Cổ phiếu ÚcCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Úc này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AHFDBAUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS NPV DFD 05/12/22 (EX-RECONS
0.052AUD4.00%0.002AUD87.429K4.546K−0.01AUDHàng tiêu dùng không lâu bền
ALOALLOGGIO GROUP LIMITED
0.255AUD−1.92%−0.005AUD
Mua
269.371K68.69K52.19MAUD26.000.01AUDTài chính
AYIA1 INVESTMENTS & RESOURCES LTD
0.001AUD0.00%0.000AUD
Theo dõi
10K1016.422MAUD−0.00AUDCông nghiệp Chế biến
BGLBELLEVUE GOLD LIMITED
1.220AUD4.27%0.050AUD
Sức mua mạnh
7.992M9.75M1.224BAUD−0.02AUDKhoáng sản phi năng lượng
BRBBREAKER RESOURCES NL
0.315AUD3.28%0.010AUD
Mua
1.301M409.953K99.474MAUD145.240.00AUDKhoáng sản phi năng lượng
COSCOSOL LIMITED
0.760AUD5.56%0.040AUD
Sức mua mạnh
41.349K31.425K106.257MAUD19.050.04AUDDịch vụ Công nghệ
FODTHE FOOD REVOLUTION GROUP LIMITED
0.033AUD3.13%0.001AUD
Sức mua mạnh
1.551M51.184K30.296MAUD−0.00AUDHàng tiêu dùng không lâu bền
GLEGLG CORP LTD
0.470AUD−2.08%−0.010AUD
Mua
13.785K6.479K34.827MAUD4.990.10AUDHàng tiêu dùng không lâu bền
GORGOLD ROAD RESOURCES LIMITED
1.835AUD2.23%0.040AUD
Sức mua mạnh
4.089M7.503M1.931BAUD27.700.07AUD73Khoáng sản phi năng lượng
HYTHYTERRA LTD
0.023AUD−72.40%−0.060AUD
Bán Mạnh
12.771M293.739K4.654MAUD−0.03AUDNăng lượng Mỏ
KILKILAND LTD
1.700AUD5.59%0.090AUD
Sức mua mạnh
53.994K91.79K121.915MAUD−0.06AUDKhoáng sản phi năng lượng
MINMINERAL RESOURCES LIMITED
89.83AUD0.67%0.60AUD
Sức mua mạnh
987.362K88.695M16.886BAUD48.071.86AUD3.863KKhoáng sản phi năng lượng
MMCMITRE MINING CORPORATION LIMITED
0.250AUD−3.85%−0.010AUD
Mua
152.904K38.226K8.892MAUD−0.03AUDKhoáng sản phi năng lượng
MRMMMA OFFSHORE LIMITED
0.800AUD6.67%0.050AUD
Sức mua mạnh
2.475M1.98M276.087MAUD8.420.09AUD1.1KVận chuyển
NORNORWOOD SYSTEMS LIMITED
0.030AUD0.00%0.000AUD
Mua
550.435K16.513K11.39MAUD−0.00AUDDịch vụ Công nghệ
POLPOLYMETALS RESOURCES LTD
0.245AUD16.67%0.035AUD
Sức mua mạnh
89.935K22.034K16.919MAUD−0.01AUDKhoáng sản phi năng lượng
PRNPERENTI LIMITED
1.110AUD0.00%0.000AUD
Mua
756.067K839.234K764.796MAUD19.340.06AUD8.939KDịch vụ Công nghiệp
PRUPERSEUS MINING LIMITED
2.33AUD3.10%0.07AUD
Sức mua mạnh
6.091M14.192M3.09BAUD12.270.19AUDKhoáng sản phi năng lượng
SGQST GEORGE MINING LIMITED
0.083AUD7.79%0.006AUD
Sức mua mạnh
10.701M888.212K53.998MAUD−0.01AUDKhoáng sản phi năng lượng
TIETIETTO MINERALS LIMITED
0.825AUD1.23%0.010AUD
Mua
5.379M4.438M879.815MAUD−0.07AUDKhoáng sản phi năng lượng
TWETREASURY WINE ESTATES LIMITED
14.01AUD1.37%0.19AUD
Sức mua mạnh
2.187M30.643M9.976BAUD38.070.36AUD2.5KHàng tiêu dùng không lâu bền
WGOWARREGO ENERGY LIMITED
0.280AUD8.46%0.020AUD
Sức mua mạnh
11.871M3.348M318.012MAUD−0.00AUDCông ty dịch vụ công cộng
WR1WINSOME RESOURCES LIMITED
1.250AUD13.64%0.150AUD
Mua
5.925M7.407M157.689MAUD−0.02AUDKhoáng sản phi năng lượng
XTEXTEK LIMITED.
0.720AUD2.86%0.020AUD
Sức mua mạnh
601.598K433.151K71.233MAUD14.000.05AUDCông nghệ Điện tử