Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ACUC ACUCORT
2.80-2.44%-0.07Sức bán mạnh22.381K82.305M-0.43Công nghệ Sức khỏe
APRNDR APRENDERE SKOLOR AB
8.98-7.57%-0.73Sức bán mạnh9.506KDịch vụ Khách hàng
AROC AROCELL AB (PUBL)
1.42-0.14%-0.00Bán87.012K162.521M-0.335.00Dịch vụ Thương mại
AUTOOO AUTOSTORE HOLDINGS LTD.
36.726.12%2.12772.364KDịch vụ Công nghệ
BONZUN BONZUN AB
0.04-5.26%-0.0017.270M66.960M-0.02Dịch vụ Thương mại
BRIX BRIOX
5.30-6.36%-0.36Sức bán mạnh44.249K240.962M-0.5815.00Dịch vụ Công nghệ
BTCX GOOBIT GROUP AB
2.64-2.98%-0.08Sức bán mạnh830.467K359.583MDịch vụ Thương mại
CANTA CANTARGIA AB
17.50-4.58%-0.84Bán5.622M1.753B-2.6218.00Công nghệ Sức khỏe
EASY.B EASYFILL B
1.250.00%0.00Bán149.944K143.418M-0.16Sản xuất Chế tạo
ECTIN.B ECTIN RESEARCH B
4.06-6.02%-0.26Bán84.687KCông nghệ Sức khỏe
FLUO FLUOGUIDE A/S
87.50-0.57%-0.50Bán18.935K988.125M-2.13Công nghệ Sức khỏe
HDW_B H&D WIRELESS SWEDEN HOLDING AB SER. B
0.202.20%0.00Bán812.724K35.491M-0.3427.00Công nghệ Điện tử
HEART REAL HEART
4.39-0.68%-0.03Bán40.311K145.675M-0.37Công nghệ Sức khỏe
IDOGEN IDOGEN AB
1.76-3.20%-0.06Bán198.258K40.512M-2.059.00Công nghệ Sức khỏe
IMS INVENT MEDIC
2.04-0.97%-0.02Bán56.197K57.476M-1.08Công nghệ Sức khỏe
LIPUM LIPUM AB
19.78-5.36%-1.12Sức bán mạnh5.271K99.938MCông nghệ Sức khỏe
LMKG LMK GROUP AB
45.00-1.75%-0.80Bán43.190K570.537M282.00Bán Lẻ
LOUDS LOUDSPRING PLC
2.180.93%0.02Bán28.755K96.413M-0.43Tài chính
MODI MOTION DISPLAY
1.84-10.68%-0.22Sức bán mạnh53.576K38.255M-0.03Dịch vụ Thương mại
MSON_B MIDSONA AB SER. B
56.30-8.16%-5.00Sức bán mạnh3.251M4.097B27.382.24Công nghệ Sức khỏe
NOSIUM.B NOSIUM B
8.78-6.60%-0.62Sức bán mạnh20.854K23.829M-1.58Hàng tiêu dùng không lâu bền
ONCO ONCOPEPTIDES AB
6.50-76.79%-21.50Sức bán mạnh22.476M489.397M-17.03280.00Công nghệ Sức khỏe
PREC PRECISE BIOMETRICS AB
1.00-1.19%-0.01Sức bán mạnh905.272K360.231M-0.05Công nghệ Điện tử
PRIC_B PRICER AB SER. B
27.500.81%0.22Bán1.090M3.034B19.941.38150.00Dịch vụ Công nghệ
PROMO PROMORE PHARMA AB
1.57-3.55%-0.06Bán48.723K95.564M-0.75Công nghệ Sức khỏe
REDW REDWOOD PHARMA AB
4.000.50%0.02Bán63.772K82.955M-0.97Công nghệ Sức khỏe
RO ROLLING OPTICS HOLDING AB
1.11-9.34%-0.11Sức bán mạnh2.991M165.692M-0.06Truyền thông
SAVOS SAVOSOLAR PLC
0.64-2.44%-0.02Bán192.830K112.038M-1.1336.00Công nghệ Điện tử
SF STILLFRONT GROUP AB
40.36-2.37%-0.98Bán4.713M15.625B23.631.76Dịch vụ Công nghệ
SMOL SMOLTEK
21.80-2.24%-0.50Bán5.728K176.903M-2.49Công nghệ Điện tử
STW SEATWIRL AB
108.60-1.63%-1.80Bán2.386K282.719M-4.93Công ty dịch vụ công cộng
TRNSF TRANSFER GROUP
0.72-2.98%-0.02Bán1.580M
Tải thêm