Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
SHH SHREE MIN FPO 0.01-60.00%-0.01Bán133.334K1.706M-0.01Vật liệu cơ bản
MAUCA MAGNET RES CTG 0.02-42.86%-0.01Sức bán mạnh18.225K20.173M-0.01Vật liệu cơ bản
T3D 333D FPO 0.00-33.33%-0.00Bán100.000K1.330M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XPE XPED LIMTD FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh200.000K4.520M-0.01Công nghệ
AKN AUKING FPO 0.00-33.33%-0.00Bán65.625K2.331M-0.00Vật liệu cơ bản
AMT ALLEGRA FPO 0.08-30.43%-0.04Bán150.399K7.965M41.670.004000.00Chăm sóc sức khỏe
SXA STRATA-X CDI 1:1 0.04-27.65%-0.02Bán39.160K4.650M-0.01Năng lượng
IBN IBUYNEW FPO 0.00-25.00%-0.00Bán3.339M8.443M-0.0017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IKW IKWEZI FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh300.000K3.049M-0.00Năng lượng
CLY CLANCY EXP FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh563.600K10.935M-0.00Vật liệu cơ bản
LNY LANEWAY FPO 0.00-25.00%-0.00Bán3.206M10.440M-0.0018.00Vật liệu cơ bản
RNX RENEGADE FPO 0.01-25.00%-0.00Bán333.333K5.701M-0.004.00Vật liệu cơ bản
CTE CRYOSITE FPO 0.05-22.86%-0.02Sức bán mạnh50.000K2.530M13.010.0034.00Chăm sóc sức khỏe
CCJ COUNTY INT FPO 0.01-21.43%-0.00Bán29.507K2.072M-0.003.00Năng lượng
SMM SUMMIT RES FPO 0.11-21.43%-0.03Sức bán mạnh57623.978M-0.00Năng lượng
KIS KING ISLND FPO 0.05-20.63%-0.01Bán60.000K12.223M-0.00961.00Vật liệu cơ bản
ITD ITLHEALTH FPO 0.19-19.15%-0.04Bán191.518K16.255M17.150.01Chăm sóc sức khỏe
OAR OAKDALE FPO 0.02-19.05%-0.00Bán34.118K1.102M-0.011.00Tài chính
AHR ANCHOR RES FPO 0.01-18.75%-0.00Bán31.473K840.560K-0.050.00Vật liệu cơ bản
ACB ACAP RES FPO 0.04-18.52%-0.01Bán1.001M41.296M-0.0042.00Năng lượng
HOR HORSESHOE FPO 0.02-18.18%-0.00Bán7.000K4.282M-0.013.00Vật liệu cơ bản
ESK ETHERSTACK CDI 1:1 0.12-17.24%-0.03Bán8.000K13.402M-0.0261.00Công nghệ
ATT ANTE REAL UNIT 0.01-16.67%-0.00Bán230.667K2.106M-0.17Tài chính
GPP GREENPOWER FPO 0.01-16.67%-0.00Bán249.608K8.005M-0.00Năng lượng
PCL PANCONT FPO 0.01-16.67%-0.00Sức mua mạnh13.388M28.940M-0.004.00Năng lượng
OMT OMNIMARKET FPO 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh1.127M3.766M-0.00Công nghệ
TEG TRIANGLE FPO 0.10-16.67%-0.02Mua84.107K21.812M-0.032.00Năng lượng
LGR LANKA GPHT FPO 0.02-16.00%-0.00Bán45.000K2.277M-0.020.00Chăm sóc sức khỏe
QTM QUANT ENE FPO 0.02-15.79%-0.00Bán265.000K17.253M-0.00275.00Công nghiệp
IBX IMAGIONBIO FPO 0.05-15.25%-0.01Bán40.678K
DRA DRAGON FPO 0.17-15.00%-0.03Bán65.821K15.103M-0.0187.00Vật liệu cơ bản
FRX FLEXIROAM FPO 0.05-14.55%-0.01Sức bán mạnh223.266K9.103M-0.10Dịch vụ Viễn thông
NOR NORWOOD FPO 0.01-14.29%-0.00Bán7.500K7.965M-0.013.00Dịch vụ Viễn thông
SIH SIHAYO FPO 0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh600.000K22.251M-0.0038.00Vật liệu cơ bản
DLC DELECTA FPO 0.01-14.29%-0.00Mua236.600K3.801M-0.0063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LRS LATRES FPO 0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh1.766M18.528M-0.00Vật liệu cơ bản
FZR FZRIVCORP FPO 0.19-13.64%-0.03Bán22.746K16.806M-0.007.00Năng lượng
JAY JAYRIDE FPO 0.42-13.27%-0.07Mua3.322K22.006MCông nghệ
BOA BOADICEA FPO 0.09-13.27%-0.01Bán70.000K4.492M-0.01Vật liệu cơ bản
NTI NEUROTECH FPO 0.17-13.16%-0.03Bán364.825K13.287M-0.04Chăm sóc sức khỏe
AHQ ALLEGIANCE FPO 0.06-13.04%-0.01Mua530.000K27.912M-0.02Năng lượng
BUG BUD GINGER FPO 0.27-12.90%-0.04Bán47.587K23.226M-0.07394.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KLH KALIA FPO 0.01-12.50%-0.00Bán728.864K14.240M-0.01Năng lượng
ADN ANDROMEDA FPO 0.01-12.50%-0.00Bán222.222K6.272M-0.013.00Vật liệu cơ bản
RXH REWARDLE FPO 0.01-12.50%-0.00Bán28.800K2.318M-0.01Công nghệ
TMX TERRAIN FPO 0.01-12.50%-0.00Mua25.000K4.506M-0.00Vật liệu cơ bản
HNR HANNANS FPO 0.01-12.50%-0.00Bán65.000K31.685M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CNJ CONICO LTD FPO 0.03-12.50%-0.00Sức bán mạnh251.999K10.352M-0.00Vật liệu cơ bản
VLT VAULT FPO 0.02-12.00%-0.00Bán54.772K18.967M-0.01Chăm sóc sức khỏe
ALY ALCHEMYRES FPO 0.01-11.76%-0.00Bán623.108K6.606M-0.00Vật liệu cơ bản
SDV SCIDEV FPO 0.01-11.11%-0.00Bán554.600K4.552M-0.0022.00Công nghiệp
CZN CORAZON FPO 0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh2.506M10.122M-0.010.00Vật liệu cơ bản
RBR RBR GROUP FPO 0.01-11.11%-0.00Bán818.760K5.598M-0.005.00Vật liệu cơ bản
ANL AMANI GOLD FPO 0.01-11.11%-0.00Bán60.000K12.529M-0.00Vật liệu cơ bản
SCI SILVERCITY FPO 0.03-11.11%-0.00Sức bán mạnh267.880K7.867M-0.00Vật liệu cơ bản
RBD RESTBRANNZ FPO NZX 7.20-10.56%-0.851.000K854.283M25.950.269056.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QSS QUESTUS FPO 0.03-10.34%-0.00Bán28.250K2.410M6.340.0047.00Tài chính
E2E EONNRG FPO 0.01-10.00%-0.00Bán87.265K3.658M1.250.016.00Năng lượng
CEL CHAL ENG FPO 0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh165.000K3.505M-0.000.00Năng lượng
FUN FUNTASTIC FPO 0.09-10.00%-0.01Bán92.809K8.668M-0.1782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEC PERPET RES FPO 0.02-10.00%-0.00Sức bán mạnh10.000K4.321M-0.02Năng lượng
TRL TANGARES FPO 0.01-10.00%-0.00Mua40.000K6.537M-0.01Vật liệu cơ bản
CTO CITIGOLD FPO 0.01-10.00%-0.00Bán225.058K19.153M1.540.0160.00Vật liệu cơ bản
UNL UNITEDNET FPO 0.03-10.00%-0.00Bán126.667K1.326M-0.01Dịch vụ Viễn thông
VN8 VONEXLTD FPO 0.14-10.00%-0.01Sức bán mạnh320.623K14.556M-0.02Dịch vụ Viễn thông
MX1 MICRO-X FPO 0.32-9.86%-0.04Mua1.600K46.192M-0.08Chăm sóc sức khỏe
AQI ALICANTO FPO 0.05-9.43%-0.01Bán84.014K5.459M-0.02Vật liệu cơ bản
RVA REVA MEDIC CDI 10:1 0.25-9.09%-0.03Theo dõi13.803K113.553M2.930.0950.00Chăm sóc sức khỏe
SOP SYNERTEC FPO 0.04-9.09%-0.00Bán250.000K8.828M-0.01Vật liệu cơ bản
CVT COVATA FPO 0.02-9.09%-0.00Sức bán mạnh537.486K13.201M-0.0151.00Công nghệ
SBB SUNBRIDGE FPO 0.01-9.09%-0.00Bán816.881K4.717M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MZN MARINDI FPO 0.01-9.09%-0.00Sức bán mạnh1.548M17.805M-0.00Vật liệu cơ bản
SDX SIENNA FPO 0.05-8.93%-0.01Bán261.800K7.948M-0.02Chăm sóc sức khỏe
PAK PACIFICAM FPO 0.05-8.93%-0.01Bán387.085K9.257M-0.01Vật liệu cơ bản
LSR LODESTAR FPO 0.02-8.70%-0.00Bán3.300K16.693M-0.002000.00Vật liệu cơ bản
GID GIDYNAMICS CDI FORUS 0.03-8.57%-0.00Mua4.670K19.576M-0.0215.00Chăm sóc sức khỏe
HIP HIPORES FPO 0.02-8.33%-0.00Bán1.085M8.421M-0.01Vật liệu cơ bản
RXL ROX RES FPO 0.01-8.33%-0.00Bán1.533M13.847M1.010.014.00Vật liệu cơ bản
SRI SIPA RES. FPO 0.01-8.33%-0.00Mua1.699M13.207M-0.0110.00Vật liệu cơ bản
IMA IMAGE RES FPO 0.11-8.33%-0.01Bán100.000K114.326M-0.012.00Vật liệu cơ bản
KP2 KORE CDI 1:1 0.09-8.16%-0.01Sức bán mạnh730.000K
PCK PAINCHEK FPO 0.05-8.00%-0.00Bán1.217M26.840M-0.01Công nghệ
CAQ CAQHOLDLTD FPO 0.05-8.00%-0.00Bán84333.018M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MBM MOBECOM FPO 0.18-7.69%-0.01Sức bán mạnh13.396K14.794M-0.14Công nghệ
GWR GWR GROUP FPO 0.12-7.69%-0.01Bán52.000K30.299M-0.0211.00Vật liệu cơ bản
CGA CONTANGOAM FPO 0.60-7.69%-0.05Bán54725.145M-0.35Tài chính
CVS CERVANTES FPO 0.01-7.69%-0.00Mua500.000K5.852M-0.001.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LHM LAND&HOME FPO 0.02-7.69%-0.00Bán80.000K25.185M-0.0019.00Công nghệ
NTL NEWTALISMN FPO NZ 0.01-7.69%-0.00Sức bán mạnh1.722M27.825M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
CYQ CYCLIQ FPO 0.01-7.69%-0.00Bán33.176K7.311M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMG BMG FPO 0.01-7.69%-0.00Bán430.971K4.632M-0.001.00Vật liệu cơ bản
MGT MAGNETITE FPO 0.01-7.69%-0.00Bán542.500K8.864M-0.01Vật liệu cơ bản
PHI PHILEO FPO 12.24-7.62%-1.01Bán4.088K354.067M23.640.5223.00Tài chính
LIT LITHIUMAUS FPO 0.12-7.41%-0.01Mua2.184M57.844M-0.01Vật liệu cơ bản
PUN PEGASUS FPO 0.03-7.41%-0.00Bán4.100K3.376M-0.002.00Vật liệu cơ bản
SIT SITE GROUP FPO 0.03-7.41%-0.00Bán50.000K17.186M-0.03238.00Công nghiệp
OOK OOKAMI LTD FPO 0.03-7.41%-0.00Mua2.240M8.417M-0.0047.00Công nghệ
FDX FDIAMONDS FPO 0.06-7.35%-0.01Sức bán mạnh17.264K
GMN GOLDMOUNTN FPO 0.08-7.23%-0.01Bán260.323K39.666M-0.00Vật liệu cơ bản
MAY MELBANA FPO 0.01-7.14%-0.00Mua4.077K23.321M-0.004.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất