Định giá thấpChứng khoán Việt Nam

Trái ngược với mua quá nhiều, bán quá mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, điều này có thể là do một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau tin tức xấu. Thông thường điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của việc phóng đại vấn đề hoặc các sự kiện khác và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Mặc dù vậy, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính xác là lý do tại sao bạn ở trên trang này - Chứng khoán Việt Nam này đáng để bạn chú ý cũng như có một nghiên cứu thích hợp.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
IBCAPAX HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
8.677070VND−6.97%−530VND
Bán
11.7K82.719M631.945BVND5.491383.60VNDDịch vụ Thương mại
HPXCTCP DAU TU HAI PHAT
11.477310VND−6.88%−540VND
Bán Mạnh
3.168M23.157B2.388TVND9.24849.22VND96Tài chính
NVLNO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
18.7019200VND−6.80%−1400VND
Bán
25.294M485.647B40.172TVND14.011476.40VND1.765KKhách hàng Lâu năm
TRSTRACIMEXO-SUPPLY CHIANS & AG
21.3225000VND0.00%0VND
Bán
2.9K72.5MVận chuyển
PGNPLASTIC ADDITIVES
21.456600VND−4.35%−300VND
Bán
37.592K248.107M58.311BVND5.021375.35VND39Công nghiệp Chế biến
CAPYEN BAI JS FOREST
26.0466000VND0.00%0VND
Bán
3.483K229.878M518.362BVND4.8813517.51VND541Khoáng sản phi năng lượng
PDRPHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
26.2915800VND1.94%300VND
Bán
36.706M579.947B10.411TVND4.723281.90VND320Tài chính
PNPPHU HUU - NEWPORT CORP
27.2012300VND−12.14%−1700VND
Bán Mạnh
6007.38M
CPCCANTHO PESTICIDES
27.4413400VND−0.74%−100VND
Bán
3.003K40.24M55.1BVND6.732006.95VND190Công nghiệp Chế biến
ACGCTCP GO AN CUONG
27.5334800VND−2.79%−1000VND
Bán
7.8K271.44MKhoáng sản phi năng lượng
SMTSAMETEL CORPORATIO
28.077000VND−5.41%−400VND
Bán
1.1K7.7M40.459BVND−1023.36VND110Sản xuất Chế tạo
NXTKON TUM CONSTRUCTION MAT JSC
28.1511400VND0.00%0VND
Bán
1.3K14.82M
DSCDA NANG SECURITIES CO
29.0927000VND−11.48%−3500VND
Bán
180.3K4.868B
SBVSIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
29.2811250VND−0.88%−100VND
Bán
38.2K429.75M310.127BVND7.521509.71VND683Công nghiệp Chế biến