Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Úc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
IP1 INTEGRATED PAYMENT TECHNOLOGIES LIMITED
0.0269.23%0.01Mua8.348M6.794M-0.05Công nghệ
MSE METALSEARCH LIMITED
0.0166.67%0.00Bán4.723M2.405M-0.00Vật liệu cơ bản
BNL BIG STAR ENERGY LIMITED
0.0150.00%0.00Bán1.064M1.986M-0.0114.00Năng lượng
AUH AUSTCHINA HOLDINGS LIMITED
0.0050.00%0.00Mua200.000K3.346M1.150.00Năng lượng
MBK METAL BANK LIMITED
0.0142.86%0.00Mua1.770M8.829M-0.00Vật liệu cơ bản
MEB MEDIBIO LIMITED
0.0137.50%0.00Sức bán mạnh1.356M2.384M-0.074.00Chăm sóc sức khỏe
EHX EHR RESOURCES LIMITED
0.0435.71%0.01Mua21.429K4.813M-0.02Vật liệu cơ bản
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.0033.33%0.00Bán1.150M13.561M-0.00Vật liệu cơ bản
GMV G MEDICAL INNOVATIONS HOLDINGS LIMITED
0.2626.83%0.06Bán947.084K93.868M-0.07Chăm sóc sức khỏe
BRU BURU ENERGY LIMITED
0.3126.53%0.07Sức mua mạnh3.485M133.943M4.500.0741.00Năng lượng
LCK LEIGH CREEK ENERGY LIMITED
0.2825.00%0.06Mua5.806M132.596M-0.022.00Năng lượng
PDI PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED
0.0122.22%0.00Mua484.022K3.247M-0.0127.00Vật liệu cơ bản
OAU ORA GOLD LIMITED
0.0122.22%0.00Mua840.626K6.986M-0.019.00Vật liệu cơ bản
RMG RMG LIMITED
0.0122.22%0.00Bán3.668M6.628M-0.00304.00Vật liệu cơ bản
4CE FORCE COMMODITIES LIMITED
0.0122.22%0.00Mua1.998M4.663M-0.03Vật liệu cơ bản
BEE BROO LTD
0.0321.74%0.01Mua83.994K17.311M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NWF NEWFIELD RESOURCES LIMITED
0.2321.05%0.04Sức mua mạnh37.280K133.699M-0.09Vật liệu cơ bản
ANO ADVANCE NANOTEK LIMITED
7.0220.41%1.19Mua215.798K403.811M97.380.0725.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.0120.00%0.00Mua999.999K6.257M-0.01Chăm sóc sức khỏe
PCK PAINCHEK LTD
0.0919.48%0.01Mua5.455M77.085M-0.00Công nghệ
WZR WISR LIMITED
0.1918.75%0.03Sức mua mạnh16.309M147.755M-0.0132.00Tài chính
CM8 CROWD MEDIA HOLDINGS LIMITED
0.0317.24%0.01Mua13.011M7.934M-0.13Công nghệ
TBH THE BETMAKERS HOLDINGS LTD
0.0417.14%0.01Mua167.642K15.585M2.350.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RES RESOURCE GENERATION LIMITED
0.1416.67%0.02Mua2.887M81.374M-0.0334.00Năng lượng
CTM CENTAURUS METALS LIMITED
0.0116.67%0.00Sức mua mạnh1.338M16.135M-0.008.00Vật liệu cơ bản
TV2 TV2U INTERNATIONAL LIMITED
0.0116.67%0.00Mua16.412M14.619M-0.00Công nghệ
ADO ANTEO DIAGNOSTICS LIMITED
0.0115.38%0.00Bán3.318M20.876M-0.0024.00Chăm sóc sức khỏe
SRI SIPA RESOURCES LIMITED
0.0114.29%0.00Mua16.642M12.263M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
AU8 AUMAKE INTERNATIONAL LIMITED
0.1614.29%0.02Bán540.089K36.349M-0.03171.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EXR ELIXIR PETROLEUM LIMITED
0.0413.89%0.01Mua1.081M18.405M-0.013.00Năng lượng
TGM THETA GOLD MINES LIMITED
0.1713.33%0.02Mua246.331K56.766M-0.02Vật liệu cơ bản
RXM REX MINERALS LIMITED
0.0612.96%0.01Mua470.115K17.521M-0.02Vật liệu cơ bản
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.0112.50%0.00Bán2.519M6.660M-0.00Vật liệu cơ bản
DDT DATADOT TECHNOLOGY LIMITED
0.0112.50%0.00Sức mua mạnh1.160M7.295M-0.00Công nghệ
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.0112.50%0.00Bán706.480K2.413M-0.03Công nghệ
SDV SCIDEV LTD
0.1011.76%0.01Sức mua mạnh299.337K9.254M4.630.0222.00Công nghiệp
TMT TECHNOLOGY METALS AUSTRALIA LIMITED
0.2411.63%0.03Mua972.035K
FZO FAMILY ZONE CYBER SAFETY LIMITED
0.1411.54%0.01Bán247.902K29.091M-0.16Công nghệ
BLK BLACKHAM RESOURCES LIMITED
0.0111.11%0.00Bán4.673M29.864M-0.01Vật liệu cơ bản
LSR LODESTAR MINERALS LIMITED
0.0111.11%0.00Mua850.000K7.492M-0.002000.00Vật liệu cơ bản
CHK COHIBA MINERALS LIMITED
0.0111.11%0.00Bán901.090K6.646M-0.00Vật liệu cơ bản
TON TRITON MINERALS LTD
0.0510.87%0.01Sức mua mạnh3.421M47.284M-0.00Vật liệu cơ bản
DSE DROPSUITE LIMITED
0.0310.34%0.00Bán617.871K15.368M-0.00Công nghệ
AEE AURA ENERGY LIMITED
0.0110.00%0.00Mua4.473M11.811M-0.003.00Năng lượng
VML VITAL METALS LIMITED
0.0110.00%0.00Mua5.075M19.169M-0.00Vật liệu cơ bản
MIL MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.179.38%0.01Mua24.157K8.037M-0.54Công nghiệp
ATL APOLLO TOURISM & LEISURE LTD
0.659.24%0.06Bán415.156K119.343M6.640.10810.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DNA DONACO INTERNATIONAL LIMITED
0.089.21%0.01Mua4.579M68.358M-0.03850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VMX VALMEC LIMITED
0.249.09%0.02Mua39.281K29.904M8.390.03Công nghiệp
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.129.09%0.01Mua567.915K84.442M-0.027.00Vật liệu cơ bản
AVA AVA RISK GROUP LIMITED
0.189.09%0.01Sức mua mạnh1.676M37.911M-0.0448.00Tài chính
NXS NEXT SCIENCE LIMITED
2.789.02%0.23Mua638.685K285.267MChăm sóc sức khỏe
OCP OCEANIA CAPITAL PARTNERS LIMITED
2.238.78%0.18Mua15.875K78.566M29.490.083800.00Công nghiệp
S2R S2 RESOURCES LTD
0.138.33%0.01Mua11.991M32.229M-0.01Vật liệu cơ bản
AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED
0.038.33%0.00Mua28.732M73.117M-0.0069.00Vật liệu cơ bản
CNJ CONICO LTD
0.018.33%0.00Bán40.000K4.205M-0.00Vật liệu cơ bản
CEN CONTACT ENERGY LIMITED
6.948.27%0.53Mua4.068K5.262B34.880.211050.00Công ty dịch vụ công cộng
ISX ISIGNTHIS LTD
0.598.18%0.04Mua4.830M640.050M-0.010.00Công nghệ
RNO RHINOMED LIMITED
0.278.00%0.02Mua314.636K38.322M-0.05Chăm sóc sức khỏe
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.148.00%0.01Sức mua mạnh1.623M76.559M-0.01Vật liệu cơ bản
RED RED 5 LIMITED
0.148.00%0.01Mua5.576M167.828M-0.005.00Vật liệu cơ bản
KGL KGL RESOURCES LIMITED
0.278.00%0.02Bán250.033K70.281M-0.007.00Vật liệu cơ bản
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.038.00%0.00Mua475.143K6.286M-0.015.00Vật liệu cơ bản
AIR ASTIVITA LIMITED
0.347.94%0.03Sức mua mạnh1.750K18.247M-0.0219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.047.69%0.00Mua11.007M21.799M-0.04Công nghệ
LEG LEGEND MINING LIMITED
0.037.69%0.00Bán17.000K57.242M-0.0066.00Vật liệu cơ bản
ZIP ZIPTEL LIMITED
0.017.69%0.00Bán100.000K2.592M155.560.0018.00Công nghệ
IVX INVION LIMITED
0.017.69%0.00Bán3.017M76.892M-0.008.00Chăm sóc sức khỏe
PVS PIVOTAL SYSTEMS CORPORATION
1.747.41%0.12Mua76.865K112.150M-1.04Công nghệ
STX STRIKE ENERGY LIMITED
0.097.41%0.01Mua1.003M117.885M-0.0024.00Năng lượng
KNL KIBARAN RESOURCES LIMITED
0.147.41%0.01Sức mua mạnh320.802K39.974M-0.010.00Vật liệu cơ bản
BNO BIONOMICS LIMITED
0.147.41%0.01Mua680.092K78.979M-0.06140.00Chăm sóc sức khỏe
OPN OPENDNA LIMITED
0.047.32%0.00Mua220.414K10.569M-0.03Công nghệ
HFR HIGHFIELD RESOURCES LIMITED
0.737.30%0.05Mua38.107K242.201M-0.01Vật liệu cơ bản
88E 88 ENERGY LIMITED
0.017.14%0.00Mua7.173M94.973M-0.00Năng lượng
MSG MCS SERVICES LIMITED
0.017.14%0.00Bán231.596K2.840M-0.0022.00Vật liệu cơ bản
KNO KNOSYS LIMITED
0.077.14%0.01Mua89.495K10.743M-0.00Công nghệ
CG1 CARBONXT GROUP LIMITED
0.307.14%0.02Mua10.000K26.641M-0.13Vật liệu cơ bản
NUS NUSANTARA RESOURCES LIMITED
0.157.14%0.01Bán23.147K23.071M-0.03Vật liệu cơ bản
PG1 PEARL GLOBAL LIMITED
0.157.14%0.01Mua302.201K21.777M-0.04Công nghiệp
RAP RESAPP HEALTH LIMITED
0.157.14%0.01Mua428.520K103.970M-0.013.00Công nghệ
EZL EUROZ LIMITED
1.217.08%0.08Mua86.825K182.912M12.800.1045.00Tài chính
LOM LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED
0.156.90%0.01Bán799.705K72.414M-0.02273.00Vật liệu cơ bản
ABV ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD
0.026.67%0.00Mua133.334K4.753M-0.0115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSN KINGSTON RESOURCES LIMITED
0.026.67%0.00Bán1.250M28.164M-0.016.00Vật liệu cơ bản
RSH RESPIRI LIMITED
0.166.67%0.01Mua761.490K82.041M-0.012.00Chăm sóc sức khỏe
KSS KLEOS SPACE S.A
0.246.52%0.01Mua559.776K
BDG BLACK DRAGON GOLD CORP.
0.096.25%0.01Bán25.000K9.748M-0.07Vật liệu cơ bản
AUC AUSGOLD LIMITED
0.026.25%0.00Bán8.507K11.172M-0.00Vật liệu cơ bản
MGL MAGONTEC LIMITED
0.036.25%0.00Mua104.955K38.762M53.970.00121.00Vật liệu cơ bản
EML EML PAYMENTS LIMITED
2.556.25%0.15Sức mua mạnh2.217M638.019M232.030.016.00Công nghiệp
RFX REDFLOW LIMITED
0.056.25%0.00Bán1.265M54.510M-0.02100.00Công nghiệp
WML WOOMERA MINING LIMITED
0.046.06%0.00Bán39.000K2.076M-0.05Vật liệu cơ bản
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.056.00%0.00Mua18.386M19.696M-0.018.00Chăm sóc sức khỏe
POD PODIUM MINERALS LIMITED
0.075.97%0.00Bán6.262K5.523M-0.03Vật liệu cơ bản
LCM LOGICAMMS LIMITED
0.185.88%0.01Mua55.000K14.819M-0.13Công nghiệp
PXS PHARMAXIS LTD
0.285.66%0.01Mua896.068K110.402M-0.03107.00Chăm sóc sức khỏe
ADH ADAIRS LIMITED
2.065.64%0.11Mua1.149M341.702M11.010.19Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EEG EMPIRE ENERGY GROUP LIMITED
0.025.56%0.00Mua75.229K43.949M-0.02Năng lượng
BD1 BARD1 LIFE SCIENCES LIMITED
0.025.56%0.00Mua1.985M18.894M-0.0085.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất