Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
NIU NIUMINCO FPO 0.00100.00%0.00Mua500.000K4.220M-0.008.00Vật liệu cơ bản
BPH BPH ENERGY FPO 0.00100.00%0.00Mua550.000K1.932M-0.012000.00Chăm sóc sức khỏe
PWNCA PARKWAY CTG 0.00100.00%0.00Mua500.000K5.870M-0.00Vật liệu cơ bản
QTG Q TECH FPO 0.0365.00%0.01Mua286.183K1.525M-0.0741.00Công nghệ
CAG CAPE RANGE FPO 0.5854.67%0.20Mua1.504M
EER EASTENERGY FPO 0.0150.00%0.00Mua40.000K2.139M-0.04Năng lượng
IOT IOTGROUP FPO 0.0050.00%0.00Mua666.683K3.252M-0.01Công nghệ
GGX GAS2GRID FPO 0.0033.33%0.00Mua4.520M4.259M-0.000.00Năng lượng
CLY CLANCY EXP FPO 0.0033.33%0.00Bán120.000K10.935M-0.00Vật liệu cơ bản
RRS RANGE RES FPO 0.0033.33%0.00Bán496.000K30.383M-0.000.00Năng lượng
SMA SMARTTRANS FPO 0.0033.33%0.00Mua15.500M22.985M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
MOX MONAX FPO 0.0033.33%0.00Mua117.500K2.890M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MRD MOUNT RID FPO 0.0033.33%0.00Bán2.000M4.564M-0.001.00Vật liệu cơ bản
S3R SERPENTINE FPO 0.0033.33%0.00Mua537.250K2.166M0.430.01Công nghệ
LNY LANEWAY FPO 0.0033.33%0.00Sức mua mạnh2.255M13.387M-0.0018.00Vật liệu cơ bản
VPC VELPIC LTD FPO 0.0033.33%0.00Bán299.998K3.393M-0.01Công nghệ
FEI FEINVEST FPO 0.1431.82%0.04Mua10.000K16.469M-0.088.00Năng lượng
NME NEX METALS FPO 0.0331.58%0.01Sức mua mạnh70.160K2.902M1.600.01Vật liệu cơ bản
KPO KALINA FPO 0.0325.00%0.01Mua969.022K8.870M-0.021.00Công ty dịch vụ công cộng
IPB IPB PET FPO 0.0325.00%0.01Sức mua mạnh3.837M3.207M-0.02Năng lượng
AUH AUSTCHINA FPO 0.0125.00%0.00Bán506.028K5.577M-0.00Vật liệu cơ bản
NOV NOVATTI FPO 0.2623.81%0.05Mua356.956K33.077M-0.05Công nghệ
CT1 CCP TECH FPO 0.0223.08%0.00Mua1.199M4.446M-0.014.00Công nghệ
CVV CARAVELMIN FPO 0.0622.45%0.01Bán50.000K7.237M-0.020.00Vật liệu cơ bản
ENT ENT METALS FPO 0.0222.22%0.00Mua89.246K6.402M-0.00Vật liệu cơ bản
HMX HAMMER FPO 0.0321.74%0.01Bán139.042K6.185M-0.003.00Vật liệu cơ bản
IEC INTRA ENGY FPO 0.0120.00%0.00Mua50.000K3.877M-0.01Năng lượng
MLS METALS AUS FPO 0.0120.00%0.00Sức mua mạnh16.776M11.695M-0.001.00Vật liệu cơ bản
CRM CARBON FPO 0.1520.00%0.03Mua3102.821M-0.015.00Năng lượng
PGY PILOT FPO 0.0220.00%0.00Sức bán mạnh105.033K953.650K-0.03Công ty dịch vụ công cộng
FSG FIELD SOLU FPO 0.0318.18%0.00Mua24.892K9.460M-0.000.00Công nghệ
CCJ COUNTY INT FPO 0.0116.67%0.00Mua3.142K2.260M-0.003.00Năng lượng
KAS KASBAH RES FPO 0.0116.67%0.00Theo dõi636.474K12.541M-0.0118.00Vật liệu cơ bản
MEY MARENICA FPO 0.1216.16%0.02Bán122.910K6.601M-0.04Năng lượng
BID BIDENERGY FPO 0.0916.05%0.01Mua9.616M48.866M-0.01Công nghệ
AAP AUSAGRIPRO FPO 0.0316.00%0.00Bán30.370K4.418M40.850.0012.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABW AURORA ARF ORD UNIT 0.4415.79%0.06Bán1.018K3.570M-0.1617.00Tài chính
3DP POINTERRA FPO 0.0415.79%0.01Bán509.818K16.066M-0.003.00Công nghệ
AXT ARGO EXPLO FPO 0.0115.38%0.00Bán3.000K2.745M-0.015.00Vật liệu cơ bản
OMT OMNIMARKET FPO 0.0315.38%0.00Mua75.000K4.520M-0.00Công nghệ
GBP GLOBAL PET FPO 0.0315.38%0.00Bán490.094K6.080M-0.014.00Năng lượng
PIL PEPPERMINT FPO 0.0215.00%0.00Bán845.835K19.069M-0.00Vật liệu cơ bản
FLN FREELANCER FPO 0.5414.89%0.07Mua201.334K215.186M-0.01Công nghiệp
PO3 PURIFLOH FPO 0.5514.58%0.07Mua6.508K14.788M-0.01Công nghiệp
AOU AUROCH MIN FPO 0.1114.58%0.01Mua218.904K9.480M-0.03Vật liệu cơ bản
VIC VIC MINES FPO 0.0114.29%0.00Bán2.310M8.581M-0.01Vật liệu cơ bản
RDN RAIDEN RES FPO 0.0214.29%0.00Bán2.005M4.136M0.011.616.00Tài chính
RMX REDMOUNT FPO 0.0114.29%0.00Bán932.844K5.085M-0.06Vật liệu cơ bản
SXX S.CROSS EX FPO 0.0114.29%0.00Bán314.290K7.541M-0.00Vật liệu cơ bản
HCO HYMETAL FPO 0.0114.29%0.00Bán150.000K14.431M-0.01Vật liệu cơ bản
AKG ACADEMIES FPO 0.4213.51%0.05Mua69.384K48.749M7.590.0544.00Công nghiệp
DNA DONACO FPO 0.1712.90%0.02Mua283.886K127.876M-0.14850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATR ASTRON CDI 1:1 0.2312.50%0.03Mua27.000K24.495M-0.0034.00Vật liệu cơ bản
SIT SITE GROUP FPO 0.0312.50%0.00Theo dõi18.520K16.498M-0.03238.00Công nghiệp
VEC VECTOR RES FPO 0.0312.50%0.00Sức mua mạnh15.872M37.457M-0.000.00Vật liệu cơ bản
MTB MT BURGESS FPO 0.0112.50%0.00Mua160.000K3.385M-0.0031.00Vật liệu cơ bản
PNX PNX METALS FPO 0.0112.50%0.00Mua2.695M8.711M-0.00Vật liệu cơ bản
SPQ SUPERIOR FPO 0.0112.50%0.00Bán499.999K5.504M-0.002.00Vật liệu cơ bản
ADO ANTEO FPO 0.0212.50%0.00Sức mua mạnh5.027M18.444M-0.0124.00Chăm sóc sức khỏe
KTE K2 ENERGY FPO 0.0112.50%0.00Mua200.000K2.405M-0.000.00Năng lượng
ETE ENTEK FPO 0.0212.50%0.00Mua965.365K5.485M-0.00Năng lượng
SGH SLATER & G FPO 2.9211.88%0.31Mua24.877K181.466M-37.874210.00Công nghiệp
RCO ROYALCO FPO 0.1911.76%0.02Bán7.500K10.016M-0.0120.00Vật liệu cơ bản
LCK LEIGHCREEK FPO 0.1911.76%0.02Sức mua mạnh1.062M70.705M-0.022.00Năng lượng
TPS THREAT PRO FPO 0.1911.76%0.02Mua2.156K18.977M-0.0040.00Năng lượng
MEB MEDIBIOLTD FPO 0.1911.76%0.02Mua674.413K34.447M-0.084.00Chăm sóc sức khỏe
CGN CRATERGOLD FPO 0.0211.76%0.00Mua23.000K5.310M-0.063.00Vật liệu cơ bản
PVL POWERHOUSE FPO NZ 0.2011.43%0.02Bán49.128K4.887M-0.40Tài chính
MAI MAINSTREAM FPO 0.7911.35%0.08Mua31.221K77.134M41.740.02Công nghệ
DGH DESANE FPO 1.2311.16%0.12Mua6.114K45.641M13.580.095.00Tài chính
KEY KEY PETROL FPO 0.0111.11%0.00Mua50.000K12.126M-0.00Năng lượng
SDV SCIDEV FPO 0.0111.11%0.00Mua250.000K4.453M-0.0022.00Công nghiệp
RNX RENEGADE FPO 0.0111.11%0.00Bán250.000K6.414M-0.004.00Vật liệu cơ bản
GTE GREAT WEST FPO 0.0111.11%0.00Bán1.544M8.282M-0.00Vật liệu cơ bản
WOF WOLFPETRO FPO 0.0111.11%0.00Bán39.500K6.435M-0.00Vật liệu cơ bản
NC6 NANOLLOSE FPO 0.1510.71%0.01Mua34.500K5.425MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DMI DEMPSEYMIN FPO 0.4210.53%0.04Mua778.352K26.634M-0.03Vật liệu cơ bản
DAV DAVENPORT FPO 0.0710.45%0.01Bán14.150K2.733M-0.14Vật liệu cơ bản
ATS AUSTRALIS FPO 0.5410.20%0.05Mua869.510K407.736M-0.00Năng lượng
TDO 3D OIL FPO 0.0710.17%0.01Mua125.266K14.014M-0.01Năng lượng
K2F K2FLYTD FPO 0.2810.00%0.03Mua239.593K11.067M-0.10Công nghệ
LI3 LCME FPO 0.1110.00%0.01Bán9.994K6.455M-0.01Vật liệu cơ bản
SRH SAFEROADS FPO 0.2210.00%0.02Sức mua mạnh5008.008M19.800.0145.00Công nghiệp
AKM ASPIRE FPO 0.0210.00%0.00Mua4.246M50.584M-0.00Năng lượng
GMC GULFMANGA FPO 0.0110.00%0.00Mua163.720K26.527M-0.00Vật liệu cơ bản
PDI PREDICTIVE FPO 0.0210.00%0.00Theo dõi225.000K4.723M-0.0127.00Vật liệu cơ bản
MZN MARINDI FPO 0.0110.00%0.00Bán1.260M17.805M-0.00Vật liệu cơ bản
PWN PARKWAY FPO 0.0110.00%0.00Mua350.000K5.870M-0.00Vật liệu cơ bản
TNT TESSERENT FPO 0.079.84%0.01Mua56.600K7.689M-0.02Dịch vụ Viễn thông
ARL ARDEARES FPO 0.799.72%0.07Bán357.425K71.957M-0.02Vật liệu cơ bản
VMX VALMECLTD FPO 0.349.68%0.03Sức mua mạnh152.957K38.626M8.160.04Công nghiệp
ECG ECARGO CDI 1:1 0.179.68%0.01Mua37.500K95.365M-0.02Công nghệ
KGD KULA FPO 0.029.52%0.00Bán107.638K8.640M-0.005.00Vật liệu cơ bản
HGO HILLGROVE FPO 0.089.33%0.01Bán172.910K43.282M-0.0555.00Vật liệu cơ bản
LML LINCOLN FPO 0.029.09%0.00Bán22.000K13.800M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
SWJ STONEWALL FPO 0.019.09%0.00Bán990.000K30.739M-0.00Vật liệu cơ bản
RBO ROBO3D FPO 0.029.09%0.00Bán401.668K6.155M-0.034.00Công nghệ
TV2 TV2U INTER FPO 0.019.09%0.00Bán1.693M21.711M-0.00Công nghệ
CGO CPT GLOBAL FPO 0.129.09%0.01Sức bán mạnh3.500K4.478M-0.03173.00Công nghệ
IDZ INDSKYDIVE FPO 0.129.09%0.01Bán6.100K16.404M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất