Cổ phiếu Úc tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Úc sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KK2FK2FLY LIMITED
+85.00%0.185 AUD2.492 M5.6534.582 M AUD−0.02 AUD+41.50%0.00%Dịch vụ Thương mại
FFNRFAR NORTHERN RESOURCES LIMITED
+16.13%0.180 AUD43.144 K1.03Khoáng sản phi năng lượng
TLGTALGA GROUP LTD
+15.79%0.660 AUD2.104 M2.84250.638 M AUD−0.10 AUD+4.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CCHWCHILWA MINERALS LTD
+15.32%0.715 AUD15.147 K0.20Khoáng sản phi năng lượng
CCNBCARNABY RESOURCES LIMITED
+13.13%0.560 AUD677.969 K2.0096.285 M AUD−0.10 AUD−260.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CCYPCYNATA THERAPEUTICS LIMITED
+12.50%0.270 AUD420.457 K2.2948.501 M AUD−0.09 AUD−215.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
3DAAMAERO INTERNATIONAL LTD
+12.33%0.410 AUD750.125 K0.85222.572 M AUD−0.03 AUD+12.99%0.00%Công nghiệp Chế biến
OOMAOMEGA OIL & GAS LIMITED
+11.11%0.200 AUD111.747 K0.35Năng lượng Mỏ
RRDMRED METAL LIMITED
+10.71%0.155 AUD273.124 K0.9546.424 M AUD−0.02 AUD−275.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKNIKUNIKO LIMITED
+10.26%0.215 AUD426.61 K3.7818.629 M AUD−0.07 AUD+50.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCMPCOMPUMEDICS LIMITED
+9.37%0.350 AUD55.187 K1.3162.007 M AUD50.000.01 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMYGMAYFIELD GROUP HOLDINGS LIMITED
+9.02%0.725 AUD57.382 K2.8766.098 M AUD9.120.08 AUD+2048.65%2.76%Sản xuất Chế tạo
PPPEPEOPLEIN LIMITED
+8.75%0.870 AUD528.154 K1.4090.883 M AUD8.730.10 AUD−4.23%11.49%Dịch vụ Thương mại
Mua
MMMAMARONAN METALS LIMITED
+8.51%0.255 AUD85.283 K0.5051.318 M AUD−0.05 AUD−1829.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPPKPPK GROUP LIMITED
+8.33%0.390 AUD146.796 K0.6034.465 M AUD−0.10 AUD−232.57%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PPPMPEPPER MONEY LIMITED
+8.28%1.570 AUD352.554 K2.48693.264 M AUD6.470.24 AUD−26.29%5.41%Tài chính
Sức mua mạnh
EEOLENERGY ONE LIMITED
+7.87%4.80 AUD23.357 K0.10149.478 M AUD121.830.04 AUD−67.03%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LLCELONDON CITY EQUITIES LIMITED
+7.84%0.550 AUD8.9 K0.9617.217 M AUD110.000.01 AUD−90.67%2.64%Tài chính
GGDMGREAT DIVIDE MINING LTD
+7.69%0.280 AUD30.812 K2.33Khoáng sản phi năng lượng
SBMST BARBARA LIMITED
+7.69%0.210 AUD10.762 M1.53171.774 M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FFWDFLEETWOOD LIMITED
+7.58%1.420 AUD136.111 K0.38133.884 M AUD19.920.07 AUD3.24%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
HRNHORIZON GOLD LIMITED
+7.55%0.285 AUD186.458 K12.9841.279 M AUD−0.02 AUD−26.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BOTBOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
+7.46%0.360 AUD42.669 M6.90567.049 M AUD−0.01 AUD+32.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FMLFOCUS MINERALS LTD
+7.14%0.150 AUD74.164 K1.0742.984 M AUD−0.01 AUD+73.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GG50G50 CORP LIMITED
+7.14%0.150 AUD2.641 K0.0616.394 M AUD−0.03 AUD−43.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEEAURA ENERGY LIMITED
+7.14%0.150 AUD1.539 M0.66115.933 M AUD−0.01 AUD−100.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TT88TAITON RESOURCES LIMITED
+7.14%0.150 AUD78.768 K3.069.172 M AUD−0.03 AUD−365.00%0.00%Năng lượng Mỏ
JJMSJUPITER MINES LIMITED.
+6.90%0.310 AUD8.284 M2.14607.602 M AUD7.10%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
COECOOPER ENERGY LIMITED
+6.82%0.235 AUD23.08 M7.96620.409 M AUD−0.06 AUD−683.78%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
MGTMAGNETITE MINES LIMITED.
+6.78%0.315 AUD348.687 K4.1931.007 M AUD−0.07 AUD−46.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
UUSLUNICO SILVER LIMITED
+6.67%0.160 AUD301.042 K2.4147.848 M AUD−0.07 AUD−45.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALKALKANE RESOURCES LIMITED
+6.54%0.570 AUD2.232 M2.68343.99 M AUD11.540.05 AUD−60.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PARPARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
+6.52%0.245 AUD491.183 K1.0085.839 M AUD−0.23 AUD−37.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CYLCATALYST METALS LIMITED
+6.44%1.075 AUD274.027 K0.75241.426 M AUD−0.12 AUD−316.49%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ARRAMERICAN RARE EARTHS LIMITED
+6.38%0.250 AUD1.119 M2.81123.631 M AUD−0.01 AUD−969.23%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SPDSOUTHERN PALLADIUM LIMITED
+6.33%0.420 AUD8.915 K1.43Khoáng sản phi năng lượng
IMMIMMUTEP LIMITED
+6.33%0.420 AUD2.164 M0.40530.517 M AUD−0.04 AUD−20.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DDDBDYNAMIC GROUP HOLDINGS LIMITED
+6.25%0.170 AUD63.691 K1.4123.637 M AUD3.130.05 AUD+212.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
EIQECHOIQ LIMITED
+6.25%0.170 AUD145.818 K0.1491.401 M AUD−0.01 AUD+12.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FRBFIREBIRD METALS LIMITED
+6.06%0.175 AUD98.177 K0.5024.913 M AUD−0.04 AUD+34.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSDISDI LIMITED
+6.04%0.790 AUD54.894 K1.3793.904 M AUD11.690.07 AUD+14.00%4.11%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PPOLPOLYMETALS RESOURCES LTD
+6.00%0.265 AUD95.63 K0.4549.492 M AUD−0.09 AUD−1029.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EEZZEZZ LIFE SCIENCE HOLDINGS LIMITED
+5.93%1.430 AUD133.217 K1.2263.511 M AUD17.590.08 AUD+276.39%1.75%Dịch vụ Phân phối
TTLMTALISMAN MINING LIMITED
+5.88%0.270 AUD390.484 K0.9450.846 M AUD−0.01 AUD−72.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBLXBEACON LIGHTING GROUP LIMITED
+5.73%2.77 AUD104.457 K1.65628.338 M AUD20.290.14 AUD−19.85%2.92%Sản xuất Chế tạo
Mua
HZNHORIZON OIL LIMITED
+5.71%0.185 AUD3.347 M2.76300.258 M AUD4.710.04 AUD+322.58%18.92%Năng lượng Mỏ
RXMREX MINERALS LIMITED
+5.66%0.280 AUD1.131 M1.24215.012 M AUD−0.03 AUD−72.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SSS1SUN SILVER LIMITED
+5.61%0.565 AUD633.295 K0.50Khoáng sản phi năng lượng
AMIAURELIA METALS LIMITED
+5.56%0.190 AUD12.044 M5.23321.397 M AUD−0.02 AUD−182.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BBC8BLACK CAT SYNDICATE LIMITED
+5.36%0.295 AUD616.716 K0.39111.472 M AUD−0.00 AUD+88.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HCHHOT CHILI LIMITED
+5.26%1.000 AUD201.248 K0.54151.345 M AUD−0.06 AUD+28.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CCOICOMET RIDGE LIMITED
+5.26%0.200 AUD1.134 M1.00221.56 M AUD−0.01 AUD−7.50%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
HHLIHELIA GROUP LIMITED
+5.15%4.08 AUD2.418 M1.551.189 B AUD4.820.85 AUD+81.37%7.11%Tài chính
Theo dõi
FLNFREELANCER LIMITED
+5.13%0.205 AUD13.451 K0.2892.462 M AUD512.500.00 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
BGDBARTON GOLD HOLDINGS LIMITED
+5.08%0.310 AUD368.026 K1.7067.784 M AUD−0.04 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IINDINDUSTRIAL MINERALS LTD
+5.00%0.210 AUD20.949 K0.4014.44 M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMSVMITCHELL SERVICES LIMITED
+5.00%0.420 AUD178.213 K0.6189.645 M AUD7.840.05 AUD9.71%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WGXWESTGOLD RESOURCES LIMITED.
+4.96%2.54 AUD10.802 M3.391.203 B AUD18.700.14 AUD+17.78%0.39%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AACEACUSENSUS LIMITED.
+4.96%0.635 AUD14.565 K0.1480.271 M AUD1058.330.00 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPFGPRIME FINANCIAL GROUP LIMITED
+4.88%0.215 AUD711.004 K20.8449.559 M AUD16.410.01 AUD−25.57%7.18%Tài chính
EHLEMECO HOLDINGS LIMITED
+4.76%0.770 AUD978.965 K1.78395.89 M AUD6.990.11 AUD+26.23%3.25%Tài chính
Sức mua mạnh
AAUEAURUM RESOURCES LIMITED
+4.76%0.330 AUD284.393 K0.6630.158 M AUD−0.05 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TPWTEMPLE & WEBSTER GROUP LTD
+4.76%10.56 AUD488.3 K2.421.254 B AUD155.070.07 AUD−1.73%0.00%Bán Lẻ
Mua
HHSNHANSEN TECHNOLOGIES LIMITED
+4.76%4.40 AUD854.064 K1.27894.961 M AUD20.350.22 AUD−27.74%2.27%Dịch vụ Công nghệ
Mua
STXSTRIKE ENERGY LIMITED
+4.65%0.225 AUD14.967 M1.57643.674 M AUD321.430.00 AUD0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
FFDVFRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED
+4.49%0.465 AUD395.996 K1.36201.611 M AUD−0.02 AUD+50.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GMDGENESIS MINERALS LIMITED
+4.42%1.890 AUD14.201 M3.042.12 B AUD−0.17 AUD+8.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CDDCARDNO LIMITED
+4.41%0.355 AUD52.296 K1.8013.867 M AUD1.450.24 AUD−44.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AWCALUMINA LIMITED
+4.36%1.675 AUD20.179 M2.754.859 B AUD−0.08 AUD−190.65%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PBHPOINTSBET HOLDINGS LIMITED
+4.35%0.480 AUD1.997 M2.67156.262 M AUD289.58%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
EVNEVOLUTION MINING LIMITED
+4.19%3.73 AUD33.758 M3.647.407 B AUD43.270.09 AUD−26.89%1.07%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AISAERIS RESOURCES LIMITED
+4.17%0.250 AUD3.615 M1.18241.881 M AUD−0.14 AUD−263.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RRZIRAIZ INVEST LIMITED
+4.11%0.380 AUD45.485 K1.1036.279 M AUD−0.04 AUD+11.96%0.00%Tài chính
AARTAIRTASKER LIMITED
+4.08%0.255 AUD462.887 K3.48115.387 M AUD−0.01 AUD+65.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ARLARDEA RESOURCES LIMITED
+4.00%0.520 AUD150.856 K1.44103.773 M AUD−0.03 AUD−79.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RMSRAMELIUS RESOURCES LIMITED
+3.98%1.960 AUD20.235 M5.892.24 B AUD26.810.07 AUD−48.88%1.02%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
OBLOMNI BRIDGEWAY LIMITED
+3.88%1.070 AUD681.305 K1.30302.324 M AUD−0.13 AUD−301.86%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CCVCCVC LIMITED
+3.82%1.765 AUD410.00206.195 M AUD16.180.11 AUD−7.54%5.10%Tài chính
LLYLLYCOPODIUM LIMITED
+3.81%12.54 AUD76.267 K1.66498.342 M AUD8.631.45 AUD+150.91%6.54%Dịch vụ Công nghiệp
BAPBAPCOR LIMITED
+3.80%5.19 AUD2.119 M0.941.762 B AUD18.080.29 AUD−10.14%4.05%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BBSABSA LIMITED
+3.70%0.700 AUD3.747 K0.2850.512 M AUD5.950.12 AUD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GGDAGOOD DRINKS AUSTRALIA LTD
+3.64%0.285 AUD78.061 K1.0037.658 M AUD−0.01 AUD−130.28%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KARKAROON ENERGY LTD
+3.61%1.720 AUD10.895 M2.331.378 B AUD2.860.60 AUD0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
MMLGMLG OZ LIMITED
+3.60%0.720 AUD129.816 K0.97105.692 M AUD25.990.03 AUD−43.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GORGOLD ROAD RESOURCES LIMITED
+3.59%1.730 AUD15.21 M3.411.874 B AUD16.200.11 AUD+157.35%1.27%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SMRSTANMORE RESOURCES LIMITED
+3.54%3.51 AUD6.04 M4.213.164 B AUD4.480.78 AUD+2119.55%3.67%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SSSGSHAVER SHOP GROUP LIMITED
+3.51%1.180 AUD219.116 K2.38154.595 M AUD9.880.12 AUD−5.46%8.64%Bán Lẻ
CCZRCZR RESOURCES LTD
+3.45%0.300 AUD131.901 K0.9170.72 M AUD8.150.04 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIR1IRIS METALS LIMITED
+3.45%0.300 AUD90.019 K0.3141.711 M AUD−0.09 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBOLBOOM LOGISTICS LIMITED
+3.45%0.150 AUD1.153 M5.5463.458 M AUD−0.00 AUD−156.98%0.00%Tài chính
INRIONEER LTD
+3.45%0.150 AUD7.626 M2.48348.842 M AUD−0.00 AUD+58.62%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
KKOBKOBA RESOURCES LIMITED
+3.45%0.150 AUD85.943 K1.09Khoáng sản phi năng lượng
DHGDOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED.
+3.44%3.01 AUD2.006 M3.581.901 B AUD52.530.06 AUD−0.87%1.99%Tài chính
Mua
RRULRPMGLOBAL HOLDINGS LIMITED
+3.40%2.74 AUD1.16 M2.65611.835 M AUD70.260.04 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSOVSOVEREIGN CLOUD HOLDINGS LIMITED
+3.39%0.305 AUD160.541 K1.7040.889 M AUD−0.75 AUD−2.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMGHMAAS GROUP HOLDINGS LIMITED
+3.30%4.07 AUD640.244 K2.451.335 B AUD17.700.23 AUD+67.08%1.47%Dịch vụ Phân phối
Mua
FARFAR LIMITED
+3.30%0.470 AUD180.718 K0.4743.433 M AUD−0.07 AUD+86.02%0.00%Năng lượng Mỏ
FFMFIREFLY METALS LTD
+3.27%0.790 AUD3.055 M1.84379.759 M AUD−0.08 AUD−190.60%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ORGORIGIN ENERGY LIMITED
+3.26%10.76 AUD12.843 M3.0918.472 B AUD11.280.95 AUD4.41%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CPVCLEARVUE TECHNOLOGIES LIMITED
+3.26%0.475 AUD321.139 K1.13115.263 M AUD−0.05 AUD−26.40%0.00%Công nghệ Điện tử