000.00-0.66%-20.00Bán969.780K648.068B-3160.822563.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
2800.00-5.08%-150.00Bán49.690K80.535B13.88212.52Công nghiệp
APC AN PHU IRRADIATION JOINT STOCK COMPANY
35550.00-0.84%-300.00Mua14.060K423.174B5.756229.97157.00Công nghiệp
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
12600.006.33%750.00Mua13.230K122.349B7.481584.87105.00Công nghiệp
TNT TAI NGUYEN CORPORATION
2610.003.98%100.00Bán31.120K64.005B-51.2912.00Vật liệu cơ bản
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
63000.00-0.16%-100.00Bán504147.112B16.523820.703436.00Công nghiệp
TDW THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
22000.006.28%1300.00Mua10175.950B8.522429.53388.00Công ty dịch vụ công cộng
VPK VEGETABLE OIL PACKING JOINT STOCK COMPANY
3240.006.23%190.00Bán1045.744B-12976.5014.00Vật liệu cơ bản
SSC SOUTHERN SEED CORPORATION
71200.005.95%4000.00Sức mua mạnh10908.333B10.986120.02239.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
25500.004.29%1050.00Mua50322.740B9.492577.70550.00Công nghiệp
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
4700.002.17%100.00Bán20159.648B30.41151.28213.00Công nghiệp
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
6560.000.15%10.00Sức bán mạnh7.540K268.550B10.32634.88290.00Vật liệu cơ bản
CRC CTCP CREATE CAPITAL VN
14550.000.34%50.00Bán21.540K217.500B14.71985.72Vật liệu cơ bản
SMC SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
15500.00-3.12%-500.00Mua6.810K879.974B3.344787.70693.00Vật liệu cơ bản
FRT FPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
69900.00-1.41%-1000.00Sức bán mạnh112.860K4821.200B14.464902.715603.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
4900.00-1.01%-50.00Bán5.600K186.337B3.591378.1675.00Công nghiệp
DLG DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT STOCK COMPANY.
1450.005.07%70.00Bán3.239M413.047B19.5370.651105.00Công nghiệp
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
26000.000.00%0.00Bán5.280K701.991B6.943745.56251.00Công ty dịch vụ công cộng
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
24000.005.26%1200.00Sức mua mạnh10259.184B8.732749.561185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
14400.002.86%400.00Mua32.210K185.097B2.675246.14853.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VID VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
5950.00-0.50%-30.00Bán170167.882B6.95859.97345.00Vật liệu cơ bản
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
11750.004.91%550.00Sức bán mạnh1.010K206.108B9.291265.2888.00Năng lượng
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
21500.002.38%500.00Mua16.000K2046.076B23.77883.3596.00Tài chính
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
19500.00-3.94%-800.00Mua557.290K2312.119B11.561755.56419.00Tài chính
CII HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
24000.00-1.23%-300.00Sức bán mạnh1.510M5946.536B102.68287.72118.00Công nghiệp
BWE BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
24450.002.73%650.00Mua351.360K3570.000B15.671518.89Công ty dịch vụ công cộng
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
6500.004.84%300.00Bán30106.640B41.20150.5033.00Tài chính
DQC DIEN QUANG LAMP JOINT STOCK COMPANY
26300.00-1.87%-500.00Sức bán mạnh14.820K837.775B8.353211.352781.00Công nghiệp
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
12050.004.78%550.00Sức mua mạnh10256.291B11.591039.28639.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất