Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
GAB CTCP GAB
15300.00-5.56%-900.00Mua66.390K223.560BCông nghiệp
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3870.002.93%110.00Mua106.290K381.076B35.43106.1356.00Tài chính
SPM S.P.M CORPORATION
11350.00-4.62%-550.00Sức bán mạnh190163.863B15.29778.21234.00Chăm sóc sức khỏe
SHA SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY
5300.00-1.85%-100.00Bán18.140K148.928B4.161298.46293.00Vật liệu cơ bản
TCD TRANSPORT AND INDUSTRY DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
12650.00-5.60%-750.00Bán7.450K512.285B6.082202.84Vật liệu cơ bản
SFI SEA & AIR FREIGHT INTERNATIONAL
24400.006.55%1500.00Mua30325.628B5.943852.98303.00Công nghiệp
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
22500.001.35%300.00Sức mua mạnh12.810K623.007B43.56509.66909.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
1820.001.11%20.00Mua31.240K265.767B-190.85690.00Vật liệu cơ bản
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
28400.00-3.07%-900.00Mua93.410K387.382B2.8910155.87802.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TMT TMT MOTORS CORPORATION
6420.00-6.96%-480.00Bán5.950K254.458B106.1964.98852.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLP PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
9610.000.10%10.00Bán3.300K240.000B4.492721.65Vật liệu cơ bản
VPS VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
9680.00-6.92%-720.00Sức bán mạnh10254.392B12.55828.87Vật liệu cơ bản
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3260.00-6.86%-240.00Bán1.000K346.028B-151.1537.00Tài chính
FTM DUC QUAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
17800.00-6.81%-1300.00Bán360955.000B-577.80799.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
34600.006.79%2200.00Bán119.910K842.502B7.274455.16Tài chính
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
13850.00-1.07%-150.00Bán5.060K430.016B6.412184.94804.00Công nghiệp
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
12650.006.75%800.00Sức mua mạnh11.610K123.787B14.91795.12348.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
13250.005.16%650.00Mua2.171M3968.318B10.791167.31866.00Tài chính
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
3420.00-2.29%-80.00Bán113.120K95.550B23.11151.43Công nghiệp
CLW CHO LON WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
24000.004.35%1000.00Mua7.460K299.000B10.352221.78464.00Công ty dịch vụ công cộng
DPG DAT PHUONG JOINT STOCK COMPANY
52400.006.72%3300.00Mua606.340K2209.491B21.022336.37487.00Công nghiệp
TDC BINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
10250.006.55%630.00Sức mua mạnh902.990K962.000B10.27936.98560.00Vật liệu cơ bản
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
5140.006.86%330.00Bán620338.474B-390.931391.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
14800.00-6.03%-950.00Bán10141.750B6.252521.04342.00Công nghiệp
ASP AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
8080.003.59%280.00Sức mua mạnh237.420K291.248B4.671668.5139.00Năng lượng
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
4800.002.13%100.00Mua537.440K992.640B12.51375.82112.00Tài chính
PGI PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION
17300.006.79%1100.00Mua101437.228B9.641680.191573.00Tài chính
CIG COMA18 JOINT STOCK COMPANY
2380.006.73%150.00Bán3.440K70.334B48.6745.8298.00Tài chính
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
4900.000.20%10.00Sức mua mạnh3.010K169.712B223.0421.92213.00Công nghiệp
VDS VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
7610.001.47%110.00Mua4.700K750.749B18.65402.15150.00Tài chính
GTA THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
12150.00-5.08%-650.00Bán80125.824B7.001828.51989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DMC DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
80200.00-3.37%-2800.00Mua1.190K2882.380B12.596593.031232.00Chăm sóc sức khỏe
TNC THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY
17000.00-5.56%-1000.00Sức mua mạnh180346.500B9.301936.26335.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCD CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY
34000.00-5.56%-2000.00Mua900305.195B26.541356.39383.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCG VIETNAM MECHANIZATION ELECTRIFICATION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
1920.006.08%110.00Bán1.580K94.210B-2974.38127.00Công nghiệp
SGT SAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION
6100.00-5.43%-350.00Bán2.990K477.310B4.131560.04255.00Công nghiệp
FDC FOREIGN TRADE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
13000.000.00%0.00Bán40502.190B17.82729.43317.00Tài chính
PPC PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
26550.004.32%1100.00Mua748.000K8159.602B8.233090.691125.00Công ty dịch vụ công cộng
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
16600.003.75%600.00Mua30.510K1098.341B14.981068.24172.00Tài chính
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
15100.00-1.63%-250.00Bán50165.849B8.761753.01167.00Công nghệ
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
20600.005.64%1100.00Mua3.220K234.000B14.861312.26360.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LEC CENTRAL POWER REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
16800.00-3.45%-600.00Bán480454.140B160427.800.11111.00Tài chính
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
57400.000.00%0.00Bán12.150K4059.492B13.864141.933502.00Công nghiệp
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
62900.001.29%800.00Mua245.880K57780.738B19.803521.091502.00Tài chính
SZC CTCP SONADEZI CHAU DUC
24800.004.20%1000.00Mua676.370K2380.000B29.64802.93177.00Công nghiệp
LBM LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
28900.005.09%1400.00Mua760233.750B4.066769.61686.00Vật liệu cơ bản
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
2910.00-0.34%-10.00Mua600.970K76.167B18.80155.31342.00Vật liệu cơ bản
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
8950.005.29%450.00Bán10232.105B5.171642.85568.00Vật liệu cơ bản
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
4150.000.00%0.00Mua57.150K171.838B6.51637.2061.00Công nghiệp
HAX HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY
20100.00-2.43%-500.00Sức mua mạnh37.310K721.276B7.652693.86547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
14700.005.00%700.00Mua310420.000B8.931568.56185.00Năng lượng
NVT NINH VAN BAY TRAVEL REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
8610.00-4.33%-390.00Bán600814.500B358.4125.11371.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LSS LAM SON SUGAR JOINT STOCK CORPORATION
5250.00-0.38%-20.00Theo dõi610353.063B-108.412006.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TLD THANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5250.00-1.87%-100.00Bán31.450K100.151B6.68800.77Vật liệu cơ bản
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
22500.002.51%550.00Sức mua mạnh22.090K334.650B5.294147.871562.00Công nghiệp
DRC DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
22250.003.49%750.00Mua495.950K2554.041B16.611294.181748.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
6840.002.24%150.00Sức mua mạnh75.150K200.700B8.41795.50171.00Công nghiệp
QBS QUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
2870.00-1.71%-50.00Sức bán mạnh93.050K202.443B3.76775.64Vật liệu cơ bản
DAH DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY
15300.003.03%450.00Mua607.400K507.870B42.27351.29123.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIC BIDV INSURANCE CORPORATION
23500.00-1.67%-400.00Mua3.450K2802.918B24.24986.081046.00Tài chính
TN1 CTCP TMDV TNS HOLDINGS
57500.004.55%2500.00Mua300731.500B5.2010574.84Tài chính
SMC SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
12700.000.00%0.00Sức bán mạnh320698.122B7.141778.16798.00Vật liệu cơ bản
HAH HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
15250.002.35%350.00Mua539.480K718.325B5.042954.85327.00Công nghiệp
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
20000.00-2.68%-550.00Bán167.310K1917.752B16.711321.95107.00Tài chính
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
28100.003.69%1000.00Sức mua mạnh620.010K2475.694B20.981291.481680.00Tài chính
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
7320.002.52%180.00Sức mua mạnh740292.740B7.96897.03289.00Vật liệu cơ bản
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
9510.000.11%10.00Bán306.440K474.972B4.122308.4576.00Công nghiệp
CTF CITY AUTO CORPORATION
20550.000.00%0.00Bán477.600K1076.226B8.542407.52Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSM THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
15200.004.11%600.00Mua93.750K1512.929B192.3575.902169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEE CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC
15950.004.25%650.00Mua20604.350B-402.22Công nghiệp
QCG QUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
4730.00-0.84%-40.00Mua129.460K1312.366B18.34260.10211.00Tài chính
PXS PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND METAL STRUCTURE JOINT STOCK COMPANY.
6000.00-3.07%-190.00Mua381.150K371.400B-2260.941070.00Năng lượng
MDG MIEN DONG JOINT - STOCK COMPANY
12500.004.17%500.00Sức mua mạnh10123.897B23.29515.14105.00Công nghiệp
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
15400.001.99%300.00Mua64.000K5761.283B9.121655.872480.00Vật liệu cơ bản
STG SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
12500.00-3.85%-500.00Sức bán mạnh3601277.294B9.741334.681169.00Công nghiệp
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
1750.00-3.85%-70.00Mua83.910K254.800B233.377.80773.00Công nghiệp
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
11300.00-0.88%-100.00Bán31.700K433.747B7.571506.591515.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSB BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
24450.002.30%550.00Mua401.310K1285.339B4.595209.28416.00Vật liệu cơ bản
TVS THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
11800.000.00%0.00Bán11.880K925.411B6.481820.8061.00Tài chính
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
89000.002.89%2500.00Sức mua mạnh143.150K1843.312B16.025553.5386.00Tài chính
SMB CTCP BIA SG - MT
40750.003.16%1250.00Mua73.790K1178.943B6.925709.84482.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
6630.002.00%130.00Sức mua mạnh327.450K702.037B-89.97Công nghiệp
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
35150.00-2.63%-950.00Mua75.660K5882.491B9.253903.95Tài chính
TLH TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
4560.000.66%30.00Bán21.470K455.947B28.72157.73136.00Vật liệu cơ bản
VFG VIET NAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY
41500.00-1.19%-500.00Mua3.390K1327.681B11.553637.661277.00Vật liệu cơ bản
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
29300.002.99%850.00Mua89.020K595.854B7.643724.12291.00Công nghiệp
TEG TECGROUP JOINT STOCK COMPANY
5600.00-1.75%-100.00Bán7.540K184.587B3.651563.1975.00Vật liệu cơ bản
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
2020.003.06%60.00Bán10.740K115.168B32.4560.40Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
17450.000.29%50.00Bán5.105M21392.133B48.11361.686082.00Tài chính
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
8610.00-2.71%-240.00Mua44.220K139.387B4.192114.22Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SZL SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
59100.003.50%2000.00Mua125.760K1038.700B12.724487.63113.00Công nghiệp
ATG AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY
1150.000.00%0.00Bán10.190K17.503B-792.9216.00Vật liệu cơ bản
CHP CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
20950.003.46%700.00Bán1.450K2806.620B16.291242.7792.00Công ty dịch vụ công cộng
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
45000.000.67%300.00Mua63.910K1788.000B6.067372.70449.00Công nghiệp
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
20700.00-0.96%-200.00Bán16.870K1478.193B6.723109.60931.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FIT F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
3360.001.82%60.00Mua263.030K840.610B-70.832003.00Công nghiệp
LMH CTCP LANDMARK HOLDING
16650.00-2.92%-500.00Bán152.420K399.595B24.99686.25Vật liệu cơ bản
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
8100.002.40%190.00Sức mua mạnh166.120K375.724B11.52686.6784.00Tài chính
SFG THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
8890.00-1.00%-90.00Bán25.920K430.118B9.54941.03Vật liệu cơ bản
CTI CUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
24200.000.83%200.00Mua789.030K1512.000B13.651758.86570.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất