Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BRBCA BREAKER CTG
0.15-58.33%-0.21Mức giá thấp190.280K47.281M-0.09Vật liệu cơ bản
MEM MEMPHASYS FPO
0.00100.00%0.00Mua1.250M8.918M-0.0024.00Chăm sóc sức khỏe
BDI BLINA M FPO
0.00100.00%0.00Mua7.619M8.628M-0.000.00Vật liệu cơ bản
AJC ACACIACOAL FPO
0.00-50.00%-0.00Bán2.000M2.371M-0.00Năng lượng
SBR SABRE RES. FPO
0.0250.00%0.01Mua63.686M6.323M-0.001.00Vật liệu cơ bản
BAS BASS OIL FPO
0.000.00%0.00Bán13.001M10.425M-0.008.00Năng lượng
GCR GOLD CROSS FPO
0.01-36.84%-0.01Mức giá thấp15.423K1.219M-0.0113.00Vật liệu cơ bản
SRN SUREFIRE FPO
0.0221.43%0.00Bán3.325M2.042M-0.01Vật liệu cơ bản
YPB YPB GROUP FPO
0.0338.89%0.01Bán9.274M16.413M-0.08Vật liệu cơ bản
PWNCA PARKWAY CTG
0.0050.00%0.00Mua549.167K6.937M-0.00Vật liệu cơ bản
MNB MINBOS RES FPO
0.000.00%0.00Bán2.320M7.406M-0.00Vật liệu cơ bản
LKO LAKES OIL FPO
0.000.00%0.00Bán2.412M55.248M-0.007.00Năng lượng
PCH PROP CON FPO
0.00-33.33%-0.00Bán3.022M2.404M-0.00Công nghệ
KGD KULA FPO
0.03-6.25%-0.00Bán293.208K11.270M-0.005.00Vật liệu cơ bản
AAU ADCORP AUS FPO
0.01-30.00%-0.00Mức giá thấp60.000K1.274M-0.01235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAV CARNAVALE FPO
0.02-15.79%-0.00Bán8.998M10.272M-0.00Năng lượng
COM COMOPS FPO
0.0111.11%0.00Mua6.792M9.897M-0.0150.00Công nghệ
EER EASTENERGY FPO
0.00-25.00%-0.00Bán1.200M1.069M-0.04Năng lượng
KKL KOLLAKORN FPO
0.0142.86%0.00Bán90.100K1.897M-0.011.00Công nghệ
VMG VDM GROUP FPO
0.0050.00%0.00Mua300.016K17.633M-0.0042.00Công nghiệp
WCN WHITECLIFF FPO
0.000.00%0.00Mức giá thấp1.024M10.284M-0.00Vật liệu cơ bản
CUX CROSS STRT FPO
0.01-25.00%-0.00Mua500.000K6.070M-0.00Vật liệu cơ bản
APG AUSTPAC R FPO
0.00-25.00%-0.00Mức giá thấp29.790M4.638M-0.016.00Vật liệu cơ bản
SRO SHAREROOT FPO
0.01-25.00%-0.00Mua5.519M7.390M-0.013.00Vật liệu cơ bản
AVQ AXIOM MINE CDI 1:1
0.1529.17%0.04Mua4.930M61.349M-0.0121.00Vật liệu cơ bản
AQS AQUIS FPO
0.0437.93%0.01Bán24.000K1.429M-0.070.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HRN HORIZONGLD FPO
0.15-21.05%-0.04Mức giá thấp25.000K5.625M-0.022.00Vật liệu cơ bản
ANS AUSTSINORE FPO
0.01-16.67%-0.00Mua27.058M66.312M-0.00Vật liệu cơ bản
RMG RMG FPO
0.01-21.05%-0.00Bán6.060K7.819M-0.00304.00Vật liệu cơ bản
CZR COZIRONRES FPO
0.0312.00%0.00Mức giá cao2.317M49.995M-0.00Vật liệu cơ bản
AHF AUSDAIRY STAPLED
0.2425.64%0.05Mức giá cao10.037M59.484M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SBI STERLPLANT FPO
0.02-20.00%-0.01Bán87.091K1.300M-0.05Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XST XSTATE FPO
0.0111.11%0.00Mua1.125M7.835M-0.011.00Năng lượng
PLC PLC FINAN FPO
0.02-20.00%-0.00Bán23.136K1.107M-0.04Tài chính
IOT IOTGROUP FPO
0.000.00%0.00Bán3.114M5.143M-0.01Công nghệ
MED MERLIN FPO
0.010.00%0.00Bán8.505M14.518M-0.0114.00Vật liệu cơ bản
MOX MONAX FPO
0.010.00%0.00Bán4.403M3.323M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
CLY CLANCY EXP FPO
0.010.00%0.00Mua10.031M15.622M-0.00Vật liệu cơ bản
XPE XPED LIMTD FPO
0.00-20.00%-0.00Mức giá thấp6.041M6.027M-0.01Công nghệ
OVL OROVERDE FPO
0.00-20.00%-0.00Mức giá thấp2.335M3.491M-0.001.00Vật liệu cơ bản
LCY LEGACYIRON FPO
0.00-20.00%-0.00Mức giá thấp949.717K5.873M-0.00Vật liệu cơ bản
TV2 TV2U INTER FPO
0.0125.00%0.00Mua20.674M28.957M-0.00Công nghệ
PGS PLANETGAS FPO
0.010.00%0.00Bán1.090M2.688M-0.000.00Năng lượng
ACB ACAP RES FPO
0.0720.69%0.01Mua512.898K61.032M-0.0042.00Năng lượng
CWL CHANTWEST FPO
0.04-13.95%-0.01Bán104.359K4.585M-0.0237.00Công nghệ
JJF JIAJIAFU FPO
0.10-11.82%-0.01Bán157.433K8.263M4.280.0269.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RXH REWARDLE FPO
0.01-18.18%-0.00Bán32.806K2.949M-0.01Công nghệ
ALC ALCIDION FPO
0.042.78%0.00Bán12.268M22.488M-0.00Công nghệ
RBL REDBUBBLE FPO
1.48-14.24%-0.24Bán1.202M309.662M-0.04201.00Công nghệ
GWR GWR GROUP FPO
0.14-17.65%-0.03Bán192.900K35.349M-0.0211.00Vật liệu cơ bản
TZL TZ LIMITED FPO
0.17-17.50%-0.04Bán40011.642M-0.26Công nghệ
CAE CANNINDAH FPO
0.04-6.52%-0.00Bán30.000K6.094M-0.01Vật liệu cơ bản
IAM INTIGER FPO
0.02-4.35%-0.00Bán11.783M29.489M-0.002.00Công nghệ
KGN KOGAN.COM FPO
7.40-2.63%-0.20Bán1.582M691.695M65.340.11Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EGY ENERGYTECH FPO
0.01-16.67%-0.00Bán6.333K1.741M-0.0158.00Công nghiệp
MJP MARTIN AIR FPO NZ
0.019.09%0.00Bán406.280K4.762M-0.06Công nghiệp
VAR VARISCAN FPO
0.01-16.67%-0.00Bán1.332M3.380M-0.015.00Vật liệu cơ bản
THD THRED FPO
0.0125.00%0.00Bán1.099M4.328M-0.01Công nghệ
CTO CITIGOLD FPO
0.010.00%0.00Bán323.755K11.480M0.920.0160.00Vật liệu cơ bản
PKA PLUKKA FPO
0.01-16.67%-0.00Bán850.000K1.855M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SER STRATEGIC FPO
0.0120.00%0.00Bán7.863M5.040M-0.00Vật liệu cơ bản
DUB DUBBER FPO
0.291.75%0.01Bán438.861K40.377M-0.110.00Công nghệ
BMG BMG FPO
0.0220.00%0.00Mức giá cao570.248K6.949M-0.001.00Vật liệu cơ bản
OXX OCTANEX FPO
0.03-16.67%-0.01Bán65.612K8.181M-0.055.00Năng lượng
INF INF LITHI FPO
0.120.00%0.00368.299K21.761M-0.08Vật liệu cơ bản
RCP REDBANK FPO
0.03-16.67%-0.01Mức giá thấp107.000K2.924M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
DOR DORIEMUS CDI 1:1
0.10-16.67%-0.02Mức giá thấp103.494K5.200M-0.040.00Tài chính
SIT SITE GROUP FPO
0.03-16.67%-0.01Mức giá thấp166.000K20.623M-0.03238.00Công nghiệp
CMP COMPUMEDIC FPO
0.39-16.13%-0.07Mua424.799K69.094M31.430.01Chăm sóc sức khỏe
FFT FUTURFIBRE FPO
0.13-16.13%-0.03Bán330.204K27.442M-0.0448.00Công nghệ
FZO FAMILYZONE FPO
0.45-7.22%-0.04Mức giá thấp790.678K45.964M-0.13Công nghệ
EM1 EMERGEGAM FPO
0.02-15.79%-0.008.845M2.186M-0.016.00Vật liệu cơ bản
SMI SANTANAMIN FPO
0.02-15.79%-0.00Bán435.459K5.056M-0.00Vật liệu cơ bản
AXE ARCHER EXP FPO
0.14-9.38%-0.01Mua806.723K26.165M-0.018.00Vật liệu cơ bản
RGS REGENEUS FPO
0.12-7.69%-0.01Bán166.496K25.066M-0.02Chăm sóc sức khỏe
NOR NORWOOD FPO
0.01-8.33%-0.00Bán4.365M13.722M-0.013.00Dịch vụ Viễn thông
IOD IODM FPO
0.0120.00%0.00Mua987.488K4.117M-0.002.00Công nghệ
MSE METALSEARC FPO
0.01-15.38%-0.00Bán538.150K2.926M-0.01Vật liệu cơ bản
LRS LATRES FPO
0.01-8.33%-0.00Mua37.519M28.846M-0.00Vật liệu cơ bản
IEC INTRA ENGY FPO
0.01-15.38%-0.00Mức giá thấp8.625K4.265M-0.01Năng lượng
JAL JAMESON FPO
0.1220.00%0.02Mua180.477K30.795M-0.001.00Năng lượng
CT1 CCP TECH FPO
0.02-10.00%-0.00Mức giá thấp1.646M5.002M-0.014.00Công nghệ
KZR KALAMAZOO FPO
0.0918.67%0.01Mua71.561K5.577M-0.00Vật liệu cơ bản
KIS KING ISLND FPO
0.040.00%0.00Bán25.773K8.692M-0.01961.00Vật liệu cơ bản
OAR OAKDALE FPO
0.02-14.29%-0.00Bán38.900K711.640K-0.011.00Tài chính
WZR WISR LTD FPO
0.0315.38%0.00Mức giá thấp422.580K13.662M-0.0132.00Tài chính
AUQ ALARA RES FPO
0.0220.00%0.00Bán48.467K15.096M-0.007.00Vật liệu cơ bản
EOR EN OIL GAS FPO
0.01-14.29%-0.00Mức giá thấp100.000K2.459M-0.0027.00Tài chính
NSE NS ENERGY FPO
0.01-14.29%-0.00Bán145.800K4.299M-0.00Năng lượng
COY COPPERMOLY FPO
0.0120.00%0.00Mua75.000K16.532M-0.00Vật liệu cơ bản
CTM CENTAURUS FPO
0.01-7.69%-0.00Bán11.333M24.891M-0.008.00Vật liệu cơ bản
EPM ECLMETALS FPO
0.0116.67%0.00Mua9.568M8.041M-0.00Vật liệu cơ bản
ABL ABILENEOIL FPO
0.01-14.29%-0.00Mức giá thấp8252.386M-0.014.00Năng lượng
SIH SIHAYO FPO
0.02-11.11%-0.00Mua308.190K29.668M-0.0038.00Vật liệu cơ bản
ICI ICANDY FPO
0.07-4.35%-0.00Bán917.096K18.295M-0.01Tài chính
OLV OTH LEVELS FPO
0.06-9.38%-0.01Bán497.323K13.030M-0.01Công nghệ
SFI SPOOKFISH FPO
0.05-12.50%-0.01Mức giá thấp2.157M52.723M-0.01Vật liệu cơ bản
MYQ MYFIZIQ FPO
0.6415.32%0.09Mua342.241K50.585M-0.17Công nghệ
LML LINCOLN FPO
0.03-13.89%-0.01Bán459.025K17.824M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
LBL LASERBOND FPO
0.1318.18%0.02Mua72.692K12.100M13.210.0115.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người kiểm duyệt Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã Xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất