Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Úc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.0050.00%0.00Mua1.288M3.915M-0.00Năng lượng
EHX EHR RESOURCES LIMITED
0.0433.33%0.01Sức mua mạnh1.039M3.800M-0.01Vật liệu cơ bản
TAP TAP OIL LIMITED
0.1633.33%0.04Sức mua mạnh4.901M51.116M1.890.067.00Năng lượng
NOR NORWOOD SYSTEMS LIMITED
0.0033.33%0.00Mua2.334M7.268M-0.003.00Công nghệ
SI6 SIX SIGMA METALS LIMITED
0.0033.33%0.00Bán2.817M1.686M-0.004.00Vật liệu cơ bản
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00Mua4.791M2.510M-0.001.00Vật liệu cơ bản
EFE EASTERN IRON LIMITED
0.0125.00%0.00Mua326.888K1.648M-0.000.00Vật liệu cơ bản
CY5 CYGNUS GOLD LIMITED
0.0423.53%0.01Bán212.142K2.063M-0.01Vật liệu cơ bản
AHQ ALLEGIANCE COAL LIMITED
0.1421.74%0.03Sức mua mạnh1.399M62.753M-0.00Năng lượng
WBE WHITEBARK ENERGY LTD
0.0120.00%0.00Sức mua mạnh36.095M25.450M-0.00Năng lượng
BNR BULLETIN RESOURCES LIMITED
0.0319.05%0.00Mua106.900K3.765M-0.01Vật liệu cơ bản
MRQ MRG METALS LIMITED
0.0118.18%0.00Mua5.409M8.329M-0.01Vật liệu cơ bản
SKN SKIN ELEMENTS LIMITED
0.0116.67%0.00Mua41.000K1.901M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DRE DREADNOUGHT RESOURCES LTD
0.0116.67%0.00Bán5.732M8.798M-0.00Vật liệu cơ bản
SCU STEMCELL UNITED LIMITED
0.0116.67%0.00Bán300.680K7.699M-0.0031.00Chăm sóc sức khỏe
SKY SKY METALS LIMITED
0.1016.47%0.01Mua75.625K16.672M104.940.000.00Năng lượng
NVX NOVONIX LIMITED
0.5816.00%0.08Sức mua mạnh38.323K
NET NETLINKZ LIMITED
0.1514.81%0.02Bán2.826M209.469M-0.0120.00Công nghệ
BNL BIG STAR ENERGY LIMITED
0.0114.29%0.00Mua4.767M4.109M-0.0114.00Năng lượng
FTC FINTECH CHAIN LIMITED
0.1213.64%0.01Bán349.029K71.585M-0.00120.00Tài chính
MTH MITHRIL RESOURCES LIMITED
0.0112.50%0.00Mua833.905K3.379M-0.005.00Vật liệu cơ bản
LIN LINDIAN RESOURCES LIMITED
0.0312.00%0.00Mua5.193M12.633M-0.002.00Vật liệu cơ bản
NWF NEWFIELD RESOURCES LIMITED
0.1911.76%0.02Sức mua mạnh124.646K98.821M-0.01Vật liệu cơ bản
HCH HOT CHILI LIMITED
0.0411.76%0.00Mua22.154M57.192M-0.00Vật liệu cơ bản
AVA AVA RISK GROUP LIMITED
0.1511.11%0.01Sức mua mạnh13.826K31.606M-0.0248.00Tài chính
BGT BIO-GENE TECHNOLOGY LTD
0.1610.34%0.01Mua783.673K18.706M-0.02Vật liệu cơ bản
JXT JAXSTA LTD
0.2110.26%0.02Bán111.700K28.277M-0.0922.00Công nghệ
AU1 THE AGENCY GROUP AUSTRALIA LTD
0.0710.17%0.01Bán214.010K17.507M-0.12Tài chính
ATU ATRUM COAL LIMITED
0.3310.00%0.03Sức mua mạnh774.564K142.611M-0.03Năng lượng
OCL OBJECTIVE CORPORATION LIMITED
6.4910.00%0.59Mua35.078K547.987M61.850.10208.00Công nghệ
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.0110.00%0.00Bán1.271M25.528M-0.00Vật liệu cơ bản
AFL AF LEGAL GROUP LTD
0.179.38%0.01Mua520.350K9.616M-0.023.00Vật liệu cơ bản
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.029.09%0.00Bán47.598M12.090M-0.03Công nghệ
MGV MUSGRAVE MINERALS LIMITED
0.108.99%0.01Mua3.666M34.424M-0.00Vật liệu cơ bản
CEL CHALLENGER EXPLORATION LIMITED
0.098.97%0.01Sức mua mạnh3.637M28.749M-0.010.00Năng lượng
PO3 PURIFLOH LIMITED
4.378.71%0.35Bán4.426K126.159M-0.11Công nghiệp
RNT RENT.COM.AU LIMITED
0.048.57%0.00Mua1.057M8.732M-0.013.00Công nghệ
BOA BOADICEA RESOURCES LIMITED
0.278.00%0.02Mua22.200K13.211M-0.02Vật liệu cơ bản
IVZ INVICTUS ENERGY LTD
0.038.00%0.00Bán467.596K9.775M-0.00503.00Năng lượng
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.107.87%0.01Mua1.196M37.389M-0.018.00Chăm sóc sức khỏe
AUC AUSGOLD LIMITED
0.017.69%0.00Bán234.289K9.713M-0.00Vật liệu cơ bản
SUP SUPERIOR LAKE RESOURCES LIMITED
0.017.69%0.00Mua2.737M14.064M-0.01Vật liệu cơ bản
MSE METALSEARCH LIMITED
0.017.69%0.00Sức mua mạnh214.186K14.095M-0.00Vật liệu cơ bản
MAT MATSA RESOURCES LIMITED
0.147.69%0.01Mua915.500K28.199M-0.0313.00Vật liệu cơ bản
BCC BEAM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
0.227.32%0.01Bán24.779K10.839M31.980.0127.00Công nghệ
HLX HELIX RESOURCES LIMITED
0.017.14%0.00Sức bán mạnh1.201M5.943M-0.007.00Vật liệu cơ bản
ORN ORION MINERALS LTD
0.037.14%0.00Sức mua mạnh9.309M79.226M-0.0113.00Vật liệu cơ bản
CI1 CREDIT INTELLIGENCE LTD
0.017.14%0.00Mua10.188M13.106M23.330.00Công nghiệp
LNU LINIUS TECHNOLOGIES LIMITED
0.037.14%0.00Bán1.438M28.365M-0.01Công nghệ
MCY MERCURY NZ LIMITED
5.007.07%0.33Sức mua mạnh7.917K6.310B18.180.25775.00Công ty dịch vụ công cộng
RCT REEF CASINO TRUST
2.626.94%0.17Mua38.587K122.013M18.010.140.00Tài chính
XTE XTEK LIMITED.
0.706.87%0.04Bán66.868K34.541M172.370.00Công nghiệp
MYQ MYFIZIQ LIMITED
0.326.67%0.02Sức mua mạnh120.323K27.487M-0.05Công nghệ
LSX LION SELECTION GROUP LIMITED.
0.486.67%0.03Sức mua mạnh92.871K67.561M2.850.161.00Vật liệu cơ bản
FAR FAR LIMITED
0.056.52%0.00Bán3.474M288.898M-0.003.00Năng lượng
SIL SMILES INCLUSIVE LIMITED
0.056.52%0.00Mua144.627K6.129M-0.49Chăm sóc sức khỏe
SOR STRATEGIC ELEMENTS LIMITED
0.086.49%0.01Mua634.524K19.038M-0.014.00Vật liệu cơ bản
LBT LBT INNOVATIONS LIMITED
0.176.45%0.01Bán591.234K36.478M-0.02Chăm sóc sức khỏe
GMD GENESIS MINERALS LIMITED
0.036.45%0.00Mua1.533M39.628M-0.01Vật liệu cơ bản
STX STRIKE ENERGY LIMITED
0.176.25%0.01Bán3.654M247.054M-0.0024.00Năng lượng
9SP 9 SPOKES INTERNATIONAL LIMITED
0.026.25%0.00Bán2.604M15.182M-0.0176.00Công nghệ
RSH RESPIRI LIMITED
0.096.25%0.01Bán468.200K42.071M-0.022.00Chăm sóc sức khỏe
DXN DXN LIMITED
0.056.12%0.00Bán2.396M18.490M-0.0436.00Công nghệ
ICS ICSGLOBAL LIMITED
2.116.03%0.12Sức mua mạnh4.060K20.943M21.110.1019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PXS PHARMAXIS LTD
0.276.00%0.01Sức mua mạnh441.883K98.579M-0.05107.00Chăm sóc sức khỏe
UBN URBANISE.COM LIMITED
0.056.00%0.00Sức mua mạnh313.495K34.125M-0.01Công nghệ
WKT WALKABOUT RESOURCES LTD
0.275.88%0.01Bán894.402K80.730M-0.01Vật liệu cơ bản
88E 88 ENERGY LIMITED
0.025.88%0.00Mua2.524M107.636M-0.01Năng lượng
WGO WARREGO ENERGY LIMITED
0.185.71%0.01Bán1.925M106.637MNăng lượng
AV1 ADVERITAS LIMITED
0.185.71%0.01Mua416.509K32.832MCông nghệ
PTR PETRATHERM LTD
0.045.56%0.00Mua700.000K6.156M-0.00Vật liệu cơ bản
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.065.36%0.00Mua9.829K4.684M-0.05Vật liệu cơ bản
ITG INTEGA GROUP LIMITED
0.505.26%0.03Theo dõi80.334K211.256M1957.00Công nghiệp
CAY CANYON RESOURCES LIMITED
0.205.26%0.01Mua367.734K79.473M-0.02Vật liệu cơ bản
LNG LIQUEFIED NATURAL GAS LIMITED
0.205.13%0.01Bán2.729M111.503M-0.0622.00Năng lượng
CVT COVATA LIMITED
0.105.00%0.01Bán9963.408M51.00Công nghệ
SW1 SWIFT MEDIA LIMITED
0.105.00%0.01Bán41.205K18.579M-0.053.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TNK THINK CHILDCARE LIMITED
1.404.89%0.07Mua8.000K80.431M16.640.08850.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IHL IMPRESSION HEALTHCARE LIMITED
0.074.69%0.00Bán1.298M44.983M-0.01Chăm sóc sức khỏe
YBR YELLOW BRICK ROAD HOLDINGS LIMITED
0.094.65%0.00Sức mua mạnh117.936K24.423M-0.11Tài chính
EDE EDEN INNOVATIONS LTD
0.044.65%0.00Bán122.280K71.414M-0.01Vật liệu cơ bản
VRX VRX SILICA LIMITED
0.124.55%0.01Bán17.686K44.475M-0.02Vật liệu cơ bản
MEP MINOTAUR EXPLORATION LTD
0.054.55%0.00Bán854.782K14.713M-0.01Vật liệu cơ bản
LOM LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED
0.124.55%0.01Bán142.999K54.549M-0.01273.00Vật liệu cơ bản
SVL SILVER MINES LIMITED
0.094.49%0.00Mua1.777M77.208M-0.001.00Vật liệu cơ bản
HSN HANSEN TECHNOLOGIES LIMITED
3.544.42%0.15Mua1.363M669.185M31.390.111500.00Công nghệ
MEZ MERIDIAN ENERGY LIMITED
4.904.37%0.20Sức mua mạnh46.590K11.986B37.500.12989.00Công ty dịch vụ công cộng
EGH EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.364.35%0.01Mua4.716M79.363M11.720.0342.00Tài chính
A3D AURORA LABS LIMITED
0.244.35%0.01Bán218.184K20.386M-0.10Công nghệ
IMM IMMUTEP LIMITED
0.244.35%0.01Bán109.619K83.527M-0.0619.00Chăm sóc sức khỏe
PYG PAYGROUP LIMITED
0.734.29%0.03Bán10.990K48.181M-0.04Công nghiệp
CWX CARAWINE RESOURCES LIMITED
0.244.26%0.01Sức mua mạnh181.302K17.620M-0.01Vật liệu cơ bản
GSM GOLDEN STATE MINING LIMITED
0.074.23%0.00Bán72.318K2.147M-0.11Vật liệu cơ bản
TBR TRIBUNE RESOURCES LIMITED
6.244.17%0.25Bán96.157K332.463M8.590.700.00Vật liệu cơ bản
HMX HAMMER METALS LIMITED
0.034.17%0.00Mua358.635K10.536M-0.003.00Vật liệu cơ bản
DXB DIMERIX LIMITED
0.124.17%0.01Sức mua mạnh384.546K19.056M-0.020.00Chăm sóc sức khỏe
BUD BUDDY TECHNOLOGIES LTD
0.034.17%0.00Bán2.587M57.127M-0.02Công nghệ
VLT VAULT INTELLIGENCE LIMITED
0.384.11%0.01Mua600.097K46.719M-0.05Chăm sóc sức khỏe
DEV DEVEX RESOURCES LIMITED
0.084.05%0.00Bán260.294K14.087M-0.024.00Năng lượng
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.134.00%0.01Mua2.349M141.581M-0.0028.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất