Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Canada có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Canada sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HOT.UAMERICAN HOTEL INCOME PPTYS REIT LP
28.75%0.66 USD0.00%00.0067.059M CAD−0.78 CAD−423.57%30.93%Tài chính
Theo dõi
CNECANACOL ENERGY LTD
19.37%5.28 CAD−1.68%61.883K1.04183.117M CAD0.1828.83 CAD+3811.49%19.37%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
TITITAN MINING CORPORATION
15.38%0.255 CAD−1.92%26.6K1.6935.455M CAD−0.07 CAD−285.86%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WFCWALL FINANCIAL CORP
13.64%19.05 CAD−13.41%10.726K2.41713.017M CAD26.460.72 CAD−50.58%13.64%Tài chính
ZUMZOOMERMEDIA LIMITED
12.00%0.025 CAD0.00%1K0.037.191M CAD−0.00 CAD−151.28%12.00%Dịch vụ Khách hàng
ALVALVOPETRO ENERGY LTD
11.80%6.65 CAD+3.10%20.822K1.11236.18M CAD5.581.19 CAD+16.52%11.60%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FSZFIERA CAPITAL CORP
11.35%7.55 CAD−0.40%165.393K0.69796.708M CAD46.290.16 CAD−68.19%11.35%Tài chính
Theo dõi
NWXNEWPORT EXPLORATION LTD
11.11%0.170 CAD−5.56%112.65K0.6319.004M CAD7.140.02 CAD−47.23%22.22%Khoáng sản phi năng lượng
PNEPINE CLIFF ENERGY LTD
10.92%1.15 CAD−3.36%553.943K2.13423.995M CAD12.330.09 CAD−79.91%10.92%Năng lượng Mỏ
Mua
CJCARDINAL ENERGY GROUP(CANADA)
10.78%6.79 CAD+1.65%477.812K0.931.059B CAD5.501.23 CAD−13.28%10.78%Năng lượng Mỏ
Mua
TALPETROTAL CORP
10.53%0.74 CAD−2.63%309.451K0.64698.648M CAD3.990.19 CAD−16.64%7.89%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BREBRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
9.81%13.81 CAD+0.36%12.764K2.13130.498M CAD29.060.48 CAD−64.99%9.81%Hỗn hợp
YYELLOW PAGES LIMITED
9.52%10.15 CAD−3.33%2.224K0.24144.404M CAD3.802.67 CAD−18.78%7.14%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PEYPEYTO EXPLORATION & DEVELOP CORP
9.48%14.29 CAD+2.66%865.429K1.182.437B CAD7.921.81 CAD−9.95%9.48%Năng lượng Mỏ
Mua
TFTIMBERCREEK FINL CORP
9.48%7.19 CAD−1.24%98.166K0.92606.731M CAD9.230.78 CAD+49.62%9.48%Tài chính
Theo dõi
PRQPETRUS RESOURCES LIMITED
9.38%1.28 CAD0.00%32.8K0.85158.55M CAD4.980.26 CAD−81.64%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ARGAMERIGO RESOURCES CORP
9.30%1.32 CAD+2.33%150.719K1.47212.63M CAD58.930.02 CAD−7.82%9.30%Khoáng sản phi năng lượng
MKPMCAN MORTGAGE CORPORATION
9.03%16.76 CAD−0.42%12.668K0.35590.194M CAD6.962.41 CAD+52.98%8.79%Tài chính
Theo dõi
GXEGEAR ENERGY LTD
8.96%0.66 CAD−1.49%87.95K0.30175.607M CAD20.310.03 CAD−88.49%14.18%Năng lượng Mỏ
Mua
DIVDIVERSIFIED RTY CORP
8.91%2.73 CAD−0.73%292.96K0.52394.796M CAD22.690.12 CAD−43.20%8.76%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KPTKP TISSUE INC
8.73%8.25 CAD0.00%12.354K0.5082.201M CAD−0.79 CAD−36.99%8.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SRRSOURCE ROCK ROYALTIES LTD
8.57%0.84 CAD0.00%33.91K1.05Năng lượng Mỏ
FDIFINDEV INC
8.11%0.370 CAD+8.82%6.002K0.7010.6M CAD7.210.05 CAD−71.78%8.11%Tài chính
FCFIRM CAPITAL MORTGAGE INV CORP
8.10%11.59 CAD+0.35%22.374K1.09398.33M CAD12.660.92 CAD−0.87%8.10%Tài chính
Sức mua mạnh
RERE ROYALTIES LTD
8.08%0.485 CAD−1.02%3.525K0.2119.236M CAD−0.06 CAD−1012.07%8.08%Tài chính
AIATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORP
8.02%11.29 CAD+0.62%46.192K1.62494.281M CAD10.831.04 CAD−2.07%8.02%Tài chính
Sức mua mạnh
SRESSUN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVT TR
7.92%0.050 CAD0.00%2.5K0.029.76M CAD−0.02 CAD−251.83%7.92%Tài chính
BCEBCE INC
7.86%50.32 CAD−0.87%3.112M1.1846.307B CAD22.112.28 CAD−23.60%7.62%Truyền thông
Theo dõi
IPOINPLAY OIL CORP
7.83%2.36 CAD+2.61%55.145K0.77209.128M CAD5.100.46 CAD−67.01%7.83%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ENBENBRIDGE INC
7.79%46.46 CAD−1.15%12.267M1.1399.903B CAD16.372.84 CAD+122.56%7.55%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SPBSUPERIOR PLUS CORP
7.77%9.06 CAD−2.27%1.027M1.482.304B CAD40.250.23 CAD7.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
WCPWHITECAP RESOURCES INC
7.76%9.38 CAD−0.21%2.262M0.965.698B CAD6.431.46 CAD−45.71%6.56%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FRUFREEHOLD ROYALTIES LTD
7.68%14.12 CAD+0.36%238.124K0.502.12B CAD15.420.92 CAD−30.71%7.68%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
BIRBIRCHCLIFF ENERGY
7.56%5.25 CAD−0.76%1.115M0.651.41B CAD164.060.03 CAD−98.65%15.12%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
GEIGIBSON ENERGY INC
7.42%21.78 CAD−1.40%320.781K0.613.571B CAD15.281.43 CAD−4.96%7.06%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SIASIENNA SENIOR LIVING INC
7.23%13.20 CAD+2.01%318.75K1.19944.195M CAD136.790.10 CAD−44.60%7.23%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
PHXPHX ENERGY SVCS CO
7.21%9.07 CAD+0.55%59.216K1.21437.546M CAD5.461.66 CAD+161.71%7.21%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TRPTC ENERGY CORPORATION
7.15%53.09 CAD−1.14%3.563M1.4055.713B CAD19.312.75 CAD+301.56%6.93%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
DBMDOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD
7.13%7.87 CAD+0.25%76.987K0.65683.146M CAD9.840.80 CAD−19.23%7.13%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ADNACADIAN TIMBER CORP
7.12%16.30 CAD+0.06%9.444K1.83281.081M CAD9.461.72 CAD−18.33%7.12%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AQNALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
7.10%7.80 CAD−3.23%5.413M2.405.554B CAD−0.46 CAD−1506.97%7.20%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EXEEXTENDICARE INC CDA
7.09%6.88 CAD+1.62%198.002K1.93568.894M CAD40.070.17 CAD7.09%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
SGYSURGE ENERGY INC
7.00%6.82 CAD−0.58%285.332K0.85688.155M CAD4.261.60 CAD−20.49%7.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PXTPAREX RESOURCES INC
6.96%21.57 CAD+0.14%402.165K0.542.262B CAD2.997.21 CAD+44.68%6.96%Năng lượng Mỏ
Mua
LBLAURENTIAN BANK OF CANADA
6.95%26.77 CAD−1.04%101.029K0.831.174B CAD6.873.89 CAD6.91%Tài chính
Bán
GDLGOODFELLOW INC
6.80%14.90 CAD+1.36%5.346K1.67125.14M CAD8.651.72 CAD−54.89%6.80%Dịch vụ Phân phối
HMEHEMISPHERE ENERGY CORPORATION
6.76%1.49 CAD+0.68%132.153K0.74147.53M CAD6.530.23 CAD−3.76%6.76%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PIFPOLARIS RENEWABLE ENERGY INC
6.72%12.09 CAD−1.47%119.391K1.39257.986M CAD16.090.75 CAD+366.54%6.61%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ELCELYSEE DEVELOPMENT CORP
6.67%0.280 CAD−6.67%18K0.408.6M CAD−0.01 CAD+90.63%3.33%Tài chính
BNSBANK OF NOVA SCOTIA
6.60%63.87 CAD−0.61%2.488M0.8778.014B CAD11.035.79 CAD6.55%Tài chính
Theo dõi
CPXCAPITAL POWER CORPORATION
6.55%36.98 CAD−1.47%347.257K1.254.392B CAD8.404.40 CAD+307.78%6.37%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PZAPIZZA PIZZA ROYALTY CORP
6.53%14.28 CAD+0.21%31.155K1.52350.812M CAD15.180.94 CAD+13.10%6.23%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
RSIROGERS SUGAR INC
6.45%5.51 CAD−1.25%85.944K0.73586.724M CAD12.940.43 CAD6.45%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BEK.BBECKER MILK
6.44%11.90 CAD−2.86%3.4K1.9722.469M CAD25.980.46 CAD−73.00%6.44%Bán Lẻ
BTOB2GOLD CORP
6.43%3.27 CAD−3.25%2.307M0.844.396B CAD107.570.03 CAD−90.26%6.38%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CSW.ACORBY SPIRIT & WINE LTD
6.36%13.20 CAD0.00%10.8K0.80370.839M CAD18.460.72 CAD−14.70%6.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TCL.ATRANSCONTINENTAL INC
6.32%14.26 CAD+0.14%133.996K1.091.234B CAD14.400.99 CAD−39.19%6.32%Dịch vụ Khách hàng
Mua
AFMALPHAMIN RES CORP
6.32%0.92 CAD−3.68%148.61K0.271.212B CAD16.080.06 CAD−47.65%6.32%Khoáng sản phi năng lượng
IGMIGM FINANCIAL INC
6.28%35.58 CAD−0.70%297.855K1.308.532B CAD7.384.82 CAD+32.85%6.28%Tài chính
Mua
FISHSAILFISH ROYALTY CORP
6.28%1.01 CAD−5.61%9.28K1.8176.08M CAD−0.03 CAD−10.48%6.25%Khoáng sản phi năng lượng
TTELUS CORP
6.19%23.84 CAD−1.97%3.343M1.0935.697B CAD41.260.58 CAD−50.00%5.98%Truyền thông
Mua
CUP.UCARIBBEAN UTILITIES CO
6.15%11.70 USD0.00%1.256K1.13599.18M CAD11.741.32 CAD+16.07%6.11%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
HWXHEADWATER EXPLORATION INC
6.11%6.67 CAD+1.83%263.361K0.411.548B CAD10.520.63 CAD−2.18%6.11%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FNFIRST NATIONAL FINANCIAL CORP
6.09%40.21 CAD−0.12%18.61K0.752.414B CAD9.744.13 CAD+27.45%5.98%Tài chính
Theo dõi
ADW.AANDREW PELLER LTD
6.04%4.00 CAD−1.72%28.395K0.50193.162M CAD−0.14 CAD−1516.09%6.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
OLYOLYMPIA FINANCIAL GROUP INC
5.96%120.75 CAD0.00%3180.20290.565M CAD12.739.48 CAD+112.48%4.80%Tài chính
Sức mua mạnh
DXTDEXTERRA GROUP INC
5.94%5.72 CAD−2.89%29.473K1.79380.714M CAD15.560.37 CAD+129.75%5.94%Khách hàng Lâu năm
Mua
TPZTOPAZ ENERGY CORP
5.93%20.35 CAD−1.02%281.254K0.902.971B CAD62.650.32 CAD−52.14%5.93%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
LIFLABRADOR IRON ORE RTY CORPORATION
5.91%30.08 CAD−1.18%120.441K1.021.948B CAD10.732.80 CAD−40.01%8.38%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
EMAEMERA INC
5.91%46.90 CAD−3.42%2.118M1.9413.305B CAD10.814.34 CAD+46.94%5.80%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CGOCOGECO INC
5.90%56.91 CAD−1.78%18.659K1.12558.703M CAD14.124.03 CAD−58.20%5.47%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CUCANADIAN UTILITIES
5.89%30.47 CAD−1.01%735.253K1.436.22B CAD13.972.18 CAD−0.73%5.84%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KEYKEYERA CORPORATION
5.87%34.01 CAD−0.12%689.799K0.637.803B CAD18.381.85 CAD+24.43%5.76%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AGF.BAGF MANAGEMENT LTD
5.77%7.61 CAD−0.13%51.519K0.89490.187M CAD5.821.31 CAD+35.94%5.77%Tài chính
Mua
PPLPEMBINA PIPELINE CORPORATION
5.70%46.80 CAD−0.09%3.045M0.9525.732B CAD15.632.99 CAD−41.52%5.67%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CCACOGECO COMMUNICATIONS INC
5.64%59.09 CAD−2.38%112.991K0.672.779B CAD7.108.32 CAD−10.16%5.39%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
ACDACCORD FINANCIAL CORP
5.62%5.00 CAD−6.37%2.1K1.8645.705M CAD−1.25 CAD−223.69%5.62%Tài chính
Sức mua mạnh
XTCEXCO TECHNOLOGIES LTD
5.61%7.47 CAD−0.13%8.553K0.52290.682M CAD10.600.70 CAD+32.41%5.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
5.51%62.81 CAD−0.90%2.26M1.1459.019B CAD12.195.15 CAD5.51%Tài chính
Theo dõi
UFCURBANFUND CORP
5.49%0.91 CAD0.00%60.0048.051M CAD6.530.14 CAD+8.57%5.49%Tài chính
MRDMELCOR DEVELOPMENTS
5.45%11.55 CAD−1.62%6.609K1.28359.512M CAD3.982.90 CAD−1.46%5.45%Tài chính
Theo dõi
NEONEO PERFORMANCE MATERIALS INC
5.45%7.25 CAD−1.23%13.587K0.35311.399M CAD−0.43 CAD−134.95%5.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
ETEVERTZ TECHNOLOGIES LTD
5.42%14.54 CAD+0.97%7.845K0.291.095B CAD16.330.89 CAD−8.00%5.31%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EIFEXCHANGE INCOME CORPORATION
5.38%49.19 CAD+0.31%163.2K1.982.314B CAD20.032.46 CAD−2.91%5.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
WTEWESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP
5.36%25.58 CAD−1.99%34.717K0.721.632B CAD16.751.53 CAD+6.30%5.36%Vận chuyển
Theo dõi
AREAECON GROUP INC
5.35%13.97 CAD+1.01%133.739K0.67854.369M CAD6.812.05 CAD+719.62%5.35%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MCSMCCHIP RESOURCES INC
5.33%0.75 CAD+1.35%5K1.564.283M CAD−0.11 CAD−152.54%5.33%Năng lượng Mỏ
BOSAIRBOSS OF AMERICA CORP
5.31%5.16 CAD−2.09%32.432K1.47142.978M CAD17.040.30 CAD7.02%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
POWPOWER CORP OF CANADA
5.26%39.02 CAD−2.21%1.37M0.9126.051B CAD11.403.42 CAD+13.79%5.26%Tài chính
Mua
GWOGREAT WEST LIFECO INC
5.21%42.24 CAD−0.80%11.537M2.9239.703B CAD14.402.93 CAD−42.12%4.88%Tài chính
Theo dõi
POUPARAMOUNT RESOURCES LIMITED
5.20%29.23 CAD+1.42%155.562K0.744.147B CAD6.994.18 CAD+17.52%5.20%Năng lượng Mỏ
Mua
NPINORTHLAND POWER INC
5.20%23.31 CAD+1.08%1.299M1.595.853B CAD−0.71 CAD−120.48%5.20%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ACO.XATCO LTD
5.20%37.11 CAD−1.51%209.553K0.884.283B CAD10.093.68 CAD+8.37%5.05%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GEOGEODRILL LIMITED
5.16%1.55 CAD0.00%48.162K2.3872.728M CAD6.330.24 CAD−51.07%4.52%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GHGAMEHOST INC
5.05%9.50 CAD0.00%3.39K1.05206.204M CAD10.440.91 CAD+101.04%4.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ALCALGOMA CENTRAL CORP
5.01%15.02 CAD−0.92%8.411K0.89583.798M CAD6.282.39 CAD+2.33%4.75%Vận chuyển
SFCSAGICOR FINL CO LTD
4.93%6.55 CAD+4.80%21.395K4.17881.658M CAD11.720.56 CAD−56.09%4.88%Tài chính
Sức mua mạnh
EDVENDEAVOUR MINING PLC
4.91%21.83 CAD−2.11%270.19K0.595.469B CAD−0.73 CAD−271.80%4.92%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MFCMANULIFE FINANCIAL CORP
4.88%32.74 CAD−0.21%7.76M0.9359.259B CAD12.532.61 CAD−28.79%4.45%Tài chính
Mua
DEDECISIVE DIVID CORP
4.86%10.98 CAD−1.08%26.103K1.00197.661M CAD29.920.37 CAD+9.29%3.96%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh