Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Việt Nam có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Việt Nam với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VC5VINACONEX 5 JSC
4B VND800 VND0.00%1.21K0.520.00%Khách hàng Lâu năm
LO5LILAMA 5 JSC
4.12B VND800 VND−11.11%3.601K2.430.00%Dịch vụ Công nghiệp
VE8VNECO 8 ELECTRICITY CONSTRUCTION JS
8.1B VND4500 VND0.00%1000.02−6579.06 VND−74.56%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BHCBIEN HOA CONCRETE JSC
8.1B VND1800 VND+5.88%1000.000.00%Khoáng sản phi năng lượng
CIDCONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEV
8.171B VND8000 VND−9.09%8000.290.00%Dịch vụ Công nghiệp
PXMMIEN TRUNG PETROL CONS JSC
9B VND600 VND0.00%18.6K0.470.00%Dịch vụ Công nghiệp
MPTTRUONG TIEN GROUP JSC
10.264B VND600 VND0.00%102.301K0.760.00%Công nghiệp Chế biến
L43LILAMA 45.3 JSC
10.5B VND3300 VND+10.00%1000.14−3761.53 VND−47.84%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LM7LILAMA 7 JSC
11B VND2400 VND−4.00%2.8K2.840.00%Dịch vụ Công nghiệp
ATANTACO CO
12B VND1000 VND0.00%26.202K0.310.00%Vận chuyển
SDPSDP JSC
12.226B VND1100 VND0.00%17.017K0.740.00%Dịch vụ Công nghiệp
LM3LILAMA 3 JSC
12.36B VND2400 VND−14.29%3000.480.00%Dịch vụ Công nghiệp
KTTKTT INVESTMENT GROUP JSC
12.411B VND4100 VND−2.38%8.303K2.21−7007.77 VND−869.08%0.00%Dịch vụ Phân phối
SCCSONGDA CEMENT JSC
12.461B VND2600 VND+13.04%2000.170.00%Khoáng sản phi năng lượng
PVAPETROVIETNAM NGHE AN CONSTRUCTION
13.108B VND600 VND+50.00%119.5K2.390.00%Dịch vụ Công nghiệp
DCTVAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE
13.612B VND500 VND0.00%28.099K2.170.00%Khoáng sản phi năng lượng
HSIGENERAL MATERIALS BIOCHEMIST
13.84B VND1400 VND0.00%5.024K0.300.00%Công nghiệp Chế biến
BDBBINH DINH BOOK AND EQUIPMENT JSC
13.968B VND12500 VND+0.81%2000.778.06%Bán Lẻ
STTSAIGONTOURIST TRAN
14.4B VND1800 VND−10.00%4.627K1.570.00%Dịch vụ Khách hàng
TSTTELECOMMUNICATION TECHNICAL SERVICE
14.88B VND3100 VND−13.89%3010.630.00%Truyền thông
LCSLICOGI 166 JSC
16.72B VND900 VND0.00%2000.02Dịch vụ Công nghiệp
LUTLUONG TAI CONSTRUCTION JSC
17.952B VND1200 VND0.00%17.3K0.970.00%Dịch vụ Công nghiệp
PXAPETROVIETNAM NGHE AN INVESTMENT
18B VND1200 VND0.00%3000.080.00%Tài chính
BSTBINH THUAN BOOK & EQUIPMENT JSC
18.92B VND17200 VND+7.50%1010.067.56%Dịch vụ Khách hàng
VNHVIET NHAT SEAFOOD CORP
19.255B VND2400 VND0.00%85.65K0.990.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGGGIAI PHONG AUTO JSC
19.271B VND2000 VND0.00%1.649K0.510.00%Sản xuất Chế tạo
VKCVKC HOLDING JSC
19.279B VND900 VND0.00%31.9K0.090.00%Sản xuất Chế tạo
SRBSARA GROUP JSC
19.55B VND2200 VND−4.35%7.239K1.070.00%Dịch vụ Khách hàng
C92CONSTRUCTION & INVESTMENT JSC NO492
19.658B VND2900 VND0.00%8120.420.00%Dịch vụ Công nghiệp
VIEVITECO VIETNAM TELECOMMUNICATIONS
20.2B VND5100 VND+2.00%1000.260.00%Công nghệ Điện tử
PIVPIV JOINT STOCK COMPANY
20.79B VND1200 VND+9.09%133.3K0.870.00%Tài chính
CMICMISTONE VIETNAM JSC
20.8B VND1300 VND0.00%6000.110.00%Tài chính
VSGSOUTHERN VIETNAM CONTAINER SHIPPING
20.984B VND1900 VND0.00%2.2K0.160.00%Vận chuyển
SDCSONG DA CONSULTING JS COMPANY
21.399B VND8200 VND−9.89%5.3K23.047.32%Dịch vụ Công nghiệp
PPEPP ENTERPRISE INV CONSULTANCY JSC
21.6B VND11400 VND+5.56%1.7K0.120.00%Dịch vụ Công nghiệp
VE1VNECO 1 ELECTRICITY CONSTRUCTION
21.946B VND3700 VND+2.78%2000.27−477.68 VND+39.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HTTHA TAY TRADING JSC
22B VND1100 VND0.00%94.683K0.530.00%Dịch vụ Phân phối
ALVALV INFRASTRUCTURE DEV INV JSC
22.066B VND3900 VND0.00%14.332K0.700.00%Dịch vụ Công nghiệp
BVGBVG INVESTMENT JSC
22.427B VND2200 VND−4.35%20.907K1.190.00%Sản xuất Chế tạo
PTDPHUC THINH DESIGN CON TRADING CORP
23.68B VND7400 VND−8.64%1000.18−3897.09 VND−2238.64%13.51%Dịch vụ Thương mại
CX8CONSTREXIM NO 8 INVESTMENT AND CO
23.864B VND9000 VND0.00%5520.601.38%Dịch vụ Công nghiệp
PPIPACIFIC INFRAS PRO DEV & INV CORP
24.145B VND500 VND0.00%364.027K0.620.00%Tài chính
VE9VNECO 9 INVESTMENT & CONSTRUCTION
25.25B VND2200 VND+4.76%43.008K6.390.00%Dịch vụ Công nghiệp
CMCCMC INVESTMENT JSC
25.542B VND6000 VND+7.14%5000.2716.57362.14 VND0.00%Khách hàng Lâu năm
VHHVIWASEEN - HUE INVESTMENT AND CONST
26.25B VND3600 VND+2.86%2.112K1.160.00%Khoáng sản phi năng lượng
DAEEDUCATIONAL BOOK JSC IN DA NANG
26.959B VND14000 VND+2.19%4.606K1.7610.991274.10 VND+16.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
L62LILAMA 69-2 JSC
27.384B VND3300 VND+6.45%1000.11−12471.21 VND−2145.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SD4SONG DA 4 JSC
27.81B VND2600 VND−3.70%33.8K2.180.00%Dịch vụ Công nghiệp
SJMSONG DA 19 JSC
28B VND5600 VND0.00%3000.170.00%Tài chính
HKTEGO VIETNAM INVESTMENT JSC
29.448B VND4600 VND−4.17%2.2K0.8334.76132.35 VND+8.96%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ICFINVESTMENT COMMERCE FISHERIE
29.456B VND2400 VND+4.35%24.115K0.630.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DCSDAI CHAU JSC
30.155B VND500 VND+25.00%907.235K1.850.00%Sản xuất Chế tạo
APPADDITIVES AND PETROLEUM PRODUCTS
30.71B VND4300 VND−2.27%4000.200.00%Công nghiệp Chế biến
TXMVICEM GYPSUM & CEMENT JSC
31.5B VND4700 VND+4.44%1010.01−666.69 VND−54434.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SMTSAMETEL CORPORATION
31.711B VND5900 VND+1.72%11.6K2.200.00%Sản xuất Chế tạo
L61LILAMA 69.1 JSC
31.82B VND3800 VND−9.52%4.4K17.82−6435.23 VND+35.13%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SDDSONG DA ASSEMBLY CONSTRUCTION&INV
32.015B VND2000 VND0.00%16.95K0.940.00%Dịch vụ Công nghiệp
PRCPORT SERCO JSC
32.52B VND27100 VND0.00%1.3K0.16282.2896.01 VND−99.77%129.15%Vận chuyển
KKCTHANH THAI GRP JSC
32.759B VND6300 VND0.00%5.9K1.060.00%Khoáng sản phi năng lượng
CETHTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY
33.275B VND5100 VND−7.27%7000.531198.984.25 VND−98.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BPCVICEM PACKAGING BIM SON JSC
34.2B VND9000 VND−3.23%16K12.9830.32296.81 VND+3.46%2.22%Công nghiệp Chế biến
KSHDAMAC GLS JSC
34.506B VND600 VND0.00%183.336K0.330.00%Khoáng sản phi năng lượng
CDOCONSULTANCY DESIGN & URBAN DEV JSC
34.656B VND1100 VND+10.00%199.76K1.420.00%Dịch vụ Công nghiệp
DC2DEVELOPMENT INVESTMENT JSC 2
34.759B VND4600 VND0.00%8110.100.00%Dịch vụ Công nghiệp
SAPTEXTBOOK PRINTING JSC
35.006B VND23200 VND−14.71%3000.260.00%Dịch vụ Khách hàng
SD7SONG DA NO 7 JSC
36.04B VND2900 VND−14.71%30K61.880.00%Dịch vụ Công nghiệp
HKBHA NOI-KINH BAC AGRICULTURE & FOOD
36.12B VND700 VND0.00%673.5K8.310.00%Công nghiệp Chế biến
BLFBAC LIEU FISHERIES JOINT STOCK CO
36.8B VND3600 VND−2.70%22.757K3.52−370.17 VND+82.24%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PGTPGT HOLDINGS JSC
36.967B VND4000 VND0.00%5K0.625.75695.33 VND0.00%Tài chính
DXVCÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
37.323B VND3760 VND−0.27%1.8K0.30−842.09 VND−2323.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
QTCQUANG NAM TRANSPORTATION JSC
37.53B VND12600 VND−9.35%5000.125.76%Dịch vụ Công nghiệp
VBHVIETTRONICS BINH HOA JSC
37.99B VND15000 VND+14.50%1000.430.00%Công nghệ Điện tử
VTCVTC TELECOMMUNICATIONS CO
39.355B VND8700 VND0.00%2010.096.90%Dịch vụ Phân phối
FTMDUC QUAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT
40B VND800 VND+14.29%172.694K0.550.00%Công nghiệp Chế biến
DTCVIGLACERA DONG TRIEU
41B VND4100 VND0.00%4.101K0.60−4360.38 VND−454.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHGHOANG HA JSC
41.876B VND1900 VND0.00%192.521K0.550.00%Vận chuyển
CT6CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.6
42.13B VND6900 VND+16.95%6180.010.00%Dịch vụ Công nghiệp
VTJVINATABA TRADING & INVESTMENT
42.18B VND3700 VND0.00%8000.438.59430.83 VND+74.71%0.00%Tài chính
TH1VIETNAM NATL GENERAL EXP-IMP JSC 1
44.679B VND3300 VND+10.00%1460.010.01319019.14 VND0.00%Dịch vụ Phân phối
ONEONE TECHNOLOGY CORPORATION
44.994B VND5700 VND0.00%4000.398.77%Dịch vụ Phân phối
MLSMITRACO LIVESTOCK JSC
45.6B VND11400 VND0.00%1000.090.00%Công nghiệp Chế biến
HCIHANOI CONSTRUCTION - INVESTMENT JSC
46.565B VND10200 VND+14.61%3000.000.00%Khách hàng Lâu năm
PTSHAIPHONG PETROLIMEX TRANS&SERVICES
46.771B VND8400 VND0.00%6.514K5.659.52%Dịch vụ Phân phối
KSDDNA INVESTMENT JSC
46.8B VND3900 VND0.00%1910.04206.7318.87 VND+300.07%0.00%Khách hàng Lâu năm
CTPMINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC
49.61B VND3900 VND−4.88%126.801K0.4412.89302.53 VND+276.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HMRHOANG MAI STONE JSC
50.512B VND8700 VND−3.33%31.45K0.8812.67%Dịch vụ Công nghiệp
AMCASIA MINERAL JSC
51.3B VND17400 VND−3.33%3000.119.051922.54 VND−0.83%8.33%Công nghiệp Chế biến
TKGTUNG KHANH TRADING AND MANUFACTURIN
51.786B VND8100 VND−1.22%266.789K0.4939.20206.65 VND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PVRPETROVIETNAM PREMIER RECREATION JSC
51.907B VND1000 VND+11.11%23.05K0.590.00%Khách hàng Lâu năm
DS3DS3 JSC
53.349B VND5100 VND+2.00%3.2K0.030.00%Vận chuyển
PVVVINACONEX 39 JSC
54B VND1800 VND+12.50%25.832K0.020.00%Dịch vụ Công nghiệp
CKVCOKYVINA JSC
54.162B VND13500 VND+3.85%1000.028.15%Công nghệ Điện tử
PMPDAM PHU MY PACKAGING JSC
54.6B VND13000 VND0.00%4490.609.23%Công nghiệp Chế biến
SSNSAIGON SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JS
55.44B VND1400 VND0.00%515.74K6.580.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MKVCAI LAY VETERINARY PHARMA JSC
56B VND11200 VND0.00%1K3.852.68%Công nghệ Sức khỏe
PBPPETROVIETNAM PACKAGING JSC
56.154B VND11700 VND0.00%8.1K1.537.26%Công nghiệp Chế biến
MCOBDC VIETNAM INV & CONS JSC
56.224B VND15000 VND+9.49%100.67K0.750.00%Dịch vụ Công nghiệp
TMXVICEM CEMENT TRADING JSC
56.4B VND9700 VND+3.19%9000.366.38%Khoáng sản phi năng lượng
HASCÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
56.628B VND7500 VND+3.31%9000.934.13%Dịch vụ Công nghiệp
MTGMT GAS JSC
56.7B VND8500 VND−5.56%14.601K5.210.00%Công ty dịch vụ công cộng