Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Úc

Cổ phiếu Úc có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DCXDISCOVEX RESOURCES LIMITED
0.001 AUD−50.00%1.5M1.316.605M AUD−0.00 AUD−20.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KEYKEY PETROLEUM LIMITED
0.001 AUD0.00%50.773M38.072.263M AUD5.000.00 AUD0.00%Năng lượng Mỏ
CLZCLASSIC MINERALS LTD
0.001 AUD0.00%14.3M2.5012.357M AUD−0.03 AUD+77.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AXPAXP ENERGY LIMITED
0.001 AUD0.00%397K0.145.825M AUD0.00%Năng lượng Mỏ
EVEEVE HEALTH GROUP LIMITED.
0.001 AUD0.00%990.005.274M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CLECYCLONE METALS LIMITED
0.001 AUD0.00%4.5M0.9310.471M AUD−0.00 AUD−164.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EMUEMU NL
0.001 AUD0.00%1.965M0.911.668M AUD−0.00 AUD+83.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AVWAVIRA RESOURCES LTD
0.001 AUD0.00%1.285M0.853.201M AUD−0.00 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LNULINIUS TECHNOLOGIES LIMITED
0.002 AUD0.00%52.854K0.0110.393M AUD−0.00 AUD+54.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CT1CONSTELLATION TECHNOLOGIES LIMITED
0.002 AUD0.00%1M0.672.949M AUD0.00 AUD+100.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GCRGOLDEN CROSS RESOURCES LTD
0.002 AUD0.00%50K0.072.195M AUD−0.00 AUD−33.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EDEEDEN INNOVATIONS LTD
0.002 AUD0.00%2.901K0.0011.035M AUD−0.01 AUD−120.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
LSRLODESTAR MINERALS LIMITED
0.002 AUD0.00%45.015K0.014.047M AUD−0.00 AUD+95.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PUAPEAK MINERALS LIMITED
0.002 AUD0.00%204.696K0.182.603M AUD−0.00 AUD+90.70%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KNMKNEOMEDIA LIMITED
0.002 AUD0.00%2.63M1.873.067M AUD−0.00 AUD+46.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MTLMANTLE MINERALS LIMITED
0.002 AUD0.00%15.011M2.4112.395M AUD−0.00 AUD+28.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BP8BPH GLOBAL LTD
0.002 AUD+100.00%274.588K0.263.908M AUD−0.00 AUD+2.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RR1REACH RESOURCES LIMITED
0.002 AUD0.00%5.546M0.356.421M AUD−0.00 AUD−140.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SFGSEAFARMS GROUP LIMITED
0.002 AUD−33.33%2.247M0.8419.346M AUD−0.00 AUD+69.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
MCTMETALICITY LIMITED
0.002 AUD0.00%450K0.388.97M AUD−0.00 AUD+37.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
YPBYPB GROUP LTD
0.002 AUD0.00%160K0.211.581M AUD−0.00 AUD+97.46%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FAUFIRST AU LIMITED
0.003 AUD0.00%30K0.014.986M AUD−0.00 AUD+55.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OAROAR RESOURCES LIMITED
0.003 AUD0.00%1.5M0.866.658M AUD−0.00 AUD+72.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CHKCOHIBA MINERALS LIMITED
0.003 AUD0.00%2.478M0.5310.765M AUD−0.00 AUD−50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUHAUSTCHINA HOLDINGS LIMITED
0.003 AUD0.00%2.906M1.896.234M AUD−0.00 AUD+14.29%0.00%Năng lượng Mỏ
TTATTA HOLDINGS LIMITED
0.003 AUD0.00%116.963K2.84412.27K AUD−0.01 AUD−480.95%0.00%Dịch vụ Phân phối
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
0.003 AUD−25.00%2.274M1.0121.626M AUD−0.00 AUD+97.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VALVALOR RESOURCES LIMITED
0.003 AUD0.00%30.103M14.2016.062M AUD−0.00 AUD+60.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NVQNOVIQTECH LIMITED
0.003 AUD0.00%90K0.073.928M AUD−0.00 AUD+50.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HLXHELIX RESOURCES LIMITED
0.003 AUD0.00%706.666K0.456.969M AUD−0.00 AUD−161.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RILREDIVIUM LIMITED
0.003 AUD0.00%2.97M1.0315.203M AUD−0.00 AUD−183.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RMLRESOLUTION MINERALS LTD
0.003 AUD0.00%22.2K0.015.04M AUD−0.01 AUD−140.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SITSITE GROUP INTERNATIONAL LIMITED
0.003 AUD+50.00%914K0.496.506M AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
AHNATHENA RESOURCES LIMITED
0.003 AUD0.00%327.323K0.303.211M AUD−0.00 AUD−600.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TASTASMAN RESOURCES LTD
0.004 AUD0.00%31.25K0.102.851M AUD−0.01 AUD−112.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TMXTERRAIN MINERALS LIMITED
0.004 AUD0.00%7.245M6.256.443M AUD−0.00 AUD−25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VMLVITAL METALS LIMITED
0.004 AUD0.00%262.189K0.1423.58M AUD−0.01 AUD−438.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SI6SI6 METALS LIMITED
0.004 AUD−20.00%781.561K0.349.969M AUD−0.00 AUD+38.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GMNGOLD MOUNTAIN LIMITED
0.004 AUD0.00%4.809M0.3614.389M AUD−0.01 AUD−184.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUKAUMAKE LIMITED.
0.004 AUD0.00%250K0.156.7M AUD−0.00 AUD+91.91%0.00%Bán Lẻ
AMDARROW MINERALS LTD
0.004 AUD0.00%22.872M0.5626.735M AUD−0.00 AUD−118.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATHALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
0.004 AUD0.00%1.55M0.1617.531M AUD−0.01 AUD+41.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
LNRLANTHANEIN RESOURCES LTD
0.004 AUD0.00%71.035K0.016.449M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TMKTMK ENERGY LIMITED
0.004 AUD0.00%4.648M1.7624.49M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
LRLLABYRINTH RESOURCES LIMITED
0.004 AUD0.00%220K0.465.938M AUD−0.01 AUD+15.07%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AD1AD1 HOLDINGS LIMITED
0.005 AUD0.00%2.828M5.974.493M AUD−0.01 AUD−202.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADDADAVALE RESOURCES LIMITED
0.005 AUD0.00%5.076M1.275.056M AUD−0.01 AUD−21.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PURPURSUIT MINERALS LTD
0.005 AUD0.00%1.056M0.5914.72M AUD−0.00 AUD+55.07%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NRZNEURIZER LTD
0.005 AUD0.00%26.05M9.558.783M AUD−0.02 AUD+27.18%0.00%Năng lượng Mỏ
88E88 ENERGY LIMITED
0.005 AUD−16.67%31.275M0.54148.353M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Năng lượng Mỏ
AYTAUSTIN METALS LIMITED
0.005 AUD0.00%145.372K0.396.426M AUD−0.00 AUD+70.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OAUORA GOLD LIMITED
0.005 AUD−16.67%2.154M0.4528.7M AUD−0.00 AUD+47.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EMTEMETALS LIMITED
0.005 AUD−16.67%104.625K0.115.1M AUD1.140.00 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TIGTIGERS REALM COAL LIMITED
0.005 AUD−16.67%250K0.2771.867M AUD0.910.01 AUD+5400.00%0.00%Năng lượng Mỏ
SISSIMBLE SOLUTIONS LIMITED
0.005 AUD0.00%7.5M2.342.412M AUD−0.00 AUD+36.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IVXINVION LIMITED
0.005 AUD+25.00%956.423K0.9132.123M AUD−0.00 AUD+33.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LPDLEPIDICO LTD
0.006 AUD−14.29%1.141M0.5345.83M AUD−0.00 AUD−11.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
FGLFRUGL GROUP LIMITED
0.006 AUD0.00%1.367M1.087.292M AUD−0.00 AUD+34.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RGSREGENEUS LTD
0.006 AUD−14.29%10.001.839M AUD−0.01 AUD−155.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ECTENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.006 AUD0.00%42K0.1016.856M AUD−0.00 AUD−500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
ICGINCA MINERALS LIMITED
0.006 AUD0.00%320.822K0.605.878M AUD−0.00 AUD+13.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BUYBOUNTY OIL & GAS NL
0.006 AUD0.00%1.2M0.579.74M AUD−0.00 AUD+19.23%0.00%Năng lượng Mỏ
INPINCENTIAPAY LIMITED
0.006 AUD+20.00%1.023M1.074.976M AUD−0.01 AUD+59.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AMLAEON METALS LIMITED.
0.006 AUD0.00%1.402M1.537.675M AUD−0.00 AUD+64.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VRCVOLT RESOURCES LIMITED
0.006 AUD−14.29%100K0.0628.911M AUD−0.00 AUD−208.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JTLJAYEX TECHNOLOGY LIMITED
0.006 AUD0.00%46.17K0.081.767M AUD−0.02 AUD−100.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MOHMOHO RESOURCES LIMITED
0.006 AUD0.00%750K1.213.235M AUD−0.01 AUD+66.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
YARYARI MINERALS LIMITED
0.006 AUD+20.00%83.16K0.092.894M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CDTCASTLE MINERALS LIMITED
0.006 AUD−14.29%42.066K0.037.347M AUD−0.01 AUD−63.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCOTHE CALMER CO INTERNATIONAL LIMITED
0.006 AUD0.00%3.832M0.386.454M AUD−0.02 AUD+39.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GSRGREENSTONE RESOURCES LIMITED
0.006 AUD−14.29%1.78M0.648.209M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASRASRA MINERALS LIMITED
0.006 AUD0.00%327.242K0.179.919M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LMLLINCOLN MINERALS LIMITED
0.007 AUD+16.67%710.5K0.6210.224M AUDKhoáng sản phi năng lượng
ODEODESSA MINERALS LIMITED
0.007 AUD−12.50%11.358M2.898.346M AUD−0.00 AUD+93.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BPPBABYLON PUMP & POWER LIMITED
0.007 AUD0.00%150K0.2617.497M AUD0.00 AUD+100.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BMEBLACK MOUNTAIN ENERGY LTD
0.007 AUD0.00%385.75K1.152.683M AUD−0.02 AUD−109.78%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TEMTEMPEST MINERALS LIMITED
0.007 AUD0.00%1.036M1.683.634M AUD−0.00 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADYADMIRALTY RESOURCES NL.
0.007 AUD0.00%947.78K3.959.125M AUD−0.00 AUD−166.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RLGROOLIFE GROUP LTD
0.007 AUD0.00%170K0.166.503M AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
HORHORSESHOE METALS LIMITED
0.007 AUD0.00%970.782K1.164.525M AUD−0.00 AUD+60.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
T3D333D LIMITED
0.007 AUD−22.22%5.393K0.061.075M AUD−0.01 AUD+17.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
EPMECLIPSE METALS LIMITED.
0.007 AUD−12.50%984.626K0.8016.6M AUD−0.00 AUD−200.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EXLELIXINOL WELLNESS LIMITED
0.007 AUD+16.67%1.119M0.637.594M AUD−0.02 AUD+81.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1AGALTERRA LIMITED
0.007 AUD+16.67%20K0.074.993M AUD−0.00 AUD+69.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
1CGONE CLICK GROUP LIMITED
0.007 AUD0.00%402.78K0.125.319M AUDDịch vụ Công nghệ
POSPOSEIDON NICKEL LIMITED
0.007 AUD0.00%2.878M0.4722.281M AUD−0.00 AUD+12.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CULCULLEN RESOURCES LIMITED
0.008 AUD0.00%63K0.254.561M AUD−0.00 AUD+39.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BLZBLAZE MINERALS LIMITED
0.008 AUD+14.29%2.77M9.924.4M AUD−0.00 AUD+68.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VFXVISIONFLEX GROUP LIMITED
0.008 AUD0.00%43.048K0.1714.17M AUD−0.00 AUD+91.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BCTBLUECHIIP LIMITED
0.008 AUD0.00%1.775M0.2712.271M AUD−0.01 AUD−50.00%0.00%Công nghệ Điện tử
ME1MELODIOL GLOBAL HEALTH LIMITED
0.008 AUD−11.11%4.345M1.362.819M AUD−0.60 AUD+10.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SP8STREAMPLAY STUDIO LIMITED
0.008 AUD+14.29%206.5K0.149.205M AUD−0.00 AUD−700.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TALTALIUS GROUP LIMITED
0.008 AUD0.00%1.945M2.0023.237M AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
EXTEXCITE TECHNOLOGY SERVICES LTD
0.008 AUD−11.11%2.728M2.4611.26M AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
AURAURIS MINERALS LIMITED
0.008 AUD0.00%220.622K0.443.813M AUD−0.02 AUD−222.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VARVARISCAN MINES LIMITED
0.008 AUD−11.11%15K0.033.411M AUD−0.00 AUD+3.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PABPATRYS LIMITED
0.008 AUD−11.11%35K0.0218.517M AUD−0.00 AUD+28.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BYHBRYAH RESOURCES LIMITED
0.008 AUD0.00%181.9K0.343.902M AUD−0.01 AUD+48.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MKLMIGHTY KINGDOM LIMITED
0.008 AUD0.00%17.006K0.044.163M AUD−0.04 AUD+15.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BFCBESTON GLOBAL FOOD COMPANY LIMITED
0.008 AUD0.00%439.343K0.1113.979M AUD−0.03 AUD+19.62%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền