Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
NME NEX METALS FPO 0.01-77.27%-0.02Sức bán mạnh90.000K953.300K0.420.01Vật liệu cơ bản
PCL PANCONT FPO 0.00-57.14%-0.00Bán227.206M36.833M-0.004.00Năng lượng
ABL ABILENEOIL FPO 0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh50.367K795.229K-0.014.00Năng lượng
SPB SOUTH PAC FPO 0.01-37.50%-0.00Bán900827.577K-0.010.00Năng lượng
FFC FARMAFORCE FPO 0.10-33.33%-0.05Mua3.000K3.623M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSP BLACKSTAR FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh1.476M1.295M-0.00Năng lượng
DHR DARK HORSE FPO 0.01-33.33%-0.00Bán13.829M15.383M1.650.000.00Vật liệu cơ bản
AKN AUKING FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh67.164K1.865M-0.00Vật liệu cơ bản
RAW RAWSON FPO 0.03-31.58%-0.01Bán190.000K2.549M-0.011.00Năng lượng
DTR DATELINE FPO 0.01-31.58%-0.01Sức bán mạnh20.315K13.345M-0.01Vật liệu cơ bản
IBX IMAGIONBIO FPO 0.05-31.08%-0.02Sức bán mạnh155.199K
HGL HUDSON INV FPO 0.03-26.32%-0.01Sức bán mạnh4.184K8.361M15.730.0047.00Tài chính
OEQ ORION EQ FPO 0.16-25.58%-0.06Bán44.000K3.365M-0.074.00Tài chính
EGY ENERGYTECH FPO 0.00-25.00%-0.00Bán85.000K1.393M-0.0158.00Công nghiệp
EER EASTENERGY FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh20.000K9.603M-0.04Năng lượng
SGO STREAM GRP FPO 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh2.000K3.290M-0.00215.00Dịch vụ Viễn thông
CCE CARNEGIE FPO 0.01-25.00%-0.00Sức bán mạnh16.530M34.577M-0.0252.00Năng lượng
AVW AVIRARESOU FPO 0.00-25.00%-0.00Bán1.000M4.000M-0.06Vật liệu cơ bản
MAR MALACHITE FPO 0.00-25.00%-0.00Bán2.367M4.065M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MLS METALS AUS FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh1.765M9.367M-0.001.00Vật liệu cơ bản
GTR GTI RES FPO 0.02-22.73%-0.01Sức bán mạnh177.707K2.768M7.760.002.00Vật liệu cơ bản
ACR ACRUX FPO 0.21-21.82%-0.06Bán2.384M44.961M-0.0943.00Chăm sóc sức khỏe
RNX RENEGADE FPO 0.00-20.00%-0.00Bán150.000K3.563M-0.004.00Vật liệu cơ bản
CLZ CLASSICMIN FPO 0.00-20.00%-0.00Bán2.000M12.359M-0.01Vật liệu cơ bản
RD1 REG DIRECT FPO 0.02-20.00%-0.01Bán10.000K1.890M-0.02Công nghệ
LML LINCOLN FPO 0.01-18.75%-0.00Bán808.598K6.900M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MGU MAG MINING FPO 0.04-18.37%-0.01Bán500.000K11.183M-0.001.00Vật liệu cơ bản
LYC LYNAS FPO 1.72-18.33%-0.39Sức bán mạnh32.702M1.358B24.690.11270.00Vật liệu cơ bản
MSM MSM CORP FPO 0.01-18.18%-0.00Bán454.948K3.874M-0.0553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AVC AUCTUS ALT FPO 0.03-17.07%-0.01Sức bán mạnh471.500K9.124M-0.029.00Công nghệ
XST XSTATE FPO 0.01-16.67%-0.00Bán1.500M3.134M-0.001.00Năng lượng
DEV DEVEXRESOU FPO 0.01-16.67%-0.00Bán250.000K5.516M-0.004.00Năng lượng
FOD FOOD REV FPO 0.12-16.67%-0.03Mua5.861M62.939M28.600.015.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGE ALLIGATOR FPO 0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh3.170M4.564M-0.00Năng lượng
ABX AUSBAUXITE FPO 0.10-16.67%-0.02Sức bán mạnh288.706K17.516M-0.00Vật liệu cơ bản
REF REVERSE FPO 0.03-16.67%-0.00Bán90.822K2.786M-0.00Dịch vụ Viễn thông
AUC AUSGOLD FPO 0.02-16.00%-0.00Bán200.290K14.429M-0.01Vật liệu cơ bản
GCM GARDA CAP STAPLED 1.25-15.54%-0.23Bán2.000K
CAE CANNINDAH FPO 0.03-14.71%-0.01Sức bán mạnh21.110K4.614M-0.01Vật liệu cơ bản
BID BIDENERGY FPO 0.14-14.71%-0.03Mua1.595M125.915M-0.01Công nghệ
RUB RUBICR GRP FPO 0.02-14.29%-0.00Sức bán mạnh100.000K4.363M-0.05320.00Công nghiệp
4DS 4DSMEMORY FPO 0.05-14.29%-0.01Bán18.595M62.697M-0.01Công nghệ
PSM PEN MINES FPO 0.01-14.29%-0.00Bán316.468K4.866M-0.002.00Vật liệu cơ bản
DTM DARTMIN FPO 0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh1.015M6.073M-0.0110.00Vật liệu cơ bản
TMP TECH MPIRE FPO 0.05-13.79%-0.01Bán25.000K5.150M-0.09Công nghệ
GSW GETSWIFT FPO 0.60-13.67%-0.10Mua604.390K64.879M-0.07Công nghệ
AFR AFRICAN EN CDI 1:1 0.02-13.64%-0.00Sức bán mạnh469.620K13.742M-0.00Năng lượng
RCL READCLOUD FPO 0.41-13.54%-0.07Bán100.000K20.967M-0.02Công nghệ
PDI PREDICTIVE FPO 0.01-13.33%-0.00Sức bán mạnh736.368K3.542M-0.0127.00Vật liệu cơ bản
PLC PLC FINAN FPO 0.01-13.33%-0.00Bán4.833K1.038M-0.03Tài chính
14D 1414DEGREE FPO 0.30-13.04%-0.042.657M48.752M-0.03Công nghiệp
SIH SIHAYO FPO 0.01-12.50%-0.00Bán80.000K24.389M-0.0038.00Vật liệu cơ bản
PPY PAPYRUS FPO 0.01-12.50%-0.00Bán660.286K1.583M-0.003.00Vật liệu cơ bản
HHM HAMPTON FPO 0.03-12.50%-0.00Bán1018.329M11.200.000.00Vật liệu cơ bản
WRM WHITEROCK FPO 0.01-12.50%-0.00Bán11.142M11.455M-0.01Vật liệu cơ bản
RDN RAIDEN RES FPO 0.01-12.50%-0.00Bán7.862K3.841M0.011.616.00Tài chính
SMI SANTANAMIN FPO 0.01-12.50%-0.00Bán720.628K4.415M-0.00Vật liệu cơ bản
VML VITALMETAL FPO 0.01-12.50%-0.00Bán2.664M12.198M-0.00Vật liệu cơ bản
GBM GBM GOLD FPO 0.01-12.50%-0.00Bán75.000K7.828M-0.00Vật liệu cơ bản
IRD IRON ROAD FPO 0.07-12.50%-0.01Sức bán mạnh106.000K56.011M-0.002.00Vật liệu cơ bản
TAW TAWANA FPO 0.25-12.28%-0.04Bán1.913M140.497M-0.0221.00Vật liệu cơ bản
RAP RESAPP FPO 0.21-12.24%-0.03Bán8.340M154.874M-0.013.00Công nghệ
IP1 INPAYTECH FPO 0.02-12.00%-0.00Bán35.000K2.768M-0.02Công nghệ
PUN PEGASUS FPO 0.01-11.76%-0.00Sức bán mạnh3.400K1.908M-0.002.00Vật liệu cơ bản
ETE ENTEK FPO 0.01-11.76%-0.00Bán93.750K4.571M-0.00Năng lượng
CYG COVENTRY FPO 1.20-11.76%-0.16Bán12.250K50.837M-0.23572.00Vật liệu cơ bản
RHY RHYTHM BIO FPO 0.15-11.76%-0.02Mua60.000K9.026M-0.02Chăm sóc sức khỏe
SGM SIMS METAL FPO 11.82-11.66%-1.56Bán5.608M2.687B13.441.014561.00Vật liệu cơ bản
AVQ AXIOM MINE CDI 1:1 0.12-11.54%-0.01Mua3.256M55.509M-0.0121.00Vật liệu cơ bản
TNG TNG FPO 0.12-11.11%-0.01Sức bán mạnh3.259M106.598M-0.008.00Vật liệu cơ bản
COY COPPERMOLY FPO 0.01-11.11%-0.00Bán257.500K12.399M-0.00Vật liệu cơ bản
CTM CENTAURUS FPO 0.01-11.11%-0.00Bán5.163M18.440M-0.008.00Vật liệu cơ bản
CAV CARNAVALE FPO 0.01-11.11%-0.00Bán3.300M4.576M-0.00Năng lượng
CYQ CYCLIQ FPO 0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh1.648K5.492M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPV CLEARVUE FPO 0.48-11.01%-0.06Bán4.222M40.315MVật liệu cơ bản
INK INDAGO FPO 0.07-10.71%-0.01Bán36.397K17.571M-0.02Năng lượng
SBM ST.BARBARA FPO 3.48-10.54%-0.41Bán10.229M1.963B8.690.441900.00Vật liệu cơ bản
EUC EUROCOBALT FPO 0.05-10.17%-0.01Sức bán mạnh3.434M43.417M-0.06Vật liệu cơ bản
ICS ICSGLOBAL FPO 1.02-10.09%-0.12Sức bán mạnh1.223K10.849M14.570.0719.00Công nghiệp
PNW PAC STAR FPO 0.36-10.00%-0.04Mua2.900K71.506M-0.0255.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CZR COZIRONRES FPO 0.02-10.00%-0.00Mua50.000K35.711M-0.00Vật liệu cơ bản
BPL BROKEN HIL FPO NZ 0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh548.072K7.536M-0.00Vật liệu cơ bản
ZYB ZYBER FPO 0.01-10.00%-0.00Bán1.890M6.508M-0.00Công nghệ
CVV CARAVELMIN FPO 0.04-10.00%-0.01Bán10.000K8.013M-0.020.00Vật liệu cơ bản
DLC DELECTA FPO 0.01-10.00%-0.00Sức mua mạnh395.815K5.701M-0.0063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVO NVOI LTD FPO 0.01-10.00%-0.00Bán80.000K4.150M-0.014.00Công nghiệp
TIN TNT MINES FPO 0.18-9.76%-0.02Sức bán mạnh26.594K5.900M-0.02Vật liệu cơ bản
KKT KONEKT FPO 0.28-9.68%-0.03Sức bán mạnh2.019K29.494M-0.00296.00Công nghiệp
RAN RANGE INTL FPO 0.05-9.26%-0.01Bán74.712K10.857M-0.22Vật liệu cơ bản
CRL COMET FPO 0.03-9.09%-0.00Bán1.206M6.798M-0.013.00Vật liệu cơ bản
BHL BOYUAN FPO 0.30-9.09%-0.03Bán3.500K102.939M-0.01Tài chính
DVN DEVINE FPO 0.30-9.09%-0.03Sức bán mạnh10.576K47.619M-0.1758.00Tài chính
SMG SOONMINING FPO 0.20-9.09%-0.02Bán2.600K31.645M-0.01Vật liệu cơ bản
RGL RIVERSGOLD FPO 0.10-9.09%-0.01Bán187.221K
ATU ATRUM COAL FPO 0.08-9.09%-0.01Bán254.605K30.548M-0.02Năng lượng
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc 0.02-9.09%-0.00Bán125.233K6.722M-0.02Vật liệu cơ bản
CDX CARDIEXLTD FPO 0.04-9.09%-0.00Mua2.205M24.427M-0.0126.00Chăm sóc sức khỏe
GTG GENE TECH FPO 0.01-9.09%-0.00Bán1.373M24.353M-0.0064.00Chăm sóc sức khỏe
LNU LINIUSTECH FPO 0.07-8.97%-0.01Bán3.768M74.848M-0.01Công nghệ
ARL ARDEARES FPO 0.61-8.96%-0.06Bán155.632K57.692M-0.02Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất