Chứng khoán Thụy ĐiểnCổ phiếu giảm nhiều nhất trong năm

Bạn có thể không quan tâm nhiều đến mức đáy lớn nhất từ trước đến nay của một tập đoàn toàn cầu khi đó là một cổ phiếu penny cách đây 40 năm. Do đó, mức thấp nhất trong 52 tuần có thể là thước đo tốt hơn để đánh giá hiệu suất gần đây của một công ty và liệu thời điểm này có thể hiện một cơ hội tốt để mua vào hay không. Tuy nhiên - nếu Chứng khoán Thụy Điển này ở mức thấp nhất trong 52 tuần - thì bạn chắc chắn nên tự nghiên cứu để tìm hiểu chính xác lý do tại sao trước khi bơm bất kỳ khoản tiền nào vào đó.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ABIGABELCO INVESTMENT GROUP0.052SEK1.96%0.001SEK
Bán
1.165M60.558K102.397MSEKSản xuất Chế tạo
ATICACTIC GROUP AB
6.00SEK−4.76%−0.30SEK
Bán Mạnh
23.247K139.482K140.211MSEK−3.31SEKDịch vụ Khách hàng
BACKABACKAHEDEN86.0SEK2.38%2.0SEK
Bán
3.506K301.516K269.64MSEK2.1139.89SEKTài chính
BALCOBALCO GROUP AB
45.05SEK−1.42%−0.65SEK
Bán Mạnh
15.292K688.905K1.001BSEK12.753.65SEK467Khách hàng Lâu năm
BEYONDBEYOND FRAMES10.00SEK−9.09%−1.00SEK
Bán Mạnh
18.059K180.59K188.757MSEK−1.24SEKDịch vụ Công nghệ
BIOFBIOFRIGAS3.545SEK−1.25%−0.045SEK
Bán
12.834K45.497K49.177MSEK−0.54SEKNăng lượng Mỏ
BIOSGNBIOSERGEN AB
1.300SEK−6.20%−0.086SEK
Bán Mạnh
28.792K37.43K38.949MSEK−1.24SEK2Công nghệ Sức khỏe
BRICK_BBRICKNODE HOLDING AB SER. B
4.250SEK−9.09%−0.425SEK
Bán Mạnh
4.766K20.256K46.138MSEKTài chính
BUILDBUILDDATA GROUP AB
2.80SEK0.00%0.00SEK
Bán Mạnh
2.056K5.757K175.72MSEK−0.41SEKDịch vụ Công nghệ
CYXOCYXONE AB
0.4995SEK1.52%0.0075SEK
Bán
271.077K135.403K48.435MSEK−0.65SEK8Công nghệ Sức khỏe
ENVI.BENVIROLOGIC B2.98SEK0.00%0.00SEK
Bán
154.559K460.586K29.405MSEK−0.22SEKCông nghệ Điện tử
EURAEUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
0.687SEK−7.04%−0.052SEK
Bán
162.456K111.607K28.092MSEK−1.39SEK16Dịch vụ Thương mại
GAMECGAME CHEST GROUP0.486SEK−2.80%−0.014SEK
Bán Mạnh
86.893K42.23K5.339MSEK−0.43SEK4Dịch vụ Công nghệ
GTGGOLD TOWN GAMES1.074SEK−12.68%−0.156SEK
Bán Mạnh
544.249K584.523K48.057MSEK31.060.05SEK21Dịch vụ Công nghệ
JSSECJS SECURITY0.688SEK8.52%0.054SEK
Bán
215.06K147.961K8.2MSEK3Dịch vụ Công nghệ
LIDDSLIDDS AB
3.920SEK0.26%0.010SEK
Bán
34.25K134.26K135.833MSEK−1.10SEKCông nghệ Sức khỏe
LOHILOLOHILO FOODS AB
1.420SEK1.43%0.020SEK
Bán
56.605K80.379K31.262MSEK−3.67SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
MAVMAVSHACK AB
0.0177SEK−5.35%−0.0010SEK
Bán Mạnh
6.239M110.431K20.752MSEK−0.05SEKDịch vụ Công nghệ
PROMOPROMORE PHARMA AB
0.892SEK1.36%0.012SEK
Bán
25.019K22.317K53.428MSEK−0.47SEKCông nghệ Sức khỏe
PSCANDPERMASCAND TOP HOLDING AB
21.65SEK−5.66%−1.30SEK
Bán Mạnh
59.47K1.288M1.361BSEK15.131.52SEK110Tài chính
QBITQUICKBIT1.526SEK−3.42%−0.054SEK
Bán Mạnh
325.235K496.309K139.768MSEK−0.16SEK76Dịch vụ Công nghệ
QLIFEQLIFE HOLDING AB
2.150SEK−10.97%−0.265SEK
Bán
172.392K370.643K63.573MSEK−4.25SEK60Công nghệ Sức khỏe
QLINEAQ-LINEA AB
16.92SEK−2.53%−0.44SEK
Bán
12.534K212.075K507.076MSEK−8.77SEK120Công nghệ Sức khỏe
SFERIOSPHERIO GROUP AB
0.183SEK−40.97%−0.127SEK
Bán Mạnh
3.005M549.843K8.063MSEK−1.21SEKBán Lẻ
SIGNUPSIGNUP SOFTWARE AB
87.5SEK0.81%0.7SEK
Bán
1.898K166.075K1.972BSEK173.390.50SEK94Dịch vụ Công nghệ
SMGSHORTCUT MEDIA1.220SEK−4.69%−0.060SEK
Bán Mạnh
3.77K4.599K15.561MSEK−0.97SEKDịch vụ Khách hàng
SPEONESPECTRUMONE AB
0.3498SEK−5.92%−0.0220SEK
Bán
439.083K153.591K135.417MSEK−0.40SEK51Dịch vụ Công nghệ
SPRINTSPRINT BIOSCIENCE AB
0.591SEK−1.50%−0.009SEK
Bán
93.005K54.966K47.813MSEK−1.29SEK35Công nghệ Sức khỏe
SRNKE_BSERNEKE GROUP AB B
25.95SEK−0.19%−0.05SEK
Bán
1.175K30.491K861.854MSEK5.984.35SEK1.218KDịch vụ Công nghiệp
STRAXSTRAX AB
1.395SEK−2.45%−0.035SEK
Bán Mạnh
63.628K88.761K172.447MSEK−0.78SEKCông nghệ Điện tử
STWKSTOCKWIK FORVALTNING AB
25.10SEK−6.69%−1.80SEK
Bán Mạnh
14.992K376.299K165.605MSEK−0.03SEK325Tài chính
VIVEVIVESTO AB
0.4336SEK−1.45%−0.0064SEK
Bán
766.353K332.291K236.739MSEK−0.28SEK22Công nghệ Sức khỏe
VO2VO2 CAP HOLDING AB
5.35SEK−3.08%−0.17SEK
Bán Mạnh
22.537K120.573K284.542MSEK45.320.12SEK40Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ZESECZESEC OF SWEDEN0.470SEK−6.75%−0.034SEK
Bán
90.063K42.33K13.392MSEK−1.45SEKDịch vụ Công nghệ
ZORDIX_BZORDIX AB SER. B
10.60SEK0.38%0.04SEK
Bán
70.605K748.413K452.667MSEK65.670.16SEK196Dịch vụ Công nghệ