Tất cả Chứng khoán Canada

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Canada sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAAA.PFIRST TIDAL ACQUISITION CORP
0.045 CAD0.00%33 K1.38Tài chính
AABABERDEEN INTERNATIONAL INC
0.025 CAD0.00%57.716 K0.823.622 M CAD−0.12 CAD−21.91%0.00%Tài chính
AAGAFTERMATH SILVER LTD
0.310 CAD+3.33%181.774 K0.1564.258 M CAD−0.04 CAD+43.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AANATON RESOURCES INC
0.210 CAD−4.55%8.5 K0.7216.538 M CAD−0.19 CAD−0.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAATATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
0.025 CAD0.00%9.03 K0.171.613 M CAD−0.00 CAD+98.79%0.00%Công nghệ Điện tử
AAAUCALLIED GOLD CORP
3.85 CAD0.00%93.901 K0.37965.288 M CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AAVADVANTAGE ENERGY LTD
10.37 CAD+1.27%310.257 K0.771.657 B CAD17.590.59 CAD−66.34%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AAWH.UASCEND WELLNESS HOLDINGS, INC.1.300 USD+8.33%28.955 K0.37375.09 M CAD−0.32 CAD+45.67%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AAZAZINCOURT ENERGY CORP
0.030 CAD0.00%72.813 K0.288.498 M CAD−0.03 CAD+39.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AABAABASCA RESOURCES INC
0.095 CAD−20.83%6 K1.153.803 M CAD−0.09 CAD+34.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABIABCOURT MINES
0.045 CAD−10.00%122 K0.0915.697 M CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABMABEN MINERALS LTD
0.095 CAD−5.00%7 K0.271.778 M CAD−0.06 CAD−13.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABNDABOUND ENERGY INC.0.280 CAD+1.82%11.504 K0.455.119 M CAD−0.58 CAD+24.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
ABRARBOR METALS CORP
0.57 CAD−9.52%24.27 K0.3338.282 M CAD−0.02 CAD−6.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABRAABRASILVER RESOURCE CORP
0.380 CAD0.00%1.338 M0.81214.674 M CAD−0.04 CAD+25.49%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AABRTALBERT LABS INTERNATIONAL CORP.0.020 CAD+33.33%80 K2.401.488 M CAD−0.03 CAD+70.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ABXBARRICK GOLD CORPORATION
23.02 CAD+1.05%3.742 M0.9140.413 B CAD23.520.98 CAD+258.10%2.36%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ABXXABAXX TECHNOLOGIES INC.12.80 CAD0.00%10.458 K0.29327.06 M CAD−0.36 CAD+48.70%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACAIR CANADA
19.31 CAD+5.06%3.26 M1.636.787 B CAD3.275.91 CAD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ACBAURORA CANNABIS INC
8.04 CAD−1.59%2.116 M0.46126.444 M CAD0.6612.27 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
AACDACCORD FINANCIAL CORP
4.77 CAD+1.27%1000.0440.826 M CAD−1.71 CAD−1125.75%6.29%Tài chính
Sức mua mạnh
ACDXAMERICAN COPPER DEVELOPMENT CORPORATION0.070 CAD0.00%28 K0.156.376 M CAD−0.01 CAD+79.26%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACMEACME LITHIUM INC.0.065 CAD0.00%58 K4.723.963 M CAD−0.03 CAD+63.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACO.XATCO LTD
35.65 CAD−0.36%136.349 K0.764.074 B CAD9.353.81 CAD+17.69%5.38%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ACOGALPHA COGNITION INC.0.720 CAD0.00%2.2 K0.0863.324 M CAD−0.19 CAD+17.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AACOPATACAMA COPPER CORP
1.25 CAD+4.17%191.9 K5.3144.411 M CAD−0.05 CAD+25.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACQAUTOCANADA INC
24.00 CAD−2.04%12.786 K0.71566.668 M CAD11.732.05 CAD−35.70%0.00%Bán Lẻ
Mua
AACR.HAUSCAN RESOURCES INC
0.280 CAD0.00%1.595 K1.961.009 M CAD−0.09 CAD+1.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
ACRG.A.UACREAGE HOLDINGS, INC. FIXED S.V.0.510 USD+2.00%38.53 K3.1457.39 M CAD−1.61 CAD−50.42%0.00%Công nghiệp Chế biến
AACSARCHON MINERALS
0.350 CAD0.00%10.0013.06 M CAD−0.01 CAD+0.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACTADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC.1.410 CAD+0.71%64.157 K0.9195.303 M CAD−0.11 CAD+5.79%0.00%Công nghiệp Chế biến
ACUAURORA SOLAR TECHNOLOGIES INC
0.055 CAD+10.00%84.464 K1.0812.221 M CAD−0.01 CAD+65.33%0.00%Công nghệ Điện tử
ADCOADCORE INC
0.235 CAD+4.44%10 K0.6014.152 M CAD−0.02 CAD+53.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADDARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.020 CAD0.00%65 K0.144.061 M CAD−0.01 CAD+64.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AADEADEX MINING INC
0.005 CAD0.00%360 K2.603.386 M CAD−0.00 CAD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADENADENTRA INC
40.58 CAD−0.49%99.913 K1.52906.789 M CAD18.832.16 CAD−69.22%1.31%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AADG.HARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.015 CAD0.00%28 K0.451.33 M CAD−0.00 CAD−212.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AADJ.PAD4 CAPITAL CORP
0.070 CAD−41.67%8320.08Tài chính
ADKDIAGNOS INC
0.305 CAD+1.67%49 K0.4622.679 M CAD−0.04 CAD−19.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ADNACADIAN TIMBER CORP
17.13 CAD−1.15%2.852 K0.46295.575 M CAD9.941.72 CAD−18.33%6.77%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AADPTADAPTOGENICS HEALTH CORP.0.030 CAD−25.00%1 K0.16491.931 K CAD−0.01 CAD0.00%Công nghiệp Chế biến
ADW.AANDREW PELLER LTD
3.86 CAD+1.31%31.8 K1.39175.214 M CAD−0.14 CAD−1516.09%6.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AADXADVANTEX MARKETING INTERNATIONAL INC.0.005 CAD0.00%3.599 K0.121.327 M CAD−0.01 CAD+13.21%0.00%Tài chính
AADYADYTON RESOURCES CORPORATION
0.045 CAD−10.00%4.1 K0.036.702 M CAD−0.00 CAD+83.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADZADAMERA MINERALS CORP
0.015 CAD0.00%86 K1.273.534 M CAD−0.00 CAD−38.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADZNADVENTUS MINING CORPORATION
0.415 CAD0.00%937.477 K1.2974.546 M CAD−0.05 CAD−136.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AEAMERICAN EAGLE GOLD CORP
0.71 CAD+2.90%97.242 K0.6973.518 M CAD−0.04 CAD+23.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AECANFIELD ENERGY INC
0.085 CAD−10.53%968.89 K0.4280.481 M CAD−0.00 CAD+90.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AAEGAEGIS BRANDS INC
0.380 CAD0.00%00.0033.262 M CAD−0.02 CAD+94.23%0.00%Dịch vụ Khách hàng
AEMAGNICO EAGLE MINES LTD
86.08 CAD+0.91%1.125 M0.7842.949 B CAD15.555.54 CAD+180.60%2.52%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AEMCALASKA ENERGY METALS CORP
0.210 CAD+5.00%197.566 K1.0818.171 M CAD−0.23 CAD−166.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEPATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
1.61 CAD+1.90%289.766 K2.9989.346 M CAD20.280.08 CAD−46.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AEROAERO ENERGY LIMITED
0.180 CAD+9.09%129.372 K1.0417.146 M CAD−0.32 CAD−108.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AETHAETHER GLOBAL INNOVATIONS CORP.0.030 CAD0.00%10 K0.103.165 M CAD−0.00 CAD+97.93%0.00%Công nghệ Điện tử
AEZSAETERNA ZENTARIS INC
2.76 CAD+2.22%2690.1813.402 M CAD−4.61 CAD+25.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AAFCC.HAUTOMOTIVE FINCO CORP
0.61 CAD+1.67%2.5 K0.4512.089 M CAD8.650.07 CAD11.21%Tài chính
AFEAFRICA ENERGY CORP
0.080 CAD0.00%159.5 K3.58112.625 M CAD−0.12 CAD−484.85%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
AAFFAFFINITY METALS CORP.0.020 CAD−66.67%5.65 K0.101.077 M CAD−0.01 CAD+14.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AFIAFFINOR GROWERS INC.0.075 CAD−11.76%11.6 K0.351.949 M CAD−0.03 CAD+51.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
AFMALPHAMIN RES CORP
1.13 CAD+0.89%661.537 K0.591.441 B CAD22.780.05 CAD−50.79%5.31%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AFNAG GROWTH INTERNATIONAL INC
60.30 CAD−1.20%20.93 K0.551.146 B CAD18.833.20 CAD1.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AAFRAFR NUVENTURE RESOURCES INC
0.015 CAD0.00%13 K1.00270.58 K CAD−0.02 CAD+45.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAFXARCTIC FOX LITHIUM CORP.0.015 CAD0.00%20 K0.05883.236 K CAD−0.07 CAD−1321.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAGCAVANTI GOLD CORP.0.120 CAD0.00%124 K0.945.602 M CAD−0.11 CAD+78.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAGEACME GOLD COMPANY LIMITED0.040 CAD−20.00%5 KKhoáng sản phi năng lượng
AAGETAGEDB TECHNOLOGY LTD
0.60 CAD−4.76%1.551 K0.80Tài chính
AGF.BAGF MANAGEMENT LTD
8.08 CAD+2.67%46.613 K0.74519.779 M CAD5.371.50 CAD+43.95%5.45%Tài chính
Mua
AAGH.HCANADIAN SILVER HUNTER INC
0.020 CAD0.00%1 K0.02612.483 K CAD5.880.00 CAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGIALAMOS GOLD INC
20.56 CAD−0.10%660.41 K0.808.162 B CAD28.860.71 CAD+454.32%0.65%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AGMRSILVER MOUNTAIN RESOURCES INC
0.095 CAD−24.00%821.979 K1.8022.998 M CAD−0.01 CAD+71.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AGNALGERNON PHARMACEUTICALS INC.0.100 CAD0.00%14.5 K0.252.002 M CAD−0.33 CAD+57.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AAGRI.UAGRINAM ACQUISITION CORP
10.85 USD0.00%00.00149.73 M CAD0.00%Tài chính
AAGTAPPLIED GRAPHITE TECHNOLOGIES CORP
0.150 CAD0.00%3.5 K0.25Tài chính
AGXSILVER X MINING CO
0.245 CAD+6.52%330.855 K0.1740.812 M CAD−0.09 CAD+48.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AHRAMARC RESOURCES
0.140 CAD+16.67%642.05 K7.3229.638 M CAD−0.03 CAD−207.84%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAIATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORP
11.07 CAD−0.45%16.781 K0.64487.673 M CAD10.621.04 CAD−2.07%8.13%Tài chính
Sức mua mạnh
AIAINETRAMARK HOLDINGS INC.0.340 CAD−3.57%106.5 K2.2122.462 M CAD−0.21 CAD+28.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AICALPHAGEN INTELLIGENCE CORP.0.035 CAD−12.50%53 K0.613.193 M CAD−0.01 CAD+86.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AICOGENERATIVE AI SOLUTIONS CORP.0.175 CAD0.00%1.5 K0.1512.518 M CAD−0.06 CAD0.00%Tài chính
AIDXHEALWELL AI INC
1.44 CAD−12.20%1.246 M0.80207.183 M CAD−0.56 CAD−33.45%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
AIFALTUS GROUP LTD
51.67 CAD−0.81%100.903 K2.172.333 B CAD232.430.22 CAD1.16%Tài chính
Mua
AIGGENESIS AI CORP.0.070 CAD−6.67%91.9 K1.204.406 M CAD0.00%Dịch vụ Công nghệ
AIIALMONTY INDUSTRIES INC
0.61 CAD+3.39%70.6 K1.16142.672 M CAD−0.04 CAD+42.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AIMAIMIA INC
2.32 CAD−2.93%38.662 K2.03195.262 M CAD−2.33 CAD−147.47%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AAIMF.PAIM6 VENTURES INC
0.100 CAD0.00%2.5 K0.13435.75 K CAD−0.00 CAD+13.64%0.00%Tài chính
AIMLAI-ML INNOVATIONS INC.0.070 CAD−17.65%18.22 K0.435.316 M CAD−0.03 CAD+44.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAIONAION THERAPEUTIC INC.0.015 CAD0.00%15 K0.036.173 M CAD−0.01 CAD−1.09%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AAIP.UAIP REALTY TRUST
0.500 USD0.00%1 K0.20Hỗn hợp
AIRCLEAN AIR METALS INC
0.050 CAD−9.09%14 K0.0611.193 M CAD−0.02 CAD−24.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAISAIS RESOURCES LIMITED
0.055 CAD−8.33%1 K0.051.184 M CAD−0.10 CAD−479.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AISXAISIX SOLUTIONS INC
0.035 CAD−12.50%2.3 K0.073.684 M CAD−0.02 CAD+52.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AIVCAI ARTIFICIAL INTELLIGENCE VENTURES
0.390 CAD−4.88%40.163 K1.1212.49 M CAD−0.12 CAD+6.39%0.00%Tài chính
AJNAJN RESOURCES INC.0.185 CAD0.00%11 K0.157.809 M CAD−0.07 CAD−8.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAKH.HALASKA HYDRO CORPORATION
0.015 CAD0.00%4.829 K0.39796.29 K CAD−0.00 CAD+88.46%0.00%Hỗn hợp
AKRACKROO INC
0.095 CAD+5.56%11.042 K0.4211.329 M CAD22.620.00 CAD0.00%Dịch vụ Công nghệ
AKT.AAKITA DRILLING LTD
1.49 CAD0.00%7.099 K0.4462.262 M CAD3.240.46 CAD+328.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ALALX RESOURCES CORP
0.025 CAD0.00%376 K2.476.038 M CAD−0.00 CAD+60.47%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALAALTAGAS LTD
29.24 CAD+0.83%607.031 K0.718.241 B CAD12.922.26 CAD+61.08%3.89%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AALBT.PALBATROS ACQUISITION CORP INC
0.050 CAD0.00%40 KTài chính
ALCALGOMA CENTRAL CORP
14.72 CAD−1.54%6.806 K0.74566.854 M CAD7.701.91 CAD−32.85%4.96%Vận chuyển
Mua