Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Úc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PPY PAPYRUS AUSTRALIA LIMITED
0.01-58.33%-0.01Sức bán mạnh5.000K2.714M-0.003.00Vật liệu cơ bản
T3D 333D LIMITED
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh1.000M1.322M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SRO SHAREROOT LTD
0.000.00%0.00Bán1.910M2.354M-0.003.00Công nghệ
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh600.000K2.939M-0.005.00Vật liệu cơ bản
TMX TERRAIN MINERALS LIMITED
0.00-40.00%-0.00Sức bán mạnh333.000K3.219M-0.00Vật liệu cơ bản
MDX MINDAX LIMITED
0.010.00%0.00Bán820.000K3.707M-0.00Vật liệu cơ bản
DAU DAMPIER GOLD LIMITED
0.02-39.47%-0.01Sức bán mạnh60.000K4.040M-0.02Vật liệu cơ bản
SKN SKIN ELEMENTS LIMITED
0.0453.57%0.01Mua318.348K5.516M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.0422.58%0.01Mua114.596M11.701M-0.23Công nghệ
LRS LATIN RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua1.333M8.103M-0.00Vật liệu cơ bản
XPE XPED LIMITED
0.000.00%0.00Mua3.458M3.014M-0.00Công nghệ
RMG RMG LIMITED
0.01-8.33%-0.00Bán650.000K6.628M-0.00304.00Vật liệu cơ bản
VAR VARISCAN MINES LIMITED
0.00100.00%0.00Bán250.000K2.479M-0.005.00Vật liệu cơ bản
TMK TAMASKA OIL AND GAS LTD
0.00100.00%0.00Bán45.000K3.920M-0.00Năng lượng
THD THRED LIMITED
0.000.00%0.00Mua1.054M5.368M-0.00Công nghệ
VAL VALOR RESOURCES LIMITED
0.00100.00%0.00Bán6.082M2.840M-0.00167.00Vật liệu cơ bản
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán64.000K10.238M-0.00Vật liệu cơ bản
MLS METALS AUSTRALIA LTD
0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh2.000M7.017M-0.001.00Vật liệu cơ bản
DTR DATELINE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.200M15.927M-0.00Vật liệu cơ bản
CIO CONNECTED IO LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán4163.996M-0.011.00Dịch vụ Viễn thông
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua1.399M4.354M-0.00Vật liệu cơ bản
NOR NORWOOD SYSTEMS LIMITED
0.000.00%0.00Bán720.000K4.327M-0.003.00Dịch vụ Viễn thông
GCR GOLDEN CROSS RESOURCES LTD
0.04-33.33%-0.02Bán24.500K6.097M-0.0113.00Vật liệu cơ bản
BCC BEAM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
0.2441.18%0.07Mua677.174K8.988M-0.0327.00Công nghệ
JDR JADAR LITHIUM LIMITED
0.0130.00%0.00Mua19.041M3.895M-0.09Vật liệu cơ bản
CLI CROPLOGIC LIMITED
0.0235.29%0.01Mua61.483M4.451M-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KKL KOLLAKORN CORPORATION LIMITED
0.01-30.00%-0.00Bán2.586K1.468M-0.011.00Công nghệ
TIE TIETTO MINERALS LIMITED
0.1524.00%0.03Mua2.000M17.309M-0.03Vật liệu cơ bản
VIV VIVID TECHNOLOGY LIMITED
0.038.70%0.00Bán3.186M10.942M-0.01Năng lượng
ORM ORION METALS LIMITED
0.01-28.57%-0.00Sức bán mạnh5.401K2.225M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CAN CANN GROUP LIMITED
2.3037.72%0.63Mua1.631M178.664M-0.0640.00Chăm sóc sức khỏe
EUR EUROPEAN LITHIUM LIMITED
0.1844.00%0.06Mua6.601M68.216M-0.00Vật liệu cơ bản
SFL SPRING FG LIMITED
0.03-26.83%-0.01Bán16.000K4.278M-0.01Tài chính
GBP GLOBAL PETROLEUM LIMITED
0.0350.00%0.01Theo dõi45.555K6.080M-0.014.00Năng lượng
TTA TTA HOLDINGS LIMITED
0.01-25.00%-0.01Bán20.000K2.061M-0.02Công nghệ
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.0050.00%0.00Mua500.000K2.724M-0.0014.00Năng lượng
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.142M3.684M-0.006.00Vật liệu cơ bản
ARO ASTRO RESOURCES NL
0.00-33.33%-0.00Bán775.660K2.544M-0.000.00Vật liệu cơ bản
MTB MOUNT BURGESS MINING NL
0.00-25.00%-0.00Bán18.036K1.270M-0.0031.00Vật liệu cơ bản
BLY BOART LONGYEAR LIMITED
0.0033.33%0.00Bán3.382M78.889M-0.004604.00Năng lượng
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.00-25.00%-0.00Bán34.880K3.650M-0.01Chăm sóc sức khỏe
COY COPPERMOLY LIMITED
0.0133.33%0.00Mua104.000K11.021M-0.00Vật liệu cơ bản
RNY RNY PROPERTY TRUST
0.01-25.00%-0.00Bán250.000K1.580M-0.03200.00Tài chính
KGM KALNORTH GOLD MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán59.000K3.577M-0.005.00Vật liệu cơ bản
EXO ENNOX GROUP LTD
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh40.000K7.074M-0.00Tài chính
NAE NEW AGE EXPLORATION LIMITED
0.010.00%0.00Mua11.625M6.221M3.260.00Năng lượng
OVL ORO VERDE LIMITED
0.00-25.00%-0.00Bán1.087M4.667M-0.001.00Vật liệu cơ bản
MSR MANAS RESOURCES LIMITED
0.0033.33%0.00Mua62.001K7.898M-0.00Vật liệu cơ bản
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.01-25.00%-0.00Mua385.000K8.725M-0.014.00Vật liệu cơ bản
LNY LANEWAY RESOURCES LTD
0.0140.00%0.00Sức mua mạnh7.540M17.400M-0.0018.00Vật liệu cơ bản
WGN WAGNERS HOLDING COMPANY LIMITED
2.49-23.85%-0.78Bán2.513M527.698M30.980.11532.00Vật liệu cơ bản
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.1421.74%0.03Mua1.855M27.204M-0.01Vật liệu cơ bản
RBR RBR GROUP LIMITED
0.02-20.00%-0.01Bán12.726M17.493M-0.005.00Vật liệu cơ bản
BCK BROCKMAN MINING LIMITED
0.06-24.00%-0.02Bán15.000K327.925M-0.0016.00Vật liệu cơ bản
VEC VECTOR RESOURCES LIMITED
0.0118.18%0.00Bán12.320M23.522M-0.000.00Vật liệu cơ bản
ALC ALCIDION GROUP LIMITED
0.0620.75%0.01Mua8.142M42.701M-0.00Công nghệ
CWX CARAWINE RESOURCES LIMITED
0.14-12.90%-0.02Bán531.017K8.655M-0.02Vật liệu cơ bản
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.06-13.51%-0.01Mua28.553M12.794M-0.000.00Vật liệu cơ bản
EMUCA EMU NL CTG
0.0534.29%0.01Bán81.667K7.814M-0.030.00Vật liệu cơ bản
FPL FREMONT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
0.01-22.22%-0.00Sức mua mạnh36.871M22.190M-0.00Năng lượng
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh1.172M5.596M-0.00Vật liệu cơ bản
GRV GREENVALE ENERGY LIMITED
0.0314.81%0.00Mua253.815K2.521M-0.000.00Năng lượng
UNL UNITED NETWORKS LIMITED
0.0133.33%0.00Bán89.611K589.430K-0.15Dịch vụ Viễn thông
WSI WESTSTAR INDUSTRIAL LIMITED
0.02-16.00%-0.00Bán2.503M9.691M-0.01Vật liệu cơ bản
AQS AQUIS ENTERTAINMENT LIMITED
0.0525.00%0.01Mua72.462K1.786M-0.060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán1.312M6.326M-0.000.00Vật liệu cơ bản
ADX ADX ENERGY LTD
0.010.00%0.00Bán160.241K5.640M-0.004.00Năng lượng
IAM INTIGER GROUP LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.747M8.389M-0.002.00Công nghệ
MZN MARINDI METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán7.717M8.902M-0.00Vật liệu cơ bản
OGX ORINOCO GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Bán607.315K5.688M-0.03Vật liệu cơ bản
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.0112.50%0.00Bán2.098M3.913M-0.0140.00Vật liệu cơ bản
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.0033.33%0.00Bán699.000K2.073M-0.00Vật liệu cơ bản
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Sức mua mạnh646.544K12.964M-0.005.00Vật liệu cơ bản
SRN SUREFIRE RESOURCES NL
0.00-20.00%-0.00Bán2.114M1.681M-0.01Vật liệu cơ bản
PRL PETREL ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Mua705.776K11.997M-0.01Năng lượng
ZMI ZINC OF IRELAND NL
0.010.00%0.00Bán10.655M12.153M-0.00Vật liệu cơ bản
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.010.00%0.00Mua585.000K16.952M-0.00Vật liệu cơ bản
NSE NEW STANDARD ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Sức mua mạnh2.000M3.940M-0.00Năng lượng
SL1 SYMBOL MINING LIMITED
0.0211.76%0.00Mua1.297M7.397M-0.02Vật liệu cơ bản
MHC MANHATTAN CORPORATION LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán750.000K3.706M-0.02Năng lượng
XST XSTATE RESOURCES LIMITED
0.0033.33%0.00Mua499.220K4.562M-0.001.00Năng lượng
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.01-7.69%-0.00Sức bán mạnh201.731K6.468M-0.012.00Năng lượng
PGR THE PAS GROUP LIMITED
0.271.92%0.01Mua192.800K35.540M-0.03748.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.018.33%0.00Sức bán mạnh140.000K8.092M-0.01Năng lượng
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua12.493M5.577M-0.001.00Vật liệu cơ bản
VEN VINTAGE ENERGY LTD
0.176.25%0.01Theo dõi222.349K35.394MNăng lượng
FGR FIRST GRAPHENE LIMITED
0.1812.50%0.02Sức mua mạnh4.079M64.606M-0.02195.00Vật liệu cơ bản
TBH THE BETMAKERS HOLDINGS LTD
0.03-17.14%-0.01Sức bán mạnh302.693K7.844M1.870.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCP REDBANK COPPER LIMITED
0.03-17.14%-0.01Sức bán mạnh55.872K3.392M28.710.0010.00Vật liệu cơ bản
CP1 CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS LIMITED
0.1422.73%0.03Mua131.679K4.745M-0.021.00Chăm sóc sức khỏe
TBL TAMBLA LIMITED
0.0125.00%0.00Mua100.000K9.897M-0.0050.00Công nghệ
MRV MORETON RESOURCES LTD
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh88.000K15.522M-0.0111.00Năng lượng
IMS IMPELUS LIMITED
0.010.00%0.00Mua836.082K8.307M-0.0732.00Dịch vụ Viễn thông
PKD PARKD LTD
0.15-13.89%-0.03Mua13.500K6.045M-0.04Công nghiệp
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.019.09%0.00Mua194.028K8.140M-0.00Vật liệu cơ bản
WCN WHITE CLIFF MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán201.400K2.261M-0.06Vật liệu cơ bản
KTA KRAKATOA RESOURCES LIMITED
0.02-16.67%-0.00Sức bán mạnh183.800K2.350M-0.01Vật liệu cơ bản
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.0120.00%0.00Bán300.000K3.450M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
RMX RED MOUNTAIN MINING LIMITED
0.010.00%0.00Mua301.696K4.068M-0.00Vật liệu cơ bản
RFN REFFIND LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán1.514M3.093M-0.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất