Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Malaysia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
347.677M2.41%421.971KDịch vụ Thương mại6
1.832B1.03-1.89%423.004KCông nghệ Điện tử2
157.398B3.800.38%969.213KCông nghiệp Chế biến58
2.034B1.720.17%427.180KVận chuyển8
2.769B0.61%2.230MVận chuyển2
3.387B1.89-0.28%352.895KCông ty dịch vụ công cộng2
758.469M1.791.86%251.523KKhoáng sản phi năng lượng4
2.284B2.21-0.65%158.279KHàng tiêu dùng không lâu bền13
2.151B0.18-1.80%164.012KBán Lẻ2
1.351B1.56-0.58%655.200KSản xuất Chế tạo10
199.003M0.00-2.13%95.570KKhách hàng Lâu năm3
13.734B3.30-0.99%70.014KHàng tiêu dùng không lâu bền3
8.138B2.82-0.43%93.598KHàng tiêu dùng không lâu bền2
438.134M3.801.28%1.166MDịch vụ Khách hàng1
6.341B1.06-2.17%704.529KSản xuất Chế tạo19
4.745B7.140.55%975.700KDịch vụ Khách hàng1
36.804B2.530.45%1.853MDịch vụ Khách hàng5
2.320B1.371.15%1.171MCông nghiệp Chế biến2
807.830M0.00%2.063MCông nghiệp Chế biến1
86.975B5.300.55%5.168MCông nghiệp Chế biến9
680.713M4.19-0.90%771.486KDịch vụ Thương mại3
135.867M-4.43%117.306KCông nghệ Điện tử3
1.942B1.91-0.76%1.282MCông nghệ Điện tử3
151.925M3.240.00%139.600KCông nghệ Điện tử1
5.420B0.60-0.39%1.928MKhoáng sản phi năng lượng13
5.092B1.99-0.51%83.507KCông nghiệp Chế biến18
345.542M0.00%3.168MBán Lẻ2
61.256B5.19-0.10%1.120MCông ty dịch vụ công cộng6
3.365B1.060.52%1.052MSản xuất Chế tạo14
848.480M-0.02%825.041KCông nghệ Điện tử4
4.282B0.66-1.42%1.358MCông nghệ Điện tử9
2.166B0.43-2.27%466.246KCông nghệ Điện tử6
196.808M1.03%1.116MDịch vụ Phân phối2
1.321B2.71-3.29%1.058MBán Lẻ2
2.734B2.020.30%117.347KKhách hàng Lâu năm10
35.737B1.30-0.64%1.780MDịch vụ Công nghiệp74
610.114M0.841.01%14.816MDịch vụ Công nghiệp4
5.843B3.07-0.08%34.471KTài chính6
4.135B0.09-2.18%769.095KTài chính14
716.260M3.970.88%15.353KDịch vụ Phân phối3
4.036B1.99-0.56%800.733KBán Lẻ4
31.664B1.791.50%54.127KHàng tiêu dùng không lâu bền2
5.211B0.61-0.70%936.350KHàng tiêu dùng không lâu bền4
7.496B2.24-0.61%177.565KHàng tiêu dùng không lâu bền16
4.997B1.750.11%1.506MKhoáng sản phi năng lượng20
3.865B5.870.00%861.100KCông ty dịch vụ công cộng1
3.237B1.36-0.32%406.182KKhách hàng Lâu năm20
2.717B1.58-0.15%250.799KKhách hàng Lâu năm12
61.457B0.920.27%1.807MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
2.597B-0.76%141.402KDịch vụ Khách hàng7
641.048M2.800.06%8.121KHàng tiêu dùng không lâu bền4
927.319M5.951.51%62.927KSản xuất Chế tạo2
12.086B0.95-0.63%934.447KSản xuất Chế tạo25
6.764B2.282.38%990.381KCông nghiệp Chế biến11
13.955B1.080.90%21.721MDịch vụ Công nghệ34
1.766B0.63-0.70%535.084KDịch vụ Công nghệ4
7.945B6.00-0.80%430.139KTài chính5
100.784M0.00%132.400KTài chính1
230.221M1.710.30%63Hỗn hợp21
274.392M2.82%58.300KTài chính1
62.555B2.54-0.51%247.715KTài chính2
54.609B4.642.22%4.577MTruyền thông3
35.900B4.280.09%1.252MVận chuyển8
34.071M20.00%995.200KDịch vụ Khách hàng1
7.800B27.18-3.44%3.215MDịch vụ Phân phối5
8.234B41.72-2.81%37.846MCông nghệ Sức khỏe3
875.947M1.69-0.09%2.977MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
43.491B1.35-1.19%3.996MSản xuất Chế tạo15
23.068B2.45-0.42%227.418KHỗn hợp25
5.997B3.39-1.30%516.966KDịch vụ Thương mại23
23.977B16.83-4.60%5.044MSản xuất Chế tạo22
9.702B2.88-1.39%133.197KKhách hàng Lâu năm6
4.914B1.83-0.66%46.140KDịch vụ Khách hàng3
3.135B3.68-1.83%1.379MTài chính2
488.597M3.25-1.59%336.923KSản xuất Chế tạo2
32.649B4.360.36%344.700KDịch vụ Công nghiệp1
1.952B2.06-3.00%39.526MNăng lượng Mỏ1
2.888B1.87-3.45%892.084KNăng lượng Mỏ2
25.014B1.23-0.73%2.664MDịch vụ Công nghiệp17
652.561M0.584.67%502.658KDịch vụ Khách hàng8
555.765M1.63-0.51%248.376KKhách hàng Lâu năm4
128.912M17.65-3.77%252.100KKhoáng sản phi năng lượng1
28.375B0.640.30%1.057MVận chuyển11
3.447B0.600.87%1.163MDịch vụ Công nghệ18
169.036M2.690.00%0Dịch vụ Thương mại1
6.745B4.77-0.63%614.775KCông nghệ Sức khỏe8
166.882M-2.08%166.200KCông nghệ Sức khỏe1
384.332M-1.59%520.700KKhoáng sản phi năng lượng1
6.345B5.900.00%11.343KTài chính3
50.950M0.00%51.900KDịch vụ Khách hàng1
504.260M2.110.00%113.849KDịch vụ Khách hàng2
697.453M1.90-3.02%13.948KCông nghiệp Chế biến4
43.795B2.42-0.34%1.067MTài chính76
39.159B4.63-0.18%454.229KTài chính18
447.694M10.60%5.898MKhách hàng Lâu năm2
293.000B6.670.77%7.014MTài chính8
1.941B0.84-1.28%1.926MDịch vụ Khách hàng4
36.152B1.99-1.02%2.234MCông nghệ Điện tử15
8.854B6.20-1.48%472.725KBán Lẻ10
20.860B2.420.80%2.049MTruyền thông7
4.456B2.380.31%1.186MKhoáng sản phi năng lượng18
53.247M0.00%7.706MCông nghệ Điện tử1
1.243B0.171.42%4.571MCông nghiệp Chế biến5
3.084B8.700.00%138.800KHàng tiêu dùng không lâu bền1
1.418B1.142.03%135.420KVận chuyển4
1.444B0.00-0.56%456.398KSản xuất Chế tạo5
2.594B6.350.41%288.321KCông ty dịch vụ công cộng4
79.925B3.240.13%937.808KDịch vụ Phân phối30
33.923B5.07-0.42%2.967MTruyền thông4
Tải thêm