Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Úc with the best yearly performance

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Úc sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FL1FIRST LITHIUM LIMITED
+1224999900.00%0.245 AUD−3.92%27.421K0.2124.273M AUD−0.04 AUD+78.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
WC8WILDCAT RESOURCES LIMITED
+1951.72%0.595 AUD+1.71%4.866M0.54711.524M AUD−0.00 AUD−38.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AZSAZURE MINERALS LIMITED
+1050.82%3.51 AUD+0.86%3.796M2.131.61B AUD−0.06 AUD+2.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
WA1WA1 RESOURCES LTD
+793.08%11.61 AUD−3.41%262.824K0.72623.879M AUD−0.05 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ATPATLAS PEARLS LTD
+503.45%0.175 AUD−2.78%461.694K0.2275.161M AUD8.540.02 AUD+29.75%0.00%Khách hàng Lâu năm
ALAAROVELLA THERAPEUTICS LIMITED
+464.52%0.175 AUD+2.94%1.426M0.54161.683M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
CXUCAULDRON ENERGY LIMITED
+444.22%0.036 AUD−5.26%4.256M0.5743.64M AUD−0.01 AUD−278.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RIMRIMFIRE PACIFIC MINING LIMITED
+414.29%0.036 AUD−5.26%1.146M0.1779.929M AUD−0.00 AUD−100.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RDNRAIDEN RESOURCES LIMITED
+405.26%0.024 AUD0.00%4.939M0.2563.758M AUD−0.00 AUD−45.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PAAPHARMAUST LIMITED
+387.18%0.380 AUD+26.67%3.838M2.50147.036M AUD−0.02 AUD−361.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIOBIOME AUSTRALIA LIMITED
+360.94%0.295 AUD−1.67%326.427K0.5862.536M AUD−0.01 AUD+38.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
STPSTEP ONE CLOTHING LIMITED
+347.83%1.545 AUD−6.36%809.032K1.57286.351M AUD27.640.06 AUD3.24%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FNDFINDI LIMITED
+338.46%2.00 AUD−0.25%298.778K1.0097.358M AUD21.760.09 AUD−32.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
4DS4DS MEMORY LIMITED
+300.00%0.120 AUD0.00%15.464M1.14211.54M AUD−0.00 AUD+42.00%0.00%Công nghệ Điện tử
VMMVIRIDIS MINING AND MINERALS LIMITED
+272.58%1.155 AUD−4.15%174.302K0.6640.885M AUD−0.02 AUD−641.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LV1LIVE VERDURE LTD
+250.00%0.560 AUD+1.82%331.355K1.9938.505M AUD−0.04 AUD+38.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TPWTEMPLE & WEBSTER GROUP LTD
+235.00%12.06 AUD+1.26%825.998K0.711.483B AUD177.090.07 AUD−1.73%0.00%Bán Lẻ
Mua
BITBIOTRON LIMITED
+229.63%0.089 AUD−1.11%6.62M10.8480.303M AUD−0.00 AUD+6.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AKMASPIRE MINING LIMITED
+222.03%0.190 AUD0.00%112.871K0.3796.451M AUD−0.00 AUD+89.22%0.00%Năng lượng Mỏ
DUGDUG TECHNOLOGY LTD
+213.41%2.57 AUD−2.28%121.689K0.35303.577M AUD41.720.06 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CPVCLEARVUE TECHNOLOGIES LIMITED
+210.53%0.590 AUD−4.84%601.94K1.07135.709M AUD−0.03 AUD+26.74%0.00%Công nghệ Điện tử
EOSELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
+204.63%1.645 AUD+0.30%525.873K0.57281.683M AUD−0.29 AUD−92.87%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NEUNEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
+204.25%20.75 AUD+2.82%520.689K0.682.692B AUD48.820.43 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PILPEPPERMINT INNOVATION LIMITED
+200.00%0.015 AUD−6.25%1.384M0.6930.568M AUD−0.00 AUD+47.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CTTCETTIRE LIMITED
+198.72%4.66 AUD+1.53%1.802M0.731.777B AUD86.620.05 AUD0.00%Bán Lẻ
Mua
MILMILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
+193.42%1.115 AUD+0.45%82.365K1.0752.587M AUD22.340.05 AUD+4.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
CU6CLARITY PHARMACEUTICALS LTD
+191.53%2.58 AUD−3.37%523.411K1.02677.63M AUD−0.09 AUD−137.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VYSVYSARN LIMITED
+180.90%0.250 AUD−7.41%1.333M5.60102.156M AUD13.020.02 AUD+357.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1TTTHRIVE TRIBE TECHNOLOGIES LIMITED
+180.00%0.014 AUD0.00%89.744K0.894.153M AUD−0.01 AUD+75.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RDMRED METAL LIMITED
+178.05%0.185 AUD−5.13%1.261M0.5755.19M AUD−0.03 AUD−318.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AWJAURIC MINING LIMITED
+177.78%0.125 AUD+8.70%659.336K2.1316.357M AUD−0.01 AUD+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TPCTPC CONSOLIDATED LIMITED
+177.36%7.35 AUD−4.05%6150.5483.37M AUD4.961.48 AUD+256.25%5.44%Công ty dịch vụ công cộng
IMBINTELLIGENT MONITORING GROUP LIMITED
+173.50%0.400 AUD0.00%6970.0296.579M AUD−0.09 AUD+94.42%0.00%Dịch vụ Thương mại
SPRSPARTAN RESOURCES LIMITED
+164.51%0.465 AUD−4.12%1.17M0.58448.871M AUD−0.07 AUD+4.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AD8AUDINATE GROUP LIMITED
+159.44%21.30 AUD+3.75%306.894K0.681.77B AUD106.710.20 AUD0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
GHYGOLD HYDROGEN LIMITED
+157.14%1.260 AUD+15.07%1.453M2.15176.4M AUD−0.04 AUD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TUATUAS LIMITED
+153.39%3.18 AUD+1.60%490.797K1.841.483B AUD−0.04 AUD−544.64%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
RTHRAS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
+152.38%1.060 AUD0.00%1.14K0.0448.186M AUD−0.03 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
IPXIPERIONX LIMITED
+149.44%2.22 AUD+0.91%352.179K0.63507.474M AUD−0.16 AUD−553.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BOTBOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
+137.18%0.185 AUD+2.78%1.441M0.81289.236M AUD−0.01 AUD−135.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DRODRONESHIELD LIMITED
+134.92%0.740 AUD−1.33%3.486M0.61452.994M AUD8.210.09 AUD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MP1MEGAPORT LIMITED
+134.06%14.02 AUD+1.89%760.187K1.122.231B AUD574.590.02 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OBMORA BANDA MINING LTD
+133.33%0.245 AUD0.00%109.872K0.12418.218M AUD−0.03 AUD−25.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
REDRED 5 LIMITED
+129.63%0.310 AUD+3.33%8.665M0.811.074B AUD21.380.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NTINEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
+126.42%0.120 AUD+9.09%1.52M0.73107.387M AUD−0.01 AUD+11.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMIMETRO MINING LIMITED
+125.00%0.027 AUD+12.50%27.119M5.28122.426M AUD−0.01 AUD+83.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
XSTXSTATE RESOURCES LIMITED
+120.00%0.022 AUD−4.35%141.948K0.237.073M AUD−0.03 AUD−94.84%0.00%Năng lượng Mỏ
STKSTRICKLAND METALS LIMITED
+115.79%0.082 AUD−3.53%349.603K0.33136.146M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PLYPLAYSIDE STUDIOS LIMITED
+112.99%0.820 AUD−1.20%499.786K0.95335.095M AUD45.810.02 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AW1AMERICAN WEST METALS LIMITED
+111.54%0.110 AUD−4.35%4.123M2.7639.258M AUD−0.06 AUD−435.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SGISTEALTH GROUP HOLDINGS LTD
+107.69%0.270 AUD+3.85%85.767K0.4127.257M AUD0.590.46 AUD+11300.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
ANDANSARADA GROUP LIMITED
+105.13%2.40 AUD0.00%25.406K0.05214.413M AUD−0.06 AUD−178.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
REGREGIS HEALTHCARE LIMITED
+104.80%3.41 AUD+1.49%68.997K0.381.027B AUD−0.09 AUD−242.68%2.78%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
EMREMERALD RESOURCES NL
+100.71%2.83 AUD−1.74%1.306M0.491.771B AUD24.090.12 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PNXPNX METALS LIMITED
+100.00%0.006 AUD0.00%4.152K0.0032.284M AUD−0.00 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MYGMAYFIELD GROUP HOLDINGS LIMITED
+100.00%0.650 AUD+8.33%15.046K1.7158.862M AUD8.180.08 AUD+2048.65%2.63%Sản xuất Chế tạo
DTCDAMSTRA HOLDINGS LIMITED
+100.00%0.230 AUD0.00%2.141M7.9659.067M AUD−0.20 AUD+32.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MRMMMA OFFSHORE LIMITED
+99.04%2.07 AUD+5.61%4.957M1.76784.575M AUD7.500.28 AUD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SIGSIGMA HEALTHCARE LIMITED
+97.45%1.110 AUD+1.37%3.653M0.701.733B AUD79.860.01 AUD−72.80%0.87%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
VEEVEEM LTD
+96.92%1.280 AUD+1.59%548.016K3.25173.721M AUD30.050.04 AUD+147.67%0.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3DAAMAERO INTERNATIONAL LTD
+96.88%0.315 AUD+3.28%207.013K0.37151.02M AUD−0.04 AUD−2.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
TGMTHETA GOLD MINES LIMITED
+95.31%0.125 AUD−7.41%317.347K1.6288.942M AUD−0.02 AUD−37.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BOEBOSS ENERGY LTD
+94.89%4.58 AUD−2.35%4.208M1.141.872B AUD129.380.04 AUD+3440.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
WGXWESTGOLD RESOURCES LIMITED.
+90.77%1.860 AUD−3.38%1.054M0.74880.938M AUD88.150.02 AUD−88.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SPZSMART PARKING LIMITED
+88.64%0.415 AUD−1.19%42.169K0.16144.459M AUD21.390.02 AUD+139.51%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PGYPILOT ENERGY LIMITED
+88.24%0.032 AUD+3.23%1.383M0.1638.054M AUD−0.01 AUD+63.89%0.00%Năng lượng Mỏ
CDACODAN LIMITED
+87.75%10.27 AUD−0.77%442.333K1.271.862B AUD24.930.41 AUD−24.61%1.80%Khách hàng Lâu năm
Mua
DYLDEEP YELLOW LIMITED
+86.76%1.270 AUD−4.51%6.276M1.30971.185M AUD−0.01 AUD+18.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IPGIPD GROUP LTD
+85.80%5.05 AUD−5.25%434.049K2.31438.07M AUD27.390.18 AUD1.83%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
W2VWAY 2 VAT LTD.
+85.29%0.027 AUD−12.90%46.869M1.0615.958M AUD−0.02 AUD+40.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SXGSOUTHERN CROSS GOLD LTD
+83.58%1.230 AUD−3.91%218.126K0.76226.37M AUD−0.04 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ACPAUDALIA RESOURCES LIMITED
+81.82%0.020 AUD−4.76%210.0013.843M AUD−0.00 AUD−44.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GDCGLOBAL DATA CENTRE GROUP
+81.25%2.03 AUD−2.40%106.619K1.18156.864M AUD−0.00 AUD−100.59%0.00%Tài chính
CMPCOMPUMEDICS LIMITED
+80.56%0.325 AUD+1.56%1K0.0557.578M AUD−0.03 AUD−717.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SKSSKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED
+80.56%0.325 AUD0.00%58.866K0.3235.685M AUD56.030.01 AUD−66.28%0.62%Công nghệ Điện tử
NXLNUIX LIMITED
+79.46%2.01 AUD−3.83%1.773M1.80646.346M AUD−0.04 AUD−190.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SIOSIMONDS GROUP LIMITED
+77.27%0.195 AUD−2.50%1.715K0.0470.182M AUD−0.02 AUD−183.46%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ALUALTIUM LIMITED
+77.15%65.60 AUD+0.23%929.9K0.618.654B AUD88.450.74 AUD+77.23%0.82%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AHCAUSTCO HEALTHCARE LIMITED
+76.00%0.220 AUD−2.22%199.574K0.5065.554M AUD28.210.01 AUD−35.00%2.16%Công nghệ Điện tử
PCLPANCONTINENTAL ENERGY NL
+75.00%0.021 AUD+5.00%6.975M1.02169.417M AUD−0.00 AUD−100.00%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FFGFATFISH GROUP LIMITED
+75.00%0.035 AUD+20.69%36.075M3.3348.658M AUD−0.01 AUD−566.67%0.00%Tài chính
KGNKOGAN.COM LTD
+74.86%6.12 AUD−0.65%456.056K1.54617.975M AUD−0.24 AUD−842.33%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BMNBANNERMAN ENERGY LTD
+72.73%3.04 AUD−5.30%583.468K0.98464.636M AUD−0.03 AUD−52.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CATCATAPULT GROUP INTERNATIONAL LTD
+72.30%1.275 AUD−1.16%54.345K0.31314.72M AUD−0.11 AUD−26.18%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TCGTURACO GOLD LIMITED
+71.88%0.110 AUD−4.35%487.568K0.9564.69M AUD−0.01 AUD+30.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SIQSMARTGROUP CORPORATION LTD
+71.76%10.22 AUD+0.89%640.757K1.181.357B AUD21.420.48 AUD+5.09%2.98%Dịch vụ Thương mại
Mua
MYXMAYNE PHARMA GROUP LIMITED
+71.01%5.25 AUD−1.13%42.751K0.26446.64M AUD−3.70 AUD−56.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
DURDURATEC LIMITED
+70.92%1.205 AUD−16.32%6.437M14.87298.792M AUD13.100.09 AUD+654.10%3.32%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CSRCSR LIMITED
+70.67%8.38 AUD+0.24%6.019M1.714B AUD19.520.43 AUD−14.22%4.18%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
C79CHRYSOS CORPORATION LIMITED
+70.43%6.80 AUD+2.26%281.402K0.89778.32M AUD−0.02 AUD+53.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ABCADBRI LIMITED
+70.33%3.10 AUD+0.65%498.815K0.552.025B AUD19.520.16 AUD−14.53%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
GREGREENTECH METALS LIMITED
+69.23%0.220 AUD−2.22%239.212K0.2618.498M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OAUORA GOLD LIMITED
+66.67%0.005 AUD0.00%2.5M0.3628.7M AUD−0.00 AUD+47.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CAVCARNAVALE RESOURCES LIMITED
+66.67%0.005 AUD+25.00%1.206M0.1717.118M AUD−0.00 AUD+75.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ENRENCOUNTER RESOURCES LIMITED
+65.52%0.240 AUD−2.04%88.529K0.3496.54M AUD−0.00 AUD+14.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ODAORCODA LIMITED
+65.52%0.240 AUD−5.88%66.213K0.8940.598M AUD100.000.00 AUD−20.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DXBDIMERIX LIMITED
+65.38%0.195 AUD−4.88%3.841M1.6185.282M AUD−0.04 AUD−32.59%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EQNEQUINOX RESOURCES LIMITED.
+64.71%0.280 AUD+3.70%78.197K0.4828.329M AUD−0.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TLXTELIX PHARMACEUTICALS LIMITED
+64.12%10.52 AUD−4.10%2.197M2.473.408B AUD692.110.02 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BOCBOUGAINVILLE COPPER LIMITED
+63.08%0.530 AUD−3.64%24.298K0.36212.563M AUD−0.01 AUD−50.98%0.00%Khoáng sản phi năng lượng