Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
BPH BPH ENERGY FPO 0.00100.00%0.00Mua550.000K1.932M-0.012000.00Chăm sóc sức khỏe
PWNCA PARKWAY CTG 0.00100.00%0.00Mua500.000K5.948M-0.00Vật liệu cơ bản
BSP BLACKSTAR FPO 0.00100.00%0.00Mua1.000M1.060M-0.00Vật liệu cơ bản
QTG Q TECH FPO 0.0365.00%0.01Mua286.183K1.525M-0.0741.00Công nghệ
CVN CARNARVON FPO 0.2857.14%0.10Sức mua mạnh54.996M207.084M-0.00Năng lượng
XPE XPED LIMTD FPO 0.0050.00%0.00Mua91.000K3.767M-0.01Công nghệ
EER EASTENERGY FPO 0.0150.00%0.00Mua40.000K19.206M-0.04Năng lượng
NWE NORWEST FPO 0.0050.00%0.00Bán3.908M6.764M8.330.003.00Năng lượng
LITCE LITHIUMAUS CTG 0.0250.00%0.01Sức bán mạnh206.238K42.848M-0.01Vật liệu cơ bản
LIT LITHIUMAUS FPO 0.1435.00%0.04Mua7.824M42.848M-0.01Vật liệu cơ bản
GGE GRAND GULF FPO 0.0033.33%0.00Mua500.000K2.303M-0.001.00Năng lượng
FEI FEINVEST FPO 0.1431.82%0.04Mua10.000K21.709M-0.088.00Năng lượng
NME NEX METALS FPO 0.0331.58%0.01Sức mua mạnh70.160K3.818M2.100.01Vật liệu cơ bản
EGL ENVN GROUP FPO 0.0529.73%0.01Mua1.473M7.989M3.010.0168.00Công nghiệp
RAC RACEONCO FPO 0.2029.03%0.04Bán1.325M7.734M-0.09Chăm sóc sức khỏe
OXX OCTANEX FPO 0.0228.57%0.00Bán13.118K3.818M-0.055.00Năng lượng
AGJ AGRI LAND UNIT 0.0525.00%0.01Bán199.313K4.875M-0.010.00Tài chính
RVA REVA MEDIC CDI 10:1 0.2825.00%0.06Mua107.500K90.842M2.360.0950.00Chăm sóc sức khỏe
CLZ CLASSICMIN FPO 0.0125.00%0.00Mua11.069M7.985M-0.01Vật liệu cơ bản
HDY HARDEY RES FPO 0.0125.00%0.00Mua44.777M5.447M-0.021869.00Vật liệu cơ bản
SUR SUN FPO 0.0125.00%0.00Mua700.000K3.026M-0.004.00Năng lượng
ENX ENEGEX FPO 0.0125.00%0.00Bán78.333K1.208M-0.00Năng lượng
1ST 1ST GROUP FPO 0.0523.68%0.01Mua346.000K7.862M-0.02Công nghệ
OOK OOKAMI LTD FPO 0.0322.73%0.01Mua13.939M6.858M-0.0047.00Công nghệ
CVV CARAVELMIN FPO 0.0622.45%0.01Bán50.000K7.237M-0.020.00Vật liệu cơ bản
PGY PILOT FPO 0.0222.22%0.00Bán175.162K1.399M-0.03Công ty dịch vụ công cộng
ZIP ZIPTEL FPO 0.0221.43%0.00Mua681.923K2.096M-0.0018.00Công nghệ
GBZ GBMRESOURC FPO 0.0120.00%0.00Mua85.000K5.181M-0.004.00Vật liệu cơ bản
ALT ANALYTICA FPO 0.0120.00%0.00Mua2.200M16.685M-0.002.00Chăm sóc sức khỏe
AZI ALTAZINC FPO 0.0120.00%0.00Bán445.000K6.845M-0.016.00Năng lượng
CAV CARNAVALE FPO 0.0120.00%0.00Bán2.360M6.420M-0.00Năng lượng
BKP BARAKA FPO 0.0120.00%0.00Mua739.161K13.476M-0.000.00Năng lượng
IPB IPB PET FPO 0.0320.00%0.01Mua2.672M4.810M-0.02Năng lượng
PDI PREDICTIVE FPO 0.0319.05%0.00Mua1.152M4.959M-0.0127.00Vật liệu cơ bản
EM1 EMERGEGAM FPO 0.0217.65%0.00Mua19.392M6.785M-0.016.00Vật liệu cơ bản
EVS ENVIROSUIT FPO 0.0617.31%0.01Mua1.340M12.009M-0.02Công nghiệp
WBE WHITEBARK FPO 0.0116.67%0.00Mua250.000K5.943M-0.01Năng lượng
CXZ CONNEXION FPO 0.0116.67%0.00Mua842.919K4.385M-0.010.00Công nghệ
ZYB ZYBER FPO 0.0116.67%0.00Mua5.241M3.905M-0.00Công nghệ
NVO NVOI LTD FPO 0.0116.67%0.00Bán371.769K2.905M-0.014.00Công nghiệp
GCR GOLD CROSS FPO 0.0516.28%0.01Sức mua mạnh19.900K5.081M-0.0113.00Vật liệu cơ bản
PIL PEPPERMINT FPO 0.0316.00%0.00Mua3.479M23.836M-0.00Vật liệu cơ bản
AAP AUSAGRIPRO FPO 0.0316.00%0.00Bán30.370K4.418M40.850.0012.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DCC DIGITALX FPO 0.1416.00%0.02Mua8.709M60.858M7.800.02Công nghệ
AHK ARK MINES FPO 0.0615.69%0.01Bán13.926K2.506M-0.07Vật liệu cơ bản
SGH SLATER & G FPO 3.2515.66%0.44Mua4.166K195.371M-37.874210.00Công nghiệp
FHS FREHIL MIN FPO 0.0515.56%0.01Sức bán mạnh976.553K8.954M-0.004.00Vật liệu cơ bản
AXT ARGO EXPLO FPO 0.0115.38%0.00Bán3.000K2.745M-0.015.00Vật liệu cơ bản
GBP GLOBAL PET FPO 0.0315.38%0.00Bán490.094K6.080M-0.014.00Năng lượng
EMU EMU NL FPO 0.0715.38%0.01Mua41.237K5.068M-0.040.00Vật liệu cơ bản
CNL CELAMIN FPO 0.0315.38%0.00Bán407.500K2.692M-0.14Vật liệu cơ bản
IAB INABOX GRP FPO 0.6515.04%0.09Mua15.092K13.457M-0.09Dịch vụ Viễn thông
PEN PENINSULA FPO 0.3114.81%0.04Mua4.669M63.098M-0.190.00Năng lượng
PO3 PURIFLOH FPO 0.5514.58%0.07Mua6.508K14.788M-0.01Công nghiệp
SXX S.CROSS EX FPO 0.0114.29%0.00Bán314.290K8.618M-0.00Vật liệu cơ bản
MHC MANHATTAN FPO 0.0214.29%0.00Mua880.111K3.387M-0.02Năng lượng
KNL KIBARAN FPO 0.1614.29%0.02Mua100.765K34.209M-0.020.00Vật liệu cơ bản
TTL TRANSCEND FPO 0.0313.64%0.00Mua500.000K3.424M-0.00Năng lượng
VBS VECTUS_BIO FPO 1.0013.64%0.12Bán29.020K20.574M-0.13Chăm sóc sức khỏe
XF1 XREF FPO NZ 0.5513.40%0.07Mua131.750K71.652M-0.071.00Công nghiệp
RDN RAIDEN RES FPO 0.0213.33%0.00Mua3.115M4.431M0.011.616.00Tài chính
DME DOMEGOLD FPO 0.1713.33%0.02Mua20.000K40.355M-0.01Vật liệu cơ bản
WMC WONHE MULT FPO 0.0412.90%0.00Bán26.412K4.711M0.800.04Công nghệ
ICI ICANDY FPO 0.0612.73%0.01Mua876.866K15.246M-0.01Tài chính
CNX CARBON ENE FPO 0.1412.50%0.01Bán110.145K7.792M-0.1742.00Năng lượng
ATR ASTRON CDI 1:1 0.2312.50%0.03Mua27.000K27.557M-0.0034.00Vật liệu cơ bản
AUQ ALARA RES FPO 0.0312.50%0.00Mua100.000K15.096M-0.007.00Vật liệu cơ bản
OEQ ORION EQ FPO 0.1812.50%0.02Mua22.600K3.207M-0.084.00Tài chính
VML VITALMETAL FPO 0.0112.50%0.00Bán339.000K13.197M-0.00Vật liệu cơ bản
DTM DARTMIN FPO 0.0112.50%0.00Mua166.666K6.587M-0.0110.00Vật liệu cơ bản
WSI WESTSTARIN FPO 0.0212.50%0.00Bán7.050K5.602M-0.01Vật liệu cơ bản
MTB MT BURGESS FPO 0.0112.50%0.00Mua160.000K3.809M-0.0031.00Vật liệu cơ bản
MRQ MRG METALS FPO 0.0112.50%0.00Mua3.940M5.337M-0.00Vật liệu cơ bản
SPQ SUPERIOR FPO 0.0112.50%0.00Bán499.999K6.192M-0.002.00Vật liệu cơ bản
EVE EVE INVEST FPO 0.0112.50%0.00Mua900.000K19.004M-0.00Công nghệ
ETE ENTEK FPO 0.0212.50%0.00Mua965.365K5.485M-0.00Năng lượng
INF INF LITHI FPO 0.0912.35%0.01Mua773.078K15.327M-0.08Vật liệu cơ bản
OVN OVENTUS FPO 0.3312.07%0.04Bán67.244K19.990M-0.08Chăm sóc sức khỏe
RCO ROYALCO FPO 0.1911.76%0.02Bán7.500K10.016M-0.0120.00Vật liệu cơ bản
AHN ATHENA RES FPO 0.0411.76%0.00Bán112.078K7.370M-0.00Vật liệu cơ bản
DAU DAMPIERGOL FPO 0.0311.54%0.00Mua61.293K3.111M-0.01Vật liệu cơ bản
AJX ALEXIUM FPO 0.1411.54%0.01Mua1.475M45.010M-0.02319.00Vật liệu cơ bản
USR US RES FND STAPLED 0.2610.64%0.03Bán36.525K8.355M-0.01Tài chính
CM8 CROWD FPO 0.0510.64%0.01Bán106.620K10.437M15.460.00Công nghệ
WHA WATTLE FPO 1.1010.50%0.10Bán479.060K118.966M-0.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FFG FATFISH FPO 0.0310.34%0.00Mua6.942M14.488M1.570.02Tài chính
TNP TRIPLE FPO 0.0310.00%0.00Bán14.847K1.296M-0.018.00Năng lượng
MSB MESOBLAST FPO 1.7610.00%0.16Mua5.431M758.664M-0.1475.00Chăm sóc sức khỏe
BEL BENTLEY FPO 0.1110.00%0.01Mua229.840K8.374M-0.016.00Tài chính
FGF FIRSTGRO FPO 0.0110.00%0.00Mua46.654M15.110M-0.0018.00Tài chính
BLY BOART FPO 0.0110.00%0.00Mua6.887M262.898M-0.134296.00Năng lượng
SMI SANTANAMIN FPO 0.0110.00%0.00Mua860.734K5.468M-0.00Vật liệu cơ bản
MNC METMINCO FPO 0.0110.00%0.00Mua42.271M9.125M-0.17Vật liệu cơ bản
NWH NRWHOLDLTD FPO 1.729.55%0.15Mua596.971K581.887M16.660.101000.00Công nghiệp
AEE AURA EN FPO 0.029.52%0.00Mua7.596M20.720M-0.003.00Năng lượng
KGD KULA FPO 0.029.52%0.00Bán107.638K8.640M-0.005.00Vật liệu cơ bản
LSR LODESTAR FPO 0.029.52%0.00Bán399.691K15.242M-0.002000.00Vật liệu cơ bản
NET NETLINKZ FPO 0.049.38%0.00Mua3.312M29.861M-0.0120.00Công nghệ
CAY CANYON FPO 0.109.38%0.01Mua866.085K30.277M-0.01Vật liệu cơ bản
CSV CSG LTD FPO 0.239.30%0.02Bán92672.801M-0.18750.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất