Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ADDV_B ADDVISE GROUP AB B
6.10-0.81%-0.05Mua459.701K1.035B63.080.11108.00Công nghệ Sức khỏe
DOXA DOXA AB
16.9016.55%2.40Sức mua mạnh4.565M2.404B-0.1710.00Công nghệ Sức khỏe
FOI_B FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B
1504.000.80%12.00Sức mua mạnh5.431K19.904B47.0031.74Khách hàng Lâu năm
KNOW KNOWIT AB
364.503.55%12.50Sức mua mạnh228.402K7.620B29.4011.972578.00Dịch vụ Công nghệ
NOWO NOWONOMICS
50.0035.14%13.00Sức mua mạnh89.260K300.014MDịch vụ Công nghệ
OCYO OCEAN YIELD ASA
40.96-0.05%-0.02Mua367.180B-6.2120.00Dịch vụ Công nghiệp
QFRO Q-FREE ASA
9.52-4.03%-0.40Mua9401.001B-0.16378.00Công nghệ Điện tử
SOBI SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
239.00-0.38%-0.90Mua841.064K70.805B26.049.311509.00Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm