Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
NME NEX METALS FPO 0.01-77.27%-0.02Sức bán mạnh90.000K4.195M1.850.01Vật liệu cơ bản
BCK BROCKMAN FPO 0.02-51.28%-0.02Sức bán mạnh72.000K291.305M-0.0026.00Vật liệu cơ bản
RRS RANGE RES FPO 0.00-50.00%-0.00Bán1.000M11.394M-0.000.00Năng lượng
NIU NIUMINCO FPO 0.000.00%0.00Bán3.743M2.660M-0.008.00Vật liệu cơ bản
ABL ABILENEOIL FPO 0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh50.367K795.229K-0.014.00Năng lượng
PCH PROP CON FPO 0.000.00%0.00Bán5.380M1.803M-0.00Công nghệ
BDI BLINA M FPO 0.000.00%0.00Bán1.105M6.471M-0.000.00Vật liệu cơ bản
4DS 4DSMEMORY FPO 0.07-43.48%-0.05Sức bán mạnh116.294M110.925M-0.01Công nghệ
IVO INVIGORGRP FPO 0.0140.00%0.00Mua41.137M6.255M-0.01144.00Công nghệ
AAU ADCORP AUS FPO 0.01-42.62%-0.01Sức bán mạnh500.000K5.552M-0.01235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPB SOUTH PAC FPO 0.01-37.50%-0.00Bán900827.577K-0.010.00Năng lượng
A3D AURORALABS FPO 0.6830.77%0.16Mua2.840M34.112M-0.09Công nghệ
FFC FARMAFORCE FPO 0.10-33.33%-0.05Mua3.000K3.623M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CZL CONS ZINC FPO 0.0344.44%0.01Mua39.031M15.494M-0.00Năng lượng
BSP BLACKSTAR FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh1.476M1.943M-0.00Vật liệu cơ bản
CLY CLANCY EXP FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh2.320M8.953M-0.00Vật liệu cơ bản
EUZ EUROPA FPO 0.000.00%0.00Mua468.000K13.936M-0.01Vật liệu cơ bản
VAR VARISCAN FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh40.000K2.479M-0.015.00Vật liệu cơ bản
AKN AUKING FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh67.164K1.865M-0.00Vật liệu cơ bản
CGO CPT GLOBAL FPO 0.15-31.82%-0.07Bán20.000K8.210M10.700.02173.00Công nghệ
AHK ARK MINES FPO 0.0683.33%0.03Bán10.000K2.702M-0.07Vật liệu cơ bản
RND RAND MIN FPO 3.8058.33%1.40Mua13.444K144.356M7.490.32Vật liệu cơ bản
TBR TRIBUNE FPO 10.5050.00%3.50Sức mua mạnh20.514K350.021M9.390.750.00Vật liệu cơ bản
CAG CAPE RANGE FPO 1.00-22.48%-0.29Theo dõi765.631K
PBX PACIFICBA FPO 0.01-23.53%-0.00Bán687.093K5.156M-0.01Vật liệu cơ bản
BNR BULLETIN FPO 0.03-28.89%-0.01Sức bán mạnh182.750K5.737M-0.00Vật liệu cơ bản
EEG EMPIRE ENE FPO 0.0320.00%0.01Sức mua mạnh3.540M31.631M-0.02Năng lượng
NOR NORWOOD FPO 0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh6.382M9.292M-0.003.00Dịch vụ Viễn thông
AVQ AXIOM MINE CDI 1:1 0.1444.33%0.04Mua15.500M38.460M-0.0121.00Vật liệu cơ bản
SVT SERVTECH FPO 0.010.00%0.00Mua26.500K2.476M-0.01Công nghệ
HGL HUDSON INV FPO 0.03-26.32%-0.01Sức bán mạnh4.184K8.361M15.730.0047.00Tài chính
EER EASTENERGY FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh20.000K9.603M-0.04Năng lượng
OEX OILEX LTD FPO 0.0033.33%0.00Mua1.710M8.008M-0.0045.00Năng lượng
TV2 TV2U INTER FPO 0.01-10.00%-0.00Mua31.322M19.737M-0.00Công nghệ
SGO STREAM GRP FPO 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh2.000K3.290M-0.00215.00Dịch vụ Viễn thông
CZR COZIRONRES FPO 0.0225.00%0.00Mua1.335M28.569M-0.00Vật liệu cơ bản
PSM PEN MINES FPO 0.0140.00%0.00Bán675.863K3.476M-0.002.00Vật liệu cơ bản
MAR MALACHITE FPO 0.00-25.00%-0.00Bán2.367M4.065M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MMR MEC RES FPO 0.01-25.00%-0.00Bán292.250K3.973M-0.032000.00Năng lượng
NWE NORWEST FPO 0.0050.00%0.00Mua1.000M8.139M10.420.003.00Năng lượng
WGL WANGLETECH FPO 0.0050.00%0.00Mua44.259M3.381M-0.017.00Công nghiệp
SL1 SYMBOL MNG FPO 0.0226.32%0.01Mua910.717K7.397M-0.02Vật liệu cơ bản
HT8 HARRIS FPO 0.03-3.85%-0.00Bán40.000K3.850M-0.010.00Công nghệ
DTR DATELINE FPO 0.0226.67%0.00Bán142.376K10.535M-0.01Vật liệu cơ bản
GTR GTI RES FPO 0.02-22.73%-0.01Sức bán mạnh177.707K2.768M7.760.002.00Vật liệu cơ bản
DOR DORIEMUS CDI 1:1 0.11-15.38%-0.02Sức bán mạnh75.005K5.116M-0.070.00Tài chính
AHF AUSDAIRY STAPLED 0.13-18.75%-0.03Sức bán mạnh2.651M38.847M-0.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OGX ORINOCO FPO 0.0315.38%0.00Bán3.638M26.872M-0.03Vật liệu cơ bản
VRX VENTNORRES FPO 0.0926.76%0.02Sức mua mạnh3.405M21.740M-0.01Vật liệu cơ bản
ARL ARDEARES FPO 0.6626.92%0.14Bán408.916K45.454M-0.02Vật liệu cơ bản
AUL AUSTARGOLD FPO 0.00-20.00%-0.00Bán375.000K9.563M-0.00Vật liệu cơ bản
MLS METALS AUS FPO 0.0033.33%0.00Mua200.000K8.187M-0.001.00Vật liệu cơ bản
AYR ALLOY RES FPO 0.010.00%0.00Bán5.014M6.335M-0.00Vật liệu cơ bản
CLZ CLASSICMIN FPO 0.0125.00%0.00Mua11.737M11.123M-0.01Vật liệu cơ bản
EPM ECLMETALS FPO 0.0033.33%0.00Mua476.000K3.431M-0.00Vật liệu cơ bản
SRO SHAREROOT FPO 0.010.00%0.00Bán2.075M6.158M-0.003.00Công nghệ
AU1 THE AGENCY FPO 0.01-13.33%-0.00Mua2.207M10.257M-0.01Tài chính
LML LINCOLN FPO 0.01-7.69%-0.00Sức bán mạnh1.084M7.475M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
ERL EMPIRE RES FPO 0.01-20.00%-0.00Bán497.347K7.248M-0.01Vật liệu cơ bản
RD1 REG DIRECT FPO 0.02-20.00%-0.01Bán10.000K2.363M-0.02Công nghệ
SM8 SMART MS FPO 0.02-19.23%-0.01Sức bán mạnh65.300K2.237M-0.03Công nghệ
KNM KNEOMEDIA FPO 0.020.00%0.00Bán6.975M12.780M-0.000.00Công nghệ
AMO AMBERTECH FPO 0.1823.33%0.03Sức mua mạnh3.666K5.656M-0.0090.00Công nghiệp
HGM HIGHGRADE FPO 0.03-6.25%-0.00Bán720.531K8.778M-0.014.00Vật liệu cơ bản
MAU MAGNET RES FPO 0.15-18.42%-0.04Bán22235.778M-0.01Vật liệu cơ bản
DRO DRONE FPO 0.160.00%0.00Bán786.816K25.023M-0.04Công nghệ
IME IMEXHS FPO 0.0422.58%0.01Mua3.623M12.265M-0.00Công nghệ
MGU MAG MINING FPO 0.04-18.37%-0.01Bán500.000K11.183M-0.001.00Vật liệu cơ bản
CCJ COUNTY INT FPO 0.01-18.18%-0.00Sức bán mạnh55.500K1.695M-0.003.00Năng lượng
ADV ARDIDEN FPO 0.01-18.18%-0.00Bán3.850M18.446M-0.00Vật liệu cơ bản
AWV ANOVAMETAL FPO 0.0225.00%0.00Mua331.904K12.520M-0.01Vật liệu cơ bản
MSM MSM CORP FPO 0.01-18.18%-0.00Bán454.948K4.735M-0.0553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHR INTELLIHR FPO 0.1717.86%0.03Bán53.730K8.106M-0.05Công nghệ
AMT ALLEGRA FPO 0.1225.00%0.02Bán197.768K11.947M-0.014000.00Chăm sóc sức khỏe
HRN HORIZONGLD FPO 0.1525.00%0.03Mua42.000K5.625M-0.022.00Vật liệu cơ bản
SCL SCHROLE GP FPO 0.017.69%0.00Bán984.700K5.512M-0.03Tài chính
DAF DIS AFRICA FPO 0.0125.00%0.00Mua224.668K2.734M13.390.005.00Vật liệu cơ bản
GRV GREENVALE FPO 0.0423.33%0.01Mua390.330K3.454M-0.000.00Năng lượng
14D 1414DEGREE FPO 0.37-1.33%-0.016.452M
HE8 HELIOS FPO 0.16-5.88%-0.01Mua8.677M218.224M-0.00Năng lượng
REY REY RES FPO 0.300.00%0.00Mua10.000K63.749M-0.00Năng lượng
CUX CROSS STRT FPO 0.01-16.67%-0.00Bán5.000K5.058M-0.00Vật liệu cơ bản
RNX RENEGADE FPO 0.01-16.67%-0.00Bán7.036M3.563M-0.004.00Vật liệu cơ bản
OVL OROVERDE FPO 0.010.00%0.00Bán3.084M7.778M-0.001.00Vật liệu cơ bản
BKP BARAKA FPO 0.010.00%0.00Mua16.093M14.071M-0.000.00Năng lượng
DEV DEVEXRESOU FPO 0.01-16.67%-0.00Bán67.500K5.516M-0.004.00Năng lượng
BDG BLK DRAGON CDI 1:1 0.180.00%0.00Bán473.752K14.515M3.750.05Vật liệu cơ bản
MED MERLIN FPO 0.01-16.67%-0.00Bán38.490M19.833M-0.0114.00Vật liệu cơ bản
AZI ALTAZINC FPO 0.0120.00%0.00Bán196.030K6.845M-0.016.00Năng lượng
MUS MUSTANG FPO 0.01-9.09%-0.00Bán21.396M12.640M-0.056.00Vật liệu cơ bản
BMP BUYMYPLACE FPO 0.07-16.67%-0.01Bán301.000K5.671M-0.08Tài chính
IDA INDIANARES FPO 0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh20.000K6.381M-0.0316.00Vật liệu cơ bản
IVT INVENTIS FPO 0.0125.00%0.00Bán469.837K3.513M-0.0055.00Công nghiệp
NGY NUENERGY FPO 0.040.00%0.00Bán28.834K54.795M-0.012.00Năng lượng
GCM GARDA CAP STAPLED 1.25-15.54%-0.23Bán2.000K
RGL RIVERSGOLD FPO 0.10-9.09%-0.01Bán187.221K
POZ POZMINLTD FPO 0.06-15.38%-0.01Sức bán mạnh25.000K9.849M-0.0013.00Vật liệu cơ bản
SBR SABRE RES. FPO 0.018.33%0.00Bán623.477K4.462M-0.001.00Vật liệu cơ bản
ODA ORCODA LIM FPO 0.19-2.56%-0.01Bán32.505K17.448M-0.1210.00Công nghệ
TAW TAWANA FPO 0.25-12.28%-0.04Bán1.913M140.497M-0.0221.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất