Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CFPT1902 CQ FPT/3M/SSI/C/EU/CASH01
5090.001.80%90.0021.870K
CHPG1902 CQ.HPG.KIS.M.CA.T.01
580.00-4.92%-30.00Mua134.940K
CHPG1901 CQ CHPG01MBS19CE
1250.00-8.76%-120.00Theo dõi89.400K
CFPT1901 CQ.FPT.VND.M.CA.T.2019.01
3600.00-2.70%-100.00Theo dõi74.340K
CMWG1903 CQ MWG-HSC-MET01
3680.0010.18%340.00164.710K
CFPT1903 CQ FPT/6M/SSI/C/EU/CASH01
8000.0018.87%1270.0066.630K
LGC CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
33250.006.91%2150.00Mua6.070K5997.783B29.371059.0215.00Công nghiệp
CMWG1901 CQM MWG/BSC/C/EU/CASH-01
4350.0010.41%410.00Sức mua mạnh125.940K
TIE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY
5680.00-5.33%-320.00Bán15.070K57.419B-2897.14148.00Công nghệ
TIP TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
32100.000.00%0.00Mua142.330K834.701B8.553755.79Tài chính
SSC SOUTHERN SEED CORPORATION
79500.00-6.91%-5900.00Bán401133.410B12.616769.90236.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCP MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION
22800.005.56%1200.00Bán2.400K325.136B24.62877.46308.00Vật liệu cơ bản
CHPG1904 CQ HPG/3M/SSI/C/EU/CASH01
2120.00-7.83%-180.0011.460K
TLD THANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5450.006.03%310.00Mua579.200K96.220B6.42800.77Vật liệu cơ bản
CMWG1902 CQ.MWG.VND.M.CA.T.2019.01
4750.0010.21%440.00Sức mua mạnh274.550K
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
6300.004.13%250.00Bán65063.688B27.17222.7012.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
18200.006.43%1100.00Mua30205.200B13.031312.26360.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMWG1904 CQ MWG/6M/SSI/C/EU/CASH01
19900.002.58%500.0097.390K
CMBB1901 CQ MBB/3M/SSI/C/EU/CASH01
2800.001.45%40.00Sức mua mạnh102.140K
DAH DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY
12450.00-1.58%-200.00Mua987.790K432.630B36.01351.29123.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
1350.003.85%50.00Mua4.230K26.000B-641.99433.00Năng lượng
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
4790.005.51%250.00Mua3.450K142.539B22.44202.3272.00Vật liệu cơ bản
CTF CITY AUTO CORPORATION
24700.006.47%1500.00Sức mua mạnh153.000K1056.527B10.552199.19Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
11500.00-2.13%-250.00Bán4.130K320.851B7.151642.85568.00Vật liệu cơ bản
CVNM1901 CQ.VNM.KIS.M.CA.T.01
1060.00-7.02%-80.00Theo dõi243.120K
SGT SAI GON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES CORPORATION
6690.006.02%380.00Bán1.460K466.950B4.041560.04255.00Công nghiệp
THI ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
34000.000.59%200.00Bán3101487.200B6.685425.31755.00Công nghiệp
ITC INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
15000.001.35%200.00Mua39.060K1015.966B13.851068.24172.00Tài chính
CMBB1902 CQ MBB-HSC-MET01
3000.00-1.96%-60.00Theo dõi53.560K
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
15500.003.33%500.00Sức bán mạnh30135.000B5.932527.56342.00Công nghiệp
SJF SUNSTAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3370.00-4.80%-170.00Bán638.500K280.368B4.69754.57Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPNJ1901 CQ CPNJ01MBS19CE
2150.007.50%150.00Mua30.400K
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
24100.00-6.95%-1800.00Bán11.830K341.880B15.451676.36550.00Công nghiệp
JVC JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY
2890.000.00%0.00Bán42.880K325.125B26.88107.50225.00Chăm sóc sức khỏe
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
9280.00-0.11%-10.00Sức mua mạnh24.750K74.320B6.171506.54114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VNE VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
3980.00-5.46%-230.00Bán193.540K344.942B4.75887.71128.00Công nghiệp
VIS VIET NAM - ITALY STEEL JOINT STOCK COMPANY
19700.00-6.86%-1450.00Bán10.840K1561.513B-4899.09811.00Vật liệu cơ bản
TS4 SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO4
5850.00-6.85%-430.00Bán25.310K100.804B9.16685.79796.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ACC BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
19400.00-6.28%-1300.00Bán2.920K207.000B7.772665.52439.00Vật liệu cơ bản
SRC SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
20300.00-6.02%-1300.00Bán74.750K606.169B62.25346.97909.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAF LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY
6490.00-6.08%-420.00Bán110101.771B-3787.45176.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ILB CTCP ICD TAN CANG - LB
18300.001.67%300.00Bán15.570K441.040B6.712682.73Công nghiệp
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
3150.005.70%170.00Mua85.040K77.732B19.19155.31342.00Vật liệu cơ bản
HTT HA TAY TRADING JOINT STOCK COMPANY
1600.000.00%0.00Bán14.750K32.000B-1360.06Tài chính
TMT TMT MOTORS CORPORATION
6000.00-4.76%-300.00Bán12.950K232.331B96.9664.98852.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
29950.006.96%1950.00Mua120840.000B8.083466.39118.00Tài chính
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
12000.000.00%0.00Sức mua mạnh25.480K227.911B6.711789.44248.00Công nghiệp
MCG VIETNAM MECHANIZATION ELECTRIFICATION & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
1960.00-0.51%-10.00Bán1.600K102.538B-2974.38127.00Công nghiệp
GAB CTCP GAB
16450.006.82%1050.001.031M
HU1 HUD1 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
8450.006.83%540.00Bán1.000K79.100B9.72813.82172.00Công nghiệp
GTA THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
13350.006.80%850.00Mua168.830K122.875B6.691867.17989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SRF SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION
14500.000.69%100.00Mua8.500K442.302B6.592184.94804.00Công nghiệp
NBB 577 INVESTMENT CORPORATION
22000.001.38%300.00Sức mua mạnh1.943M2025.071B17.641321.95107.00Tài chính
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
12500.000.00%0.00Sức bán mạnh20134.992B0.9213516.03806.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VCF VINACAFE BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY
176500.001.67%2900.00Mua3604614.138B7.7022531.76322.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PAC DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
34000.00-4.23%-1500.00Bán70.500K1649.746B10.853270.611211.00Công nghiệp
TN1 CTCP TMDV TNS HOLDINGS
55100.000.00%0.00Mua1.930K732.830B5.2110574.84Tài chính
ACL CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY
38900.002.91%1100.00Sức mua mạnh79.830K861.828B3.0912239.521576.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UIC IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
34450.000.00%0.00Bán480275.600B6.095658.80126.00Công ty dịch vụ công cộng
BHN HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
94000.003.41%3100.00Sức mua mạnh69.870K21070.620B47.441916.30Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MHC MHC JOINT STOCK COMPANY
4570.00-0.65%-30.00Bán27.960K173.161B6.36722.8961.00Công nghiệp
PDN DONG NAI PORT JOINT - STOCK COMPANY
109500.004.89%5100.00Mua3.120K1289.130B12.018693.83267.00Công nghiệp
HAX HANG XANH MOTORS SERVICE JOINT STOCK COMPANY
19750.002.86%550.00Mua264.460K669.679B6.702866.06547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
14850.000.34%50.00Mua4.640K444.000B7.541962.78185.00Năng lượng
GIL BINH THANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
26100.000.38%100.00Bán106.220K573.160B2.779386.342560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
4300.000.47%20.00Sức mua mạnh469.200K903.936B12.20350.75113.00Tài chính
HUB CTCP XAY LAP TTHUE
23800.00-4.80%-1200.00Mua37.090K381.150B5.994170.721854.00Công nghiệp
BMI BAOMINH INSURANCE CORPORATION
25850.002.78%700.00Sức mua mạnh424.300K2297.554B19.471291.481680.00Tài chính
OPC OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
49500.005.21%2450.00Mua1201250.461B14.103336.951044.00Chăm sóc sức khỏe
SHI SON HA INTERNATIONAL CORPORATION
8500.001.31%110.00Sức mua mạnh458.210K727.999B8.171026.582114.00Vật liệu cơ bản
PXS PETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND METAL STRUCTURE JOINT STOCK COMPANY.
5400.000.00%0.00Sức mua mạnh433.550K324.000B-2260.941070.00Năng lượng
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
10750.003.37%350.00Mua2.468M1019.196B5.591860.43443.00Tài chính
THG TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
42000.00-4.33%-1900.00Mua30.680K579.470B7.505855.03549.00Công nghiệp
EVG EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
2800.001.08%30.00Mua355.330K166.200B4.76582.0932.00Vật liệu cơ bản
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
5420.000.37%20.00Bán87.400K456.660B3.481551.9897.00Tài chính
DCL CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
18000.00-2.17%-400.00Bán73.070K1045.724B298.3561.671260.00Chăm sóc sức khỏe
DLG DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT STOCK COMPANY.
1600.00-0.62%-10.00Mua3.681M481.889B-57.861105.00Công nghiệp
HSG HOA SEN GROUP
7480.002.47%180.00Bán1.668M3089.845B60.12121.426416.00Vật liệu cơ bản
CHPG1905 CQ HPG/6M/SSI/C/EU/CASH01
3200.000.00%0.0024.060K
FIT F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
3500.00-2.51%-90.00Mua426.360K914.482B-70.832003.00Công nghiệp
CMX CA MAU GROUP JOINT STOCK COMPANY
23200.00-2.32%-550.00Sức mua mạnh29.640K314.004B3.117627.88802.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HAH HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
13200.001.54%200.00Mua468.230K626.726B4.402954.85327.00Công nghiệp
HTN CTCP HUNG THINH INCONS
20500.00-3.53%-750.00Bán132.820K610.936B3.466139.66Công nghiệp
BMP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
50000.003.52%1700.00Mua385.600K3953.883B9.155278.62415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
2190.00-3.95%-90.00Bán20.490K133.973B37.7560.40Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
9800.00-2.97%-300.00Bán156.180K504.971B4.382308.4576.00Công nghiệp
TCR TAICERA ENTERPRISE COMPANY
1510.00-3.21%-50.00Bán5.110K72.281B-2739.621075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MWG MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
101200.003.16%3100.00Mua1.558M43452.315B13.757132.5643591.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMC BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY
15700.000.64%100.00Mua47.460K193.325B13.221180.26171.00Vật liệu cơ bản
ABT BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
40750.003.95%1550.00Mua650450.692B6.545996.10711.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
37200.00-0.53%-200.00Bán1.910K2618.000B5.366974.22168.00Công ty dịch vụ công cộng
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
5400.00-3.57%-200.00Mua6.157M5193.436B33.88165.303199.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
30550.003.04%900.00Mua182.790K1191.930B7.394011.453193.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HAI HAI AGROCHEM JOINT STOCK COMPANY
1830.00-3.17%-60.00Mua924.510K345.270B-333.20246.00Vật liệu cơ bản
DRL HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
52100.000.19%100.00Bán5.400K494.000B10.045181.5733.00Công ty dịch vụ công cộng
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
18400.001.66%300.00Bán97.550K2883.761B5.873081.75Công nghiệp
TVB CTCP CHUNG KHOAN TRI VIET
17400.001.16%200.00Mua97.830K417.742B15.191132.31Tài chính
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
36600.003.10%1100.00Mua5.450K522.776B8.444204.71127.00Vật liệu cơ bản
STK CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
24150.000.62%150.00Bán139.920K1683.053B8.352874.15966.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
1640.003.14%50.00Mua36.590K234.760B-190.85690.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất