Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PIT PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY 7960.006.99%520.00Mua550113.113B-3462.7090.00Công nghiệp
HOT HOI AN TOURIST HOLDING COMPANY 29300.00-6.69%-2100.00Sức bán mạnh140251.198B20.031567.91497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VPS VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY 13800.004.55%600.00Sức bán mạnh90322.882B8.371577.62Vật liệu cơ bản
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY 5880.00-6.67%-420.00Bán13092.787B-606.65254.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAC KHANG AN INVESTMENT REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 20800.003.74%750.00Mua50499.200B22.08941.8243.00Tài chính
TDW THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 24000.003.67%850.00Sức mua mạnh20196.775B8.162837.68377.00Công ty dịch vụ công cộng
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY 4700.00-3.09%-150.00Bán11064.123B2.601864.52849.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TAC TUONG AN VEGETABLE OIL JOINT STOCK COMPANY 42700.00-0.23%-100.00Bán6.080K1449.899B11.113853.861493.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VFG VIET NAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY 37000.001.37%500.00Bán2.430K1127.790B7.484877.381256.00Vật liệu cơ bản
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 14800.00-0.67%-100.00Bán5.390K513.067B10.221457.50Vật liệu cơ bản
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY 10500.00-3.67%-400.00Bán12.170K305.891B12.80851.57986.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY 14600.00-2.34%-350.00Bán170161.528B11.441307.10167.00Công nghệ
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY 23750.006.98%1550.00Bán3.521M7599.534B8.322667.143860.00Tài chính
TCT TAY NINH CABLE CAR TOUR COMPANY 66000.002.64%1700.00Sức mua mạnh3.790K822.268B11.675511.88120.00Công nghiệp
TLD THANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 10000.00-4.76%-500.00Sức bán mạnh867.900K189.000BVật liệu cơ bản
IDI I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION 11700.006.36%700.00Bán2.410M1997.706B4.172637.301356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 13000.000.00%0.00Bán110367.719B-2306.00491.00Vật liệu cơ bản
AGM AN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY 9160.000.66%60.00Mua20165.620B14.67620.51332.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TCO DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY 12000.000.84%100.00Mua1.090K206.052B13.36890.53285.00Công nghiệp
ANV NAM VIET CORPORATION 18700.000.54%100.00Bán606.760K2318.488B12.011548.886911.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LGC CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 26000.000.39%100.00Sức mua mạnh3205014.224B30.27858.95128.00Công nghiệp
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 29450.006.70%1850.00Mua9.016M66876.270B8.743157.9124477.00Tài chính
HII AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 15000.001.01%150.00Bán224.700K413.572B4.003716.36Vật liệu cơ bản
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE 24000.005.26%1200.00Bán9.663M84893.620B13.791652.9023784.00Tài chính
ASM SAO MAI GROUP CORPORATION 11750.006.82%750.00Bán3.603M2661.273B3.902821.54149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GEX VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION 31800.001.60%500.00Bán249.100K
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 51600.003.41%1700.00Bán411.150K6465.502B8.236060.98715.00Tài chính
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY. 7000.000.00%0.00Mua410105.000B26.92259.9933.00Tài chính
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 6280.00-0.16%-10.00Mua2.010K101.799B-155.8894.00Công nghiệp
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY 19300.00-6.99%-1450.00Bán20249.000B10.431990.16398.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO4 4450.000.00%0.00Bán76.880K71.430B22.51197.701149.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SGT SAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION 5210.00-6.96%-390.00Bán20414.409B6.77827.74178.00Công nghiệp
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5 28850.00-6.94%-2150.00Bán10464.488B8.963458.18451.00Công nghiệp
VMD VIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY 18150.00-6.92%-1350.00Bán30301.085B9.732003.93227.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 5790.003.58%200.00Mua2.596M566.547B19.85281.6056.00Tài chính
DTT DO THANH TECHNOLOGY CORPORATION 16350.00-6.84%-1200.00Mua10133.282B30.01544.79157.00Vật liệu cơ bản
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY 3880.00-5.37%-220.00Mua295.830K129.314B98.7541.5298.00Tài chính
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY 17350.00-1.98%-350.00Mua40231.941B12.441422.99244.00Công nghiệp
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. 1770.004.12%70.00Bán4034.000B1.89900.83476.00Năng lượng
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY 40400.00-2.53%-1050.00Mua1.770K3635.922B16.802404.75260.00Năng lượng
DAT TRAVEL INVESTMENT AND SEAFOOD DEVELOPMENT CORPORATION 17950.00-6.75%-1300.00Mua20786.478B22.38803.88Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 13900.00-6.71%-1000.00Bán220261.363B12.851159.5192.00Năng lượng
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY 40400.006.88%2600.00Mua5.140M71860.780B72.71519.901435.00Tài chính
PXI PETROLEUM INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 2620.003.56%90.00Mua23.340K75.900B-1129.02208.00Công nghiệp
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY 24500.00-0.20%-50.00Bán57.360K230.492B12.491964.993436.00Công nghiệp
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 5600.00-6.51%-390.00Mua14.020K542.095B-5281.47391.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 22350.004.44%950.00Bán6.054M46233.660B10.991946.7513738.00Tài chính
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION 15800.00-0.63%-100.00Bán110171.710B-9667.381043.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCB NH TMCP KY THUONG VN 27100.003.44%900.00Bán1.175M91610.710B8.213324.108544.00Tài chính
SAV SAVIMEX CORPORATION 8600.00-3.15%-280.00Sức bán mạnh310114.411B5.751545.391985.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GTN GTNFOODS JOINT STOCK COMPANY 9200.006.98%600.00Mua815.780K2150.000B66.87128.61Vật liệu cơ bản
TIE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY 6040.000.00%0.00Bán2.680K57.802B-1926.9888.00Công nghệ
VCF VINACAFE BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY 172500.00-2.54%-4500.00Bán804704.507B8.4620916.26317.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VHC VINH HOAN CORPORATION 63600.006.89%4100.00Sức mua mạnh300.720K5491.962B9.006614.031353.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EVG EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 5230.000.00%0.00Mua1.054M313.800B8.17640.1340.00Vật liệu cơ bản
PTB PHU TAI JOINT STOCK COMPANY 59400.006.83%3800.00Bán88.260K2702.129B8.608644.26Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGF ANGIANG FISHERIES IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY 4480.006.92%290.00Mua29.260K117.780B-12774.402256.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VPK VEGETABLE OIL PACKING JOINT STOCK COMPANY 4710.006.80%300.00Sức bán mạnh4.230K66.142B-13613.99150.00Vật liệu cơ bản
UIC IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 26000.00-2.99%-800.00Mua310214.400B5.594797.93248.00Công ty dịch vụ công cộng
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 26700.000.00%0.00Sức mua mạnh16.230K352.440B10.612516.98550.00Công nghiệp
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY 27300.005.41%1400.00Bán24.660K390.085B6.593932.20129.00Vật liệu cơ bản
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY 8750.002.34%200.00Bán1.779M2710.629B9.90887.10550.00Tài chính
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION 28800.000.00%0.00Theo dõi2.030K3377.575B23.181242.53986.00Tài chính
MCG VIETNAM MECHANIZATION ELECTRIFICATION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 2890.006.64%180.00Bán33.720K141.055B62.1643.60810.00Công nghiệp
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY 12850.006.64%800.00Mua4.246M10686.470B15.331031.982129.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HAS HACISCO JOINT STOCK COMPANY 8030.006.92%520.00Mua25.670K58.578B3.332254.59174.00Công nghiệp
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM 24900.003.11%750.00Bán3.992M82561.980B16.261485.0425214.00Tài chính
THI ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY 31300.005.74%1700.00Bán2501444.480B5.065854.06661.00Công nghiệp
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY 4600.006.98%300.00Bán10034.400B3.601193.84182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 12050.006.64%750.00Bán2.372M2132.869B7.351536.80574.00Tài chính
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 17200.003.61%600.00Bán945.170K3593.730B7.642171.60792.00Tài chính
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION 7420.00-6.08%-480.00Sức bán mạnh9.540K790.789B4.871623.69150.00Tài chính
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY 5930.003.67%210.00Mua16.064M5304.724B36.94154.845247.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTT BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY 33250.006.91%2150.00Bán100419.850B11.352741.25238.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HVG HUNG VUONG CORPORATION 2700.000.00%0.00Bán82.140K599.503B-3839.276806.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY 5900.006.31%350.00Bán12.660K227.550B6.07913.73295.00Vật liệu cơ bản
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION 3100.006.90%200.00Bán5.000K100.647B18.59156.01213.00Công nghiệp
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY 3750.000.00%0.00Bán2037.125B8.21456.67300.00Vật liệu cơ bản
COM MATERIALS PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY 59500.006.82%3800.00Mua10786.519B8.416621.77309.00Năng lượng
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 47700.000.42%200.00Bán5401900.000B6.866922.52446.00Công nghiệp
CLW CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 18150.00-5.96%-1150.00Mua10250.900B22.32864.65445.00Công ty dịch vụ công cộng
ST8 SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION 15850.006.73%1000.00Bán10381.955B15.35967.71762.00Công nghệ
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY 1190.006.25%70.00Bán325.200K17.046B14.6376.55Vật liệu cơ bản
SII SAI GON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION 23350.006.62%1450.00Sức mua mạnh101506.449B14.841573.1595.00Công ty dịch vụ công cộng
DHC DONGHAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE 37100.000.00%0.00Bán32.830K1278.457B12.253028.23390.00Vật liệu cơ bản
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 2780.000.72%20.00Bán85.470K89.834B14.63188.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PNJ PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY 93900.003.99%3600.00Bán670.960K14641.120B18.474890.295170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION 8600.006.44%520.00Sức mua mạnh4.800K605.171B-1549.881211.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCD CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY 23300.00-5.67%-1400.00Bán590209.398B-1103.49413.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY 25000.00-5.66%-1500.00Bán12.040K555.013B6.384155.06291.00Công nghiệp
MWG MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION 112000.004.48%4800.00Mua824.160K34613.870B13.677896.7238278.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 10100.006.32%600.00Bán80094.999B8.561109.83113.00Công nghiệp
EMC THU DUC ELECTRO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY 12450.003.75%450.00Sức bán mạnh100137.676B129.8292.44517.00Công nghiệp
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY 21050.002.68%550.00Bán1.200M7242.067B16.891213.54Tài chính
DRL HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3 52000.00-1.52%-800.00Bán1.130K501.600B8.066550.7733.00Công ty dịch vụ công cộng
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION 96000.000.00%0.00Bán8704853.401B19.634889.773445.00Công nghiệp
BMC BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY 12500.00-5.30%-700.00Bán1.210K163.583B17.26764.65171.00Vật liệu cơ bản
KPF HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 29500.00-2.96%-900.00Bán70521.664B15.611948.03Vật liệu cơ bản
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY 2190.00-4.37%-100.00Bán6.170K71.897B79.5828.7872.00Vật liệu cơ bản
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 3450.005.83%190.00Mua610322.300B-205.3253.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất