Cổ phiếu Úc có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Úc ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
0.003 AUD0.00%5.501 M0.5518.536 M AUD−0.00 AUD−105.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
55GGPENTANET LIMITED
0.045 AUD−2.17%717.224 K0.5419.926 M AUD−0.02 AUD+21.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
88E88 ENERGY LIMITED
0.004 AUD+33.33%11.837 M0.5586.678 M AUD−0.00 AUD−250.00%0.00%Năng lượng Mỏ
AAUANTILLES GOLD LIMITED
0.010 AUD0.00%1.977 M0.619.815 M AUD−0.01 AUD−138.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AACLAUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED
2.33 AUD+0.43%790.065 K1.02468.255 M AUD30.420.08 AUD−88.43%4.31%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
AAFLAF LEGAL GROUP LTD
0.140 AUD0.00%212.053 K3.6513.762 M AUD14.140.01 AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
AJXALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
0.011 AUD0.00%715.601 K1.1910.234 M AUD−0.01 AUD−73.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
ALYALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.006 AUD−14.29%1.936 M1.698.247 M AUD−0.00 AUD+54.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMSATOMOS LIMITED
0.021 AUD−67.69%13.432 M36.8134.19 M AUD−0.03 AUD−566.20%0.00%Khách hàng Lâu năm
AAN1ANAGENICS LIMITED
0.007 AUD0.00%1.379 M2.403.229 M AUD−0.01 AUD+50.29%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAOAAUSMON RESOURCES LIMITED
0.002 AUD0.00%250.666 K0.282.872 M AUD−0.00 AUD−150.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAPCAUSTRALIAN POTASH LIMITED
0.001 AUD0.00%56.313 M2.124 M AUD−0.04 AUD−465.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AATSAUSTRALIS OIL & GAS LIMITED
0.013 AUD+8.33%39.096 K0.0515.284 M AUD−0.02 AUD−542.86%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ATXAMPLIA THERAPEUTICS LIMITED
0.058 AUD−1.69%1.46 M5.0516.025 M AUD−0.02 AUD+15.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AVAAVA RISK GROUP LIMITED
0.125 AUD0.00%62.828 K0.2036.2 M AUD−0.01 AUD−183.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AAVEAVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.003 AUD−25.00%316 K0.1612.677 M AUD−0.00 AUD+21.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AXPAXP ENERGY LIMITED
0.001 AUD0.00%67.802 K0.035.825 M AUD−0.00 AUD−190.91%0.00%Năng lượng Mỏ
BBUYBOUNTY OIL & GAS NL
0.006 AUD+20.00%3.486 M3.617.493 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
CCDTCASTLE MINERALS LIMITED
0.006 AUD+20.00%2.147 M1.216.122 M AUD−0.00 AUD−64.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLECYCLONE METALS LIMITED
0.001 AUD0.00%932.305 K1.2410.471 M AUD−0.00 AUD−164.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLZCLASSIC MINERALS LTD
0.006 AUD0.00%1.537 M0.602.013 M AUD−0.11 AUD+97.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CNJCONICO LTD
0.001 AUD0.00%6.247 M2.731.805 M AUD−0.00 AUD+58.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CSSCLEAN SEAS SEAFOOD LIMITED
0.215 AUD−2.27%82.45 K0.8544.289 M AUD−0.08 AUD+10.89%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CCXMCENTREX LIMITED
0.048 AUD0.00%4.583 M5.7641.143 M AUD−0.02 AUD−64.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DDAFDISCOVERY ALASKA LIMITED
0.014 AUD−12.50%295.412 K5.683.748 M AUD−0.01 AUD−469.23%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDOUDOUUGH LIMITED
0.004 AUD0.00%28.601 K0.374.328 M AUD−0.00 AUD+86.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EECTENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.003 AUD0.00%2.388 M0.9510.909 M AUD−0.00 AUD+5.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
EDEEDEN INNOVATIONS LTD
0.002 AUD0.00%2.027 M3.117.357 M AUD−0.00 AUD−3.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
EFEEASTERN RESOURCES LIMITED
0.007 AUD0.00%352.25 K0.278.694 M AUD−0.00 AUD+77.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ETMENERGY TRANSITION MINERALS LTD
0.032 AUD−5.88%62.368 K0.1047.751 M AUD−0.00 AUD+93.52%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EUREUROPEAN LITHIUM LIMITED
0.046 AUD−2.13%530.716 K0.4265.712 M AUD−0.01 AUD+23.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EEV1EVOLUTION ENERGY MINERALS LIMITED
0.065 AUD0.00%12.96 K0.0816.979 M AUD−0.06 AUD−58.19%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
EWCENERGY WORLD CORPORATION LTD
0.010 AUD0.00%297.666 K0.7730.789 M AUD−0.00 AUD−83.33%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
EXLELIXINOL WELLNESS LIMITED
0.005 AUD0.00%3.218 K0.006.505 M AUD−0.01 AUD+70.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FFBMFUTURE BATTERY MINERALS LIMITED
0.042 AUD0.00%490.179 K0.4526.823 M AUD−0.01 AUD−29.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFGHFORESTA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.010 AUD0.00%2.325 M1.9823.554 M AUD−0.00 AUD+13.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFNRFAR NORTHERN RESOURCES LIMITED
0.160 AUD−3.03%143.839 K3.74Khoáng sản phi năng lượng
FFWDFLEETWOOD LIMITED
1.360 AUD−1.81%742.973 K7.36130.584 M AUD19.070.07 AUD3.32%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GGDAGOOD DRINKS AUSTRALIA LTD
0.280 AUD0.00%5.869 K0.0336.997 M AUD−0.01 AUD−130.28%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GGMNGOLD MOUNTAIN LIMITED
0.003 AUD0.00%335.565 K0.6612.514 M AUD−0.00 AUD+91.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HASHASTINGS TECHNOLOGY METALS LTD
0.270 AUD−3.57%1.73 M2.0055.503 M AUD−0.11 AUD−5.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HE8HELIOS ENERGY LTD
0.046 AUD0.00%2.095 M2.12119.786 M AUD−0.00 AUD+61.54%0.00%Năng lượng Mỏ
HHIOHAWSONS IRON LTD
0.031 AUD−3.13%2.248 M1.1531.316 M AUD−0.01 AUD−11.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHT8HARRIS TECHNOLOGY GROUP LIMITED
0.008 AUD0.00%252.932 K1.642.393 M AUD−0.01 AUD−286.11%0.00%Dịch vụ Phân phối
IIBGIRONBARK ZINC LTD
0.004 AUD0.00%22.427 K0.026.375 M AUD−0.01 AUD−456.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIMIINFINITY MINING LIMITED
0.045 AUD−2.17%102.832 K0.895.463 M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIODIODM LIMITED
0.195 AUD+2.63%301.533 K0.84114.028 M AUD−0.00 AUD−28.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JJAVJAVELIN MINERALS LIMITED
0.001 AUD0.00%130 K0.263.264 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKFMKINGFISHER MINING LTD
0.067 AUD−1.47%168.856 K1.863.653 M AUD−0.03 AUD−79.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKLSKELSIAN GROUP LIMITED
5.35 AUD+1.13%621.957 K1.451.427 B AUD44.250.12 AUD−0.66%3.31%Dịch vụ Khách hàng
Mua
LITLITHIUM AUSTRALIA LIMITED
0.027 AUD0.00%2.23 M3.3933.002 M AUD−0.01 AUD+46.84%0.00%Công nghiệp Chế biến
LPDLEPIDICO LTD
0.004 AUD+100.00%68.101 M9.7923.87 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LLPMLITHIUM PLUS MINERALS LTD.
0.095 AUD−5.00%132.229 K0.49Công nghiệp Chế biến
LLSRLODESTAR MINERALS LIMITED
0.002 AUD0.00%413.659 K0.404.047 M AUD−0.00 AUD+81.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LLU7LITHIUM UNIVERSE LIMITED
0.018 AUD0.00%1.016 M0.3013.171 M AUD−0.02 AUD+67.03%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MM24MAMBA EXPLORATION LIMITED
0.021 AUD0.00%893.992 K2.433.866 M AUD−0.05 AUD−109.72%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ME1MELODIOL GLOBAL HEALTH LIMITED
0.002 AUD0.00%3.258 M0.731.427 M AUD−0.38 AUD+31.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MHJMICHAEL HILL INTERNATIONAL LIMITED
0.480 AUD0.00%641.664 K2.24184.619 M AUD14.460.03 AUD−69.93%10.94%Bán Lẻ
Mua
MMNBMINBOS RESOURCES LIMITED
0.055 AUD0.00%242.716 K0.2947.582 M AUD−0.01 AUD−47.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMRDMOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.002 AUD0.00%387.544 K0.3115.57 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMRQMRG METALS LIMITED
0.001 AUD0.00%441.822 K0.192.525 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMRRMINREX RESOURCES LIMITED
0.011 AUD0.00%1.232 M3.0011.934 M AUD−0.01 AUD−205.26%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MVPMEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
0.390 AUD−2.50%143.106 K0.9734.522 M AUD−0.22 AUD+14.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MX1MICRO-X LIMITED
0.089 AUD+2.30%351.555 K1.0548.709 M AUD−0.03 AUD+34.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NNAENEW AGE EXPLORATION LIMITED
0.004 AUD+33.33%10.06 K0.005.382 M AUD−0.00 AUD+51.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NNGSNUTRITIONAL GROWTH SOLUTIONS LTD
0.004 AUD0.00%252.5 K1.991.005 M AUD−0.01 AUD+76.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NHFNIB HOLDINGS LIMITED
7.08 AUD−0.56%656.857 K0.883.447 B AUD16.320.43 AUD+12.64%4.21%Tài chính
Mua
NNRZNEURIZER LTD
0.003 AUD0.00%985.379 K0.154.962 M AUD−0.01 AUD+74.38%0.00%Năng lượng Mỏ
OBLOMNI BRIDGEWAY LIMITED
0.775 AUD+12.32%1.352 M0.68194.956 M AUD−0.13 AUD−301.86%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
OOD6OD6 METALS LIMITED
0.066 AUD−2.94%12.359 K0.08Khoáng sản phi năng lượng
OODEODESSA MINERALS LIMITED
0.004 AUD+33.33%356.596 K0.133.651 M AUD−0.00 AUD+92.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OELOTTO ENERGY LIMITED
0.013 AUD0.00%2.261 M1.1462.335 M AUD−0.01 AUD−210.14%0.00%Năng lượng Mỏ
OOLYOLYMPIO METALS LIMITED
0.040 AUD0.00%61 K1.773.419 M AUD−0.05 AUD+98.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OOSLONCOSIL MEDICAL LTD
0.005 AUD0.00%273.005 K0.1816.661 M AUD−0.01 AUD+35.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPL3PATAGONIA LITHIUM LTD
0.090 AUD−10.00%267.015 K0.985.857 M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPPEPEOPLEIN LIMITED
0.890 AUD−2.20%281.475 K2.6795.062 M AUD8.940.10 AUD−4.23%10.99%Dịch vụ Thương mại
Mua
PPPKPPK GROUP LIMITED
0.365 AUD−1.35%294.313 K1.5632.698 M AUD−0.10 AUD−232.57%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PPRMPROMINENCE ENERGY LIMITED
0.007 AUD+16.67%1.196 M0.721.868 M AUD−0.05 AUD−2688.89%0.00%Năng lượng Mỏ
PPRXPRODIGY GOLD NL
0.003 AUD0.00%699.999 K1.466.041 M AUD−0.04 AUD−292.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPTLPRESTAL HOLDINGS LIMITED
0.175 AUD−10.26%253.358 K0.5933.24 M AUD−0.11 AUD−340.59%35.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
QHLQUICKSTEP HOLDINGS LIMITED
0.170 AUD−2.86%136.248 K2.6012.552 M AUD−0.05 AUD−263.40%0.00%Công nghệ Điện tử
QQXRQX RESOURCES LIMITED
0.011 AUD0.00%170.434 K0.2512.211 M AUD−0.00 AUD+20.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
RR8RREGENER8 RESOURCES NL
0.095 AUD−24.00%60 K1.33Khoáng sản phi năng lượng
RRADRADIOPHARM THERANOSTICS LIMITED
0.035 AUD−2.78%290.319 K0.9916.573 M AUD−0.13 AUD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
RRBRRBR GROUP LIMITED
0.002 AUD0.00%91.246 K0.053.269 M AUD0.00 AUD−100.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
RREXREGIONAL EXPRESS HOLDINGS LIMITED
0.695 AUD−2.11%51.506 K2.2380.276 M AUD3.810.18 AUD0.00%Vận chuyển
RRHYRHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
0.068 AUD−6.85%168.104 K1.6418.272 M AUD−0.04 AUD+8.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RRIERIEDEL RESOURCES LIMITED
0.002 AUD−33.33%289.417 K0.116.672 M AUD−0.00 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRILREDIVIUM LIMITED
0.003 AUD0.00%1.005 M0.8810.135 M AUD−0.00 AUD+28.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRLGROOLIFE GROUP LTD
0.004 AUD−20.00%6.273 M5.643.912 M AUD−0.00 AUD+60.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RRMLRESOLUTION MINERALS LTD
0.002 AUD0.00%404.101 K0.693.22 M AUD−0.01 AUD−161.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SHLSONIC HEALTHCARE LIMITED
25.01 AUD−6.01%6.66 M5.4512.783 B AUD23.431.07 AUD−64.78%3.95%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
SSLZSULTAN RESOURCES LTD
0.010 AUD0.00%914.448 K3.261.976 M AUD−0.01 AUD+41.28%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSNDSAUNDERS INTERNATIONAL LIMITED
0.860 AUD+0.58%54.531 K2.6799.131 M AUD9.820.09 AUD+67.18%3.51%Dịch vụ Công nghiệp
SSPQSUPERIOR RESOURCES LIMITED
0.008 AUD0.00%883.333 K0.4216.01 M AUD−0.00 AUD−75.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTD1TALI DIGITAL LIMITED
0.001 AUD−50.00%48.844 K0.056.59 M AUD−0.00 AUD+72.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TTEATASMEA LIMITED
1.580 AUD−1.25%170.272 K0.54348.408 M AUD14.230.11 AUD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TTIPTEAMINVEST PRIVATE GROUP LIMITED
1.320 AUD−1.49%100.006 K2.4236.377 M AUD8.720.15 AUD+53.71%2.24%Tài chính
TLSTELSTRA GROUP LIMITED
3.57 AUD−2.72%61.804 M2.9242.332 B AUD20.400.18 AUD+42.39%4.77%Truyền thông
Mua
TMRTEMPUS RESOURCES LTD
0.004 AUD−20.00%61.05 K0.053.655 M AUD−0.02 AUD−129.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng