Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
IBN IBUYNEW GROUP LIMITED
0.00-0.00%-0.00Mua267.334K4.305M-0.0017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VPR VOLT POWER GROUP LIMITED
0.00-0.00%-0.00Mua200.000K16.489M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
IKW IKWEZI MINING LIMITED
0.00-50.00%-0.00Bán128.000K4.065M-0.00Năng lượng
AKN AUKING MINING LIMITED
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh514.000K1.399M-0.00Vật liệu cơ bản
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.000.00%0.00Bán828.000K1.646M-0.00Năng lượng
FAM FAMILY INSIGHTS GROUP LIMITED
0.00-50.00%-0.005.910M4.156M-0.007.00Công nghệ
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.0352.63%0.01Mua33.540M9.772M-0.02Vật liệu cơ bản
GGX GAS2GRID LIMITED
0.000.00%0.00Mua688.000K4.530M-0.000.00Năng lượng
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.0150.00%0.00Mua6.673M5.694M-0.000.00Vật liệu cơ bản
MNC METMINCO LIMITED
0.000.00%0.00Bán170.965K2.841M-0.08Vật liệu cơ bản
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.00100.00%0.00Mua2.979M3.157M-0.001.00Vật liệu cơ bản
DTR DATELINE RESOURCES LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán361.683K19.909M-0.00Vật liệu cơ bản
MOD MOD RESOURCES LIMITED
0.3452.27%0.12Mua1.459M50.926M-0.022.00Vật liệu cơ bản
SUH SOUTHERN HEMISPHERE MINING LIMITED
0.03-31.11%-0.01Sức bán mạnh2.000K2.639M-0.02Vật liệu cơ bản
KGM KALNORTH GOLD MINES LIMITED
0.0175.00%0.00Mua110.858K6.260M-0.005.00Vật liệu cơ bản
LHB LIONHUB GROUP LIMITED
0.01-30.00%-0.00Bán2575.784M-0.02Công nghệ
TML TIMAH RESOURCES LIMITED
0.0372.22%0.01Bán20.000K3.021M14.700.00Công ty dịch vụ công cộng
DRX DIATREME RESOURCES LIMITED
0.0213.33%0.00Mua4.516M22.615M-0.005.00Vật liệu cơ bản
AHL AHALIFE HOLDINGS LIMITED
0.01-26.67%-0.00Bán16.153K10.160M-0.0126.00Công nghệ
EPM ECLIPSE METALS LIMITED.
0.00-25.00%-0.00Bán50.000K3.446M-0.00Vật liệu cơ bản
AMO AMBERTECH LIMITED
0.12-25.00%-0.04Sức bán mạnh3.000K3.669M-0.0090.00Công nghiệp
QGL QUANTUM GRAPHITE LIMITED
0.0050.00%0.00Mua333.333K3.831M-0.02Vật liệu cơ bản
GPP GREENPOWER ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh857.500K5.094M-0.00Năng lượng
MDI MIDDLE ISLAND RESOURCES LIMITED
0.0133.33%0.00Mua398.959K8.375M-0.00Vật liệu cơ bản
PRL PETREL ENERGY LIMITED
0.00-25.00%-0.00Mua750.000K7.198M-0.01Năng lượng
MLS METALS AUSTRALIA LTD
0.00-25.00%-0.00Bán403.678K9.356M-0.001.00Vật liệu cơ bản
NME NEX METALS EXPLORATION LIMITED
0.0150.00%0.01Bán100.000K2.860M-0.00Vật liệu cơ bản
QTM QUANTUM HEALTH GROUP LIMITED
0.0325.00%0.01Mua1.520M28.208M9.260.00275.00Công nghiệp
TTA TTA HOLDINGS LIMITED
0.02-23.81%-0.01Bán12.005K2.199M-0.02Công nghệ
HOR HORSESHOE METALS LIMITED
0.01-23.08%-0.00Bán500.000K1.947M-0.013.00Vật liệu cơ bản
RIM RIMFIRE PACIFIC MINING NL
0.0140.00%0.00Mua500.000K6.604M-0.000.00Vật liệu cơ bản
SPB SOUTH PACIFIC RESOURCES LIMITED
0.0140.00%0.00Mua210.927K1.159M-0.010.00Năng lượng
CGA CONTANGO ASSET MANAGEMENT LIMITED
0.25-21.87%-0.07Sức bán mạnh11.667K10.477M2.280.14Tài chính
SBB SUNBRIDGE GROUP LIMITED
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh2.986M5.661M3.310.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AJJ ASIAN AMERICAN MEDICAL GROUP LIMITED
0.147.69%0.01Sức mua mạnh4.599K47.285M22.530.0115.00Chăm sóc sức khỏe
NTM NTM GOLD LIMITED
0.03-19.05%-0.01Sức bán mạnh408.000K11.218M-0.000.00Vật liệu cơ bản
AD1 APPLYDIRECT LIMITED
0.02-20.83%-0.01Sức bán mạnh182.350K6.151M-0.03Công nghiệp
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.03-10.34%-0.00Bán293.148K5.389M-0.013.00Vật liệu cơ bản
CFO CFOAM LIMITED
0.14-3.45%-0.01Bán108.330K16.269M-0.05Vật liệu cơ bản
HRN HORIZON GOLD LIMITED
0.17-20.45%-0.04Bán12.500K13.393M-0.192.00Vật liệu cơ bản
FTZ FERTOZ LIMITED
0.179.38%0.01Sức bán mạnh49.412K20.491M-0.01Vật liệu cơ bản
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh3.000M7.048M-0.00Vật liệu cơ bản
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.0033.33%0.00Mua1.630M9.075M-0.005.00Vật liệu cơ bản
SPX SPECTRUM METALS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán1.125M4.205M-0.00Vật liệu cơ bản
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh1.135M2.883M-0.006.00Vật liệu cơ bản
PMY PACIFICO MINERALS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán1.550M6.586M-0.00Vật liệu cơ bản
WBE WHITEBARK ENERGY LTD
0.000.00%0.00Bán640.265K5.943M-0.01Năng lượng
EGY ENERGY TECHNOLOGIES LIMITED
0.0033.33%0.00Bán800.000K1.393M-0.0158.00Công nghiệp
TMX TERRAIN MINERALS LIMITED
0.0033.33%0.00Bán24.835K2.253M-0.00Vật liệu cơ bản
DDT DATADOT TECHNOLOGY LIMITED
0.000.00%0.00Mua3.876M3.081M-0.00Công nghệ
RLC REEDY LAGOON CORPORATION LIMITED
0.0133.33%0.00Mua133.333K3.211M-0.02Vật liệu cơ bản
RNY RNY PROPERTY TRUST
0.00-20.00%-0.00Bán179.571K1.054M-0.03200.00Tài chính
AXT ARGO EXPLORATION LIMITED
0.0125.00%0.00Theo dõi41.214K2.745M-0.025.00Vật liệu cơ bản
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán173.217K2.073M-0.00Vật liệu cơ bản
RXH REWARDLE HOLDINGS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán859.476K2.105M-0.01Công nghệ
PUR PURSUIT MINERALS LTD
0.0621.74%0.01Mua15.568M5.971M-0.06Vật liệu cơ bản
DMG DRAGON MOUNTAIN GOLD LIMITED
0.0230.77%0.00Sức mua mạnh29.659K4.480M-0.00Vật liệu cơ bản
TKL TRAKA RESOURCES LIMITED
0.02-19.05%-0.00Sức bán mạnh464.662K5.632M-0.00Vật liệu cơ bản
ENX ENEGEX LIMITED
0.0127.27%0.00Bán10.894K1.127M-0.00Năng lượng
FIN FIN RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00Bán585.841K4.375M-0.000.00Vật liệu cơ bản
RAN RANGE INTERNATIONAL LIMITED
0.02-17.24%-0.01Bán1.148M5.831M-0.23Vật liệu cơ bản
SHH SHREE MINERALS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh4.000K2.844M-0.00Vật liệu cơ bản
ORM ORION METALS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh14.701K2.225M-0.003.00Vật liệu cơ bản
FUN FUNTASTIC LIMITED
0.06-16.67%-0.01Bán225.784K11.694M0.170.3554.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EFE EASTERN IRON LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán652.576K2.050M-0.000.00Vật liệu cơ bản
SF1 STEMIFY LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh132.328K3.353M-0.054.00Công nghệ
JXT JAXSTA LTD
0.17-5.56%-0.01Bán32.500K21.296M-0.0022.00Công nghiệp
POH PHOSPHAGENICS LIMITED
0.0125.00%0.00Bán74.159K6.310M-0.0029.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DHR DARK HORSE RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00Mua200.000K7.691M-0.000.00Vật liệu cơ bản
OXX OCTANEX LIMITED
0.0125.00%0.00Mua71.527K2.428M-0.095.00Năng lượng
TAU TRUSTEES AUSTRALIA LIMITED
0.15-16.67%-0.03Sức bán mạnh50.000K28.779M-0.0330.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALT ANALYTICA LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán554.318K16.685M-0.002.00Chăm sóc sức khỏe
SVT SERVTECH GLOBAL HOLDINGS LTD
0.010.00%0.00Mua833.618K2.476M-0.03Công nghệ
AR9 ARCHTIS LIMITED
0.124.35%0.01Bán145.500K
UNL UNITED NETWORKS LIMITED
0.0225.00%0.00Mua697.418K982.380K-0.15Dịch vụ Viễn thông
SP3 SPECTUR LIMITED
0.189.09%0.01Bán79.940K8.820M-0.08Công nghệ
TNP TRIPLE ENERGY LIMITED
0.02-15.79%-0.00Bán105.000K1.152M-0.028.00Năng lượng
IVQ INVITROCUE LIMITED
0.0818.57%0.01Mua44.250K42.631M-0.0183.00Chăm sóc sức khỏe
ICN ICON ENERGY LIMITED
0.02-15.00%-0.00Sức bán mạnh854.313K10.158M-0.0115.00Năng lượng
3DP POINTERRA LIMITED
0.063.51%0.00Mua2.540M28.149M-0.003.00Công nghệ
RAG RAGNAR METALS LIMITED
0.0120.00%0.00Mua278.384K3.761M-0.007.00Vật liệu cơ bản
LIO LION ENERGY LIMITED
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh29.387K6.222M-0.1385.00Năng lượng
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.01-14.29%-0.00Bán5.533K3.450M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
SRN SUREFIRE RESOURCES NL
0.01-14.29%-0.00Bán49.200K2.732M-0.01Vật liệu cơ bản
SER STRATEGIC ENERGY RESOURCES LIMITED
0.01-14.29%-0.00Mua1.172M5.040M-0.00Vật liệu cơ bản
CTM CENTAURUS METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.060M13.830M-0.008.00Vật liệu cơ bản
ZIP ZIPTEL LIMITED
0.0116.67%0.00Mua522.000K2.096M-0.0018.00Công nghệ
GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED.
0.0120.00%0.00Bán1.200M5.521M-0.00Vật liệu cơ bản
CCA CHANGE FINANCIAL LIMITED
0.05-14.29%-0.01Bán152.525K5.755M-0.17Công nghệ
SPQ SUPERIOR RESOURCES LIMITED
0.0116.67%0.00Mua818.576K4.816M-0.002.00Vật liệu cơ bản
RMX RED MOUNTAIN MINING LIMITED
0.01-14.29%-0.00Bán505.000K4.068M-0.00Vật liệu cơ bản
MRQ MRG METALS LIMITED
0.0120.00%0.00Mua283.333K3.336M-0.00Vật liệu cơ bản
FGF FIRST GROWTH FUNDS LIMITED
0.01-14.29%-0.00Bán2.328M10.577M-0.0018.00Tài chính
ABR AMERICAN PACIFIC BORATE & LITHIUM LIMITED
0.1716.67%0.03Mua106.091K19.854M-0.02Vật liệu cơ bản
MTC METALSTECH LIMITED
0.0414.29%0.01Mua163.448K2.183M-0.05Vật liệu cơ bản
SIT SITE GROUP INTERNATIONAL LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh95.732K16.552M-0.01238.00Công nghiệp
ABW AURORA ABSOLUTE RETURN FUND
0.19-13.64%-0.03Bán1.241K1.542M-0.3517.00Tài chính
WSI WESTSTAR INDUSTRIAL LIMITED
0.02-13.64%-0.00Mua4.087M8.528M-0.01Vật liệu cơ bản
CCG COMMSCHOICE GROUP LIMITED
0.07-13.58%-0.01Bán100.000K7.610M-0.04Công nghệ
PTL PENTAL LIMITED
0.31-7.46%-0.03Mua136.395K42.238M-0.20211.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất