Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Canada

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Canadaphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Ticker
Tỉ suất cổ tức FWD
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
MONTMONTFORT CAPITAL CORP
16.16%0.490CAD−1.01%−0.005CAD
Mua
6.09K2.984K29.34MCADHỗn hợp
MKZ.UNMACKENZIE MASTER LTD PARTNERSHIP
13.52%0.71CAD0.00%0.00CAD
Bán
004.573MCAD7.720.09CADHỗn hợp
AFCC.HAUTOMOTIVE FINCO CORP
13.06%1.59CAD1.27%0.02CAD
Mua
3.1K4.929K31.51MCAD−0.05CADTài chính
LIFLABRADOR IRON ORE RTY CORPORATION
12.42%32.21CAD−0.59%−0.19CAD
Mua
84.873K2.734M2.061BCAD6.934.67CAD2.754KKhoáng sản phi năng lượng
SMTSIERRA METALS INC
12.00%0.250CAD0.00%0.000CAD
Bán
47.529K11.882K40.975MCAD−0.75CAD1.44KKhoáng sản phi năng lượng
ZUMZOOMERMEDIA LIMITED
11.46%0.050CAD0.00%0.000CAD
Theo dõi
47.008K2.35K26.478MCAD7.690.01CADDịch vụ Khách hàng
NWXNEWPORT EXPLORATION LTD
10.96%0.370CAD1.37%0.005CAD
Bán
12.551K4.644K39.065MCAD7.390.05CADKhoáng sản phi năng lượng
BREBRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
10.11%13.56CAD1.57%0.21CAD
Mua
14.372K194.884K128.601MCAD9.831.84CADHỗn hợp
CNECANACOL ENERGY LTD
10.00%2.03CAD−2.40%−0.05CAD
Bán
75.462K153.188K346.724MCAD14.110.15CAD406Năng lượng Mỏ
CJR.BCORUS ENTERTAINMENT INC
10.00%2.35CAD−2.08%−0.05CAD
Theo dõi
376.319K884.35K468.743MCAD−1.23CADDịch vụ Khách hàng
FISHSAILFISH ROYALTY CORP
9.92%0.68CAD0.00%0.00CAD
Bán
1.009K68648.782MCAD−0.02CADKhoáng sản phi năng lượng
GXEGEAR ENERGY LTD
9.92%1.21CAD0.83%0.01CAD
Bán
540.676K654.218K312.389MCAD2.540.48CADNăng lượng Mỏ
FSZFIERA CAPITAL CORP
9.83%8.91CAD1.83%0.16CAD
Theo dõi
194.65K1.734M914.527MCAD17.060.56CAD844Tài chính
DBMDOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD
9.48%5.95CAD0.68%0.04CAD
Mua
127.419K758.143K517.569MCAD5.970.99CADBán Lẻ
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
9.44%10.24CAD0.29%0.03CAD
Bán
3.455M35.378M6.941BCAD309.390.03CAD3.445KCông ty dịch vụ công cộng
ARGAMERIGO RESOURCES CORP
9.38%1.27CAD−0.78%−0.01CAD
Mua
145.808K185.176K210.843MCAD12.750.10CADKhoáng sản phi năng lượng
ALVALVOPETRO ENERGY LTD
9.19%6.96CAD0.14%0.01CAD
Mua
12.357K86.005K237.474MCAD6.801.09CAD29Năng lượng Mỏ
MPCT.UNDREAM IMPACT TR
9.05%4.40CAD−0.45%−0.02CAD
Mua
36.08K158.752K290.48MCAD10.190.43CADHỗn hợp
PEYPEYTO EXPLORATION & DEVELOP CORP
8.93%14.76CAD−0.14%−0.02CAD
Mua
288.311K4.255M2.515BCAD7.372.06CAD55Năng lượng Mỏ
MKPMCAN MORTGAGE CORPORATION
8.91%16.51CAD2.17%0.35CAD
Sức mua mạnh
48.869K806.827K566.387MCAD10.271.57CADTài chính
HOT.UAMERICAN HOTEL INCOME PPTYS REIT LP
8.75%2.07USD0.00%0.00USD
Bán
00220.545MCAD−0.13CADTài chính
TFTIMBERCREEK FINL CORP
8.70%8.09CAD2.02%0.16CAD
Mua
205.166K1.66M678.778MCAD15.230.52CADTài chính
SRRSOURCE ROCK ROYALTIES LTD
8.57%0.70CAD0.00%0.00CAD
Bán
29.437K20.606KNăng lượng Mỏ
CJCARDINAL ENERGY GROUP(CANADA)
8.50%8.47CAD−0.24%−0.02CAD
Bán
682.62K5.782M1.341BCAD5.971.49CADNăng lượng Mỏ
BPF.UNBOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
8.10%14.81CAD0.00%0.00CAD
Bán
20.704K306.626K318.733MCAD9.971.71CAD151Hỗn hợp
SIASIENNA SENIOR LIVING INC
8.04%11.64CAD0.00%0.00CAD
Bán
173.407K2.018M848.55MCAD34.740.34CAD12KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AFMALPHAMIN RES CORP
8.00%0.72CAD−4.00%−0.03CAD
Theo dõi
167.936K120.914K915.739MCAD6.900.11CADKhoáng sản phi năng lượng
WBEWESTBOND ENTERPRISES CORP
8.00%0.250CAD0.00%0.000CAD
Bán
194499.37MCAD8.650.03CADHàng tiêu dùng không lâu bền
ORAAURA MINERALS INC (VG)
7.97%7.83CAD−10.72%−0.94CAD
Bán Mạnh
18.404K144.103K569.902MCAD7.541.16CADKhoáng sản phi năng lượng
AIATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORP
7.94%11.33CAD−0.18%−0.02CAD
Mua
32.579K369.12K488.203MCAD11.191.02CAD0Tài chính
ADNACADIAN TIMBER CORP
7.88%14.90CAD1.15%0.17CAD
Theo dõi
6.718K100.098K250.504MCAD12.091.22CADKhoáng sản phi năng lượng
FCFIRM CAPITAL MORTGAGE INV CORP
7.85%11.99CAD0.50%0.06CAD
Mua
55.286K662.879K413.46MCAD12.920.94CADTài chính
PNEPINE CLIFF ENERGY LTD
7.78%1.67CAD0.00%0.00CAD
Bán
180.544K301.508K584.079MCAD3.600.48CAD78Năng lượng Mỏ
DIVDIVERSIFIED RTY CORP
7.75%3.02CAD−0.33%−0.01CAD
Sức mua mạnh
141.879K428.475K426.41MCAD14.310.23CADDịch vụ Thương mại
AD.UNALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST
7.57%17.61CAD0.97%0.17CAD
Sức mua mạnh
38.217K673.001K797.387MCAD6.013.15CAD16Tài chính
CSH.UNCHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES
7.40%8.27CAD−0.12%−0.01CAD
Bán
660.198K5.46M1.979BCAD93.030.09CAD15.589KTài chính
AREAECON GROUP INC
7.37%9.99CAD−0.50%−0.05CAD
Theo dõi
178.052K1.779M608.94MCAD40.110.37CAD5.9KDịch vụ Công nghiệp
GDLGOODFELLOW INC
7.33%12.20CAD−0.65%−0.08CAD
Mua
9.6K117.12K104.463MCAD2.754.47CAD683Dịch vụ Phân phối
KEG.UNTHE KEG ROYALTIES INCOME FD
7.30%15.55CAD0.00%0.00CAD
Mua
2.382K37.04K176.547MCAD0.42CADHỗn hợp
DEDECISIVE DIVID CORP
7.19%5.00CAD−0.20%−0.01CAD
Mua
15.13K75.65K63.081MCAD14.920.35CAD84Tài chính
EXEEXTENDICARE INC CDA
7.13%6.78CAD0.74%0.05CAD
Bán
34.71K235.334K608.437MCAD−0.01CADDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KPTKP TISSUE INC
7.07%10.15CAD−0.29%−0.03CAD
Bán
1.6K16.24K100.893MCAD−0.58CAD2.7KHàng tiêu dùng không lâu bền
SPBSUPERIOR PLUS CORP
7.04%10.23CAD0.89%0.09CAD
Mua
160.386K1.641M2.064BCAD−0.64CADDịch vụ Phân phối
SRV.UNSIR ROYALTY INCOME FUND
6.98%15.56CAD−0.38%−0.06CAD
Mua
66510.347K130.324MCAD3.764.65CAD0Hỗn hợp
HMEHEMISPHERE ENERGY CORPORATION
6.90%1.39CAD−4.14%−0.06CAD
Bán Mạnh
110.67K153.831K142.717MCAD5.850.25CAD17Năng lượng Mỏ
ELCELYSEE DEVELOPMENT CORP
6.72%0.55CAD−1.79%−0.01CAD
Bán Mạnh
18.103K9.957K15.646MCAD−0.13CADKhoáng sản phi năng lượng
CHE.UNCHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND
6.56%9.23CAD0.33%0.03CAD
Mua
279.817K2.583M968.697MCAD−0.61CADHỗn hợp
RNWTRANSALTA RENEWABLES INC
6.55%14.36CAD0.84%0.12CAD
Mua
189.296K2.718M3.833BCAD49.380.29CADCông ty dịch vụ công cộng
FNFIRST NATIONAL FINANCIAL CORP
6.50%37.01CAD0.16%0.06CAD
Mua
11.814K437.236K2.219BCAD11.413.24CADTài chính
KEYKEYERA CORPORATION
6.42%29.70CAD−0.64%−0.19CAD
Theo dõi
538.85K16.004M6.564BCAD13.212.26CAD1.005KDịch vụ Công nghiệp
FRUFREEHOLD ROYALTIES LTD
6.42%16.99CAD0.95%0.16CAD
Mua
283.508K4.817M2.559BCAD12.741.33CAD0Hỗn hợp
DXTDEXTERRA GROUP INC
6.36%5.41CAD−1.64%−0.09CAD
Theo dõi
59.289K320.753K352.84MCAD34.380.16CAD6.248KKhách hàng Lâu năm
HWXHEADWATER EXPLORATION INC
6.32%6.35CAD0.32%0.02CAD
Bán
587.659K3.732M1.46BCAD9.770.68CAD38Năng lượng Mỏ
PZAPIZZA PIZZA ROYALTY CORP
6.17%13.48CAD−0.96%−0.13CAD
Mua
19.431K261.93K331.856MCAD16.360.83CAD1.2KDịch vụ Khách hàng
ENBENBRIDGE INC
6.15%55.94CAD0.79%0.44CAD
Mua
9.604M537.273M113.268BCAD20.472.71CAD10.9KDịch vụ Công nghiệp
GWOGREAT WEST LIFECO INC
6.09%32.22CAD0.03%0.01CAD
Mua
346.492K11.164M30.022BCAD10.163.18CAD28KTài chính
BEK.BBECKER MILK
6.06%13.08CAD0.00%0.00CAD
Bán
0023.879MCAD4.333.02CAD4Tài chính
RAY.ASTINGRAY GROUP INC
6.06%4.95CAD0.00%0.00CAD
Bán
50.632K250.628K346.962MCAD11.840.42CADDịch vụ Khách hàng
NXR.UNNEXUS INDL REAL ESTATE INVT TR
6.02%10.73CAD0.94%0.10CAD
Mua
157.804K1.693M627.915MCAD4.432.40CADTài chính
AGF.BAGF MANAGEMENT LTD
6.01%6.50CAD−2.40%−0.16CAD
Bán
40.941K266.117K437.772MCAD7.980.85CAD631Tài chính
GEIGIBSON ENERGY INC
6.00%24.65CAD0.00%0.00CAD
Mua
85.09K2.097M3.609BCAD18.131.39CAD460Dịch vụ Công nghiệp
RSIROGERS SUGAR INC
5.99%6.09CAD1.33%0.08CAD
Mua
133.135K810.792K635.626MCAD14.410.43CADCông nghiệp Chế biến
FDIFINDEV INC
5.94%0.51CAD0.00%0.00CAD
Sức mua mạnh
2.15K1.097K14.61MCAD2.810.18CADTài chính
ETEVERTZ TECHNOLOGIES LTD
5.89%12.30CAD0.65%0.08CAD
Mua
3.307K40.676K937.582MCAD13.140.93CADCông nghệ Điện tử
POWPOWER CORP OF CANADA
5.88%33.75CAD0.21%0.07CAD
Mua
590.942K19.944M23.022BCAD9.693.51CAD33.7KTài chính
IGMIGM FINANCIAL INC
5.78%39.40CAD1.18%0.46CAD
Mua
141.778K5.586M9.364BCAD10.263.81CAD3.8KTài chính
BNSBANK OF NOVA SCOTIA
5.77%71.36CAD0.46%0.33CAD
Mua
2.884M205.816M85.126BCAD8.528.40CAD89.488KTài chính
BCEBCE INC
5.76%64.15CAD0.49%0.31CAD
Mua
2.115M135.709M58.5BCAD20.683.09CAD49.781KTruyền thông
CASCASCADES INC
5.72%8.36CAD−0.36%−0.03CAD
Bán
87.391K730.589K839.023MCAD8.640.97CAD10KCông nghiệp Chế biến
IPOINPLAY OIL CORP
5.71%3.15CAD−0.94%−0.03CAD
Bán
273.614K861.884K274.486MCAD2.271.47CADNăng lượng Mỏ
MRDMELCOR DEVELOPMENTS
5.68%10.88CAD3.03%0.32CAD
Theo dõi
12.881K140.145K348.826MCAD3.592.96CAD307Tài chính
JAGJAGUAR MINING INC
5.67%2.82CAD−2.93%−0.09CAD
Bán
10.313K29.083K204.373MCAD7.040.42CADKhoáng sản phi năng lượng
DHT.UDRI HEALTHCARE TRUST
5.60%5.20USD0.00%0.00USD
Bán
00272.004MCADHỗn hợp
TCL.ATRANSCONTINENTAL INC
5.52%16.78CAD2.88%0.47CAD
Mua
80.865K1.357M1.464BCAD11.801.38CADDịch vụ Khách hàng
TRPTC ENERGY CORPORATION
5.52%65.97CAD1.10%0.72CAD
Mua
1.309M86.386M64.884BCAD20.083.25CAD7.017KDịch vụ Công nghiệp
MFCMANULIFE FINANCIAL CORP
5.51%24.03CAD0.29%0.07CAD
Mua
8.688M208.762M45.816BCAD6.393.76CAD38KTài chính
PPLPEMBINA PIPELINE CORPORATION
5.50%47.51CAD0.17%0.08CAD
Mua
754.083K35.826M26.367BCAD9.864.83CAD2.488KDịch vụ Công nghiệp
RERE ROYALTIES LTD
5.48%0.72CAD−1.37%−0.01CAD
Bán
10K7.2K27.883MCAD−0.03CAD6Tài chính
XTCEXCO TECHNOLOGIES LTD
5.43%7.74CAD0.06%0.01CAD
Mua
8.259K63.883K300.988MCAD14.790.52CADSản xuất Chế tạo
AW.UNA&W REVENUE ROYALTIES INCOME FD
5.40%35.55CAD0.82%0.29CAD
Mua
7.236K257.24K572.096MCAD0Hỗn hợp
LBLAURENTIAN BANK OF CANADA
5.37%33.67CAD0.48%0.16CAD
Theo dõi
181.85K6.123M1.456BCAD25.741.31CAD2.8KTài chính
EMAEMERA INC
5.35%52.73CAD2.15%1.11CAD
Mua
600.283K31.653M14.016BCAD17.493.00CAD7.14KCông ty dịch vụ công cộng
PIFPOLARIS RENEWABLE ENERGY INC
5.32%14.80CAD−1.66%−0.25CAD
Bán
20.684K306.123K290.497MCAD−0.09CAD151Công ty dịch vụ công cộng
BDTBIRD CONSTRUCTION INC
5.30%7.38CAD0.27%0.02CAD
Mua
30.591K225.762K396.271MCAD8.810.84CADDịch vụ Công nghiệp
CSW.ACORBY SPIRIT & WINE LTD
5.22%16.89CAD0.24%0.04CAD
Bán
8.862K149.679K472.072MCAD19.840.85CADHàng tiêu dùng không lâu bền
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
5.17%45.66CAD1.69%0.76CAD
Mua
155.28K7.09M5.318BCAD41.601.09CAD773Công ty dịch vụ công cộng
EIFEXCHANGE INCOME CORPORATION
5.14%48.98CAD0.74%0.36CAD
Mua
207.364K10.157M2.077BCAD19.452.67CAD5.075KVận chuyển
CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
5.13%65.10CAD0.68%0.44CAD
Mua
2.154M140.22M58.758BCAD9.296.98CAD45.282KTài chính
PHXPHX ENERGY SVCS CO
5.13%7.70CAD−1.28%−0.10CAD
Bán
56.533K435.304K387.911MCAD12.300.64CAD707Dịch vụ Công nghiệp
RUSRUSSEL METALS INC
5.12%29.02CAD−2.29%−0.68CAD
Theo dõi
156.538K4.543M1.832BCAD4.506.60CAD3.3KDịch vụ Phân phối
OLYOLYMPIA FINANCIAL GROUP INC
5.06%64.00CAD0.00%0.00CAD
Mua
7.32K468.48K154.005MCAD14.344.46CAD220Tài chính
CIXCI FINANCIAL CORP
5.03%14.30CAD−0.42%−0.06CAD
Mua
156.033K2.231M2.703BCAD6.472.23CAD2.416KTài chính
ARISARIS MINING CORPORATION
5.03%3.58CAD−2.45%−0.09CAD
Mua
125.36K448.789K487.238MCAD4.070.98CAD2.113KKhoáng sản phi năng lượng
POUPARAMOUNT RESOURCES LIMITED
4.95%30.08CAD−0.66%−0.20CAD
Theo dõi
428.685K12.895M4.279BCAD8.513.73CAD475Năng lượng Mỏ
WTEWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP
4.93%24.45CAD0.41%0.10CAD
Theo dõi
33.025K807.461K1.547BCAD16.951.44CAD397Vận chuyển
CGOCOGECO INC
4.91%59.32CAD−0.39%−0.23CAD
Mua
17.987K1.067M935.628MCAD6.359.43CAD4.7KDịch vụ Khách hàng
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
4.86%14.50USD0.69%0.10USD
Bán
80011.6K726.147MCAD17.071.17CAD239Công ty dịch vụ công cộng
PKIPARKLAND CORPORATION
4.86%27.28CAD1.98%0.53CAD
Mua
573.588K15.647M4.821BCAD16.871.60CAD5.946KDịch vụ Phân phối
WJXWAJAX CORP
4.85%20.60CAD0.00%0.00CAD
Mua
5.484K112.97K438.318MCAD7.162.98CADDịch vụ Phân phối
TTELUS CORP
4.84%29.04CAD0.21%0.06CAD
Mua
2.404M69.808M41.242BCAD19.951.46CAD90.8KTruyền thông