Cổ phiếu Canada tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Canada sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GRDIGRIID INFRASTRUCTURE INC.+22.70%2.00 CAD91.287 K4.38Dịch vụ Công nghệ
DCSIDIRECT COMMUNICATION SOLUTIONS INC.+20.69%1.75 CAD9000.604.034 M CAD−2.54 CAD−5.88%0.00%Dịch vụ Phân phối
HMRHOMERUN RES INC
+15.89%1.75 CAD566.148 K4.4192.356 M CAD−0.05 CAD−19.30%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FCUFISSION URANIUM CO
+15.53%1.19 CAD13.225 M14.741.002 B CAD−0.01 CAD+7.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
WILDWILDBRAIN LTD
+15.46%1.12 CAD192.345 K2.23230.85 M CAD−0.36 CAD−1459.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
TTVA.BTVA GROUP INC
+15.04%1.30 CAD3.774 K1.7756.167 M CAD−0.98 CAD−117.79%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
BBGXBGX - BLACK GOLD EXPLORATION CORP.+14.29%6.00 CAD2001.33Khoáng sản phi năng lượng
BBRMIBOAT ROCKER MEDIA INC
+12.68%0.80 CAD6 K0.4645.162 M CAD−0.44 CAD−331.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AYR.AAYR WELLNESS INC. S.V., RVS, L.V.+11.52%3.00 CAD100.444 K1.42234.57 M CAD−2.83 CAD+42.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GRINGROWN ROGUE INTERNATIONAL INC.+10.59%0.94 CAD21.345 K0.08195.756 M CAD−0.04 CAD−400.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GLAS.A.UGLASS HOUSE BRANDS INC. SUBORDINATE VOTING EQUITY SHARES+10.44%7.51 USD8.5 K0.21471.308 M CAD−1.79 CAD−60.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AOIAFRICA OIL CORP
+10.34%2.56 CAD927.563 K2.441.156 B CAD13.580.19 CAD2.65%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
LGNLOGAN ENERGY CORP
+9.76%0.90 CAD498.077 K1.93355.057 M CAD−0.02 CAD0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
WILWILTON RESOURCES INC
+9.76%0.90 CAD51.225 K1.0660.18 M CAD−0.02 CAD+25.10%0.00%Hỗn hợp
FISHSAILFISH ROYALTY CORP
+9.65%1.25 CAD103.727 K7.3088.879 M CAD−0.01 CAD+80.88%5.35%Khoáng sản phi năng lượng
RREKOREKO INTERNATIONAL GROUP INC
+9.07%4.09 CAD1200.0522.754 M CAD−0.07 CAD−121.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
AAWH.UASCEND WELLNESS HOLDINGS, INC.+8.99%0.97 USD10 K0.38281.946 M CAD−0.31 CAD+39.57%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TBLTAIGA BUILDING PRODUCTS INC
+8.40%4.00 CAD16.692 K0.35431.778 M CAD7.140.56 CAD−3.18%0.00%Dịch vụ Phân phối
MOOOBETTERMOO(D) FOOD CORPORATION+8.24%0.92 CAD24.7 K6.527.87 M CAD−0.62 CAD+88.65%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HPS.AHAMMOND POWER SOLUTIONS INC
+8.13%102.92 CAD119.152 K1.461.225 B CAD22.034.67 CAD+6.56%0.56%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CLCRESCO LABS INC.+8.02%2.29 CAD135.132 K1.311.013 B CAD−0.63 CAD+33.61%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
SEISINTANA ENERGY INC
+7.94%1.36 CAD943.101 K1.37507.988 M CAD−0.02 CAD−737.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TCWTRICAN WELL SERVICE
+7.87%4.66 CAD1.366 M1.76951.299 M CAD8.630.54 CAD+14.58%3.54%Sản xuất Chế tạo
Mua
BNEBONTERRA ENERGY CORP
+7.86%5.08 CAD30.351 K0.73189.247 M CAD4.981.02 CAD−49.40%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
CRDLCARDIOL THERAPEUTICS INC
+7.57%2.70 CAD417.852 K1.21186.295 M CAD−0.46 CAD−0.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MDNAMEDICENNA THERAPEUTICS CORP
+7.49%2.01 CAD133.767 K0.78139.971 M CAD−0.22 CAD−36.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SDESPARTAN DELTA CORP
+7.33%4.10 CAD186.047 K0.89710.124 M CAD1.213.39 CAD−16.22%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BMMBLACK MAMMOTH METALS CORPORATION
+7.23%0.89 CAD1.02 K0.0824.828 M CAD−0.01 CAD+7.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TSNDTERRASCEND CORP
+6.81%2.04 CAD155.567 K1.23724.199 M CAD−0.41 CAD+76.18%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LITHLITHIUM CHILE INC
+6.67%0.80 CAD226.456 K2.16164.979 M CAD44.440.02 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
OPTOPTIVA INC
+6.51%6.71 CAD1020.0941.47 M CAD−3.38 CAD−296.11%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NPKVERDE AGRITECH LTD
+6.49%0.82 CAD15.072 K0.6743.189 M CAD−0.20 CAD−172.46%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BIRBIRCHCLIFF ENERGY
+6.47%6.25 CAD1.658 M1.511.681 B CAD46.090.14 CAD−92.29%11.20%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
AKT.AAKITA DRILLING LTD
+6.15%1.38 CAD93.489 K3.4358.108 M CAD4.800.29 CAD−31.42%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ESIENSIGN ENERGY SERVICES INC
+6.13%2.25 CAD187.213 K0.92413.494 M CAD11.620.19 CAD+858.42%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
IPOINPLAY OIL CORP
+6.13%2.25 CAD59.316 K0.76202.769 M CAD8.190.27 CAD−66.48%8.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FMFIRST QUANTUM MINERALS
+6.13%18.18 CAD3.577 M1.0715.154 B CAD−2.33 CAD−270.86%1.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
WELLWELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP
+6.12%4.51 CAD1.565 M1.401.108 B CAD37.180.12 CAD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
PRQPETRUS RESOURCES LIMITED
+6.06%1.40 CAD166.8 K2.72173.893 M CAD6.260.22 CAD−58.61%2.14%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BLNBLACKLINE SAFETY CORP
+5.95%4.45 CAD34.223 K0.62325.239 M CAD−0.29 CAD+51.53%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TRULTRULIEVE CANNABIS CORP.+5.88%13.50 CAD209.797 K2.382.511 B CAD−3.52 CAD−79.45%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SCRSTRATHCONA RESOURCES LTD
+5.87%33.00 CAD30.684 K0.887.07 B CAD11.622.84 CAD−75.75%4.01%Năng lượng Mỏ
Mua
DRXADF GROUP INC
+5.87%16.06 CAD145.731 K0.49524.202 M CAD11.031.46 CAD+196.07%0.12%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CEUCES ENERGY SOLUTIONS CORP
+5.76%7.16 CAD1.268 M0.871.684 B CAD10.060.71 CAD+57.73%1.47%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ATHATHABASCA OIL CORP
+5.71%5.18 CAD6.546 M2.362.896 B CAD118.810.04 CAD−95.83%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
VRNOVERANO HOLDINGS CORP.+5.68%5.02 CAD73.562 K1.012.17 B CAD−0.43 CAD+61.35%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LAS.ALASSONDE INDUSTRIES INC
+5.63%149.99 CAD2.647 K0.971.023 B CAD10.8613.81 CAD+68.28%2.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
IISVINFORMATION SERVICES CORP
+5.50%28.02 CAD2.685 K0.40507.936 M CAD27.341.02 CAD−39.33%3.28%Dịch vụ Thương mại
Mua
CGXCINEPLEX INC
+5.42%7.59 CAD643.209 K2.12483.364 M CAD2.433.13 CAD+7915.38%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FARFORACO INTERNATIONAL SA
+5.29%2.39 CAD150.645 K1.98235.961 M CAD5.790.41 CAD+18.62%2.51%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NGENNERVGEN PHARMA CORP
+5.22%2.42 CAD98.107 K0.80169.225 M CAD−0.34 CAD+10.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TVETAMARACK VALLEY ENERGY LTD
+5.16%3.67 CAD2.103 M1.402.013 B CAD34.890.11 CAD−85.08%4.09%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CRCREW ENERGY INC
+5.12%4.31 CAD332.96 K1.23677.202 M CAD7.900.55 CAD−71.31%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
NVANUVISTA ENERGY LTD
+5.06%13.70 CAD1.388 M1.032.826 B CAD9.331.47 CAD−46.39%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
IICECANLAN ICE SPORTS CORPORATION
+5.00%3.99 CAD3.51 K14.7353.215 M CAD43.320.09 CAD−79.72%3.01%Dịch vụ Khách hàng
AEPATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
+5.00%1.47 CAD114.225 K1.0281.8 M CAD55.680.03 CAD−79.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PDPRECISION DRILLING CORPORATION
+4.95%95.67 CAD117.477 K1.401.385 B CAD6.2015.42 CAD+155.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NNCINTG CLARITY NETWORKS INC
+4.94%0.85 CAD87.5 K1.3431.904 M CAD7.930.11 CAD+330.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
STEPSTEP ENERGY SERVICES LTD
+4.94%4.04 CAD63.97 K0.92287.925 M CAD4.190.96 CAD−33.90%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
BTEBAYTEX ENERGY CORP
+4.92%4.69 CAD5.057 M1.313.852 B CAD−0.26 CAD−116.78%1.44%Năng lượng Mỏ
Mua
EROERO COPPER CORP
+4.90%29.52 CAD320.387 K1.183.04 B CAD33.850.87 CAD−17.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CNECANACOL ENERGY LTD
+4.82%4.35 CAD53.935 K2.30148.335 M CAD1.502.89 CAD−89.24%23.91%Năng lượng Mỏ
Bán
HHSLVHIGHLANDER SILVER CORP.+4.76%0.88 CAD2 K0.0648.931 M CAD−0.19 CAD−1103.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LGOLARGO INC
+4.76%2.64 CAD9.23 K0.36169.15 M CAD−0.89 CAD−1870.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IVNIVANHOE MINES LTD
+4.64%18.04 CAD1.772 M0.8522.899 B CAD104.820.17 CAD−65.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GTIIGREEN THUMB INDUSTRIES INC.+4.58%17.13 CAD112.489 K1.494.06 B CAD52.430.33 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SGYSURGE ENERGY INC
+4.43%7.07 CAD505.748 K1.64711.108 M CAD−0.03 CAD−100.95%6.79%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AIDXHEALWELL AI INC
+4.37%2.39 CAD1.375 M0.81383.107 M CAD−0.48 CAD+0.40%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BHSCBIOHARVEST SCIENCES INC.+4.29%8.50 CAD8300.39116.253 M CAD−1.55 CAD−505.44%0.00%Công nghiệp Chế biến
KELKELT EXPLORATION LTD
+4.20%6.20 CAD372.001 K1.621.21 B CAD15.060.41 CAD−50.95%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
DNGDYNACOR GROUP INC
+4.19%5.22 CAD39.407 K1.04190.887 M CAD9.620.54 CAD+40.19%2.39%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CMIC-COM SATELLITE SYSTEMS INC
+4.17%1.25 CAD3.501 K0.2852.67 M CAD23.540.05 CAD+503.41%4.00%Công nghệ Điện tử
VRNVEREN INC
+4.15%10.79 CAD4.524 M1.556.684 B CAD−0.09 CAD−110.05%3.85%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ARXARC RESOURCES LTD
+4.15%24.85 CAD2.576 M0.8514.849 B CAD12.461.99 CAD−56.23%2.74%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
DRMDREAM UNLIMITED CORP
+4.08%19.14 CAD47.622 K1.44807.196 M CAD−3.34 CAD−194.83%2.74%Tài chính
Sức mua mạnh
LUNLUNDIN MINING CORP
+4.08%15.06 CAD1.723 M0.8511.687 B CAD79.260.19 CAD−53.29%2.39%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TVKTERRAVEST INDUSTRIES INC
+4.03%71.77 CAD19.968 K0.251.303 B CAD21.713.31 CAD+27.44%0.77%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HWXHEADWATER EXPLORATION INC
+4.01%7.26 CAD840.433 K1.521.723 B CAD10.580.69 CAD+7.84%5.51%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CJCARDINAL ENERGY GROUP(CANADA)
+4.00%6.76 CAD491.247 K0.771.076 B CAD10.430.65 CAD−60.76%10.65%Năng lượng Mỏ
Mua
FTTFINNING INTERNATIONAL INC
+3.96%40.38 CAD295.502 K0.785.741 B CAD11.563.49 CAD−1.68%2.54%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CDRCONDOR ENERGIES INC
+3.95%1.58 CAD9.613 K0.3689.423 M CAD−0.21 CAD−313.67%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TGOTERAGO INC
+3.91%2.39 CAD19.304 K2.1247.53 M CAD−0.72 CAD+17.61%0.00%Truyền thông
Theo dõi
GIPGREEN IMPACT PARTNERS INC
+3.90%3.20 CAD1.874 K0.1968.48 M CAD−0.39 CAD−75.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
WCPWHITECAP RESOURCES INC
+3.86%10.23 CAD2.011 M0.976.118 B CAD9.061.13 CAD−45.93%6.40%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TOUTOURMALINE OIL CORP
+3.85%62.88 CAD2.513 M0.8222.112 B CAD12.644.97 CAD−45.64%1.75%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
RECORECONNAISSANCE ENERGY AFRICA LTD
+3.85%1.35 CAD329.814 K0.72284.631 M CAD−0.27 CAD+81.13%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
JUSHJUSHI HOLDINGS INC. CLASS B SUBORDINATE VOTING SHARES+3.85%0.81 CAD19.985 K0.72159.281 M CAD−0.49 CAD+67.91%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
YGRYANGARRA RESOURCES LTD
+3.85%1.08 CAD52.543 K0.93106.633 M CAD2.690.40 CAD−62.26%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
AACDACCORD FINANCIAL CORP
+3.83%4.07 CAD1000.0234.835 M CAD−1.87 CAD−5340.34%7.37%Tài chính
Sức mua mạnh
SLSSOLARIS RESOURCES INC
+3.82%4.08 CAD153.969 K0.57615.389 M CAD−0.38 CAD+38.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
+3.81%8.17 CAD1.947 M0.686.264 B CAD−0.67 CAD−871.55%7.11%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
VETVERMILION ENERGY INC
+3.79%15.62 CAD657.042 K0.842.501 B CAD−3.79 CAD−144.87%2.69%Năng lượng Mỏ
Mua
ONEXONEX CORP
+3.77%97.00 CAD243.455 K1.747.46 B CAD7.3113.26 CAD0.41%Tài chính
Mua
IMOIMPERIAL OIL
+3.75%93.95 CAD1.01 M0.5050.342 B CAD10.948.59 CAD−27.72%2.24%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
JOYJOURNEY ENERGY INC
+3.74%3.05 CAD98.459 K0.82187.117 M CAD16.400.19 CAD−92.62%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
PEYPEYTO EXPLORATION & DEVELOP CORP
+3.72%14.79 CAD908.684 K0.952.885 B CAD9.151.62 CAD−25.85%8.92%Năng lượng Mỏ
Mua
GRIDTANTALUS SYSTEMS HOLDING INC
+3.70%1.40 CAD9.189 K0.1562.434 M CAD−0.05 CAD+67.70%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KRYKORYX COPPER INC
+3.66%0.85 CAD114.373 K1.1139.633 M CAD−0.05 CAD+84.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BBSKYBLUSKY CARBON INC.+3.57%0.87 CAD152.904 K
VHIVITALHUB CORP
+3.53%7.34 CAD102.712 K0.51322.806 M CAD58.960.12 CAD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh