Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Úc

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Úcphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Ticker
Tỉ suất cổ tức FWD
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CDDCARDNO LIMITED
421.28%0.490AUD4.26%0.020AUD
Mua
54.723K26.814K19.14MAUDDịch vụ Công nghiệp
VTGVITA GROUP LIMITED
142.73%0.110AUD−4.35%−0.005AUD
Bán Mạnh
25.035K2.754K19.346MAUD−0.06AUDDịch vụ Phân phối
TGATHORN GROUP LIMITED
85.60%1.285AUD0.00%0.000AUD
Bán
48562344.672MAUDTài chính
AVAAVA RISK GROUP LIMITED
76.73%0.210AUD2.44%0.005AUD
Bán
158.671K33.321K53.637MAUDVận chuyển
SDGSUNLAND GROUP LIMITED
70.06%1.665AUD−0.30%−0.005AUD
Bán
177.748K295.95K221.879MAUD2.400.69AUDTài chính
SIVSIV CAPITAL LIMITED
33.33%0.195AUD8.33%0.015AUD
Mua
30.287K5.906K9.234MAUD−0.00AUDTài chính
TERTERRACOM LIMITED
31.14%0.770AUD−1.28%−0.010AUD
Bán
4.166M3.207M615.629MAUD3.050.26AUDNăng lượng Mỏ
BSEBASE RESOURCES LIMITED
27.27%0.220AUD0.00%0.000AUD
Bán
3.56M783.126K256.799MAUD2.340.10AUDKhoáng sản phi năng lượng
HZNHORIZON OIL LIMITED
24.00%0.130AUD4.00%0.005AUD
Bán
187.854K24.421K208.188MAUD6.070.02AUDNăng lượng Mỏ
MFGMAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED
23.92%10.07AUD1.21%0.12AUD
Bán
902.655K9.09M1.824BAUD4.792.08AUD135Tài chính
FEXFENIX RESOURCES LTD
21.88%0.240AUD0.00%0.000AUD
Theo dõi
396.455K95.149K131.091MAUD2.660.10AUDKhoáng sản phi năng lượng
NEWNEW ENERGY SOLAR LIMITED
21.05%0.185AUD−2.63%−0.005AUD
Bán
5.913M1.094M59.309MAUDCông ty dịch vụ công cộng
YALYANCOAL AUSTRALIA LIMITED
19.75%5.29AUD1.73%0.09AUD
Theo dõi
3.453M18.265M6.985BAUD2.592.01AUD3.196KNăng lượng Mỏ
GRRGRANGE RESOURCES LIMITED.
15.58%0.760AUD−1.30%−0.010AUD
Bán
1.269M964.783K879.577MAUD3.580.21AUDKhoáng sản phi năng lượng
ACLAUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED
15.54%3.44AUD0.88%0.03AUD
Bán
323.861K1.114M694.309MAUD3.850.88AUD5.4KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SIQSMARTGROUP CORPORATION LTD
14.29%4.78AUD3.46%0.16AUD
Bán
805.438K3.85M638.946MAUD9.490.49AUD632Dịch vụ Thương mại
IMAIMAGE RESOURCES NL
14.29%0.140AUD0.00%0.000AUD
Bán
345.793K48.411K152.375MAUD4.280.03AUDKhoáng sản phi năng lượng
BFLBSP FINANCIAL GROUP LIMITED
13.09%4.90AUD0.00%0.00AUD
Mua
2029902.289BAUD5.720.86AUD772Tài chính
SHMSHRIRO HOLDINGS LIMITED
12.99%0.770AUD0.26%0.000AUD
Theo dõi
3273.868MAUD5.500.14AUD245Khách hàng Lâu năm
KSLKINA SECURITIES LIMITED
12.76%0.870AUD0.00%0.000AUD
Mua
100.921K87.801K249.634MAUD8.380.10AUD689Tài chính
TAHTABCORP HOLDINGS LIMITED
12.75%1.035AUD1.47%0.015AUD
Sức mua mạnh
3.813M3.946M2.359BAUDDịch vụ Khách hàng
TI1TOMBADOR IRON LIMITED
12.73%0.023AUD4.55%0.001AUD
Theo dõi
49.038K1.128K49.151MAUD13.750.00AUDKhoáng sản phi năng lượng
LFSLATITUDE GROUP HOLDINGS LIMITED
12.36%1.300AUD2.36%0.030AUD
Theo dõi
95.628K124.316K1.351BAUDTài chính
PCGPENGANA CAPITAL GROUP LIMITED
12.12%1.650AUD0.61%0.010AUD
Bán
8.601K14.192K141.625MAUD8.000.22AUDHỗn hợp
TWDTAMAWOOD LIMITED
11.96%2.52AUD5.00%0.12AUD
Mua
6.108K15.392K87.558MAUD24.670.10AUDKhách hàng Lâu năm
ZIMZIMPLATS HOLDINGS LIMITED
11.96%26.60AUD1.26%0.33AUD
Mua
2.468K65.649K2.863BAUD5.804.53AUDKhoáng sản phi năng lượng
LFGLIBERTY FINANCIAL GROUP
11.78%4.21AUD1.20%0.05AUD
Mua
96.804K407.545K1.278BAUD6.040.72AUDTài chính
VEAVIVA ENERGY GROUP LIMITED
10.99%2.72AUD−1.45%−0.04AUD
Bán
2.035M5.534M4.205BAUD6.900.40AUD1.447KNăng lượng Mỏ
MAMMICROEQUITIES ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED
10.88%0.770AUD4.76%0.035AUD
Sức mua mạnh
1.984K1.528K101.226MAUD6.880.11AUDTài chính
FMGFORTESCUE METALS GROUP LTD
10.80%18.94AUD−1.20%−0.23AUD
Mua
5.096M96.524M58.284BAUD6.912.78AUD11.693KKhoáng sản phi năng lượng
GLBGLOBE INTERNATIONAL LIMITED
10.60%3.06AUD1.32%0.04AUD
Bán
13125.298MAUD6.630.46AUDHàng tiêu dùng không lâu bền
JMSJUPITER MINES LIMITED.
10.53%0.190AUD0.00%0.000AUD
Mua
226.562K43.047K372.208MAUD6.170.03AUDKhoáng sản phi năng lượng
BHPBHP GROUP LIMITED
10.40%44.20AUD−0.79%−0.35AUD
Mua
5.598M247.418M223.871BAUD7.196.21AUDKhoáng sản phi năng lượng
BSTBEST & LESS GROUP HOLDINGS LTD
10.04%2.24AUD−2.18%−0.05AUD
Bán
183.673K411.428K280.822MAUD7.910.29AUDBán Lẻ
RCTREEF CASINO TRUST
9.93%3.15AUD2.61%0.08AUD
Mua
9.168K28.879K156.873MAUD10.080.30AUDDịch vụ Khách hàng
RIORIO TINTO LIMITED
9.91%105.65AUD−0.77%−0.82AUD
Mua
898.197K94.895M159.556BAUD7.1115.07AUD49.345KKhoáng sản phi năng lượng
NGINAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
9.62%1.185AUD−5.20%−0.065AUD
Bán
247.536K293.33K279.295MAUD5.910.24AUD188Tài chính
PTMPLATINUM ASSET MANAGEMENT LIMITED
9.29%1.845AUD0.82%0.015AUD
Mua
546.033K1.007M1.068BAUD10.500.18AUDHỗn hợp
S32SOUTH32 LIMITED
9.27%4.02AUD0.50%0.02AUD
Mua
10.315M41.468M18.393BAUD5.070.80AUD9.096KKhoáng sản phi năng lượng
GNGGR ENGINEERING SERVICES LIMITED
9.22%2.09AUD1.46%0.03AUD
Bán
64.091K133.95K337.676MAUD9.880.22AUD1.128KDịch vụ Công nghiệp
DSKDUSK GROUP LIMITED
9.17%2.16AUD−0.92%−0.02AUD
Mua
12.952K27.976K134.499MAUD7.550.30AUDBán Lẻ
AMOAMBERTECH LIMITED
9.09%0.340AUD0.00%0.000AUD
Sức mua mạnh
20.773K7.063K31.635MAUD8.130.04AUD124Dịch vụ Phân phối
AFGAUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD
9.07%1.810AUD−1.09%−0.020AUD
Mua
612.235K1.108M489.168MAUD12.870.14AUD500Tài chính
BVSBRAVURA SOLUTIONS LIMITED.
8.96%0.760AUD−1.30%−0.010AUD
Bán
488.281K371.094K188.749MAUD6.420.12AUD1.5KDịch vụ Công nghệ
ASHASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
8.96%0.690AUD2.99%0.020AUD
Mua
80055299.343MAUD8.480.08AUDDịch vụ Thương mại
HLIHELIA GROUP LIMITED
8.96%2.64AUD−1.49%−0.04AUD
Bán Mạnh
540.247K1.426M938.05MAUD7.230.37AUD209Tài chính
SSGSHAVER SHOP GROUP LIMITED
8.93%1.110AUD−0.89%−0.010AUD
Mua
105.471K117.073K145.424MAUD8.680.13AUD788Bán Lẻ
BFGBELL FINANCIAL GROUP LIMITED
8.91%1.050AUD3.96%0.040AUD
Mua
212.283K222.897K333.793MAUD8.870.11AUD762Tài chính
NHCNEW HOPE CORPORATION LIMITED
8.91%5.39AUD−0.37%−0.02AUD
Bán
9.28M50.018M4.754BAUD5.101.18AUDNăng lượng Mỏ
CAACAPRAL LIMITED
8.85%7.95AUD0.51%0.04AUD
Mua
16.068K127.741K141.25MAUD2.882.85AUD1KKhoáng sản phi năng lượng
RKNRECKON LIMITED
8.77%0.565AUD−0.88%−0.005AUD
Bán
142.356K80.431K63.997MAUD6.760.09AUDDịch vụ Công nghệ
EPYEARLYPAY LTD
8.77%0.370AUD1.37%0.005AUD
Bán
2.544M941.292K107.274MAUD7.830.05AUDTài chính
GAPGALE PACIFIC LIMITED
8.74%0.290AUD0.00%0.000AUD
Bán
20K5.8K80.154MAUD11.200.03AUD600Công nghiệp Chế biến
SXLSOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED
8.73%1.115AUD5.19%0.055AUD
Mua
1.317M1.468M277.818MAUD−0.58AUDDịch vụ Khách hàng
HVNHARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED
8.72%4.30AUD3.12%0.13AUD
Mua
2.981M12.819M5.358BAUD6.410.65AUD6.302KBán Lẻ
X64TEN SIXTY FOUR LIMITED
8.70%0.575AUD0.00%0.000AUD
Theo dõi
75.036K43.146K131.326MAUD29.640.02AUDKhoáng sản phi năng lượng
SGMSIMS LIMITED
8.56%12.62AUD−1.33%−0.17AUD
Bán
414.192K5.227M2.431BAUD4.333.03AUD4.071KKhoáng sản phi năng lượng
CCVCASH CONVERTERS INTERNATIONAL
8.33%0.240AUD0.00%0.000AUD
Bán
61.783K14.828K150.611MAUD13.870.02AUDBán Lẻ
BCNBEACON MINERALS LIMITED
8.33%0.027AUD0.00%0.000AUD
Mua
3.288M88.779K101.433MAUD6.590.00AUDKhoáng sản phi năng lượng
VSLVULCAN STEEL LIMITED
8.33%8.09AUD−0.37%−0.03AUD
Mua
40.362K326.529K1.063BAUD9.200.88AUD890Dịch vụ Phân phối
MTOMOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED
8.30%2.40AUD0.42%0.01AUD
Bán
9.843K23.623K175.79MAUD6.390.37AUD700Bán Lẻ
PPTPERPETUAL LIMITED
8.22%25.15AUD−1.10%−0.28AUD
Bán
319.385K8.033M1.426BAUD14.411.80AUD1.37KTài chính
AZJAURIZON HOLDINGS LIMITED
8.20%3.73AUD0.81%0.03AUD
Mua
4.688M17.488M6.864BAUD13.300.28AUD4.917KVận chuyển
LYLLYCOPODIUM LIMITED
8.12%6.71AUD0.90%0.06AUD
Bán
6.949K46.628K266.657MAUD9.740.69AUDDịch vụ Công nghiệp
SGFSG FLEET GROUP LIMITED
8.11%1.865AUD2.75%0.050AUD
Theo dõi
141.943K264.724K637.802MAUD10.090.18AUDTài chính
ASGAUTOSPORTS GROUP LIMITED.
8.08%1.99AUD0.51%0.01AUD
Bán
114.374K227.604K399.99MAUD7.530.27AUDBán Lẻ
RMCRESIMAC GROUP LTD
8.08%1.025AUD3.54%0.035AUD
Mua
5.979K6.128K413.873MAUD3.980.25AUDTài chính
WDSWOODSIDE ENERGY GROUP LTD
8.01%37.97AUD−0.68%−0.26AUD
Theo dõi
2.904M110.265M72.018BAUD8.814.39AUD3.684KNăng lượng Mỏ
ADHADAIRS LIMITED
8.00%2.25AUD0.00%0.00AUD
Mua
507.685K1.142M385.462MAUD8.680.26AUDBán Lẻ
HT1HT&E LIMITED
7.98%1.090AUD−2.24%−0.025AUD
Bán Mạnh
491.436K535.665K337.454MAUD10.840.10AUDDịch vụ Khách hàng
ENNELANOR INVESTORS GROUP
7.98%1.725AUD2.07%0.035AUD
Mua
15.055K25.97K206.047MAUD244.930.01AUDDịch vụ Khách hàng
MMSMCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED
7.86%13.65AUD−0.66%−0.09AUD
Mua
167.636K2.288M950.627MAUD15.160.91AUD1.294KTài chính
PWRPETER WARREN AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
7.67%2.92AUD1.74%0.05AUD
Sức mua mạnh
8.634K25.211K501.278MAUD8.630.33AUDBán Lẻ
ADAADACEL TECHNOLOGIES LIMITED
7.64%0.805AUD2.55%0.020AUD
Mua
18.052K14.532K61.52MAUD13.310.06AUDDịch vụ Công nghệ
EBGEUMUNDI GROUP LIMITED
7.63%1.070AUD0.94%0.010AUD
Mua
20.138K21.548K47.329MAUD6.330.17AUDDịch vụ Khách hàng
KOVKORVEST LTD
7.59%7.92AUD−1.00%−0.08AUD
Mua
4.168K33.011K91.612MAUD8.190.99AUD215Sản xuất Chế tạo
DRRDETERRA ROYALTIES LIMITED
7.54%4.47AUD−0.22%−0.01AUD
Mua
444.161K1.985M2.363BAUD13.270.34AUD8Hỗn hợp
PTLPENTAL LIMITED
7.41%0.420AUD3.70%0.015AUD
Sức mua mạnh
50.176K21.074K71.593MAUD10.660.04AUD156Hàng tiêu dùng không lâu bền
DBIDALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED
7.34%2.45AUD−0.81%−0.02AUD
Theo dõi
110.064K269.657K1.215BAUD54.410.05AUDDịch vụ Phân phối
ABAAUSWIDE BANK LTD
7.30%5.88AUD2.26%0.13AUD
Mua
6.607K38.849K266.019MAUD9.510.60AUDTài chính
WHCWHITEHAVEN COAL LIMITED
7.25%9.07AUD1.00%0.09AUD
Mua
7.003M63.515M8.429BAUD4.601.98AUDNăng lượng Mỏ
BRIBIG RIVER INDUSTRIES LIMITED
7.21%2.23AUD3.72%0.08AUD
Mua
30.244K67.444K185.123MAUD8.430.26AUDKhoáng sản phi năng lượng
JBHJB HI-FI LIMITED
7.19%44.81AUD1.93%0.85AUD
Mua
308.696K13.833M4.899BAUD9.214.79AUDBán Lẻ
REPRAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND
7.13%0.765AUD−3.16%−0.025AUD
Theo dõi
18.42K14.091K199.315MAUD4.840.16AUDTài chính
CSRCSR LIMITED
7.11%4.85AUD0.00%0.00AUD
Mua
1.027M4.981M2.328BAUD10.830.45AUD2.573KSản xuất Chế tạo
IFLINSIGNIA FINANCIAL LTD
7.11%3.33AUD0.30%0.01AUD
Mua
304.483K1.014M2.19BAUD58.870.06AUDTài chính
SGPSTOCKLAND
7.07%3.79AUD0.80%0.03AUD
Mua
2.681M10.162M9.034BAUD6.510.58AUD1.8KTài chính
SXESOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD
7.04%0.710AUD0.00%0.000AUD
Mua
14.143K10.042K185.59MAUD11.810.06AUDDịch vụ Công nghiệp
QIPQANTM INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
7.03%0.925AUD−1.07%−0.010AUD
Bán Mạnh
2.275K2.104K127.257MAUD17.670.05AUD382Dịch vụ Thương mại
GWAGWA GROUP LIMITED.
6.88%2.18AUD0.00%0.00AUD
Mua
92K200.56K578.147MAUD16.440.13AUDKhách hàng Lâu năm
CDACODAN LIMITED
6.88%4.07AUD1.24%0.05AUD
Bán
333.927K1.359M737.354MAUD7.240.56AUD700Khách hàng Lâu năm
MNYMONEY3 CORPORATION LIMITED
6.88%1.860AUD−1.59%−0.030AUD
Bán
63.661K118.409K396.795MAUD7.820.24AUDTài chính
NCKNICK SCALI LIMITED
6.84%10.99AUD7.43%0.76AUD
Sức mua mạnh
565.442K6.214M890.19MAUD11.060.93AUD776Bán Lẻ
NECNINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED
6.80%2.09AUD1.46%0.03AUD
Mua
4.289M8.965M3.561BAUD11.840.17AUDDịch vụ Khách hàng
IPLINCITEC PIVOT LIMITED
6.67%4.08AUD0.74%0.03AUD
Mua
5.31M21.665M7.924BAUD7.780.52AUD5KCông nghiệp Chế biến
IGLIVE GROUP LIMITED
6.63%2.53AUD1.61%0.04AUD
Mua
72.875K184.374K384.803MAUD13.270.19AUD1.8KDịch vụ Thương mại
MCPMCPHERSON'S LIMITED
6.62%0.755AUD−2.58%−0.020AUD
Mua
21.016K15.867K108.682MAUD336.960.00AUDHàng tiêu dùng không lâu bền
CWPCEDAR WOODS PROPERTIES LIMITED
6.59%4.30AUD3.12%0.13AUD
Mua
41.655K179.117K353.503MAUD9.220.46AUD99Tài chính
ABCADBRI LIMITED
6.59%1.810AUD−0.55%−0.010AUD
Mua
990.867K1.793M1.181BAUD11.020.17AUD1.5KKhoáng sản phi năng lượng
SULSUPER RETAIL GROUP LIMITED
6.54%10.92AUD2.06%0.22AUD
Sức mua mạnh
347.759K3.798M2.466BAUD10.111.07AUD14.883KDịch vụ Phân phối