Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
SHH SHREE MIN FPO 0.01-60.00%-0.01Bán133.334K1.706M-0.01Vật liệu cơ bản
CUL CULLEN RES FPO 0.000.00%0.00Bán8.272M2.599M-0.003.00Vật liệu cơ bản
MTL MANALTO FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh28.279M3.642M-0.0414.00Chăm sóc sức khỏe
MAUCA MAGNET RES CTG 0.02-42.86%-0.01Sức bán mạnh18.225K20.173M-0.01Vật liệu cơ bản
AHY ASALEO FPO 0.88-32.57%-0.42Sức bán mạnh12.788M708.775M12.420.111000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRL PETREL ENE FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh4.937M3.849M-0.01Năng lượng
AKN AUKING FPO 0.00-33.33%-0.00Bán65.625K2.331M-0.00Vật liệu cơ bản
LKO LAKES OIL FPO 0.000.00%0.00Bán5.000M71.941M-0.007.00Năng lượng
XPE XPED LIMTD FPO 0.000.00%0.00Bán275.850K4.520M-0.01Công nghệ
NIU NIUMINCO FPO 0.00100.00%0.00Mua500.000K5.626M-0.008.00Vật liệu cơ bản
PWNCA PARKWAY CTG 0.00100.00%0.00Mua500.000K6.543M-0.00Vật liệu cơ bản
BPH BPH ENERGY FPO 0.00100.00%0.00Mua550.000K1.932M-0.012000.00Chăm sóc sức khỏe
T3D 333D FPO 0.00-33.33%-0.00Bán100.000K1.330M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QTG Q TECH FPO 0.0365.00%0.01Mua286.183K1.525M-0.0741.00Công nghệ
GPP GREENPOWER FPO 0.01-16.67%-0.00Bán2.531M8.732M-0.00Năng lượng
SXA STRATA-X CDI 1:1 0.04-27.65%-0.02Bán39.160K3.222M-0.01Năng lượng
GGX GAS2GRID FPO 0.0033.33%0.00Mua4.520M4.259M-0.000.00Năng lượng
VPC VELPIC LTD FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh50.000K4.523M-0.01Công nghệ
IKW IKWEZI FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh300.000K3.049M-0.00Năng lượng
EER EASTENERGY FPO 0.0150.00%0.00Mua40.000K19.206M-0.04Năng lượng
IOT IOTGROUP FPO 0.0050.00%0.00Mua666.683K3.902M-0.01Công nghệ
CLY CLANCY EXP FPO 0.0033.33%0.00Bán120.000K12.498M-0.00Vật liệu cơ bản
MOX MONAX FPO 0.00-25.00%-0.00Bán224.999K2.890M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
PCH PROP CON FPO 0.0050.00%0.00Mua250.000K3.005M-0.00Công nghệ
ITD ITLHEALTH FPO 0.2331.43%0.06Mua48.922K14.972M15.790.01Chăm sóc sức khỏe
CTE CRYOSITE FPO 0.05-22.86%-0.02Sức bán mạnh50.000K2.530M13.010.0034.00Chăm sóc sức khỏe
JCS JCURVE FPO 0.0429.03%0.01Sức mua mạnh4.179M10.164M9.570.0013.00Công nghệ
GCR GOLD CROSS FPO 0.04-4.44%-0.00Sức mua mạnh118.237K4.369M-0.0113.00Vật liệu cơ bản
CT1 CCP TECH FPO 0.0231.25%0.01Mua2.050M4.446M-0.014.00Công nghệ
AIB AURORA GLB UNITS 0.22-21.43%-0.06Sức bán mạnh46.953K1.604M3.870.060.00Tài chính
HMX HAMMER FPO 0.02-21.43%-0.01Sức bán mạnh150.000K7.530M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CAG CAPE RANGE FPO 0.56-2.59%-0.01Mua631.593K
KIS KING ISLND FPO 0.05-20.63%-0.01Bán60.000K12.223M-0.00961.00Vật liệu cơ bản
ACB ACAP RES FPO 0.04-18.52%-0.01Bán1.001M41.296M-0.0042.00Năng lượng
NSE NS ENERGY FPO 0.00-20.00%-0.00Bán14.000K3.152M-0.00Năng lượng
LNY LANEWAY FPO 0.0033.33%0.00Sức mua mạnh2.255M13.387M-0.0018.00Vật liệu cơ bản
SMA SMARTTRANS FPO 0.0033.33%0.00Mua15.500M26.268M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
ROG RED SKY. FPO 0.000.00%0.00Mua3.669M2.739M-0.00Năng lượng
THD THRED FPO 0.000.00%0.00Mua1.300M5.368M-0.01Công nghệ
SUR SUN FPO 0.00-20.00%-0.00Bán20.000K3.782M-0.004.00Năng lượng
SUD SUDA FPO 0.010.00%0.00Bán899.975K12.241M-0.0014.00Chăm sóc sức khỏe
XST XSTATE FPO 0.010.00%0.00Bán280.000K3.917M-0.011.00Năng lượng
EXO ENNOX GRP FPO 0.010.00%0.00Mua16.135K8.843M6.410.00Tài chính
TPD TALON PETR FPO 0.00-20.00%-0.00Bán57.882K4.080M-0.00Năng lượng
RRS RANGE RES FPO 0.0033.33%0.00Bán496.000K30.383M-0.000.00Năng lượng
VPR VOLT POWER FPO 0.0033.33%0.00Mua450.000K28.856M8.330.00Công ty dịch vụ công cộng
GTG GENE TECH FPO 0.0120.00%0.00Sức mua mạnh21.051M24.353M-0.0064.00Chăm sóc sức khỏe
HZN HOR OIL FPO 0.10-20.00%-0.03Bán947.040K162.748M-0.0134.00Năng lượng
MED MERLIN FPO 0.0114.29%0.00Sức mua mạnh18.751M21.766M-0.0114.00Vật liệu cơ bản
FEI FEINVEST FPO 0.1431.82%0.04Mua10.000K21.709M-0.088.00Năng lượng
NME NEX METALS FPO 0.0331.58%0.01Sức mua mạnh70.160K3.818M2.100.01Vật liệu cơ bản
OAR OAKDALE FPO 0.02-19.05%-0.00Bán34.118K1.102M-0.011.00Tài chính
ENX ENEGEX FPO 0.0125.00%0.00Bán38.333K966.000K-0.00Năng lượng
QFY QUANTIFY FPO 0.0325.00%0.01Bán626.542K9.259M-0.037.00Công nghiệp
RAC RACEONCO FPO 0.15-11.43%-0.02Bán87.851K7.734M-0.09Chăm sóc sức khỏe
KNM KNEOMEDIA FPO 0.0412.90%0.00Bán2.014M19.809M-0.000.00Công nghệ
FRX FLEXIROAM FPO 0.05-14.55%-0.01Sức bán mạnh140.000K10.653M-0.10Dịch vụ Viễn thông
RSH RESPIRI FPO 0.09-14.29%-0.01Bán1.157M42.604M-0.002.00Chăm sóc sức khỏe
SBB SUNBRIDGE FPO 0.01-9.09%-0.00Bán816.881K4.717M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PNX PNX METALS FPO 0.0112.50%0.00Mua2.695M9.800M-0.00Vật liệu cơ bản
AHK ARK MINES FPO 0.06-17.91%-0.01Sức bán mạnh30.000K3.292M-0.07Vật liệu cơ bản
ESK ETHERSTACK CDI 1:1 0.12-17.24%-0.03Bán8.000K13.402M-0.0261.00Công nghệ
ATT ANTE REAL UNIT 0.01-16.67%-0.00Bán230.667K2.106M-0.17Tài chính
AGJ AGRI LAND UNIT 0.0525.00%0.01Bán199.313K4.875M-0.010.00Tài chính
WZR WISR LTD FPO 0.0320.83%0.01Mua495.952K10.930M-0.0132.00Tài chính
MLS METALS AUS FPO 0.010.00%0.00Sức mua mạnh35.348M14.034M-0.001.00Vật liệu cơ bản
SPB SOUTH PAC FPO 0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh7.800K993.090K-0.010.00Năng lượng
AUH AUSTCHINA FPO 0.0125.00%0.00Bán506.028K5.577M-0.00Vật liệu cơ bản
AZI ALTAZINC FPO 0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh205.000K8.214M-0.016.00Năng lượng
ELT ELEMENTOS FPO 0.01-16.67%-0.00Bán2.400M8.024M-0.00Vật liệu cơ bản
PCL PANCONT FPO 0.010.00%0.00Mua1.608M28.940M-0.004.00Năng lượng
RFN REFFIND FPO 0.0122.22%0.00Mua5.685M4.639M-0.01Công nghệ
ADT ADRIATIC CDI 1:1 0.5711.65%0.06Mua6.923M40.310MVật liệu cơ bản
ABT ABUNDANT FPO 0.25-16.67%-0.05Bán42.663K16.472M-0.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OMT OMNIMARKET FPO 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh1.127M4.520M-0.00Công nghệ
TEG TRIANGLE FPO 0.10-16.67%-0.02Mua84.107K21.812M-0.032.00Năng lượng
WKT WALKABOUT FPO 0.10-16.67%-0.02Sức bán mạnh1.684M32.210M-0.01Vật liệu cơ bản
AUQ ALARA RES FPO 0.02-4.00%-0.00Bán1.310M15.096M-0.007.00Vật liệu cơ bản
SYA SAYONA FPO 0.0516.28%0.01Mua6.422M73.768M-0.000.00Vật liệu cơ bản
AKM ASPIRE FPO 0.029.09%0.00Mua8.387M55.643M-0.00Năng lượng
ENT ENT METALS FPO 0.0222.22%0.00Mua89.246K7.824M-0.00Vật liệu cơ bản
LGR LANKA GPHT FPO 0.02-16.00%-0.00Bán45.000K2.277M-0.020.00Chăm sóc sức khỏe
CXU CAULDRON FPO 0.03-15.79%-0.01Bán1.333K10.537M-0.02Năng lượng
ARX ARC EXPLRN FPO 0.30-12.86%-0.04Mua5287.701M-0.106.00Vật liệu cơ bản
IPB IPB PET FPO 0.038.00%0.00Sức mua mạnh2.048M4.008M-0.02Năng lượng
MX1 MICRO-X FPO 0.3518.33%0.06Mua60.394K43.305M-0.08Chăm sóc sức khỏe
AHQ ALLEGIANCE FPO 0.07-2.82%-0.00Mua252.791K32.098M-0.02Năng lượng
CVV CARAVELMIN FPO 0.0622.45%0.01Bán50.000K7.237M-0.020.00Vật liệu cơ bản
IBX IMAGIONBIO FPO 0.05-15.25%-0.01Bán40.678K
BIQ BUILDINGIQ CDI FORUS 0.06-6.06%-0.00Mua10.242M14.606M-0.0347.00Công nghệ
DTR DATELINE FPO 0.025.26%0.00Bán778.406K14.370M-0.01Vật liệu cơ bản
SGO STREAM GRP FPO 0.030.00%0.00Bán379.772K6.161M-0.00215.00Dịch vụ Viễn thông
MOQ MOQLIMITED FPO 0.23-14.55%-0.04Bán20.000K37.910M-0.00300.00Công nghệ
CXX CRADLE RES FPO 0.09-14.55%-0.02Bán34.024K17.387M-0.016.00Vật liệu cơ bản
BID BIDENERGY FPO 0.1011.70%0.01Mua6.013M56.708M-0.01Công nghệ
AWN AROWANA FPO 0.287.69%0.02Bán247.162K44.288M-0.07126.00Công ty dịch vụ công cộng
ST1 SPIRIT TC FPO 0.23-4.08%-0.01Bán311.786K59.721M68.250.0036.00Dịch vụ Viễn thông
GBZ GBMRESOURC FPO 0.0120.00%0.00Mua85.000K4.318M-0.004.00Vật liệu cơ bản
IEC INTRA ENGY FPO 0.0120.00%0.00Mua50.000K4.653M-0.01Năng lượng
RWD REWARD MIN FPO 0.190.00%0.00Mua59.404K25.794M36.470.01Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất