Cổ phiếu bị định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Canada

Trái ngược với quá mua, quá bán hay bán vượt mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, có thể vì một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau khi ra các tin tức xấu. Thông thường, điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của một sự việc không quá nghiêm trọng như tưởng tượng và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Tuy nhiên, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính là lý do tại sao bạn ở trên trang này - những Chứng khoán Canada này đáng được bạn chú ý cũng như một nghiên cứu thích hợp.

Ticker
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AAWH.UASCEND WELLNESS HOLDINGS, INC.
1.950USD−4.41%−0.090USD
Bán
18.8K36.66K438.125MCAD−0.75CADCông nghiệp Chế biến
AAZAZINCOURT ENERGY CORP
0.055CAD0.00%0.000CAD
Bán
739.08K40.649K12.502MCAD−0.04CADKhoáng sản phi năng lượng
ABXBARRICK GOLD CORPORATION
22.76CAD−4.05%−0.96CAD
Bán Mạnh
5.331M121.337M40.498BCAD17.501.36CADKhoáng sản phi năng lượng
ADCOADCORE INC
0.185CAD5.71%0.010CAD
Bán
12.1K2.239K11.8MCAD−0.02CADDịch vụ Công nghệ
AMXAMEX EXPLORATION INC
1.67CAD−0.60%−0.01CAD
Bán
97.995K163.652K170.211MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
APGOAPOLLO SILVER CORP
0.210CAD−2.33%−0.005CAD
Bán
448.675K94.222K36.637MCAD−0.04CADCông nghiệp Chế biến
ARARGONAUT GOLD INC
0.450CAD−5.26%−0.025CAD
Bán
2.522M1.135M149.736MCAD29.140.02CADKhoáng sản phi năng lượng
ARGAMERIGO RESOURCES CORP
1.24CAD−5.34%−0.07CAD
Bán Mạnh
261.942K324.808K213.56MCAD4.260.31CADKhoáng sản phi năng lượng
ATLYALTALEY MINING CORPORATION
0.175CAD2.94%0.005CAD
Bán
120.058K21.01K48.632MCAD1.410.13CADKhoáng sản phi năng lượng
AUAUALLEGIANT GOLD LTD
0.280CAD−1.75%−0.005CAD
Bán
1.74K48728.653MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
AVUAVRUPA MINERALS LTD
0.030CAD−14.29%−0.005CAD
Bán
1.798M53.942K1.596MCAD−0.00CADHỗn hợp
AWKNAWAKN LIFE SCIENCES CORP.
0.500CAD5.26%0.025CAD
Bán
19.172K9.586K13.459MCAD−0.71CAD43Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AXISAXIS AUTO FINANCE INC
0.500CAD−3.85%−0.020CAD
Bán Mạnh
49.505K24.753K62.855MCAD31.710.02CADTài chính
AXUALEXCO RESOURCE CORP
0.500CAD9.89%0.045CAD
Bán
539.236K269.618K81.362MCAD−0.12CAD187Khoáng sản phi năng lượng
AZMAZIMUT EXPLORATION INC
0.98CAD−1.01%−0.01CAD
Bán
33.15K32.487K80.262MCAD139.440.01CADKhoáng sản phi năng lượng
AZRAZARGA METALS CORP
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
32.978K4951.958MCAD−0.08CADKhoáng sản phi năng lượng
BBCM RESOURCES CORP
0.160CAD−5.88%−0.010CAD
Bán Mạnh
44.582K7.133K14.242MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
BABYELSE NUTRITION HOLDINGS INC
0.60CAD−6.25%−0.04CAD
Bán
211.454K126.872K62.878MCAD−0.11CAD28Công nghệ Sức khỏe
BARUBARU GOLD CORP
0.040CAD0.00%0.000CAD
Bán
713.166K28.527K7.913MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
BGSBAROYECA GOLD & SILVER INC
0.155CAD0.00%0.000CAD
Bán
175278.509MCAD−0.07CADKhoáng sản phi năng lượng
BLNBLACKLINE SAFETY CORP
2.90CAD−3.01%−0.09CAD
Bán
47.101K136.593K175.798MCAD−0.80CAD489Công nghệ Điện tử
BMRBATTERY MINERAL RESOURCES CORP
0.190CAD−5.00%−0.010CAD
Bán
34.1K6.479K20.98MCAD−0.05CADKhoáng sản phi năng lượng
BSRBLUESTONE RESOURCES INC
0.84CAD0.00%0.00CAD
Bán
107.326K90.154K126.97MCAD−0.24CADKhoáng sản phi năng lượng
BYLBAYLIN TECHNOLOGIES INC
0.450CAD0.00%0.000CAD
Bán
17.022K7.66K36.049MCAD−1.00CAD503Truyền thông
CANDCANDELARIA MINING CORP
0.100CAD0.00%0.000CAD
Bán
2015.688MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
CAPRCAPROCK MINING CORP
0.050CAD0.00%0.000CAD
Bán
16K8002.019MCADKhoáng sản phi năng lượng
CAPTCAPITAN MINING INC
0.265CAD−5.36%−0.015CAD
Bán Mạnh
7.085K1.878K13.997MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
CAREDIALOGUE HEALTH TECH INC
2.41CAD−8.02%−0.21CAD
Bán Mạnh
189.172K455.905K159.026MCAD−0.42CAD270Dịch vụ Công nghệ
CBITCATHEDRA BITCOIN INC
0.180CAD−7.69%−0.015CAD
Bán Mạnh
90.69K16.324K19.267MCAD−0.08CADDịch vụ Công nghệ
CCACOGECO COMMUNICATIONS INC
87.07CAD−1.17%−1.03CAD
Bán
98.835K8.606M4.024BCAD10.148.77CAD3.854KDịch vụ Khách hàng
CCCMC3 METALS INC
0.045CAD−10.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
320.5K14.423K26.528MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
CCHWCOLUMBIA CARE INC.
1.71CAD3.01%0.05CAD
Bán
383.739K656.194K662.103MCAD−0.45CADCông nghệ Sức khỏe
CCWCANADA SILVER COBALT WORKS INC
0.120CAD0.00%0.000CAD
Bán
375.711K45.085K21.623MCAD−0.10CADKhoáng sản phi năng lượng
CERE.UCERES ACQUISITION CORP. CLASS A RESTRICTED VOTING SHARES
9.63USD−0.21%−0.02USD
Bán
21941.629MCAD29.150.41CADTài chính
CETCATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD
0.500CAD−9.09%−0.050CAD
Bán Mạnh
408.092K204.046K72.975MCAD−0.09CAD155Dịch vụ Công nghiệp
CLCRESCO LABS INC.
3.260CAD−1.51%−0.050CAD
Bán
404.928K1.32M1.315BCAD−1.46CADCông nghiệp Chế biến
CNCCANADA NICKEL COMPANY INC
1.49CAD0.68%0.01CAD
Bán
129.101K192.36K156.101MCAD−0.08CADKhoáng sản phi năng lượng
CNXCALLINEXT MINES INC
1.70CAD−3.41%−0.06CAD
Bán
8.6K14.62K25.351MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
CRPCERES GLOBAL AG CORP
3.04CAD0.00%0.00CAD
Bán
13.2K40.128K93.634MCAD3.111.03CAD193Vận chuyển
CRRXCARERX CORPORATION
3.84CAD−0.26%−0.01CAD
Bán
7.95K30.528K181.809MCAD−0.55CAD1.378KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CSCAPSTONE COPPER CORP
3.25CAD−1.81%−0.06CAD
Bán
1.571M5.106M2.242BCAD4.810.70CAD2.5KKhoáng sản phi năng lượng
CSXCLEAN SEED CAPITAL GROUP LTD
0.230CAD0.00%0.000CAD
Bán
106.5K24.495K19.771MCAD−0.03CADSản xuất Chế tạo
CTSCONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
5.13CAD−3.21%−0.17CAD
Bán Mạnh
700.156K3.592M1.102BCAD102.910.05CADDịch vụ Công nghệ
CXICURRENCY EXCHANGE INTL CORP
15.79CAD0.77%0.12CAD
Bán
9.2K145.268K101.363MCAD18.740.85CAD267Tài chính
CXXIC21 INVESTMENTS INC.
0.355CAD−2.74%−0.010CAD
Bán Mạnh
22.325K7.925K42.617MCAD3.300.11CADCông nghiệp Chế biến
DCMCDORE COPPER MINING CORP
0.460CAD−4.17%−0.020CAD
Bán
4.505K2.072K27.745MCAD−0.29CADKhoáng sản phi năng lượng
DCOPDISTRICT COPPER CORP
0.085CAD0.00%0.000CAD
Bán
20K1.7K1.636MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
DEFDEFIANCE SILVER CORP
0.240CAD−2.04%−0.005CAD
Bán
587.909K141.098K52.904MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
DGHIDIGIHOST TECHNOLOGY INC
1.23CAD−13.99%−0.20CAD
Bán
5.071K6.237K28.975MCAD63.000.01CAD13Dịch vụ Công nghệ
DIAMSTAR DIAMOND CORPORATION
0.135CAD3.85%0.005CAD
Bán
918.159K123.951K63.975MCAD−0.02CAD5Khoáng sản phi năng lượng
DII.ADOREL INDUSTRIES
7.41CAD−0.27%−0.02CAD
Bán
3802.816K213.999MCAD0.967.77CADKhách hàng Lâu năm
DMDATAMETREX AI LIMITED
0.100CAD0.00%0.000CAD
Bán
458.643K45.864K35.617MCAD34.480.00CADCông nghệ Sức khỏe
DMEDESERT MOUNTAIN ENERGY CORP
2.18CAD−0.91%−0.02CAD
Bán
99.894K217.769K162.479MCAD−0.12CADNăng lượng Mỏ
DNTCANDENTE COPPER CORP
0.125CAD−7.41%−0.010CAD
Bán Mạnh
268.014K33.502K33.711MCAD−0.01CAD18Khoáng sản phi năng lượng
DRMDREAM UNLIMITED CORP
31.85CAD2.25%0.70CAD
Bán
43.113K1.373M1.356BCAD8.823.64CADTài chính
DSLVDENARIUS METALS CORP
0.200CAD−9.09%−0.020CAD
Bán Mạnh
357.765K71.553K36.794MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
DTCDEFENCE THERAPEUTICS INC
2.000CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
2.1K4.2K70.101MCAD−0.19CADCông nghệ Sức khỏe
EATSEAT & BEYOND GLOBAL HOLDINGS INC
0.085CAD−15.00%−0.015CAD
Bán
87.379K7.427K4.771MCAD−0.10CADTài chính
EDENEDEN EMPIRE INC
0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
20K100628.055KCAD−0.04CADBán Lẻ
ELBMELECTRA BATTERY MATERIALS CORP
3.60CAD−4.51%−0.17CAD
Bán
48.166K173.398K116.422MCAD−1.03CAD19Khoáng sản phi năng lượng
ELDELDORADO GOLD CORP
8.21CAD−5.85%−0.51CAD
Bán Mạnh
254.559K2.09M1.516BCAD−3.21CADKhoáng sản phi năng lượng
ELEMELEMENT79 GOLD CORP.
0.360CAD−22.58%−0.105CAD
Bán Mạnh
240.186K86.467K15.133MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
ELVTELEVATION GOLD MINING CORP
0.165CAD−5.71%−0.010CAD
Bán
284.703K46.976K18.215MCAD2.540.07CADHỗn hợp
ESNRE79 RESOURCES CORP
0.200CAD−11.11%−0.025CAD
Bán Mạnh
133.167K26.633K13.022MCAD−0.07CADKhoáng sản phi năng lượng
ETHCETHER CAPITAL CORPORATION
1.33CAD−9.52%−0.14CAD
Bán
44.439K59.104K1.448MCAD−0.32CAD6Dịch vụ Công nghệ
EXROEXRO TECHNOLOGIES INC
1.00CAD−4.76%−0.05CAD
Bán
147.498K147.498K133.843MCAD−0.23CAD76Sản xuất Chế tạo
FDYFARADAY COPPER CORP.
0.600CAD−9.09%−0.060CAD
Bán Mạnh
71.012K42.607K73.357MCAD−0.07CADKhoáng sản phi năng lượng
FLOWFLOW BEVERAGE CORP
0.385CAD−4.94%−0.020CAD
Bán Mạnh
24.034K9.253K20.853MCAD−1.02CADHàng tiêu dùng không lâu bền
FMANFREEMAN GOLD CORP
0.340CAD−5.56%−0.020CAD
Bán
131.217K44.614K44.653MCAD−0.04CADKhoáng sản phi năng lượng
FOFALCON OIL & GAS
0.125CAD0.00%0.000CAD
Bán
4K500130.543MCAD−0.01CADNăng lượng Mỏ
FORAVERTICALSCOPE HLDGS INC
12.20CAD−1.45%−0.18CAD
Bán
20.81K253.882K259.951MCAD−1.50CADDịch vụ Công nghệ
FOXFOX RIVER RESOURCES CORPORATION
0.310CAD1.64%0.005CAD
Bán
52.5K16.275KKhoáng sản phi năng lượng
FOXGROYAL FOX GOLD INC
0.040CAD−11.11%−0.005CAD
Bán Mạnh
1.246M49.837K9.382MCAD−0.06CADKhoáng sản phi năng lượng
FRDYFRIDAYS DOG HOLDINGS INC
0.090CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
20K1.8K6.355MCAD−0.32CADTài chính
FUZNHIGH FUSION INC
0.020CAD0.00%0.000CAD
Bán
347.3K6.946K2.641MCADCông nghiệp Chế biến
GBARMONARCH MINING CORPORATION
0.405CAD−6.90%−0.030CAD
Bán Mạnh
16.958K6.868K34.305MCADKhoáng sản phi năng lượng
GIIIREGEN III CORP
1.01CAD−1.94%−0.02CAD
Bán
333.105K336.436K115.426MCAD−0.07CADCông nghiệp Chế biến
GISGENESIS METALS CORP
0.100CAD0.00%0.000CAD
Bán
54.5K5.45K5.96MCAD−0.05CADKhoáng sản phi năng lượng
GLDLGOLD LINE RESOURCES LTD
0.210CAD−4.55%−0.010CAD
Bán
1.181K2482.966MCADTruyền thông
GMTNGOLD MOUNTAIN MINING CORP
0.360CAD2.86%0.010CAD
Bán
134.927K48.574K31.513MCAD−0.15CADKhoáng sản phi năng lượng
GOLDGOLDMINING INC
1.20CAD−8.40%−0.11CAD
Bán Mạnh
267.266K320.719K182.935MCAD2.000.67CADKhoáng sản phi năng lượng
GRAM.UTPCO (THE PARENT COMPANY) HOLDING CORP.
0.65USD−1.52%−0.01USD
Bán
22.041K14.327K63.859MCADCông nghiệp Chế biến
GRSLGR SILVER MINING LTD
0.125CAD−7.41%−0.010CAD
Bán Mạnh
65.443K8.18K20.968MCAD−0.12CADTài chính
GSHRGOLDSHORE RESOURCES INC
0.265CAD1.92%0.005CAD
Bán
142K37.63K19.802MCAD−0.21CADKhoáng sản phi năng lượng
GSRIGOLDEN SHIELD RESOURCES INC.
0.370CAD0.00%0.000CAD
Bán
15.5K5.735K10.51MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
GTIIGREEN THUMB INDUSTRIES INC.
10.280CAD−2.19%−0.230CAD
Bán
204.68K2.104M2.426BCAD20.710.52CADCông nghiệp Chế biến
GTMSGREENBROOK TMS INC
1.66CAD0.00%0.00CAD
Bán
7001.162K29.551MCAD−1.90CAD430Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GURUGURU ORGANIC ENERGY CORP
8.01CAD−10.90%−0.98CAD
Bán Mạnh
16.575K132.766K259.035MCAD−0.47CAD70Hàng tiêu dùng không lâu bền
GYMTUT FITNESS GROUP INC
0.040CAD−27.27%−0.015CAD
Bán Mạnh
25K1K816.308KCADTài chính
HALOHALO COLLECTIVE INC.
0.375CAD−6.25%−0.025CAD
Bán
40.893K15.335K2.136MCAD−4.64CAD276Công nghệ Sức khỏe
HULKPONTUS PROTEIN LTD
0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán
60.175K2.106K2.221MCAD−0.10CADCông nghiệp Chế biến
HUTHUT 8 MINING CORP
1.74CAD−4.40%−0.08CAD
Bán
2.076M3.613M303.696MCAD−0.33CADDịch vụ Công nghệ
HVGHARVEST GOLD CORP
0.040CAD0.00%0.000CAD
Bán
4.989K2001.567MCAD−0.04CADKhoáng sản phi năng lượng
HWXHEADWATER EXPLORATION INC
5.41CAD−3.22%−0.18CAD
Bán
1.294M7.002M1.235BCAD12.470.48CAD38Năng lượng Mỏ
IAUI 80 GOLD CORP
2.32CAD−5.69%−0.14CAD
Bán Mạnh
453.746K1.053M557.422MCAD8.010.31CAD80Khoáng sản phi năng lượng
IFAIFABRIC CORP
1.62CAD−1.82%−0.03CAD
Bán Mạnh
9001.458K47.992MCAD138.660.01CADHàng tiêu dùng không lâu bền
IMCCIM CANNABIS CORP.
0.820CAD−3.53%−0.030CAD
Bán
8.248K6.763K57.15MCAD−0.49CAD339Công nghệ Sức khỏe
IMGIAMGOLD CORP
2.07CAD−6.76%−0.15CAD
Bán Mạnh
964.545K1.997M991.288MCAD−0.66CAD5.357KKhoáng sản phi năng lượng
IMRIMETAL RES INC
0.180CAD−28.00%−0.070CAD
Bán Mạnh
111.938K20.149K6.692MCAD−0.09CADKhoáng sản phi năng lượng
IMVIMV INC
0.85CAD−6.59%−0.06CAD
Bán Mạnh
25.453K21.635K69.929MCAD−0.64CAD97Công nghệ Sức khỏe