Định giá quá caoChứng khoán Thụy Điển

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Thụy Điển được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BIOA_BBIOARCTIC AB SER. B
270.4SEK−14.16%−44.6SEK
Mua
1.534M414.875M22.103BSEK−1.67SEK49Công nghệ Sức khỏe
CARYCARY GROUP HOLDING AB
70.00SEK0.14%0.10SEK
Theo dõi
357.27K25.009M9.216BSEK106.230.66SEKDịch vụ Khách hàng
ENDOENDOMINES AB
66.00SEK3814.59%64.31SEK
Sức mua mạnh
49732.802K436.602MSEK−0.84SEK72Khoáng sản phi năng lượng
MALARMÄLARÅSEN206SEK0.00%0SEK
Mua
8.219K1.693M559.52MSEK4.8042.96SEKTài chính
MAVENMAVEN WIRELESS SWEDEN AB
14.90SEK24.17%2.90SEK
Sức mua mạnh
30.679K457.117K581.55MSEK−0.30SEK22Truyền thông
SEMCSEMCON AB
156.6SEK0.13%0.2SEK
Mua
88.254K13.821M2.735BSEK19.198.17SEK2.045KDịch vụ Công nghiệp