Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Việt Nam

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị596.168B VND1.82%300Dịch vụ Thương mại1
Hàng Nông sản/Chế biến124.047T VND1.30%−5.03%4.726MCông nghiệp Chế biến23
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh8.475T VND0.84%−0.73%1.176MVận chuyển10
Hàng không93.9T VND0.62%−1.75%970.817KVận chuyển6
Sản xuất Năng lượng Thay thế35.481T VND6.33%0.11%69.137KCông ty dịch vụ công cộng3
Nhôm117.953B VND−5.00%78.3KKhoáng sản phi năng lượng1
Trang phục / Giày dép10.852T VND3.85%0.72%2.015MHàng tiêu dùng không lâu bền13
Hậu mãi ô tô4.627T VND5.78%0.12%248.685KKhách hàng Lâu năm3
Đồ uống: Có cồn112.109T VND2.96%−1.67%498.574KHàng tiêu dùng không lâu bền7
Đồ uống: Không cồn133.099B VND−0.32%100Hàng tiêu dùng không lâu bền4
Sản phẩm Xây dựng12.403T VND6.79%−2.23%137.296KSản xuất Chế tạo11
Truyền hình cáp / Vệ tinhDịch vụ Khách hàng1
Hóa chất: Nông nghiệp21.296T VND14.94%−2.92%3.633MCông nghiệp Chế biến15
Hóa chất: Đa dạng hóa422.04B VND1.36%−2.86%136.172KCông nghiệp Chế biến2
Hóa chất: Đặc biệt59.34T VND5.46%1.97%6.092MCông nghiệp Chế biến10
Than2.869T VND4.89%−1.89%154.869KNăng lượng Mỏ7
In ấn thương mại /Theo mẫu772.194B VND4.65%−0.69%43.114KDịch vụ Thương mại1
Vật liệu Xây dựng20.814T VND2.40%−3.10%887.623KKhoáng sản phi năng lượng48
Bao bì/Đóng gói13.457T VND1.39%−0.32%1.965MCông nghiệp Chế biến21
Hợp đồng khoan955B VND0.94%−4.50%2.107MDịch vụ Công nghiệp1
Cửa hàng Bách hóa176.112B VND10.31%0.00%600Bán Lẻ1
Công ty Điện lực108.126T VND4.68%−1.38%3.438MCông ty dịch vụ công cộng34
Sản phẩm Điện62.715T VND1.48%−1.62%894.369KSản xuất Chế tạo16
Thiết bị/ Công cụ điện19.104T VND0.08%−6.70%40.61MCông nghệ Điện tử2
Sản xuất Thiết bị ĐIện44.022B VND−9.80%100Công nghệ Điện tử1
Phân phối Điện tử25.462T VND0.41%−2.43%2.342MDịch vụ Phân phối7
Điện tử/Gia dụng27.096T VND1.64%−3.03%980.409KKhách hàng Lâu năm5
Kỹ sư & Xây dựng93.782T VND0.64%−3.96%3.712MDịch vụ Công nghiệp130
Dịch vụ Môi trường464.12B VND8.83%4.81%100Dịch vụ Công nghiệp2
Tài chính/Cho thuê8.985T VND1.98%2.091MTài chính2
Tập đoàn Tài chính515.959B VND7.11%−8.19%63.138KTài chính2
Phân phối Thực phẩm930.91B VND−4.94%2.699MDịch vụ Phân phối3
Bán lẻ Thực phẩm2.049T VND−3.12%998.8KBán Lẻ1
Thực phẩm: Đa dạng hóa56.974T VND−0.51%13.95KHàng tiêu dùng không lâu bền5
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa204.763T VND4.44%−0.43%4.262MHàng tiêu dùng không lâu bền23
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo131.659T VND0.32%−3.66%2.953MHàng tiêu dùng không lâu bền15
Lâm sản17.418T VND6.76%−2.63%544.558KKhoáng sản phi năng lượng10
Phân phối Gas213.653T VND3.46%2.34%714.419KCông ty dịch vụ công cộng4
Nội thất Gia đình8.025T VND3.27%−0.00%1.797MKhách hàng Lâu năm11
Chuỗi Cải tạo Nhà Ở156.974B VND7.69%3.318MBán Lẻ1
Xây dựng nhà162.901T VND0.57%−3.26%10.521MKhách hàng Lâu năm15
Quản lý Bệnh viện2.339T VND−1.61%238.5KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền3.365T VND0.15%0.31%246.829KDịch vụ Khách hàng6
Chăm sóc cá nhân/Gia đình2.872T VND6.68%−0.32%2.238KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Tập đoàn Công nghiệp15.612T VND−6.91%28.999MSản xuất Chế tạo1
Máy móc Công nghiệp1.742T VND2.51%0.55%4.365KSản xuất Chế tạo10
Đặc sản Công nghiệp8.05T VND8.61%−2.57%224.093KCông nghiệp Chế biến8
Dịch vụ Công nghệ thông tin130.748T VND1.81%−0.09%7.317MDịch vụ Công nghệ5
Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ2.117T VND−0.24%16KTài chính1
Dầu16.247T VND0.65%−3.84%6.735MNăng lượng Mỏ3
Phần mềm / Dịch vụ Internet21.133T VND−1.94%43.7KDịch vụ Công nghệ1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư199.114T VND1.51%−6.69%36.215MTài chính29
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp11
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế32.365T VND2.19%−1.69%920.9KTài chính1
Các Ngân hàng lớn1506.974T VND0.86%0.47%9.873MTài chính15
Viễn thôngTruyền thông1
Vận tải biển22.986T VND3.96%−1.28%3.728MVận chuyển23
Tập đoàn truyền thôngDịch vụ Khách hàng1
Nhà phân phối Y tế617.941B VND−3.14%576.631KDịch vụ Phân phối2
Chuyên khoa Y tế576.865B VND−2.22%1.907MCông nghệ Sức khỏe1
Chế tạo Kim loại1.616T VND3.16%4.11%4.87MSản xuất Chế tạo5
Dịch vụ thương mại hỗn hợp9.477T VND0.98%−2.69%1.743MDịch vụ Thương mại12
Sản xuất hỗn hợp14.897T VND3.26%−1.13%534.31KSản xuất Chế tạo8
Xe cơ giới3.17T VND−4.96%4.601MKhách hàng Lâu năm3
Phim / Giải trí1.374T VND3.98%−1.27%39.499KDịch vụ Khách hàng3
Bảo hiểm nhiều Rủi ro20.871T VND5.13%−0.80%133.866KTài chính4
Thiết bị / Vật tư văn phòng133.834B VND5.93%−3.76%323.714KSản xuất Chế tạo2
Đường ống dẫn dầu khí1.395T VND6.76%−2.31%528.3KDịch vụ Công nghiệp1
Sản xuất dầu khí118.881B VND−1.56%900Năng lượng Mỏ1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí64.8T VND−2.34%14.946MNăng lượng Mỏ2
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu18.173T VND1.84%−2.93%11.026MDịch vụ Công nghiệp3
Dịch vụ tiêu dùng khác2.449T VND0.26%−0.17%24.625KDịch vụ Khách hàng5
Đặc sản tiêu dùng khác30.94T VND2.79%−1.49%1.317MKhách hàng Lâu năm2
Kim loại / Khoáng sản khác10.652T VND2.87%−3.56%77KKhoáng sản phi năng lượng10
Giao thông vận tải khác71.634T VND2.15%−1.20%912.851KVận chuyển43
Phần mềm đã đóng gói1.364T VND−2.73%268.2KDịch vụ Công nghệ1
Dịch vụ nhân sự236.683B VND−7.44%254.73KDịch vụ Thương mại2
Dược phẩm: Chung321.93B VND4.80%−0.48%25.4KCông nghệ Sức khỏe1
Dược phẩm: Chính37.351T VND2.65%−0.68%250.495KCông nghệ Sức khỏe24
Dược phẩm: Khác5.139T VND3.76%−1.68%43.679KCông nghệ Sức khỏe3
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn2.96T VND1.85%−0.74%273KTài chính1
Xuất bản: Sách / Tạp chí3.766T VND1.75%−3.19%89.285KDịch vụ Khách hàng15
Bột giấy5.459T VND5.52%−0.92%415.453KCông nghiệp Chế biến5
Đường sắt5.484T VND−5.67%16.749MVận chuyển1
Phát triển Bất động sản696.664T VND0.25%−4.20%11.248MTài chính92
Quỹ Đầu tư Bất động sản112.199B VND−8.00%710.577KTài chính2
Sản phẩm Giải trí290.445B VND12.40%−2.02%21.3KKhách hàng Lâu năm1
Ngân hàng khu vực310.742T VND0.73%−0.98%14.132MTài chính7
Nhà hàng34.65B VND0.00%200Dịch vụ Khách hàng1
Bảo hiểm đặc biệt8.91T VND3.50%−2.41%30.794KTài chính3
Cửa hàng Đặc sản79.97T VND1.00%−3.75%11.374MBán Lẻ5
Chuyên ngành viễn thông16.8B VND0.00%100Truyền thông3
Thép183.546T VND0.00%−4.12%47.772MKhoáng sản phi năng lượng17
Thiết bị Viễn thông360.225B VND3.32%−1.74%1.516KCông nghệ Điện tử2
Dệt May17.87T VND0.43%−0.46%1.567MCông nghiệp Chế biến14
Thuốc lá95.217B VND3.76%−5.56%29.4KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Vận tải đường bộ244.179B VND7.66%−6.79%603.6KVận chuyển2
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp325.32B VND4.89%−4.52%2.857KSản xuất Chế tạo3
Công ty quản lý nước20.257T VND1.65%−0.87%130.017KCông ty dịch vụ công cộng17
Nhà phân phối bán buôn95.027T VND2.40%−2.63%1.36MDịch vụ Phân phối52