Cổ phiếu Úcđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Úc nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng
Giá
Thay đổi %
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
REDRED 5 LIMITED
97.165M0.350 AUD0.00%7.641.194B AUD−0.01 AUD+75.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PLSPILBARA MINERALS LIMITED
75.119M3.64 AUD+2.25%2.8110.774B AUD4.610.79 AUD6.98%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LLCLENDLEASE GROUP
74.659M6.63 AUD−0.60%22.634.485B AUD−0.34 AUD−204.65%2.44%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ARUARAFURA RARE EARTHS LTD
60.534M0.205 AUD−8.89%11.25422.673M AUD−0.05 AUD−818.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ORRORECORP LIMITED
57.048M0.485 AUD+3.19%7.49215.928M AUD−0.05 AUD−67.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
INRIONEER LTD
54.336M0.155 AUD−8.82%7.45380.054M AUD−0.00 AUD+23.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BRNBRAINCHIP HOLDINGS LTD
50.925M0.220 AUD−4.35%5.93389.036M AUD0.00%Công nghệ Điện tử
TLSTELSTRA GROUP LIMITED
44.895M3.82 AUD+1.06%2.3243.601B AUD22.890.17 AUD+7.06%4.50%Truyền thông
Mua
AGYARGOSY MINERALS LIMITED
41.924M0.175 AUD−5.41%8.96280.881M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CXOCORE LITHIUM LTD
38.264M0.280 AUD−3.45%2.14673.135M AUD50.000.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
CARCAR GROUP LIMITED
34.201M27.78 AUD+0.87%20.6310.259B AUD15.421.80 AUD+258.49%2.24%Dịch vụ Công nghệ
Mua
S32SOUTH32 LIMITED
34.018M3.08 AUD+0.65%2.6114.005B AUD−0.06 AUD−518.75%3.97%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AWCALUMINA LIMITED
33.979M0.730 AUD−1.35%3.402.118B AUD−0.05 AUD−191.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TIETIETTO MINERALS LIMITED
30.42M0.620 AUD0.00%5.34706.057M AUD−0.01 AUD+74.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LTRLIONTOWN RESOURCES LIMITED
29.947M1.375 AUD+2.23%3.353.286B AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SWMSEVEN WEST MEDIA LIMITED
29.854M0.250 AUD0.00%8.23388.393M AUD2.710.09 AUD−55.42%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
DYLDEEP YELLOW LIMITED
29.499M1.030 AUD−1.44%6.38834.261M AUD−0.01 AUD+18.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SYRSYRAH RESOURCES LIMITED
26.729M0.635 AUD−0.78%6.10439.334M AUD−0.12 AUD+30.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
WC8WILDCAT RESOURCES LIMITED
26.107M0.750 AUD−3.23%2.361.004B AUD−0.00 AUD−38.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MSBMESOBLAST LIMITED
23.209M0.405 AUD−2.41%6.55341.642M AUD−0.17 AUD+13.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PDNPALADIN ENERGY LTD
22.584M0.975 AUD−2.99%2.023.058B AUD−0.01 AUD+79.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GRRGRANGE RESOURCES LIMITED.
21.708M0.430 AUD−3.37%9.18509.229M AUD4.530.10 AUD−67.95%9.09%Khoáng sản phi năng lượng
AMPAMP LIMITED
21.304M0.935 AUD0.00%0.852.543B AUD−0.02 AUD−159.53%5.41%Tài chính
Theo dõi
CPMCOOPER METALS LIMITED
20.652M0.435 AUD+67.31%12.5614.624M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ORGORIGIN ENERGY LIMITED
19.262M8.24 AUD−1.90%1.5714.54B AUD13.520.61 AUD4.31%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
WGXWESTGOLD RESOURCES LIMITED.
18.112M2.14 AUD+1.42%8.60985.135M AUD101.420.02 AUD−88.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GMDGENESIS MINERALS LIMITED
17.645M1.845 AUD0.00%4.861.925B AUD−0.30 AUD−256.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LRSLATIN RESOURCES LIMITED
16.638M0.185 AUD−2.63%1.09485.189M AUD−0.00 AUD−165.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BHPBHP GROUP LIMITED
16.342M46.30 AUD+0.24%2.75235.301B AUD12.233.79 AUD+27.99%5.63%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QANQANTAS AIRWAYS LIMITED
15.745M5.30 AUD+1.92%2.438.949B AUD5.700.93 AUD0.00%Vận chuyển
Mua
AZJAURIZON HOLDINGS LIMITED
15.509M3.53 AUD−0.56%3.676.643B AUD23.600.15 AUD−61.68%4.16%Vận chuyển
Mua
STXSTRIKE ENERGY LIMITED
15.438M0.405 AUD0.00%3.781.041B AUD−0.01 AUD−270.21%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
ZIPZIP CO LIMITED..
15.02M0.405 AUD+6.58%2.15335.18M AUD−0.52 AUD+60.80%0.00%Tài chính
Mua
SGRTHE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
14.899M0.525 AUD+1.94%0.901.447B AUD−1.86 AUD−3691.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
STOSANTOS LIMITED
14.771M6.91 AUD−0.43%2.0822.683B AUD8.870.78 AUD+348.22%5.11%Năng lượng Mỏ
Mua
TCLTRANSURBAN GROUP
14.328M12.96 AUD+1.01%4.9539.406B AUD623.080.02 AUD4.55%Vận chuyển
Mua
IAGINSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED
13.703M5.94 AUD+3.13%3.0414.305B AUD18.450.32 AUD2.54%Tài chính
Theo dõi
MPLMEDIBANK PRIVATE LIMITED
13.661M3.46 AUD+1.17%2.359.529B AUD18.640.19 AUD+15.86%4.22%Tài chính
Mua
QBEQBE INSURANCE GROUP LIMITED
12.965M15.37 AUD+1.32%4.1823.38B AUD15.940.96 AUD2.81%Tài chính
Sức mua mạnh
TLCTHE LOTTERY CORPORATION LIMITED
12.641M4.60 AUD+0.88%4.599.927B AUD38.690.12 AUD3.14%Dịch vụ Khách hàng
Mua
EMLEML PAYMENTS LIMITED
12.586M0.855 AUD+11.04%3.28410.19M AUD−0.76 AUD−860.53%0.00%Tài chính
Theo dõi
IGOIGO LIMITED
12.302M8.58 AUD+0.59%3.146.375B AUD11.870.72 AUD+232.26%6.89%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TAHTABCORP HOLDINGS LIMITED
12.053M0.720 AUD−0.69%1.581.655B AUD24.320.03 AUD3.17%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NICNICKEL INDUSTRIES LIMITED
12.023M0.720 AUD0.00%2.253.064B AUD14.430.05 AUD−38.47%5.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ORAORORA LIMITED
11.856M2.54 AUD0.00%3.433.388B AUD12.510.20 AUD+56.11%6.46%Công nghiệp Chế biến
Mua
ANZANZ GROUP HOLDINGS LIMITED
11.789M24.37 AUD+0.79%2.0273.102B AUD10.762.27 AUD6.36%Tài chính
Mua
CTTCETTIRE LIMITED
11.366M3.09 AUD−10.43%4.061.289B AUD74.280.04 AUD0.00%Bán Lẻ
Mua
WBCWESTPAC BANKING CORPORATION
10.616M21.37 AUD+1.04%2.3874.475B AUD11.221.90 AUD6.31%Tài chính
Theo dõi
IPLINCITEC PIVOT LIMITED
10.325M2.92 AUD+2.46%2.035.458B AUD10.150.29 AUD+275.59%9.61%Công nghiệp Chế biến
Mua
RSGRESOLUTE MINING LIMITED
10.078M0.435 AUD+2.35%1.82830.329M AUD10.430.04 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
WDSWOODSIDE ENERGY GROUP LTD
10.074M31.00 AUD0.00%2.5759.196B AUD5.995.17 AUD+959.68%10.89%Năng lượng Mỏ
Mua
OBLOMNI BRIDGEWAY LIMITED
9.822M1.550 AUD−5.49%11.17443.144M AUD−0.12 AUD−11.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KARKAROON ENERGY LTD
9.231M2.01 AUD−0.99%1.771.571B AUD4.780.42 AUD0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NABNATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
8.553M28.40 AUD+1.07%2.3288.382B AUD12.422.29 AUD5.68%Tài chính
Theo dõi
FMGFORTESCUE LTD
8.455M24.99 AUD+0.85%1.8176.563B AUD10.802.31 AUD−47.83%7.03%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
RMSRAMELIUS RESOURCES LIMITED
8.164M1.710 AUD+1.18%2.061.846B AUD25.110.07 AUD−55.92%1.23%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BGLBELLEVUE GOLD LIMITED
8.157M1.710 AUD+1.48%2.131.833B AUD−0.02 AUD−57.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VNTVENTIA SERVICES GROUP LIMITED
7.93M3.00 AUD+3.09%1.992.472B AUD14.840.20 AUD+481.03%5.74%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BXBBRAMBLES LIMITED
7.851M13.34 AUD+2.14%2.7618.117B AUD17.790.75 AUD+56.35%3.03%Vận chuyển
Mua
AKEALLKEM LIMITED
7.759M8.60 AUD+1.18%2.165.389B AUD8.401.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NSTNORTHERN STAR RESOURCES LTD
7.707M12.73 AUD+0.47%1.7313.95B AUD25.320.50 AUD−56.01%2.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BPTBEACH ENERGY LIMITED
7.579M1.485 AUD0.00%2.373.383B AUD8.450.18 AUD+26.68%2.69%Năng lượng Mỏ
Mua
GORGOLD ROAD RESOURCES LIMITED
7.491M1.950 AUD+0.78%3.121.997B AUD27.430.07 AUD−17.80%0.92%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
EVNEVOLUTION MINING LIMITED
7.368M4.09 AUD+0.49%1.077.092B AUD46.010.09 AUD−55.86%1.04%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PRUPERSEUS MINING LIMITED
7.33M1.930 AUD+0.26%1.552.479B AUD6.230.31 AUD+230.63%1.96%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
COLCOLES GROUP LIMITED.
7.327M15.33 AUD+0.86%2.7620.317B AUD18.380.83 AUD+10.80%4.35%Bán Lẻ
Theo dõi
EDVENDEAVOUR GROUP LIMITED
7.253M4.93 AUD+0.82%1.928.829B AUD16.690.30 AUD+18.87%4.42%Bán Lẻ
Mua
APAAPA GROUP
7.229M8.53 AUD+1.31%3.0510.803B AUD38.340.22 AUD6.53%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
RRLREGIS RESOURCES LIMITED
6.965M1.950 AUD+1.83%2.331.424B AUD−0.03 AUD−112.52%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DEGDE GREY MINING LIMITED
6.827M1.370 AUD+1.11%1.992.416B AUD−0.01 AUD−207.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NECNINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED
6.71M1.935 AUD0.00%3.433.152B AUD18.080.11 AUD+8.08%5.67%Dịch vụ Khách hàng
Mua
RDXREDOX LIMITED
6.574M2.25 AUD−7.79%12.511.286B AUD14.640.15 AUD0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
RWCRELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED
6.459M3.84 AUD+4.07%4.512.882B AUD14.600.26 AUD+10.08%3.87%Sản xuất Chế tạo
Mua
TWETREASURY WINE ESTATES LIMITED
6.286M10.70 AUD+0.75%1.668.095B AUD30.820.35 AUD+1.49%3.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SUNSUNCORP GROUP LIMITED
6.106M13.97 AUD+2.49%2.7417.415B AUD15.850.88 AUD+15.05%4.38%Tài chính
Sức mua mạnh
HVNHARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED
6.102M3.93 AUD+4.52%3.274.498B AUD9.090.43 AUD−35.91%6.93%Bán Lẻ
Theo dõi
PRNPERENTI LIMITED
5.938M1.050 AUD+0.48%2.131.008B AUD7.850.13 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CPUCOMPUTERSHARE LIMITED.
5.874M23.61 AUD+1.42%3.7214.106B AUD21.631.09 AUD+143.96%2.98%Dịch vụ Công nghệ
Mua
WAFWEST AFRICAN RESOURCES LIMITED
5.761M0.935 AUD+2.19%2.30892.718M AUD6.700.14 AUD−18.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MEIMETEORIC RESOURCES NL
5.719M0.205 AUD0.00%1.90408.26M AUD−0.02 AUD−245.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
WESWESFARMERS LIMITED
5.706M52.66 AUD−0.11%4.1959.258B AUD24.222.17 AUD+3.49%3.66%Bán Lẻ
Theo dõi
NHCNEW HOPE CORPORATION LIMITED
5.655M5.20 AUD−1.33%3.364.497B AUD4.351.20 AUD+1160.48%9.59%Năng lượng Mỏ
Bán
IFLINSIGNIA FINANCIAL LTD
5.59M2.11 AUD0.00%3.401.418B AUD170.160.01 AUD9.30%Tài chính
Mua
AGLAGL ENERGY LIMITED.
5.333M9.43 AUD−2.68%3.076.593B AUD−1.88 AUD+43.12%3.16%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
WOWWOOLWORTHS GROUP LIMITED
5.295M34.90 AUD+1.81%3.0341.957B AUD26.801.30 AUD−20.67%3.02%Bán Lẻ
Theo dõi
CWYCLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED
5.147M2.46 AUD+1.23%1.945.46B AUD243.560.01 AUD−85.65%2.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MTSMETCASH LIMITED
5.142M3.62 AUD+0.56%2.513.566B AUD13.540.27 AUD+14.71%6.16%Dịch vụ Phân phối
Mua
CBACOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
5.016M104.66 AUD+1.29%2.90172.977B AUD18.555.64 AUD4.35%Tài chính
Bán
LPILITHIUM POWER INTERNATIONAL LIMITED
4.978M0.540 AUD−0.92%1.98344.271M AUD−0.01 AUD+65.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VEAVIVA ENERGY GROUP LIMITED
4.935M3.08 AUD+0.65%2.044.76B AUD−0.05 AUD−192.23%7.06%Năng lượng Mỏ
Mua
WHCWHITEHAVEN COAL LIMITED
4.922M7.14 AUD−1.38%1.276.106B AUD2.363.02 AUD10.11%Năng lượng Mỏ
Mua
LOTLOTUS RESOURCES LIMITED
4.806M0.290 AUD−3.33%1.11482.869M AUD−0.01 AUD−21.31%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SBMST BARBARA LIMITED
4.484M0.210 AUD+5.00%1.23163.594M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LYCLYNAS RARE EARTHS LIMITED
4.335M6.62 AUD0.00%1.596.169B AUD19.520.34 AUD+88.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SMRSTANMORE RESOURCES LIMITED
4.295M3.87 AUD+1.04%4.253.479B AUD2.971.30 AUD0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NMTNEOMETALS LTD
4.282M0.200 AUD0.00%2.73133.831M AUD−0.06 AUD−309.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VULVULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED
4.229M2.52 AUD−6.32%6.30426.741M AUD−0.31 AUD−165.49%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
INGINGHAMS GROUP LIMITED
4.204M3.80 AUD+0.80%2.161.392B AUD23.470.16 AUD−27.56%3.87%Công nghiệp Chế biến
Mua
QUBQUBE HOLDINGS LIMITED
4.089M2.92 AUD+1.39%1.825.14B AUD29.320.10 AUD+107.07%2.78%Vận chuyển
Mua
BOEBOSS ENERGY LTD
4.024M4.17 AUD−1.88%2.081.56B AUD117.800.04 AUD+3440.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi