Chứng khoán Canada đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Canada này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ADEADEX MINING INC
0.005CAD−50.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
50K2503.386MCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
ADYADYTON RESOURCES CORPORATION
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
132K1.98K649.659KCADKhoáng sản phi năng lượng
AIONAION THERAPEUTIC INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
550.3K2.752K736.496KCAD−0.02CADDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALMALLIANCE MINING CORP
0.080CAD−40.74%−0.055CAD
Bán Mạnh
63.8K5.104K539.545KCAD−0.14CADKhoáng sản phi năng lượng
ANRGANAERGIA INC
4.20CAD−4.33%−0.19CAD
Bán Mạnh
110.206K462.865K246.745MCAD−0.52CAD345Dịch vụ Công nghiệp
ASPACERUS PHARMACEUTICALS CORP
1.29CAD0.00%0.00CAD
Bán
172210.367MCAD−4.65CAD14Công nghệ Sức khỏe
AVII.PANTERA VENTURES II CORP
0.055CAD0.00%0.000CAD
Theo dõi
20975KCAD−0.00CADTài chính
BAMMBODY AND MIND INC.0.100CAD17.65%0.015CAD
Bán
39.37K3.937K11.335MCAD−0.07CAD101Công nghiệp Chế biến
BCBCTHE BC BUD CORPORATION0.040CAD0.00%0.000CAD
Bán
210K8.4K1.849MCAD−0.08CADCông nghệ Sức khỏe
BMKMACDONALD MINES EXPLORATION LTD
0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
53.4K2671.295MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
BNZBONANZA MINING CORP
0.050CAD0.00%0.000CAD
Bán
200101.976MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
BOATTHE LIMESTONE BOAT COMPANY LIMITED
0.015CAD50.00%0.005CAD
Bán
235.2K3.528K1.795MCAD−0.10CADKhách hàng Lâu năm
BRAXBRAXIA SCIENTIFIC CORP0.040CAD0.00%0.000CAD
Bán
21.334K8539.254MCAD−0.07CADCông nghiệp Chế biến
BTCBLUESKY DIGITAL ASSETS CORP.0.025CAD−28.57%−0.010CAD
Bán Mạnh
41.409K1.035K1.605MCAD−0.11CADTài chính
CALMREVITALIST LIFESTYLE AND WELLNESS LTD.0.040CAD14.29%0.005CAD
Bán
227.069K9.083K2.709MCAD−0.22CADDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CANNHERITAGE CANNABIS HOLDINGS CORP.0.030CAD−14.29%−0.005CAD
Bán Mạnh
335.826K10.075K27.486MCAD−0.05CADCông nghiệp Chế biến
CBOX.XCASHBOX VENTURES LTD.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
48.003K240677.401KCAD−0.03CADDịch vụ Công nghệ
CHMCHEMISTREE TECHNOLOGY INC.0.015CAD0.00%0.000CAD
Bán
3.17K48628.168KCAD−0.06CADCông nghệ Sức khỏe
CODECYPHER METAVERSE INC.0.020CAD−20.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
5K1002.94MCAD−0.07CADTài chính
CRBKCAREBOOK TECHNOLOGIES INC
0.090CAD−10.00%−0.010CAD
Bán Mạnh
3.5K3156.995MCAD−0.39CADKhoáng sản phi năng lượng
CRIVCARSON RIVER VENTURES CORP.0.045CAD−10.00%−0.005CAD
Bán
5K225391.275KCADKhoáng sản phi năng lượng
CSSCASCADA SILVER CORP.0.025CAD−16.67%−0.005CAD
Bán
2.602M65.053K1.617MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
CTACENTAURUS ENERGY INC
0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
1K52.721MCAD0.040.11CADNăng lượng Mỏ
CTMCANTERRA MINERALS CORPORATION
0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán
500182.928MCAD−0.09CADKhoáng sản phi năng lượng
CUREBIOCURE TECHNOLOGY INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
68K340533.106KCAD0.430.01CADCông nghệ Sức khỏe
CYBNCYBIN INC.0.465CAD−3.13%−0.015CAD
Bán
163.349K75.957K83.614MCAD−0.33CAD50Công nghệ Sức khỏe
DELTDELTA CLEANTECH INC.0.025CAD−28.57%−0.010CAD
Bán Mạnh
182.023K4.551K1.471MCAD−0.09CADSản xuất Chế tạo
DIAMARGARET LAKE DIAMONDS INC
0.030CAD0.00%0.000CAD
Bán
137.43K4.123K773.758KCADHỗn hợp
ECOMEMERGE COMMERCE LTD
0.095CAD−5.00%−0.005CAD
Bán
72K6.84K9.876MCAD−0.03CAD120Bán Lẻ
ELREASTERN PLATINUM LTD
0.155CAD−3.13%−0.005CAD
Bán Mạnh
31.95K4.952K21.362MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
ENTGENTOURAGE HEALTH CORP
0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán
91.861K3.215K10.736MCAD−0.29CADCông nghiệp Chế biến
EONXEONX TECHNOLOGIES INC.0.300CAD−28.57%−0.120CAD
Bán Mạnh
14K4.2K11.453MCAD−0.30CADDịch vụ Công nghệ
ESAUESGOLD CORP.0.035CAD−12.50%−0.005CAD
Bán
492.977K17.254K8.246MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
EVNIEV NICKEL INC
0.130CAD13.04%0.015CAD
Theo dõi
46.166K6.002KKhoáng sản phi năng lượng
EVTGEV TECHNOLOGY GROUP LTD.0.350CAD7.69%0.025CAD
Bán
49.359K17.276K37.887MCAD−0.30CADTài chính
EXNEXCELLON RESOURCES INC
0.385CAD−1.28%−0.005CAD
Bán Mạnh
67.712K26.069K13.545MCAD−1.18CAD323Khoáng sản phi năng lượng
FAFFIRE & FLOWER HOLDINGS CORP
1.20CAD−2.44%−0.03CAD
Bán
86.201K103.441K53.358MCAD−1.85CAD1.025KCông nghiệp Chế biến
FITKOIOS BEVERAGE CORP.0.040CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
103.457K4.138K2.602MCADHàng tiêu dùng không lâu bền
FNQFINEQIA INTERNATIONAL INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
201.95K1.01K3.8MCAD−0.00CADTài chính
FOXYARCTIC FOX MINERALS CORP.0.025CAD0.00%0.000CAD
Bán
497.362K12.434K1.759MCADKhoáng sản phi năng lượng
GABYGABY INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
7.5K383.556MCAD−0.02CADHàng tiêu dùng không lâu bền
GAIAGAIA GROW CORP.0.030CAD−25.00%−0.010CAD
Bán
794.165K23.825K424.844KCAD−0.04CADCông nghiệp Chế biến
GCNGOLDCLIFF RESOURCES CORP
0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán
101K3.535K2.13MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
GLGGLG LIFE TECH CORP
0.060CAD−7.69%−0.005CAD
Bán
7.032K4222.304MCAD−0.67CAD89Công nghệ Sức khỏe
GOATGOAT INDUSTRIES LTD0.015CAD0.00%0.000CAD
Bán
795K11.925K1.371MCAD−0.07CADCông nghệ Sức khỏe
GTOOG2 ENERGY CORP.0.050CAD11.11%0.005CAD
Bán
434K21.7K2.535MCADDịch vụ Công nghiệp
GVRGROSVENOR RESOURCE CORPORATION
0.045CAD0.00%0.000CAD
Bán
135K6.075K1.211MCAD23.680.00CADKhoáng sản phi năng lượng
HAVNHAVN LIFE SCIENCES INC.0.075CAD0.00%0.000CAD
Bán
8K600273.047KCAD−5.22CADCông nghệ Sức khỏe
HILLHILL STREET BEVERAGE COMPANY INC
0.020CAD0.00%0.000CAD
Bán
23.085K4624.459MCAD−0.01CADHàng tiêu dùng không lâu bền
HMRKHIGHMARK INTERACTIVE INC
0.080CAD0.00%0.000CAD
Bán
33K2.64K1.89MCADTài chính
HVGHARVEST GOLD CORP
0.025CAD0.00%0.000CAD
Bán
5.239K131979.141KCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
IAIINFINITII AI INC.0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán
394K13.79K4.425MCAD−0.02CADDịch vụ Công nghệ
IDLE.XIDLE LIFESTYLE INC.0.005CAD−50.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
74.57K373279.249KCADTài chính
INXDTHE INX DIGITAL COMPANY, INC.0.155CAD−11.43%−0.020CAD
Bán Mạnh
42.015K6.512K34.278MCAD0.181.05CADTài chính
JAEG.HJAEGER RESOURCES CORP
0.010CAD0.00%0.000CAD
Bán
1K10574.6KCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
JE.HJUST ENERGY GROUP INC
0.080CAD−11.11%−0.010CAD
Bán
120.459K9.637K3.846MCAD1.125KCông ty dịch vụ công cộng
JTRGREENSPACE BRANDS INC
0.020CAD33.33%0.005CAD
Mua
164.946K3.299K10.188MCAD−0.02CADHàng tiêu dùng không lâu bền
KALOKALO GOLD CORP
0.040CAD−20.00%−0.010CAD
Bán Mạnh
157.502K6.3K1.924MCAD−0.06CADKhoáng sản phi năng lượng
KHRNKHIRON LIFE SCIENCES CORP
0.080CAD6.67%0.005CAD
Bán
237.27K18.982K14.377MCAD−0.17CADCông nghiệp Chế biến
LILL.PLITTLE FISH ACQUISITION I CORP
0.070CAD−22.22%−0.020CAD
Bán Mạnh
5K350300.44KCAD−0.00CADTài chính
LODELODE METALS CORP.0.045CAD−25.00%−0.015CAD
Bán Mạnh
36.025K1.621K2.096MCADKhoáng sản phi năng lượng
LQIDLIQUID AVATAR TECHNOLOGIES INC.0.025CAD25.00%0.005CAD
Bán
1.112M27.808K3.592MCAD−0.08CADDịch vụ Công nghệ
LURLABRADOR URANIUM INC0.295CAD−3.28%−0.010CAD
Bán Mạnh
65.756K19.398K17.142MCADKhoáng sản phi năng lượng
LUVLOVE PHARMA INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
378.11K1.891K2.444MCAD−0.01CADDịch vụ Công nghệ
LUXXLUXXFOLIO HOLDINGS INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
75K375371.09KCADTài chính
MAPMAPLE PEAK INVTS INC
0.010CAD−33.33%−0.005CAD
Bán Mạnh
1K10590KCAD−0.01CADTài chính
MCGMOUNTAIN CHINA RESORTS HLDG LTD
0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
270.5K1.353K1.544MCAD−0.03CADDịch vụ Khách hàng
MDMAPHARMALA BIOTECH HOLDINGS INC.0.025CAD0.00%0.000CAD
Bán
82.203K2.055K2.075MCAD2Công nghệ Sức khỏe
MGRMAGNA GOLD CORP
0.050CAD0.00%0.000CAD
Bán
333.71K16.686K4.588MCAD−0.27CADKhoáng sản phi năng lượng
MLYMULTI METAL DEVELOPMENT LTD
0.020CAD33.33%0.005CAD
Bán
27K5405.027MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
MMENMEDMEN ENTERPRISES INC. CLASS B SUBORDINATE VOTING SHARES0.040CAD0.00%0.000CAD
Bán
279.005K11.16K54.66MCAD−0.14CADCông nghiệp Chế biến
MMVMINERAL MOUNTAIN RESOURCES LTD
0.045CAD0.00%0.000CAD
Bán
30.608K1.377K4.731MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
MNOWMEDNOW INC
0.280CAD3.70%0.010CAD
Bán
11K3.08K2.959MCAD−1.35CADBán Lẻ
MROMILLROCK RESOURCES INC
0.040CAD14.29%0.005CAD
Bán
16K6406.207MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
MUZUMUZHU MINING LTD.0.070CAD0.00%0.000CAD
Bán
35K2.45K1.722MCAD−0.03CADKhoáng sản phi năng lượng
MY.XMONTEGO RESOURCES INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
20K100227.491KCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
NGMDNUGEN MEDICAL DEVICES INC
0.050CAD−16.67%−0.010CAD
Bán Mạnh
118.925K5.946K4.589MCAD−0.13CADCông nghệ Sức khỏe
NIRVNIRVANA LIFE SCIENCES INC.0.180CAD12.50%0.020CAD
Bán
17.75K3.195KCông nghệ Sức khỏe
NLRNORTHERN LIGHTS RESOURCES CORP.0.020CAD0.00%0.000CAD
Bán
55K1.1K512.975KCAD−0.09CADKhoáng sản phi năng lượng
NOVCNOVA CANNABIS INC
0.40CAD−16.67%−0.08CAD
Bán Mạnh
250.71K100.284K22.862MCAD−0.20CAD548Bán Lẻ
NUNEUTRISCI INTL INC
0.015CAD0.00%0.000CAD
Bán
1K152.492MCAD−0.01CADCông nghệ Sức khỏe
NUGNULEGACY GOLD CORP
0.015CAD−25.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
1.536M23.033K8.833MCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
NWINUINSCO RESOURCES LIMITED0.005CAD−50.00%−0.005CAD
Bán
5.666K282.859MCAD−0.00CADKhoáng sản phi năng lượng
NXHNEXT HYDROGEN SOLUTIONS INC
1.26CAD−1.56%−0.02CAD
Bán Mạnh
19.948K25.134K28.839MCAD−0.68CAD45Công nghệ Điện tử
NXSNEXUS GOLD CORP
0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
5.45K271.584MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
OLVOLIVUT RESOURCES LTD
0.025CAD0.00%0.000CAD
Bán
1.5K381.571MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
OMNDOPTIMIND PHARMA CORP.0.030CAD0.00%0.000CAD
Bán
34K1.02K307.508KCADDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
OPCORGANIC POTASH CORPORATION0.010CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
89.861K8991.211MCAD−0.00CADCông nghiệp Chế biến
OSUORSU METALS CORPORATION.
0.035CAD−73.08%−0.095CAD
Bán Mạnh
14.25K4991.543MCAD−0.13CADKhoáng sản phi năng lượng
PAUPROVENANCE GOLD CORP.0.050CAD−9.09%−0.005CAD
Bán
78K3.9K3.977MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
PBMPACIFIC BAY MINERALS LTD
0.055CAD−26.67%−0.020CAD
Bán Mạnh
65.7K3.614K1.39MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
PEMCPACIFIC EMPIRE MINERALS CORP
0.020CAD0.00%0.000CAD
Bán
23K4601.743MCAD−0.01CADKhoáng sản phi năng lượng
PERKPERK LABS INC.0.010CAD0.00%0.000CAD
Bán
3K302.006MCAD−0.02CAD17Dịch vụ Công nghệ
PGPPOWER GROUP PROJECTS CORP
0.015CAD0.00%0.000CAD
Bán
47K7051.793MCAD−0.05CADKhoáng sản phi năng lượng
PKBPEAKBIRCH COMMERCE INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
89K445416.268KCAD−0.11CADKhoáng sản phi năng lượng
PLAYPLAYGROUND VENTURES INC.0.020CAD−20.00%−0.005CAD
Bán Mạnh
9K1801.255MCAD−0.03CADDịch vụ Công nghệ
PLBLPLANTABLE HEALTH INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán
66K330632.5KCAD−0.07CADBán Lẻ
PLURPLURILOCK SECURITY INC
0.135CAD−20.59%−0.035CAD
Bán Mạnh
376.23K50.791K8.653MCAD−0.12CADDịch vụ Công nghệ
PMEDPREDICTMEDIX INC.0.035CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
82.5K2.888K4.107MCAD−0.02CADCông nghệ Sức khỏe
PNNPAMBILI NATURAL RESOURCES CORP
0.005CAD0.00%0.000CAD
Bán Mạnh
23K1151.106MCAD−0.00CADNăng lượng Mỏ