Cổ phiếu Thụy Điển có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Thụy Điển ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAPTAAPTAHEM AB
0.0318 SEK−22.44%3.388 M1.6114.357 M SEK−0.05 SEK0.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AAQUATAQUATICUS REAL ESTATE AB
50.0 SEK0.00%170.02Tài chính
BBIOFBIOFRIGAS SWEDEN AB
0.373 SEK+0.81%57.942 K1.015.11 M SEK−0.48 SEK+8.74%0.00%Năng lượng Mỏ
BBRANDBBRANDBEE
0.0030 SEK+50.00%17.199 M2.9712.496 M SEK−0.08 SEK+43.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
CRETCRETURNER GROUP
0.229 SEK−2.97%1.649 M3.2513.2 M SEK−0.24 SEK−341.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
DDEARDUEARITY AB
1.178 SEK−9.24%678.455 K8.7731.025 M SEK−1.48 SEK−15.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EECC_BECOCLIME GROUP AB SER. B
2.80 SEK+1.82%90.55 K1.16128.847 M SEK−0.55 SEK+56.58%0.00%Công nghệ Điện tử
EEFFHEFFNETPLATTFORMEN HOLDING AB
4.98 SEK+2.05%2.115 K0.6367.514 M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEURAEUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
0.0458 SEK−2.55%654.665 K1.441.673 M SEK−0.58 SEK+59.57%0.00%Dịch vụ Thương mại
EEURI.BEUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB SER. B
3.54 SEK−11.94%1090.201.229 M SEK−5.99 SEK+18.53%0.00%Công nghệ Điện tử
FFASTATAB FASTATOR
0.884 SEK−40.11%1.861 M11.4768.192 M SEK−11.91 SEK−188.02%0.00%Tài chính
FFLMNGFLEMING PROPERTIES AB
12.0 SEK−9.09%38.845 K4.2571.4 M SEK−28.45 SEK−422.51%0.00%Tài chính
FFLUOFLUOGUIDE A/S
45.30 SEK−0.77%15.038 K2.30552.575 M SEK−4.96 SEK−47.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FFRNT.BFRONT VENTURES B
0.0790 SEK−3.66%223.24 K1.843.57 M SEK−1.35 SEK−5355.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
GENOGENOVIS AB
30.40 SEK−1.62%101.818 K0.751.99 B SEK32.360.94 SEK+449.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GGTAB.BGLYCOREX TRANSPLANTATION B
0.850 SEK+2.41%85.999 K1.2462.776 M SEK−0.41 SEK−254.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HHOODINHOODIN AB
0.259 SEK−3.00%48.744 K1.837.701 M SEK−0.47 SEK−49.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KKAKELKAKEL MAX AB
9.05 SEK−2.69%12.1 K2.4027.501 M SEK0.00%Khách hàng Lâu năm
KKARNEL_BKARNELL GROUP AB SER. B
39.3 SEK−3.44%96.576 K0.652.031 B SEK0.00%Tài chính
KLARKLARIA PHARMA HOLDING AB
0.165 SEK−28.79%3.875 M12.2817.519 M SEK−0.35 SEK+66.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KKVIXKVIX
0.254 SEK0.00%00.002.213 M SEK−1.78 SEK+4.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LLPGOLIPIGON PHARMACEUTICALS AB
0.3050 SEK+1.33%159.929 K0.4238.559 M SEK−0.44 SEK+81.72%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMETAMETACON AB
0.1528 SEK+0.53%5.698 M1.12105.039 M SEK−0.17 SEK−31.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
MMODTXMODUS THERAPEUTICS HOLDING AB
1.040 SEK−3.26%49.181 K1.6737.376 M SEK−1.04 SEK+8.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNICANANOLOGICA AB
5.70 SEK−7.17%86.277 K7.46251.818 M SEK−2.05 SEK−12.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPHYR.BPRESERVIA HYRESFASTIGHETER B
0.083 SEK−17.82%40.228 K0.541.219 M SEK0.00%Tài chính
PPLUNPROSTALUND AB
1.030 SEK−4.19%226.598 K1.8478.886 M SEK−0.25 SEK−20.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPMEDPEPTONIC MEDICAL AB
0.0370 SEK+5.11%3.07 M0.9156.789 M SEK−0.04 SEK+58.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPRESRVPRESERVIUM PROPERTY AB
29.0 SEK−3.33%7000.38134.415 M SEK−42.40 SEK−9315.90%22.41%Tài chính
QQLIFEQLIFE HOLDING AB
0.0031 SEK−13.89%146.691 M0.9211.348 M SEK−0.26 SEK+63.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSECISECITS HOLDING AB
0.0596 SEK−0.33%1.519 M2.2925.888 M SEK−0.44 SEK+36.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSOZAPSOZAP AB
0.725 SEK+0.69%39.851 K0.448.237 M SEK−0.89 SEK+41.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TOPRTOPRIGHT NORDIC
0.0740 SEK+10.45%9.017 M3.0415.948 M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
TRMLTRAINIMAL
0.500 SEK0.00%180.361.174 M SEK−0.40 SEK+87.50%0.00%Dịch vụ Phân phối
WWTW_AWALL TO WALL GROUP AB A
77.4 SEK−1.28%2.062 K0.951.067 B SEK61.811.25 SEK1.29%Tài chính
WYLDWYLD NETWORKS AB
2.275 SEK−9.36%425.579 K2.0438.963 M SEK−3.12 SEK+20.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
XMRXMREALITY AB
0.180 SEK−41.75%755.796 K3.6718.898 M SEK−0.35 SEK+56.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ZENZIP.BZENERGY AB SER. B
0.0200 SEK−9.09%742.042 K0.6353.865 M SEK−0.00 SEK+80.10%0.00%Dịch vụ Phân phối