Cổ phiếu ÚcCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Úc này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AARASTRAL RESOURCES NL
0.096 AUD17.07%2.729M75.831M AUD−0.01 AUD3.70%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AQSAQUIS ENTERTAINMENT LIMITED
0.195 AUD1.03%1336.565M AUD0.00%Dịch vụ Khách hàng
ATPATLAS PEARLS LTD
0.060 AUD0.00%775.24K25.489M AUD2.930.02 AUD29.75%0.00%Khách hàng Lâu năm
CVCCVC LIMITED
2.60 AUD4.00%100.545K303.743M AUD22.850.11 AUD−31.65%3.46%Tài chính
GDCGLOBAL DATA CENTRE GROUP
1.820 AUD−1.62%112.169K140.636M AUD−0.00 AUD−100.59%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GDGGENERATION DEVELOPMENT GROUP LIMITED
1.500 AUD−2.60%24.677K285.823M AUD62.760.02 AUD60.40%1.33%Tài chính
Sức mua mạnh
HLAHEALTHIA LIMITED
1.750 AUD0.00%142.798K245.336M AUD38.980.04 AUD−33.97%1.14%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
HZNHORIZON OIL LIMITED
0.180 AUD2.86%1.593M291.308M AUD4.560.04 AUD967.57%25.00%Năng lượng Mỏ
JATOJATCORP OPTAUG24D
0.007 AUD600.00%599.814K24.147M AUDCông nghiệp Chế biến
KEYKEY PETROLEUM LIMITED
0.002 AUD0.00%9773.936M AUD10.000.00 AUD0.00%Năng lượng Mỏ
LKOLAKES BLUE ENERGY NL
0.001 AUD0.00%500K60.716M AUD−0.00 AUD−200.00%0.00%Năng lượng Mỏ
MGVMUSGRAVE MINERALS LIMITED
0.395 AUD2.60%1.205M233.527M AUD−0.00 AUD−40.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
OAUORA GOLD LIMITED
0.008 AUD0.00%5.348M38.094M AUD−0.00 AUD30.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ORGORIGIN ENERGY LIMITED
8.86 AUD1.84%8.794M15.21B AUD14.540.61 AUD3.72%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
OZMOZAURUM RESOURCES LIMITED
0.125 AUD−10.71%12.359M15.875M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
REYREY RESOURCES LIMITED
0.180 AUD0.00%3.4K38.109M AUD−0.01 AUD−7.87%0.00%Năng lượng Mỏ
SXESOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD
0.850 AUD1.80%1.103M223.272M AUD11.170.08 AUD44.40%5.88%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
UMGUNITED MALT GROUP LIMITED
4.94 AUD0.20%813.794K1.478B AUD−0.04 AUD−130.26%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
VVAVIVA LEISURE LIMITED
1.510 AUD7.09%15.591K136.332M AUD41.830.04 AUD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh