Chứng khoán Úc biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Úc trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMRDMOUNT RIDLEY MINES LIMITED
100.00%0.001 AUD−50.00%21.25 M19.1715.57 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JJTLJAYEX TECHNOLOGY LIMITED
100.00%0.001 AUD−50.00%670.00589.143 K AUD−0.01 AUD+19.89%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EDEEDEN INNOVATIONS LTD
100.00%0.002 AUD0.00%2.96 M4.077.357 M AUD−0.00 AUD−3.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCHRCHARGER METALS NL
83.13%0.100 AUD+40.85%9.18 M132.315.497 M AUD−0.03 AUD−48.37%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGIBGIBB RIVER DIAMONDS LIMITED
70.00%0.049 AUD+32.43%5.331 M18.597.826 M AUD−0.01 AUD−209.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHLXHELIX RESOURCES LIMITED
66.67%0.004 AUD−20.00%40.733 M2.4115.488 M AUD−0.00 AUD−150.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPKOPEAKO LIMITED
66.67%0.003 AUD−40.00%102 K0.452.635 M AUD−0.00 AUD+51.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCGRCGN RESOURCES LIMITED
58.97%0.205 AUD−33.87%5.149 M8.6234.154 M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SHPSOUTH HARZ POTASH LTD
58.33%0.012 AUD−36.84%13.241 M36.0715.717 M AUD−0.02 AUD−61.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMTHMITHRIL RESOURCES LIMITED
53.85%0.285 AUD+42.50%9.374 M1080.0416.915 M AUD−0.07 AUD−78.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ME1MELODIOL GLOBAL HEALTH LIMITED
50.00%0.003 AUD+50.00%1.538 M0.321.427 M AUD−0.38 AUD+31.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TTD1TALI DIGITAL LIMITED
50.00%0.002 AUD+100.00%6 K0.014.943 M AUD−0.00 AUD+72.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAYMAUSTRALIA UNITED MINING LIMITED
50.00%0.002 AUD−33.33%308.654 K1.375.528 M AUD−0.00 AUD−122.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPRXPRODIGY GOLD NL
50.00%0.003 AUD0.00%222.776 K0.436.041 M AUD−0.04 AUD−292.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMTLMANTLE MINERALS LIMITED
50.00%0.003 AUD+50.00%2.53 M0.4915.494 M AUD−0.00 AUD+55.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIECINTRA ENERGY CORPORATION LIMITED
50.00%0.002 AUD−33.33%9.034 M0.985.072 M AUD−0.00 AUD+87.00%0.00%Năng lượng Mỏ
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
50.00%0.003 AUD0.00%2.372 M0.2318.536 M AUD−0.00 AUD−105.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IINPINCENTIAPAY LIMITED
50.00%0.004 AUD−33.33%5.194 K0.087.464 M AUD−0.01 AUD+59.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAMLAEON METALS LIMITED.
50.00%0.010 AUD+42.86%5.655 M12.127.675 M AUD−0.01 AUD+6.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKNBKOONENBERRY GOLD LIMITED
47.06%0.020 AUD+17.65%4.865 M5.214.892 M AUD−0.01 AUD−521.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCAZCAZALY RESOURCES LIMITED
47.06%0.024 AUD+33.33%6.446 M13.618.183 M AUD−0.00 AUD−138.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBCTBLUECHIIP LIMITED
40.00%0.005 AUD−28.57%6.359 M23.337.705 M AUD−0.01 AUD−83.72%0.00%Công nghệ Điện tử
PPILPEPPERMINT INNOVATION LIMITED
37.50%0.011 AUD+37.50%10.352 M0.8816.971 M AUD−0.00 AUD+36.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNAGNAGAMBIE RESOURCES LIMITED
36.36%0.012 AUD−20.00%3.02 M3.3911.95 M AUD−0.00 AUD−13.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CRRCRITICAL RESOURCES LIMITED
36.36%0.012 AUD−7.69%19.554 M17.5323.112 M AUD−0.00 AUD−123.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHORHORSESHOE METALS LIMITED
33.33%0.011 AUD+22.22%23.963 M10.146.154 M AUD−0.00 AUD+75.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRKTROCKETDNA LTD.
33.33%0.008 AUD+14.29%1.509 M3.814.593 M AUD−0.00 AUD+58.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RRMLRESOLUTION MINERALS LTD
33.33%0.003 AUD+50.00%40 K0.074.025 M AUD−0.01 AUD−161.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCTNCATALINA RESOURCES LTD
33.33%0.003 AUD−25.00%390.456 K0.884.954 M AUD−0.00 AUD−50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
88E88 ENERGY LIMITED
33.33%0.003 AUD−25.00%337.595 M16.31115.571 M AUD−0.00 AUD−250.00%0.00%Năng lượng Mỏ
OODEODESSA MINERALS LIMITED
33.33%0.004 AUD0.00%720.395 K0.304.173 M AUD−0.00 AUD+92.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKPOKALINA POWER LIMITED
33.33%0.004 AUD0.00%675.078 K1.009.946 M AUD−0.00 AUD+34.04%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GGCRGOLDEN CROSS RESOURCES LTD
33.33%0.003 AUD+50.00%1.313 M5.102.195 M AUD−0.00 AUD−10.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AADGADELONG GOLD LIMITED
33.33%0.004 AUD0.00%3.135 M7.604.322 M AUD−0.00 AUD+30.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RNERENU ENERGY LIMITED
33.33%0.006 AUD−14.29%6.643 M1.265.083 M AUD−0.00 AUD+73.44%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
LPDLEPIDICO LTD
33.33%0.003 AUD−25.00%7.132 M0.5238.192 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBFCBESTON GLOBAL FOOD COMPANY LIMITED
33.33%0.004 AUD0.00%150.385 K0.047.988 M AUD−0.03 AUD−24.24%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FFAUFIRST AU LIMITED
33.33%0.003 AUD−25.00%39.355 K0.006.648 M AUD−0.00 AUD+72.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VMLVITAL METALS LIMITED
33.33%0.003 AUD0.00%1.347 M0.3317.685 M AUD−0.01 AUD−730.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRIERIEDEL RESOURCES LIMITED
33.33%0.003 AUD+50.00%10.017 K0.005.56 M AUD−0.00 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAMDARROW MINERALS LTD
33.33%0.004 AUD0.00%4.535 M0.6040.557 M AUD−0.00 AUD+85.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SI6SI6 METALS LIMITED
33.33%0.004 AUD+33.33%157.662 K0.049.023 M AUD−0.00 AUD−50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
WMLWOOMERA MINING LIMITED
33.33%0.003 AUD−25.00%1 M0.444.873 M AUD−0.00 AUD−53.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NNPMNEWPEAK METALS LIMITED
29.17%0.027 AUD+28.57%2.415 M24.712.386 M AUD−0.04 AUD+11.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EEXTEXCITE TECHNOLOGY SERVICES LTD
28.57%0.009 AUD+12.50%6.197 M2.4812.26 M AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
KKRMKINGSROSE MINING LIMITED
28.30%0.057 AUD+21.28%25.448 M13.7535.369 M AUD−0.00 AUD+64.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VVBSVECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
28.00%0.135 AUD+8.00%519.656 K8.476.651 M AUD−0.05 AUD+68.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LLTPLTR PHARMA LIMITED
27.50%0.500 AUD+28.21%997.548 K3.0354.374 M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
AS2ASKARI METALS LIMITED
27.27%0.062 AUD+5.08%3.663 M6.875.764 M AUD−0.08 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAGCAUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD
26.83%0.470 AUD+20.51%7.217 M1.4886.667 M AUD−0.01 AUD+7.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFINFIN RESOURCES LIMITED
25.00%0.014 AUD+27.27%2.668 M4.847.142 M AUD−0.01 AUD+10.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
SSNSSENSEN NETWORKS LIMITED
25.00%0.021 AUD−16.00%191.578 K0.6419.393 M AUD−0.01 AUD+58.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPURPURSUIT MINERALS LTD
25.00%0.005 AUD+25.00%1.297 M0.4213.248 M AUD−0.00 AUD−175.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAEVAVENIRA LIMITED
25.00%0.005 AUD0.00%907.702 K0.2011.745 M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HH2GGREENHY2 LIMITED
25.00%0.010 AUD0.00%1.077 M5.915.234 M AUD−0.00 AUD+63.72%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EERLEMPIRE RESOURCES LIMITED
25.00%0.004 AUD+33.33%350 K0.114.452 M AUD−0.00 AUD+76.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBCCBEAM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
25.00%0.120 AUD−20.00%357.223 K4.7912.963 M AUD15.790.01 AUD−19.15%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EXLELIXINOL WELLNESS LIMITED
25.00%0.005 AUD0.00%317.075 K0.196.505 M AUD−0.01 AUD+70.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RRLCREEDY LAGOON CORPORATION LIMITED
25.00%0.004 AUD0.00%3.444 M11.252.478 M AUD−0.00 AUD+57.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NNVQNOVIQTECH LIMITED
25.00%0.004 AUD+33.33%60.494 K0.135.206 M AUD−0.00 AUD+61.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OOSLONCOSIL MEDICAL LTD
25.00%0.005 AUD0.00%787.233 K0.5316.661 M AUD−0.01 AUD+35.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GG50G50 CORP LIMITED
24.14%0.170 AUD+13.33%141.817 K3.5116.394 M AUD−0.03 AUD−43.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTZNTERRAMIN AUSTRALIA LIMITED.
24.00%0.030 AUD−3.23%182.604 K1.0265.613 M AUD−0.00 AUD−3.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LLGMLEGACY MINERALS HOLDINGS LIMITED
23.91%0.260 AUD−8.77%1.192 M3.5230.055 M AUD−0.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIR1IRIS METALS LIMITED
23.88%0.380 AUD+16.92%699.228 K2.4745.186 M AUD−0.09 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
APEEAGERS AUTOMOTIVE LIMITED
23.51%10.36 AUD−15.01%6.9 M16.143.153 B AUD9.441.10 AUD−11.28%6.07%Bán Lẻ
Mua
CCF1COMPLII FINTECH SOLUTIONS LTD
23.08%0.014 AUD−12.50%1.036 M2.259.087 M AUD−0.01 AUD−127.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDGRDGR GLOBAL LIMITED
23.08%0.013 AUD−18.75%219.293 K0.7516.699 M AUD−0.03 AUD−316.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHTAHUTCHISON TELECOMMUNICATIONS (AUSTRALIA) LIMITED
22.58%0.031 AUD−16.22%144.768 K6.87502.183 M AUD−0.01 AUD−468.75%0.00%Truyền thông
HRZHORIZON MINERALS LIMITED
22.22%0.046 AUD−16.36%850.753 K0.9438.554 M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFGHFORESTA GROUP HOLDINGS LIMITED
22.22%0.010 AUD0.00%5.696 M4.1923.554 M AUD−0.00 AUD+13.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBMOBASTION MINERALS LIMITED
22.22%0.010 AUD+11.11%4.765 M0.593.875 M AUD−0.04 AUD+2.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHIQHITIQ LIMITED
22.22%0.018 AUD−10.00%354.2 K0.697.037 M AUD−0.02 AUD+48.97%0.00%Khách hàng Lâu năm
HHALHALO TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD
21.92%0.074 AUD−16.85%20 K0.4511.449 M AUD−0.06 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFXGFELIX GOLD LIMITED
21.82%0.056 AUD−16.42%821.494 K0.6413.883 M AUD−0.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRCRRINCON RESOURCES LIMITED
21.74%0.120 AUD−14.29%11.895 M0.5032.523 M AUD−0.01 AUD+31.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AADOANTEOTECH LTD
21.74%0.024 AUD+9.09%20.875 M14.2854.214 M AUD−0.01 AUD−27.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSUMSUMMIT MINERALS LIMITED
21.62%0.215 AUD+16.22%6.793 M2.19Dịch vụ Phân phối
SSS1SUN SILVER LIMITED
21.57%0.510 AUD−14.29%3.992 MKhoáng sản phi năng lượng
INGINGHAMS GROUP LIMITED
21.50%3.60 AUD−5.76%11.134 M12.971.418 B AUD12.600.29 AUD+23.51%5.76%Công nghiệp Chế biến
Mua
AAHKARK MINES LIMITED
21.43%0.140 AUD+16.67%40 K1.526.654 M AUD−0.03 AUD−101.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NNC6NANOLLOSE LIMITED
20.83%0.024 AUD−17.24%66.126 K0.894.988 M AUD−0.01 AUD+45.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EOFECOFIBRE LIMITED
20.69%0.058 AUD−17.14%16.007 K0.1425.519 M AUD−0.20 AUD−683.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
EEMUEMU NL
20.69%0.029 AUD−17.14%381.061 K0.772.362 M AUD−0.04 AUD+84.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBUYBOUNTY OIL & GAS NL
20.00%0.006 AUD0.00%124.876 K0.118.991 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
PPNXPNX METALS LIMITED
20.00%0.005 AUD0.00%1.325 M0.4432.836 M AUD−0.00 AUD0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MM2MMT MALCOLM MINES NL
20.00%0.021 AUD+23.53%131.006 K0.292.975 M AUD−0.01 AUD+31.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIBGIRONBARK ZINC LTD
20.00%0.005 AUD+25.00%203 K0.237.172 M AUD−0.01 AUD−456.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGEGRAND GULF ENERGY LIMITED
20.00%0.006 AUD0.00%1.392 M1.1912.571 M AUD−0.00 AUD+88.19%0.00%Năng lượng Mỏ
AAYTAUSTIN METALS LIMITED
20.00%0.005 AUD−16.67%15 K0.057.945 M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMELMETGASCO LTD
20.00%0.006 AUD+20.00%757.8 K0.456.164 M AUD−0.00 AUD+86.05%0.00%Năng lượng Mỏ
AAKGACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED
20.00%0.150 AUD−16.67%48.159 K1.1623.871 M AUD−0.07 AUD−276.68%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RRASRAGUSA MINERALS LTD
20.00%0.020 AUD+5.26%99.852 K0.732.709 M AUD−0.02 AUD−107.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATHALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
20.00%0.006 AUD0.00%1.873 M0.3831.471 M AUD−0.01 AUD+16.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IIVXINVION LIMITED
20.00%0.005 AUD0.00%3.054 M1.8535.335 M AUD−0.00 AUD+33.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AVLAUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
20.00%0.015 AUD−11.76%16.855 M2.48146.379 M AUD−0.00 AUD−64.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
X2MX2M CONNECT LIMITED
19.44%0.036 AUD−16.28%115.417 K0.7411.464 M AUD−0.03 AUD+58.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSBWSHEKEL BRAINWEIGH LTD
19.23%0.060 AUD−3.23%88.897 K1.8313.069 M AUD−0.04 AUD+27.33%0.00%Công nghệ Điện tử
CCUSCOPPER SEARCH LIMITED
19.23%0.130 AUD−16.13%249.211 K3.5414.304 M AUD−0.06 AUD−150.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFG1FLYNN GOLD LIMITED
18.75%0.033 AUD−2.94%10.257 M1.928.655 M AUD−0.03 AUD−5.23%0.00%Khoáng sản phi năng lượng