Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
RRS RANGE RES FPO 0.00100.00%0.00Mua2.700M11.394M-0.000.00Năng lượng
NIU NIUMINCO FPO 0.00100.00%0.00Mua9.400M3.990M-0.008.00Vật liệu cơ bản
IOT IOTGROUP FPO 0.00100.00%0.00Sức bán mạnh587.235K1.301M-0.01Công nghệ
AHK ARK MINES FPO 0.0683.33%0.03Bán10.000K2.702M-0.07Vật liệu cơ bản
CMM CAPMETALS FPO 0.0952.54%0.03Sức mua mạnh9.652M43.380M-0.0144.00Vật liệu cơ bản
MRD MOUNT RID FPO 0.0050.00%0.00Mua600.000K3.804M-0.001.00Vật liệu cơ bản
GLA GLADIATOR FPO 0.0050.00%0.00Bán763.350K2.167M0.340.015.00Vật liệu cơ bản
VAR VARISCAN FPO 0.0050.00%0.00Theo dõi180.000K2.479M-0.015.00Vật liệu cơ bản
EDE EDEN INNOV FPO 0.0534.29%0.01Mua21.890M53.415M-0.01Năng lượng
OEX OILEX LTD FPO 0.0033.33%0.00Mua1.710M8.008M-0.0045.00Năng lượng
AXT ARGO EXPLO FPO 0.0233.33%0.00Bán22.453K2.196M-0.025.00Vật liệu cơ bản
EPM ECLMETALS FPO 0.0033.33%0.00Mua476.000K4.575M-0.00Vật liệu cơ bản
SXX S.CROSS EX FPO 0.0133.33%0.00Bán570.000K6.463M-0.00Vật liệu cơ bản
ODM ODIN FPO 0.1729.63%0.04Mua5.000K18.727M-0.00Vật liệu cơ bản
BDR BEADELL FPO 0.0726.32%0.01Mua7.419M83.720M-0.073304.00Vật liệu cơ bản
ICG INCA MINLS FPO 0.0125.00%0.00Mua200.000K12.827M-0.005.00Vật liệu cơ bản
SER STRATEGIC FPO 0.0125.00%0.00Mua100.000K3.360M-0.00Vật liệu cơ bản
DAF DIS AFRICA FPO 0.0125.00%0.00Mua224.668K2.734M13.390.005.00Vật liệu cơ bản
AMT ALLEGRA FPO 0.1225.00%0.02Bán197.768K11.947M-0.014000.00Chăm sóc sức khỏe
IVT INVENTIS FPO 0.0125.00%0.00Bán469.837K3.513M-0.0055.00Công nghiệp
AMO AMBERTECH FPO 0.1823.33%0.03Sức mua mạnh3.666K5.656M-0.0090.00Công nghiệp
AIY AUTHINVEST FPO 0.0622.92%0.01Mua25.000K24.300M-0.000.00Tài chính
RHI REDHILL IR FPO 0.4021.21%0.07Bán25.000K21.833M-0.010.00Vật liệu cơ bản
BCK BROCKMAN FPO 0.0221.05%0.00Bán150.604K304.527M-0.0026.00Vật liệu cơ bản
TSC TWENTY7 CO FPO 0.0120.00%0.00Sức bán mạnh255.000K5.352M-0.009.00Vật liệu cơ bản
LRS LATRES FPO 0.0120.00%0.00Mua96.000K13.734M-0.00Vật liệu cơ bản
DEV DEVEXRESOU FPO 0.0120.00%0.00Mua950.000K5.516M-0.004.00Năng lượng
PGY PILOT FPO 0.0319.05%0.00Mua70.000K1.589M-0.03Công ty dịch vụ công cộng
NSX NSX LTD FPO 0.2318.42%0.03Mua11.533K33.616M-0.03Tài chính
KMT KOPOREMT FPO 0.0318.18%0.00Mua125.000K11.937M-0.03Vật liệu cơ bản
MCX MARINERCOR FPO 0.0418.18%0.01Mua50535.785K-0.002.00Tài chính
TAS TASMAN RES FPO 0.0517.95%0.01Bán608.345K17.662M-0.022.00Vật liệu cơ bản
RHY RHYTHM BIO FPO 0.1717.24%0.03Mua313.659K9.026M-0.02Chăm sóc sức khỏe
ABT ABUNDANT FPO 0.2017.14%0.03Bán82.067K9.609M-0.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FUN FUNTASTIC FPO 0.0716.67%0.01Bán331.023K14.883M-0.1582.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WRR WORLDREACH FPO 0.1416.67%0.02Bán4.000K6.345M-0.0327.00Công nghệ
ANL AMANI GOLD FPO 0.0116.67%0.00Mua1.804M10.963M-0.00Vật liệu cơ bản
RBR RBR GROUP FPO 0.0116.67%0.00Bán680.000K4.898M-0.005.00Vật liệu cơ bản
GTE GREAT WEST FPO 0.0116.67%0.00Bán757.142K5.521M-0.00Vật liệu cơ bản
ENB ENEABBA G FPO 0.0116.67%0.00Bán537.884K3.669M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
RXH REWARDLE FPO 0.0116.67%0.00Theo dõi139.561K2.318M-0.01Công nghệ
UUV UUV AQUA FPO 0.0616.33%0.01Bán48.067K2.695M-0.05Công nghiệp
AIB AURORA GLB UNITS 0.2116.22%0.03Bán8.000K1.567M6.130.040.00Tài chính
MAU MAGNET RES FPO 0.1816.13%0.03Bán11.504K29.248M-0.01Vật liệu cơ bản
AVA AVA RISK FPO 0.2215.79%0.03Mua2.082M37.997M-0.0348.00Tài chính
MOB MOBILICOM FPO 0.0815.71%0.01Bán37.000K9.480M-0.01Dịch vụ Viễn thông
PLC PLC FINAN FPO 0.0115.38%0.00Bán50.000K1.038M-0.03Tài chính
SCO SCOTTISH FPO 4.3115.24%0.57Mua4.539M520.577M15.780.24287.00Tài chính
AQD AUSQUEST FPO 0.0215.00%0.00Mua668.249K10.511M13.330.008.00Vật liệu cơ bản
HIL HILLS FPO 0.2014.71%0.03Bán360.622K39.438M78.700.00734.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVS CERVANTES FPO 0.0114.29%0.00Bán200.000K3.957M-0.001.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
YOW YOWIE FPO 0.1214.29%0.01Mua674.684K21.674M-0.030.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GML GATEWAY FPO 0.0214.29%0.00Bán114.357K11.716M-0.032.00Vật liệu cơ bản
OLV OTH LEVELS FPO 0.0414.29%0.00Bán80.000K8.986M-0.01Công nghệ
AAU ADCORP AUS FPO 0.0114.29%0.00Bán56.000K3.186M-0.01235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DEG DEGREY FPO 0.1713.79%0.02Mua1.295M50.374M-0.0314.00Vật liệu cơ bản
AGH ALTHEA FPO 0.6413.39%0.0711.812M
BRK BROOKSIDE FPO 0.0213.33%0.00Sức mua mạnh16.748M15.847M-0.000.00Năng lượng
HZR HAZERGROUP FPO 0.4213.33%0.05Mua1.039M32.230M-0.14Vật liệu cơ bản
SVH SILVER HTG FPO 0.0313.21%0.00Bán500.000K24.423M-0.06575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KNL KIBARAN FPO 0.2212.82%0.03Sức mua mạnh1.027M48.583M-0.020.00Vật liệu cơ bản
HWK HAWKMINE FPO 0.0312.50%0.00Bán1.204M13.688M-0.360.00Năng lượng
ARV ARTEMIS FPO 0.2312.50%0.03Mua2.064M111.849M13.460.01Vật liệu cơ bản
CY5 CYGNUSGOLD FPO 0.0912.50%0.01Mua125.000K3.608M-0.02Vật liệu cơ bản
RGP REFRESHGRP FPO 0.0412.50%0.01Bán10.000K6.006M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ODA ORCODA LIM FPO 0.1812.50%0.02Bán97.376K17.000M-0.1210.00Công nghệ
SPQ SUPERIOR FPO 0.0112.50%0.00Mua300.000K5.504M-0.002.00Vật liệu cơ bản
SWJ STONEWALL FPO 0.0112.50%0.00Bán740.000K23.562M-0.00Vật liệu cơ bản
AAJ ARUMA RES FPO 0.0112.50%0.00Theo dõi2.132M4.183M-0.00Vật liệu cơ bản
PBX PACIFICBA FPO 0.0212.50%0.00Mua1.292M5.138M-0.01Vật liệu cơ bản
FTT FACTOR TH FPO 0.0712.07%0.01Mua1.121M47.557M-0.01Chăm sóc sức khỏe
XAM XANADUMINE FPO 0.1412.00%0.01Mua89.080K81.006M-0.01Năng lượng
KGD KULA FPO 0.0211.11%0.00Bán95.394K6.762M-0.005.00Vật liệu cơ bản
MYQ MYFIZIQ FPO 0.3011.11%0.03Mua58.342K19.364M-0.18Công nghệ
IS3 ISYNERGY FPO 0.1511.11%0.01Mua248.337K24.897M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NXM NEXUS MINS FPO 0.0610.91%0.01Bán258.334K5.080M-0.0213.00Vật liệu cơ bản
MGZ MEDIGARD FPO 0.0210.53%0.00Mua100.000K2.381M-0.01Chăm sóc sức khỏe
PIO PIONEER FPO 0.0210.53%0.00Mua2.084M27.496M-0.002.00Vật liệu cơ bản
GLH GLOBALHE FPO 0.2110.53%0.02Mua2.512K7.029M-0.0149.00Công nghệ
DNK DANAKALI FPO 0.8410.46%0.08Sức mua mạnh101.270K197.859M-0.016.00Vật liệu cơ bản
SNS SENSEN FPO 0.1610.34%0.01Mua11.219K26.121M-0.05394.00Công nghệ
GLE GLG CORP FPO 0.1610.34%0.01Bán10.157K11.856M3.600.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ANR ANATARA LS FPO 0.4810.23%0.04Bán1.000K23.965M-0.07Chăm sóc sức khỏe
IDA INDIANARES FPO 0.0610.00%0.01Bán242.331K5.317M-0.0316.00Vật liệu cơ bản
AXP AIRXPANDRS CDI 1:3 0.1110.00%0.01Mua312.973K61.112M-0.11124.00Chăm sóc sức khỏe
EM1 EMERGEGAM FPO 0.0110.00%0.00Bán193.100K4.390M-0.026.00Công nghệ
CAS CRUSADER FPO 0.0210.00%0.00Bán74.361K10.043M-0.02Vật liệu cơ bản
ASP ASPERMONT FPO 0.0110.00%0.00Mua12.500K20.556M79.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MUS MUSTANG FPO 0.0110.00%0.00Mua4.177M11.491M-0.056.00Vật liệu cơ bản
ECT ENVIRON FPO 0.0110.00%0.00Bán400.000K46.305M-0.00Công nghiệp
RCP REDBANK FPO 0.0210.00%0.00Bán25.000K2.339M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
SRK STRIKE FPO 0.0610.00%0.00Bán10.000K7.267M-0.017.00Vật liệu cơ bản
ENR ENCOUNTER FPO 0.069.80%0.01Bán102.000K12.157M-0.01Vật liệu cơ bản
IMM IMMUTEP FPO 0.049.76%0.00Sức mua mạnh7.421M98.373M-0.0017.00Chăm sóc sức khỏe
STM SUN METALS FPO 0.039.68%0.00Mua1.074M37.676M-0.00Vật liệu cơ bản
FZO FAMILYZONE FPO 0.349.68%0.03Theo dõi429.212K43.075M-0.18Công nghệ
BUX BUXTONRES FPO 0.179.68%0.01Mua142.374K17.182M-0.03Vật liệu cơ bản
DUB DUBBER FPO 0.469.52%0.04Mua259.816K57.433M-0.090.00Công nghệ
CKA COKAL FPO 0.059.52%0.00Sức mua mạnh1.060M30.139M-0.012.00Vật liệu cơ bản
TDL TBGDIAGNOS FPO 0.069.43%0.01Bán2.500K11.532M-0.0341.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất