Công nghiệp (Khu vực)

227
Cổ phiếu
212.618B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.297M
Khối lượng
+3.14%
Tỷ suất Cổ tức
−0.08%
Thay đổi
+2.58%
Hiệu suất Tháng
+16.99%
Hiệu suất Năm
+19.25%
Hiệu suất YTD
           
0001 SUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD
0.892.31%0.02Mua2.280M569.055M34.080.03460.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.330.00%0.00Mua016.005M-0.01261.00Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0011 BRITE-TECH BHD
0.21-2.27%-0.01Mua56.200K54.180M13.210.02122.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Mua131.003M65.446M-0.018.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0021 GHL SYSTEMS BHD
1.39-1.42%-0.02Mua246.600K1.041B38.310.04225.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0025 YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.124.35%0.01Mua124.000K28.786M16.550.01329.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.36-1.35%-0.01Mua1.845M172.104M17.500.0363.00Tập đoàn Công nghiệp
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.050.00%0.00Bán2.445M62.288M-0.02177.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.050.00%0.00Bán10.000K23.664M-0.00873.00Vận tải Đường biển & Logistics
0058 JCBNEXT BERHAD
1.460.00%0.00Bán1.400K201.166M16.990.09526.00Dịch vụ Việc làm
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.17-2.78%-0.01Mua434.200K124.098M-0.01281.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Bán2.160M16.057M-0.01712.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.077.14%0.01Mua15.819M34.806M-0.02276.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0078 GD EXPRESS CARRIER BHD
0.290.00%0.00Mua1.758M1.625B50.170.013988.00Air Freight & Courier Services
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD
0.390.00%0.00Sức mua mạnh879.900K88.658M27.460.01134.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.361.41%0.01Bán1.877M90.862M14.040.0375.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
0093 SOLUTION GROUP BERHAD
0.090.00%0.00Bán107.000K26.049M-0.0110.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
0099 SCICOM (MSC) BHD
0.940.00%0.00Mua4.747M335.904M16.620.062035.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.096.25%0.01Mua50027.991M-0.03161.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.131.80%0.02Mua53.200K47.789M40.440.03116.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.207.89%0.01Mua15.000K120.791M21.050.0147.00Thiết bị Điện nặng
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-33.33%-0.01Bán1.581M23.465M-0.0063.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD
1.911.60%0.03Mua5.184M2.002B30.420.06Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.040.00%0.00Bán3.131M49.896M-0.0276.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0149 FIBON BERHAD
0.354.41%0.01Bán4.500K34.790M12.420.03Phụ kiện & Thiết bị Điện
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.050.00%0.00Mua587.400K31.789M42.370.0221.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0151 KELINGTON GROUP BERHAD
1.371.48%0.02Sức mua mạnh1.667M425.165M20.160.07127.00Xây dựng & Kỹ thuật
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.110.00%0.00Mua1.965M36.352M12.750.01Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
0161 SCH GROUP BERHAD
0.100.00%0.00Bán175.000K55.551M-0.01116.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0162 WIDAD GROUP BERHAD
0.385.56%0.02Sức mua mạnh29.282M932.764M38.460.01Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.100.00%0.00Sức bán mạnh018.772M-0.03201.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.60-1.63%-0.01Mua20.300K312.180M11.110.0598.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Bán183.900K32.577M-0.0162.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
0.810.62%0.01Bán804.700K401.648M-0.23Xây dựng & Kỹ thuật
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.166.67%0.01Mua3.843M67.400M11.040.01Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.17-10.26%-0.02Bán153.000K89.596M-0.03Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.214.88%0.01Mua701.000K38.431M9.040.03Xây dựng & Kỹ thuật
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.61-3.94%-0.03Mua5.038M215.399M27.450.02Xây dựng & Kỹ thuật
0196 QES GROUP BERHAD
0.212.38%0.01Mua6.958M163.036M20.980.01335.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
0198 GDB HOLDINGS BERHAD
0.341.49%0.01Mua2.545M212.500M7.990.04Xây dựng & Kỹ thuật
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.320.00%0.00Bán30.000K53.120M15.380.02Air Freight & Courier Services
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.711.18%0.02Mua2.505M399.526M47.300.04Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.481.04%0.01Bán8.000K118.146MDịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
0208 GREATECH TECHNOLOGY BERHAD
1.92-2.04%-0.04Mua4.296M1.202B349.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
0213 MTAG GROUP BERHAD
0.51-5.56%-0.03Mua66.912M347.625M9.490.05Dịch vụ In ấn Thương mại
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00Bán037.968M18.680.03Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.350.00%0.00Mua052.153M22.320.02Xây dựng & Kỹ thuật
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00Bán040.217M157.890.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.900.00%0.00Mua0327.302M32.690.03Xây dựng & Kỹ thuật
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00Bán032.000MĐường cao tốc & Đường ray
03026 FIBROMAT (M) BERHAD
0.320.00%0.00Sức mua mạnh069.120MDịch vụ & Thiết bị Môi trường
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh2.883M21.264M-0.00623.00Xây dựng & Kỹ thuật
1368 UEM EDGENTA BERHAD
3.18-1.85%-0.06Bán143.800K2.645B17.340.1818572.00Xây dựng & Kỹ thuật
1651 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.720.00%0.00Bán4.851M3.177B88.780.012013.00Xây dựng & Kỹ thuật
2194 MMC CORPORATION BHD
1.03-0.96%-0.01Sức bán mạnh1.559M3.136B11.220.0913215.00Dịch vụ Cảng biển
2283 ZELAN BHD
0.070.00%0.00Bán182.400K63.367M-0.02371.00Xây dựng & Kỹ thuật
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
0.970.00%0.00Sức bán mạnh988.100K1.966B-0.2217000.00Tập đoàn Công nghiệp
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD
9.930.30%0.03Sức mua mạnh540.200K24.722B38.950.252786.00Tập đoàn Công nghiệp
3107 FIMA CORPORATION BHD
1.73-0.57%-0.01Bán8.800K415.223M7.520.231717.00Dịch vụ In ấn Thương mại
3204 GEORGE KENT (M) BHD
1.030.00%0.00Bán597.300K554.776M8.710.12440.00Xây dựng & Kỹ thuật
3301 HONG LEONG INDUSTRIES BHD
10.580.38%0.04Mua18.000K3.380B10.151.0415696.00Tập đoàn Công nghiệp
3336 IJM CORPORATION BHD
2.200.00%0.00Bán3.366M7.987B19.140.124463.00Xây dựng & Kỹ thuật
3395 BERJAYA CORPORATION BHD
0.240.00%0.00Bán2.264M1.240B-0.0214000.00Tập đoàn Công nghiệp
3484 DAMANSARA REALTY BHD
0.410.00%0.00Bán24.000K130.532M5.630.07282.00Đường cao tốc & Đường ray
3565 WCE HOLDINGS BERHAD
0.41-1.22%-0.01Bán2.853M406.108M19.880.02156.00Đường cao tốc & Đường ray
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.25-1.96%-0.01Bán44.800K83.105M-0.06479.00Xây dựng & Kỹ thuật
3816 MISC BHD
8.25-0.72%-0.06Mua5.862M36.826B23.160.368500.00Dịch vụ Cảng biển
4197 SIME DARBY BHD
2.320.87%0.02Sức mua mạnh4.414M15.778B16.650.1419909.00Tập đoàn Công nghiệp
4634 POS MALAYSIA BHD
1.560.65%0.01Bán2.467M1.221B-0.2423353.00Air Freight & Courier Services
4723 JAKS RESOURCES BERHAD
0.941.07%0.01Sức mua mạnh21.500M607.747M11.000.09160.00Xây dựng & Kỹ thuật
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.100.00%0.00Sức mua mạnh1.035M38.266M-0.09491.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
5006 MERGE ENERGY BHD
0.930.00%0.00Mua061.975M-0.0936.00Xây dựng & Kỹ thuật
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD
1.68-1.18%-0.02Bán35.000K493.328M8.570.201119.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.630.00%0.00Bán0248.569M10.630.34934.00Các công ty Phân phối & Thương mại
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
2.52-1.18%-0.03Bán8.500K389.222M10.770.23169.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.190.49%0.04Bán1.242M13.589B30.280.279668.00Dịch vụ Sân bay
5021 AYS VENTURES BHD
0.290.00%0.00Bán33.500K112.223M10.750.03341.00Các công ty Phân phối & Thương mại
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.051.25%0.05Mua7.400K1.863B11.460.351446.00Dịch vụ Cảng biển
5035 KNUSFORD BHD
0.600.00%0.00Mua059.787M-0.07317.00Xây dựng & Kỹ thuật
5042 TSR CAPITAL BHD
0.360.00%0.00Sức bán mạnh062.802M-0.15108.00Xây dựng & Kỹ thuật
5054 TRC SYNERGY BHD
0.470.00%0.00Bán2.527M228.236M7.470.06743.00Xây dựng & Kỹ thuật
5070 PROTASCO BHD
0.260.00%0.00Mua756.500K126.463M-0.081385.00Xây dựng & Kỹ thuật
5071 COASTAL CONTRACTS BHD
1.04-1.89%-0.02Mua256.500K548.800M37.680.03210.00Đóng tàu
5073 NAIM HOLDINGS BHD
0.96-3.03%-0.03Mua8.281M480.714M2.930.331030.00Xây dựng & Kỹ thuật
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.65-3.01%-0.02Bán1.290M645.000M1.570.41Vận tải Đường biển & Logistics
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.18-5.13%-0.01Mua1.274M23.310M-0.08346.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.180.00%0.00Bán146.100K109.127M-0.61818.00Xây dựng & Kỹ thuật
5087 MYCRON STEEL BHD
0.26-3.70%-0.01Sức bán mạnh25.000K85.035M-0.04110.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5099 AIRASIA GROUP BERHAD
1.86-2.62%-0.05Mua8.222M6.216B10.810.1718122.00Hàng không
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
0.81-0.62%-0.01Bán56.000K70.863M-0.06900.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.370.00%0.00Sức bán mạnh043.923M20.460.02Xây dựng & Kỹ thuật
5136 COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD
0.690.72%0.01Bán20.000K88.042M9.020.08162.00Air Freight & Courier Services
5140 TASCO BERHAD
1.121.82%0.02Mua24.000K224.000M24.150.052500.00Air Freight & Courier Services
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.451.14%0.01Mua1.746M222.500M-0.05Đóng tàu
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.27-5.26%-0.01Mua1.559M47.411M11.400.02110.00Đóng tàu
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.190.00%0.00Bán2.500K123.566M7.970.1767.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.71-0.69%-0.01Mua154.500K56.972M-0.06150.00Xây dựng & Kỹ thuật
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.070.00%0.00Bán323.000K86.793M-0.01980.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.640.00%0.00Bán068.580M13.030.05Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.25-1.96%-0.01Bán9.600K79.263M-0.12300.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD
1.27-0.78%-0.01Mua54.000K431.547M6.110.21192.00Xây dựng & Kỹ thuật
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.230.00%0.00Bán479.600K269.389M-0.072192.00Vận tải Đường biển & Logistics
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.08-5.88%-0.01Mua1.520M38.411M-0.04319.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
5184 CYPARK RESOURCES BERHAD
1.44-0.69%-0.01Mua1.569M673.116M8.860.16138.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.14-3.45%-0.01Bán930.500K118.872M-0.03384.00Xây dựng & Kỹ thuật
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.410.00%0.00Mua1.037M320.210M5.810.0715000.00Xây dựng & Kỹ thuật
5208 EITA RESOURCES BERHAD
1.401.45%0.02Mua12.800K181.994M8.750.16355.00Thiết bị Điện nặng
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.331.53%0.02Sức mua mạnh1.113M1.017B12.670.10462.00Xây dựng & Kỹ thuật
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.380.00%0.00Mua101.400K100.908M-0.072194.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD
1.27-2.31%-0.03Bán386.900K622.083M16.160.10365.00Xây dựng & Kỹ thuật
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.31-1.59%-0.01Bán131.100K186.994M21.590.011735.00Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
5238 AIRASIA X BERHAD
0.170.00%0.00Mua8.823M705.185M-0.112427.00Hàng không
5246 WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
4.35-0.23%-0.01Mua3.410M14.833B24.970.174603.00Dịch vụ Cảng biển
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.710.71%0.01Bán5.451M949.625M37.210.02515.00Xây dựng & Kỹ thuật
5259 E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.40-1.25%-0.01Sức bán mạnh1.958M199.080M-0.02731.00Vận tải Đường biển & Logistics
5263 SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.98-1.98%-0.04Bán61.400K2.553B18.640.112097.00Xây dựng & Kỹ thuật
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.100.00%0.00Mua420.400K24.420M-0.0083.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.49-1.98%-0.01Bán1.774M106.920M36.750.01Vận tải đường bộ và Logistics
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.090.00%0.00Bán1.072M50.010M-0.21730.00Xây dựng & Kỹ thuật
5276 DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.540.00%0.00Mua250.300K164.165M11.260.05Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.43-1.14%-0.01Mua2.478M174.751M17.770.02Xây dựng & Kỹ thuật
5293 AME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.601.27%0.027.781M683.384MXây dựng & Kỹ thuật
5398 GAMUDA BHD
3.760.00%0.00Mua2.085M9.300B13.610.284100.00Xây dựng & Kỹ thuật
5568 APB RESOURCES BHD
0.440.00%0.00Bán7.200K48.772M-0.14301.00Xây dựng & Kỹ thuật
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.33-2.94%-0.01Bán38.100K62.337M-0.501392.00Vận tải đường bộ và Logistics
5673 IPMUDA BHD
0.34-5.56%-0.02Sức bán mạnh6.000K24.639M-0.52550.00Các công ty Phân phối & Thương mại
5703 MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
2.36-0.84%-0.02Bán137.300K1.141B8.280.291243.00Xây dựng & Kỹ thuật
5908 DKSH HOLDINGS(M)BHD
2.480.00%0.00Bán1.000K390.992M12.720.203112.00Các công ty Phân phối & Thương mại
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.170.00%0.00Mua039.269M-0.01654.00Xây dựng & Kỹ thuật
5932 BINA PURI HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01Bán387.300K47.755M-0.00778.00Xây dựng & Kỹ thuật
6076 ENCORP BHD
0.29-1.67%-0.01Bán17.300K90.296M-0.08172.00Xây dựng & Kỹ thuật
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.520.00%0.00Theo dõi0182.400M26.300.06545.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.355.97%0.02Mua78.100K107.869M-0.11459.00Xây dựng & Kỹ thuật
6238 HOCK SENG LEE BHD
1.351.50%0.02Mua19.500K741.848M13.160.101176.00Xây dựng & Kỹ thuật
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.0416.67%0.01Mua175.000K23.870M-0.01275.00Vận tải Đường biển & Logistics
6491 KUMPULAN FIMA BHD
1.600.00%0.00Bán18.000K450.152M7.560.213178.00Dịch vụ In ấn Thương mại
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.420.00%0.00Mua2.200K491.066M9.820.14890.00Dịch vụ Cảng biển
6637 PNE PCB BHD
0.540.00%0.00Mua071.008M-0.07714.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
6645 LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS
4.750.00%0.00Mua12.800K2.522B10.090.47638.00Đường cao tốc & Đường ray
6971 KOBAY TECHNOLOGY BHD
1.601.91%0.03Mua8.600K163.350M8.760.18302.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.120.00%0.00Bán125.000K34.511M3.030.04398.00Xây dựng & Kỹ thuật
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.260.00%0.00Bán012.412M-0.0711.00Xây dựng & Kỹ thuật
7013 HUBLINE BHD
0.0511.11%0.01Mua4.031M190.918M37.310.00573.00Vận tải Đường biển & Logistics
7017 KOMARKCORP BHD
0.270.00%0.00Bán4.797M49.734M-0.04741.00Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
7018 CME GROUP BHD
0.040.00%0.00Bán020.448M-0.0441.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
7028 ZECON BHD
0.352.90%0.01Sức mua mạnh2.413M51.162M-0.15366.00Xây dựng & Kỹ thuật
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
0.950.00%0.00Sức bán mạnh034.748M14.390.07227.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.090.00%0.00Bán6.725M210.746M-0.04285.00Vận tải Đường biển & Logistics
7047 FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.362.82%0.01Mua112.500K136.076M15.230.0435.00Xây dựng & Kỹ thuật
7048 ATLAN HOLDINGS BHD
4.180.00%0.00Mua1.000K1.060B34.610.121724.00Dịch vụ Sân bay
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất