Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Úc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.000.00%0.00Bán1.425M3.252M-0.00Năng lượng Mỏ
PCL PANCONTINENTAL OIL & GAS NL
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh851.002K5.407M-0.003.00Năng lượng Mỏ
LKE LAKE RESOURCES N.L.
0.0536.11%0.01Mua86.710M27.568M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.0050.00%0.00Sức mua mạnh69.241M4.222M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DHR DARK HORSE RESOURCES LIMITED
0.0050.00%0.00Mua571.665K7.393M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán6.346M14.404M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
XTC XANTIPPE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Theo dõi3.750M8.311M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
MSR MANAS RESOURCES LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán1.000M6.608M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RFN REFFIND LIMITED
0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh52.632K2.101M-0.00Dịch vụ Công nghệ
CTO CITIGOLD CORPORATION LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán6.520M9.685M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
NOX NOXOPHARM LIMITED
0.3129.79%0.07Mua4.553M41.216M-0.09Công nghệ Sức khỏe
LBL LASERBOND LIMITED
0.56-22.76%-0.17Bán1.700M53.071M24.660.03Công nghiệp Chế biến
PUR PURSUIT MINERALS LTD
0.0125.00%0.00Mua9.759M3.302M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
CXZ CONNEXION TELEMATICS LTD
0.0336.84%0.01Mua15.197M22.442M7.310.00Dịch vụ Thương mại
BEL BENTLEY CAPITAL LIMITED
0.03-30.00%-0.01Sức bán mạnh188.933K2.132M-0.03Hỗn hợp
FHS FREEHILL MINING LIMITED.
0.03-15.38%-0.01Mua17.639M45.101M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
LGP LITTLE GREEN PHARMA LTD
0.4631.43%0.111.483MCông nghiệp Chế biến
NSX NSX LIMITED
0.18-11.90%-0.02Mua2.338M36.003M-0.02Tài chính
QFY QUANTIFY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
0.0033.33%0.00Mua5.498M3.924M-0.01Công nghệ Điện tử
SE1 SENSERA LIMITED
0.0111.11%0.00Bán4.772M3.221M-0.06Công nghệ Điện tử
RAC RACE ONCOLOGY LTD
0.4828.00%0.10Mua928.356K52.390M-0.05Công nghệ Sức khỏe
SIS SIMBLE SOLUTIONS LIMITED
0.0233.33%0.00Bán3.401MDịch vụ Công nghệ
BRV BIG RIVER GOLD LTD
0.0425.00%0.01Mua22.647M52.688M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
PGM PLATINA RESOURCES LIMITED
0.0215.00%0.00Mua4.112M7.504M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
WNB WELLNESS AND BEAUTY SOLUTIONS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh5.700M4.507M-0.05Dịch vụ Khách hàng
BRK BROOKSIDE ENERGY LIMITED
0.0111.11%0.00Mua8.214M10.017M-0.00Năng lượng Mỏ
FPL FREMONT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.005M8.342M-0.00Năng lượng Mỏ
AEE AURA ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán4.992M7.946M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SMI SANTANA MINERALS LIMITED
0.0125.00%0.00Mua7.496M13.420MKhoáng sản phi năng lượng
WRM WHITE ROCK MINERALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán132.000K8.467M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SM8 SMART MARINE SYSTEMS LIMITED
0.1110.00%0.01Mua3.173M36.866MCông nghệ Điện tử
SSG SHAVER SHOP GROUP LIMITED
0.7918.05%0.12Sức mua mạnh1.104M99.273M10.050.07Bán Lẻ
ADA ADACEL TECHNOLOGIES LIMITED
0.8425.37%0.17Mua837.160K64.049M-0.04Dịch vụ Công nghệ
CV1 CV CHECK LTD
0.11-15.38%-0.02Bán207.076K32.142M-0.00Dịch vụ Thương mại
EUC EUROPEAN COBALT LTD
0.01-18.75%-0.00Sức bán mạnh4.746M9.902M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.0420.00%0.01Mua9.203M41.498M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
LSA LACHLAN STAR LIMITED
0.01-10.00%-0.00Mua7.783M6.785M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
OVL ORO VERDE LIMITED
0.0112.50%0.00Mua12.012M18.158M-0.001.00Dịch vụ Công nghệ
JPR JUPITER ENERGY LIMITED
0.0128.57%0.00Bán4.963K1.380M-0.0639.00Năng lượng Mỏ
BGT BIO-GENE TECHNOLOGY LTD
0.207.89%0.01Mua588.079K27.238M-0.02Công nghiệp Chế biến
PIO PIONEER RESOURCES LIMITED
0.01-12.50%-0.00Mua3.834M21.123M80.000.005.00Khoáng sản phi năng lượng
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.0222.22%0.00Mua11.857M13.918M-0.013.00Khoáng sản phi năng lượng
KPO KALINA POWER LIMITED
0.0620.41%0.01Sức mua mạnh4.535M48.333M-0.01Sản xuất Chế tạo
DRX DIATREME RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.313M20.410M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RLE REAL ENERGY CORPORATION LIMITED
0.0221.05%0.00Bán1.509M8.123M-0.013.00Năng lượng Mỏ
LRS LATIN RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00Bán2.623M778.495K-0.04Khoáng sản phi năng lượng
EVE EVE INVESTMENTS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán5.732M18.619M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
GNM GREAT NORTHERN MINERALS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh361.702K1.735M-0.02Năng lượng Mỏ
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.0212.50%0.00Mua3.344M3.725M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BSR BASSARI RESOURCES LIMITED
0.0213.33%0.00Mua9.035M40.592M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
8IH 8I HOLDINGS LTD
0.10-16.67%-0.02Bán32.000K36.239MHỗn hợp
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.2610.87%0.03Mua1.895MKhoáng sản phi năng lượng
CST CASTILE RESOURCES LTD
0.185.71%0.011.190MKhoáng sản phi năng lượng
GLN GALAN LITHIUM LIMITED
0.3216.36%0.04Sức mua mạnh1.163M51.727M-0.03Công nghiệp Chế biến
HMD HERAMED LIMITED
0.14-6.67%-0.01Sức bán mạnh277.113K14.520M-0.07Dịch vụ Công nghệ
VTG VITA GROUP LIMITED
1.5017.19%0.22Mua2.188M245.636M8.520.15Bán Lẻ
HCT HOLISTA COLLTECH LIMITED
0.192.63%0.00Mua8.242M50.393M-0.01Công nghệ Sức khỏe
AVZ AVZ MINERALS LIMITED
0.1013.64%0.01Mua30.700M230.713M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
FRN FRASER RANGE METALS GROUP LTD
0.029.09%0.00Sức mua mạnh5.578M7.608M-0.00Công nghiệp Chế biến
EXP EXPERIENCE CO LIMITED
0.22-6.25%-0.01Mua619.096K125.058M-0.11Dịch vụ Khách hàng
NHC NEW HOPE CORPORATION LIMITED
1.59-14.25%-0.27Bán109.491M1.327B7.450.25800.00Năng lượng Mỏ
BCC BEAM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
0.26-7.14%-0.02Bán184.249K13.747M-0.00Truyền thông
IMS IMPELUS LIMITED
0.0120.00%0.00Sức bán mạnh500.000K4.820M-0.02Dịch vụ Công nghệ
HSC HOMESTAY CARE LIMITED
0.0116.67%0.00Mua22.523M944.993K-0.01Năng lượng Mỏ
VAR VARISCAN MINES LIMITED
0.0316.67%0.00Bán739.583K5.771M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
MDI MIDDLE ISLAND RESOURCES LIMITED
0.0116.67%0.00Mua26.175M10.487M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AZI ALTA ZINC LIMITED
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh2.577M13.213M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BLK BLACKHAM RESOURCES LIMITED
0.0118.18%0.00Mua66.275M61.311M-0.04Năng lượng Mỏ
PWN PARKWAY MINERALS NL
0.010.00%0.00Bán5.058M11.623M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
OPL OPYL LIMITED
0.10-9.52%-0.01Bán91.106K2.811M-0.21Dịch vụ Công nghệ
TIA TIAN AN AUSTRALIA LIMITED
0.32-8.57%-0.03Sức bán mạnh73627.715M-0.17Tài chính
PCK PAINCHEK LTD
0.138.33%0.01Bán5.110M134.618M-0.00Dịch vụ Công nghệ
ISU ISELECT LIMITED.
0.40-13.98%-0.06Sức bán mạnh105.343K87.380M-0.02551.00Dịch vụ Thương mại
EML EML PAYMENTS LIMITED
4.63-2.53%-0.12Bán10.945M1.507B128.730.04275.00Tài chính
ALG ARDENT LEISURE GROUP LIMITED
1.414.06%0.06Mua8.608M676.185M-0.13Dịch vụ Khách hàng
GUL GULLEWA LIMITED
0.0517.50%0.01Sức mua mạnh34.157K7.291M5.880.01Hỗn hợp
DRO DRONESHIELD LIMITED
0.19-7.14%-0.01Sức bán mạnh1.471M49.230M-0.03Công nghệ Điện tử
XRF XRF SCIENTIFIC LIMITED
0.2610.42%0.03Sức mua mạnh3.310M35.464M11.940.02Công nghệ Điện tử
EHH EAGLE HEALTH HOLDINGS LIMITED
0.176.45%0.01Mua2.362M57.934M3.010.05Công nghệ Sức khỏe
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.0412.90%0.00Mua7.844M28.356M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RML RESOLUTION MINERALS LTD
0.077.69%0.01Mua3.773M7.971M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
CMM CAPRICORN METALS LTD
1.4011.11%0.14Mua1.145M457.373M-0.1512.00Khoáng sản phi năng lượng
RGS REGENEUS LTD
0.06-13.04%-0.01Bán148.907K16.669M-0.03Công nghệ Sức khỏe
TTM TITAN MINERALS LIMITED
0.124.55%0.01Sức bán mạnh572.792K87.687M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
FOD THE FOOD REVOLUTION GROUP LIMITED
0.08-10.11%-0.01Mua5.736M57.974M-0.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
PSZ PS&C LIMITED
0.02-13.04%-0.00Sức bán mạnh850.497K7.022M-0.20Dịch vụ Thương mại
AFG AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD
3.0410.55%0.29Sức mua mạnh1.239M655.327M17.230.16203.00Tài chính
GBR GREAT BOULDER RESOURCES LIMITED
0.042.50%0.00Mua809.233K5.472M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ICQ ICAR ASIA LIMITED
0.436.17%0.03Sức mua mạnh2.988M183.386M-0.03Dịch vụ Thương mại
BMN BANNERMAN RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán1.836M32.822M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DW8 DIGITAL WINE VENTURES LIMITED
0.010.00%0.00Bán8.408M8.106M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
EHX EHR RESOURCES LIMITED
0.10-12.50%-0.01Theo dõi15.000K13.300M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
LNU LINIUS TECHNOLOGIES LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh693.179K28.284M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
TCN TECHNICHE LIMITED.
0.04-12.50%-0.01Bán20.000K7.042M-0.01Dịch vụ Công nghệ
CSD CONSOLIDATED TIN MINES LIMITED
0.1610.34%0.01Bán16.000K105.569M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
M7T MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED
0.9013.21%0.10Mua2.878M164.546M-0.01Dịch vụ Công nghệ
IMF IMF BENTHAM LIMITED
4.50-6.44%-0.31Bán3.109M1.122B-0.21101.00Dịch vụ Thương mại
MIL MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.43-12.24%-0.06Bán21.751K19.749M-0.50Dịch vụ Thương mại
RCE RECCE PHARMACEUTICALS LTD
0.4910.00%0.05Sức mua mạnh589.808K64.233M-0.03Công nghệ Sức khỏe
HFR HIGHFIELD RESOURCES LIMITED
0.620.00%0.00Bán246.874K204.306M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất