Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu penny — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

phù hợp cho số đông các nhà đầu tư hơn, cổ phiếu giá rẻ rất dễ mua và có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan: cổ phiếu giá thấp thường thiếu tính thanh khoản, nghĩa là thường có ít người mua hơn, vì vậy có thể khó bán những tài sản này.

            
FGG FUTURE GAMING GROUP
0.01-6.25%-0.00Bán4.334M65003.6135.432M-0.01Dịch vụ Khách hàng
CYB1 CYBER SECURITY 1 AB
0.030.78%0.00Bán586.512K15249.31188.750M3.790.07146.00Dịch vụ Công nghệ
ALONNR.B ARCHELON NATURAL RESOURCES B
0.0313.04%0.00Mua52.884M1374972.07Khoáng sản phi năng lượng
REAL.B REAL FASTIGHETER B
0.030.00%0.00Bán2.639M73904.52248.450M0.00Tài chính
BRANDB BRANDBEE
0.040.00%0.00Bán2.216M93087.0857.831MDịch vụ Thương mại
GRANGX GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING
0.050.00%0.00Bán9.219M451720.86187.489MKhoáng sản phi năng lượng
QLOSR.B QLOSR GROUP B
0.061.79%0.00Mua119.534M6813417.48503.343M-0.01Dịch vụ Công nghệ
MLTR MELTRON
0.06-1.54%-0.00Bán5.211M333508.9937.469M-0.09Sản xuất Chế tạo
TAUR.B TAURUS ENERGY B
0.07-1.37%-0.00Bán390.745K28133.6413.734M-0.04Năng lượng Mỏ
FLOWS FLOWSCAPE
0.090.00%0.00Bán3.727M339146.26164.026M-0.01Dịch vụ Công nghệ
EURI.B EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE B
0.10-1.87%-0.00Bán Mạnh226.898K23824.299.288M-0.04Công nghệ Điện tử
SLG.B SAFE LANE GAMING B
0.110.00%0.00Bán Mạnh1.859M208234.99218.735MDịch vụ Công nghệ
MAV MAVSHACK AB
0.11-2.59%-0.00Bán Mạnh17.639M1993197.51111.286M-0.09Dịch vụ Công nghệ
ENERS ENERSIZE OYJ
0.110.18%0.00Bán1.826M206307.6021.713MDịch vụ Công nghệ
NXAR NEXAR GROUP
0.12-0.85%-0.00Bán580.195K67882.8216.807M-0.034.25Dịch vụ Khách hàng
ABIG ABELCO INVESTMENT GROUP
0.120.00%0.00Mua4.084M494195.58220.857M40.330.00Sản xuất Chế tạo
GETG GET GROUP
0.139.02%0.01Bán5.875M781348.93111.554MCông ty dịch vụ công cộng
BLICK BLICK GLOBAL GROUP
0.14-0.71%-0.00Bán1.303M182464.9441.405M6.270.02Dịch vụ Khách hàng
TIRO TRANSIRO HOLDING
0.15-2.01%-0.00Bán11.643M1699867.2093.958M-0.02Dịch vụ Công nghệ
SPIFF SPIFFBET AB
0.16-2.29%-0.00Bán Mạnh1.171M189691.1564.588M-0.16Dịch vụ Khách hàng
ARCANE ARCANE CRYPTO AB
0.17-2.49%-0.00Bán6.047M1043786.071.506B-0.020.00Dịch vụ Công nghệ
CSEC C SECURITY
0.203.06%0.01Bán1.855M374703.3372.409M-0.07Công nghệ Điện tử
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
0.22-0.46%-0.00Bán187.961K40599.5837.753M-0.2627.00Công nghệ Điện tử
POLY POLYPLANK AB
0.238.06%0.02Mua609.567K138981.2884.293M-0.0214.00Sản xuất Chế tạo
EOID EYEONID GROUP
0.26-3.36%-0.01Bán120.847K31299.3790.880M-0.23Dịch vụ Công nghệ
MEDNA MEDICANATUMIN
0.260.00%0.00Mua20.500K5330.0097.757M-0.05Bán Lẻ
ZENZIP.B ZENERGY B
0.261.17%0.00Bán459.907K119575.8254.369M-0.15Dịch vụ Phân phối
ZAPLOX ZAPLOX AB
0.27-0.75%-0.00Bán Mạnh145.048K38437.7263.641M-0.31Dịch vụ Công nghệ
FOUT FASTOUT INT
0.270.00%0.00Bán64.724K17346.0321.495MDịch vụ Công nghệ
ETX ETRION CORPORATION
0.300.66%0.00Bán702.618K214298.49-0.6917.00Công ty dịch vụ công cộng
OBAB ONLINE BRANDS NORDIC AB
0.31-3.09%-0.01Mua355.646K111672.84543.113M63.530.01Bán Lẻ
MEDIMI MEDIMI
0.32-6.96%-0.02Bán Mạnh100.403K32229.36100.118M-0.06Công nghệ Sức khỏe
ESEN ESEN ESPORTS
0.35-1.96%-0.01Bán69.814K24434.9021.469M-0.20Dịch vụ Khách hàng
IMSOL.B IMPLEMENTA SOL B
0.35-1.41%-0.01Bán Mạnh11.054K3868.9018.863M-0.01Dịch vụ Phân phối
TANGI TANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
0.35-3.14%-0.01Bán Mạnh1.475M523489.3935.150M-0.18Dịch vụ Công nghệ
EMOT EMOTRA
0.365.88%0.02Bán454.088K163471.6828.055M-0.13Công nghệ Sức khỏe
FOLLI FOLLICUM
0.37-0.27%-0.00Bán Mạnh237.813K87990.8130.310M-0.39Công nghệ Sức khỏe
APTR APPSPOTR AB
0.382.29%0.01Bán40.097K15216.8171.018M-0.15Dịch vụ Công nghệ
COEGIN COEGIN PHARMA
0.380.80%0.00Bán1.381M524865.88230.594MCông nghệ Sức khỏe
SUST SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING
0.380.00%0.00Bán Mạnh403.815K153449.7083.753M-0.94Sản xuất Chế tạo
CE CORTUS ENERGY AB
0.402.97%0.01Bán2.639M1052945.04628.590M-0.05Công nghiệp Chế biến
SNM SHAMARAN PETROLEUM CORP
0.412.12%0.01Bán4.558M1866380.61952.166M13.780.0311.00Năng lượng Mỏ
EXALT EXALT
0.41-6.32%-0.03Bán Mạnh43.181K17920.1223.943M-0.11Dịch vụ Công nghệ
ECO.B ECORUB B
0.425.00%0.02Mua327.124K137392.08101.851M-0.03Sản xuất Chế tạo
AERO SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
0.44-4.24%-0.02Bán Mạnh748.794K329469.36102.032M-0.33Công nghiệp Chế biến
BRIG BRIGHTER AB
0.461.18%0.01Bán2.611M1204791.53177.982M-1.02Công nghệ Sức khỏe
WNT WNTRESEARCH
0.47-3.29%-0.02Bán Mạnh210.080K98737.6064.753M-0.31Công nghệ Sức khỏe
GBK GOODBYE KANSAS GROUP AB
0.481.80%0.01Bán1.047M503185.85178.634M-0.95Dịch vụ Công nghệ
F2M FREE2MOVE HOLDING
0.48-3.41%-0.02Bán Mạnh47.633K22911.4724.588M-0.4510.00Công nghệ Điện tử
WIL WILLAK
0.49-1.00%-0.01Mua1.208M597878.3230.593M-0.1612.00Sản xuất Chế tạo
SAXG SAXLUND GROUP AB
0.500.20%0.00Bán1.423M711694.00312.172M-0.0276.00Sản xuất Chế tạo
QUIA QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB
0.51-0.78%-0.00Bán29.583K15146.5036.803M-0.403.00Công nghiệp Chế biến
SAVOS SAVOSOLAR PLC
0.52-5.28%-0.03Bán Mạnh693.793K360772.3690.569M-1.1336.00Công nghệ Điện tử
NEWTON NEWTON NORDIC AB
0.52-3.70%-0.02Bán3.301M1719947.6049.342M-0.0810.00Khách hàng Lâu năm
OBST OBSTECARE
0.56-4.75%-0.03Bán Mạnh209.546K117764.8533.261M-0.25Công nghệ Sức khỏe
DOFO DOF ASA
0.57-1.56%-0.01Bán12.100K6860.70184.079M-0.253126.00Dịch vụ Công nghiệp
OPT OPTIMOBILE
0.57-3.39%-0.02Bán3.652K2081.6429.794M-0.08Dịch vụ Công nghệ
SECS SENSEC HOLDING AB
0.580.00%0.00Bán145.434K84351.7274.379M26.480.03Công nghệ Điện tử
SEAL SEALWACS
0.580.00%0.00Bán71.661K41563.38121.421M-0.16Công nghệ Điện tử
ANOT ANOTO GROUP AB
0.59-2.96%-0.02Bán557.846K329686.99131.336M-0.5329.00Công nghệ Điện tử
SDET SENSODETECT
0.60-1.32%-0.01Bán43.062K25751.0853.678M-0.10Công nghệ Sức khỏe
PMED PEPTONIC MEDICAL
0.611.00%0.01Bán333.144K201885.26114.984M-0.2119.00Công nghệ Sức khỏe
ABLI ABLIVA AB
0.613.40%0.02Mua1.185M719785.44236.766M-0.289.00Công nghệ Sức khỏe
THINC THINC JETTY
0.630.00%0.00Bán61.297K38494.5277.206M-0.25Dịch vụ Công nghệ
LAUR LAURITZ.COM GROUP A/S
0.663.12%0.02Bán57.802K38149.3226.863M-0.42Bán Lẻ
PHYR.B PRESERVIA HYRESFASTIGHETER B
0.66-5.41%-0.04Bán46.241K30704.0210.308M-0.54Tài chính
ECOM ECOMB
0.692.69%0.02Bán91.547K62984.3425.743M-0.08Sản xuất Chế tạo
ENSUO ENSURGE MICROPOWER ASA
0.70-0.14%-0.00Bán5034.851.260B-0.5122.00Công nghệ Điện tử
ARCT ARCTIC MINERALS AB
0.70-0.29%-0.00Bán60.741K42397.22100.738M-0.22Khoáng sản phi năng lượng
NFGAB NORDIC FLANGES GROUP AB
0.700.71%0.01Bán37.503K26439.6236.892M-0.33105.00Sản xuất Chế tạo
DICOT DICOT
0.711.43%0.01Bán646.616K458450.7471.927M-0.43Dịch vụ Thương mại
MOMENT MOMENT GROUP AB
0.72-0.28%-0.00Bán2.170M1564603.89315.852M0.451.61Dịch vụ Khách hàng
TRIBO_B TRIBORON INTERNATIONAL AB SER. B
0.730.55%0.00Bán109.320K79803.6036.110M-0.46Công nghiệp Chế biến
SIMRIS_B SIMRIS ALG AB SER. B
0.742.08%0.01Bán33.358K24551.4956.632M-0.41Hàng tiêu dùng không lâu bền
KEBNI_B KEBNI AB SER. B
0.743.78%0.03Bán54.015K40079.1369.173MDịch vụ Công nghiệp
LUMITO LUMITO
0.76-3.56%-0.03Bán373.120K282824.9668.252M-0.28Dịch vụ Thương mại
AINO AINO HEALTH AB
0.76-1.30%-0.01Bán40.578K30839.2820.450M-0.53Dịch vụ Thương mại
PREC PRECISE BIOMETRICS AB
0.77-3.27%-0.03Bán1.639M1260370.24314.791M-0.0523.00Công nghệ Điện tử
TRNSF TRANSFER GROUP
0.781.30%0.01Bán1.043M813734.22Dịch vụ Thương mại
RENT RENTUNDER HOLDING
0.786.85%0.05Bán3.871K3019.3827.220M-0.11Sản xuất Chế tạo
APTA APTAHEM
0.780.51%0.00Bán278.592K218137.5492.246M-0.48Công nghệ Sức khỏe
BONG BONG AB
0.78-2.00%-0.02Mua126.573K99233.23168.964M-0.101155.00Công nghiệp Chế biến
FBM.A FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN A
0.798.97%0.07Bán34.265K27069.3559.100M-1.3116.00Tài chính
ACARIX ACARIX AB
0.800.00%0.00Bán1.199M957892.34197.217M-0.319.00Công nghệ Sức khỏe
GATE JUMPGATE
0.811.89%0.01Mua635.589K513555.9198.320M-0.1243.00Dịch vụ Công nghệ
AXOLOT AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB
0.820.00%0.00Bán66.986K55196.4644.329M-0.427.00Dịch vụ Công nghiệp
ALTE ALTECO
0.83-3.48%-0.03Bán Mạnh16.642K13829.5049.239M-0.08Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FXI FX INTERNATIONAL
0.9112.08%0.10Sức mua mạnh18.918K17196.4626.808M-0.17Dịch vụ Công nghệ
RO ROLLING OPTICS HOLDING AB
0.91-1.30%-0.01Bán69.228K63066.71138.276M-0.06Truyền thông
SENS SENSYS GATSO GROUP AB
0.920.33%0.00Bán1.093M1003579.63835.940M34.530.03252.00Công nghệ Điện tử
TCAB.B TECTONA CAPITAL B
0.940.00%0.00Mua7570.1215.574M-0.28Tài chính
MULQ MULTIQ INTERNATIONAL AB
0.94-2.08%-0.02Bán Mạnh61.069K57404.86117.505M-0.0764.00Công nghệ Điện tử
NORDIG NORD INSURETECH GROUP AB
0.953.15%0.03Bán36.329K34476.22106.310M-0.35Dịch vụ Công nghệ
RIZZO_B RIZZO GROUP AB SER. B
0.95-3.01%-0.03Bán1.128M1071328.30123.854M-0.90Bán Lẻ
IZAFE_B IZAFE GROUP AB SER. B
0.99-8.24%-0.09Bán Mạnh803.485K796253.6477.189M-0.959.00Dịch vụ Thương mại
ATANA ATTANA
1.010.00%0.00Bán107.018K107874.14210.740M-0.07Công nghệ Điện tử
SLOTT.B SLOTTSVIKEN B
1.01-0.49%-0.01Bán8.975K9064.7529.612M-0.031.00Tài chính
QECO QUESTERRE ENERGY CORPORATION
1.01-7.68%-0.08Bán50.000K50500.00476.283M11.830.098.00Năng lượng Mỏ
ANNX ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB
1.02-1.54%-0.02Bán619.597K631988.94142.181M4.00Công nghệ Sức khỏe
MYFC MYFC HOLDING AB
1.020.20%0.00Bán753.351K768418.02177.877M-0.2211.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm