Tất cả Chứng khoán Úc

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Úc sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
114D1414 DEGREES LIMITED
0.093 AUD+1.09%356.133 K1.1922.15 M AUD−0.01 AUD+76.12%0.00%Sản xuất Chế tạo
11ADADALTA LIMITED
0.029 AUD−6.45%1.85 M0.7215.249 M AUD−0.01 AUD+33.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
11AEAURORA ENERGY METALS LIMITED
0.100 AUD+2.04%536.589 K1.3217.906 M AUD−0.01 AUD−407.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
11AGALTERRA LIMITED
0.005 AUD0.00%839.713 K3.504.353 M AUD−0.00 AUD+69.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
1AIALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED
0.010 AUD−9.09%508.943 K0.3016.612 M AUD−0.00 AUD+41.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
11CGONE CLICK GROUP LIMITED
0.008 AUD0.00%12.581 K0.056.458 M AUD−0.00 AUD+87.37%Dịch vụ Công nghệ
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
0.004 AUD+33.33%392.108 K0.3024.715 M AUD−0.00 AUD−105.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
1TTTHRIVE TRIBE TECHNOLOGIES LIMITED
0.015 AUD0.00%75.401 K0.304.449 M AUD−0.01 AUD+63.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
229M29METALS LIMITED
0.510 AUD−0.97%2.228 M0.41357.867 M AUD−0.81 AUD−430.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
3DAAMAERO INTERNATIONAL LTD
0.415 AUD−2.35%371.914 K0.56224.594 M AUD−0.03 AUD+12.99%0.00%Công nghiệp Chế biến
3DPPOINTERRA LIMITED
0.045 AUD+2.27%40.305 K0.0832.709 M AUD−0.01 AUD−95.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
33PL3P LEARNING LIMITED..
1.210 AUD−3.20%12.142 K0.43332.234 M AUD−0.02 AUD+67.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
44DS4DS MEMORY LIMITED
0.097 AUD−3.00%3.659 M0.78171.053 M AUD−0.00 AUD+42.00%0.00%Công nghệ Điện tử
4DX4DMEDICAL LIMITED
0.590 AUD−4.07%1.52 M3.83230.911 M AUD−0.09 AUD−30.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
55GGPENTANET LIMITED
0.056 AUD+1.82%1.338 M0.2324.258 M AUD−0.02 AUD+21.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
5GN5G NETWORKS LIMITED.
0.160 AUD0.00%114.816 K0.1554.715 M AUD3.13%Dịch vụ Công nghệ
88E88 ENERGY LIMITED
0.006 AUD+20.00%68.118 M0.85150.744 M AUD−0.00 AUD−250.00%0.00%Năng lượng Mỏ
88CO8COMMON LIMITED
0.035 AUD+6.06%1.712 K0.017.843 M AUD−0.02 AUD−94.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
A1GAFRICAN GOLD LTD.
0.040 AUD+5.26%396.578 K10.726.687 M AUD−0.01 AUD+49.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
A1MAIC MINES LIMITED
0.400 AUD+2.56%1.665 M0.82184.988 M AUD125.000.00 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AA1NARN MEDIA LIMITED
0.865 AUD+1.76%22.833 K0.48269.868 M AUD−0.03 AUD−159.33%8.21%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
A2BA2B AUSTRALIA LIMITED
1.445 AUD+0.35%3.618 M1.45181.283 M AUD2.390.60 AUD3.46%Vận chuyển
AA3DAURORA LABS LIMITED
0.030 AUD−6.25%726.899 K0.278.688 M AUD−0.01 AUD+57.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
AA4NALPHA HPA LIMITED
1.030 AUD−0.96%995.093 K0.67961.813 M AUD−0.02 AUD−4.23%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AA8GAUSTRALASIAN METALS LIMITED
0.064 AUD+1.59%34.623 K0.543.336 M AUD−0.00 AUD+95.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AACAUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED.
1.420 AUD+0.35%213.466 K1.19855.564 M AUD−0.25 AUD−215.90%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AAAJARUMA RESOURCES LIMITED
0.021 AUD0.00%7.3 K0.024.135 M AUD−0.01 AUD+30.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAAPAUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED
0.021 AUD−8.70%148.978 K1.727.741 M AUD35.000.00 AUD−72.73%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAARASTRAL RESOURCES NL
0.070 AUD+7.69%2.181 M0.8465.317 M AUD−0.00 AUD+26.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAUANTILLES GOLD LIMITED
0.020 AUD0.00%2.848 M1.2117.991 M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AABAAUSWIDE BANK LTD
4.44 AUD+0.23%15.298 K0.63206.418 M AUD10.960.41 AUD7.21%Tài chính
ABBAUSSIE BROADBAND LIMITED
3.62 AUD+1.97%533.105 K0.401.069 B AUD38.430.09 AUD+148.55%0.00%Truyền thông
Mua
ABCADBRI LIMITED
3.14 AUD−0.32%1.377 M0.572.054 B AUD22.210.14 AUD−20.65%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AABEAUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED
0.028 AUD+12.00%220.347 K3.643.155 M AUD−0.06 AUD0.00%Tài chính
AABVADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD
0.047 AUD−6.00%905 K5.1317.92 M AUD12.370.00 AUD+216.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
AABXABX GROUP LIMITED
0.068 AUD+1.49%6.877 K0.0417.003 M AUD−0.01 AUD+73.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABYADORE BEAUTY GROUP LIMITED
1.140 AUD−1.30%17.044 K0.66107.112 M AUD215.090.01 AUD+89.29%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
AACEACUSENSUS LIMITED.
0.620 AUD+1.64%7.55 K0.1878.368 M AUD1033.330.00 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AACFACROW LIMITED
1.160 AUD+1.75%473.046 K0.67341.036 M AUD12.720.09 AUD+134.45%3.79%Tài chính
Sức mua mạnh
AACLAUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED
2.52 AUD−0.79%122.739 K0.27508.622 M AUD32.900.08 AUD−88.43%3.97%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
AACMAUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED
0.072 AUD+9.09%108.281 K2.16Khoáng sản phi năng lượng
AACRACRUX LIMITED
0.063 AUD+1.61%412.356 K0.1018.315 M AUD−0.00 AUD+93.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AACSACCENT RESOURCES NL
0.007 AUD0.00%30.35 K1.123.312 M AUD−0.01 AUD−78.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AACUACUMENTIS GROUP LIMITED
0.080 AUD−6.98%37.743 K0.1617.454 M AUD9.520.01 AUD0.00%Tài chính
ACWACTINOGEN MEDICAL LIMITED
0.032 AUD+10.34%549.857 K0.4374.635 M AUD−0.01 AUD−70.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AAD1AD1 HOLDINGS LIMITED
0.008 AUD0.00%395.598 K0.417.189 M AUD−0.01 AUD−13.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AD8AUDINATE GROUP LIMITED
19.40 AUD−0.56%96.275 K0.451.612 B AUD97.190.20 AUD0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ADAADACEL TECHNOLOGIES LIMITED
0.680 AUD−2.86%16.674 K1.9551.833 M AUD−0.03 AUD−154.17%4.41%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AADCACDC METALS LTD
0.070 AUD0.00%25 K0.24Khoáng sản phi năng lượng
AADDADAVALE RESOURCES LIMITED
0.005 AUD0.00%383.928 K0.125.588 M AUD−0.01 AUD+25.98%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AADGADELONG GOLD LIMITED
0.004 AUD0.00%3.502 M3.583.522 M AUD−0.00 AUD+30.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AADHADAIRS LIMITED
2.32 AUD−2.52%366.2 K0.68405.264 M AUD11.950.19 AUD−8.31%2.16%Bán Lẻ
Theo dõi
ADNANDROMEDA METALS LIMITED
0.018 AUD−5.26%11.459 M1.1555.947 M AUD−0.00 AUD+11.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AADOANTEOTECH LTD
0.024 AUD0.00%4.319 M1.1252.715 M AUD−0.01 AUD−27.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AADRADHERIUM LIMITED
0.040 AUD0.00%31.122 K0.2713.338 M AUD−0.03 AUD+72.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AADSADSLOT LTD.
0.002 AUD0.00%565.641 K0.256.449 M AUD−0.00 AUD−41.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADVARDIDEN LTD
0.165 AUD+6.45%8.014 K0.1310.315 M AUD−0.10 AUD−328.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADXADX ENERGY LTD
0.120 AUD+4.35%471.893 K0.3052.656 M AUD−0.01 AUD+31.29%0.00%Năng lượng Mỏ
AADYADMIRALTY RESOURCES NL.
0.006 AUD+20.00%105 K1.349.777 M AUD−0.00 AUD+37.04%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEEAURA ENERGY LIMITED
0.190 AUD+2.70%2.005 M0.62138.157 M AUD−0.01 AUD−100.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AEFAUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED
4.81 AUD−3.99%70.202 K0.67542.482 M AUD45.550.11 AUD+5.18%1.66%Tài chính
AAEIAERIS ENVIRONMENTAL LTD
0.069 AUD+6.15%200.215 K0.7316.953 M AUD−0.02 AUD+50.97%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAERAEERIS LTD
0.089 AUD−3.26%1020.006.498 M AUD−0.01 AUD−390.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
AAEVAVENIRA LIMITED
0.006 AUD0.00%2.306 M0.1514.094 M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAFAASF GROUP LIMITED
0.046 AUD0.00%8240.3636.45 M AUD−0.01 AUD−1.06%0.00%Tài chính
AAFGAUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD
1.620 AUD+0.62%423.451 K1.29438.646 M AUD14.880.11 AUD−47.39%5.00%Tài chính
Mua
AAFLAF LEGAL GROUP LTD
0.165 AUD0.00%31.4 K0.8316.219 M AUD16.670.01 AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
AAGCAUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD
0.080 AUD+5.26%245.674 K3.0617.778 M AUD−0.01 AUD+7.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGDAUSTRAL GOLD LIMITED
0.033 AUD−5.71%188.126 K1.2320.206 M AUD−0.02 AUD−7.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGEALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.065 AUD+4.84%16.411 M1.27251.05 M AUD−0.00 AUD−28.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AGHALTHEA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.030 AUD−3.23%701.592 K2.4812.16 M AUD−0.06 AUD−17.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AGIAINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED
1.230 AUD+2.50%3.012 M26.55414.257 M AUD−0.02 AUD+87.77%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
AGLAGL ENERGY LIMITED.
9.01 AUD+0.11%1.968 M0.846.061 B AUD15.730.57 AUD−53.51%5.44%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AAGNARGENICA THERAPEUTICS LIMITED
0.570 AUD−10.24%719.385 K3.6256.516 M AUD−0.05 AUD−32.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AAGRAGUIA RESOURCES LIMITED
0.020 AUD0.00%2.86 M3.3811.59 M AUD−0.00 AUD+88.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGYARGOSY MINERALS LIMITED
0.135 AUD0.00%4.389 M1.59189.595 M AUD−0.01 AUD−606.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AAHCAUSTCO HEALTHCARE LIMITED
0.190 AUD−2.56%280.0056.615 M AUD27.540.01 AUD−52.08%0.00%Công nghệ Điện tử
AAHFAUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED
0.014 AUD0.00%131.936 K0.459.049 M AUD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAHKARK MINES LIMITED
0.125 AUD0.00%11.71 K0.536.931 M AUD−0.03 AUD−101.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAHLADRAD HOLDINGS LIMITED
0.985 AUD0.00%103.587 K3.3780.068 M AUD11.640.08 AUD−47.49%3.01%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AAHNATHENA RESOURCES LIMITED
0.003 AUD−25.00%411.005 K0.253.211 M AUD−0.00 AUD+98.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAHXAPIAM ANIMAL HEALTH LIMITED
0.360 AUD0.00%82.037 K0.3165.318 M AUD24.490.01 AUD−54.91%2.78%Dịch vụ Phân phối
AAI1ADISYN LTD
0.022 AUD0.00%1900.003.88 M AUD−0.01 AUD+90.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAIMAI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED
0.370 AUD0.00%122.923 K0.4577.261 M AUD−0.02 AUD+25.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AAISAERIS RESOURCES LIMITED
0.270 AUD+20.00%12.643 M2.49227.158 M AUD−0.14 AUD−263.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AAIVACTIVEX LIMITED
0.008 AUD−11.11%546.004 K7.711.724 M AUD−0.00 AUD+49.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAJLAJ LUCAS GROUP LIMITED
0.011 AUD0.00%95.604 K0.1915.133 M AUD11.000.00 AUD0.00%Năng lượng Mỏ
AJXALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
0.014 AUD+7.69%642.002 K2.1713.025 M AUD−0.01 AUD−73.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
AAKGACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED
0.200 AUD0.00%143.483 K2.2526.523 M AUD−0.07 AUD−276.68%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AAKMASPIRE MINING LIMITED
0.200 AUD+2.56%166.107 K0.45101.527 M AUD−0.01 AUD−491.67%0.00%Năng lượng Mỏ
AAKNAUKING MINING LIMITED
0.020 AUD0.00%125.24 K0.254.082 M AUD−0.07 AUD−155.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAKOAKORA RESOURCES LIMITED
0.150 AUD−3.23%179.666 K2.3813.738 M AUD−0.02 AUD−7.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAL3AML3D LIMITED
0.062 AUD0.00%65.319 K0.1519.472 M AUD−0.03 AUD+33.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
AL8ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.006 AUD0.00%1.494 K0.006.641 M AUD−0.01 AUD−41.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALAAROVELLA THERAPEUTICS LIMITED
0.110 AUD+4.76%1.462 M0.31115.517 M AUD−0.01 AUD+14.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AALBALBION RESOURCES LIMITED
0.060 AUD−4.76%85.117 K0.603.916 M AUD−0.01 AUD+78.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AALCALCIDION GROUP LIMITED
0.045 AUD+2.27%584.17 K0.6160.411 M AUD−0.00 AUD+37.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALDAMPOL LIMITED
39.32 AUD+0.59%724.62 K0.929.37 B AUD17.102.30 AUD−1.54%5.47%Năng lượng Mỏ
Mua
ALKALKANE RESOURCES LIMITED
0.695 AUD+6.92%2.512 M2.29419.389 M AUD14.070.05 AUD−60.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALLARISTOCRAT LEISURE LIMITED
41.16 AUD−0.17%1.25 M0.9026.073 B AUD18.592.21 AUD+72.92%1.55%Dịch vụ Khách hàng
Mua