Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Úc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
UUV UUV AQUABOTIX LTD
0.0183.33%0.01Mua46.096M1.977M-0.03Công nghiệp
FGO FLAMINGO AI LIMITED
0.0160.00%0.00Mua64.438M5.601M-0.0117.00Công nghệ
LRS LATIN RESOURCES LIMITED
0.00-50.00%-0.00Bán10.734M6.955M-0.00Vật liệu cơ bản
SIS SIMBLE SOLUTIONS LIMITED
0.0566.67%0.02Bán953.033K2.525M-0.09Công nghệ
TOM TOMIZONE LIMITED
0.00-40.00%-0.00Bán450.001K2.126M-0.0116.00Công nghệ
UTR ULTRACHARGE LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.116M2.812M-0.01Công nghiệp
VIC VICTORY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán24.346M3.065M-0.01Vật liệu cơ bản
FRM FARM PRIDE FOODS LIMITED
0.3245.45%0.10Mua400.545K12.140M-0.07230.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IBX IMAGION BIOSYSTEMS LIMITED
0.0312.50%0.00Mua2.868M
DDT DATADOT TECHNOLOGY LIMITED
0.0114.29%0.00Mua848.248K5.674M-0.00Công nghệ
MEB MEDIBIO LIMITED
0.01-20.00%-0.00Sức bán mạnh1.808M2.168M-0.074.00Chăm sóc sức khỏe
BLY BOART LONGYEAR LIMITED
0.000.00%0.00Mua10.066M105.185M-0.004604.00Năng lượng
TTB TOTAL BRAIN LIMITED
0.0324.00%0.01Mua17.229M19.442M-0.0326.00Chăm sóc sức khỏe
AVQ AXIOM MINING LIMITED
0.0320.83%0.01Bán5.822M15.392M-0.0221.00Vật liệu cơ bản
NVO NVOI LTD
0.0223.08%0.00Mua21.852M12.137M-0.004.00Công nghiệp
TDL TBG DIAGNOSTICS LIMITED
0.0538.89%0.01Mua14.830K7.833M-0.0141.00Chăm sóc sức khỏe
RDN RAIDEN RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.561M2.717M-0.136.00Vật liệu cơ bản
TBH THE BETMAKERS HOLDINGS LTD
0.04-22.22%-0.01Bán572.166K17.106M2.580.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EM1 EMERGE GAMING LIMITED
0.0229.41%0.01Mua13.018M7.941M-0.026.00Công nghệ
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.0118.18%0.00Mua37.479M14.910M-0.003.00Vật liệu cơ bản
LBT LBT INNOVATIONS LIMITED
0.1614.29%0.02Mua5.695M28.130M-0.02Chăm sóc sức khỏe
EDE EDEN INNOVATIONS LTD
0.04-16.28%-0.01Sức bán mạnh15.114M65.420M-0.01Vật liệu cơ bản
TFL TASFOODS LIMITED
0.173.03%0.00Mua1.730M34.089M-0.0185.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BNL BIG STAR ENERGY LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán200.000K1.655M-0.0114.00Năng lượng
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Mua29.230M14.900M-0.005.00Vật liệu cơ bản
SPB SOUTH PACIFIC RESOURCES LIMITED
0.0033.33%0.00Sức bán mạnh140.000K496.546K-0.010.00Năng lượng
ALT ANALYTICA LIMITED
0.0125.00%0.00Mua10.706M15.017M-0.002.00Chăm sóc sức khỏe
WWI WEST WITS MINING LIMITED
0.0114.29%0.00Bán1.878M5.413M-0.015.00Vật liệu cơ bản
ICI ICANDY INTERACTIVE LIMITED
0.06-5.97%-0.00Mua3.710M20.704M-0.01Tài chính
LEG LEGEND MINING LIMITED
0.0313.04%0.00Bán1.760M47.020M-0.0066.00Vật liệu cơ bản
AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED
0.024.35%0.00Mua41.083M64.680M-0.0069.00Vật liệu cơ bản
PET PHOSLOCK ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED
0.5522.22%0.10Sức mua mạnh9.628M237.911M-0.0060.00Công nghiệp
BEE BROO LTD
0.02-17.86%-0.01Bán30.082K17.311M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FTZ FERTOZ LIMITED
0.17-5.56%-0.01Sức bán mạnh156.767K23.052M-0.02Vật liệu cơ bản
AEI AERIS ENVIRONMENTAL LTD
0.2621.43%0.05Mua152.698K38.246M-0.0221.00Công nghiệp
MRV MORETON RESOURCES LTD
0.01-16.67%-0.00Bán700.000K18.626M-0.0111.00Năng lượng
EVE EVE INVESTMENTS LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.690M11.368M-0.00Tài chính
ARE ARGONAUT RESOURCES NL
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh5.464M18.653M-0.0042.00Vật liệu cơ bản
TYX TYRANNA RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00Mua257.358K5.650M-0.01Vật liệu cơ bản
SBR SABRE RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán28.600K2.442M-0.041.00Vật liệu cơ bản
E2E EON NRG LIMITED
0.010.00%0.00Bán740.000K4.877M-0.006.00Năng lượng
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh4.279M5.384M-0.0027.00Vật liệu cơ bản
AMS ATOMOS LIMITED
1.3411.67%0.14Mua759.145K182.349M-0.11Công nghệ
KAS KASBAH RESOURCES LIMITED
0.0616.98%0.01Bán11.000K6.943M-0.0618.00Vật liệu cơ bản
3DP POINTERRA LIMITED
0.04-4.55%-0.00Bán6.287M22.934M-0.003.00Công nghệ
MIL MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.16-15.79%-0.03Bán21.000K8.726M-0.54Công nghiệp
CT1 CCP TECHNOLOGIES LIMITED
0.026.25%0.00Mua1.460M6.812M-0.014.00Công nghệ
PPK PPK GROUP LIMITED
2.2618.95%0.36Mua358.880K135.083M104.280.02421.00Vật liệu cơ bản
AIR ASTIVITA LIMITED
0.3221.15%0.06Sức mua mạnh47.910K13.954M-0.0219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AJL AJ LUCAS GROUP LIMITED
0.09-14.55%-0.02Sức bán mạnh81.715K82.511M-0.02359.00Công nghiệp
HIP HIPO RESOURCES LIMITED
0.0118.18%0.00Mua300.000K4.252M-0.01Vật liệu cơ bản
ANW AUS TIN MINING LTD
0.01-8.33%-0.00Bán2.253M23.738M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BBC BNK BANKING CORPORATION LIMITED
0.75-6.83%-0.06Mua148.599K66.344M-0.01Tài chính
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.104.35%0.00Sức mua mạnh16.286M19.587M-0.010.00Vật liệu cơ bản
RLE REAL ENERGY CORPORATION LIMITED
0.07-11.39%-0.01Sức bán mạnh3.488M23.827M-0.013.00Năng lượng
BRN BRAINCHIP HOLDINGS LTD
0.0410.00%0.00Bán1.340M41.935M-0.0233.00Công nghệ
UWL UNITI WIRELESS LIMITED
1.129.76%0.10Mua2.258M103.048M-0.08Dịch vụ Viễn thông
TLG TALGA RESOURCES LTD
0.609.09%0.05Mua1.412M119.973M-0.0531.00Vật liệu cơ bản
AV1 ADVERITAS LIMITED
0.12-14.29%-0.02Bán145.916K22.246M-0.06Công nghệ
PNX PNX METALS LIMITED
0.0120.00%0.00Mua4.657K13.394M-0.00Vật liệu cơ bản
GMR GOLDEN RIM RESOURCES LTD
0.0118.18%0.00Mua572.637K7.173M-0.02Vật liệu cơ bản
WRM WHITE ROCK MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua360.800K11.455M-0.00Vật liệu cơ bản
CTM CENTAURUS METALS LIMITED
0.01-14.29%-0.00Mua1.165M16.135M-0.008.00Vật liệu cơ bản
TV2 TV2U INTERNATIONAL LIMITED
0.010.00%0.00Mua25.016M12.530M-0.00Công nghệ
ELS ELSIGHT LIMITED
0.608.11%0.04Bán287.370K26.310M-0.07Công nghệ
AHF AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS GROUP
0.182.86%0.01Mua2.145M46.784M-0.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FFG FATFISH BLOCKCHAIN LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán6.873M7.900M-0.04Tài chính
VMT VMOTO LIMITED
0.10-13.04%-0.01Mua621.955K25.417M-0.007.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PVS PIVOTAL SYSTEMS CORPORATION
1.6213.29%0.19Mua72.926K112.150M-1.04Công nghệ
AHQ ALLEGIANCE COAL LIMITED
0.0915.38%0.01Mua611.517K39.871M-0.00Năng lượng
FTC FINTECH CHAIN LIMITED
0.17-5.41%-0.01Mua801.460K120.392M-0.00Tài chính
JXT JAXSTA LTD
0.26-7.14%-0.02Bán166.600K39.993M-0.0722.00Công nghệ
QFY QUANTIFY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh282.459K6.825M-0.017.00Công nghiệp
RES RESOURCE GENERATION LIMITED
0.1214.29%0.01Mua617.590K61.031M-0.0334.00Năng lượng
RFR RAFAELLA RESOURCES LTD.
0.07-12.50%-0.01Bán53.368K2.389MVật liệu cơ bản
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.0411.43%0.00Mua16.719M18.166M-0.04Công nghệ
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.04-5.26%-0.00Bán1.231M24.654M-0.01Vật liệu cơ bản
CM8 CROWD MEDIA HOLDINGS LIMITED
0.030.00%0.00Mua2.844M6.768M-0.13Công nghệ
ZNO ZOONO GROUP LIMITED
0.1614.29%0.02Mua273.239K22.822M-0.012.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SHO SPORTSHERO LIMITED
0.0713.11%0.01Bán461.165K15.583M-0.012.00Công nghệ
E2M E2 METALS LIMITED
0.16-3.03%-0.01Bán221.794K12.604M-0.02Vật liệu cơ bản
KSN KINGSTON RESOURCES LIMITED
0.01-6.25%-0.00Bán3.030M28.164M-0.016.00Vật liệu cơ bản
MGL MAGONTEC LIMITED
0.0314.29%0.00Sức mua mạnh130.195K31.922M44.440.00121.00Vật liệu cơ bản
OVT OVATO LIMITED
0.0811.59%0.01Theo dõi271.717K50.508M-0.071806.00Công nghiệp
LNU LINIUS TECHNOLOGIES LIMITED
0.0413.16%0.01Mua8.705M35.695M-0.01Công nghệ
WWG WISEWAY GROUP LIMITED
0.234.55%0.01Bán66.300K26.636MCông nghiệp
ACB A-CAP ENERGY LIMITED
0.03-8.57%-0.00Sức bán mạnh182.812K30.516M-0.0042.00Năng lượng
ARU ARAFURA RESOURCES LIMITED
0.061.61%0.00Mua4.394M44.727M-0.0119.00Vật liệu cơ bản
KNM KNEOMEDIA LIMITED
0.0510.42%0.01Mua2.821M31.420M-0.000.00Công nghệ
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.134.00%0.01Theo dõi133.864K50.133M-0.010.00Vật liệu cơ bản
ADJ ADSLOT LTD
0.038.00%0.00Bán919.853K35.649M-0.011.00Công nghệ
PAB PATRYS LIMITED
0.030.00%0.00Mua1.340M27.815M-0.0015.00Chăm sóc sức khỏe
4CE FORCE COMMODITIES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.117M3.815M-0.03Vật liệu cơ bản
DOR DORIEMUS PLC
0.06-11.11%-0.01Bán19.560K5.160M-0.080.00Tài chính
MEI METEORIC RESOURCES NL
0.0212.50%0.00Mua9.038M11.863M-0.000.00Vật liệu cơ bản
OAR OAKDALE RESOURCES LIMITED
0.02-11.11%-0.00Bán270.000K3.090M-0.121.00Vật liệu cơ bản
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán12.861M23.797M-0.0064.00Chăm sóc sức khỏe
CNW CIRRUS NETWORKS HOLDINGS LIMITED
0.04-4.35%-0.00Bán1.402M40.636M11.560.002.00Công nghệ
MOH MOHO RESOURCES LIMITED
0.0713.79%0.01Bán51.354K2.464M-0.02Vật liệu cơ bản
NC6 NANOLLOSE LIMITED
0.06-10.77%-0.01Bán25.358K2.275M-0.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất