Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
AGROUP ARLANDASTAD GROUP AB
67.600.00%0.0044.455KTài chính
CARY CARY GROUP HOLDING AB
86.00%7.940M
CHRO CHROMOGENICS AB
7.20-2.04%-0.15Bán35.876K124.774M-5.7424.00Sản xuất Chế tạo
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
0.24-0.83%-0.00Bán804.548K42.102M-0.3427.00Công nghệ Điện tử
IDOGEN IDOGEN AB
2.25-2.17%-0.05Bán54.562K42.051M-2.059.00Công nghệ Sức khỏe
IRRAS IRRAS AB
4.49-1.10%-0.05Bán103.268K360.845M-2.02Công nghệ Sức khỏe
KJELL KJELL GROUP AB
64.40-1.83%-1.2093.698KBán Lẻ
LINC LINC AB
84.100.72%0.60Bán40.099K4.836BTài chính
MLTR MELTRON
0.10-4.04%-0.00Bán805.360K28.534M-0.11Sản xuất Chế tạo
MODTX MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB
4.425.12%0.21Bán16.268K67.620MCông nghệ Sức khỏe
NGENIC NGENIC AB
26.507.94%1.95Mua6.438K109.382MDịch vụ Công nghệ
NILAR NILAR INTERNATIONAL AB
34.34-4.61%-1.66Sức bán mạnh30.643K1.638B-30.58127.00Sản xuất Chế tạo
SAVOS SAVOSOLAR PLC
0.78-5.68%-0.05Sức bán mạnh600.201K64.043M-1.1836.00Công nghệ Điện tử
TELLUS TELLUSGRUPPEN AB
6.66-3.76%-0.26Sức bán mạnh23.403KDịch vụ Khách hàng
TOUCH TOUCHTECH
14.50-3.33%-0.50Sức bán mạnh1.721K123.191M-0.11Dịch vụ Công nghệ
WRSD WE ARE SPIN DYE
10.800.47%0.05Bán5.671K158.807MCông nghiệp Chế biến
ZORDIX_B ZORDIX AB SER. B
28.85-5.10%-1.55Sức bán mạnh422.022K839.423M-0.2764.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm